archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Aan het juiste adres? | Nationale ombudsman
  voor de vaarbewijzen Keuringsinstanties geluidhinder Keuringsinstanties I M overig Keuringsinstanties pleziervaartuigen Keuringsinstanties uitrusting zeeschepen Keuringsinstanties VWS Keuringsraad voor de aanprijzing van Geneesmiddelen Kiesraad KIWA N V Klachtencommissie Commando DienstenCentra CDC Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming Klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie Koepelschap Buitenstedelijk Groen Kompas gemeentelijk collectief voor werk inkomen en zorg Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Koninklijk Nederlands Watersport Verbond KNWV alleen voor afnemen examens vaarbewijzen Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart KOF Koninklijke Bibliotheek KB Koninklijke Marechaussee Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club KNMC alleen voor afnemen examens vaarbewijzen Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen KNAW Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen KNBRD alleen voor afnemen examens vaarbewijzen Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Kredietbank Limburg Kwaliteits Controle Bureau voor Groenten en Fruit KCB Landelijk Meldpunt Zorg Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit LOWI LANDER werk participatie Landinrichtingscommissies LBIO Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen Leerplicht RMC Oosterschelderegio Leids Universitair Medisch Centrum LUMC Liftinstituut Stichting Nederlands Instituut voor Lifttechniek Lloyd s Register of Shipping Loodsencorporaties Loodswezen Loyalis namens bepaalde overheidsinstanties LSOP Landelijk selectie en opleidingsinstituut politie Luchtverkeersleiding Nederland Marineraad Medisch Specialisten Registratie Commissie MSRC van de KNMG Milieudienst IJmond Milieudienst Kop van Noord Holland Milieudienst Regio Eindhoven Milieudienst Westfriesland Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Minister voor Wonen en Rijksdienst Ministerie van Algemene Zaken Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Defensie Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Financiën Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Ministeries Mondriaan Stichting cultuurstichting Nationaal Archief Nationale ombudsman Natuur en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen en omgeving Natuur Recreatieschappen Natuur en Recreatieschap de Grevelingen NCDO Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling Nederlands bureau brandweerexamens Nederlands Controlebureau voor Pluimvee Eieren en Eiproducten Nederlands Eiercontrolebureau Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding Nederlands Politie Instituut m b t afgifte diploma Bouwplanadviseur Politiekeurmerk Veilig Wonen Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO Nederlandse Algemene Keuringsdienst NAK voor tuinbouw Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van Landbouwgewassen NAK Nederlandse ambassades Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants NBA Nederlandse loodsencorporatie Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa Nederlandse Orde van Accountants Administratieconsulenten Nederlandse Orde van Advocaten Nederlandse Publieke Omroep voor zover belast met programmacoördinatie en zendtijdindeling Nederlandse Transplantatiestichting NTS Nederlandse Vleeswarencontrole NVC Nederlandse Waterski Bond NWB alleen voor afnemen examens vaarbewijzen Nederlandse Zorgautoriteit Nza NIBRA Nederlands instituut voor brandweer en rampenbestrijding Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging NAB Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging NIBV Nippon Kaiji Kyokai NIVR Stichting Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart NMi Nederlands Meetinstituut BV Notarissen in Caribisch Nederland Novatec Nuffic Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs NWO Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek O S fonds Landbouw O S fonds Visserij Octrooicentrum Octrooiraad Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek Omgevingsdienst Veluwe IJssel Omgevingsdienst West Holland Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost Brabant Omnibuzz Onafhankelijke post en telecommunicatieautoriteit OPTA Onderzoeksraad voor Veiligheid Op maat gemeenschappelijke regeling Open Universiteit Openbaar lichaam Bestuursdienst Ommen Hardenberg Openbaar Lichaam Bonaire Openbaar Ministerie OM valt onder ministerie van V J Orden van advocaten Organisatie ter verbetering van de binnenvisserij OVB Orionis Walcheren gemeenschappelijke regeling Participatiefonds als bedoeld in art 1 van het Besluit participatiefonds Pastiel Franeker valt onder Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Paswerk gemeenschappelijke regeling Penitentiaire Inrichting Pensioen en Uitkeringsraad PUR Permanente Commissie Leerlingenzorg PCL niet bevoegd over adviestaak Platform Wonen Zeeuws Vlaanderen gemeenschappelijke regeling Polderdistricten Politie Politieacademie Praeventiefonds Productschappen Promen Provincie Drenthe Provincie Flevoland Provincie Friesland Provincie Gelderland Provincie Groningen Provincie Limburg Provincie Noord Brabant Provincie Noord Holland Provincie Overijssel Provincie Utrecht Provincie Zeeland Provincie Zuid Holland Provincies Raad voor Accreditatie Raad voor Cultuur Raad voor de Kinderbescherming Raad voor de Transportveiligheid Raad voor het Korps landelijke politiediensten Raad voor het Kwekersrecht Raad voor het Midden en Kleinbedrijf Raad voor rechtsbijstand RDW Dienst wegverkeer Rechtbanken Rechterlijke macht Reclassering Reconstructie commissie Midden Delfland Recreatieschap Haringvliet Recreatieschap Hitlandbos Recreatieschap Krimpenerwaard Recreatieschap Midden Delfland Recreatieschap Rottemeren Recreatieschap Spaarnwoude Recreatieschap Vinkeveense Plassen Recreatieschap Voorne Putten Rozenburg Recreatieschap Westfriesland Regio Holland Rijnland Regio Rivierenland Regio Twente gemeenschappelijke regeling Regio Zuid Holland Zuid Regionaal Bedrijventerrein Twente RBT gemeenschappelijke regeling Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek RBL Regionaal Milieu Bureau RMB Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving RWA Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening RAV Brabant Midden West Noord Regionale Belasting Groep Regionale Brandweer Zaanstreek Waterland Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg RDOG Hollands Midden Regionale loodsencorporaties Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas ROZ Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard Oost Vijfheerenland Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard Oost Vijfheerenlanden Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug Regionale Sociale Dienst Pentansz Mergelland Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe Regionale Uitvoeringsdienst Groningen Regionale Uitvoeringsdienst Noord Holland Noord Regionale Uitvoeringsdienst Twente Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland gemeenschappelijke regeling Registratiecommissies en opleidingscolleges KNMG KNMP en NMT Registro Italiano Navale Reinigingsdiensten Rd4 Rijksdienst Caribisch Nederland Rijksdienst voor identiteitsgegevens Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijkshavenmeester Westerschelde Rijksuniversiteit Groningen Rijksvertegenwoordiger in Caribisch Nederland Rijnvaartpolitiereglement 1995 bevoegde autoriteiten als bedoeld in art 3 van dit besluit o a Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart Saba openbaar lichaam public entity SAIP Stichting Administratie Indonesische Pensioenen Samenwerking De Bevelanden gemeenschappelijke regeling Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling SVHW gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband A2 gemeenten Samenwerkingsverband Noord Nederland Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio gemeenschappelijke regeling SBE Stichting Bureau Examens voor het beroepsvervoer Schadefonds geweldsmisdrijven Schadeschap luchthaven Schiphol Schadevergoedingsschap HSL Zuid A16 en A4 Scheepvaart instanties belast met het aanbrengen verwijderen van verkeerstekens het geven van verkeersaanwijzingen en informatie Scheepvaartreglement Eemsmonding instanties belast met de afgifte van anker en ligplaatsen Schoolcommissies examens zeevaartdiploma s SEP Stichting Bureau Examens voor het Beroepspersonenvervoer over de weg Servicebureau Gemeenten Sociaal Economische Raad Sociaal Werkvoorzieningsschap Central Overijssel SOWECO gemeenschappelijke regeling Sociaal Geneeskundigen Registratie Commissie SGRC van de KNMG Sociale Dienst Bommelerwaard Sociale Dienst Oost Achterhoek gemeenschappelijke regeling Sociale Verzekeringsbank SVB Sociale Werkvoorziening Drechtwerk gemeenschappelijke regeling Specialisten Registratie Commissie Staatsbosbeheer Stadsbank Oost Nederland Stadsgewest Haaglanden Stadsgewest Rotterdam Stadsregio Amsterdam gemeenschappelijke regeling Stadsregio Arnhem Nijmegen KAN Knooppunt Arnhem Nijmegen Stadsregio Parkstad Limburg Statia St Eustatius openbaar lichaam public entity Stichting ABOMA Stichting Adoptievoorzieningen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/aan-het-juiste-adres (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Procedure | Nationale ombudsman
  u daarop 3 Binnen drie weken hoort u wat wij voor u kunnen doen Als blijkt dat wij uw klacht mogen behandelen hoort u in de meeste gevallen binnen drie weken wat we gaan doen Er zijn verschillende mogelijkheden die wij hievoor hebben Wij beslissen zelf per klacht wat we het meest geschikt vinden Hieronder leest u om welke mogelijkheden het kan gaan Interventie We bespreken met de overheidsinstantie of een snelle oplossing mogelijk is U krijgt dan bijvoorbeeld per telefoon e mail of brief alsnog reactie van de overheidinstantie Bemiddelingsgesprek Soms kiezen we voor een bemiddelingsgesprek tussen u en de overheid Bemiddelaars van het Bureau Nationale ombudsman leiden het gesprek Zij zijn onpartijdig Zo proberen we het contact tussen u en de overheidsinstantie te verbeteren Zodat u in de toekomst weer verder kunt met deze instantie Onduidelijkheden wegnemen of excuses maken kunnen aan bod komen in het bemiddelingsgesprek Meestal maakt u met de overheid afspraken over hoe u in de toekomst met elkaar om zult gaan Een onderzoek en rapport Bij sommige klachten kiezen we voor een onderzoek Dat onderzoek start met een brief van de Nationale ombudsman aan de betrokkenen Hierin schrijft hij wat de klacht is en stelt hij vragen over de klacht Wij willen uw kant van het verhaal horen maar ook die van de overheidsinstantie en de ambtenaar Alle betrokkenen dus ook de overheidsinstantie zijn verplicht om mee te werken Daarna volgt hoor en wederhoor Dit betekent dat alle partijen kunnen reageren op elkaars antwoorden Hierna vormt de Nationale ombudsman zijn oordeel over de gedragingen van de overheidsinstantie We brengen een rapport uit Daarmee sluiten we het onderzoek Alle rapporten van de Nationale ombudsman zijn openbaar We noemen daarom geen namen van personen in deze rapporten Onderzoek met brief Soms sluiten we een onderzoek niet

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/kunnen-wij-u-helpen/procedure (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Vraag en Antwoord | Nationale ombudsman
  Verzekeringsbank SVB en de politie Ook particuliere instellingen met een overheidstaak zoals de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen CBR vinden wij een overheidsorganisatie Lees verder Veelgestelde vraag Hoe dien ik een klacht in bij de Nationale ombudsman U kunt op twee manieren een klacht indienen U kunt ons een brief sturen of het online klachtformulier invullen Voor u dit doet kunt u eerst checken of wij uw klacht mogen behandelen Ga naar Uw klacht en beantwoord de vragen Lees verder Veelgestelde vraag Gaat de Nationale ombudsman ook over consumentenzaken De Nationale ombudsman gaat niet over consumentenzaken Hij kan u niet helpen met klachten over particuliere instellingen bedrijven of winkels zoals woningbouwverenigingen energiebedrijven of elektronicazaken De Nationale ombudsman mag dit niet doen Er zijn wel andere organisaties die u kunnen helpen Lees verder Veelgestelde vraag Mijn klacht gaat niet over de overheid Wat moet ik nu doen De Nationale ombudsman behandelt alléén klachten over de overheid Gaat uw klacht niet over een overheidsorganisatie Bekijk dan of één van onderstaande organisaties u kan helpen Lees verder Veelgestelde vraag Welk gezag macht heeft de Nationale ombudsman Oordelen en adviezen van de Nationale ombudsman zijn niet bindend Dit betekent dat een overheidsorganisatie niet verplicht is om naar ons oordeel te luisteren Wij kunnen de organisatie daar niet toe dwingen Toch nemen overheden ons advies bijna altijd over Lees verder Veelgestelde vraag Klacht of bezwaar Een klacht of een bezwaar beroep zijn juridisch gezien heel verschillend van aard en soms moeilijk uit elkaar te houden Lees verder Veelgestelde vraag Kost het geld om de ombudsman in te schakelen Nee het inschakelen van de Nationale ombudsman kost u niets Lees verder Veelgestelde vraag Wat heb ik aan de hulp van de Nationale ombudsman Als u er niet uitkomt met de overheid kunt u een klacht indienen bij

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/vraag-en-antwoord (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Voorbeeldbrieven | Nationale ombudsman
  waarmee u snel voor de einddatum verloopt bezwaar kunt maken U schrijft een gewone brief waarin u stelt dat u het niet met de beslissing eens bent en waarom niet Later geeft u aan op welke gronden u bezwaar maakt Voorbeeldbrief definitief bezwaarschrift Formulier dwangsom Het formulier dwangsom gebruikt u als de overheidsinstantie niet op tijd beslist over uw aanvraag of bezwaarschrift Met het formulier stelt u de instantie dan in gebreke Het kan zijn dat u dan recht heeft op een financiële compensatie ofwel dwangsom Lees op deze pagina van de Rijksoverheid binnen welke termijn de overheid moet beslissen over uw aanvraag of bezwaarschrift En wanneer u recht heeft op een dwangsom Wonen Kijk op de website van het Juridisch Loket voor een voorbeeldbrief over Protest huuropzegging Niet instemmen met beëindiging wegens wanbetaling Mededeling voortzetting huurovereenkomst Verzoek tot medehuurderschap Verzoek om handhaving bouwvoorschriften Werk Inkomen Kijk op de website van het Juridisch Loket voor een voorbeeldbrief over Protest tegen het ontslag op staande voet Loonvordering Herinnering loonvordering rappelbrief loonvordering Eindafrekening Loon bij ziekte omvang dienstverband Schulden en incasso Kijk op de website van het Juridisch Loket voor een voorbeeldbrief over Onterechte vordering incassobureau Teveel incassokosten in rekening gebracht Betalingsregeling incassobureau Consumenten Kijk op de website van ConsuWijzer voor voorbeeldbrieven voor consumentenproblemen Brief versturen Als u uw brief verstuurt bewaar dan zelf ook altijd een kopie van uw brief Dan kunt u achteraf laten zien wat u heeft gestuurd Wilt u zekerheid dat uw brief is ontvangen dan kunt u ook overwegen uw brief aangetekend met ontvangstbevestiging te versturen Dat wordt ook wel een aangetekende brief met handtekening retour genoemd De ontvanger moet dan bij ontvangst van de brief tekenen Vervolgens krijgt u van het postbedrijf het bewijs dat uw brief daadwerkelijk is ontvangen Bewaar deze ontvangstbevestiging goed Voor het

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/voorbeeldbrieven (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Folders en brochures | Nationale ombudsman
  een informatiebrochure over onze organisatie of een wijzer Download of bestel het hier Rapporten bestellen Let op wilt u veel rapporten bestellen Dat kan We brengen hiervoor wel kosten in rekening Kies één van de onderstaande categorieën 14 items Voor burgers bekijken 15 items Voor overheidsinstanties bekijken 8 items Voor burgers en overheidsinstanties bekijken Uw bestelling U heeft nog niets toegevoegd aan uw bestelling Rapport meebestellen Informatie speciaal voor Kinderen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/folders-en-brochures (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Belafspraak maken | Nationale ombudsman
  Werken bij Klacht over de Nationale ombudsman Leveranciers 36 278 klachten ontvangen in 2014 U bent hier Home Belafspraak maken Heeft u een klacht over de overheid of een vraag aan de Nationale ombudsman Maak een belafspraak op werkdagen van 9 00 tot 17 00 dan bellen wij u Wilt u Skypen Vermeld dan uw Skypenaam bij uw klachtomschrijving Wat is uw naam Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is het voor ons van belang dat deze gegevens bij ons bekend zijn Wilt u deze gegevens hier niet invullen dan kunt u ons ook bellen op ons gratis telefoonnummer 0800 33 55 555 op werkdagen van 9 00 tot 17 00 Wat is uw e mailadres Geef kort aan waarover uw klacht of vraag gaat Op welk tijdstip wordt u het liefst teruggebeld Datum Tijdstip 09 00 11 00 11 00 13 00 13 00 15 00 15 00 17 00 Selecteer een datum en tijdstip in de toekomst Op welk telefoonnummer kunnen wij u bellen Bericht versturen Informatie speciaal voor Kinderen Veteranen Ondernemers Informatie voor inwoners van Bonaire St Eustatius en Saba Kunnen wij u helpen Aan het juiste adres Procedure Klacht indienen Vraag en antwoord Voorbeeldbrieven

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/belafspraak (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Verhalen van anderen | Nationale ombudsman
  gesproken te hebben Dit rapport beschrijft of Iris wel of niet voor haar dochter kan zorgen Maar het klopt niet volgens Iris Dat moet zo snel mogelijk worden rechtgezet Iris dient een klacht in bij het AMK En nog eens Maar ze krijgt geen gehoor Ze is wanhopig Daarom dient ze een klacht in bij de Nationale ombudsman Die neemt haar gelukkig wel serieus Probleem met het UWV Leon zit in de Ziektewet en moet gekeurd worden Dat loopt mis Hij vindt het allemaal heel onprettig verlopen en had meer verwacht van het UWV Er is nauwelijks aandacht voor zijn problemen Hij dient een klacht in over de gang van zaken tijdens de keuring maar komt er met het UWV niet uit Leon vraagt de Nationale ombudsman om te bemiddelen Gelukkig verbetert dat de relatie Leon krijgt een vast contactpersoon bij het UWV En de keuringsartsen krijgen aandacht voor het omgaan met mensen met een vorm van autisme Probleem met de zorgtoeslag Ik dacht straks komen ze mijn spullen in beslag nemen Niets dan zorgen heeft meneer Klein Haneveld over zijn zorgtoeslag Hij moet teveel ontvangen toeslag terugbetalen Dat is vervelend maar het is niet anders Hij laat het bedrag inhouden op de toeslag die hij nu ontvangt en denkt het geregeld te hebben Totdat de deurwaarder op zijn stoep staat Wat nu De Nationale ombudsman lost het op Probleem met het Waterschap Dezelfde beplanting als de buren maar die van ons moest weg Mevrouw Van der Pol woont aan een dijk Al jaren beplant zij net als al haar buren de dijk met bodembedekkers Dat kost een hoop geld maar dan ziet alles er wel netjes uit Ze heeft net voor 8000 euro nieuwe planten erin gezet als het waterschap komt inspecteren De dijk is namelijk eigendom van het

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/verhalen (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Uw privacy | Nationale ombudsman
  behandeld Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van de Nationale ombudsman De Nationale ombudsman is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere sites die via een link op onze website bereikbaar zijn Wij raden u aan hiervoor de privacyverklaring te lezen van de bewuste websites Verwerken van persoonsgegevens Wanneer u een klacht indient vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken Deze gegevens worden opgeslagen in ons document management systeem en alleen gebruikt voor de uitvoering van de ons opgedragen wettelijke taak het behandelen van klachten over de overheid Daarnaast gebruiken we uw gegevens voor het vragen van feedback over onze dienstverlening Derden die eventueel hiervoor worden ingeschakeld zijn ook gebonden aan deze privacyverklaring U heeft te allen tijde de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens in te zien te veranderen of te verwijderen In dat geval kunt u contact met ons opnemen U kunt deze link ook gebruiken om ons te laten weten dat u niet wenst deel te nemen aan een feedbackverzoek of wanneer u een klacht wilt indienen over ons privacy of cookiebeleid Wij zijn ook bereikbaar op het gratis telefoonnummer 0800 33 55 555 Bewaartermijn De Nationale ombudsman bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan De Wet bescherming persoonsgegevens en de Archiefwet 1995 schrijven voor hoe de overheid moet omgaan met gegevens die door haar zijn opgemaakt en ontvangen Cookies Onze website maakt gebruik van cookies De cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en om het bezoek aan de website te monitoren We gebruiken deze gegevens niet op individueel persoons of computerniveau en kunnen deze daarom niet herleiden tot een bepaalde computer of een bepaalde persoon Lees meer over cookies Wijzigingen De Nationale ombudsman behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/privacyverklaring (2015-08-09)
  Open archived version from archive