archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  met Verblijf een extra deel van het vermogen meegeteld In een aantal gevallen is sprake van een forse verhoging van de bijdrage Lees verder Onderwerpen cak eigen bijdrage Zorg vermogen om bezwaar Rapport 23 mei 2013 2013 054 Vrouw klaagt dat CAK slordig gewerkt heeft mbt inning eigen bijdrage van haar moeder 95 jarige vrouw ontvangt van het CAK een vordering van 606 90 wegens Zorg met Verblijf die kennelijk anderhalf jaar eerder ook al was verstuurd Dan ontvangt ze kort daarop een bedrag van bijna 2000 van het CAK En twee maanden later wordt dat bedrag weer door het CAK teruggehaald Het CAK erkent fouten te hebben gemaakt waardoor het zo lang duurde De Nationale ombudsman vindt dat het CAK bij fouten op ene goede manier excuses moet maken erkennen wat er is misgegaan en laten zien de fouten in de toekomst te willen voorkomen Hij doet de aanbeveling aan het CAK om bij ernstige fouten direct en proacief te reageren om de fouten zo snel mogelijk te herstellen en te overwegen de burger te compenseren Lees verder Onderwerpen cak eigen bijdrage restitutie betalingsherinnering volksgezondheid welzijn en sport Rapport 28 november 2012 2012 190 CAK veroorzaakt financiële complicaties voor gerevalideerde man Man revalideert ruim een jaar in zorginstellingen Het CAK houdt een eigen bijdrage Zorg met Verblijf in op zijn AOW in Na afloop van deze periode ontvangt hij nog een groot bedrag blijkbaar omdat er teveel is ingehouden Daarna verneemt hij ruim een jaar niets van het CAK tot hij een brief ontvangt dat hij 1675 29 moet terugbetalen De man vindt dit onterecht want hij denkt dat alles was afgehandeld De Nationale ombudsman vindt het kwalijk dat het CAK zelf financiële complicaties veroorzaakte voor verzoeker door een bedrag op zijn rekening terug te storten en de gevolgen daarvan een jaar later volledig af te wentelen op verzoeker Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat het CAK de helft van het openstaande bedrag niet terugvordert de overdracht aan het incassobureau ongedaan maakt en de rente en incassokosten voor eigen rekening neemt Lees verder Onderwerpen betalingsregeling cak betaling revalidatie aow volksgezondheid welzijn en sport Rapport 9 februari 2012 2012 018 Klacht over betalingsregeling CAK na herziening eigen bijdrage AWBZ Een meneer moet tijdelijk in een zorginstelling verblijven en daarvoor een eigen bijdrage AWBZ betalen In het begin stelt het CAK de bijdrage vast op nul Na bijna een jaar corrigeert het CAK dit als de inkomensgegevens via de Belastingdienst zijn ontvangen Dan krijgt de man een factuur van het CAK van ruim 11 000 euro Hij maakt telefonisch afspraken over een afbetalingsregeling Door financiële problemen was hij echter niet in staat de afgesproken betalingsregeling na te komen Hij raakte zelfs afhankelijk van de voedselbank De Nationale ombudsman vindt dat vooral het CAK verantwoordelijk is voor het ontstaan van de schuld van de man Het CAK had meteen een betere inschatting van de eigen bijdrage moeten maken En het CAK had bij de afbetaling meer oog moeten hebben

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22zorg+met+verblijf%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  na herhaaldelijke weigering om mee te werken aan een preventieve fouilleringsactie aangehouden op grond van wederspannigheid en geboeid vervoerd naar het politiebureau De Nationale ombudsman ziet voor dit laatste geen aanleiding omdat hij had aangegeven wel mee te gaan naar het politiebureau om daar preventief te worden gefouilleerd Ook had de politie ten onrechte aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau CJIB gemeld dat aan de man een strafbeschikking was uitgereikt Daarnaast had de politie de man op grond van een minder zwaar delict kunnen aanhouden het niet opvolgen van een bevel vordering van de politie De ombudsman beveelt de korpschef van de Nationale politie aan de instructie van politieambtenaren bij preventieve fouilleeracties hierop aan te passen Lees verder Onderwerpen Politie fouilleren aanhouding Column 20 november 2014 Gegijzeld voor een boete De politie belt bij Joep aan en zegt dat hij nog diezelfde week gegijzeld wordt In opdracht van het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB vanwege een openstaande boete Gijzeling Joep hoort dat je dan opgesloten wordt in een gevangenis Lees verder Onderwerpen gijzelen centraal justitiëel incasso bureau cjib Verkeersboete Column 29 november 2014 Een duur ritje Loïs heeft haast Zij heeft met haar vriendinnen afgesproken om uit eten te gaan De autorit vanaf haar werk naar het restaurant duurt al gauw een uur Daarom zet zij er vaart achter Te veel vaart Lees verder Onderwerpen centraal justitiëel incasso bureau cjib snelheidsovertreding bekeuring betaling boete Rapport 20 november 2014 2014 161 RDW stuurt terecht geen waarschuwingsbrief voor als verzekerd geregistreerde scooter Een man koopt een scooter en laat het kenteken op zijn naam zetten Omdat zijn dochter nog geen rijbewijs heeft zet hij hem in de garage en gebruikt hij hem niet Hij sluit geen verzekering af Hij weet niet dat hij dan het kenteken moet schorsen De RDW constateert bij een registercontrole dat de scooter onverzekerd is en laat de man weten dat hij een boete van het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB krijgt van 330 euro Hij begrijpt niet waarom en belt de RDW Uit het gesprek maakt de man op dat hij een waarschuwingsbrief had moeten ontvangen Uiteindelijk laat de RDW weten dat gebleken is dat de vorige eigenaar van de scooter de verzekering niet had opgezegd De RDW moet van het Openbaar Ministerie 28 dagen na de tenaamstelling controleren of een scooter verzekerd is Als dat niet het geval is krijgt de eigenaar een waarschuwingsbrief In dit geval was de scooter toen nog verzekerd en daarom heeft de man geen waarschuwingsbrief gekregen Bij een later uitgevoerde 100 registercontrole bleek de scooter niet meer verzekerd De Nationale ombudsman vindt dat de RDW niet kan worden verweten dat hij geen waarschuwingsbrief heeft ontvangen De ombudsman geeft de RDW wel in overweging om in de informatie bij de afgifte van de kentekencard te vermelden dat de verzekeringsverplichtingen ook gelden als er geen gebruik wordt gemaakt van het voertuig tenzij er is geschorst Ook had de RDW persoonlijk contact met de man kunnen opnemen en kunnen ingaan op de kern van de klacht

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22incasso%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  deze niet meer na een doorgegeven wijziging Ze belt diverse keren de Belastingdienst Toeslagen maar die stelt dat de toeslagen wel steeds zijn uitbetaald De vrouw en de Nationale ombudsman zoeken herhaaldelijk contact met de Belastingdienst Toeslagen maar toezeggingen worden niet nagekomen en de betalingen van de toeslagen blijven onjuist Dan blijkt dat de Belastingdienst Toeslagen eerder een zogeheten Stella betaling heeft gedaan aan de vrouw Zij heeft de spoedbetaling onder de naam Stella niet herkend als afkomstig van de Belastingdienst Toeslagen De Stella betaling heeft het normale proces van betalen van toeslagen verstoord Een halfjaar na haar eerste melding over het ontbreken van betalingen van toeslagen verlopen de betalingen uiteindelijk weer zoals het moet De ombudsman vindt dat dit te lang heeft geduurd waardoor de vrouw onnodig in de financiële problemen is gebracht De Belastingdienst Toeslagen legt uit dat een Stella betaling handmatig wordt uitgevoerd Zolang deze niet administratief is verwerkt blijven reguliere automatisch verlopende betalingen geblokkeerd staan in de systemen De ombudsman beveelt de staatssecretaris aan het proces van klachtbehandeling te verbeteren Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen spoedbetaling financiële toezegging financiële problemen klachtbehandeling wijziging Rapport 10 december 2014 2014 191 Belastingdienst Toeslagen handelt aanvraag te traag af Een man dient bij de Belastingdienst Toeslagen voor de eerste keer aanvragen huur en zorgtoeslag in De aanvraag hoort binnen dertien weken te zijn beoordeeld Na afronding van de controle zijn de in het systeem aangebrachte blokkades op uitbetaling niet opgeheven De man ontvangt daardoor geen toeslagen Ook heeft de behandelaar als gevolg van een verkeerd ingevoerde behandelcode geen signaal gekregen dat er stukken ter beoordeling lagen en de aanvraag kon worden afgehandeld Uiteindelijk vindt pas ruim een halfjaar na de ingediende aanvraag de eerste betaling plaats De Nationale ombudsman is het met de man eens dat deze periode te lang is geweest Lees verder Onderwerpen toeslagen huurtoeslag zorgtoeslag toeslagaanvraag uitbetaling traag belastingdienst Rapport 10 december 2014 2014 189 UWV moet bij zelf gemaakte fouten coulant omgaan met verzoek om schadevergoeding Een man ontvangt van het UWV een uitkering en krijgt de toezegging dat een te veel ontvangen gemeentelijke uitkering daarmee zal worden verrekend Het UWV komt deze toezegging niet na en betreurt dit maar beoordeelt de geclaimde schade van de man met een puur juridische bril op De man zoekt contact met de Nationale ombudsman die vindt dat het UWV zich gelet op de gemaakte fouten coulant moet opstellen Uiteindelijk ontvangt de man een tegemoetkoming uit coulance Lees verder Onderwerpen uwv werkloosheidsuitkering ww uitkering financiële toezegging tegemoetkoming schadevergoeding coulance Rapport 10 december 2014 2014 190 Gemeente rekent verzekeringsuitkering terecht tot vermogen bij beoordeling kwijtschelding belasting Een man en een vrouw dienen bij de gemeente Purmerend een verzoek in om bij de berekening van hun vermogen vier vermogensbestanddelen niet mee te tellen waardoor zij in aanmerking komen voor kwijtschelding van de aanslag gemeentelijke belastingen Het college van burgemeester en wethouders weigert dit De Nationale ombudsman vindt het goed dat het college de beleidsregel hanteerde dat alleen reserveringen voor de betaling van

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=9&thema=Werk%20en%20inkomen (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/018 Geen duidelijkheid over dreigende toon van Belastingdienst | Nationale ombudsman
  van een medewerker van de Nationale ombudsman tussen de verzoeker en de Belastingdienst Verzoeker wilde dat niet Hij blijft bij zijn standpunt dat de controlemedewerker niet meer betrokken moet zijn bij het boekenonderzoek Vervolgens heeft de Nationale ombudsman verzoekers klacht onderzocht en daarvoor de controlemedewerker telefonisch gehoord Hoe reageerde de controlemedewerker van de Belastingdienst Medewerkers van de Nationale ombudsman hoorden de controlemedewerker telefonisch Hij liet onder meer het volgende weten De controlemedewerker ervoer voor half november 2013 geen enkele belemmering van de kant van verzoeker Na het opvragen van de bankgegevens en de mededeling van 8 november 2013 met het voornemen een aanslag en boete op te leggen kwam er weerstand van verzoeker De controlemedewerker deelde telefonisch aan verzoeker mee dat hij voornemens was een aanslag op te leggen over 2008 Dit om de rechten van de Belastingdienst veilig te stellen Hij liet weten dat dit vermoedelijk het enige moment is geweest dat hij verzoeker heeft aangesproken over zijn voornemen en daar bijhorende boete Andere dreigementen over het opleggen van boetes kan hij zich niet herinneren Hij benadrukt dat dit niet betekent dat het niet vaker ter sprake is geweest Omdat verzoeker een adviseur is ging hij er vanuit dat verzoeker deze gang van zaken snapte Het was volgens de controlemedewerker echt bedoeld om de rechten van Belastingdienst veilig te stellen en belastingplichtige te informeren over zijn voornemens Hij liet weten dat 8 november 2013 de uiterste datum was om de aanslag voor 2008 op te leggen De mededeling op 8 november dat hij voornemens was een aanslag over 2008 en een boete op te leggen was bedoeld om de belastingplichtige meer te tijd te geven de benodigde stukken te verstrekken De controlemedewerker liet weten zich niet bewust te zijn van een dreigende toon Hij ging er vanuit dat verzoeker begreep hoe de gang van zaken zou zijn bij een boekenonderzoek Wanneer er geen stukken verstrekt kunnen worden kan een aanslag en daarbij een boete volgen Omdat er nog fysieke bankafschriften ontbraken heeft hij hier meermaals om gevraagd Naar zijn weten heeft hij hier op een zakelijk manier om gevraagd en is daar geen dreigende toon aan te pas gekomen Het was nodig voor het onderzoek om over de fysieke bankafschriften te beschikken Volgens verzoeker beschikte zijn cliënte niet over die gegevens De controlemedewerker gaf aan dat er geen haast geboden was bij het onderzoek Het regelmatig opvragen van verschillende stukken had als doel het onderzoek goed en spoedig af te ronden Het inleidend gesprek heeft bij belastingplichtige plaatsgevonden Maar op verzoek van verzoeker vond het boekenonderzoek plaats op zijn administratiekantoor Hij liet weten dat het zijn uitgangspunt is om een boekenonderzoek te doen bij belastingplichtige omdat de belastingplichtige weet hoe de onderneming in elkaar steekt en op deze manier krijgt de controleambtenaar een impressie van het bedrijf Maar wanneer dit niet mogelijk is dan is een onderzoek ergens anders bespreekbaar En daarom heeft het boekenonderzoek plaatsgevonden bij verzoeker op kantoor Hij is dan ook na het inleidend gesprek niet meer bij belastingplichtige thuis of op het bedrijf geweest Hoe reageerde verzoeker Verzoeker liet in reactie op het verslag van het hoorgesprek van de controlemedewerker onder meer het volgende weten Verzoeker berichtte dat er geen tegenspraak werd geduld De communicatie verliep verre van goed Verzoeker stelt dat zelfs toen hij zijn cliënte aan de telefoon had zij heeft gehoord hoe de controlemedewerker te keer ging op verzoekers kantoor Verzoeker stelt dat de navraag naar de bankafschriften niet zakelijk werd gesteld maar met de woorden als ik deze niet snel ter inzage kan krijgen kunt u daarover een boete verwachten Ten slotte merkte verzoeker op dat hij na het onderzoek van de controlemedewerker al een paar onderzoeken van de Belastingdienst heeft gehad en die allemaal vlot en goed zijn verlopen Hij laat weten dat de toonzetting ook geheel anders was dan bij het onderhavige onderzoek Verzoeker kan zich niet voorstellen dat het aan zijn kantoor ligt Verzoeker liet weten dat de aanwezigheid van de leidinggevende van de controlemedewerker bij de noodzakelijke contacten met de controlemedewerker hem niet het vertrouwen geeft dat het boekenonderzoek goed wordt afgehandeld De afhandeling blijft bij de controlemedewerker en het gevoel bij verzoeker heerst dat hij vooringenomen is en daarom twijfelt verzoeker aan zijn beoordeling Een gesprek onder leiding van een ombudsbemiddelaar van de Nationale ombudsman kan het vertrouwen in de controlemedewerker niet herstellen aldus verzoeker Hoe reageerde de Belastingdienst De Belastingdienst liet weten te betreuren dat verzoeker zich tot de Nationale ombudsman heeft gewend De Belastingdienst spreekt nog altijd de hoop uit dat verzoeker het gesprek wil aangaan met onder meer de controlemedewerker met het streven om te komen tot het normaliseren van de contacten Hoe reageerde de Belastingdienst medewerker op het verslag van bevindingen De controlemedewerker benadrukte dat het niet zijn intentie was om het onderzoek geheel bij verzoekers cliënte voor te zetten Verder wenste de controlemedewerker het verslag op een aantal onderdelen aan te vullen De aanvulling is als bijlage opgenomen in dit rapport Wat is het oordeel van de Nationale ombudsman I Ten aanzien van de bejegening Verzoeker een intermediair met een administratiekantoor klaagt in de eerste plaats over de bejegening door de controlemedewerker van de Belastingdienst bij het boekenonderzoek Verzoeker stelt als een crimineel te zijn behandeld Hij wijst op het dreigen met het opleggen van navorderingsaanslagen en daarbij behorende boetes de wijze van het stellen van vragen het onderzoek snel willen afronden en zoals verzoeker stelt het onderzoek het liefst bij de belastingplichtige verzoekers cliënte willen laten plaatsvinden Het vereiste van fatsoenlijke bejegening houdt in dat de overheid de burger respecteert hem fatsoenlijk behandelt en hulpvaardig is Medewerkers van overheidsinstanties dienen attent zijn in de contacten met burgers en hen zo goed mogelijk helpen Zij doen dit op respectvolle wijze en houden daarmee rekening met de persoon van de burger De Belastingdienst ontleent de bevoegdheden tot het instellen en het uitvoeren van een boekenonderzoek onder meer aan de artikelen 47 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen zie Achtergrond Deze

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/018 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  zouden zijn overlast zouden hebben veroorzaakt en de openbare orde zouden hebben verstoord Volgens hen was dit onjuist omdat geen van hen onherroepelijk was veroordeeld De Nationale ombudsman vindt dat de burgemeester een waarschuwingsbrief mag verzenden aan mensen die zijn aangehouden ook al is er geen sprake van een veroordeling De brief is een middel dat niet onnodig ingrijpt in de in het leven van de betrokkenen terwijl het wel bij kan dragen aan de veiligheid van de inwoners in de gemeente Hij vindt dat de toonzetting van de brief wel onnodig beschuldigend Met deze toon heeft de burgemeester onnodig escalerend gehandeld De ombudsman acht de klacht over de inhoud van de brief gegrond wegens schending van het vereiste van de escalatie De ombudsman beveelt de burgemeester aan om in waarschuwingsbrieven alleen concreet vastgestelde feiten weer te geven Daarnaast beveelt hij aan om de mogelijkheid te bieden om in gesprek te gaan Lees verder Onderwerpen gemeente incidenten jaarwisseling gedrag overlast Column 15 november 2014 Gemiste kans Anke is blij dat de verbouwing van haar monumentale villa in de gemeente Laren achter de rug is Nu de afronding van de oprit nog die ze mooi laat doorlopen tot aan de straat half verhard met schelpen Lees verder Onderwerpen gemeente verbouwing villa vergunning dwangsom Rapport 20 oktober 2014 2014 143 Gemeente Laren te formeel in klachtbehandeling over aanleg oprit Vrouw wil haar oprit tot aan de straat laten doorlopen maar de gemeente Laren wil dit niet omdat de oprit niet haar eigendom is Zij laat de gemeente weten het niet eens te zijn met deze beslissing omdat veel meer opritten in de gemeente tot aan de straat doorlopen wat ze aantoont met meegezonden foto s De gemeente is het niet met haar eens omdat zij niet de exacte adressen heeft vermeld De vrouw klaagt dat de gemeente haar niet in de gelegenheid heeft gesteld haar bewijzen te onderbouwen De Nationale ombudsman is van oordeel dat de gemeente in plaats van een formeel juridische aanpak van haar klacht had moeten kiezen voor een betrokken persoonlijke en oplossingsgerichte aanpak om escalatie te voorkomen of te beperken Lees verder Onderwerpen gemeente klachtbehandeling formeel onpersoonlijk Rapport 29 september 2014 2014 127 Gemeente weigert raadsman ten onrechte bij gesprek over bijstand Vrouw gaat met haar raadsman naar een gesprek met de gemeente Súdwest Fryslân Het is een belangrijk gesprek over de vraag of zij aan de gemeente moet betalen voor bijstandsverlening aan haar ex echtgenoot De gemeente had de raadsman daarvoor al geïnformeerd dat de correspondentie niet langer via hem zou lopen en weigert de man bij het gesprek toe te laten Als de vrouw hierover tevergeefs heeft geklaagd bij de gemeente wendt ze zich tot de Nationale ombudsman De gemeente noemt voor het eerst de redenen De raadsman is geweigerd vanwege de toonzetting van zijn brieven naar de gemeente het feit dat zijn naam voorkomt op een op internet gevonden zwarte lijst van mediators en het vermoeden van handtekeningvervalsing De ombudsman stelt vast dat de informatie

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22toonzetting%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  is maar dan wordt ze ook nog ernstig ziek Hernia Een operatie is in haar geval de enige oplossing Lees verder Onderwerpen uwv arts verzekeringsarts om medische gegevens gegevens Rapport 1 oktober 2013 2013 131 Verzoekster klaagt dat schuldhulpverleningsbureau onvoldoende heeft gedaan ter voorkoming huisuitzetting Vrouw uit Maassluis meldt zich bij de gemeente voor schuldhulpverlening Bureau W krijgt van de gemeente opdracht schuldhulpverlening te bieden Dit bureau vindt dat er sprake is van problematische schulden maar start geen minnelijk traject met een moratorium om huisuitzetting te voorkomen De Nationale ombudsman vindt dat burgers in financieel penibele situaties die voldoen aan alle voorwaarden daar wel voor in aanmerking moeten komen Het minnelijke traject mag niet beperkt blijven tot mensen die na 36 maanden nog een restschuld hebben Lees verder Onderwerpen gemeente maassluis huurachterstand schuldhulpverlening huisuitzetting moratorium spoedprocedure gemeente Rapport 29 oktober 2012 2012 179 Arrestatieteam valt woning binnen na informatie over doodsbedreigingen Arrestatieteam van de politie Gelderland Zuid valt woning binnen en houdt echtpaar met zoon aan in hun woning Zij worden ervan verdacht de meerderjarige dochter te gijzelen omdat zij een relatie heeft met een Nederlandse jongen die zij niet geschikt voor haar vinden De inval is gebaseerd op informatie van de dochter en haar vriend dat er sprake was van doodsbedreigingen tegen hen beiden Na drie dagen worden zij vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs van gijzeling Naderhand heeft een medewerker van het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld korps Haaglanden bemiddeld tussen het echtpaar en de familie van de vriend De Nationale ombudsman vindt dat de politie weliswaar niet op alle punten zorgvuldig heeft gehandeld maar hij vindt wel dat er voldoende aanwijzingen waren om de inval door het arrestatieteam te rechtvaardigen Hij vindt het terecht dat de politie en justitie de belangen van de dochter in deze kwestie boven die van haar ouders hebben gesteld Ook de klacht over partijdigheid bij de bemiddeling vindt hij niet gegrond Lees verder Onderwerpen politie gelderland zuid gijzelen inval arrestatieteam Politie veiligheid en justitie Rapport 5 maart 2012 2012 029 Man klaagt over gebrek aan motivering voor opgelegd algeheel gebouwenverbod Bijstandsgerechtigde uit Heerlen wordt door de gemeente niet meer begeleid naar werk De man reageert beledigend en agressief en krijgt een gebouwenverbod voor onbepaalde tijd De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de man dat verbod kreeg Hij doet de aanbeveling het verbod dat inmiddels anderhalf jaar geldt per direct op te heffen Lees verder Onderwerpen gebouwenverbod bedreiging gemeente rapport onacceptabel gedrag agressieprotocol aangifte motivering gemeente Rapport 9 februari 2012 2012 020 Man klaagt over escalerend optreden van politieambtenaren s Nachts om half twaalf rijdt een vader met zijn drie kinderen en twee buurtjongens naar huis na de prijsuitreiking van een hobbyvereniging De politie ziet dat hij vreemd rijdt en vermoedt dat hij teveel gedronken heeft De man reageert niet op de stopsignalen blijft doorrijden en stopt pas bij de inrit van een McDrive Dan kan de politie hem pas aanspreken De situatie escaleert De ombudsman kan zich voorstellen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22dreigend%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/013 LBIO reageert onvoldoende op vragen en klachten over inning kinderalimentatie en loonbeslag | Nationale ombudsman
  Dit blijkt volgens verzoeker o a uit de stukken die door haar advocaat naar de rechtbank zijn gezonden voor de afwikkeling van de echtscheiding maar ook in een latere procedure die gevoerd wordt door de nieuwe advocaat van zijn ex In beide gevallen gaat het om een kopie van het loonbeslag van 8 juli 2013 met bijlagen waaronder loonstrook NAW gegevens salarisgegevens en vermelding van zijn bankrekeningnummer een kopie van verzoekers gegevens uit het GBA kopieën van de door verzoeker naar het LBIO ingezonden bankafschriften waaruit de betaling van de alimentatie blijkt enzovoorts Verzoeker heeft ook een klacht over de klachtafhandeling door het LBIO Hij is van mening dat het LBIO niet al zijn klachten heeft behandeld Hij doelt op de klachten over de bejegening door twee medewerkers van het LBIO bijvoorbeeld over de medewerkster die de zaak behandelde Deze klacht heeft hij ingediend op 1 november 2012 en op 20 november 2012 heeft hij een rappel per e mail verstuurd Daarnaast doelt hij op zijn klachten over het onvolledig zijn van het LBIO dossier de wijze waarop er met zijn brief van 8 april 2013 is omgegaan zijn klacht over machtsmisbruik door het LBIO en zijn klacht over het niet willen verwijderen van het LBIO dossier De klacht over het machtsmisbruik is wel aan de orde geweest toen hij zijn klacht mondeling heeft toegelicht maar in de schriftelijke klachtafhandeling is er geen uitspraak over gedaan Het LBIO is van mening dat het alle klachten van verzoeker heeft behandeld en deze of gegrond of ongegrond heeft verklaard Verzoeker heeft in zijn klachten bij het LBIO ook verzocht om een schadevergoeding Op 3 oktober 2013 heeft er een hoorzitting plaatsgevonden in verband met ingediende klachten door verzoeker en op 6 november 2013 heeft het LBIO schriftelijk op zijn klachten gereageerd Ten aanzien van het verzoek om schadevergoeding laat het LBIO hem weten U verwacht van het LBIO een schadevergoeding te ontvangen Het LBIO ziet niet in waarom het u een schadevergoeding zou moeten verstrekken U hebt geen schade geleden U hebt ongemak ondervonden van de procedure bij het LBIO maar dat op zich is geen reden u een schadevergoeding toe te kennen Wanneer u de alimentatie correct had voldaan was er geen sprake geweest van een inning via het LBIO Het ongemak is in die zin ook aan uzelf te wijten Na de klachtbehandeling bij het LBIO heeft verzoeker zich met zijn klachten tot de Nationale ombudsman gewend Na een intakegesprek op het bureau van de Nationale ombudsman heeft de Nationale ombudsman besloten een schriftelijk onderzoek te starten De klacht waarop dit onderzoek is gebaseerd Verzoeker klaagt over de wijze waarop het LBIO heeft gehandeld ten aanzien van het verzoek tot overname van de inning door zijn ex echtgenote De kern van de klachten is dat het LBlO onzorgvuldig heeft gehandeld bij het besluit de inning over te nemen en het daarna gelegde loonbeslag Tevens klaagt verzoeker erover dat het LBIO onzorgvuldig met name onvolledig is geweest in de afhandeling van zijn klacht In de klachtafhandeling heeft de Nationale ombudsman het LBIO gevraagd om naast een reactie op de geformuleerde klacht met name in te gaan op de volgende punten die verzoeker ter onderbouwing van zijn klacht heeft aangegeven Het LBIO is niet ingegaan op de argumenten dat er geen achterstand bestond en het loonbeslag dus onterecht was De klacht richt zich er met name op hoe het LBIO is omgegaan met zijn brief van 8 april 2013 Het LBIO heeft nadat was gebleken dat er onterecht loonbeslag was gelegd dit niet expliciet aan zijn werkgever laten weten zodat hij gerehabiliteerd werd en het LBIO vordert niet de door hem onterecht betaalde indexering terug bij zijn ex echtgenote dan wel betaalt dit niet vanuit eigen middelen terug Tijdens de hele inningsprocedure is er tot dan toe voor de ex partner geheime informatie over verzoeker zoals zijn geheim adres toch via het LBIO bij haar terecht gekomen Het oordeel van de Nationale ombudsman over de klachten De wijze waarop het LBIO heeft gehandeld ten aanzien van het verzoek tot overname van de inning Deze klacht wordt beoordeeld aan de hand van de vraag of het LBIO de escalerend heeft gehandeld Het vereiste van de escalatie houdt in dat de overheid escalatie probeert te voorkomen of te beperken Communicatievaardigheden en een oplossingsgerichte houding zijn hierbij essentieel Aanvankelijk heeft het LBIO verzoeker in december 2012 onder voorbehoud laten weten dat er geen achterstand in de alimentatie meer bestond Daarna heeft verzoeker ruim twee maanden niets van het LBIO of zijn ex over een achterstand vernomen Met de brief van 18 februari 2013 heeft het LBIO aangegeven dat er toch nog een achterstand bestond en dat deze opliep Daarna is er naar het oordeel van de Nationale ombudsman onnodig escalatie ontstaan tussen verzoeker en het LBIO Vragen van verzoeker werden niet adequaat opgepakt en beantwoord door het LBIO dat leidde tot nieuwe problemen en uiteindelijk tot een inning via loonbeslag De Nationale ombudsman ziet dat met name gebeuren in de volgende fases van de contacten tussen verzoeker en het LBIO Vanaf het moment dat verzoeker de brief van 18 februari had ontvangen ontstond er onduidelijkheid voor verzoeker die alleen maar groter werd Diverse e mails van hem werden niet beantwoord zelfs niet na herhaaldelijk verzoek van zijn kant en de opmerking van verzoeker in zijn e mail van 24 maart dat hij bij het niet ontvangen van een reactie van het LBIO ervan uitging dat de zaak afgesloten zou zijn Daarnaast zijn er over en weer twee belangrijke brieven opgesteld waarvan onduidelijk is of die zijn verstuurd en ontvangen en op welk moment Verzoeker heeft eind juni 2013 in enkele e mails aan het LBIO melding gemaakt van een brief van hem aan het LBIO gedateerd 8 april 2013 Anders dan verzoeker leest de Nationale ombudsman in een e mail van het LBIO van 27 juni 2013 niet een bevestiging dat het die brief heeft ontvangen Anderzijds heeft het LBIO verzoeker kennelijk niet eerder dan op 1 of 2 of 3 juli 2013 bericht dat in het dossier geen brief zit gedateerd op of rond 8 april 2013 Het LBIO heeft toen om een kopie van de brief verzocht Uit de correspondentie van verzoeker gericht aan het LBIO had het LBIO moeten opmaken dat verzoeker vragen had en dat in de loop van de tijd zijn irritatie ook toenam Zo heeft verzoeker op een gegeven moment verzocht om schadevergoeding en aangegeven dat hij klachten had Ook heeft hij aangegeven dat er niet adequaat op zijn klachten werd gereageerd Vooral in de beginperiode februari tot en met juni 2013 is er door het LBIO niet adequaat gereageerd op berichten van verzoeker Uit de communicatie tussen beide partijen op 4 en 15 juli 2013 blijkt dat op het moment dat er wel contact is meteen duidelijk wordt waar de schoen wringt er bestaat een verschil van mening of er nu wel of niet geïndexeerd moet worden én er blijkt in december 2012 een rekenfout gemaakt te zijn Bij adequaat reageren van de kant van het LBIO hadden deze problemen al in februari boven tafel kunnen komen Nadat alle onduidelijkheden waren opgelost heeft het LBIO verzoeker in de gelegenheid gesteld om alsnog de achterstand te voldoen en heeft daarna het loonbeslag beëindigd In die zin heeft het LBIO zich op dat moment voldoende ingespannen om te herstellen wat eerder is misgegaan Maar als het eerder duidelijkheid had verschaft was loonbeslag mogelijk niet nodig geweest en was de voormalig werkgever van verzoeker hier niet in betrokken geraakt In die zin vindt de Nationale ombudsman het niet behoorlijk dat het LBIO naar de werkgever niet een toelichting heeft gestuurd waarom het het loonbeslag had opgeheven Of de wettelijke indexering ook geldt voor alimentatie die in een voorlopige voorzieningenprocedure is vastgelegd zal de Nationale ombudsman niet beoordelen Het probleem lijkt in deze situatie met name te zijn dat verzoeker de plicht daartoe betwist en dat het LBIO daar niet meteen op heeft gereageerd Het LBIO heeft verzoeker over de plicht tot betalen van de indexering bericht in de brief van 18 februari 2013 verzoeker heeft dat meteen weersproken Gezien de argumenten die verzoeker daartoe heeft aangedragen én gezien het feit dat hij ook in de brief van 8 april heeft aangegeven dat zijn advocaat die mening was toegedaan had hij van het LBIO een meer inhoudelijke reactie mogen verwachten op de vraag waarom de indexering ook van toepassing is bij voorlopige voorzieningen Dit had zo nodig in een mondeling gesprek kunnen gebeuren In elk geval had het LBIO hem meer mee moeten nemen in de uitleg van de beslissing hieromtrent Van het LBIO mag worden verwacht dat het dit uitlegt en niet alleen verwijst naar de wet Als er dan nog discussie of onduidelijkheid bestond had het LBIO verzoeker naar de rechter kunnen verwijzen terwijl het door ging met de inning Zoals in eerdere rapporten door de Nationale ombudsman is geoordeeld bij onenigheid over de uitleg van rechterlijke beschikkingen moet het LBIO partijen terugverwijzen naar de rechter en een beslissing nemen om wel of niet intussen de inning over te nemen Omdat partijen in het voorjaar en de zomer van 2013 in procedures waren verwikkeld had het voor de hand gelegen om verzoeker voor de vraag of er al dan niet sprake was van indexering naar de rechter te verwijzen op het moment dat hij het niet eens blijft met de argumenten van het LBIO Met het niet reageren op berichten van verzoeker en het niet verstrekken van uitleg heeft het LBIO niet de escalerend gehandeld De gedraging is niet behoorlijk De klachtbehandeling De klacht van verzoeker ten aanzien van de wijze waarop het LBIO zijn klachten heeft behandeld wordt beoordeeld aan de hand van de vraag of de organisatie en administratie de dienstverlening van het LBIO aan de burger ten goede is gekomen Dit vereiste van goede organisatie houdt in dat de overheid secuur werkt en slordigheden vermijdt Ten aanzien van de klachtbehandeling heeft het LBIO verzoeker op 27 juni 2013 en 1 juli 2013 laten weten dat zijn klachten in behandeling zijn genomen Dit betrof het niet reageren op zijn eerdere berichten aan het LBIO De Nationale ombudsman is van oordeel dat de klachtbehandeling erg lang heeft geduurd omdat er pas begin juli wordt gestart met klachtbehandeling van berichten die in maart zijn binnengekomen Daarnaast was dat de eerste reactie die verzoeker op die berichten kreeg terwijl er in die berichten door hem ook inhoudelijke punten werden aangedragen die van belang waren bij de overname van de inning Uit de bevindingen blijkt dat het LBIO niet is ingegaan op alle klachten die verzoeker heeft aangedragen Zo is er niet ingegaan op de klachten die hij had over de twee medewerkers van het LBIO Of dit wel is gebeurd tijdens de hoorzitting is voor de Nationale ombudsman niet te beoordelen Feit is dat deze punten in de afhandelingsbrief niet zijn genoemd Het LBIO heeft daarmee niet laten zien dat het echt naar verzoeker heeft geluisterd Dit is niet secuur geweest Met het niet snel behandelen van zijn klachten heeft het LBIO niet gehandeld in overeenstemming met het vereiste van goede organisatie De gedraging is niet behoorlijk Ten aanzien van het terechtkomen van geheime informatie bij zijn ex partner Weliswaar heeft verzoeker aangegeven welke stukken met privégegevens van hem door de advocaten van zijn ex in procedures zijn gebruikt maar het onderzoek van de Nationale ombudsman heeft niet uitgewezen of en welke geheime informatie het LBIO aan de ex partner verstrekt zou hebben Zo is denkbaar dat informatie via de deurwaarder bij de ex is terechtgekomen Uit het dossier blijkt dat het LBIO aan verzoeker heeft laten weten dat het de ex partner alleen kopieën van de correspondentie tussen haar en het LBIO heeft verstrekt Voor het overige heeft het onderzoek geen aanknopingspunten opgeleverd dat er geheime informatie over verzoeker door slordigheid bij het LBIO bij zijn ex partner terecht is gekomen De Nationale ombudsman kan daarom over deze klacht geen oordeel geven Aanbeveling De Nationale ombudsman ziet aanleiding om een aanbeveling te doen In de interne klachtbehandeling heeft het LBIO de klacht gegrond verklaard dat niet op alle berichten van verzoeker is gereageerd Gezien de hele gang van zaken had daar naar de mening van de Nationale ombudsman een vervolgactie uit voort moeten komen De stelling van het LBIO dat als verzoeker de alimentatie inclusief de indexering had voldaan er geen sprake was geweest van inning door het LBIO ontslaat het LBIO er niet van om te zorgen voor duidelijkheid wanneer mensen betwisten dat er een achterstand bestaat Het LBIO heeft zelf een aandeel gehad in het laten bestaan van onduidelijkheid over het oplopen van de achterstand Het LBIO heeft verzoeker pas op een later moment echte duidelijkheid verstrekt waaruit deze was opgebouwd en heeft nagelaten om meteen duidelijkheid te verstrekken toen bleek dat er een discussie bestond over de verplichting te indexeren of niet Conclusie De klacht over de wijze waarop het LBIO heeft gehandeld ten aanzien van het verzoek tot overname van de inning is gegrond wegens schending van het vereiste van de escalatie De klacht over de wijze waarop het LBIO de klachten van verzoeker heeft behandeld is gegrond wegens schending van het vereiste van goede organisatie Ten aanzien van de klacht over het terechtkomen van geheime informatie bij de ex partner komt de Nationale ombudsman tot de conclusie dat geen oordeel kan worden gegeven Aanbeveling De Nationale ombudsman geeft het LBIO in overweging om na te denken over een gebaar richting verzoeker voor de hinder die verzoeker heeft ondervonden De Nationale ombudsman mr F J W M van Dooren waarnemend ombudsman Correspondentieoverzicht Tussen 11 maart en 6 november 2013 is er kort samengevat in 2013 de volgende correspondentie tussen verzoeker en het LBIO geweest 11 maart reageert verzoeker per e mail op de brief van het LBIO hij vraagt het LBIO de procedure aan te houden omdat er een mediationpoging loopt en er tijdens dat traject geen nieuwe procedures mogen worden gestart Tevens geeft hij aan dat de inhoud van de brief van het LBIO niet klopt 14 maart belt het LBIO met zijn ex partner Ook is er vooraf overleg gevoerd tussen de zaakbehandelend medewerkster en een kwaliteitsadviseur van het LBIO de inning wordt niet voortgezet in verband met de mediation 24 maart mailt verzoeker het LBIO met de vraag om een reactie op zijn e mail van 11 maart Hij geeft daarin aan dat als hij binnen 48 uur geen reactie ontvangt hij ervan uitgaat dat de kwestie is afgesloten 27 maart mailt verzoeker het LBIO In de e mail geeft hij aan dat hij constateert dat de kwestie is afgesloten en hij verzoekt zijn gegevens uit het bestand te verwijderen 28 maart ontvangt het LBIO een klacht van de ex partner althans zij vraagt wat er met haar klacht van 18 december 2012 is gebeurd 8 april is er door verzoeker een brief naar het LBIO verstuurd Van deze brief is het onduidelijk of en zo ja wanneer deze door het LBIO is ontvangen In de brief heeft verzoeker uiteengezet dat er op dat moment geen achterstand bestaat Deze is niet aanwezig op de chronologische plek in de kopie van het LBIO dossier dat de Nationale ombudsman heeft ontvangen 5 juni heeft het LBIO verzoeker een brief gestuurd Verzoeker geeft aan dat hij deze brief nooit heeft ontvangen In die brief heeft het LBIO verzoeker laten weten dat er een achterstand bestaat die hij niet heeft voldaan Over deze brief bestaat onduidelijkheid of het LBIO deze brief daadwerkelijk heeft verstuurd Bij het door verzoeker opvragen van het dossier zat er geen afschrift van die brief in het dossier Van deze brief zat wel een kopie in het LBIO dossier dat de Nationale ombudsman van het LBIO heeft ontvangen maar zonder de bijlage waarin de achterstand is weergegeven 6 juni heeft de rechtbank de beschikking afgegeven in de procedure rondom de echtscheiding Hierin is onder meer bepaald dat Bepaalt dat de man met ingang van de dag waarop de beschikking van echtscheiding zal zijn ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en tot 1 januari 2014 voor de verzorging en opvoeding van voornoemd aan de vrouw die de minderjarige verzorgt en opvoedt zal betalen een bedrag van 16 per maand telkens bij vooruitbetaling te voldoen en verklaart de bepaling van deze bijdrage uitvoerbaar bij voorraad Bepaalt dat de man met ingang van 1 januari 2014 voor de verzorging en opvoeding van voornoemd aan de vrouw die de minderjarige verzorgt en opvoedt zal betalen een bedrag van 47 per maand te vermeerderen met de wettelijke indexering per die datum telkens bij vooruitbetaling te voldoen en verklaart de bepaling van deze bijdrage uitvoerbaar bij voorraad 20 juni neemt het LBIO de inning over In de brief daarover schrijft het LBIO onder meer op grond van de rechterlijke beslissing van 12 juli 2012 bent u thans een bedrag van 396 64 per maand verschuldigd Daarbij wordt u op grond van de wet een opslag in rekening gebracht van 58 50 per maand Uw lopende maandelijkse verplichting bedraagt dus 455 14 Over de periode van 12 juli 2012 tot en met 30 juni 2013 berekenen wij een achterstand in uw betalingen van 616 84 aan alimentatie plus 92 53 aan opslag is in totaal 709 37 Eveneens op 20 juni wordt de werkgever van verzoeker in kennis gesteld van het loonbeslag 24 juni stuurt verzoeker het LBIO een e mail in reactie op het overnamebericht Hij laat weten dat hij op eerdere berichten van het LBIO hieromtrent heeft gereageerd en stukken heeft toegestuurd maar dat het LBIO daar niet op heeft gereageerd Hij verwijst naar de beschikking van de rechter van 6 juni en hij vraagt tevens om een schadevergoeding voor alles wat het LBIO heeft veroorzaakt door het niet reageren op zijn eerdere e mails en brieven 25 juni ontvangt hij daarop een reactie per e mail Er wordt verwezen naar een brief van het LBIO

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/013 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  waren Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen zorgtoeslag toekenning beschikking onvoldoende informatieverstrekking Rapport 26 november 2014 2014 178 Belastingdienst Toeslagen ontdekt fout in behandelproces zorgtoeslag door aanhoudend bellen van een burger Een vrouw dient bij de Belastingdienst een aanvraag zorgtoeslag in Omdat het haar eerste aanvraag is is er een nadere controle nodig Omdat ze niets meer hoort belt ze diverse keren de Belastingdienst Steeds krijgt ze te horen dat de beslissing nog acht weken uitblijft Uiteindelijk ontdekt de Belastingdienst dat de zorgtoeslag al wel is toegekend maar dat de aanvraag ten onrechte niet automatisch in het computersysteem is afgewikkeld Uiteindelijk krijgt ze zeven maanden na het indienen van de aanvraag de zorgtoeslag uitgekeerd De Nationale ombudsman is het met de vrouw eens dat dit veel te lang heeft geduurd De Belastingdienst ontdekte bij het zoveelste telefoontje van de vrouw waar de fout zat Dat is nu ook opgelost Bellen helpt Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen zorgtoeslag aanvraag beslissing toekenning Rapport 26 november 2014 2014 183 Belastingdienst Toeslagen had onjuiste beslissing huurtoeslag sneller ongedaan moeten maken Een man dient bij de Belastingdienst een bezwaarschrift in tegen terugvordering huurtoeslag 2012 De Belastingdienst heeft het bezwaar afgewezen met als motivatie dat de man alleenstaand is Maar zijn vrouw is wel op zijn adres geregistreerd Hij dient tegen de beslissing een bezwaarschrift in en stuurt een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie mee Dit bezwaarschrift neemt de Belastingdienst in behandeling Maar als gevolg van een storing in het systeem duurt de totale afwikkeling van het bezwaar veel te lang De man belt diverse keren om te vragen naar de stand van zaken maar de Belastingdienst komt de terugbeltoezeggingen niet na Omdat er al bedragen worden ingehouden en de man in de financiële problemen dreigt te komen schrijft hij de Nationale ombudsman Die zorgt er voor dat de man snel wordt gebeld door de Belastingdienst en de inhoudingen worden teruggedraaid De ombudsman vindt dat de zaak voor de Belastingdienst direct duidelijk had kunnen zijn als er secuur was gehandeld na het eerste bezwaarschrift Verder had de Belastingdienst moeten zorgen voor een goed werkend systeem en voor het vlot ongedaan maken van de financiële gevolgen van de onjuiste beslissing Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen huurtoeslag bezwaarschrift terugvordering afwijzing Rapport 20 november 2014 2014 168 Gemeente Rijswijk redt toch schuldsanering na verkeerd storten bijzondere bijstand Een vrouw is niet meer in staat zelf haar financiële belangen te behartigen Ze heeft een bewindvoerder De gemeente Rijswijk kent haar bijzondere bijstand toe om de bewindvoerder te kunnen betalen De bewindvoerder had met de gemeente nadrukkelijk afgesproken het geld op de beheerrekening van de vrouw te storten De gemeente stort het geld op de leefgeldrekening van de vrouw Zij heeft het geld opgenomen en uitgegeven De gemeente biedt excuses aan en wijst het verzoek van de bewindvoerder van de vrouw om compensatie van de ontstane schade af De gemeente wil het geld wel opnieuw overmaken maar dan ook een regeling treffen voor terugbetaling van wat ze teveel heeft gehad Tijdens het

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=10&thema=Werk%20en%20inkomen (2015-08-09)
  Open archived version from archive