archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 29 december 2014 2014 228 Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had proactief moeten informeren over status voor ondernemers aangevraagde opleidingssubsidie Het opleidings en ontwikkelingsfonds O O fonds dient voor een aantal ondernemers waaronder een vrouw die als medisch pedicure werkt een aanvraag voor een opleidingssubsidie van ruim drie ton in bij het Europees Sociaal Fonds van Agentschap SZW onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De vrouw klaagt eerst bij het O O fonds en daarna bij de Nationale ombudsman dat ze steeds maar niet hoort of subsidie toegekend wordt De ombudsman concludeert na onderzoek dat de minister de vrouw via het Agentschap en het O O fonds onvoldoende heeft geïnformeerd Daardoor wist

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22O%26O-fonds%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  informeren en door doelbewust informati Lees verder Onderwerpen gemeente enschede bijstandsaanvraag bijstandsuitkering informatievoorziening Rapport 29 december 2014 2014 228 Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had proactief moeten informeren over status voor ondernemers aangevraagde opleidingssubsidie Het opleidings en ontwikkelingsfonds O O fonds dient voor een aantal ondernemers waaronder een vrouw die als medisch pedicure werkt een aanvraag voor een opleidingssubsidie van ruim drie ton in bij het Europees Sociaal Fonds van Agentschap SZW onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De vrouw klaagt eerst bij het O O fonds en daarna bij de Nationale ombudsman dat ze steeds maar niet hoort of subsidie toegekend wordt De ombudsman concludeert na onderzoek dat de minister de vrouw via het Agentschap en het O O fonds onvoldoende heeft geïnformeerd Daardoor wist de vrouw gedurende bijna twee jaar lang niet zeker of en wanneer zij opleidingssubsidie zou ontvangen Tijdens het onderzoek van de ombudsman is de subsidie toegekend Lees verder Onderwerpen SZW subsidie O O fonds opleiding ondernemers onvoldoende informatieverstrekking Tekstpagina 9 juli 2014 Ambtsdragers Reinier van Zutphen Wageningen 1960 heeft zeer ruime ervaring als rechter in Utrecht Den Haag Almelo Luxemburg Amsterdam Curaçao en Alkmaar Hij was daarnaast onder andere voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak Sinds 2012 was hij president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven Lees verder Onderwerpen Ambtsdragers reinier van zutphen Addie Stehouwer marc dullaert Tekstpagina 10 juni 2014 Werken bij Heb je interesse in werken bij het Bureau Nationale ombudsman Lees hieronder meer over onze werksfeer en wat wij te bieden hebben Lees verder Onderwerpen medewerker talent vacatures stages sollicitatie Column 21 december 2013 De verloren zoon Annemarie heeft kopzorgen over haar zoon Joost Joost zit in de gevangenis in Venezuela wegens cocaïnesmokkel Annemarie is teleurgesteld en verdrietig dat Joost het verkeerde pad is opgegaan maar hij blijft haar zoon Lees verder Onderwerpen om veiligheid justitie ziekenhuis beleid minister van veiligheid en justitie Column 18 juli 2009 Toekomstplannen Nu het economisch minder gaat raken meer mensen hun baan kwijt Het contract wordt niet verlengd of ze komen op straat te staan omdat hun werkgever failliet is Werkloos worden is erg werkloos blijven meestal nog veel erger Lees verder Onderwerpen uwv om vergoeding uitkering ww uitkering motivatie Rapport 25 september 2012 2012 158 Advocaat stagair klaagt over Curatorium beroepsprocedure Advocaat stagiair neemt deel aan het tentamen Jaarrekening lezen van de beroepsopleiding Advocatuur Omdat hij het tentamen niet haalt wil hij het inzien Hij constateert samen met zijn docent dat hij voor een aantal vragen onvoldoende punten heeft gekregen en maakt bezwaar bij de examencommissie De examencommissie wijst zijn bezwaar af en het Curatorium Beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten zijn beroep De Nationale ombudsman vindt dat het Curatorium beter had moeten ingaan op de verklaring van de docent Wel vindt hij de klacht dat het Curatorium hem geen verslag heeft gegeven niet gegrond want het Curatorium heeft dat juist wel gedaan Lees verder Onderwerpen curatorium beroepsprocedure adovcaat stagair transparantie veiligheid en justitie Nieuwsbericht 7

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22opleiding%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  die als medisch pedicure werkt een aanvraag voor een opleidingssubsidie van ruim drie ton in bij het Europees Sociaal Fonds van Agentschap SZW onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De vrouw klaagt eerst bij het O O fonds en daarna bij de Nationale ombudsman dat ze steeds maar niet hoort of subsidie toegekend wordt De ombudsman concludeert na onderzoek dat de minister de vrouw via het Agentschap en het O O fonds onvoldoende heeft geïnformeerd Daardoor wist de vrouw gedurende bijna twee jaar lang niet zeker of en wanneer zij opleidingssubsidie zou ontvangen Tijdens het onderzoek van de ombudsman is de subsidie toegekend Lees verder Onderwerpen SZW subsidie O O fonds opleiding ondernemers onvoldoende informatieverstrekking Rapport 23 december 2014 2014 224 AMK had meer onderzoek moeten doen om situatie bij grootmoeder te kwalificeren als onveilig voor haar kleinkind Het Advies en Meldpunt Kindermishandeling AMK van Bureau Jeugdzorg Gelderland doet onderzoek naar een zorgmelding van een ziekenhuis De zorgmelding betreft ernstige bedreiging van de gezondheid van een meisje omdat de ouders meerdere keren medische adviezen hebben genegeerd De grootouders van het meisje klagen dat het AMK in de rapportage heeft vermeld dat het meisje bij de grootmoeder ook niet veilig is terwijl de grootmoeder niet is gehoord ook niet tijdens de daaropvolgende klachtprocedure Ook klagen de grootouders dat het AMK hen niet over het horen heeft geïnformeerd en niet heeft teruggebeld De Nationale ombudsman oordeelt na onderzoek dat het AMK de grootouders niet hun kant van het verhaal heeft laten vertellen en daarmee onvoldoende heeft onderzocht of de kwalificatie over de grootmoeder klopte Het AMK geeft tijdens het onderzoek zelf aan te hebben verzuimd de grootouders te informeren dat de rapportage ten onrechte niet hun kant van verhaal bevat Lees verder Onderwerpen advies en meldpunt kindermishandeling amk bureau

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22onvoldoende+informatieverstrekking%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2014/227 Belastingdienst dupeert echtpaar bij regeling niet-invordering omdat intern niet bekend is dat er nog aanslagen aankomen | Nationale ombudsman
  door de Belastingdienst aan u uit te betalen bedragen verrekenen met deze belastingaanslagen 3 Mijn toezegging om geen invorderingsmaatregelen meer te nemen vervalt als u failliet wordt verklaard u surseance van betaling wordt verleend op u de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard blijkt dat u onjuiste informatie heeft verstrekt u niet langer voldoet aan één van bovenstaande voorwaarden 8 In de onderhavige situatie is de voorwaarde dat lopende en nieuwe fiscale verplichtingen stipt door de heer Kip zouden worden nagekomen van belang De ontvanger heeft voor de afspraak niet verder bemoeilijken gekozen omdat uit de hem ter beschikking staande gegevens bleek dat het echtpaar Kip niet in staat was om de aanslagen ondernemersschuld te betalen artikel 26 par 6 Leidraad Invordering 2008 zie Relevante wet en regelgeving 9 De reden dat de afspraak niet verder bemoeilijken is ingetrokken ligt in het opleggen van de navorderingsaanslagen inkomstenbelasting 2008 2009 en 2010 en zorgverzekeringswet 2009 en 2010 op 28 mei respectievelijk en 8 juni 2013 naar aanleiding van een boekenonderzoek bij Y V O F h o Y B V i o De heer Kip was vennoot in deze firma Deze firma is in 2012 al opgeheven Uit het eindrapport van het boekenonderzoek van 6 maart 2013 bleek dat er voor de genoemde jaren naast omzetbelasting ook te weinig inkomstenbelasting was geheven door nalatigheden in de administratie van de vennoten Er was sprake van verwijtbaarheid die in het rapport door de inspecteur is gekwalificeerd als grove schuld Deze verwijtbaarheid stond er aan in de weg om voor de nieuwe navorderingsaanslagen een afspraak niet verder bemoeilijken af te geven Er ontstonden vijf nieuwe betalingsverplichtingen voor de heer Kip waaraan hij niet stipt en tijdig kon voldoen Dat gegeven was voor de ontvanger aanleiding om de lopende eerste twee beschikkingen niet verder bemoeilijken in te trekken omdat de heer Kip niet langer aan de voorwaarden voldeed 10 De ontvanger heeft bij het nemen van zijn beslissingen op het eerste en tweede verzoek om kwijtschelding geen rekening gehouden met de eventuele uitkomsten van het lopende boekenonderzoek Er was op dat moment nog geen eindrapport bekend De heer Kip was in de systemen van de Belastingdienst inmiddels al opgenomen als particulier Daardoor was er geen verwijzing naar een lopend boekenonderzoek van de inmiddels opgeheven V O F of andere informatie paraat waaruit aard en omvang van verdere belastingschulden kon blijken Overigens rept de heer Kip in zijn eerste noch tweede verzoek om kwijtschelding evenmin van een lopend boekenonderzoek en mogelijke toekomstige extra belastingschulden De ontvanger heeft bij zijn beoordeling van de verzoeken om kwijtschelding gehandeld conform de Instructie Invordering en Belastingdeurwaarders zie Relevante wet en regelgeving In de praktijk werpt de ontvanger altijd ook nog een blik in de heffingssystemen Hieruit bleek niet met één blik van een lopend boekenonderzoek 11 In het algemeen geldt dat als een belanghebbende vragen heeft over een ontvangen beschikking niet verder bemoeilijken inclusief de bijbehorende voorwaarden altijd contact met de ontvanger mogelijk is Anderzijds wijst de ontvanger in persoonlijk contact met een belanghebbende altijd op het belang van de gestelde voorwaarden In het geval van de heer Kip zijn de beschikkingen met voorwaarden verzonden naar aanleiding van een schriftelijk verzoek eerste beschikking en telefonisch en e mailcontact tweede beschikking Uit het dossier blijkt niet dat de beschikkingen nader zijn toegelicht 12 Over het verzoek om inzage deelde de Belastingdienst het volgende mee De medewerker van de Belastingdienst heeft het verzoek van de gemachtigde van het echtpaar Kip om inzage in het dossier om de klacht beter te kunnen motiveren niet gehonoreerd Volgens de gemachtigde van het echtpaar Kip heeft de medewerker het verzoek als poespas afgedaan Dat heeft de gemachtigde als vervelend ervaren Door de Belastingdienst is navraag gedaan bij de destijds behandelend medewerker De betreffende medewerker heeft aangegeven dat hij zich het inzageverzoek met de genoemde kwalificatie niet kan herinneren en zich daarin ook zeker niet kan herkennen De Belastingdienst betreurt de ontstane indruk Bij de klacht zijn echter alle relevante stukken aangetroffen zodat er vanuit moet worden gegaan dat de gemachtigde uiteindelijk geen informatiegebrek in dit dossier heeft gehad dat de Belastingdienst nog behoefde te herstellen 13 De Belastingdienst heeft in reactie op de vragen van de Nationale ombudsman aangegeven dat de Belastingdienst en de gemachtigde inmiddels in overleg zijn getreden over het vervolg invorderingstraject van de belastingschulden van het echtpaar Kip Wat is het oordeel van de Nationale ombudsman 14 Het vereiste van maatwerk houdt in dat de overheid bereid is om in voorkomende gevallen af te wijken van algemeen beleid of voorschriften als dat nodig is om onbedoelde of ongewenste consequenties te voorkomen Daartoe is het in veel gevallen essentieel dat de overheid in overleg treedt met de burger en meer informatie van hem vraagt 15 De Nationale ombudsman zal zich niet uitspreken over de gang van zaken rond het inzageverzoek Op de eerste plaats omdat het verhaal van de medewerker van de Belastingdienst tegenover het verhaal van de gemachtigde van het echtpaar Kip staat Maar zeker ook omdat gebleken is dat de gemachtigde bij het inzenden van de klacht naar de Belastingdienst ook alle relevante stukken van het dossier toestuurde 16 Indien een belastingplichtige voor een activiteit met verschillende afdelingen of systemen van de Belastingdienst te maken heeft dient de belastingplichtige geen nadeel te ondervinden van de door de Belastingdienst gekozen wijze van interne gegevensuitwisseling In de reactie van de Belastingdienst valt op dat de Ontvanger geen informatie kon vinden over een lopend boekenonderzoek bij de V O F waarbij de heer Kip als vennoot betrokken was ten tijde van de beoordeling van de verzoeken om kwijtschelding Dit terwijl aan de heer Kip als voormalig IB ondernemer vanwege zijn aandeel in de V O F aanslagen inkomstenbelasting zijn opgelegd waarvoor een verzoek om kwijtschelding werd gedaan en uiteindelijk een beschikking niet verder bemoeilijken is afgegeven zie 8 De wetenschap dat de Belastingdienst intern zo georganiseerd is dat de Ontvanger niet kan zien waar de Inspecteur mee bezig is moet ook in gedachten

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/227 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  dat binnen de Belastingdienst gegevens over te verwachten aanslagen niet bekend zijn bij degene die over de invordering gaat De Nationale ombudsman vindt dit niet terecht De Belastingdienst had de beslissing tenminste moeten toelichten Ook had de Belastingdienst de schulden en het belastingverleden van het echtpaar en mogelijk nog te verwachten aanslagen beter in beeld moeten krijgen De Belastingdienst en het echtpaar zijn in gesprek over het vervolg van het invorderingstraject Lees verder Onderwerpen belastingdienst belastingschuld invordering navorderingsaanslag inkomstenbelasting beroep Rapport 26 februari 2015 2015 039 Belastingdienst dient te lage beslagvrije voet met terugwerkende kracht vast te stellen De Nationale ombudsman Frank van Dooren vindt dat de Belastingdienst een man van wie de beslagvrije voet te laag was vastgesteld met terugwerkende kracht moet compenseren Ombudsman Van Dooren Ik maak me al langere tijd zorgen over de toepassing van de beslagvrije voet Als de burger geen minimaal budget heeft om in zijn dagelijkse onderhoud te voorzien komt deze burger verder in de problemen maar stijgen ook de kosten voor de hele maatschappij De ombudsman ontvangt signalen dat overheidsinstanties de beslagvrije voet nog steeds onvoldoende beschermen Lees verder Onderwerpen belastingdienst beslagvrije voet compensatie Nieuwsbericht 26 februari 2015 Ombudsman corrigeer te lage beslagvrije voet met terugwerkende kracht De Nationale ombudsman Frank van Dooren vindt dat de Belastingdienst een man van wie de beslagvrije voet te laag was vastgesteld met terugwerkende kracht moet compenseren Lees verder Onderwerpen belastingdienst beslagvrije voet compensatie Rapport 5 februari 2015 2015 017 Belastingdienst blijft invorderen ondanks gehonoreerd bezwaarschrift Vrouw maakt bezwaar tegen toekenning toeslag bij de Belastingdienst Haar bezwaar wordt na een jaar wordt gehonoreerd ze hoeft niets terug te betalen Toch gaat de Belastingdienst terugvorderen Het lukt de Belastingdienst niet om de terugvordering stop te zetten De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst ook veel te lang heeft gedaan over de behandeling van het bezwaar Invordering is nu stopgezet de Belastingdienst ontvangt de vrouw voor een gesprek Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen bezwaarschrift terugvordering Nieuwsbericht 3 februari 2014 DUO legt geen bankbeslag als stufi enige bron van inkomsten is Dienst Uitvoering Onderwijs DUO legt vanaf 1 januari 2014 geen bankbeslag meer bij studenten die geld aan DUO verschuldigd zijn maar wiens enige inkomstenbron studiefinanciering is Lees verder Onderwerpen duo beleid deurwaarder beslagvrije voet schulden om Rapport 3 oktober 2013 2013 138 Man klaagt over onvolledig herstel van beslagvrije voet met terugwerkende kracht Een man heeft te maken met beslag op zijn loon door de Belastingdienst Hij houdt te weinig over om van te leven en verzoekt de Belastingdienst zijn beslagvrije voet met terugwerkende kracht aan te passen De Belastingdienst reageert pas op de tweede brief van de man en wijzigt de beslagvrije voet met terugwerkende kracht vanaf maart 2013 De man had echter al eerder verzocht dit vanaf december 2012 te doen De Belastingdienst heeft de man geen informatie verstrekt voorafgaand aan het loonbeslag en ook niet op de hoogte gesteld van de door hen toegepaste beslagvrije voet Zelfs toen de man de Belastingdienst er op wees dat

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22invordering%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  belastingschulden uit hun voormalige bedrijf te betalen Er volgt geen kwijtschelding maar wel de toezegging dat de Belastingdienst geen invorderingsmaatregelen treft Deze beslissing wordt teruggedraaid als het echtpaar voor nieuwe navorderingsaanslagen inkomstenbelasting vraagt hierop dezelfde werkwijze toe te passen De Belastingdienst wijst het ingestelde beroep af omdat de nieuwe schulden het voortzetten van het niet invorderen in de weg staan Duidelijk is dat binnen de Belastingdienst gegevens over te verwachten aanslagen niet bekend zijn bij degene die over de invordering gaat De Nationale ombudsman vindt dit niet terecht De Belastingdienst had de beslissing tenminste moeten toelichten Ook had de Belastingdienst de schulden en het belastingverleden van het echtpaar en mogelijk nog te verwachten aanslagen beter in beeld moeten krijgen De Belastingdienst en het echtpaar zijn in gesprek over het vervolg van het invorderingstraject Lees verder Onderwerpen belastingdienst belastingschuld invordering navorderingsaanslag inkomstenbelasting beroep Rapport 26 september 2011 2011 280 Belastingdienst niet bereid na uitspraak rechter primaire aanslag ib 2001 te verminderen Man heeft eigen bedrijf dat hij eind 2001 moet beëindigen wegens een ernstig auto ongeluk Hij doet te laat aangifte voor de inkomstenbelasting en de Belastingdienst legt hem een ambtshalve aanslag op waartegen de man bezwaar maakt Uiteindelijk oordeelt het hof Den haag dat de Belastingdienst de aanslag ambtshalve moet verminderen maar de Belastingdienst doet dat niet De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst de uitspraak van de rechter niet naast zich neer mag leggen omdat hierdoor het vertrouwen in de rechtspraak onder druk wordt gezet Lees verder Onderwerpen navorderingsaanslag inkomstenbelasting belastingdienst ib 2001 ondernemer financiën Rapport 11 april 2011 2011 105 Belastingdienst corrigeert aanslag inkomstenbelasting niet nav aftrekpost ondanks toezegging Burger krijgt navorderingsaanslag inkomstenbelasting 2002 Daarbij is geen rekening gehouden met een aftrekpost van 1620 De Belastingdienst meent van wel Pas nadat de Nationale ombudsman een onderzoek is gestart

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22navorderingsaanslag%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Eigen regie? | Nationale ombudsman
  maar een bewuste keuze gesprek lijkt zo eerder op een ontmoedigingsgesprek Martijn laat aan het zorgkantoor weten dat zowel hij als Gerard ontsteld is door de gang van zaken en de onplezierige toon De medewerker van het zorgkantoor die het gesprek had geleid laat weten het allemaal heel vervelend te vinden en beschouwt de klacht daarmee als afgehandeld Martijn begrijpt nog steeds niet waarom hij Gerard niet heeft mogen meenemen en neemt contact op met de Nationale ombudsman Die laat het zorgkantoor weten dat gelijkwaardigheid in een bewuste keuze gesprek heel belangrijk is Het zorgkantoor had zich ervan bewust moeten zijn dat Martijn ongemakkelijk aan het gesprek was begonnen en geïntimideerd was Dan reageert het zorgkantoor eindelijk met een uitleg Een vertrouwenspersoon mag niets zeggen tijdens zo n gesprek omdat het gaat om de beoordeling van de capaciteiten van de aanvrager De gespreksleidster vond dat de aanwezigheid van Gerard niets zou toevoegen en had hem daarom geweigerd Maar dat had niet mogen gebeuren beter was geweest uit te leggen dat hij niets mocht zeggen En de gespreksleidster realiseerde zich dat ze de reden van de vraag aan Gerard had moeten vertellen ze had Gerard al bij eerdere gesprekken als vertrouwenspersoon getroffen Het zorgkantoor begreep nu dat ze Martijn nogmaals excuses moet aanbieden En in het vervolg legt het zorgkantoor uit dat een vertrouwenspersoon toehoorder mag zijn ter ondersteuning maar niets mag zeggen tijdens het gesprek en zelf mag kiezen om aanwezig te zijn bij het gesprek Martijn is blij dat zijn ervaring andere mensen in het vervolg bespaard blijft gefingeerde naam De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column Onderwerpen persoongebonden budget pgb vertrouwenspersoon zorgkantoor Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Rapport 22 januari 2013 2013 008 Vrouw klaagt over motivatie SVB inzake niet uitbetalen ziekengeld ivm PGB Een vrouw heeft een verstandelijke beperking en krijgt daarom een persoonsgebonden budget pgb Met dat pgb is zij werkgeefster voor haar zorgverlener Ze heeft ook een familielid dat haar zaken doet De salarisadministratie is uitbesteed aan het Servicecentrum PGB van de Sociale Verkeringsbank SVB in Utrecht De zorgverlener meldt zich ziek en het familielid geeft dit door aan de SVB Drie maanden later stopt de SVB met het uitbetalen van het ziekengeld omdat er onvoldoende wordt gewerkt aan herstel van de zorgverlener Maar zorg is noodzakelijk en het gezin komt in financiële problemen De Nationale ombudsman vindt dat de SVB niet duidelijk genoeg is geweest over de specifieke taken die het familielid moest verrichten om de zorgverlener te bewegen mee te werken aan controle en herstel Lees verder Rapport 9 december 2014 2014 199 Zorgkantoor Menzis had vertrouwenspersoon bij bewuste keuze gesprek over PGB niet mogen weigeren Een man gaat met een vertrouwenspersoon naar een bewuste keuze gesprek bij zorgkantoor Menzis om zijn aanvraag voor een Persoonsgebonden Budget PGB toe te lichten De vertrouwenspersoon wordt geweigerd maar kort voor het einde van het gesprek wordt hij toch binnen geroepen Het zorgkantoor vraagt of

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/columns/2014/eigen-regie (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2014/225 Belastingdienst hanteert ten onrechte acceptatietermijn voor aanbod terugbetaling te veel ingehouden belasting | Nationale ombudsman
  geen terugbetaling tot gevolg Alles op een rijtje gezet komt de Belastingdienst tot de conclusie dat de heer Bremer geen gelden meer te verwachten heeft van de Belastingdienst De Belastingdienst begrijpt dat dit voor de heer Bremer een teleurstelling zal zijn Anderzijds hoopt de Belastingdienst nu alles is gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om duidelijkheid te geven over het verleden dat de heer Bremer dit verleden ook zal kunnen afsluiten Omdat er in 1999 wel degelijk een termijn is gesteld om de aangiften tot 1998 in te leveren zijn er formeel geen gronden aanwezig waarop de Belastingdienst teruggaven over 1996 en 1997 kan baseren De Belastingdienst blijft desondanks bij het voorstel dat in de brief van 10 november 2009 is gedaan Dat geldt ook met de daarbij geformuleerde voorwaarden dat de teruggaven moeten worden gezien als finale afrekening en dat daarmee de oude jaren definitief afgedaan zijn De Belastingdienst verzoekt de heer Bremer op korte termijn aan te geven of hij met dat voorstel akkoord gaat 5 Op 16 november 2010 schrijft de Belastingdienst aan de heer Bremer in reactie op een brief van 29 augustus 2010 waarin de heer Bremer zijn standpunt nader heeft toegelicht dat de Belastingdienst nog altijd het standpunt huldigt dat er geen recht is op het verder verminderen van betaalde of openstaande aanslagen Desondanks bestaat er bereidheid om gezien de bijzondere omstandigheden het eerder genoemde compromisvoorstel van 10 november 2009 gestand te doen De omstandigheid dat er weer aanmaningen zijn gezonden wegens het niet tijdig aangifte doen voor de aangifte Inkomstenbelasting 2009 ten name van de heer Bremer zelf en één van de vennootschappen is aanleiding geen verdere coulance toe te passen De heer Bremer wordt in de gelegenheid gesteld om voor 10 januari 2011 te reageren Indien het voorstel wordt afgewezen of niet binnen de gestelde termijn door de heer Bremer of zijn adviseur wordt gereageerd zal de Belastingdienst zich definitief op het op het standpunt stellen dat er geen redenen zijn voor verdere verminderingen en wordt het dossier gesloten 6 De Belastingdienst schrijft op 19 november 2010 aan de toenmalige adviseur van de heer Bremer onder meer dat er formeel geen ruimte is voor verdere verminderingen Toch is er onderzocht of er ruimte was voor belastingteruggaven Deze ruimte heeft de Belastingdienst beperkt tot die gevallen waarin er duidelijk sprake is van ongerijmdheden en of onjuistheden Daar waar slechts sprake is van onduidelijkheden of het ontbreken van onderliggende stukken kan geen sprake zijn van verminderingen of teruggaven Op grond van dit uitgangspunt is inmiddels een jaar geleden in de brief van 10 november 2009 een compromisvoorstel gedaan tot terugbetaling van een bedrag van 71 160 Sindsdien zijn er verschillende besprekingen geweest brieven gewisseld en is inzage in het dossier verleend Bij deze gelegenheden heeft de heer Bremer aangegeven dat naar zijn mening er wel reden is tot verdere verminderingen van aanslagen en recht bestond op hogere teruggaven Vervolgens gaat de Belastingdienst in op de brief van de gemachtigde van 24 september 2010 Zoals eerder aangegeven is de Belastingdienst bereid geweest te onderzoeken of er aanleiding was tot nadere verminderingen Gezien de gebrekkige wijze waarop in de loop der jaren aan de aangifteplicht is voldaan en het tijdsverloop bevat het dossier niet meer alle relevante stukken Volgens de Belastingdienst is de stelling van de gemachtigde dat dit niet tegen de heer Bremer kan werken omdat hij nimmer heeft aangegeven dat het dossier voor hem gesloten is niet juist Door het tijdig indienen van aangiften en of bezwaarschriften had volgens de Belastingdienst de heer Bremer het moment van sluiten van het dossier kunnen beïnvloeden De hoogte van het compromisvoorstel is gebaseerd op de afgedragen loonheffing welke niet in de aanslag inkomstenbelasting werd verrekend Met betrekking tot alle andere aanslagen en verrekeningen bestaan zoveel vragen en onzekerheden dat de Belastingdienst niet bereid is hierop terug te komen Het voorstel heeft de Belastingdienst als compromisvoorstel aangeduid omdat de Belastingdienst bereid is dit bedrag zonder verrekening met openstaande aanslagen uit te betalen Daar staat tegenover dat dit een netto bedrag is dus geen rentevergoeding en bedoeld als finale kwijting De Belastingdienst blijft van mening dat er geen recht is op en overigens ook geen reden is tot het verder verminderen van betaalde of openstaande aanslagen Desondanks is de Belastingdienst bereid om gezien de bijzondere omstandigheden het eerder genoemde compromisvoorstel gestand te doen De heer Bremer wordt nogmaals voor een laatste keer in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren 7 Op 3 februari 2011 reageert de Belastingdienst op een hernieuwd verzoek om ambtshalve verminderingen In die brief staat samengevat dat de Belastingdienst aan het verzoek tot terugbetaling van naar de mening van de heer Bremer te veel betaalde belasting niet tegemoet komt Formeel is er geen ruimte voor verdere verminderingen Vanuit coulance overwegingen heeft de Belastingdienst naar mogelijkheden gezocht om de heer Bremer tegemoet te komen Daarbij is het voor de Belastingdienst van doorslaggevend belang dat de fiscale problemen worden opgelost en vertrouwen ontstaat dat die problemen zich in de toekomst niet meer voor zullen doen Zoals meerdere keren is aangegeven ligt de kern van de problematiek volgens de Belastingdienst in het niet of niet tijdig doen van aangiften De Belastingdienst meent dat de coulance grondslag voor het compromisvoorstel van 10 november 2009 inmiddels daaraan was ontvallen Toch heeft de Belastingdienst het aanbod tot in de brief van 16 november 2010 ruim een jaar later herhaald In de laatste brief heeft de Belastingdienst als uiterste termijn de heer Bremer de gelegenheid geboden om voor 10 januari 2011 het voorstel te accepteren Deze termijn is door de heer Bremer genegeerd hij heeft de brief pas op 13 januari 2011 ter behandeling aan zijn adviseur gegeven De reactie van de adviseur geeft volgens de Belastingdienst aan dat de heer Bremer het niet eens is met het geboden bedrag De Belastingdienst constateert daaruit dat het compromisaanbod niet is geaccepteerd en er geen overeenkomst tot stand is gekomen Hiermee sluit de Belastingdienst de behandeling van het dossier af en zal niet tegemoet komen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/225 (2015-08-09)
  Open archived version from archive