archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  informeren Rapport 10 december 2014 2014 189 UWV moet bij zelf gemaakte fouten coulant omgaan met verzoek om schadevergoeding Een man ontvangt van het UWV een uitkering en krijgt de toezegging dat een te veel ontvangen gemeentelijke uitkering daarmee zal worden verrekend Het UWV komt deze toezegging niet na en betreurt dit maar beoordeelt de geclaimde schade van de man met een puur juridische bril op De man zoekt contact met de Nationale ombudsman die vindt dat het UWV zich gelet op de gemaakte fouten coulant moet opstellen Uiteindelijk ontvangt de man een tegemoetkoming uit coulance Lees verder Onderwerpen uwv werkloosheidsuitkering ww uitkering financiële toezegging tegemoetkoming schadevergoeding coulance Rapport 10 december 2014 2014 190 Gemeente rekent verzekeringsuitkering terecht tot vermogen bij beoordeling kwijtschelding belasting Een man en een vrouw dienen bij de gemeente Purmerend een verzoek in om bij de berekening van hun vermogen vier vermogensbestanddelen niet mee te tellen waardoor zij in aanmerking komen voor kwijtschelding van de aanslag gemeentelijke belastingen Het college van burgemeester en wethouders weigert dit De Nationale ombudsman vindt het goed dat het college de beleidsregel hanteerde dat alleen reserveringen voor de betaling van zorgkosten een maand niet tot het vermogen gerekend worden Zolang er maar maatwerk mogelijk blijft In het geval van de man en vrouw heeft het college dat maatwerk niet hoeven toepassen op een schadevergoeding en een verzekeringsuitkering voor een geannuleerde vakantie Lees verder Onderwerpen gemeente vermogen belasting gemeentelijke belastingen verzekeringsuitkering kwijtschelding Rapport 26 november 2014 2014 180 Openbaar Ministerie heeft onvoldoende oog voor slachtoffer ernstig verkeersongeluk Een meisje wordt op haar fiets aangereden en raakt ernstig gewond Ze doet hiervan aangifte maar hoort daarna helemaal niets over de behandeling hiervan Omdat zij niet kan ontdekken wat er strafrechtelijk aan de hand is schakelt zij een advocaat in Die ontdekt dat de automobilist die het meisje heeft aangereden van het Openbaar Ministerie OM een transactievoorstel heeft gekregen De automobilist heeft dit betaald waarmee de zaak is gesloten Doordat het meisje hier niets van wist heeft zij niet tijdens het strafproces de schade kunnen verhalen Hiervoor moet zij een civielrechtelijke procedure starten De advocaat vraagt aan het arrondissementsparket Amsterdam om vergoeding van de kosten hiervan maar dit verzoek wordt afgewezen Hij klaagt ook dat het meisje niet op de hoogte is gehouden over de behandeling van haar aangifte Het arrondissementsparket vertelt de oorzaak hiervan het meisje is per abuis niet geregistreerd als slachtoffer Verder zegt het arrondissementsparket dat het meisje een klacht had kunnen indienen tegen het transactievoorstel Maar de advocaat stelt dat het meisje niet over deze mogelijkheid was geïnformeerd binnen de beklagtermijn De Nationale ombudsman concludeert na onderzoek dat het meisje ten onrechte buiten beeld is gehouden als slachtoffer Door de late summiere en niet inhoudelijke reactie heeft het OM niet laten zien dat het werkelijk heeft geluisterd naar wat het meisje dwars zat De ombudsman geeft de minister van Veiligheid en Justitie in overweging het meisje een tegemoetkoming in haar advocaatkosten toe te kennen Lees verder Onderwerpen openbaar ministerie om

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22tegemoetkoming%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Belastingdienst informeert slecht over opgeschorte kinderopvangtoeslag | Nationale ombudsman
  regelen via een gastouderbureau De gastouder en de vraagouder moeten ingeschreven zijn bij zo n bureau Een gastouderbureau houdt toezicht op de gastouder en beheert vaak de administratie zoals de aanvraag of wijziging van de kinderopvangtoeslag Start fraudeonderzoek Naar aanleiding van signalen dat een aantal gastouderbureaus onterecht gebruik maakte van kinderopvangtoeslag voor ouders is de Belastingdienst medio 2008 een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een aantal bureaus De Belastingdienst heeft per 1 november 2008 de uitbetaling van de kinderopvangtoeslag aan 1748 ouders opgeschort Begin december 2008 heeft de Belastingdienst de ouders hierover per brief geïnformeerd Enkele tientallen ouders en twee gastouderbureaus klaagden er bij de Nationale ombudsman over dat zij zonder voorafgaand bericht geen kinderopvangtoeslag meer kregen Slechte informatievoorziening De Belastingdienst koos ervoor om de kinderopvangtoeslag stop te zetten door middel van opschorting van de betalingen Als later zou blijken dat de toeslag onterecht was opgeschort dan konden de betalingen makkelijk hervat worden De betrokken ouders zijn pas na de stopzetting geïnformeerd Ook blijkt uit het rapport van de ombudsman dat ouders tijdens het fraudeonderzoek soms niet goed wisten waar ze aan toe waren en bij de Belastingtelefoon te horen kregen dat de toeslag wel was betaald Ook was niet altijd duidelijk welke informatie de Belastingdienst van hen verwachtte Hoewel opschorting van de kinderopvangtoeslag volgens de ombudsman de beste keuze was vindt hij wel dat de Belastingdienst ernstig tekort is geschoten in de informatieverstrekking aan de betrokkenen De Belastingdienst moet in soortgelijke situaties in de toekomst meer aandacht geven aan de duidelijkheid en tijdigheid in de communicatie Ook vindt de Nationale ombudsman dat de Belastingdienst betrokkenen moet wijzen op hun fouten en hen moet informeren over hun mogelijkheden om verdere schade te beperken Onderwerpen belastingdienst kinderopvangtoeslag opschorting toeslag gastouderbureau om Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2010/belastingdienst-informeert-slecht-over-opgeschorte (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  aan de moeder niet altijd dezelfde redenen heeft genoemd voor de opschorting Het LBIO had daar veel sneller uitsluitsel over moeten geven Lees verder Onderwerpen landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen lbio alimentatie inning opschorting voorwaarden onduidelijke communicatie Rapport 16 februari 2012 2012 021 LBIO neemt te snel beslissing tot opschorting inning door inkomensverandering Een echtpaar maakt bij de echtscheiding afspraken over het betalen van alimentatie aan de vrouw Na verloop van tijd ontstaat daar onenigheid over en doet de rechter een uitspraak dat de man moet gaan betalen De ex man komt die niet na en de vrouw schakelt het LBIO in Die schort de inning op omdat de man aangeeft niet te kunnen betalen en omdat hij een verzoek bij de rechtbank heeft ingediend om de alimentatie aan te passen De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO te snel heeft besloten tot opschorting Er waren voldoende aanwijzingen om te twijfelen aan het door de man opgegeven inkomen en er was geen aanleiding om tot opschorting te beslissen nu de rechter eerder had uitgesproken dat de man tot betaling verplicht was Lees verder Onderwerpen alimentatie echtscheiding landelijk bureau inning onderhoudsbijdrage lbio verzoekschrift inning opschorting veiligheid en justitie Nieuwsbericht 24 januari 2014 Mensen financieel in de knel door invoering één bankrekeningnummer De invoering van de één bankrekeningnummer maatregel heeft een grote groep mensen financieel in de problemen gebracht omdat de Belastingdienst uitbetaling van hun toeslag tijdelijk stopgezet heeft Lees verder Onderwerpen belastingdienst om toeslag fraude toeslagen gegevens Rapport 14 augustus 2013 2013 099 Verzoeker klaagt over werkwijze CAK na overlijden van zijn zus Broer komt na het overlijden van zijn zus erachter dat zij nog wat te verrekenen heeft met het CAK zowel ontvangen als betalen Hij vraagt het CAK telefonisch en via de mail om geen geld te storten op de rekening van zijn overleden zus maar het CAK negeert zijn verzoek De man kan de vorderingen niet voldoen want hij beschikt nog niet over de gelden uit de nalatenschap De Nationale ombudsman vindt dat het CAK rekening had moeten houden met de bijzondere omstandigheden van deze situatie en contact met hem moeten opnemen om een passende oplossing te vinden Lees verder Onderwerpen cak overlijden nalatenschap tegemoetkoming wtcg eigen bijdrage zorg zonder verblijf wmo antwoordkaart maatwerk Rapport 17 december 2012 2012 203 LBIO schort inning partneralimentatie op zonder duidelijkheid situatie Twee ex partners hebben een geschil over de vraag of de vrouw inmiddels is gaan samenwonen met een nieuwe partner Het LBIO schort om die reden de inning van de partneralimentatie bij de man voor de vrouw op Als de vrouw echt is gaan samenwonen heeft ze geen recht meer op die partneralimentatie Maar zo lang dat niet duidelijk is mag het LBIO niet ophouden met innen van de alimentatie Het LBIO moet betrouwbaar handelen vindt de Nationale ombudsman Lees verder Onderwerpen lbio partneralimentatie hoor en wederhoor veiligheid en justitie Nieuwsbericht 26 februari 2010 Belastingdienst informeert slecht over opgeschorte kinderopvangtoeslag Ouders van wie de kinderopvangtoeslag in 2008 is opgeschort vanwege fraudeonderzoek

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22opschorting%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Verwijderingsbijdrage witgoed afgeschaft | Nationale ombudsman
  op zijn vraag Dan schakelt Karel mij in Hij vindt dat het ministerie onvoldoende voorlichting geeft aan consumenten en leveranciers over de afschaffing van de verwijderingsbijdrage en ik ga op onderzoek uit Al snel zie ik dat de informatievoorziening over de verwijderingsbijdrage richting burger weinig voorstelt De overheid verwijst wel door naar organisaties die meer informatie verstrekken en als ik dat controleer klopt het ook Maar de vraag van Karel staat nog steeds Wat kun je doen als er teveel verwijderingsbijdrage wordt gerekend Daarover is bijna niets te vinden constateer ik Wel blijkt dat de Inspectie Leefomgeving en Transport ILT als taak heeft te handhaven Zij gaan dus ook over onterecht geïnde verwijderingsbijdrage Dit is Karel nooit verteld door Informatie Rijksoverheid waar hij in eerste instantie contact mee had Maar Karel zou van de site van de ITL niets wijzer geworden zijn omdat die in alle talen zwijgt over de het al dan niet verschuldigd zijn van de verwijderingsbijdrage Dat moet naar mijn mening veranderen De minister moet er voor zorgen dat het voor de burger duidelijk is wat hij kan ondernemen als ten onrechte teveel verwijderingsbijdrage betaald moet worden Met Karel is het gelukkig toch nog goed gekomen De elektronicazaak heeft hem uiteindelijk het geld teruggegeven En op de site van ITL staat ondertussen de goede informatie De zaak van Karel is ook nu actueel want half februari 2013 is de verwijderingsbijdrage voor huishoudelijke apparaten groot witgoed afgeschaft Dus als u onverhoopt geconfronteerd wordt met een verwijderingsbijdrage op uw bon dan kunt u daar werk van maken U kunt dan het beste eerst naar de winkel zelf gaan en als ze moeilijk doen kunt u aankloppen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport ILT Of u neemt deze column van mij mee en dan krijgt u vast met een vriendelijke

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/verwijderingsbijdrage-witgoed-afgeschaft (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  beoordeeld en vastgesteld dat het inkomen moest worden gecorrigeerd hoger vastgesteld Bij dat hogere inkomen hadden ze geen rechtmeer op een toeslag en moest die toeslag worden terugbetaald Mensen gaven aan zich overvallen te voelen omdat ze daar geen rekening mee hadden gehouden Sommigen kwamen in de financiële problemen De ombudsman constateert in dit rapport getiteld hoe defintief is definitief dat de Belastingdienst begonnen is met een snellere afhandeling van de aangiften en betere informatie aan betrokken mensen over de mogelijkheid dat ook een definitieve toekenning van een toeslag nog kan worden gewijzigd Hij zal dit wel kritisch blijven volgen Lees verder Onderwerpen toeslag belastingdienst inkomstenbelasting toekenning herziening financiën Column 21 april 2012 Deurwaarder informeert te weinig Emma zit krap bij kas en betaalt twee maanden haar energierekening niet Ze is haar energiebedrijf daardoor nog een bedrag van 45 17 schuldig Het energiebedrijf vraagt haar verschillende keren alsnog te betalen Maar ze betaalt niet Lees verder Onderwerpen deurwaarder rechter betaling informatievoorziening schulden Rapport 6 april 2012 2012 058 Vrouw klaagt over hoge inningskosten bij inning betalingsachterstand via loonbeslag Een vrouw heeft een betaalachterstand van 45 17 bij haar waterleverancier Omdat ze niet betaalt schakelt die een deurwaarder in De kantonrechter bepaalt dat ze dit bedrag en diverse bijkomende kosten moet betalen Een deel betaalt ze in januari In februari legt de deurwaarder loonbeslag en int de hele vordering De vrouw is het er niet mee eens dat de aanvankelijke vordering ondanks deelbetalingen is opgelopen tot 510 De deurwaarder heeft weliswaar correct gehandeld maar de ombudsman betreurt het dat deurwaarder de vrouw niet meteen duidelijk heeft gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van niet op tijd betalen Hij vindt dat gerechtsdeurwaarders meer aandacht moeten geven aan goede informatievoorziening De ombudsman heeft dit onder de aandacht gebracht van de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders Lees verder Onderwerpen betalingsachterstand deurwaarder loonbeslag inningskosten informatieverstrekking veiligheid en justitie Nieuwsbericht 28 maart 2007 Identificatieplicht mag voor vreemdeling geen probleem zijn Iedere vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijft moet een identiteitskaart kunnen krijgen om zo aan de identificatieplicht te kunnen voldoen Lees verder Onderwerpen vreemdelingen om paspoort onderzoek aanvraag ind Rapport 19 september 2011 2011 274 Omwonende klaagt over overlast door meer gebruikers container verzamelplek Inwoner van de gemeente Purmerend vindt dat de gemeente Purmerend hem niet goed heeft voorgelicht over een verzamelplaats voor mini containers aan de Fuuthof De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente voldoende duidelijk heeft gemaakt dat er wijzigingen komen met de afvalverzameling Dat de man niet naar de inloopavond is gekomen waarin de gemeente meer uitleg geeft is voor zijn eigen risico Lees verder Onderwerpen overlast informatievoorziening informatieavond gemeente Nieuwsbericht 16 juni 2010 Schengen Informatie Systeem is zwarte lijst met verstrekkende gevolgen De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft kritiek op de manier waarop de IND ongewenste vreemdelingen signaleert in het Schengen Informatie Systeem Lees verder Onderwerpen veiligheid om orde onderzoek ind vreemdelingen Rapport 11 oktober 2011 2011 303 Leden adviesorgaan klagen dat CB W heeft gehandeld in strijd met reglement Voormalige leden van de adviesraad

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=1&zoekterm=%22informatievoorziening%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  februari 2010 Startende ZZP ers onevenredig zwaar getroffen Veel zelfstandigen zonder personeel die van 2004 tot medio 2006 met behoud van een WW uitkering zijn gestart met een eigen bedrijf zijn niet goed voorgelicht door het UWV over de toen geldende zelfstandigenregeling Lees verder Onderwerpen uwv zzp ers onderzoek om misbruik Rapport 12 mei 2011 2011 144 Omwonenden klagen over participatieproces rondom aanleg speelvoorziening Gemeente Eemnes presenteert aan de bewoners van de Fazantenhof een nieuwe speelvoorziening Tot schrik van de omwonenden werden grote stalen constructies voor schommels en een kabelbaan geplaatst terwijl zij ervan uitgingen dat het ging om een speelvoorziening voor de allerkleinste kinderen De bewoners klagen dat zij onvoldoende zijn betrokken bij de ontwikkeling en dat er geen ruimte was voor overleg of inspraak De Nationale ombudsman heeft eerder een rapport geschreven over inspraak 2009 180 Hij vindt dat de gemeente vooraf onvoldoende heeft nagedacht over de participatievorm en dat er geen sprake was van behoorlijke informatievoorziening tijdens het proces Lees verder Onderwerpen belangengroep betrokkenheid participatie participatieproces informatiebijeenkomst besluitvorming informatievoorziening gemeente Rapport 2 maart 2011 2011 069 ZZP ers met een valse start 9 feb 2010 over bejegening door inspecteurs van het UWV Dit rapport is samen met de rapporten 2011 070 2011 071 2011 072 2011 073 2011 074 een uitvloeisel van rapport 2010 025 ZZP ers met een valse start 9 feb 2010 en gaat over de bejegening door inspecteurs van het UWV Vrouw startte na haar ontslag een coachingsbedrijf Zij behield daarbij haar WW uitkering Jaren later kreeg zij tweemaal een huisbezoek van een inspecteur van het UWV dat beide keren vier uur duurde De Nationale ombudsman vindt dat er geen uitzonderlijke omstandigheden waren die het noodzakelijk maakten dat het onderzoek zolang moest duren dat hij twee keer op huisbezoek moest Lees verder Onderwerpen ondernemer ww uitkering belastingdienst uwv inspecteur onderzoek fraude onderdrukking informatievoorziening terugvordering sociale zaken en werkgelegenheid Nieuwsbericht 16 september 2009 Ombudsman burgerparticipatie moet versterkt De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft met gemeenten tien spelregels opgesteld voor behoorlijke burgerparticipatie Gemeenten staan nogal eens met hun rug naar de burger als het gaat om participatie en inspraak Lees verder Onderwerpen burgerparticipatie om spelregels gemeente onderzoek Bestuur Rapport 2 maart 2011 2011 068 Zw uitkering wordt gestopt na onrechtmatige hersteldmelding door UWV medewerker Vrouw constateerde dat haar Ziektewet uitkering was stopgezet omdat een derde haar bij het UWV beter zou hebben gemeld Met veel moeite heeft zij dit kunnen herstellen Op een klacht daarover heeft het UWV aan de verzoekster onjuiste informatie verstrekt en later ook tijdens het onderzoek aan de Nationale ombudsman Pas bij herhaald navragen door de Nationale ombudsman bleek het stopzetten door een fout van het UWV te zijn ontstaan Het vertrouwen van de Nationale ombudsman in de zorgvuldige nakoming van de verplichtingen op grond van de Awb door het UWV is hierdoor geschaad De ombudsman beveelt verder het UWV aan de vrouw passende excuses aan te bieden Bovendien vindt de ombudsman dat het UWV hem moet informeren over de manier waarop

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=2&zoekterm=%22informatievoorziening%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  door trage besluitvorming Door trage besluitvorming rond een WOB verzoek is de vrijheid van nieuwsgaring in het gedrang gekomen Dit stelt de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer in een rapport dat vandaag is verschenen Lees verder Onderwerpen justitie wob verzoek journalist bezwaarschrift penitentiaire inrichting besluitvorming Onderzoek 16 juni 2010 2010 115 De Nationale ombudsman heeft onderzocht of belangen van burgers voldoende gewaarborgd zijn in de werkwijze van de IND en KMar als zij hen in het Schengen Informatie Systeem SIS willen signaleren als zogenaamd ongewenst vreemdeling Lees verder Column 20 juli 2008 Tante Pos weet het Bram heeft zijn auto twee maanden niet nodig Om geld te besparen wil hij zijn kenteken daarom voor twee maanden laten schorsen bij de Dienst Wegverkeer RDW Lees verder Onderwerpen rdw om kenteken belastingdienst informatievoorziening Rapport 31 mei 2010 2010 132 Op 1 januari 2009 is artikel 122a van de Zorgverzekeringswet Zvw in werking getreden Het College voor zorgverzekeringen CVZ voert de regeling uit Lees verder Onderwerpen volksgezondheid welzijn en sport Rapport 19 april 2010 2010 090 Verzoekster heeft op enig moment het LBIO verzocht de inning van de kinderalimentatie over te nemen Sinds 3 januari 2002 is het LBIO daarmee bezig Verzoekster diende op 22 september 2008 haar klacht over het LBIO bij de Nationale ombudsman in Lees verder Onderwerpen justitie Rapport 27 maart 2010 2010 062 Verzoekers zoon die lijdt aan het syndroom van Asperger ontvangt een Wajonguitkering Hiernaast ontving hij een aantal jaren studiefinanciering voor zijn studie aan de universiteit Lees verder Onderwerpen onderwijs cultuur en wetenschap Rapport 12 maart 2010 2010 049 Verzoekers klagen over de wijze waarop zij zijn geïnformeerd over en zijn betrokken bij de beslissing om een speelplaatsje te realiseren direct naast hun tuin en ter hoogte van hun terras Lees verder Onderwerpen gemeente Rapport 25 februari 2010

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=3&zoekterm=%22informatievoorziening%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  worden vroeg 27 april 2008 studie financiering aan In augustus 2008 zou zij aanvangen met een MBO opleiding als begindatum van haar opleiding gaf zij 25 augustus 2008 op Lees verder Onderwerpen onderwijs cultuur en wetenschap Nieuwsbericht 7 augustus 2006 Nationale ombudsman start onderzoek naar ontbreken identiteitspapieren vreemdelingen De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer is een onderzoek gestart naar problemen met de afgifte van identiteitspapieren door de Immigratie en Naturalisatiedienst IND aan vreemdelingen Lees verder Onderwerpen vreemdelingen om verblijfsaanvraag ind onderzoek identiteitsbewijs Onderzoek 24 maart 2009 2009 050 Vanaf eind 2007 ontving de Nationale ombudsman steeds meer klachten over het uitblijven van terugbetalingen door het College voor Zorgverzekeringen CVZ Lees verder Nieuwsbericht 6 september 2005 Meer aandacht voor tijdige afhandeling burgerbrieven De afgelopen twee jaar hebben alle ministeries initiatieven genomen om de afhandeling van correspondentie van burgers sneller en beter te laten verlopen Toch is op vrijwel elk ministerie wel verdere verbetering mogelijk Lees verder Onderwerpen afhandeling om overheid onderzoek aanvraag Rapport 2 oktober 2008 2008 215 Verzoeker werd vanuit een werkloosheidsuitkering volledig arbeidsongeschikt Een arbeidsdeskundige van het UWV vond aanvankelijk dat verzoeker middels een IRO traject zou kunnen re integreren Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 22 oktober 2008 2008 235 Verzoekster tot 1 januari 2007 werkzaam bij het regionale politiekorps Midden en West Brabant scheidde rond 2002 van haar echtgenoot de heer S S was ook werkzaam als politieambtenaar bij het regionale politiekorps Midden en West Brabant Lees verder Onderwerpen Politie Rapport 11 augustus 2008 2008 141 Verzoeker ondervond moeilijkheden met de verzending van zijn elektronische aangifte inkomstenbelasting Lees verder Onderwerpen financiën Nieuwsbericht 30 september 2003 Communicatie burger overheid moet beter De overheid reageert te traag op bezwaarschriften en klachten van burgers en laat vaak na om burgers over de behandeling van brieven tussentijds te informeren Lees

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=4&zoekterm=%22informatievoorziening%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive