archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  publicaties Uw zoekopdracht Zoeken Sorteren op Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 24 december 2014 2014 225 Belastingdienst hanteert ten onrechte acceptatietermijn voor aanbod terugbetaling te veel ingehouden belasting Een man vraagt de Belastingdienst in Hilversum om vermindering van aan hemzelf en gelieerde bv s opgelegde aanslagen De Belastingdienst wil dit doen tot vijf jaren terug De man vindt dit niet voldoende Na een discussie hierover krijgt de man van de Belastingdienst als compromis een vaststellingsovereenkomst aangeboden Daarin biedt de Belastingdienst een teruggaaf aan van 71 160 om daarmee de zaak af te ronden Maar de man blijft van mening meer geld tegoed te hebben en negeert de herhaaldelijke verzoeken van de Belastingdienst om het aanbod te accepteren De gemachtigde van de man dient tevergeefs een klacht in bij de Belastingdienst over de afhandeling van de discussie over verdere vermindering van de belastingschuld en benadert daarna de Nationale ombudsman Die vraagt de Belastingdienst het aanbod in de voorgelegde vaststellingsovereenkomst gestand te doen maar vanwege het verlopen van de acceptatietermijn wil de Belastingdienst dit niet meer doen De ombudsman beveelt de minister van Financiën aan op deze beslissing terug te komen omdat het hanteren van een uiterste acceptatiedatum gezien het vaststaande feit dat er te

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22acceptatietermijn%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  IGZ en de vooringenomen en eenzijdige opstelling van de IGZ Er is door de IGZ nooit een gedegen onderzoek gedaan terwijl de IGZ wel heel lang de indruk heeft gewekt dat zo n onderzoek werd uitgevoerd Daarnaast is de IGZ niet consistent geweest in haar handelen De IGZ heeft door haar onprofessionele aanpak de schijn gewekt dat zij zich niet onafhankelijk opstelde Lees verder Onderwerpen inspectie gezondheidszorg igz ziekenhuis chirurg big registratie onderzoek volksgezondheid welzijn en sport Rapport 7 juni 2012 2012 096 Werkneemster gemeente klaagt over wegblijven inhoudelijke klachtbehandeling na beëindiging contract Interimmanager van de gemeente Boskoop negeert een advies van de bedrijfsarts en bespreekt problemen van een van zijn medewerksters met een collega De medewerkster klaagt bij het college van b w over de interimmanager maar het college behandelt de klacht niet inhoudelijk De arbeidsovereenkomst met de vrouw wordt in onderling overleg beëindigd De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente de klacht wel inhoudelijk had moeten behandelen en er niet van uit had mogen gaan dat deze door de ontslagovereenkomst was vervallen Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat het college richtlijnen opstelt om dergelijke klachten beter af te stemmen Lees verder Onderwerpen gemeente klachtbehandeling vaststellingsovereenkomst fair play gemeente Nieuwsbericht 8 november 2011 Brandweerpreventiemedewerker Bont is geen verwijt te maken Brandweerpreventiemedewerker Bont is op geen enkele manier een verwijt te maken voor de dramatische gebeurtenissen tijdens de brand in café het Hemeltje in Volendam Lees verder Onderwerpen om vaststellingsovereenkomst gemeente ontslag wethouder onderzoek Onderzoek 31 oktober 2006 2006 390 Onderzoek naar uitvoering vaststellingsovereenkomst door Ministerie van Defensie De heer Spijkers een voormalig maatschappelijk werker van het Ministerie van Defensie was klokkenluider in de kwestie van de ongelukken met de AP 23 landmijn in 1983 en 1984 Lees verder Onderwerpen vaststellingsovereenkomst conflict ministerie van defensie Rapport 26 januari 2010 2010 012 Verzoeker werd door de Belastingdienst aansprakelijk gesteld voor de belastingschulden van een aantal lichamen Lees verder Onderwerpen financiën Rapport 2 augustus 2011 2011 223 Aspirant politieagent klaagt dat onvoldoende revalidatie inspanning is geleverd bij blessure tijdens politieopleiding Politiemedewerker in opleiding van de Academie Politie Amsterdam Amstelland komt bij een oefening op de judomat ongelukkig terecht en loopt een dubbele hernia op Dit is een bedrijfsongeval de man moet revalideren maar dat gaat niet goed en hij moet stoppen met de opleiding De externe re integratie loopt niet goed en twee jaar later wordt hij eervol ontslagen met een beëindigingsvergoeding van 15 000 De Nationale ombudsman vindt dat de politie als werkgever voldoende inspanningen heeft verricht om de man te re integreren Maar de politie heeft administratief steken laten vallen door na te laten een plan van aanpak en een probleemanalyse op te stellen Lees verder Onderwerpen politieopleiding blessure operatie revalidatie ontslag vaststellingsovereenkomst vergoeding rechtsbijstand arbeidsongeschiktheid Politie Rapport 29 juli 2011 2011 218 UWV legt sanctie op bij overschrijding hersteltermijn inleveren re integratieverslag Werkgever van zieke man moet het UWV Hengelo stukken sturen zodat het UWV de re integratie inspanningen van de werkgever en de inmiddels ex

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22vaststellingsovereenkomst%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  liggende jaren geen aftrek heeft plaatsgevonden De Nationale ombudsman oordeelt dat de staatssecretaris zijn besluit voldoende heeft gemotiveerd Of het zin heeft de lijfrentepremies af te trekken maakt van jaar tot jaar verschil Daarom kan het patroon van handelen in latere jaren daar geen uitsluitsel over geven aldus de Belastingdienst Lees verder Onderwerpen belastingdienst lijfrenteverzekering premieaftrek belastingaangifte afwijzing Nieuwsbericht 30 oktober 2014 Aanpak maatregel één bankrekeningnummer slecht georganiseerd De Nationale ombudsman oordeelt in zijn rapport Moeten de goeden onder de kwaden lijden dat de aanpak van de invoering van de maatregel één bankrekeningnummer slecht georganiseerd en onredelijk ingrijpend was voor veel burgers en ondernemers Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen teruggave bankrekeningnummer Onderzoek 29 oktober 2014 2014 147 Moeten de goeden onder de kwaden lijden Onderzoek uit eigen beweging naar de wijze waarop de Belastingdienst de één bankrekeningnummer maatregel heeft ingevoerd In het rapport treft u de belangrijkste conclusies aan Lees verder Onderwerpen belastingdienst bankrekeningnummer toeslagen teruggave Column 25 oktober 2014 In de problemen na verhuizing Als Wendy thuiskomt van boodschappen doen wacht haar een onaangename boodschap Op de deurmat ligt een brief van de Belastingdienst Wendy moet tot haar grote schrik haar ontvangen huurtoeslagen over de afgelopen jaren terug betalen Lees verder Onderwerpen belastingdienst huurtoeslag terugbetalen huisuitzetting adreswijziging Rapport 14 oktober 2014 2014 137 Nederlandse ambassade moet duidelijk zijn over mogelijkheid tot juridische bijstand bij visumaanvraag Vrouw klaagt dat haar advocaat van de Nederlandse ambassade in Paramaribo niet aanwezig mag zijn bij de toelichting op haar visumaanvraag waarvoor zij een afspraak heeft gemaakt De Nationale ombudsman vindt dat de ambassade duidelijk had moeten aangeven dat het vooraf gemeld moet worden als de wens bestaat tot juridisch bijstand bij het gesprek De minister heeft dit tijdens het onderzoek van de ombudsman erkend Lees verder Onderwerpen nederlandse ambassade visumaanvraag juridische bijstand advocaat informatieverstrekking Rapport 13 oktober 2014 2014 135 Belastingdienst moet ook contact houden met een tweede belastingadviseur van burger in onderzoek aangifte inkomstenbelasting Man klaagt over het optreden van twee ambtenaren van de Belastingdienst die onderzoek doen naar zijn aangiften inkomstenbelasting Zij zouden conclusies hebben getrokken voordat het onderzoek was afgerond Ook zouden ze hebben verzuimd adequaat een gespreksverslag op te stellen en rekening te houden met opmerkingen op het verslag De man had twee gemachtigden voor verschillende zaken rond de aangifte De Belastingdienst heeft zijn gemachtigde die de aangifte verzorgde ten onrechte uitgesloten van toezending van belangrijke informatie De Nationale ombudsman is het eens met de man behalve wat het laatstgenoemde punt betreft De Belastingdienst had geen postadres van de man omdat hij dit weigerde te geven en per e mail verzenden past niet in het organisatiebeleid Verder klaagde de man dat hij of zijn gemachtigde geen gelegenheid heeft gehad zijn klacht mondeling toe te lichten Hiermee was de ombudsman het eens De ombudsman concludeerde tot slot dat er in de klachtbehandeling wel voldoende onderzoek was gedaan de Belastingdienst had het dossier bestudeerd en de betrokken ambtenaren om een reactie gevraagd Lees verder Onderwerpen belastingdienst aangifte inkomstenbelasting onderzoek vooringenomenheid Rapport

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=11&thema=Werk%20en%20inkomen (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2014/223 Directeur Belastingdienst Utrecht wijst kwijtscheldingsverzoek omzet- en loonbelasting ex-bestuurder terecht af | Nationale ombudsman
  van kennelijk onbehoorlijk bestuur wegens het niet tijdig melden van de betalingsonmacht Naar mijn oordeel heeft de ontvanger terecht besloten dat ontslag van betalingsverplichting niet van toepassing is ben ik van oordeel dat het verstrekken van onjuiste gegevens een juiste afwijzingsgrond is De exacte gegevens heeft u ruim een maand na de afwijzende beschikking aan de ontvanger verstrekt Op 12 augustus 2014 diende verzoeksters gemachtigde een klacht in bij de Nationale ombudsman over de afwijzing van het verzoek om ontslag van haar betalingsverplichting De gemachtigde schreef onder meer het volgende Uit de uitspraak blijkt dat de directeur van mening is dat bij een bestuurder die aansprakelijk is op de voet van artikel 36 Invorderingswet 1990 zie Achtergrond op grond van een meldingsverwijt nimmer kwijtschelding kan plaatsvinden Op dit punt volgt de directeur de Ontvanger Die redenering is onzin Immers de rechtbank heeft vastgesteld dat er door cliënte betalingsonmacht gemeld had moeten worden omdat er geen mogelijkheid was tot betalen uit liquide middelen Die vaststelling door de rechtbank sluit uit dat de de belastingschuld kan worden betaald In dat geval valt ook niet aan verzoekster toe te rekenen dat de belastingschuld niet kan worden betaald Daarnaast meent verzoekster dat juist degene die te laat betalingsonmacht heeft gemeld veelal een sufferd te goeder trouw die vervolgens 2 of 3 maanden loonbelasting uit privémiddelen moet voldoen ook in aanmerking moet kunnen komen voor een kwijtschelding indien de financiële situatie van de aansprakelijkgestelde daartoe aanleiding geeft Het kwijtscheldingsverzoek is ingediend op basis van de financiële gegevens zoals beschikbaar ten tijde van de indiening van dat verzoek De jaarcijfers 2013 waren toen nog niet compleet Nadien zijn de jaarcijfers afgerond en is ook een aangifte inkomstenbelasting bij de Belastingdienst ingediend Van de indiener van een kwijtscheldingsverzoek hoeft uiteraard niet verwacht te worden dat deze reeds de gegevens in dat verzoek verwerkt die op dat moment nog niet bekend zijn omdat de betreffende jaarcijfers nog niet zijn afgerond Beoordeling Verzoekster klaagt er over dat de directeur van de Belastingdienst haar beroep tegen de beslissing van de ontvanger heeft afgewezen Zij stelt zich op het standpunt dat een bestuurder die aansprakelijk is gesteld op grond van onbehoorlijk bestuur dan wel het wettelijk vermoeden daarvan niettemin in aanmerking moet kunnen komen voor ontslag van de betalingsverplichting indien de financiële omstandigheden van de bestuurder daartoe aanleiding geven Verzoekster is tevens van mening dat haar geen verwijt treft ter zake van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie bij het ingediende kwijtscheldingsverzoek in dit geval het verzoek om ontslag van de betalingsverplichting Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat de overheid binnen het wettelijk kader en eerlijk en oprecht handelt doet wat zij zegt en gevolg geeft aan rechterlijke uitspraken De Invorderingswet 1990 kent in het derde lid van artikel 53 de mogelijkheid om degene die aansprakelijk is gesteld voor een belastingschuld te ontslaan van zijn of haar betalingsverplichting De ontvanger kan daartoe overgaan indien de aansprakelijkgestelde niet in staat is anders dan met buitengewoon grote moeite het bedrag

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/223 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Onderwerpen belastingdienst kwijtscheldingsverzoek omzetbelasting loonbelasting naheffingsaanslag Rapport 10 december 2014 2014 190 Gemeente rekent verzekeringsuitkering terecht tot vermogen bij beoordeling kwijtschelding belasting Een man en een vrouw dienen bij de gemeente Purmerend een verzoek in om bij de berekening van hun vermogen vier vermogensbestanddelen niet mee te tellen waardoor zij in aanmerking komen voor kwijtschelding van de aanslag gemeentelijke belastingen Het college van burgemeester en wethouders weigert dit De Nationale ombudsman vindt het goed dat het college de beleidsregel hanteerde dat alleen reserveringen voor de betaling van zorgkosten een maand niet tot het vermogen gerekend worden Zolang er maar maatwerk mogelijk blijft In het geval van de man en vrouw heeft het college dat maatwerk niet hoeven toepassen op een schadevergoeding en een verzekeringsuitkering voor een geannuleerde vakantie Lees verder Onderwerpen gemeente vermogen belasting gemeentelijke belastingen verzekeringsuitkering kwijtschelding Column 17 mei 2014 Onverwachte verrassing Priscilla is in 1999 aangereden door een scooter Tot op de dag van vandaag heeft ze daar nog steeds last van Lopen staan en zitten gaan vaak gemoeid met veel pijn Lees verder Onderwerpen kwijtschelding om schadevergoeding heffingen gemeente bijstandsuitkering Rapport 25 juli 2013 2013 094 Onenigheid over betalingsregeling tussen UWV en verzoeker Een man heeft van januari 1997 tot november 2002 ten onrechte een WAO uitkering ontvangen De rechter bepaalt dat hij het UWV 132 853 60 terug moet betalen De man treft hiervoor met het UWV een betalingsregeling In juni 2012 neemt de man contact op met de Nationale ombudsman met de klacht dat het UWV zich niet aan de betalingsregeling houdt Volgens de man is afgesproken dat hij twee jaar lang tot zijn 65e verjaardag iedere maand 3000 aflost en dat hij daarna klaar is met betalen Volgens het UWV moet de man iedere maand inderdaad 3000 betalen Daarnaast moet er in één keer een groot bedrag worden betaald van minimaal 20 000 De Nationale ombudsman vindt gezien de aard en de hoogte van de schuld de lezing van het UWV het meest aannemelijk Het moet de man duidelijk zijn dat het menens is met de terugvordering Wel is het slordig dat het UWV pas twee jaar na de start van de betalingsregeling de man wijst op het uitblijven van de extra betaling Ook stond de afspraak onduidelijk op papier Betalingsregelingen moeten duidelijk en betrouwbaar zijn Het UWV is in dit geval evident tekort geschoten Daarmee wordt onduidelijkheid veroorzaakt Lees verder Onderwerpen uwv wao aow terugbetaling betalingsregeling beslaglegging sociale zaken en werkgelegenheid Column 27 juli 2013 Toeslag of spaargeld Vivian heeft niet veel te besteden Ze zit in een rolstoel en moet al jaren rondkomen van een minimuminkomen Lees verder Onderwerpen gemeente toeslag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen regelgeving Column 16 maart 2013 Kwijtschelding Maart roert zijn staart en de acceptgiro s voor de gemeentelijke heffingen rollen weer in de bus Lees verder Onderwerpen gemeente kwijtschelding om bijstandsuitkering heffingen aanvraag Column 8 augustus 2011 Dongeradeel doet uitkeringsgerechtigde tekort Flee moet noodgedwongen rondkomen van een bijstandsuitkering Iedere maand ontvangt zij 90 van deze uitkering want

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22kwijtscheldingsverzoek%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  nadelige financiële situatie voor BV Een BV heeft loonheffing afgedragen over salarisverhogingen en bonussen die een medewerker zich op onrechtmatige wijze heeft toegekend Na deze ontdekking verrekent de Belastingdienst eerst met de medewerker de als loonbelasting afgedragen bedragen met de definitieve aanslag inkomstenbelasting Daardoor is restitutie van de loonheffing aan de BV niet meer mogelijk De Nationale ombudsman constateert dat deze situatie niet was ontstaan als de Belastingdienst eerst op het verzoek tot restitutie had beslist De ombudsman beveelt de minister van Financiën aan om de BV te compenseren voor de ontstane nadelige gevolgen Lees verder Onderwerpen belastingdienst BV loonheffing restitutie Column 14 april 2012 Een prima ambtenaar Ron is een 69 jarige Nederlander en woont al jaren in Polen Hij heeft een website voor Nederlanders die in Polen wonen De laatste tijd valt het hem op dat er veel vragen worden gesteld over belastingen en invaliditeitspensioenen Lees verder Onderwerpen belastingdienst vrijstelling om belasting overheid uitkering Rapport 20 april 2011 2011 120 Man ontvangt naheffing belasting na fouten in faillissementsuitkering door UWV Verzoeker ontvangt in de periode van 1 september tot 15 oktober 2009 een faillissementsuitkering van het UWV Nadat hij aangifte bij de Belastingdienst heeft gedaan over 2009 krijgt hij een naheffingsaanslag Hij moet ook heffingsrente betalen over het te betalen bedrag Volgens verzoeker kwam dit doordat het UWV de arbeidskorting verkeerd had toegepast niet het juiste bedrag aan loonbelasting had afgedragen en de inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de Zorgverzekeringswet verkeerd heeft berekend Doordat verzoeker de uitkeringspecificaties op een later moment heeft ontvangen kan hij pas op het moment van aangifte reageren op de inhoudingen De ombudsman geeft het UWV in overweging om de heffingsrente die verzoeker aan de Belastingdienst moet betalen te vergoeden Lees verder Onderwerpen faillissementsuitkering uwv belastingaangifte belastingdienst naheffing arbeidskorting loonbelasting loonheffing inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet zvw motiveringsvereiste

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22loonbelasting%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  ombudsman is het niet met haar eens De Belastingdienst heeft terecht beslist dat het niet betalen van de belastingschuld aan haar is te wijten Lees verder Onderwerpen belastingdienst kwijtscheldingsverzoek omzetbelasting loonbelasting naheffingsaanslag Column 22 november 2014 Campermysterie Wouter zet elk jaar vanaf oktober zijn camper vijf maanden in de stalling en schorst dan het kenteken Dat scheelt hem vijf maanden verzekeringskosten en motorrijtuigenbelasting Lees verder Onderwerpen rdw camper kenteken trage afhandeling Rapport 12 mei 2011 2011 142 Ondernemer klaagt over afwijken Belastingdienst van schuldsaneringsakkoord BV in betalingsmoeilijkheden vraagt de belastingdienst om medewerking aan schuldsanering De Belastingdienst zegt dit toe maar vindt later dat de omzetbelasting en loonheffingsschuld over een bepaalde periode toch niet onder het schuldsaneringsakkoord vallen De Nationale ombudsman vindt dat er geen misverstand tussen beide partijen moet zijn over de schulden Hij doet de aanbeveling dat de Belastingdienst bij een positieve beslissing om mee te werken aan schuldsanering zo nauwkeurig mogelijk vermeldt op welke aanslagen de sanering betrekking heeft Lees verder Onderwerpen vennootschap ondernemer belastingdienst schuldsanering naheffing aanslag omzetbelasting informatieverwerving financiën Rapport 20 april 2011 2011 120 Man ontvangt naheffing belasting na fouten in faillissementsuitkering door UWV Verzoeker ontvangt in de periode van 1 september tot 15 oktober 2009 een faillissementsuitkering van het UWV Nadat hij aangifte bij de Belastingdienst heeft gedaan over 2009 krijgt hij een naheffingsaanslag Hij moet ook heffingsrente betalen over het te betalen bedrag Volgens verzoeker kwam dit doordat het UWV de arbeidskorting verkeerd had toegepast niet het juiste bedrag aan loonbelasting had afgedragen en de inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de Zorgverzekeringswet verkeerd heeft berekend Doordat verzoeker de uitkeringspecificaties op een later moment heeft ontvangen kan hij pas op het moment van aangifte reageren op de inhoudingen De ombudsman geeft het UWV in overweging om de heffingsrente die verzoeker aan de Belastingdienst moet betalen te

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22naheffingsaanslag%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2014/211 LBIO staakt inning kinderalimentatie binnen zes maanden zonder voldoende overleg en toelichting | Nationale ombudsman
  om specifieke gevallen waarin een specifieke belangenafweging wordt gemaakt Het is dan ook niet vooraf duidelijk in welke gevallen dit aan de orde zal zijn Specifieke motieven van de alimentatiegerechtigde of de betalingsplichtige zijn over het algemeen niet bekend bij het LBIO en spelen dan ook geen rol bij het besluit de inning te staken dan wel voort te zetten Zijn de motieven wel bekend dan zullen deze in de belangenafweging worden meegenomen Over de toon van de correspondentie Het LBIO berichtte de Nationale ombudsman dat in de klachtbeantwoording is geprobeerd aan verzoekster uit te leggen waarom het LBIO tot het betreffende besluit is gekomen zonder daarbij een toon te bezigen die als afkeurend moet worden beschouwd Het LBIO verwees hierbij naar de volgende passage uit de brief waarmee op een klacht van verzoekster werd gereageerd 2 Overname van de inning heeft verstrekkende gevolgen voor de betalingsplichtige zo werd er beslag gelegd op het inkomen van de heer en werden opslagkosten in rekening gebracht Het LBIO wil niet lichtzinnig omgaan met bevoegdheden en deze alleen dan inzetten als dit noodzakelijk is Hoe reageerde de moeder Anders dan het LBIO kan zij uit artikel 1 408 lid 6 BW alleen opmaken dat het LBIO aan de 6 maandentermijn moet voldoen Volgens haar mag het feit dat ze op zeker moment te veel alimentatie had gekregen niet worden meegenomen in het oordeel van het LBIO om de tweede keer de inning te staken Wat er teveel betaald is staat los van de zesmaandentermijn van regelmatig betalen aldus verzoekster Over de belangenafweging door het LBIO schrijft ze verder Wanneer de betalingsplichtige de eerstvolgende keer nadat de inning door het LBIO is gestopt meteen geen alimentatie betaalt lijkt mij dat ook een belang dat zou moeten worden meegenomen En over het argument van het LBIO dat overname van inning voor de betalingsplichtige verstrekkende gevolgen heeft Dit irriteert mij Wanneer de betalingsplichtige niet aan zijn betalingsverplichting voldoet dan is dat zijn keus en moet hij zij met de consequenties leven Verzoekster vindt dat het LBIO eraan voorbij gaat dat het ook voor de alimentatiegerechtigde gevolgen heeft wanneer alimentatie niet wordt betaald Over de opmerking van het LBIO dat specifieke motieven van de alimentatiegerechtigde of betalingsplichtige over het algemeen geen rol spelen bij het besluit de inning te staken schreef ze de Nationale ombudsman Ik heb het idee dat het LBIO wel is uitgegaan van de gelogen motieven van de huidige vrouw van de betalingsplichtige Ik wil en verwacht dat het LBIO zich aan feiten houdt Het geeft verzoekster te denken dat het LBIO in de reactie op het onderzoek van de Nationale ombudsman het alleen heeft over de tweede keer dat zij hen in een half jaar heeft moeten inschakelen temeer omdat het LBIO schrijft dat in specifieke gevallen een specifieke belangenafweging wordt gemaakt waardoor de inning vroegtijdig gestaakt kan worden Ze schrijft Blijkbaar was mijn zaak beide keren een specifiek geval Wat was er zo specifiek aan de eerste keer De argumentatie van het LBIO om de betalingsplichtige niet aan de 6 maanden termijn van regelmatig betalen te laten voldoen is beide keren hetzelfde men wil de betalingsplichtige niet op kosten jagen En volgens de moeder is het LBIO meer beloftes niet nagekomen In hun brief van 9 augustus 2013 zegt het LBIO dat het bureau er op zal toezien dat er incassomaatregelen worden getroffen indien de heer opnieuw in gebreke blijft In hun brief van 15 augustus 2013 staat Mijn bureau heeft reeds aangegeven dat in de opgemelde zaak geen coulance meer zal worden betracht indien de heer in gebreke blijft met het betalen van de alimentatie Op de website en in het wetsartikel staat dat de termijn van een half jaar regelmatig betalen wordt verdubbeld wanneer het LBIO opnieuw wordt ingeschakeld De tweede keer had het LBIO de inning een jaar moeten overnemen De moeder vindt verder dat er wel degelijk sprake is van een waardeoordeel wanneer het LBIO in de brief d d 15 augustus 2013 schrijft Dat u kennelijk liever ziet dat mijn bureau in een zaak waarin al een verzoekschrift tot wijziging is ingediend daar er kennelijk onvoldoende draagkracht is om de bijdrage nog langer te betalen overgaat tot incassomaatregelen en het opleggen van kosten terwijl de achterstand binnen een redelijke termijn volledig is voldaan is voor mijn bureau onbegrijpelijk Beoordeling van de klachten door de Nationale ombudsman Wat is er aan de hand Het eerste inningsverzoek Naar aanleiding van het eerste verzoek van de moeder om kinderalimentatie voor haar kind te innen heeft het LBIO de vader in april 2013 een termijn gesteld waarbinnen de achterstand moest zijn bijgepast Het LBIO kondigde aan ook aan de moeder dat het de invordering voor minimaal 6 maanden zou overnemen wanneer het achterstallige bedrag niet op tijd zou zijn ontvangen Op het moment dat de vader betaalde was niet alleen de door het LBIO gestelde termijn verstreken maar ook had het LBIO al de inning overgenomen3 en de consequenties van die beslissing opslagkosten en alimentatie tenminste 6 maanden betalen aan het LBIO aan de vader en de moeder bericht Aan het stopzetten van de zaak in deze fase heeft verzoekster kennelijk het gevoel overgehouden dat het LBIO niet wilde doorpakken omdat het haar man zielig vond dat het hem tegemoet wilde komen niet op kosten wilde jagen Dat wordt in de hand gewerkt doordat het LBIO niet eenduidig is geweest over de reden voor het niet voortzetten van de incasso Op 31 mei 2013 schrijft het LBIO dat het LBIO op grond van de wet de inning niet kan verzorgen in een brief van 9 augustus 2013 staat dat het LBIO het incasso formeel had kunnen voortzetten maar uit coulance het dossier heeft gesloten De Nationale ombudsman constateert dat de eerste keer dat de moeder het LBIO inschakelde haar heeft opgeleverd dat een kleine twee maanden later de achterstand was ingelopen Maar haar verwachting dat het LBIO minimaal een half jaar zou toezien op tijdige betaling kwam niet uit terwijl meteen duidelijk was dat zij daarbij baat zou hebben gehad zodra het LBIO het dossier sloot bleven de maandelijkse betalingen uit Bijzondere omstandigheid er liep een procedure tot bijstelling kinderalimentatie4 Intussen had de vader bij de rechtbank om verlaging van de kinderalimentatie verzocht De werkwijze van het LBIO is dan dat het aan de alimentatiegerechtigde vraagt of hij zij kan instemmen met opschorting van de inning totdat de rechter uitspraak heeft gedaan Gaat de alimentatiegerechtigde niet akkoord dan is de rechtszaak in het algemeen geen grond voor stopzetting van de inningsprocedure De moeder heeft het LBIO laten weten dat zij wilde dat het LBIO activiteiten ten behoeve van de inning zou voortzetten Toch heeft het LBIO in een brief van 15 augustus 2013 als toelichting bij zijn beslissing om het dossier te sluiten verwezen naar het bij de rechtbank ingediende verzoek tot wijziging van alimentatie en de kennelijke grondslag daarvan hierover nader bij bespreking van klacht 2 Toen de vader direct nadat het LBIO zijn bemoeienis staakte weer in gebreke bleef heeft het LBIO in de lopende rechtszaak geen beletsel gezien om na enige strubbelingen de alimentatie te incasseren middels loonbeslag In zoverre heeft het LBIO jegens verzoekster woord gehouden In de rechterlijke beslissing werd de alimentatie verlaagd tot zo n 400 per maand Blijkbaar was dit met terugwerkende kracht immers er was eind oktober 2013 geen achterstand meer hoewel de alimentatie enige tijd niet of niet volledig was betaald Achteraf gezien had de moeder per saldo ruim 40 euro teveel ontvangen Maar de verplichting van de vader om maandelijks een bedrag aan haar te voldoen bleef voortbestaan Dit belangrijke gegeven ziet de Nationale ombudsman niet terug in de afwegingen van het LBIO Taak van het LBIO de termijn van betalen via het LBIO en verwachtingen van de burger Aan het LBIO is een belangrijke taak toebedeeld wanneer degene aan wie kinder of partneralimentatie toekomt deze niet ontvangt Vaak leidt een enkele aanmaning van het LBIO aan de betalingsplichtige ertoe dat een achterstand wordt ingelopen en kan het LBIO de inning weer aan de ontvangstgerechtigde overlaten Het LBIO speelt hier een oplossende rol en de Nationale ombudsman juicht deze aanpak toe Wanneer de achterstand voldoende is komen vast te staan en een aanmaning niet leidt tot voldoening van het verschuldigde bedrag mag een ontvangstgerechtigde in de regel erop rekenen dat het LBIO de inning overneemt De wettelijke gevolgen zijn hierboven meer dan eens genoemd Daarvan is hier van belang dat de tussenkomst niet eindigt wanneer de achterstand is geïncasseerd de wetgever heeft aan het LBIO de taak toebedacht om enige tijd te blijven toezien op nakoming van betalingsverplichting Het is niet aan de betrokken partijen om over toepassing van de zesmaandentermijn te beslissen in zoverre is er sprake van een bevoegdheid van het LBIO Maar de Nationale ombudsman voegt daaraan toe dat het een voorschrift betreft dat is geformuleerd als verplichting voor het LBIO slechts beëindigen indien en dat is gegeven in het belang van de ontvangstgerechtigde 5 Anders gezegd het LBIO kan de periode van inning niet naar eigen inzicht verkorten en zich daarbij laten leiden door wat het zelf een redelijke uitkomst vindt daarvoor biedt de bepaling geen ruimte De Nationale ombudsman is het dan ook niet eens met het LBIO waar het schrijft dat het de bevoegdheid om minstens een halfjaar betaling van alimentatie en opslagkosten via het LBIO te verlangen alleen wil inzetten wanneer dit noodzakelijk is Dat suggereert immers dat het LBIO per geval een eigen afweging maakt over de duur van de bemoeienis van het LBIO nadat de achterstand is aangezuiverd Dat is ook niet te rijmen met de boodschap die het LBIO zonder voorbehoud aan betrokkenen uitdraagt op zijn website en in correspondentie en waaraan de betalingsgerechtigde verwachtingen mag ontlenen Is het de ontvangstgerechtigde zelf die het LBIO verzoekt om de inning niet langer te verzorgen dan ziet de Nationale ombudsman in principe in de bewuste wettelijke bepaling geen beletsel 6 Van zo n verzoek van de moeder of haar instemming is hier echter geen sprake Klacht 1 Heeft het LBIO op behoorlijke wijze een beslissing genomen toen er in oktober 2013 geen achterstand meer bleek te zijn Tegen de achtergrond van de voorgaande drie punten beoordeelt de Nationale ombudsman de eerste in onderzoek genomen klacht Daarbij geeft hij geen antwoord op de vraag of de inning in oktober 2013 terecht is gestaakt In de behoorlijkheidstoetsing van de Nationale ombudsman staat centraal hoe het LBIO is te werk gegaan toen er in oktober 2013 geen achterstand meer bleek te zijn en het LBIO het plan opvatte om de inning te beëindigen Voor de moeder kwam het bericht dat het LBIO de invordering van alimentatie in oktober 2013 stopzette uit de lucht vallen Op basis van brieven van het LBIO en informatie op de website van het LBIO hoefde zij hiermee geen rekening te houden integendeel het LBIO deed niet wat het haar keer op keer in het vooruitzicht had gesteld Het LBIO spreekt van het afwegen van belangen van de ontvangstgerechtigde de moeder en de betalingsplichtige de vader Had het LBIO deze belangen voldoende in kaart gebracht Had het LBIO een compleet beeld van relevante omstandigheden en factoren Het LBIO lijkt deze niet actief te hebben geïnventariseerd Als belang van de moeder wordt slechts genoemd dat de betalingsachterstand wordt ingelopen Maar er was meer zo blijkt uit haar reactie naderhand Zo voerde ze aan dat haar vroegere partner zodra het LBIO de zaak de eerste keer had afgesloten stopte met betalen En in verschillende brieven van de moeder klinkt door hoe belangrijk zij het vindt dat het LBIO zich opstelt als een betrouwbare instantie die doet wat hij zegt Het behoorlijkheidsvereiste van goede motivering houdt in dat een overheidsinstantie een beslissing helder toelicht en dat een afweging van argumenten en belangen inzichtelijk is voor de betrokkenen Daaraan heeft het hier ontbroken Zo is onduidelijk hoe de omstandigheid dat opslagkosten zijn verschuldigd hét argument kan zijn om af te wijken van een wettelijk voorschrift in de wettelijke regeling is immers verdisconteerd dat die kosten doorlopen tijdens de minimaal zes maanden waarin het LBIO de incasso verzorgt Verder zijn beslagkosten genoemd als nadeel van verdere inning maar een toelichting waarom die kosten zouden oplopen ontbreekt Het LBIO heeft niet toegelicht hoe het feit dat er in oktober 2013 geen achterstand meer was de eerste wettelijke voorwaarde voor beëindiging een rol heeft gespeeld bij de beslissing dat de tweede wettelijke voorwaarde niet hoefde te zijn vervuld De Nationale ombudsman acht de onderzochte gedraging van het LBIO niet behoorlijk Klacht 2 Heeft het LBIO zich correct uitgedrukt jegens de moeder Het is een vereiste van behoorlijkheid dat de overheid burgers fatsoenlijk en respectvol bejegent daarmee kan escalatie worden voorkomen In zijn brief van 15 augustus 20137 heeft het LBIO de situatie omschreven waarin het heeft besloten tot sluiten van het dossier Sommige van de factoren die het LBIO daarbij noemt zijn bij verzoekster in het verkeerde keelgat geschoten Het kan inderdaad moeilijk te verteren zijn voor een alimentatiegerechtigde wanneer het LBIO schrijft over kennelijk onvoldoende draagkracht bij degene die alimentatie verschuldigd is wanneer daarover nog een procedure loopt bij de rechter en die alimentatiegerechtigde het zelf het ook niet breed heeft Maar dat hoefde voor het LBIO geen reden te zijn om dit argument niet te vermelden Naar het oordeel van de Nationale ombudsman maakt verzoekster er terecht bezwaar tegen dat het LBIO heeft toegevoegd het onbegrijpelijk te vinden dat de moeder in die situatie wél incassomaatregelen en het opleggen van kosten aan de vader verlangt Dat is een kwalificatie die naar het oordeel van de Nationale ombudsman getuigt van weinig respect voor het standpunt van de moeder aan wie het vrij staat om op te komen voor het financiële belang van haar kind eren en haarzelf Een goede reden om deze kwalificatie niettemin te gebruiken ontbreekt Zo voegt deze bijvoorbeeld niets toe aan de uitleg door het LBIO van zijn beslissing Evenmin is gebleken van eerdere uitlatingen van mevrouw die eventueel aanleiding hadden kunnen zijn voor de steviger corrigerende toon De Nationale ombudsman acht de onderzochte gedraging op dit punt niet behoorlijk Conclusie De klachten over het LBIO zijn gegrond de eerste wegens schending van het vereiste van goede motivering de tweede wegens schending van het vereiste van fatsoenlijke bejegening Aanbeveling De Nationale ombudsman geeft het LBIO in overweging om bij een volgend inningsverzoek van verzoekster een duidelijke koers uit te zetten daarbij te betrekken dat de inning twee maal eerder is overgenomen en extra aandacht te schenken aan een tijdige en heldere toelichting aan verzoekster over stappen in het inningsproces Bijlagen artikel 1 408 lid 6 BW De invordering die op verzoek van de onderhoudsgerechtigde geschiedt eindigt slechts indien gedurende ten minste een halfjaar regelmatig is betaald aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen en er geen bedragen meer verschuldigd zijn als bedoeld in het vierde lid tweede volzin De termijn van een half jaar wordt telkens verdubbeld indien een voorgaande termijn van invordering ook op verzoek van de onderhoudsgerechtigde was aangevangen Schets van de voorgeschiedenis Het eerste inningsverzoek Op 11 april 2013 ontving verzoekster een brief van het LBIO van 5 april 2013 met de achterstandberekening Hierin staat o a dat wanneer het LBIO daadwerkelijk de inning overneemt deze pas zal worden beëindigd nadat de vader 1 tenminste 6 maanden regelmatig aan het LBIO heeft betaald 2 de achterstand verhoogd met de opslagkosten aan het LBIO heeft betaald 3 en eventuele incassokosten heeft voldaan Daarna ontving zij een brief van 15 april van het LBIO waarin stond dat haar ex man de rechtbank had verzocht om verlaging nihilstelling van de alimentatie Op de vraag van het LBIO of zij wilde doorgaan met de inning antwoordde verzoekster ja In de brief van 22 mei 2013 deelde het LBIO aan verzoekster mee dat het de inning overneemt Ook in deze brief staat dat het LBIO pas de inning eindigt nadat er gedurende 6 maanden regelmatig is betaald en er geen achterstand meer bestaat in betalingen Op 27 mei 2013 bericht verzoekster het LBIO dat de achterstallige kinderalimentatie op haar rekening is overgemaakt Het LBIO schrijft haar op 31 mei 2013 dat het LBIO de inning op grond van de wet niet kan verzorgen verzoekster vraagt nog dezelfde dag per brief om een uitleg er is immers niet aan de 6 maanden regelmatig betalen voldaan Het LBIO antwoordt op 13 juni 2013 de achterstallige alimentatie is voldaan en het LBIO vindt het niet de bedoeling dat de betalingsplichtige onnodig op extra kosten wordt gejaagd Verzoekster vond dit raar maar besloot het te laten rusten in verband met haar gezondheid Uitleg van het LBIO in antwoord op een klacht In juli werd de kinderalimentatie meteen weer niet voldaan verzoekster nam weer contact op met het LBIO Bij het in behandeling nemen van het incassoverzoek ging een en ander mis waarvoor het LBIO in een brief van 9 augustus 2013 excuses aanbiedt In dezelfde brief beantwoordt het LBIO de vraag waarom de vorige zaak is afgesloten als volgt Ten aanzien van uw vraag waarom de vorige zaak is afgesloten kan ik u het volgende mededelen De zaakbehandelende medewerker heeft ervoor gekozen uit coulance tot sluiting van het dossier over te gaan nadat de achterstand in de betalingen tot en met juni 2013 volledig was voldaan Reden hiervoor was dat mijn bureau de heer niet onnodig op extra onkosten wilde jagen Hoewel mijn bureau het incasso formeel had kunnen voortzetten acht ik handelwijze van de zaakbehandelende medewerker niet geheel onbegrijpelijk Hoewel ik begrijp dat het vervelend is voor uw dochter dat er opnieuw een verzoek ingediend moet worden zal mijn bureau er op toezien dat er incassomaatregelen worden getroffen indien de heer opnieuw in gebreke blijft met betalen Ik vertrouw erop uw klacht hiermee naar behoren te hebben afgehandeld Een familielid vroeg op verzoek van verzoekster het LBIO vervolgens waarom men uit coulance met de betalingsplichtige handelt In een brief van 15 augustus antwoordde het LBIO Mijn bureau heeft in het dossier

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/211 (2015-08-09)
  Open archived version from archive