archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Interventies bij SVB over PGB leiden niet tot verbeteringen | Nationale ombudsman | Nationale ombudsman
  vooraf te controleren SVB kijkt bijvoorbeeld of de budgethouder een overeenkomst heeft afgesloten met de zorgverlener of zorginstelling die de budgethouder wil betalen Problemen Vanaf eind december 2014 ontvangt de Nationale ombudsman klachten en signalen van burgers over de werkwijze van de SVB Slechte bereikbaarheid onvoldoende kennis bij de medewerkers achterstanden bij het beoordelen van de zorgcontracten het zoekraken van stukken onjuiste informatie in Mijn PGB op de website problemen bij het uploaden van declaraties en te late of ontbrekende uitbetaling Interventies van de Nationale ombudsman bij de SVB hebben niet geleid tot verbetering Ondanks de inspanningen van de Sociale Verzekeringsbank ingezette noodvoorzieningen en toezeggingen van de staatssecretaris van VWS om direct tot betaling over te gaan ziet het er niet naar uit dat de problemen met de uitbetalingen op korte termijn zijn opgelost Nog steeds is de SVB moeilijk bereikbaar en het informatiesysteem overbelast Ook de belangenverenigingen Per Saldo en Ieder in hebben inmiddels de noodklok geluid Onderzoek Nationale ombudsman Het is voor de Nationale ombudsman onacceptabel dat burgers door de invoering van het trekkingsrecht in financiële problemen komen Het Ministerie van VWS wil met deze maatregel misbruik van PGB s voorkomen Maar door de uitvoering ervan blijken goedwillende burgers de dupe te zijn geworden De Nationale ombudsman gaat onderzoeken hoe deze problemen hebben kunnen ontstaan Hij start daarom een onderzoek naar de wijze waarop het Ministerie van VWS bij de voorbereiding en de invoering van het trekkingsrecht te werk is gegaan Voorts zal hij onderzoeken hoe de SVB zich vervolgens heeft voorbereid op de uitvoering van het trekkingsrecht en hoe de samenwerking met ketenpartners als onder meer gemeenten en zorgkantoren tot stand is gekomen Het doel van het onderzoek is te komen tot aanbevelingen om herhaling van dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen Onderwerpen sociale verzekeringsbank svb

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2015/interventies-bij-svb-over-pgb-leiden-niet-tot-verbeteringen (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Problemen met trekkingsrecht SVB | Nationale ombudsman
  3 februari 2015 De Nationale ombudsman volgt de problemen met het trekkingsrecht bij de SVB op de voet Wij hebben regelmatig contact met de SVB hierover De SVB doet er op dit moment alles aan om de uitbetalingen van de PGB s zo snel mogelijk te laten verlopen Staatssecretaris Van Rijn heeft op 2 februari aangegeven dat de SVB de komende dagen alles probeert in orde te maken Ook voor budgethouders die nog geen definitief akkoord hebben gekregen Voorts stelt de SVB extra aandacht te hebben voor budgethouders die in de knel komen Eventueel kunnen voorschotten worden uitbetaald Wij adviseren daarom allereerst om contact met SVB op te nemen Zorgverleners adviseren wij om hun budgethouder contact met de SVB laten opnemen Lukt dit niet neem dan contact op met ons via telefoonnummer 0800 3355555 Onderwerpen pgb svb uitbetaling Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Nieuwsbericht 17 december 2014 Wijzigingen persoonsgebonden budget per 1 januari 2015 Vanaf 1 januari 2015 gaat er iets veranderen voor mensen met een persoonsgebonden budget pgb Tot die datum ontvangen mensen zelf het budget maar vanaf januari gaat de SVB het budget beheren en de zorgverleners uitbetalen Lees verder Informatie speciaal

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2015/problemen-met-trekkingsrecht-svb (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Wijzigingen persoonsgebonden budget per 1 januari 2015 | Nationale ombudsman
  pgb Tot die datum ontvangen mensen zelf het budget maar vanaf januari gaat de SVB het budget beheren en de zorgverleners uitbetalen Die budgetten worden toegekend door de gemeente of door het zorgkantoor De SVB mag dat pas als de zorgovereenkomst is goedgekeurd door de gemeente of het zorgkantoor Het Servicecentrum PGB in Utrecht is vanaf augustus bezig met het opvragen van zorgovereenkomsten het gaat totaal om meer dan 200 000 overeenkomsten van zo n 140 000 budgethouders Dit zijn overeenkomsten tussen de budgethouder de burger die zorg nodig heeft en de zorgverlener Vragen over het pgb De Nationale ombudsman ontvangt regelmatig telefoontjes van mensen die hierover vragen hebben maar kan deze vragen niet beantwoorden Op de website van de SVB kunt u nalezen wat voor u van belang is Tevens leest u hier over de laatste ontwikkelingen en maatregelen die de SVB heeft genomen om achterstanden bij de verwerking van de zorgovereenkomsten in te lopen en om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren Uitbetaling aan zorgverleners gegarandeerd Gemeenten zorgkantoren en de SVB doen er op dit moment alles aan om de zorgovereenkomsten te verwerken en goed te keuren De SVB heeft laten weten dat de uitbetaling vanuit de pgb s aan zorgverleners is gegarandeerd Er gelden hiervoor wel twee voorwaarden de budgethouder moet de zorgovereenkomst naar de SVB hebben opgestuurd en de SVB moet bericht hebben gehad van de gemeente of het zorgkantoor dat er een pgb is toegekend De SVB zorgt vervolgens voor uitbetaling aan de zorgverlener Budgethouders kunnen hun facturen in januari indienen ook als er nog geen definitieve goedkeuring op de zorgovereenkomst is Alle budgethouders die wel al een zorgovereenkomst hebben toegestuurd maar nog niets hebben gehoord ontvangen hierover in de komende twee weken een brief van de SVB Onderwerpen persoongebondenbudget pgb sociale verzekeringsbank svb zorgovereenkomst Links

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2014/wijzigingen-persoonsgebonden-budget-per-1-januari-2015 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Ombudsman: Fraudewet pakt goedwillende burgers aan als criminelen | Nationale ombudsman
  deze boetes onbegrijpelijk Het gaat om mensen die zich vergissen mensen die niet kunnen bewijzen dat de uitvoeringsorganisatie een fout heeft gemaakt mensen die iets verkeerd begrepen hebben mensen die nog niet over de juiste informatie beschikten mensen die een paar dagen te laat zijn door omstandigheden allemaal worden ze zwaar beboet ingevolge de Fraudewet Het leidt tot onzekerheid en tot wantrouwen richting de overheid Fraudewet is niet effectief De Nationale ombudsman stelt ook vast dat de effectiviteit van deze wet in het geding is De roep vanuit de samenleving was om fraudeurs streng te straffen Daar is deze wet een antwoord op De wet leidt echter in de praktijk niet tot een verhoogde pakkans voor echte fraudeurs Van Dooren De Fraudewet richt zich immers op het uitdelen van hogere boetes en niet op het verhogen van de opsporingscapaciteit of op het instellen van slimmere opsporingsmethoden Aanbevelingen De Nationale ombudsman doet de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de aanbeveling om binnen het kader van de wet instructies te formuleren die de uitvoeringsinstanties houvast bieden en de goedwillende burger de zekerheid geven dat hij niet onevenredig hoog wordt beboet Hij adviseert de minister te bepalen dat bij geringe verwijtbaarheid de boete niet hoger mag zijn dan 10 van het benadelingsbedrag Verder vindt hij dat na het opleggen van een boete mensen niet moeten worden uitgesloten van schuldhulpverlening en dat de beslagvrije voet moet worden gerespecteerd Onderwerpen fraude Fraudewet sociale zekerheid uitkeringsfraude boetes Links 30 04 2015 NOS Dossier Pechvogels krijgen boete echte fraudeurs gaan vrijui http journalistiek npo nl dossiers armoede in nederland 370 34829 sociaal rec 04 12 2014 Artikel NOS nl Vooral onschuldigen hard gestraft door Fraudewet http nos nl artikel 2007089 vooral onschuldigen hard gestraft door fraudewet 04 12 2014 Artikel RTL Nieuws Onschuldigen hard gestraft door

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2014/ombudsman-fraudewet-pakt-goedwillende-burgers-aan-als-criminelen (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Aanpak maatregel één bankrekeningnummer slecht georganiseerd | Nationale ombudsman
  ombudsman Frank van Dooren De Nationale ombudsman pleit ervoor dat uitvoeringsinstanties bij de voorbereiding en invoering van wetten en maatregelen zorgvuldig te werk gaan zeker wanneer financiële belangen voor burgers in het geding zijn In het bijzonder geldt dit bij de invoering van fraudemaatregelen Daar is de politieke wens om drastisch in te grijpen sterk en is het gevaar dat de belangen van de goedwillende burger in het gedrang komen groot Dit is vooral van belang als het gaat om burgers met lage inkomens die hun maandelijkse toeslagen en teruggaven van de Belastingdienst geen maand kunnen missen Zij beschikken niet over een buffer om zo n klap op te vangen Fraudebestrijding mag er niet toe leiden dat de goeden onder de kwaden lijden De maatregelen die de staatssecretaris van Financiën inmiddels heeft genomen of aangekondigd geven de Nationale ombudsman wel het vertrouwen dat de overlast bij de verdere invoering van de maatregel beperkt zal blijven Onderwerpen belastingdienst toeslagen teruggave bankrekeningnummer Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Onderzoek 29 oktober 2014 2014 147 Moeten de goeden onder de kwaden lijden Onderzoek uit eigen beweging naar de wijze waarop de Belastingdienst de één bankrekeningnummer maatregel heeft ingevoerd In het rapport treft u de belangrijkste conclusies aan Vanaf 1 december 2013 mochten burgers en ondernemers nog maar één bankrekeningnummer gebruiken voor de uitbetaling van toeslagen periodieke belastingteruggaven en omzetbelasting Hiermee wilde de Belastingdienst grootschalig misbruik voorkomen dat onder andere in april 2013 aan het licht was gekomen in de kwestie van de Bulgarenfraude In het debat van 14 mei 2013 kondigde de staatssecretaris van Financiën aan dat de goeden onder de kwaden zullen lijden De Belastingdienst koos voor een rigoureuze aanpak van de eerste groep personen die moest voldoen aan de nieuwe voorwaarden Vanaf half december 2013 schortte

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2014/aanpak-maatregel-een-bankrekeningnummer-slecht-georganiseerd (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Nationale ombudsman hekelt betaalgedrag overheid aan ondernemers | Nationale ombudsman
  betaalgedrag van de overheid is gesteld wat de effecten zijn op de ondernemers en hoe het beter kan Conclusie De Nationale ombudsman staat voor een behoorlijke omgang tussen burgers en overheid Ook in haar rol als opdrachtgever is de overheid gebonden aan behoorlijkheidvereisten De overheid hoort het goede voorbeeld te geven zeker als het gaat om het handelen volgens de geldende wet en regelgeving De betalingstermijn voor de overheid is vastgelegd in de wet binnen 30 dagen betaalt de overheid de factuur In de praktijk blijkt dit niet altijd zo te zijn De wil om het betaalgedrag te verbeteren is wel aanwezig maar ondanks goede voornemens en nieuwe regelgeving lukt het de overheid niet om alle facturen binnen 30 dagen te betalen Op dat punt voldoet de overheid niet aan de eisen van goed opdrachtgeverschap Goed opdrachtgeverschap Goed opdrachtgeverschap betekent dat de opdrachtgever in dit geval de overheid duidelijke afspraken maakt met de opdrachtnemer en die afspraken ook nakomt De opdrachtgever neemt uit eigen beweging contact op als er problemen onduidelijkheden of vertragingen zijn Het is belangrijk dat de opdrachtgever contactafspraken maakt met de ondernemer en goed bereikbaar is Verder mag van een goed opdrachtgever verwacht worden dat er actief informatie wordt verstrekt als er problemen zijn met de betaling van de factuur Dit betekent dat de overheid als opdrachtgever een proactieve en betrokken houding aan dient te nemen ten opzichte van de ondernemer Aanbevelingen Met het onderzoek laat de Nationale ombudsman zien dat een tijdige betaling en duidelijke proactieve communicatie niet alleen kan worden bepaald door interne werkprocessen en beschikbaarheid van medewerkers maar dat dat een vanzelfsprekendheid moet zijn binnen de gehele organisatie De Nationale ombudsman heeft naar aanleiding van het onderzoek naar het betaalgedrag van de overheid aanbevelingen geformuleerd De aanbevelingen dragen bij aan een tijdige betaling van de facturen en daarmee aan een behoorlijke invulling van het opdrachtgeverschap door de overheid De aanbevelingen kunnen worden verdeeld in de volgende uitgangspunten betrokkenheid duidelijke informatieverstrekking voortvarendheid en transparantie Aanleiding onderzoek In 2011 hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie een richtlijn aangenomen waarin de ondernemer van rechtswege een vergoeding van de incassokosten kan vragen bij overschrijding van de betalingstermijn In Nederland is deze richtlijn geïmplementeerd in wetgeving die in maart 2013 in werking is getreden In die wet is geregeld dat de overheid binnen 30 dagen moet betalen De Nationale ombudsman ontvangt met regelmaat signalen van ondernemers die bij het uitvoeren van hun onderneming problemen met de overheid ervaren Dat varieert van het verkrijgen van benodigde vergunningen tot geen contact krijgen bij vragen Het niet tijdig betalen is ook een probleem waar ondernemers met regelmaat tegenaan lopen De ontvangen klachten en de nieuwe regelgeving zijn de aanleiding geweest om een onderzoek te starten naar het betaalgedrag van de overheid Doel onderzoek De Nationale ombudsman beoogt met dit onderzoek een effectieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van het betaalgedrag van de overheid Het geeft inzicht in de soms verstrekkende problemen van ondernemers als de rekening

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/betaalgedrag-overheid (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Nationale ombudsman start onderzoek naar Fraudewet | Nationale ombudsman
  van de Fraudewet Deze wet geeft overheidsinstanties de mogelijkheid om uitkeringsfraude harder aan te pakken Nu de wet ruim een jaar van kracht is wil de ombudsman onderzoeken of de opgelegde boetes in verhouding staan tot de administratieve fouten die mensen met een uitkering hebben gemaakt In het onderzoek worden de SVB het UWV en drie gemeenten betrokken In 2013 is de wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving ook wel de Fraudewet genoemd van kracht geworden Deze wet geeft gemeenten UWV en SVB meer handvatten om uitkeringsfraude harder aan te pakken Mensen die de inlichtingenplicht hebben overtreden moeten altijd de ten onrechte verkregen uitkering terugbetalen en krijgen daarnaast vanaf 1 januari 2013 een boete opgelegd De boete is minimaal 150 euro en kan oplopen tot een bedrag dat even hoog is als de ten onrechte ontvangen uitkering Overtreden mensen nogmaals de inlichtingenplicht dan is de boete 150 van het bedrag dat te veel is uitgekeerd Burgers hebben de Nationale ombudsman laten weten de boetes oneerlijk te vinden Zij vinden het vanzelfsprekend dat zij een te veel ontvangen bedrag terugbetalen Maar zij vinden het onredelijk een boete van 100 te krijgen als de te veel ontvangen uitkering het gevolg was van een vergissing of een misverstand De ombudsman verwacht het onderzoek in het najaar af te ronden Onderwerpen uitkering boete onderzoek terugbetalen boetes svb Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Column 24 juli 2014 Boete van 150 voor kleine vergissing Jasmine is werkloos en ontvangt tijdelijk een WW uitkering van het UWV Tijdens deze periode kan ze toch even aan de slag in de zorg Gelukkig Lees verder Nieuwsbericht 4 december 2014 Ombudsman Fraudewet pakt goedwillende burgers aan als criminelen Het merendeel van de personen dat op grond van de Fraudewet zwaar wordt beboet pleegt

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2014/nationale-ombudsman-start-onderzoek-naar-fraudewet (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Nationale ombudsman: 'Onbegrijpelijk en onacceptabel dat toeslagen worden stopgezet!' | Nationale ombudsman
  blz 6 bij Stap 2 van zijn brief van 28 januari 2014 Deze werkwijze is in strijd met hetgeen staatssecretaris Weekers in zijn persbericht van 29 november 2013 heeft geschreven De nieuwe wetgeving gaat in op 1 december 2013 met een overgangsperiode tot 1 juli 2014 Die tussenperiode moet mensen in staat stellen de nodige wijzigingen aan de Belastingdienst door te geven Toeslagen en belastingteruggaven op één bankrekeningnummer Schrijnende voorbeelden Hier volgen enkele schrijnende voorbeelden uit de lange lijst van meldingen die bij de Nationale ombudsman binnen kwamen Mevrouw van Lunteren gefingeerde naam Zonder nadere aankondiging heeft de Belastingdienst Toeslagen de betaling van de Voorlopige teruggaaf en haar toeslagen op 15 januari 2014 opgeschort Huurtoeslag zorgtoeslag en KGB in totaal 600 per maand Het rekeningnummer waarop zij deze betalingen ontvangt staat op haar naam BelastingTelefoon vertelt haar op 16 januari jl dat zij nog een brief zal ontvangen waarop zij haar rekeningnummer kan vermelden en raadt haar aan om ook alvast de gegevens en bewijsstukken toe te sturen Dat heeft ze diezelfde dag gedaan Meest frustrerende is dat de Belastingdienst mij financieel in de kou laat staan en er geen tussenoplossing mogelijk is bijvoorbeeld de uitbetaling van een voorschot De heer van Kameren gefingeerde naam Meldt dat de toeslagen van zijn ouders in december zijn stopgezet Begin december ontvingen zijn ouders de eerste brief van de Belastingdienst Toeslagen Volgens de BelastingTelefoon was dit al de derde brief Verzoeker ontkent dit Zij hebben de gevraagde gegevens en bewijsstukken begin december opgestuurd maar wachten op 21 januari 2014 nog steeds op uitbetaling De BelastingTelefoon zegt dat het nog wel twee weken kan duren Wereldvreemd om mensen nu al bij voorbaat de kans niet eens te gunnen info op te sturen en gewoon maar de toeslagen op te schorten Mevrouw van der Weer

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2014/nationale-ombudsman-onbegrijpelijk-en-onacceptabel (2015-08-09)
  Open archived version from archive •