archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  de eigen beslissing van de man zich terug te trekken Hij had een eventuele beslissing tot intrekking van de ondernemingsvergunning kunnen afwachten en deze nog aan de rechter kunnen voorleggen Lees verder Onderwerpen autoriteit financiële markten afm Column 15 november 2014 Gemiste kans Anke is blij dat de verbouwing van haar monumentale villa in de gemeente Laren achter de rug is Nu de afronding van de oprit nog die ze mooi laat doorlopen tot aan de straat half verhard met schelpen Lees verder Onderwerpen gemeente verbouwing villa vergunning dwangsom Rapport 11 maart 2015 2015 048 College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad Lochem konden verzoek om extern onderzoek naar integriteit redelijkerwijs afwijzen Een man dient een verzoek in om een onderzoek in te stellen naar de integriteit binnen de gemeente Lochem maar het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad wijzen dit af De Nationale ombudsman begrijpt na onderzoek de beweegreden voor deze afwijzing Bij de man zouden ruim veertig klachten over integriteitsschendingen zijn gemeld maar hij had de namen van de klagers niet bekend gemaakt en de klachten niet geconcretiseerd Hierdoor kon de gemeente niet vaststellen of extern onderzoek met de daaraan verbonden kosten te rechtvaardigen was Lees verder Onderwerpen gemeente integriteit schending Rapport 18 februari 2015 2015 022 Inspectie Leefomgeving en Transport niet aansprakelijk voor het niet doorgaan van wettelijke vereisten garnalenvissersboten Een man werkt met een ongecertificeerd garnalenvissersvaartuig op de Waddenzee Inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport in Rotterdam ILT kondigen aan dat zijn schip mogelijk niet meer aan de komende nieuwe vereisten voldoet De man koopt een nieuw schip waarmee hij wel een certificaat kan krijgen Twaalf jaar later is er nog geen nieuwe regeling ingevoerd en stelt de man dat hij voor niets een nieuw schip heeft gekocht De Nationale ombudsman concludeert na onderzoek dat de ILT goed had gehandeld door aan te kondigen dat het ministerie mogelijk nieuwe regels zou invoeren Voor de man had duidelijk moeten zijn dat er nog geen concreet besluit was genomen en dat de aanschaf van een nieuw schip zijn eigen keuze was geweest Lees verder Onderwerpen visserij inspectie Leefomgeving en Transport vissersboot certificering Column 13 december 2014 Principeverzoek een principekwestie Mijnheer en mevrouw De Groot willen naast hun huis in de gemeente Lingewaal een seniorenwoning bouwen en dienen daarvoor een principeverzoek in Lees verder Onderwerpen gemeente Bouwvergunning principeverzoek bestemmingsplan afwijzing beslissing onduidelijke communicatie Rapport 3 oktober 2014 2014 131 Gemeente moet voldoende kans bieden voor effectief bezwaar tegen evenementenvergunning Man stelt dat het onmogelijk was een effectieve bezwaarprocedure te doorlopen tegen een verleende vergunning voor een jaarlijks terugkerend techno housefestival door de gemeente De Bilt De vergunning van drie mappen dik was vijf dagen voor de start van het evenement verleend Het evenement is dan al uitverkocht en er worden al podia opgebouwd In die dagen had overleg moeten plaatsvinden tussen verzoeker en een advocaat onderzoek door een rechter een hoorzitting en een uitspraak De man stelt dat de gemeente het belang van de organisator van

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22vergunning%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  rapporten en meer over verschillende thema s en publicaties Uw zoekopdracht Zoeken Sorteren op Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 28 februari 2013 2013 017 Man klaagt over onvoldoende motivatie bij afwijzing mvv advies voor zijn schoonmoeder Een man wil zijn 90 jarige schoonmoeder uit Wit Rusland voor zes maanden naar Nederland laten komen De IND wijst dit verzoek af De Nationale ombudsman vindt dat de Visadienst niet voldoende transparant is omdat niet duidelijk wordt onder welke voorwaarden het tijdelijke verblijf van de schoonmoeder binnen de geldende regels mogelijk is Lees verder Onderwerpen machtiging tot voorlopig verblijf mvv mvv advies vergunning vestigingsgevaar immigratie en

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22vestigingsgevaar%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2012/142: IND wijst verzoek advocaat, tot maken van geluidsopnames bij asielzaken, af | Nationale ombudsman
  beheersing van de vreemde en Nederlandse taal en een Verklaring Omtrent het Gedrag Ten slotte hanteert de IND de eigen gedragscode tolken Voor de vreemdeling bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen over de tolk Hoormedewerkers wordt gevraagd een evaluatieformulier in te dienen over de tolk De minister concludeert dat de IND zowel vooraf tijdens als na het gehoor voldoende waarborgen heeft ingebracht die ervoor zorgen dat de kwaliteit van het nader gehoor zo optimaal mogelijk is Geluidsopnamen Onderzoek staatssecretaris van Justitie in 2001 De toenmalige staatssecretaris van Justitie heeft in 2001 naar aanleiding van een experiment al besloten niet mee te werken aan het maken van geluidsopnamen in asielprocedures omdat dit gegeven de reeds beschreven checks and balances in de asielprocedure niet van toegevoegde waarde is voor de kwaliteit van de asielbeslissing Samengevat omdat de kosten niet opwegen tegen de te verwachten effecten bijzondere omstandigheden in het individuele geval kunnen aanleiding geven wel een geluidsopname te maken TK 2000 2001 26 732 nr 95 De minister wijst er ook op dat de Nationale ombudsman in een tweetal nadien uitgebrachte rapporten heeft geoordeeld dat er onvoldoende aanleiding is voor het standaard maken van geluidsopnamen voor de kwaliteit van het nader gehoor en dat er in casu geen sprake is geweest van bijzondere omstandigheden No 2004 361 en 2005 247 Extra inspanning en kosten De minister wijst erop dat het controleren van de opnamen een aanzienlijke inspanning zal vergen van de IND terwijl dit niet in alle gevallen raakt aan de essentie van de inhoud van het gehoor en daarmee niet van invloed is op de uiteindelijke beslissing Dit zou kunnen leiden tot ongewenst lange doorlooptijden van een asielaanvraag Bewerken Bij de afweging of het opnemen van het gehoor van toegevoegde waarde is voor de kwaliteit van de asielbeslissing wordt ook rekening gehouden met de omstandigheid dat geluidsopnamen bewerkt kunnen worden indien deze worden uitgevoerd door de vreemdeling of diens gemachtigde Door de geluidsopname niet zelf te verrichten heeft de IND geen enkele mogelijkheid om te controleren of de geluidsopnamen origineel en onbewerkt zijn Bijzondere omstandigheden De IND kent geen absoluut verbod op het maken van geluidsopnamen in een individuele zaak kunnen er bijzondere omstandigheden zijn die aanleiding geven tot het maken van geluidsopnamen Indien er een beroep wordt gedaan op het maken van geluidsopnamen moet vooraf duidelijk blijken dat er problemen te verwachten zijn waardoor controleerbaarheid door middel van geluidsopnamen achteraf van toegevoegde waarde is Tweede tolk gemachtigde Gegeven de waarborging van de kwaliteit van het gehoor vervalt ook de noodzaak om een tweede tolk gemachtigde aanwezig te laten zijn bij het gehoor Gemachtigde deskundige Een deskundige heeft in het bestuursrecht niet dezelfde functie als een gemachtigde en treedt niet als zodanig op Indien een tolk gemachtigde het gehoor zal bijwonen om te controleren of er sprake is van een juiste vertaling ontstaat de situatie dat de tolk zijn deskundigheid inzet om de belangen te behartigen van de vreemdeling De tolk gemachtigde is daarmee niet objectief en dus kan aan een tolk gemachtigde niet dezelfde waarde worden gehecht als aan een deskundige Wel ontstaat het risico dat er een discussie gevoerd kan gaan worden over de kwaliteit van beide vertalingen waardoor het zicht op de juiste weergave van het besprokene verder weg raakt Beperking aantal aanwezigen Het is de keuze van de IND om het aantal aanwezigen tijdens een gehoor beperkt te houden zodat de vreemdeling zich niet geremd voelt om zijn of haar verhaal naar voren te brengen Ook voor de IND medewerker kan de aanwezigheid van vele personen verstorend werken Daarom is ervoor gekozen om de aanwezigheid van personen bij het gehoor zoveel mogelijk binnen een vastomlijnd kader te laten plaatsvinden Weliswaar sluit de Algemene wet bestuursrecht het bestaan van meerdere gemachtigden niet uit maar de Awb gaat wel uit van één gemachtigde Dat is ook het uitgangspunt van de IND Beoordeling Er hangt erg veel af van de interviews met een vreemdeling in het kader van een asielprocedure want op basis van de verkregen gegevens wordt uiteindelijk de beslissing genomen of de vreemdeling al dan niet wordt toegelaten als vluchteling Het is daarom van het grootste belang dat diens woorden goed op papier komen Verzoeker een advocaat heeft de ervaring dat daaraan nog wel eens iets schort en dat dat dan met name ligt aan de manier waarop het verhaal van de vreemdeling wordt vertaald eerst van diens taal naar het Nederlands en vervolgens naar een samenvatting van het één en ander Dit met alle gevolgen van dien want het valt volgens hem niet mee om hetgeen al is vastgelegd nog gewijzigd te krijgen Hij zou graag een geluidsopname willen maken van het nader gehoor ook de aanwezigheid van een tweede gemachtigde die de taal van de vreemdeling meester is zou daarbij goed van pas komen Een verzoek daartoe bij de IND is echter afgewezen De minister stelt zich op het standpunt dat de kwaliteit van de asielprocedure zodanig gewaarborgd is dat het maken van geluidsopnamen bijzondere omstandigheden daargelaten overbodig is en gelet op de nadelen die eraan kleven zelfs onwenselijk De minister heeft allereerst uitgelegd op welke manieren de kwaliteit van de asielprocedure gewaarborgd is de kwaliteiten en de rol van de tolk de mogelijkheid om een klacht in te dienen over de tolk het de vreemdeling tijdens het gehoor vragen of hij zij de tolk goed verstaat de mogelijkheid om naderhand correcties en aanvullingen op het rapport van het nader gehoor in te dienen De minister verwijst in dit verband ook naar het onderzoek van de toenmalige staatssecretaris van Justitie waar uit is gekomen dat de kosten niet opwegen tegen de te eventuele positieve effecten op de kwaliteit Ook refereert de minister aan een aantal rapporten van de Nationale ombudsman No 2004 361 en 2005 247 waarin het maken door de IND van geluidsopnamen overbodig werd geacht vanwege de verbeterde kwaliteit van de asielprocedure Als argumenten tegen het maken van geluidsopnamen noemt de minister de aanzienlijke inspanning en kosten die het controleren van de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2012/142 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2012/112: Man heeft dubbele legeskosten ipv hersteltermijn bij adviesaanvraag MVV bij IND | Nationale ombudsman
  reizen om elkaar te bezoeken onderbouwen Kopie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 5 Voorts ontbrak volgens de IND een kopie van de arbeidsovereenkomst waaruit bleek dat verzoeker voor onbepaalde tijd in dienst was De IND was het echter met verzoeker eens dat de ondertekende verklaring van zijn werkgever dat hij per 1 mei 2002 een dienstverband had voor onbepaalde tijd op zich voldoende was Daarnaast had hij zijn arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2001 overgelegd waarin stond dat deze vanaf 1 november 2001 voor zes maanden gold met de intentie om het contract na die termijn om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd Ook had hij recente loonstroken verstrekt waaruit bleek dat hij al sinds 1 november 2001 in dienst was In het aanvraag formulier werd naast een recente werkgeversverklaring en recente loonstroken gevraagd om de huidige arbeidsovereenkomst De beslismedewerker gaf er desondanks de voorkeur aan om ook de brief uit 2002 te ontvangen waarin verzoekers werkgever bevestigde dat verzoekers tijdelijke contract was omgezet in een contract voor onbepaalde tijd Onderbouwing duurzame en exclusieve relatie 6 Ten slotte ontbrak een onderbouwing van een duurzame en exclusieve relatie tussen verzoeker en zijn vriendin bijvoorbeeld door middel van foto s e mails of brieven Daarom vroeg de medewerker aan verzoeker om een vragenlijst in te vullen om de duurzame en exclusieve relatie aan te tonen Deze vragenlijst zag de IND als een hulpmiddel om een duurzame en exclusieve relatie aan te tonen maar het was geen vereiste In de toelichting van het aanvraagformulier dat verzoeker in mei 2011 indiende werd verder niet gevraagd om een ingevulde vragenlijst en of een onderbouwing van de duurzame en exclusieve relatie Positief advies 7 Verzoeker stuurde op 5 september 2011 de benodigde stukken per e mail toe en gaf ze ook persoonlijk af op het kantoor van de IND in Den Bosch De IND beschouwde dit als een nieuw verzoek om advies en gaf op 8 september 2011 een positief advies hierop Daarbij liet de IND verzoeker weten dat hij gezien de wijziging per 1 juli 2011 1 250 in plaats van 830 aan leges diende te betalen Standpunt verzoeker 8 Verzoeker had op internet en in de toelichting van het betrokken aanvraagformulier gelezen welke stukken vereist waren Hij was mede gezien het voorgaande van opvatting dat hij reeds bij zijn eerste verzoek van 17 mei 2011 alle benodigde stukken had ingediend Het negatieve advies van 31 augustus 2011 was volgens verzoeker dan ook niet terecht Aangezien hij zijn verzoek vóór de legesverhoging op 1 juli 2011 had ingediend was hij van mening dat hij het oude legestarief zou moeten betalen Als de IND aanvullende stukken nodig had dan had de IND die eerst bij verzoeker moeten opvragen voordat de IND overging tot het definitieve advies Voorts waren de aanvullende stukken waar de beslismedewerker om vroeg eenvoudig na te leveren aldus verzoeker Standpunt minister van Buitenlandse Zaken 9 Naar de opvatting van de minister van BuZa was verzoekers klacht kennelijk ongegrond en daarbij achtte hij het volgende van belang Omdat verzoeker niet alle benodigde gegevens had verschaft adviseerde de IND op 30 augustus 2011 negatief op het verzoek van 17 mei 2011 Bij een onvolledig verzoek adviseerde de IND in principe negatief Daarbij liet de minister weten dat niet iedere beslismedewerker met dezelfde gegevens evenveel genoegen nam Het adviseren op een verzoek om advies bleef naar zijn opvatting namelijk mensenwerk Hersteltermijn 10 De minister was verder van mening dat in dit geval geen termijn geboden hoefde te worden om het verzuim te herstellen Er ontbraken namelijk meerdere stukken De IND bood alleen een hersteltermijn als aan de voorwaarden leek te zijn voldaan maar slechts een stuk ontbrak dat makkelijk aangeleverd kon worden In zo n geval belde de IND de referent om hem in de gelegenheid te stellen het verzoek te completeren Daarna volgde de definitieve beoordeling In bepaalde gevallen gaf de beslismedewerker in het negatieve advies aan dat bij een nieuw adviesverzoek binnen twee weken de oude verzoekdatum werd gehanteerd Dit gebeurde als de aanvrager ernstig was benadeeld omdat hij niet in de gelegenheid was gesteld het verzoek te completeren bijvoorbeeld omdat zijn arbeidscontract nog maar kort geldig was De IND deelde ook verzoeker in het negatieve advies van 30 augustus 2011 mee dat alleen als hij binnen twee weken een nieuw verzoek om advies zou indienen en als aan alle voorwaarden zou worden voldaan de datum van het eerste verzoek als toetsmoment zou worden genomen Echter de minister was van opvatting dat dit alleen betrekking had op de geldigheid van de door verzoeker overgelegde documenten maar niet op de hoogte van de leges 11 In paragraaf B1 1 1 2 van de Vreemdelingencirculaire 2000 Vc 2000 was bepaald dat indien de referent bij het indienen van het verzoek om advies niet alle gevraagde gegevens en bescheiden had overgelegd hem éénmaal een hersteltermijn van twee weken werd verleend Volgens de minister was dit niet langer correct en accuraat Bij de aanpassing van de Vc 2000 was volgens hem over het hoofd gezien dat een hersteltermijn bij ontbrekende stukken niet in alle gevallen werd geboden en ook niet standaard voor een periode van twee weken Bij een volgende aanpassing van de Vc 2000 zou dit worden gecorrigeerd Volgens de minister verkregen de meeste referenten hun informatie over de aanvraagprocedure overigens via informatielijn formulieren en of internet Via die wegen kregen referenten de juiste en accurate informatie De minister ging er dan ook vanuit dat in de meeste gevallen geen verwarring was ontstaan over de voorwaarden die golden bij een adviesaanvraag Verhoogd legestarief 12 Bij publicatie in de Staatscourant van 27 juni 2011 werd de hoogte van de leges per 1 juli 2011 aangepast van 830 naar 1 250 Verzoeker diende op 5 september 2011 alsnog de benodigde gegevens in De IND beschouwde dit als een nieuw verzoek om advies waarop de IND op 8 september 2011 positief adviseerde Naar de opvatting van de minister was het nieuwe legestarief van 1 250 van toepassing Alleen als verzoeker

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2012/112 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 6 juli 2012 2012 112 Man heeft dubbele legeskosten ipv hersteltermijn bij adviesaanvraag MVV bij IND Man vraagt bij de Visadienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken maar ondergebracht bij de IND een advies aan voor een machtiging tot voorlopig verblijf MVV van zijn Peruaanse vriendin De Visadienst wijst zijn verzoek af want vindt dat hij onvoldoende gegevens heeft geleverd De man dient een nieuw verzoek in maar inmiddels zijn de leges verhoogd en moet hij niet 830 maar 1250 betalen De Nationale ombudsman vindt dat de Visadienst hem een hersteltermijn had moeten geven om de benodigde gegevens op te sturen Tijdens de behandeling van deze zaak

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22machtiging+tot+voorlopig+verbijf+%28mvv%29%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  een machtiging tot voorlopig verblijf MVV van zijn Peruaanse vriendin De Visadienst wijst zijn verzoek af want vindt dat hij onvoldoende gegevens heeft geleverd De man dient een nieuw verzoek in maar inmiddels zijn de leges verhoogd en moet hij niet 830 maar 1250 betalen De Nationale ombudsman vindt dat de Visadienst hem een hersteltermijn had moeten geven om de benodigde gegevens op te sturen Tijdens de behandeling van deze zaak heeft de IND hem het verschil in leges terugbetaald Lees verder Onderwerpen immigratie en naturalisatiedienst ind machtiging tot voorlopig verbijf mvv adviesaanvraag informatieverstrekking leges aanvraagprocedure aanvraagformulier hersteltermijn transparantie buitenlandse zaken Nieuwsbericht 20 december 2002 Zorgverzekeraars moeten beter communiceren Zorgverzekeraars zijn te traag bij de afhandeling van bezwaarschriften en moeten hierover beter communiceren met hun verzekerden Lees verder Onderwerpen onderzoek om cvz awbz bezwaar advies Rapport 18 april 2006 2006 148 Verzoekers partner diende op 29 oktober 2004 een verzoek in om advies bij de Visadienst inzake een mvv voor verzoeker Lees verder Onderwerpen buitenlandse zaken en vreemdelingenzaken en integratie Rapport 13 juni 2007 2007 117 Verzoeker vroeg aan de Nederlandse ambassade in de Dominicaanse Republiek of zijn dochter een Nederlands paspoort kon krijgen De ambassade vertelde hem dat hij daarvoor een toestemmingsverklaring nodig had en verleende het paspoort Lees verder Onderwerpen buitenlandse zaken Rapport 27 september 2006 2006 334 Verzoeker diende op 9 mei 2005 een verzoek in om advies over de afgifte van een machtiging tot voorlopig verblijf aan zijn partner bij de Visadienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ondergebracht bij de Immigratie en Naturalisatiedienst IND Lees verder Onderwerpen buitenlandse zaken en vreemdelingenzaken en integratie Rapport 6 februari 2006 2006 039 Verzoeker wenste gezinshereniging met zijn in Nederland wonende echtgenote Lees verder Onderwerpen buitenlandse zaken en vreemdelingenzaken en integratie Rapport 12 april 2006 2006 141 Verzoeker van

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22adviesaanvraag%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  uitnodiging van de gemeente voor een naturalisatieceremonie maar verschijnt daar niet omdat hij inmiddels gedetineerd is Bij de derde uitnodiging vraagt zijn advocaat aan de gevangenis incidenteel verlof voor bijwoning van de ceremonie De Dienst Justitiële Inrichtingen DJI staat dit niet toe omdat er geen noodzaak is Doordat hij driemaal niet verschenen is bij de ceremonie vervalt het naturalisatiebesluit De man stelt achteraf beroep in tegen de afwijzing van het verlof en krijgt daarin gelijk de afwijzing is onvoldoende gemotiveerd De advocaat verzoekt vervolgens de staatssecretaris de man alsnog in de gelegenheid te stellen te worden genaturaliseerd maar krijgt geen reactie De Nationale ombudsman is het eens met de klacht van de advocaat dat hij antwoord had moeten krijgen Na tussenkomst van de ombudsman krijgt de advocaat wel een reactie van de IND De IND bericht dat het naturalisatiebesluit van rechtswege is vervallen en dat hij een nieuw naturalisatieverzoek kan indienen De IND wijst erop dat de man aan de burgemeester had kunnen vragen om een aan de omstandigheden aangepaste ceremonie maar dat niet heeft gedaan Tijdens het onderzoek van de ombudsman bericht de staatssecretaris dat er geen reële kans is op inwilliging van een nieuw naturalisatieverzoek gelet op het feit dat de man inmiddels is veroordeeld Wel biedt de staatssecretaris aan de leges voor het naturalisatieverzoek terug te betalen De ombudsman vindt dat de staatssecretaris heeft getoond voldoende te hebben gekeken naar oplossingen voor het probleem van de naturalisatie Daarbij tekent hij aan dat de man ook zelf het een en ander te verwijten valt Lees verder Onderwerpen veiligheid en justitie dji ind naturalisatieverzoek Column 19 april 2014 Buiten de boot Boris en Marieke adopteren in februari 2012 een jongen uit Kenia Om hem naar Nederland te laten komen moeten zij aan de Immigratie en Naturalisatie Dienst IND adoptieleges betalen van 950 Lees verder Onderwerpen boot leges justitie ind om staatssecretaris van veiligheid en justitie Rapport 16 juli 2013 2013 086 Vrouw klaagt over onnodig extra gemaakte kosten na inadequate informatieverstrekking door gemeente Vrouw wil haar paspoort verlengen bij de gemeente Emmen omdat haar oude de maand daarop verloopt en zij met vakantie naar het buitenland gaat De medewerkster adviseert haar een spoedaanvraag te doen want er zijn heel veel aanvragen en de wachttijd voor een verlenging is opgelopen naar tien werkdagen Na vijf werkdagen is haar paspoort er al en de vrouw moet de extra kosten voor de spoedaanvraag betalen De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente de vrouw erop had moeten wijzen dat ze via andere gemeentewinkels goedkoper en sneller haar paspoort had kunnen laten verlengen Lees verder Onderwerpen paspoort verlengen spoedkosten informatieverstrekking leges klachtbehandeling gemeente Rapport 6 juli 2012 2012 112 Man heeft dubbele legeskosten ipv hersteltermijn bij adviesaanvraag MVV bij IND Man vraagt bij de Visadienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken maar ondergebracht bij de IND een advies aan voor een machtiging tot voorlopig verblijf MVV van zijn Peruaanse vriendin De Visadienst wijst zijn verzoek af want vindt dat hij onvoldoende gegevens heeft geleverd

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22leges%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  al verstreken De man wendt zich tot de Nationale ombudsman die een onderzoek start Al snel laat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie weten het verblijfsgat de man niet meer tegen te werpen De ombudsman beveelt de staatssecretaris aan de voorlichting over de consequenties van een verblijfsgat te verbeteren Lees verder Onderwerpen immigratie en naturalisatiedienst ind verblijfsgat naturalisatieverzoek verblijfsvergunning Rapport 6 juli 2012 2012 112 Man heeft dubbele legeskosten ipv hersteltermijn bij adviesaanvraag MVV bij IND Man vraagt bij de Visadienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken maar ondergebracht bij de IND een advies aan voor een machtiging tot voorlopig verblijf MVV van zijn Peruaanse vriendin De Visadienst wijst zijn verzoek af want vindt dat hij onvoldoende gegevens heeft geleverd De man dient een nieuw verzoek in maar inmiddels zijn de leges verhoogd en moet hij niet 830 maar 1250 betalen De Nationale ombudsman vindt dat de Visadienst hem een hersteltermijn had moeten geven om de benodigde gegevens op te sturen Tijdens de behandeling van deze zaak heeft de IND hem het verschil in leges terugbetaald Lees verder Onderwerpen immigratie en naturalisatiedienst ind machtiging tot voorlopig verbijf mvv adviesaanvraag informatieverstrekking leges aanvraagprocedure aanvraagformulier hersteltermijn transparantie buitenlandse zaken Rapport 18 juli 2011 2011 211 Man klaagt over behandeltermijn vraag over aanvraagprocedure bijstandsuitkering Samen met zijn echtgenote ontvangt een meneer een bijstandsuitkering naar de norm van een gezin Hij verblijft een tijd in het buitenland Daarom wordt de uitkering verlaagd naar de norm voor een alleenstaande Als hij terugkomt vraagt hij de uitkering weer om te zetten Hij stelt aan de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug een vraag over de aanvraagprocedure En omdat hij geen antwoord krijgt dient hij een klacht in Pas in die klachtprocedure krijgt hij het antwoord van de sociale dienst Lees verder Onderwerpen bijstandsuitkering sociale dienst aanvraagprocedure

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22aanvraagprocedure%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive