archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  heeft geleverd De man dient een nieuw verzoek in maar inmiddels zijn de leges verhoogd en moet hij niet 830 maar 1250 betalen De Nationale ombudsman vindt dat de Visadienst hem een hersteltermijn had moeten geven om de benodigde gegevens op te sturen Tijdens de behandeling van deze zaak heeft de IND hem het verschil in leges terugbetaald Lees verder Onderwerpen immigratie en naturalisatiedienst ind machtiging tot voorlopig verbijf mvv adviesaanvraag informatieverstrekking leges aanvraagprocedure aanvraagformulier hersteltermijn transparantie buitenlandse zaken Column 18 mei 2013 Hobbelige weg naar rijbewijs Juliëtte is opgegroeid in Enschede en woont net over de Duitse grens in Gronau Ze zit nog in Enschede op school Als ze 18 wordt wil ze haar rijbewijs graag in Nederland halen Ze weet alleen niet zeker of dat wel kan als je in Duitsland woont Lees verder Onderwerpen rdw rijbewijs schadevergoeding aanvraagformulier vergoeding voorwaarden Column 21 mei 2011 Eigen verantwoordelijkheid Eline heeft een Bulgaarse vriend Hij woont al bijna 5 jaar bij haar en heeft daarom recht op een verblijfsvergunning Dit is zo vastgelegd in een verdrag met de Europese Unie Lees verder Onderwerpen ind aanvraagformulier aanvraag verblijfsvergunning leges om Rapport 29 november 2012 2012 193 Fondswerver klaagt over nalating ambassade informatie verstrekking voorwaarden visum Fondsenwerver voor een kindertehuis in Bangladesh nodigt twee medewerkers van het tehuis uit voor een bezoek aan Nederland Zij heeft voor de benodigde papieren contact met de Nederlandse ambassade in Dhaka Bij hun aankomst in Parijs wordt hun de toegang tot het Schengengebied geweigerd omdat zij niet alle vereiste documenten en onvoldoende contant geld bij zich hebben De Nationale ombudsman stelt vast dat op de website van de ambassade weliswaar is te vinden welke stukken men bij zich moet hebben Toch vindt hij dat de ambassade bij de verstrekking van het visum aan de hand van een lijst alle vereisten had moeten nalopen Hij heeft er kennis van genomen dat de ambassade nu bij het visum een informatiebrief meegeeft Lees verder Onderwerpen informatieverstrekking nederlandse ambassade visum aanvraag buitenlandse zaken Column 16 juni 2012 Alimentatie en andere zorgen Saskia heeft een moeilijke tijd achter de rug De scheiding van haar ex man is haar niet in de koude kleren gaan zitten Een tijd lang leeft ze in angst haar ex man tegen het lijf te lopen Lees verder Onderwerpen lbio om alimentatie persoonsgegevens procedures gegevens Column 13 november 2010 Meisjesnaam Als overheid moet je in je communicatie rekening houden met àlle burgers Bijvoorbeeld door taal te gebruiken die zoveel mogelijk mensen begrijpen En ook in je formulering te zorgen dat de juiste mensen zich aangesproken voelen Lees verder Onderwerpen aanvraagformulier ministerie van buitenlandse zaken om overheid paspoort nederlandse ambassade Rapport 11 oktober 2011 2011 298 Ondernemer klaagt over onaangekondigde kosten handelsnaamonderzoek KvK Verzoeker vraagt een landelijk handelsnaamonderzoek aan bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland via een aanvraagformulier op de website Hij krijgt een rekening van 90 Hij klaagt erover bij de KvK dat hij dat moet betalen Volgens hem staat het niet op het formulier De

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22aanvraagformulier%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  aan voor een machtiging tot voorlopig verblijf MVV van zijn Peruaanse vriendin De Visadienst wijst zijn verzoek af want vindt dat hij onvoldoende gegevens heeft geleverd De man dient een nieuw verzoek in maar inmiddels zijn de leges verhoogd en moet hij niet 830 maar 1250 betalen De Nationale ombudsman vindt dat de Visadienst hem een hersteltermijn had moeten geven om de benodigde gegevens op te sturen Tijdens de behandeling van deze zaak heeft de IND hem het verschil in leges terugbetaald Lees verder Onderwerpen immigratie en naturalisatiedienst ind machtiging tot voorlopig verbijf mvv adviesaanvraag informatieverstrekking leges aanvraagprocedure aanvraagformulier hersteltermijn transparantie buitenlandse zaken Rapport 11 juli 2013 2013 084 Visadienst accepteert slechts MVV adviesverzoek via formulier Surinaamse vrouw wil bij haar Belgische partner in Nederland gaan wonen Zij vraagt bij de Visadienst een machtiging tot voorlopig verblijf aan Maar zij hoort daar ondanks herhaaldelijk rappeleren niets van Vervolgens besluit de Visadienst de aanvraag niet te behandelen In de klachtprocedure zegt de Visadienst dat de vrouw gebruik had moeten maken van een formulier van de website De Nationale ombudsman heeft er begrip voor dat de Visadienst in beginsel iedereen gebruik wil laten maken van aanvraagformulieren maar vindt dat als iemand via een brief een aanvraag doet ze die wel in behandeling moet nemen Lees verder Onderwerpen visadienst immigratie en naturalisatiedienst ind mvv adviesverzoek machtiging tot voorlopig verblijf mvv visum veiligheid en justitie Rapport 29 juli 2011 2011 218 UWV legt sanctie op bij overschrijding hersteltermijn inleveren re integratieverslag Werkgever van zieke man moet het UWV Hengelo stukken sturen zodat het UWV de re integratie inspanningen van de werkgever en de inmiddels ex werknemer kan beoordelen Het UWV stuurt hem hierover een brief maar geeft hem slechts een week de tijd De man overschrijdt die termijn met drie dagen en het UWV

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22hersteltermijn%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Hoofddorp De moeder en haar dochter zijn vrijgesteld van de machtiging voorlopig verblijf Maar de ambtenaar van de IND reikt ze na anderhalf uur een negatieve beschikking uit Ondanks dat hun gemachtigde terstond een bezwaarschrift en een voorlopige voorziening bij de rechtbank overhandigt worden zij door de Vreemdelingenpolitie opgehaald en naar een politiebureau overgebracht om zo snel mogelijk te worden uitgezet Dit past in het zgn lik op stuk beleid Na twee uur worden ze heengezonden De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman vinden deze gang van zaken in strijd met de behoorlijkheid die maatwerk vraagt en met artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag Zij doen de IND de aanbeveling om in situaties waar minderjarige kinderen bij betrokken zijn en er geen aanleiding is om uit te zetten het lik op stuk beleid uit te voeren zonder de Vreemdelingenpolitie daarvoor in te schakelen Lees verder Onderwerpen verblijfsaanvraag machtiging tot voorlopig verblijf mvv bezwaarschrift immigratie en naturalisatiedienst ind vreemdelingenpolitie kinderombudsman trauma lik op stuk beleid binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Politie Video 3 februari 2012 Column IND is zelf ook verantwoordelijk Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost Lees verder Onderwerpen immigratie en naturalisatiedienst ind verblijfsvergunning verblijfsgat Onderzoek 23 mei 2011 2011 135 Eigen onderzoek naar omgang IND met inherente afwijkingsbevoegdheid inburgering Om de integratie in onze maatschappij te bevorderen wordt sinds 2006 van nieuwkomers verwacht dat zij voor hun komst hier in hun land van herkomst slagen voor het basisexamen inburgering Pas dan wordt iemand in Nederland toegelaten Lees verder Onderwerpen inburgering immigratie en naturalisatiedienst ind afwijkingsbevoegdheid gezinshereniging Rapport 15 november 2010 2010 327 Vrouw klaagt over extra kosten naturalisatie door slechte informatieverstrekking IND Verzoekster kreeg in 2000

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=1&zoekterm=%22immigratie-%20en%20naturalisatiedienst%20%28ind%29%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2012/199: IND stuurt na verzoek naamswijziging man voornemen tot intrekking van verblijfsvergunning | Nationale ombudsman
  ten aanzien van een persoon die een verblijfsvergunning had Daar was in dit geval sprake van Omdat verzoeker bij zijn naturalisatieverzoek een volledig andere naam had opgegeven die niet bekend was bij de IND was het niet onrechtmatig dat de IND hieruit de conclusie trok dat verzoeker mogelijk onjuiste gegevens had verstrekt bij zijn asielaanvraag De IND volgde dan ook de voornemenprocedure zoals vastgelegd in artikel 41 van de Vreemdelingenwet 2000 Vw 2000 zie Achtergrond Een voornemen was bovendien slechts een voorbereidende handeling en geen besluit Nadat verzoeker in de zienswijze en tijdens het gehoor had toegelicht waarom hij zijn naam wilde wijzigen besloot de IND om af te zien van een intrekking van zijn verblijfsvergunning De kosten voor juridische bijstand kwamen volgens de IND echter niet in aanmerking voor vergoeding Immers in het normale maatschappelijke verkeer gold dat kosten voor juridische bijstand voor rekening kwamen van degene die deze bijstand inriep Indien de kosten voor rechtsbijstand niet onder het toevoegingenstelsel van de Raad voor rechtsbijstand en het Besluit proceskosten bestuursrecht vielen dienden deze voor rekening van de verzoeker te blijven Enkel in zeer bijzondere omstandigheden kon dit anders zijn maar daar was in dit geval geen sprake van aldus de IND Standpunt Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 9 De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie liet voor zover van belang nog het volgende weten De IND startte op goede gronden de intrekkingsprocedure en nam daarbij de benodigde zorgvuldigheid in acht Naar aanleiding van verzoekers verzoek tot naamswijziging nam de IND telefonisch contact op met de gemeente De inhoud van dit telefoongesprek werd behoudens een memo van 31 mei 2011 met enige juridische en logistieke opmerkingen niet voldoende schriftelijk vastgelegd De Staatssecretaris achtte dit zeker gezien de verstrekkende gevolgen niet zorgvuldig Daarom vroeg hij aan de betrokken medewerkers meer aandacht voor een zorgvuldige verslaglegging van dit soort gesprekken Uit het telefoongesprek met de gemeente waarvan de IND de inhoud op 31 oktober 2012 opnieuw verifieerde bij de gemeente kwam naar voren dat verzoeker als reden voor zijn verzoek tot naamswijziging had opgegeven dat hij bij zijn asielaanvraag een verkeerde naam had opgegeven en dat zijn echte naam altijd al Y was Naar aanleiding daarvan bestond er volgens de Staatssecretaris een concrete fraude indicatie namelijk identiteitsfraude hetgeen iets anders was dan enkel een wens tot naamswijziging Het was in dergelijke gevallen gebruikelijk om direct een voornemen tot intrekking van de verblijfsvergunning uit te brengen Dit gebeurde ook om de zorgvuldigheid binnen de intrekkingsperiode te kunnen waarborgen en iemand de gelegenheid te bieden om zich goed te kunnen voorbereiden op het intrekkingsgehoor Zeker in de situatie dat een verblijfsvergunning mogelijk zou worden ingetrokken zou het eerder onzorgvuldig zijn wanneer er gehoord zou worden zonder dat iemand zich op het gesprek had kunnen voorbereiden Volgens de Staatssecretaris oordeelde de IND terecht dat er geen grond bestond voor een schadevergoeding dan wel vergoeding van de proceskosten Voorts merkte de Staatssecretaris nog op dat de IND tijdens de behandeling van verzoekers klacht brief onvoldoende aandacht had voor de klacht zelf Dit achtte hij niet behoorlijk Hij betreurde het ten zeerste dat er ook gezien de grote impact voor verzoeker weinig invoelend was gereageerd en er geen oordeel was gegeven over de klacht Daarom koppelde hij dit terug aan de betrokken medewerker aldus de Staatssecretaris II Beoordeling Vereiste van goede voorbereiding 10 Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat de overheid alle informatie die van belang is om een weloverwogen beslissing te nemen verzamelt Dit betekent ook dat de overheid relevante informatie verzamelt alvorens een procedure tot intrekking van een verblijfsvergunning te beginnen Schending vereiste 11 De vraag die hier ter beantwoording voorligt is of de IND het vereiste van goede voorbereiding heeft geschonden door verzoeker direct een schriftelijk voornemen tot intrekking van zijn verblijfsvergunning te sturen naar aanleiding van zijn verzoek om naamswijziging De Nationale ombudsman beantwoordt deze vraag bevestigend en komt om de volgende redenen tot dit oordeel 12 Allereerst wijst de Nationale ombudsman erop dat een voornemen tot intrekking van een verblijfsvergunning en vluchtelingenstatus weliswaar geen besluit is gericht op rechtsgevolg maar zoals de Nationale ombudsman zich kan voorstellen veel impact heeft op een erkende vluchteling die in zijn land van herkomst veel heeft moeten doorstaan zowel daar als tijdens de asielprocedure in Nederland lange tijd in onzekerheid heeft geleefd en na verkrijging van een verblijfsvergunning en vluchtelingenstatus in de veronderstelling was dat hij eindelijk enige bestaanszekerheid had gevonden Het voornemen dat ook door de vorm en de inhoud er uitziet als een officieel besluit veroorzaakte bij verzoeker en zijn gezin dan ook veel stress en angst Zoals uit de toelichting op artikel 39 van de Vw 2000 zie Achtergrond onder 3 blijkt is de voornemenprocedure in de plaats gekomen van de bezwaarprocedure en betreft de voornemenprocedure een essentiële fase voorafgaand aan de totstandkoming van een besluit 13 De Nationale ombudsman is dan ook van oordeel dat naast een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht ook een schriftelijk voornemen op een besluit op een zorgvuldige wijze moet worden voorbereid zeker als het een beslissing betreft zoals in dit geval een intrekking van een verblijfsvergunning die zeer ingrijpende consequenties kan hebben voor de rechts positie van de betrokkene Het had dan ook op de weg van de IND gelegen om voorafgaand aan het voornemen de nodige kennis over de relevante feiten en de af te wegen belangen te vergaren bijvoorbeeld door verzoeker schriftelijk telefonisch of persoonlijk een nadere toelichting te vragen over zijn verzoek om naamswijziging en met name zijn motieven daarvoor Het standpunt dat dit met het oog op verzoekers procedurele belangen niet zorgvuldig zou zijn en het ten behoeve van een goede voorbereiding van het intrekkingsgehoor ook zorgvuldiger zou zijn om direct over te gaan tot een voornemen tot intrekking deelt de Nationale ombudsman niet Voorts neemt de Nationale ombudsman in aanmerking dat er geen stukken waren waaruit duidelijk en ondubbelzinnig bleek dat verzoeker tegenover een gemeenteambtenaar had verklaard dat hij tijdens zijn eerdere asielaanvraag een andere of verkeerde

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2012/199 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2008/290: Eigen onderzoek naar praktijk rondom beheer en teruggave persoonlijke documenten vreemdelingen | Nationale ombudsman
  beweging van de Nationale ombudsman naar de praktijk rond het beheer en teruggeven van persoonlijke documenten van vreemdelingen Vreemdelingen leveren vooral voor een asielaanvraag hun persoonlijke documenten zoals geboorteakte rijbewijs of paspoort in bij de Vreemdelingenpolitie Als zij asiel hebben gekregen kunnen ze hun documenten terugvragen Maar soms zijn deze niet meer te vinden Dan is onduidelijk welke instantie daarvoor verantwoordelijk is Op basis van klachten die de ombudsman de afgelopen jaren ontving kwam naar voren dat IND Vreemdelingenpolitie en KMar bij het teruggeven van het document naar elkaar verwijzen In de zoektocht naar zijn document wordt de vreemdeling dan te vaak van het kastje naar de muur gestuurd Om dit in de toekomst te voorkomen heeft de Nationale ombudsman samen met de Immigratie en Naturalisatiedienst IND Taakorganisatie Vreemdelingen TOV en Koninklijke Marechaussee KMar spelregels opgesteld voor het innemen en teruggeven van persoonlijke documenten van vreemdelingen De belangrijkste spelregels zijn dat de instantie die het document inneemt aanspreekpunt is voor de vreemdeling Deze instantie coördineert de teruggave van het document En zorgt ervoor dat als een document niet wordt teruggevonden excuses aan de vreemdeling worden aangeboden Ook biedt zij hulp bij het beperken van verder ongemak De IND Vreemdelingenpolitie en KMar hebben al enige tijd geleden een nieuwe werkwijze ingevoerd om het zoekraken van documenten te voorkomen Zo worden de ingenomen documenten beter geregistreerd zodat gelijk duidelijk is waar ze zijn Helaas was dit enige jaren geleden anders en kampt men daarom nog met een erfenis uit het verleden De spelregels bieden een manier om met deze erfenis om te gaan Publicatiedatum 4 december 2008 Rapportnummer 2008 290 Download onderzoek pdf 1 27 MB Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Publicatiedatum 4 december 2008 Rapportnummer 2008 290 Download onderzoek pdf 1 27 MB Delen Deel op

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2008/290 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Jaren in onzekerheid | Nationale ombudsman
  heeft Lei nooit meer iets van hem gehoord Van haar leven in China kan Lei zich nog maar weinig herinneren Diverse instanties zetten zich in om informatie over Lei s achtergrond te krijgen om haar moeder op te sporen in China haar vader leeft niet meer en om vervangende reisdocumenten te regelen Maar al deze pogingen blijken tevergeefs Terugkeren naar China is geen optie zonder geldige reisdocumenten Maar in Nederland blijven zonder verblijfsvergunning is ook geen alternatief De inmiddels 14 jarige Lei is hier al helemaal ingeburgerd Ze is immers al bijna de helft van haar leven in Nederland Een eventuele uitzetting is niet alleen een nachtmerrie voor Lei maar ook voor haar pleegouders en pleegzusje die enorm aan haar gehecht zijn In 2007 vraagt zij opnieuw asiel aan Niet alleen spannend voor Lei maar ook voor iedereen die haar inmiddels heeft leren kennen als een sportief intelligent en ambitieus meisje Dat blijkt ook uit de brieven die haar klasgenootjes vrienden vriendinnen leraren en buren schrijven als steunbetuiging Lei schrijft zelf ook een brief aan de staatssecretaris van Justitie Uiteindelijk wordt haar asielaanvraag weer afgewezen Omdat er maar geen einde komt aan het juridische steekspel tussen de Immigratie en Naturalisatiedienst IND en de Lei s advocaat schakelt de advocaat mij in Ik vind het onbegrijpelijk dat een minderjarige vreemdeling hier al zo lang in onzekerheid verblijft Daarom stel ik een gesprek voor tussen de IND en de advocaat van Lei In dat gesprek realiseert de IND zich dat er vooral is gekeken naar het juridische aspect en niet naar de kwetsbare positie van Lei Dat is precies de reden waarom ik hen heb uitgenodigd Ik ben blij dat de IND tot een ander inzicht is gekomen De IND laat weten dat Lei alsnog een verblijfsvergunning krijgt Eindelijk weet Lei waar

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/jaren-in-onzekerheid (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2010/252 | Nationale ombudsman
  het informatiesysteem van de DT V had geraadpleegd maar zij hierin de woon of verblijfplaats van verzoeker niet kon achterhalen S heeft D tijdens het telefoongesprek van 20 september 2008 dan ook meegedeeld dat er bij de DT V geen woon of verblijfplaats van verzoeker bekend was Volgens S was de vertrekprocedure op dat moment afgesloten Mevrouw D stelde dat de KMar in dat geval de documenten in beginsel naar de desbetreffende diplomatieke vertegenwoordiging stuurt Vervolgens heeft S overleg gevoerd met een seniormedewerker en deze bevestigde deze gang van zaken S stelt dat tijdens dit telefoongesprek niet aan haar gevraagd is of er toelatingsprocedures liepen op grond waarvan de ingenomen documenten niet aan het consulaat van Armenië verzonden zouden mogen worden S heeft zich dat ook niet afgevraagd Visie staatssecretaris van Justitie en minister van Defensie 8 Naar aanleiding van het onderzoek van de Nationale ombudsman lieten de staatssecretaris van Justitie en de minister van Defensie weten dat de DT V de vertrekprocedure op 1 september 2008 in diverse systemen had afgesloten met de vermelding dat verzoeker een aanzegging had gekregen Nederland te verlaten Volgens de staatssecretaris en de minister was deze afsluitcode onjuist omdat verzoeker rechtmatig verblijf in Nederland had Hij mocht immers de behandeling van zijn klacht door het mensenrechtencomité in Nederland afwachten Tijdens het onderzoek is aan de staatssecretaris en de minister gevraagd wat de oorzaak is geweest van het hanteren van een onjuiste afsluitcode Hierop lieten zij weten dat het een omissie van de behandelend ambtenaar betrof 9 Toen mevrouw D op 20 september 2008 telefonisch contact opnam met mevrouw S was de vertrekprocedure bij de DT V afgesloten en het dossier van verzoeker gearchiveerd In de systemen van de DT V was geen nieuwe woon of verblijfplaats van verzoeker opgenomen Volgens de staatssecretaris en de minister is hierover geen navraag bij de IND gedaan Het paspoort van verzoeker is naar het consulaat van Armenië gestuurd omdat dit paspoort eigendom is en blijft van de republiek Armenië en de KMar niet bekend was met de verblijfplaats van verzoeker en of met zijn gemachtigde Tijdens het telefoongesprek op 20 september 2008 hebben D en S niet gesproken over de lopende toelatingsprocedure De staatssecretaris en de minister stellen dat de documenten van verzoeker daardoor ten onrechte naar het consulaat van Armenië zijn gestuurd Gelet op de tijdelijke maatregel die het mensenrechtencomité had getroffen had de KMar de documenten onder haar beheer moeten houden aldus de staatssecretaris en de minister 10 De staatssecretaris en de minister geven verder aan dat zij niet kunnen beoordelen of verzoeker in gevaar is gebracht door het versturen van de ingenomen documenten naar het consulaat De IND zal hierover een standpunt innemen naar aanleiding van de door verzoeker ingediende herhaalde asielaanvraag De Nationale ombudsman heeft aan de staatssecretaris en de minister gevraagd of verzoeker in dit geval bij het beëindigen van de vreemdelingenbewaring geïnformeerd is over het terugkrijgen van zijn documenten In reactie hierop lieten de staatssecretaris en de minister weten dat er op het moment van opheffing van de maatregel nog geen sprake was van het retourneren van reisdocumenten aan de vreemdeling gelet op de stand van de toelatingsprocedure 11 De staatssecretaris en de minister stellen zich op het standpunt dat de KMar bij de IND de DT V en de vreemdelingenpolitie naast het informeren naar de verblijfplaats van verzoeker nadrukkelijk had moeten navragen of er nog een toelatingsprocedure openstond Zij achten de klacht wat dat betreft dan ook gegrond Verder achten zij de klacht gegrond voor wat betreft het onvoldoende achterhalen van de verblijfplaats van verzoeker en de omstandigheid dat de DT V de KMar niet heeft gewezen op een mogelijk nog lopende toelatingsprocedure De minister en de staatssecretaris concluderen dat de ingenomen documenten van verzoeker ten onrechte naar het consulaat van Armenië zijn gestuurd 12 Verder hebben de staatssecretaris en de minister laten weten dat de afsluitcodes binnen de DT V in de zomer van 2009 nader zijn gedefinieerd en ervoor is gekozen om zaken als die van verzoeker te registreren onder de code interim measure Deze aanpassing in het registratiesysteem van de DT V is op 31 augustus 2009 doorgevoerd Verder wordt de registratie van afsluitcodes en het daarmee beëindigen van de vertrekprocedure gecontroleerd en gefiatteerd door een seniormedewerker op de betrokken afdeling Ook is er tijdens werkoverleggen op de desbetreffende afdeling speciale aandacht gevraagd voor het op correcte wijze afsluiten van vertrekprocedures Daarnaast zijn de medewerkers van die afdeling erop gewezen dat de KMar vragen over de toelating tot Nederland dient voor te leggen aan de IND 13 Naar aanleiding van de situatie zoals die zich bij verzoeker heeft voorgedaan is er ook bij de KMar een aantal maatregelen genomen Om te beginnen is de zaak van verzoeker uitvoerig besproken binnen de betrokken afdelingen van de KMar Verder is de werkinstructie teruggave documenten van de KMar aangepast Voordat de aanpassing daadwerkelijk was doorgevoerd zijn de medewerkers via een e mail en tijdens een werkoverleg op de hoogte gebracht van de aanpassing De Nationale ombudsman gaat ervan uit dat de documenten die naar het consulaat van Armenië zijn gestuurd door verzoeker aan de Nederlandse overheid waren verstrekt in verband met zijn asielaanvraag Beoordeling 14 In de Vreemdelingencirculaire 2000 is weergegeven dat vreemdelingen die tevergeefs de nationale asielprocedure hebben doorlopen en met uitzetting worden bedreigd zich in laatste instantie kunnen wenden tot bijvoorbeeld het mensenrechtencomité zie Achtergrond onder 1 De met uitzetting bedreigde vreemdeling kan bij dit comité een klacht tegen de Nederlandse staat indienen en een beroep doen op het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 15 Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het mensenrechtencomité de Nederlandse staat heeft verzocht om opschorting van de uitzetting van verzoeker vanwege een door hem ingediende klacht Daarnaast is gebleken dat de Nederlandse staat heeft voldaan aan dit verzoek van het mensenrechtencomité 16 Tijdens een asielprocedure wordt aan een vreemdeling meegedeeld dat de informatie die hij in de loop van zijn asielprocedure verstrekt niet althans niet buiten hem om wordt doorgegeven

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2010/252 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Spelregels voor betere service na zoekraken persoonlijke documenten | Nationale ombudsman
  hun leven in Nederland echt te kunnen oppakken hebben zij hun originele documenten nodig Het is dan pijnlijk als ze hierin worden belemmerd doordat de overheid hun documenten niet meer kan vinden Spelregels De ombudsman heeft samen met IND TOV en KMar spelregels opgesteld voor het innemen en teruggeven van persoonlijke documenten De belangrijkste spelregels zijn dat de instantie die het document inneemt aanspreekpunt is voor de immigrant Deze instantie coördineert de teruggave van het document En zorgt ervoor dat als een document niet wordt teruggevonden excuses aan de immigrant worden aangeboden Ook biedt zij hulp bij het beperken van verder ongemak De IND Vreemdelingenpolitie en KMar hebben al enige tijd geleden een nieuwe werkwijze ingevoerd om het zoekraken van documenten te voorkomen Zo worden de ingenomen documenten beter geregistreerd zodat gelijk duidelijk is waar ze zijn Helaas was dit enige jaren geleden anders en kampt men daarom nog met een erfenis uit het verleden De spelregels bieden een manier om met deze erfenis om te gaan Onderwerpen spelregels om ind vreemdelingenpolitie asielaanvraag Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Onderzoek 4 december 2008 2008 290 Eigen onderzoek naar praktijk rondom beheer en teruggave persoonlijke documenten vreemdelingen Dit is een onderzoek uit eigen beweging van de Nationale ombudsman naar de praktijk rond het beheer en teruggeven van persoonlijke documenten van vreemdelingen Vreemdelingen leveren vooral voor een asielaanvraag hun persoonlijke documenten zoals geboorteakte rijbewijs of paspoort in bij de Vreemdelingenpolitie Als zij asiel hebben gekregen kunnen ze hun documenten terugvragen Maar soms zijn deze niet meer te vinden Dan is onduidelijk welke instantie daarvoor verantwoordelijk is Op basis van klachten die de ombudsman de afgelopen jaren ontving kwam naar voren dat IND Vreemdelingenpolitie en KMar bij het teruggeven van het document naar elkaar verwijzen In de zoektocht

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2008/spelregels-voor-betere-service-na-zoekraken (2015-08-09)
  Open archived version from archive