archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  daarin aanleiding gezien voor een materieel gebaar een schadevergoeding van 150 uit coulance Lees verder Onderwerpen belastingdienst huurtoeslag bezwaarschrift verzoekschrift klachtbehandeling reactietermijn schadevergoeding terugvordering motivering financiën Column 2 augustus 2011 Geld maakt niet altijd gelukkig Meneer Blom is niet in staat om zijn jaarlijkse waterschapsbelasting te betalen Daarom vraagt hij kwijtschelding aan bij het waterschap Peel en Maasvallei Lees verder Onderwerpen kwijtschelding om waterschap belastingdienst onderzoek Column 13 maart 2010 Dat kan beter Veel klachten die ik ontvang over de Belastingdienst gaan over financieel ingrijpende situaties voor mensen Die mensen zijn vaak gebaat met een snelle informele oplossing Lees verder Onderwerpen belastingdienst om bezwaar afhandeling adres zoekraken Rapport 1 februari 2011 2011 029 Belastingdienst wijst schadeclaim af na lange behandelingsduur huurtoeslagaanvraag Zeven maanden nadat haar voormalige echtgenoot uit de gezamenlijke woning was vertrokken vroeg verzoekster in oktober 2007 zorgtoeslag voor zich zelf aan Lees verder Onderwerpen zorgtoeslag toeslagpartner huurtoeslag belastingdienst huurtekort incassokosten minister van financiën behandelingsduur schadeclaim motiveringsvereiste financiën Rapport 19 april 2011 2011 119 Man ontvangt geen kwijtschelding door teveel vermogen door fout Belastingdienst Het waterschap Peel en Maasvallei weigert een meneer de waterschapsbelasting over 2009 kwijt te schelden Hij heeft teveel vermogen want zijn banksaldo is te hoog Dat komt doordat hij geld heeft gereserveerd dat het Rijk hem teveel had uitbetaald Als het Rijk dat geld terugvordert wil hij het direct kunnen terugbetalen De Nationale ombudsman vindt het niet redelijk dat bedragen die aantoonbaar aan het Rijk moeten worden terugbetaald meetellen als vermogen Het waterschap vindt dit uiteindelijk ook en kent de kwijtschelding tijdens het onderzoek van de ombudsman toe Lees verder Onderwerpen kwijtschelding waterschapsbelasting vermogen belastingdienst betalingscapaciteit terugvordering redelijkheidsvereiste waterschap Rapport 13 december 2010 2010 352 De Belastingdienst komt aan uw bezwaar tegemoet De moeder van verzoeker ontving een definitieve beschikking huurtoeslag 2006 Op basis van

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=3&zoekterm=%22huurtoeslag%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 48 resultaten gevonden Rapport 27 januari 2010 2010 013 Verzoekers zoon ontving zak en kleedgeld van de gemeente ISD Bollenstreek en moest een Wajong uitkering aanvragen bij het UWV Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid sociale zaken en werkgelegenheid financiën volksgezondheid welzijn en sport Nieuwsbericht 1 oktober 2007 Nationale ombudsman start Postbus 51 campagne Loopt u rond met een klacht over de overheid U mag de overheid hierop aanspreken want u heeft recht op een eerlijke behandeling Maar als dat niet helpt Lees verder Onderwerpen overheid om adres belasting gehoor recht Rapport 27 november 2009 2009 254 Verzoeker ontving een WAO uitkering van het UWV Ten behoeve van haar aanvraag huur en zorgtoeslag nam verzoekster telefonisch contact op met UWV Telefoon om geïnformeerd te worden over haar inkomen Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid sociale zaken en werkgelegenheid Nieuwsbericht 20 maart 2007 Jaarverslag 2006 Een kwart meer klachten bij de Nationale ombudsman Het aantal klachten dat de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer in 2006 over de overheid heeft ontvangen is ongekend gestegen Lees verder Onderwerpen overheid tweede kamer belastingdienst ind ziektewet Nieuwsbericht 18 september 2006 Ombudsman start onderzoek naar achterstanden huursubsidie Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer is een onderzoek gestart naar de achterstanden die sinds 1 juli 2005 zijn ontstaan in de behandeling van bezwaarschriften en correspondentie rond de huursubsidie Lees verder Onderwerpen onderzoek huurtoeslag afhandeling overheid Alex Brenninkmeijer Nieuwsbericht 26 januari 2006 Nationale ombudsman kritisch over uitvoering huur en zorgtoeslag De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft vragen gesteld aan de minister van Financiën over de uitbetaling huur en zorgtoeslag Lees verder Onderwerpen belastingdienst aanvraag toeslag betaling om toeslagen Onderzoek 12 december 2006

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=4&zoekterm=%22huurtoeslag%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/078 Gerechtshof Den Haag handelt conform reglement door extra sets processtukken te vernietigen | Nationale ombudsman
  betrokken was geweest M heeft dan ook de vragen van de Nationale ombudsman namens het bestuur beantwoord 2 Op de vraag wat er gebeurt als een advocaat bij het aanbrengen van een zaak bij de griffie stukken niet in enkelvoud maar in vijfvoud indient luidde het antwoord dit staat allemaal geregeld in het reglement De advocaat wordt geacht dit reglement te kennen Als er teveel stukken worden ingediend worden deze via de paleisbox geretourneerd Als de advocaat geen paleisbox heeft worden ze vernietigd De griffie kan niet dienen als opslagplaats voor processtukken en het is niet de taak van de griffie dossiers te completeren Het terugzenden per post zou hoge kosten met zich brengen In dit geval valt door het tijdsverloop moeilijk te zeggen wat er in dit specifieke geval is gebeurd Bij het aanbrengen van een dossier wordt een exemplaar in ontvangst genomen en die krijgt een stempel Dit wordt aangetekend op de rollijst 3 Op de vraag of het reglement in alle situaties voorziet verwees het bestuur naar artikel 1 4 en 1 5 van het reglement Als in een situatie niet is voorzien beslist het hof Het hof kan ook beslissen af te wijken van het reglement in bijzondere gevallen Ook werd gevraagd hoe het hof omgaat met onjuiste of onvolledig ingediende stukken Daarop liet het bestuur weten dat het afhangt van de aard van het gebrek Het is aan de voorzitter van de kamer die de zaak behandelt of ontbrekende stukken nog mogen worden ingediend of incomplete dossiers mogen worden gecompleteerd Tenslotte liet het bestuur op de vraag of het juist is dat zoals verzoeker zegt dat er tweemaal stukken zijn zoekgeraakt bij de griffie zowel bij het aanbrengen als bij het later indienen van een akte weten dat dit pertinent onjuist is De griffie heeft steeds gehandeld conform het reglement Ook merkte het bestuur op dat verzoeker uitgaat van de verkeerde veronderstelling dat de griffie eerder ingediende stukken voegt bij later ontvangen aktes om het procesdossier volledig te maken Dit laatste is geen taak van griffie Uit niets is gebleken dat de griffie niet heeft gehandeld conform het reglement Bezoek aan de griffie van het hof In het kader van het onderzoek bracht een medewerker van de Nationale ombudsman een bezoek aan het hof en sprak daar met medewerker M die betrokken is geweest bij de behandeling van verzoekers rolprocedure bij het hof Uit dit onderzoek bleek dat er een centrale balie is voor het gehele gerechtsgebouw waar men stukken kan indienen Er is geen aparte balie voor de griffie van het hof of de rechtbank Vanaf de centrale balie worden de stukken intern naar de juiste afdeling gestuurd De baliewerkers hebben niet tot taak en ook niet de kennis om de binnenkomende stukken te controleren Het is de verantwoordelijkheid van de betreffende advocaat dat hij op het juiste moment de juiste stukken in de voorgeschreven hoeveelheid indient Inhoudelijke vragen worden aan de balie niet beantwoord Er wordt desgevraagd wel een bewijs van ontvangst afgegeven De stukken gaan naar de betreffende griffies Daar worden ze bekeken en in de registratie aangetekend welke stukken zijn binnengekomen Bij het aanbrengen van een nieuwe zaak moet er in alle gevallen de stukken conform het reglement worden ingediend In dit geval werden er steeds stukken in vijfvoud ingediend Dat was nergens voor nodig Bij wijze van service zijn de teveel ingediende stukken één keer geretourneerd aan de advocaat Er is toen ook gebeld met haar om haar uit te leggen dat één exemplaar volstaat behalve bij pleidooi Mogelijk was de advocaat in de war met een hoger beroep in een verzoekschriftprocedure Dan moeten de stukken bij aanvang in vijfvoud worden ingediend Dit lijkt aannemelijk omdat deze advocate van verzoekster veel familierecht doet en dit vrijwel altijd verzoekschriftprocedures zijn De inhoudelijke check of alles compleet is is aan de raadsheren Als er iets niet goed is aangeleverd kan de raadsheer de griffie verzoeken om contact op te nemen met de betreffende advocaat Dat laatste is in deze zaak ook gebeurd Het is dus niet zo dat de medewerkers van de griffie op eigen initiatief advocaten bellen Met de cliënten zelf is er nooit contact Dagelijks komen er zeer veel stukken binnen bij de griffie Soms gaat het om pallets vol processtukken De zittingsrol bestaat vaak uit zo n 100 pagina s met meerdere zaken per bladzijde Er wordt één griffieprocesdossier opgebouwd van de stukken die op de rol worden genomen De rest van de stukken wordt vernietigd of teruggestuurd via de paleisbox brievenbus van de advocaat op het Paleis van Justitie Het is niet te doen om een hele administratie te voeren voor al die extra producties die misschien later nog eens van pas komen Daarbij is het zo dat aan het einde van de rit alle gewisselde stukken ook die van de wederpartij in het procesdossier moeten zitten In het geval van verzoeker zijn er heel wat stukken gewisseld De bij het aanbrengen van de zaak ingediende stukken kun je niet bij het fourneren voor arrest gebruiken daar moet nog veel meer bij Dat is en blijft de verantwoordelijkheid van de betreffende advocaat Het reglement geeft aan wanneer stukken ingediend moeten worden Er is tussentijds nog wel gezocht naar de te veel ingeleverde stukken Dit was tevergeefs Verzoeker is na het hoger beroep in cassatie gegaan bij de Hoge Raad Hij moest de zaak toen ook weer in meervoud inleveren bij de Hoge Raad De griffie heeft toen nog een exemplaar bij een van de raadsheren van zijn kamer opgehaald en aan verzoeker mee gegeven zodat hij die in ieder geval had Er is echt wel geprobeerd verzoeker persoonlijk tegemoet te komen aldus M Informatie van de advocaat van verzoeker Advocaat J liet desgevraagd weten dat ze niet op de hoogte was van de klachtprocedure van verzoeker Zij verklaarde dat zij het reglement goed kent en wel inzichtelijk vindt Zij kon zich goed herinneren dat verzoeker zelf een aantal keren de zeer omvangrijke stukken indiende dit om kosten te

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/078 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  een moeilijke situatie verkerende man te beantwoorden en hem de steun te geven die hij nodig heeft Lees verder Onderwerpen openbaar ministerie om slachtoffer misdrijf onvolledige informatieverstrekking Tekstpagina 9 juli 2014 Ambtsdragers Reinier van Zutphen Wageningen 1960 heeft zeer ruime ervaring als rechter in Utrecht Den Haag Almelo Luxemburg Amsterdam Curaçao en Alkmaar Hij was daarnaast onder andere voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak Sinds 2012 was hij president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven Lees verder Onderwerpen Ambtsdragers reinier van zutphen Addie Stehouwer marc dullaert Nieuwsbericht 20 december 2013 Frank van Dooren wordt waarnemend Nationale ombudsman De Tweede Kamer heeft Frank van Dooren benoemd tot waarnemend Nationale ombudsman Van Dooren is momenteel substituut Nationale ombudsman Hij neemt per 1 januari 2014 de taken van Alex Brenninkmeijer over totdat de Tweede Kamer een nieuwe Nationale ombudsman heeft benoemd Lees verder Onderwerpen Frank van Dooren tweede kamer rechtbank gerechtshof Alex Brenninkmeijer rechter Rapport 13 juni 2012 2012 101 Werkneemster Gerechtshof klaagt dat proces verbaal is verstrekt aan haar werkgever Medewerkster van het Gerechtshof Den Haag doet in Amsterdam aangifte tegen haar zwager Zij toont een afschrift van de justitiële documentatie van haar zwager De politie meldt het voorval bij het Openbaar Ministerie die het Gerechtshof informeert Het Hof ontslaat de vrouw na een tuchtrechtelijk onderzoek De Nationale ombudsman vindt dat de vrouw een inbreuk op de privacy van een ander heeft gemaakt door de justitiële gegevens van haar zwager te raadplegen en deze aan de politie te tonen bij haar aangifte in haar privésfeer Hij oordeelt dat iemand die de persoonlijke levenssfeer van een ander schendt in zo n gevoelige context zelf geen beroep op bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan doen Het OM heeft terecht de gegevens doorgegeven aan haar werkgever Lees verder Onderwerpen gerechtshof aangifte proces verbaal officier van justitie veiligheid en justitie Rapport 20 december 2013 2013 201 Politie treedt niet op tegen malafide huurster omdat het zou gaan om civiel geschil Man is slachtoffer van een malafide huurster aan wie hij zijn huis dat te koop stond tijdelijk gemeubileerd heeft verhuurd Die vertrekt na opzegging van de huur uit zijn huis maar neemt spullen van de man mee De man belt de politie Ter plaatse kan die niets doen omdat de man niet kan aantonen dat het zijn spullen zijn De man doet aangifte Hij hoort niets meer Door tussenkomst van de ombudsman hoort de man dat zijn zaak geseponeerd is omdat het zou gaan om een civiel geschil en geen verduistering De ombudsman snapt dat de politie niet ter plaatse kon optreden maar deze had naderhand wel onderzoek moeten doen Anders kun je niet zomaar concluderen dat het gaat om een civiel geschil en niet om verduistering Ook is de beslissing op het sepot te laat genomen en zonder goede motivering Lees verder Onderwerpen aangifte Politie civiel geschil huren uitblijven actie motivering sepot politiesepot sepot Politie veiligheid en justitie Rapport 3 september 2013 2013 110 CJIB verrekent openstaande boete met gestort bedrag onder

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22gerechtshof%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  vernietigen van te veel ingediende sets stukken De ombudsman acht het niet aannemelijk dat de advocaat verkeerd is voorgelicht Lees verder Onderwerpen gerechtshof griffie onjuiste informatieverstrekking processtukken Column 15 februari 2014 Een duur pak papier Mina en haar advocaat zijn bij de Rechtbank Gelderland Ze zijn daar voor een zaak van Mina Hun zitting begint Het loopt allemaal goed totdat blijkt dat de rechter een belangrijk processtuk niet heeft Lees verder Onderwerpen rechtbank zitting rechter advocaat om Rapport 29 augustus 2013 2013 109 Belastingdienst maakt huurtoeslag over op rekening van naamgenoot van gerechtigde Man heeft recht op huurtoeslag en een bewindvoerder De Belastingdienst Arnhem stort dit 7 maanden lang op een rekeningnummer van een naamgenoot en weigert het alsnog aan de man uit te betalen De fout blijkt geheel bij de Belastingdienst te liggen Klachtbehandeling en zelfs de start van een onderzoek van de Nationale ombudsman bracht dat niet aan het licht Pas na doorvragen in het onderzoek Nationale ombudsman werd de fout gevonden door de Belastingdienst De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst zelf veel eerder deze kwestie had moeten onderzoeken zodat de fout eerder aan het licht was gekomen Lees verder Onderwerpen belastingdienst huurtoeslag naamgenoot foutieve bankrekening klachtbehandeling bemiddelingsprocedure financiën Rapport 12 december 2012 2012 197 Verzoek slachtoffer van diefstel met geweld over inzicht strafproces verdachte wordt afgewezen Een man is slachtoffer van diefstal met geweld in 2005 Op straat wordt hij beroofd en bewusteloos geslagen Hij wil op de hoogte blijven van het strafproces tegen de verdachten Hij vraagt de rechtbank en het parket Den Haag herhaaldelijk om het proces verbaal van de terechtzitting het vonnis en het requisitoir voordracht gehouden door de officier van justitie tijdens het strafproces Maar hij krijgt nul op het rekest omdat hij dat verzoek te laat zou hebben gedaan Later hoort hij dat de verdachte in 2007 is vrijgesproken maar hij weet nog steeds niet waarom De ombudsman vindt deze zaak een zorgelijk beeld schetsen van de positie van slachtoffers van geweldsmisdrijven Zie ook rapport 2012 200 Hij vraagt het bestuur van de rechtbank de verzoeken van de man alsnog te behandelen en de officier van justitie de gang van zaken tijdens de terechtzitting met hem te bespreken in een persoonlijk gesprek Lees verder Onderwerpen slachtofferzorg strafprocedure rechtbank officier van justitie behandelingsduur veiligheid en justitie veiligheid en justitie Rapport 31 januari 2011 2011 032 Man ontvangt arrest na verstrijken cassatietermijn Verzoeker heeft in mei 2005 hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Den Haag In februari 2009 heeft verzoeker het arrest ontvangen en wilde cassatie instellen Lees verder Onderwerpen hoger beroep gerechtshof cassatie arrest griffie fair play advocaat veiligheid en justitie Rapport 14 november 2011 2011 338 Man onwetend over eigen zitting kantonrechter door oproep via krant ivm briefadres Man heeft 12 bekeuringen niet betaald omdat hij daar geen geld voor heeft Hij kan daarvoor 84 dagen worden gegijzeld De rechter heeft daarvoor toestemming gegeven Omdat in een eerder stadium de man geen GBA adres heeft wordt hij met een advertentie

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22griffie%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  vrouw moeten behandelen En het verwijzen naar een civiele procedure was niet juist omdat het de gemeente is die zo n procedure aanhangig moet maken en niet de burger De ombudsman geeft het college van burgemeester en wethouders in overweging om voortaan in vervolg brieven aan vermeende overtreders mee te delen dat de gemeente hen dagvaardt voor de rechter als zij de factuur niet betalen Lees verder Onderwerpen gemeente handhaving onjuiste informatieverstrekking aansprakelijkheid Rapport 19 februari 2015 2015 031 Man op verkeerde been gezet over voorwaarden naturalisatie Een man krijgt van de gemeente Bloemendaal het advies zijn verzoek tot naturalisatie pas vier jaar na de veroordeling voor rijden onder invloed in te dienen zodat deze de naturalisatie niet in de weg staat Dat doet hij en hij betaalt 831 leges waarna de Immigratie en Naturalisatiedienst IND zijn verzoek afwijst De vierjaarstermijn blijkt niet in te gaan vanaf het vonnis maar vanaf de betaling van de boete voor de overtreding De Nationale ombudsman is het met de man eens dat hij verkeerd is geïnformeerd door de gemeente en dat de informatie in de voorlichtingsfolder van de IND over naturalisatie niet volledig was De IND heeft op aanbeveling van de ombudsman de tekst in de folder Hoe kunt u Nederlander worden inhoudelijk aangepast Ook beveelt de ombudsman de staatssecretaris en de gemeente Bloemendaal aan een passend financieel gebaar te maken naar de man Lees verder Onderwerpen gemeente ind naturalisatieverzoek voorwaarden onjuiste informatieverstrekking Column 6 december 2014 Fraudeur Mevrouw Jacobs is met steun van het UWV vanuit de WW gestart als zelfstandig pedicure Zij heeft er veel plezier in totdat ze enorm schrikt als er een fraude inspecteur van het UWV op de stoep staat Lees verder Onderwerpen uwv uitkeringsfraude Fraudewet onjuiste informatieverstrekking Rapport 6 november 2013 2013 162 Motorrijder in spé klaagt over onjuiste informatieverstrekking op website CBR Sinds 19 januari 2013 zijn de regels veranderd voor het behalen van een rijbewijs voor een motor Jonge man jonger dan 21 jaar wil zijn motorrijbewijs halen Op internet leest hij dat hij eerst een rijbewijs voor een lichte motor moet halen en dat hij na twee jaar automatisch een rijbewijs voor een zware motor kan krijgen Deze informatie blijkt niet juist te zijn Als hij na twee jaar op een zwaardere motor wil gaan rijden moet hij opnieuw rijexamen doen Hij voelt zich misleid door de informatie op de website van het CBR De Nationale ombudsman vindt dat de man ervan mocht uitgaan dat de informatie op de website correct was Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat het CBR maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat in de toekomst nog verouderde informatie op het internet toegankelijk is en de man een gratis examen heeft aangeboden Lees verder Onderwerpen cbr rijbewijs motor informatieverstrekking infrastructuur en milieu Rapport 4 oktober 2013 2013 135 Ouders klagen over gewelddadige aanhouding van hun minderjarige zoon Gezamenlijk rapport van Kinderombudsman en Nationale ombudsman Veertienjarige jongen maakt handgebaar tegen de politie Limburg De politie vat dit op

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22onjuiste+informatieverstrekking%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  om in hoger beroep te gaan bij het gerechtshof Den Haag Hij dient zijn stukken in vijfvoud in Dat is niet nodig Het Hof vernietigt die extra sets stukken De man klaagt erover dat de griffie de te veel ingediende stukken niet heeft geretourneerd en dat later in de procedure ook stukken zijn zoekgeraakt Daarnaast is er onjuiste informatie verstrekt over de in te dienen stukken De Nationale ombudsman acht de klachten niet gegrond Er is een openbaar reglement over het indienen van stukken en de griffie heeft steeds conform dat reglement gehandeld Er is in dit geval geen sprake van het zoekmaken van stukken maar van het vernietigen van te veel ingediende sets stukken De ombudsman acht het niet aannemelijk dat de advocaat verkeerd is voorgelicht Lees verder Onderwerpen gerechtshof griffie onjuiste informatieverstrekking processtukken Rapport 19 november 2014 2014 170 OM gaat onvoldoende zorgzaam om met informatiebehoefte slachtoffer in moordzaak Een man staat de eerste tijd nadat zijn ouders door een misdrijf om het leven zijn gekomen in nauw contact met het OM Dat wordt lopende het onderzoek veel minder Zo komt hij er via een televisieprogramma achter hoe zijn ouders om het leven zijn gebracht Daarnaast weet hij niet welke goederen er voor onderzoek in beslag zijn genomen wat de stand van zaken in het onderzoek is wat belangrijke momenten in het onderzoek zijn en welke processtukken er zijn De Nationale ombudsman constateert dat het OM op een aantal momenten niet heeft gehandeld volgens de eigen regels en de spelregels die de ombudsman in samenwerking met onder meer het OM heeft opgesteld voor het omgaan met slachtoffers De ombudsman vindt het opmerkelijk dat de man de processtukken niet kon inzien en dat het OM het zover heeft laten komen dat het gerechtshof het dossier zelf ter hand heeft

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22processtukken%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/075 Gemeente had man moeten inlichten dat er op korte termijn meer duidelijkheid komt over voortgang nieuwbouwproject | Nationale ombudsman
  heeft aangegeven geen uitsluitsel te kunnen geven over de planning Om verzoeker desondanks aan te kunnen geven waar de realisatieplanning van afhankelijk was heeft hij aangegeven dat het bestemmingsplan en de voorverkoop van woningen bepalende factoren waren Overigens heeft verzoeker ook niet gevraagd naar de stand van zaken van de onderhandelingen De projectleider heeft niet overwogen om dit als informatie toe te voegen omdat dit niet relevant was voor de beantwoording van zijn vraag De duur en uitkomst van de onderhandelingen waren op het moment van het gesprek bovendien nog onzeker Er was op dat moment geen overeenstemming en het was niet bekend of de onderhandelingen zouden slagen Maar ongeacht de stand van zaken van de onderhandelingen zou de realisatieplanning van bestemmingsplan en voorverkoop afhankelijk blijven De projectleider heeft niet aangegeven dat het project niet door zou gaan De projectleider kon ook niet voorzien dat door het afronden van de onderhandelingen de ontwikkelingen ten aanzien van het plan konden worden versneld De gemeente concludeert dat de projectleider ruimschoots heeft voldaan aan de informatieplicht door zo accuraat mogelijk de realisatieplanning te schetsen Gelet op de complexiteit van de planvorming en de vraagstelling van verzoeker kon niet van hem verwacht worden dat hij in dat ene telefoongesprek alle factoren die van invloed zouden kunnen zijn op de planvorming afzonderlijk zou benoemen De gemeente was overigens al meerdere jaren in gesprek met de marktpartijen over de voorwaarden waaronder het plangebied zou worden ontwikkeld De marktpartijen waren bekend en stonden ook op de website van het project Overigens is onduidelijk of verzoeker ook navraag heeft gedaan bij bijvoorbeeld de makelaar en de contactpersonen van de projectontwikkelaars die op de website stonden Bestuurlijke besluitvorming De gemeente geeft in haar reactie ook informatie over hoe de bestuurlijke besluitvorming over het project is verlopen Daaruit blijkt het volgende Er is in 2010 is een stedenbouwkundig plan vastgesteld In dat plan staat onder meer aangegeven dat het project wordt ontwikkeld met twee private partijen en dat met hen een samenwerkingsovereenkomst zal worden afgesloten Het plan bevat ook afspraken over de ruimtelijke ontwikkeling zoals over hoeveel woningen er komen Het college heeft op 18 juni 2013 het besluit genomen over de samenwerkings overeenkomst en de Publiek Private Samenwerking PPS met de private partijen beide besluiten zijn na raadpleging van de raad op 17 september 2013 definitief vastgesteld In het raadsvoorstel is aangegeven dat de samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan vanwege het verspreide grondbezit in het plangebied Het aankopen van alle gronden door één partij werd te risicovol geacht Door een PPS aan te gaan worden de risico s gedeeld en komt de ontwikkeling zo wordt aangegeven naar verwachting sneller op gang Verder is op 18 juni 2013 ook de bestemmingsplanprocedure opgestart Het bestemmingsplan is uiteindelijk in februari 2014 door de raad vastgesteld Informatie op de projectwebsite De gemeente verstrekt een overzicht van de informatie die achtereenvolgens op de website 1 van het project is geplaatst onder het kopje nieuws Het overzicht begint met twee berichten in oktober 2008 gevolgd door een bericht in januari 2009 Na een bericht in oktober 2010 over de vaststelling van het stedenbouwkundig plan volgen nog diverse andere berichten in 2011 In 2012 is er op 4 april 2012 een bericht geplaatst over een informatiebijeenkomst over onder meer het beeldkwaliteitsplan Het eerstvolgende bericht daarna is van 5 juli 2013 over het opstarten van de planologische procedures Hoe reageerde verzoeker Verzoeker stelt dat tijdens het gesprek al overeenstemming was bereikt tussen de gemeente en de private partijen Dat blijkt volgens hem uit een aantal door hem nagezonden mailberichten tussen de partijen betrokken bij de samenwerkingsovereenkomst Zo is er een mailbericht van 22 april 2013 waarin een van de private partijen onder meer aangeeft medio mei overeenstemming te willen bereiken over de samenwerkingsovereenkomst een mailbericht van 30 mei 2013 waarin de projectleider aangeeft dat alle interne processen bij de gemeente erop zijn gericht op 18 juni 2013 het college te laten besluiten over de samenwerkingsovereenkomst de participatie van de gemeente in de PPS constructie en het opstarten van de bestemmingsplanprocedure Gelet hierop vindt verzoeker dat de projectleider hem had kunnen zeggen dat er een overeenkomst op handen was zonder details te noemen en dus zonder de vertrouwelijkheid te schenden Anders dan de gemeente stelt was deze informatie voor hem wel degelijk relevant Immers uit het raadsvoorstel van de samenwerkingsovereenkomst blijkt dat het plan zonder zo n overeenkomst financieel onhaalbaar was Bovendien heeft de overeenkomst als katalysator gewerkt voor verdere besluitvorming Hij wijst er verder op dat de informatie die op de projectwebsite stond was verouderd en dat er sinds april 2012 niets meer was gepubliceerd Dit heeft bij hem indruk gewekt dat het met het plan niet zo n vaart zou lopen en er mogelijk niet maar zeker niet op korte termijn gebouwd zou gaan worden Overigens heeft hij ook een makelaar geraadpleegd en schetste die hem een beeld dat er sprake was van onzekerheid wat betreft het wel of niet realiseren van het plan Verzoeker geeft aan dat die onzekerheid voor hem ook aanleiding is geweest bij de gemeente te informeren In het gesprek kon die onzekerheid echter niet worden weggenomen De projectleider heeft tijdens het gesprek weliswaar niet gezegd dat het niet door zou gaan Maar hij heeft ook niet gezegd dat het wel door zou gaan Hij heeft daarmee aldus verzoeker beide mogelijkheden open gelaten Als de projectleider hem had geïnformeerd over de status van de PPS dan had dit voor hem een ander beeld en een andere inschatting van de realisering van het plan opgeleverd en zou hij de koop niet zijn aangegaan Hij vindt daarom dat hij niet alleen onvolledig maar ook onjuist is geïnformeerd Hij voelt zich misleid Hoe reageerde de gemeente hierop De gemeente stelt dat de mailberichten die verzoeker heeft opgestuurd haar standpunt alleen maar bevestigen Op het moment van het telefoongesprek waren alle processen er weliswaar op gericht om in de collegevergadering van 18 juni 2013 tot een besluit te komen over de PPS en de samenwerkingsovereenkomst maar er was

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/075 (2015-08-09)
  Open archived version from archive