archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2 resultaten gevonden Rapport 15 juni 2015 2015 094 Gemeente handelt niet volgens de voorwaarde die zij naar partijen communiceert in een offerteaanvraag Voor het overnemen van het werk van een failliete stichting zoekt gemeente Menterwolde een andere partij Ze vraagt vijf partijen om een offerte Een vrouw die werkte voor de failliete stichting doet mee aan de offerteronde Ze heeft namelijk een eigen stichting opgericht Een van de criteria die de gemeente stelt is het overnemen van het personeel van de failliete stichting De vrouw geeft in haar offerte aan dat zij dit wil doen De partij die de offerteronde uiteindelijk wint had aangegeven het personeel over te nemen naar behoefte Desondanks scoort de gemeente hun offertes op dit punt even hoog De vrouw klaagt over de gang van zaken De ombudsman oordeelt dat de gemeente niet heeft gehandeld volgens de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22gunning%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  wint had aangegeven het personeel over te nemen naar behoefte Desondanks scoort de gemeente hun offertes op dit punt even hoog De vrouw klaagt over de gang van zaken De ombudsman oordeelt dat de gemeente niet heeft gehandeld volgens de voorwaarde zoals zij die naar de partijen heeft gecommuniceerd Lees verder Onderwerpen gemeente gunning offerte onduidelijke communicatie Rapport 7 januari 2015 2015 005 LBIO moet duidelijke informatie verstrekken over opschorten inning Een gescheiden moeder vraagt het LBIO om de inning van de alimentatie over te nemen Het LBIO had de inning opgeschort toen in diezelfde periode de zoon tijdelijk bij zijn vader woonde Het was de vrouw niet duidelijk welke voorwaarden golden voor de opschorting die vervolgens heel lang duurde De Nationale ombudsman ziet dat het LBIO aan de moeder niet altijd dezelfde redenen heeft genoemd voor de opschorting Het LBIO had daar veel sneller uitsluitsel over moeten geven Lees verder Onderwerpen landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen lbio alimentatie inning opschorting voorwaarden onduidelijke communicatie Rapport 29 december 2014 2014 222 Staatssecretaris had meer oog moeten hebben voor mensenrechten bij beoordeling gratieverzoek Een man met levenslange gevangenisstraf is bijna 25 jaar gedetineerd als hij een gratieverzoek indient Hierbij doet hij een beroep op artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden EVRM Dit artikel verbiedt onmenselijke behandeling En daarvan is sprake als een levenslang gestrafte geen vooruitzicht heeft op de herbeoordeling van zijn straf en op de mogelijkheid van vrijlating Die herbeoordeling moet volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens uiterlijk 25 jaar na aanvang van de straf worden uitgevoerd Na een procedure van ruim twee jaar besluit de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het gratieverzoek af te wijzen Zonder daarbij een volledig advies van de betrokken strafrechter in de besluitvorming te betrekken Ook klaagt de advocaat over gebrek aan communicatie over de afhandeling van het gratieverzoek De Nationale ombudsman doet onderzoek en concludeert dat de staatssecretaris bij de behandeling van het gratieverzoek de mensenrechten onvoldoende heeft gerespecteerd Want er is in de procedure geen informatie over de resocialisatie van de veroordeelde betrokken en de behandelingsduur van ruim twee jaar is zeer lang De ombudsman geeft de staatssecretaris in overweging te zorgen voor een organisatie die is ingericht en voorbereid op een meer voortvarende behandeling van gratieverzoeken van levenslanggestraften Lees verder Onderwerpen centraal orgaan opvang asielzoekers coa asielzoekerscentrum fotograaf gedragscode onduidelijke communicatie Rapport 7 januari 2015 2015 004 Bepalen de erven welke notaris er komt Vermenging publiekrecht en privaatrecht in het notariaat Een kandidaat notaris wil zich als notaris vestigen in de opengevallen plaats na het overlijden van een notaris Zij moet daarvoor een ondernemingsplan voorleggen aan de Commissie van Deskundigen Notariaat die vervolgens advies uitbrengt aan de minister van V J In haar plan ontbreken concrete gegevens over het over te nemen kantoor omdat de erven van de overleden notaris haar die niet willen geven De erven zijn in overleg met een andere kandidaat notaris De Commissie keurt

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22onduidelijke+communicatie%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/088 LBIO informeert een man voldoende dat advies over lagere bijdrage niet betekent dat hij geen achterstand in alimentatie oploopt | Nationale ombudsman
  naar 695 en voor zoon Y naar 567 met ingang van 1 november 2012 De rechter bepaalde ook dat de moeder niet hoefde terug te betalen wat ze achteraf gezien teveel had ontvangen 2 Wat was de aanleiding voor de klacht bij de Nationale ombudsman De vader klaagde over het functioneren van het LBIO zowel in het algemeen als specifiek in zijn zaak Het LBIO profileert zich als een organisatie voor de inning van alimentatie maar geeft óók adviezen over de te betalen alimentatie Daarvan heeft hij gebruik gemaakt door het LBIO te vragen een herberekening van de alimentatie te maken Op basis hiervan is hij een lager bedrag gaan betalen aan de moeder De moeder kon zich daarin echter niet vinden en schakelde het LBIO Het zou toch billijk zijn geweest als het LBIO de moeder had verzocht haar gegevens ter beschikking te stellen alvorens tot inning van de alimentatie over te gaan Het LBIO stelt zelf in haar informatieblad dat bij voorkeur de betaling tussen partners onderling geregeld wordt Het feit dat het advies van het LBIO niet bindend is doet geen afbreuk aan de plicht om de moeder te verzoeken om haar gegevens op te sturen Dit zou zijn positie in ieder geval geholpen hebben Daarnaast is de vader van mening dat het LBIO hem ten onrechte heeft gedwongen de alimentatie te voldoen vanaf november 2012 tot en met maart 2013 Onder dreiging van opslagkosten en loonbeslag door het LBIO betaalde hij onder protest het hoge achterstallige alimentatiebedrag tot en met maart 2013 Hierdoor is hij achteraf benadeeld doordat de rechter eind 2013 heeft bepaald dat de moeder ontvangen termijnen niet hoefde terug te betalen Ook begrijpt hij niet dat hij toch opslagkosten moest betalen dit terwijl hij in afwachting van de uitspraak van de rechter het alimentatiebedrag voor april 2013 tot en met augustus 2013 van 9 600 op de rekening van het LBIO had gestort De vader heeft deze bezwaren naar voren gebracht in een klachtprocedure bij het LBIO De directeur achtte de klachten ongegrond Het LBIO liet weten dat het feit dat de moeder niet wilde meewerken aan een herberekening van de alimentatie het LBIO niet te verwijten is Die herberekening zou dan overigens ook om een indicatie gaan want het LBIO bepaalt niet hoe hoog de alimentatie uiteindelijk wordt Het kan hooguit partijen inzicht geven in een door de rechter mogelijk vast te stellen bedrag Het LBIO liet weten begrip te hebben voor de situatie waarin de vader verkeerde te weten als hij niet betaalde dreigde inning met opslagkosten en als hij wel betaalde speelde het risico van teveel betaalde bijdragen Dat de vader vervolgens geen andere optie zag dan de alimentatie op te schorten kon het LBIO zich voorstellen vanuit zijn positie Toch kan de moeder claimen dat de vader de achterstallige alimentatie moet betalen aldus het LBIO 3 Hoe reageerde het LBIO in het ombudsman onderzoek Volgens het LBIO kan uit deze gang van zaken namelijk wat het LBIO de vader bij sluiting van het dossier in 2013 had uitgelegd worden opgemaakt dat de vader ervan op de hoogte was dat de moeder niet meewerkte aan een gewijzigd alimentatiebedrag en dat hem dus nog slechts de gang naar de rechter resteerde In zoverre kon de vader over het beslag onder zijn werkgever niet meer verrast zijn immers het LBIO had dat in brieven van 23 mei 2013 en 16 juli 2013 al aangekondigd Hierna reageerde de vader per e mail van 19 juli 2013 dat hij boos en gefrustreerd was over de gang van zaken bij het LBIO Alle argumenten van hem ten spijt feit blijft volgens LBIO dat de vader niet kon aantonen dat hij de alimentatie tot en met juni 2013 volledig had betaald aan de moeder Daardoor kon het LBIO de inning overnemen en waren door de vader ook de opslagkosten verschuldigd Het LBIO heeft hem telkens op de hoogte gehouden van de achterstanden daarover kan wat het LBIO betreft geen misverstand bestaan Zijn klacht dat het LBIO hem niet eerder een overzicht van de achterstand stuurde en hij daardoor anders op de situatie had gereageerd acht het LBIO ongegrond Toch heeft het LBIO wel uit coulance het loonbeslag opgeheven nu de vader een groot bedrag op 8 augustus 2013 aan het LBIO betaalde Dit bedrag zou worden geblokkeerd en pas worden doorgestort na de uitspraak omdat er al op 17 september 2013 een zitting zou volgen Dit bedrag is uiteindelijk na de uitspraak van de rechter terecht doorgestort naar de moeder omdat er nog een groot bedrag aan achterstand openstond Ook wil het LBIO nog opmerken dat het opschorten van het loonbeslag er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat er geen maandelijkse hoge bedragen werden geïnd en vervolgens aan de moeder doorgestort Gezien de uitspraak waarbij de rechter bepaalde dat teveel betaalde gelden niet hoeven te worden teruggestort heeft dit hoogstwaarschijnlijk in zijn voordeel uitgepakt Tot slot laat het LBIO weten dat de twee verzoeken van de vader om berekening en van de moeder om inning niet tegelijkertijd liepen De vader was geheel op de hoogte van de status van het advies namelijk dat het voor partijen niet bindend kon zijn en dat de moeder geen geldigheid aan de berekening verbond Juist omdat de verzoekende partij of partijen erover geïnformeerd worden dat het om een advies gaat en het vervolgens aan partijen is om er onderling uit te komen of ermee naar een rechter te gaan acht het LBIO het niet nodig om te monitoren dat partijen eventueel bij beide afdelingen een verzoek hebben lopen De taken staan los van elkaar en de ene zaak heeft geen direct gevolg voor de andere In de praktijk levert dit ook geen problemen op 4 Hoe reageerde de vader De vader laat weten dat hij de moeder verschillende malen heeft verzocht haar gegevens ter beschikking te stellen voor een adviserende berekening Bovendien heeft hij het LBIO toestemming verleend zijn gegevens aan de moeder door te geven Nochtans weigerde de moeder categorisch

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/088 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Lees verder Onderwerpen landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen lbio alimentatie kinderalimentatie partneralimentatie Rapport 7 januari 2015 2015 005 LBIO moet duidelijke informatie verstrekken over opschorten inning Een gescheiden moeder vraagt het LBIO om de inning van de alimentatie over te nemen Het LBIO had de inning opgeschort toen in diezelfde periode de zoon tijdelijk bij zijn vader woonde Het was de vrouw niet duidelijk welke voorwaarden golden voor de opschorting die vervolgens heel lang duurde De Nationale ombudsman ziet dat het LBIO aan de moeder niet altijd dezelfde redenen heeft genoemd voor de opschorting Het LBIO had daar veel sneller uitsluitsel over moeten geven Lees verder Onderwerpen landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen lbio alimentatie inning opschorting voorwaarden onduidelijke communicatie Rapport 9 september 2014 2014 107 LBIO had man duidelijk moeten maken waarom digitaal bankafschrift alimentatiebetaling niet bewijst Gescheiden vrouw vraagt het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO de alimentatie bij haar ex man te innen omdat hij deze niet heeft overgemaakt De man toont het LBIO betalingsoverzichten van internetbankieren waaruit blijkt dat hij wel heeft betaald Maar het LBIO wil papieren bankafschriften zien omdat de vrouw beweert deze niet te hebben ontvangen De man is het hier niet mee eens en toont geen papieren afschriften Het LBIO gaat vervolgens over tot overname van de inning Ruim een half jaar later doet zich de situatie weer voor Ook deze keer vraagt het LBIO papieren bankafschriften van de man ook vragen ze afschriften van de vrouw De vrouw legt originele bankafschriften over met stempel van de bank en paraaf van de bankmedewerker maar het LBIO informeert de man hier niet over De man is het ook nu niet eens met het verzoek van het LBIO en dient een klacht in bij het LBIO over het feit dat hij papieren afschriften moet laten zien Als de man daarop te weinig gehoor krijgt stapt hij naar de Nationale ombudsman Die vindt los van wie er van de beide ex partners gelijk heeft dat het LBIO meer aandacht had moeten besteden aan de voorbereiding voorafgaand aan zijn beslissing omdat regelgeving over digitale afschriften ontbreekt Het LBIO had daartoe meer informatie moeten verzamelen en deze moeten toetsen door middel van hoor en wederhoor bij beide ex echtelieden Het LBIO had de man in de gelegenheid moeten stellen te reageren op de door de vrouw overgelegde stukken alvorens de conclusie te trekken dat het aan haar bewijsstukken meer waarde hechtte dan aan de overzichten van de man Lees verder Onderwerpen landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen lbio alimentatie Rapport 3 januari 2013 2013 001 Man klaagt over omgang van LBIO met inningsverzoek van zijn ex partner Man betaalt zijn ex echtgenote 954 partneralimentatie en komt er achter dat het bedrag volgens een rechterlijke uitspraak met terugwerkende kracht is verlaagd Zijn ex vrouw weigert het teveel betaalde te verrekenen en daarom betaalt hij helemaal geen partneralimentatie meer De vrouw heeft het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO ingeschakeld om de inning over te nemen De man moet inningskosten betalen De Nationale ombudsman vindt dat

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22landelijk+bureau+inning+onderhoudsbijdragen+%28lbio%29%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  verzoeker meenemen in de finale afrekening in de boedelscheiding Lees verder Onderwerpen landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen lbio kinderalimentatie veiligheid en justitie Rapport 7 januari 2015 2015 005 LBIO moet duidelijke informatie verstrekken over opschorten inning Een gescheiden moeder vraagt het LBIO om de inning van de alimentatie over te nemen Het LBIO had de inning opgeschort toen in diezelfde periode de zoon tijdelijk bij zijn vader woonde Het was de vrouw niet duidelijk welke voorwaarden golden voor de opschorting die vervolgens heel lang duurde De Nationale ombudsman ziet dat het LBIO aan de moeder niet altijd dezelfde redenen heeft genoemd voor de opschorting Het LBIO had daar veel sneller uitsluitsel over moeten geven Lees verder Onderwerpen landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen lbio alimentatie inning opschorting voorwaarden onduidelijke communicatie Rapport 6 juni 2013 2013 062 Vrouw klaagt dat ex partner betalingsachterstand heeft van kinderalimentatie Gescheiden moeder van vier kinderen vraagt het LBIO de inning van de kinderalimentatie over te nemen omdat de ex man niet betaalt In een mediation hebben beide ex partners afgesproken dat de alimentatie is verlaagd De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO terecht heeft geconstateerd dat er een afspraak over de alimentatie is gemaakt De ex partner heeft zich hier aangehouden en er is geen achterstand Lees verder Onderwerpen kinderalimentatie betalingsachterstand landelijk bureau inning onderhoudsbijdrage lbio veiligheid en justitie Rapport 9 september 2014 2014 107 LBIO had man duidelijk moeten maken waarom digitaal bankafschrift alimentatiebetaling niet bewijst Gescheiden vrouw vraagt het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO de alimentatie bij haar ex man te innen omdat hij deze niet heeft overgemaakt De man toont het LBIO betalingsoverzichten van internetbankieren waaruit blijkt dat hij wel heeft betaald Maar het LBIO wil papieren bankafschriften zien omdat de vrouw beweert deze niet te hebben ontvangen De man is het hier niet mee eens en toont geen papieren afschriften Het LBIO gaat vervolgens over tot overname van de inning Ruim een half jaar later doet zich de situatie weer voor Ook deze keer vraagt het LBIO papieren bankafschriften van de man ook vragen ze afschriften van de vrouw De vrouw legt originele bankafschriften over met stempel van de bank en paraaf van de bankmedewerker maar het LBIO informeert de man hier niet over De man is het ook nu niet eens met het verzoek van het LBIO en dient een klacht in bij het LBIO over het feit dat hij papieren afschriften moet laten zien Als de man daarop te weinig gehoor krijgt stapt hij naar de Nationale ombudsman Die vindt los van wie er van de beide ex partners gelijk heeft dat het LBIO meer aandacht had moeten besteden aan de voorbereiding voorafgaand aan zijn beslissing omdat regelgeving over digitale afschriften ontbreekt Het LBIO had daartoe meer informatie moeten verzamelen en deze moeten toetsen door middel van hoor en wederhoor bij beide ex echtelieden Het LBIO had de man in de gelegenheid moeten stellen te reageren op de door de vrouw overgelegde stukken alvorens de conclusie te trekken dat het aan haar

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22kinderalimentatie%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  helpt mensen die zelfstandig wonen bijvoorbeeld met het douchen zich aankleden en het aantrekken van steunkousen Dit is voor elke cliënt weer anders Lees verder Onderwerpen zorgverlener persoongebonden budget pgb sociale verzekeringsbank svb vertraging uitbetaling Column 27 december 2014 Eigen regie Martijn heeft een uitnodiging van Zorgkantoor regio Twente gekregen voor een bewuste keuze gesprek Want hij heeft een aanvraag ingediend voor een Persoonsgebonden Budget PGB Hij kan daarmee zelf de zorg inkopen die hij nodig heeft Lees verder Onderwerpen persoongebonden budget pgb vertrouwenspersoon zorgkantoor Rapport 22 maart 2013 2013 024 Moeder klaagt over UVIT zorgkantoor inzake eigen bijdrage AWBZ voor PGB van haar zoon Meervoudig gehandicapte zoon heeft recht op AWBZ zorg en heeft een Wajong uitkering Zijn moeder vraagt het UVIT zorgkantoor om de Zorg in Natura ZIN om te zetten in een persoonsgebonden budget pgb Het zorgkantoor houdt op deze budgetten voorlopig een eigen bijdrage in van ca 22 000 over twee jaren Voor de rest vna het bedrag wordt zorg ingekocht Twee jaar later stelt het zorgkantoor vast dat over beide jaren maar een eigen bijdrage van rond de 150 euro hoeft te worden betaald Zo n 20 000 euro is dus niet het pgb van haar zoon uitbetaald De jaren zijn voorbij en voor dat bedrag kan niet alsnog zorg voor de zoon worden ingekocht De Nationale ombudsman vindt dat het zorgkantoor en het CAK niet goed hebben samenwerkt Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat zij uit coulance de zoon een extra bedrag aan pgb hebben gegeven voor het lopende jaar Lees verder Onderwerpen uvit zorgkantoor algemene wet bijzondere zorg awbz persoongebonden budget pgb cak eigen bijdrage zorg in natura volksgezondheid welzijn en sport volksgezondheid welzijn en sport Rapport 22 januari 2013 2013 008 Vrouw klaagt over motivatie SVB inzake niet uitbetalen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22persoongebonden+budget+%28pgb%29%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/062 Belastingdienst mocht beslag leggen op in bruikleen gegeven bedrijfsmiddelen voor invordering belastingschuld | Nationale ombudsman
  van de beslissing van de directeur Het redelijkheidsvereiste houdt in dat overheidsinstanties de verschillende belangen tegen elkaar afwegen en dat de uitkomst hiervan niet onredelijk is Het bodemrecht houdt kort gezegd in dat de Belastingdienst ter invordering van bepaalde belastingschulden verhaal heeft op alle roerende zaken die duurzaam op de bodem van de belastingschuldige in gebruik zijn ongeacht van wie die zaken zijn Uit overwegingen van billijkheid wordt het eigendomsrecht van een derde ontzien in die gevallen waarin sprake is van reële eigendom van de derde 3 Op dit terughoudende beleid gelden een aantal uitzonderingen In dit geval staat niet ter discussie dat de Belastingdienst voor het verhaal op Autodemontagebedrijf K VOF het bodemrecht toekomt 4 De vraag die moet worden beantwoord is of de Belastingdienst op grond van het toepasselijke beleid 5 af moest zien van verhaal op de zaken waarvan BV X het eigendomsrecht heeft De directeur heeft deze laatste vraag ontkennend beantwoord Volgens de directeur is sprake van bedrijfsinmenging Dat blijkt volgens de directeur met name uit twee nader genoemde bepalingen uit de door BV X overgelegde aansluitingsovereenkomst In zo n geval wordt ondanks dat er sprake kan zijn van reële eigendom van BV X geen terughoudend beleid gevoerd en blijft het beslag gehandhaafd 6 De Nationale ombudsman is van oordeel dat uit de beschikbare gegevens kan worden afgeleid dat BV X samen met de stichting een zodanig grote invloed had op de onderneming van belastingschuldige dat de directeur in redelijkheid kon beslissen om niet af te zien van verhaal op de zaken waarvan de eigendom berust bij BV X De Nationale ombudsman acht daarvoor in het bijzonder van belang de aard en omvang van de zaken die BV X aan belastingschuldige in bruikleen heeft gegeven in relatie tot de tussen BV X tezamen met de stichting en belastingschuldige getekende aansluitingsovereenkomst Het komt de Nationale ombudsman voor dat de door BV X aan belastingschuldige in bruikleen gegeven zaken van essentiële betekenis zijn voor de bedrijfsvoering van laatstgenoemde De aansluitingsovereenkomst geeft voorts blijk van een grote invloed van BV X samen met de stichting op de bedrijfsvoering van belastingschuldige Zo is sprake van verstrekkende verplichtingen voor belastingschuldige in diens bedrijfsvoering onder meer de beperking in het vrijelijk zaken kunnen doen met derden de wijze van de te voeren administratie en certificering en controle Voorts heeft de stichting waarmee BV X op één lijn kan worden gesteld grote invloed op de ontvangsten van belastingschuldige doordat de stichting de premie per eenheid materiaal vaststelt De uitspraak van de rechtbank Zutphen van 16 februari 2011 ECLI NL RBZUT 2011 BP6130 zie ACHTERGROND BIJLAGEN onder 3 waarop BV X een beroep doet maakt dit niet anders De feiten en omstandigheden in die uitspraak wijken zodanig af van die in de onderhavige zaak dat de uitspraak van de rechtbank geen steun geeft voor een andere opvatting Op dit onderdeel is de onderzochte gedraging behoorlijk II Ten aanzien van de hoorplicht Het vereiste van fair play houdt het volgende in De overheid geeft de burger de mogelijkheid om zijn procedurele kansen te benutten en zorgt daarbij voor een eerlijke gang van zaken In dit geval is sprake van een wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk beroepschrift Het beleid van de Belastingdienst schrijft voor dat in een dergelijk geval het beroepschrift ambtshalve in behandeling wordt genomen Dat is in dit geval ook gebeurd De Belastingdienst heeft bij de ambtshalve behandeling BV X uitgenodigd voor een hoorzitting Dat laatste heeft de instemming van de Nationale ombudsman Niet ter discussie staat dat BV X heeft aangegeven te willen volstaan met een telefonische toelichting Nu BV X achteraf is gebleken dat de enkele toets van reële eigendom niet beslissend was zie hierboven onder punt I voelt BV X zich overvallen door de Belastingdienst BV X meent dat de Belastingdienst dit in het telefoongesprek aan de orde had moeten stellen Dan had zij alsnog om een hoorgesprek verzocht Volgens de Belastingdienst is in het telefoongesprek gesproken over de invloed van BV X op de bedrijfsvoering van belastingschuldige en over het feit dat BV X en belastingschuldige de samenwerking zijn aangegaan als gevolg van veranderde wetgeving Daarbij heeft de Belastingdienst niet naar voren gebracht dat dit raakt aan de hier van belang zijnde uitzondering op het beleid dat reële eigendom wordt ontzien De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat bij het horen dan wel zoals in dit geval een telefonische toelichting het niet blijft bij een statisch geboden mogelijkheid aan de burger om zijn standpunt toe te lichten Het gaat er ook om dat ruimte bestaat voor het uitwisselen van informatie en wederzijdse standpunten en voor zover mogelijk het zoeken naar oplossingen In dit geval acht de Nationale ombudsman het aannemelijk dat in het telefoongesprek voor de beslissing relevante informatie en standpunten aan de orde zijn geweest Wat ontbreekt is een door de Belastingdienst gegeven meer expliciete verwijzing naar het belang van de invloed van BV X op de bedrijfsvoering van belastingschuldige voor de te nemen beslissing Daarbij gaat het dan niet om het kenbaar maken van een oordeel op dit punt Dat is op het moment van horen toelichting nog niet aan de orde Wel had kunnen worden gewezen op het beleid op dit punt in meer algemene zin Dat had BV X de mogelijkheid gegeven hierop nog nader in te gaan dan wel alsnog te vragen om een hoorzitting Dat had mogelijk geleid tot meer acceptatie bij BV X van de beslissing De Nationale ombudsman is van oordeel dat de handelwijze van de Belastingdienst zoals die heeft plaatsgevonden in strijd is met het vereiste van fair play en derhalve niet behoorlijk is Conclusie De klacht over de onderzochte gedraging van de directeur is gegrond op het punt van de telefonische toelichting wegens schending van het vereiste van fair play Voor het overige is de klacht niet gegrond De Nationale ombudsman mr F J W M van Dooren waarnemend ombudsman Achtergrond bijlagen Aanhechten 1 opsomming van de aan belastingschuldige in bruikleen gegeven zaken 2 de aansluitingsovereenkomst 3 De Rechtbank Zutphen overwoog

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/062 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  situatie reële eigendom van een derde niet wordt ontzien Lees verder Onderwerpen belastingdienst beslaglegging beroep Rapport 13 juli 2015 2015 111 Onduidelijk brief van het OM Vrouw krijgt van de politie twee dagvaardingen voor belaging Later trekt het OM één van beide dagvaardingen in en stuurt haar daar een brief over De vrouw gaat er per abuis vanuit dat beide dagvaardingen zijn ingetrokken en gaat dus niet naar de zitting van de politierechter De politierechter veroordeelt haar en drie weken later krijgt zij het vonnis Het is dan te laat om hoger beroep in te stellen De Nationale ombudsman vindt dat de intrekkingsbrief onduidelijk en verwarrend was Het baart de Nationale ombudsman zorgen dat door het geautomatiseerde systeem van het OM er geen mogelijkheid is voor handmatige aanvullingen in brieven De ombudsman verwijst in dit verband ook naar rapport 2015 110 en kondigt aan ambtshalve hier een breder onderzoek naar te doen Lees verder Onderwerpen openbaar ministerie om Politie dagvaarding belaging intrekkingsbrief onduidelijke informatie Column 11 juli 2015 Trekken aan kinderen Als mensen scheiden spreken ze een omgangsregeling af voor hun minderjarige kinderen Dat kan tot problemen leiden als één van beide ouders zich niet aan de afspraken houdt Lees verder Onderwerpen vechtscheiding omgangsregeling Politie ouderlijk gezag jeugdzorg kinderombudsman Rapport 8 juli 2015 2015 114 IND en DT V laten ten onrechte belang Nederlandse staat prevaleren boven individueel belang asielzoeker IND wijst een asielaanvraag af van een man die in vreemdelingenbewaring zit Hij gaat dezelfde dag in beroep én vraagt een voorlopige voorziening aan om te voorkomen dat Nederland hem uitzet tot vier weken na de uitspraak van de rechtbank Op verzoek van de IND en de Dienst Terugkeer en Vertrek DT V wordt de behandeling van de voorlopige voorziening gepland vóór zijn geplande uitzetdatum De Nationale ombudsman vindt dat de IND en DT V in dit geval ten onrechte het belang van de Nederlandse overheid bij het voortvarend voorbereiden en uitvoeren van de mans uitzetting zwaarder laten wegen dan de belangen van de man bij het voorbereiden van zijn verzoek om een voorlopige voorziening Lees verder Onderwerpen immigratie en naturalisatiedienst ind Dienst Terugkeer en Vertrek DT V asielaanvraag afwijzing vreemdelingenbewaring Column 13 juni 2015 Tweemaal betalen is één keer te veel Otto is in Rotterdam geflitst omdat hij te hard reed Het CJIB stuurt hem een boete van 111 euro Otto vraagt via de website mijnpolitie nl de flitsfoto op Maar dit lukt niet Ondertussen betaalt hij alvast de boete Lees verder Onderwerpen centraal justitiëel incasso bureau cjib verkeersovertreding Verkeersboete Nieuwsbericht 3 februari 2015 Tweede Kamer benoemt Van Zutphen tot Nationale ombudsman Vandaag heeft de Tweede Kamer Reinier van Zutphen benoemd tot Nationale ombudsman De ambtsdragers en het bureau van de Nationale ombudsman hebben hier met instemming kennis van genomen Lees verder Onderwerpen nationale ombudsman no reinier van zutphen Benoeming tweede kamer Nieuwsbericht 29 januari 2015 Reinier van Zutphen beoogd Nationale ombudsman De tijdelijke commissie benoeming Nationale ombudsman draagt Reinier van Zutphen voor als Nationale ombudsman Reinier van Zutphen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22beroep%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive