archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Asielprocedures niet altijd eerlijk Het Ministerie van Buitenlandse Zaken handelt niet altijd zorgvuldig bij de totstandkoming van individuele ambtsberichten in asielzaken Lees verder Onderwerpen onderzoek ambtsbericht ind om asielzoekers inzage Rapport 1 juli 2010 2010 188 Verzoekers de directeuren van Amnesty International AI en Vluchtelingenwerk Nederland VW klagen erover dat de IND en de KMar een Afghaan de heer S die op 27 november 2008 in de transitruimte op Schiphol verbleef niet of niet voldoende in de geleg Lees verder Onderwerpen justitie defensie Nieuwsbericht 5 februari 2007 Nationale ombudsman start onderzoek naar kwaliteit individuele ambtsberichten De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer is een onderzoek gestart naar de kwaliteit van individuele ambtsberichten Dit maakte hij vandaag bekend Lees verder Onderwerpen onderzoek ministerie van buitenlandse zaken asielzoeker asielzoekers ambtsbericht uitzetting Onderzoek 26 september 2007 2007 200 Onderzoek uit eigen beweging door de Nationale ombudsman naar het gebruik en de totstandkoming van individuele ambtsberichten die een essentiële schakel vormen tussen een asielaanvraag en de toelatingsbeslissing Lees verder Rapport 7 juli 2005 2005 192 Verzoekster afkomstig uit Irak diende op 20 september 2002 een asielaanvraag in Op 27 juni 2003 stelde de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie een besluitmoratorium in voor asielzoekster afkomstig uit Centraal Irak Lees verder Onderwerpen vreemdelingenzaken en integratie Rapport 17 februari 2005 2005 045 Verzoeker klaagde erover dat zijn gemachtigde door de IND niet in de gelegenheid was gesteld hem van adequate rechtshulp te voorzien bij de behandeling van zijn asielaanvraag Lees verder Onderwerpen vreemdelingenzaken en integratie Rapport 25 april 2008 2008 057 Verzoeker van Liberiaanse nationaliteit klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie en Naturalisatiedienst IND van zijn op 29 februari 2000 ingediende asielverzoek Lees verder Onderwerpen justitie Rapport 22 februari 2008 2008 016 Verzoeker van Somalische nationaliteit klaagt over de lange duur van de behandeling

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=1&zoekterm=%22asielaanvraag%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 36 resultaten gevonden Rapport 20 maart 2006 2006 095 Verzoekster klaagde erover dat de Immigratie en Naturalisatiedienst IND niet was ingegaan op het schriftelijk verzoek van haar advocaat van 12 april 2005 om haar in staat te stellen asiel aan te vragen Lees verder Onderwerpen vreemdelingenzaken en integratie Rapport 21 augustus 2006 2006 291 Verzoeker diende in 15 mei 2001 een asielaanvraag in en overlegde daarbij achtenvijftig documenten en bescheiden ter vaststelling van zijn identiteit en ten behoeve van controle van zijn vluchtrelaas Lees verder Onderwerpen vreemdelingenzaken en integratie Rapport 16 juli 2007 2007 154 Na het onherroepelijk worden van de afwijzing van hun asielaanvraag dienden verzoekers een aanvraag in omdat zij buiten hun schuld niet uit Nederland konden vertrekken Lees verder Onderwerpen justitie Rapport 26 juni 2006 2006 226 Verzoekster een Somalische asielzoekster klaagt erover dat de Immigratie en Naturalisatiedienst IND het voornemen tot afwijzing van haar asielaanvraag niet naar het adres van haar zuster in Tilburg heeft gestuurd maar naar haar adres in het AZC in Lees verder Onderwerpen vreemdelingenzaken en integratie Rapport 16 november 2005 2005 353 Verzoeker had bij de indiening van een asielaanvraag een aantal documenten afgegeven bij de vreemdelingenpolitie vp in het Aanmeldcentrum Lees verder Onderwerpen vreemdelingenzaken en integratie Rapport 29 december 2005 2005 411 Verzoekers asielzoekers uit Armenië hadden een asielverzoek ingediend Naar aanleiding van dit asielverzoek was er via het Ministerie van Buitenlandse Zaken een onderzoek opgestart in Armenië Lees verder Onderwerpen buitenlandse zaken Rapport 2 november 2005 2005 336 Een broer en zus uit Iran dienden op 26 januari 2004 op grond van nieuwe feiten een tweede asielaanvraag in nadat hun eerste asielaanvraag was afgewezen Lees verder Onderwerpen vreemdelingenzaken en integratie Rapport 10 augustus 2006 2006 278 Verzoeker had zijn nationaliteitsbewijs bij

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=2&zoekterm=%22asielaanvraag%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 36 resultaten gevonden Rapport 23 maart 2006 2006 116 Verzoeker diende in 2002 een asielaanvraag in De aanvraag werd in een zoge heten AC procedure binnen een week afgewezen De rechtbank Den Haag verklaarde het beroep tegen dit besluit in juni 2002 gegrond Lees verder Onderwerpen vreemdelingenzaken en integratie Rapport 19 januari 2006 2006 014 Verzoeker van Bosnische nationaliteit diende in december 1997 een asielaanvraag in het Aanmeld centrum AC te Zevenaar Lees verder Onderwerpen vreemdelingenzaken en integratie Rapport 30 november 2005 2005 365 Verzoeker had zijn paspoort bij de vreemdelingendienst te Heerenveen ingeleverd bij zijn asielaanvraag Op 29 juli 2004 ontving hij een oproep van de vreemdelingendienst om zijn persoonlijke documenten op te halen Lees verder Onderwerpen Politie vreemdelingenzaken en integratie Rapport 18 oktober 2005 2005 319 Verzoeker ontving na zijn asielaanvraag ingediend in november 1999 in oktober 2000 een verblijfsvergunning Lees verder Onderwerpen justitie Rapport 24 augustus 2005 2005 243 Verzoeker asielzoeker stelde dat hij tijdens zijn inverzekeringstelling op het politiebureau een handgeschreven asielverzoek had ingediend Zijn gemachtigde had per fax een schriftelijk asielverzoek aan de korpschef gezonden Lees verder Onderwerpen vreemdelingenzaken en integratie Onderzoek 27 maart 2001 2001 081 Dit onderzoek betreft de verblijfsomstandigheden van asielzoekers in aanmeldcentra AC s tijdens de behandeling van hun

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=3&zoekterm=%22asielaanvraag%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2012/105: Grondrechten vreemdelingen in vreemdelingenbewaring staan onder druk | Nationale ombudsman
  dat een vreemdeling zich onttrekt aan uitzetting De maatregel is niet bedoeld als bestraffing De uitvoering van de vreemdelingenbewaring is echter in een aantal opzichten soberder dan het regime voor strafrechtelijk gedetineerden Voorbeelden hiervan zijn dat vreemdelingen anders dan strafrechtelijk gedetineerden standaard in tweepersoonscellen verblijven zij geen arbeid mogen verrichten geen onderwijs mogen volgen en van 17 00 uur tot 08 00 uur op cel moeten verblijven Voor de vreemdelingen gelden wel dezelfde veiligheidsmaatregelen veiligheidsfouillering visitatie boeien tijdens vervoer en disciplinaire straffen en maatregelen zoals afzondering in isoleercel Om echte verbeteringen te bewerkstelligen is nodig dat erkend wordt dat vreemdelingenbewaring alleen als uiterst middel mag worden toegepast Dit betekent dat de Nederlandse overheid op korte termijn minder ingrijpende alternatieven voor vreemdelingenbewaring moeten ontwikkelen Uiteraard beoordeelt de Nationale ombudsman het als positief dat de overheid nu bezig is met het uitwerken van alternatieven voor vreemdelingbewaring bv project Meldplicht en project Borgsom Daar staat tegenover dat de pilots slechts op kleine schaal worden uitgevoerd betrekking hebben op specifieke doelgroepen en bovendien voor korte duur zijn Komt de overheid na een zorgvuldige afweging tot de conclusie dat er geen minder zwaar middel is om te voorkomen dat een vreemdeling zich onttrekt aan zijn uitzetting dan rest de maatregel van vreemdelingenbewaring Belangrijk is dan dat het regime recht doet aan het karakter van vreemdelingenbewaring gericht op de uitzetting als zodanig Dat betekent dat bij de vreemdelingenbewaring geen sprake mag zijn van strafelementen Omdat de Penitentiaire Beginselenwet geschreven is vanuit het beginsel van bestraffing is het belangrijk om het regime voor vreemdelingenbewaring een eigen invulling te geven Een andere optie is om binnen de Penitentiaire Beginselenwet een passend regime te ontwikkelen De wet geeft alleen minimumnormen en biedt ruimte de verschillende regimes aan te passen Zo zijn er voor gestraften allerlei verschillende inrichtingen op grond

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2012/105 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2013/125: Eigen onderzoek naar medische zorg voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers | Nationale ombudsman
  Inrichtingen en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zie ik dat hun blikrichting wordt bepaald door systeemdenken Hoe kunnen we zorgkosten omlaag krijgen bij het COA Hoe zorgen we dat de veiligheid optimaal is gegarandeerd en we niet met een tweede Dolmatov te maken krijgen Hoe verbinden we het ontmoedigingsbeleid voor ongedocumenteerden met het recht op medische zorg Ik verplaats mij echter ook in de positie van vreemdelingen en probeer ik na te gaan wat dat systeemdenken van de betrokken instanties in de dagelijkse praktijk voor hen betekent Als Nationale ombudsman vraag ik aandacht voor de risico s van een eenzijdige benadering vanuit de systemen De overheid moet verantwoorde systemen inrichten maar moet zich tevens bewust zijn van de uitwerking die dat systeemdenken heeft op de leefwereld van diegenen waar het beleid voor gemaakt wordt Probeer te kijken vanuit de vreemdeling Waar leidt dit toe Kwetsbare positie versus zelfredzaamheid Wat als eerste opvalt is de vaak geïsoleerde en kwetsbare positie van deze vreemdelingen Asielzoekers en uitgeprocedeerde asielzoekers zijn in de regel angstig hebben geen netwerk en ook geen kennis van de typische Nederlandse gebruiken Zelfredzaamheid die van Nederlanders gevraagd wordt kan niet altijd in volle omvang ook van hen verwacht worden De veronderstelde zelfredzaamheid staat goede toegang tot medische zorg zelfs in de weg Het beleid van de Nederlandse overheid leidt ertoe dat uitgeprocedeerde asielzoekers een deel van hun zelfregie wordt ontnomen Enerzijds door een bepaalde mate van zelfredzaamheid van ze te verwachten die deze kwetsbare groep vaak niet heeft COA locaties en op straat anderzijds door ze een deel van hun autonomie af te nemen vreemdelingendetentie Geïsoleerde benadering De blikrichting zorgt ook voor een geïsoleerde benadering van medische zorg In de praktijk kan de aanspraak op medische zorg ingevolge artikel 64 Vreemdelingenwet van belang zijn voor de asielprocedure Ziek zijn kan lonen en wordt in de asielprocedure dan ook met enige argwaan benaderd De blikrichting van de overheid geeft kennelijk geen ruimte om het algemeen welbevinden van de uitgeprocedeerde asielzoeker in ogenschouw te nemen Het leven in asielzoekerscentra in vreemdelingedetentie en op straat brengt stress en onzekerheid met zich mee hetgeen uiteraard van invloed is op de gezondheid De vragen vanuit het perspectief van de uitgeprocedeerde asielzoeker worden niet gesteld Er wordt niet gekeken naar wat er op dat gebied aan preventie gedaan kan worden Bovendien wordt vanuit het systeem gecompartimenteerd gekeken naar medische zorg hetgeen in de uitvoering leidt tot grote verschillen voor de uitgeprocedeerde asielzoeker Dit wordt duidelijk als we naar het verhaal van Adam kijken Adam Elk hoofdstuk in dit rapport begint met het verhaal van de fictieve figuur Adam Zijn verhaal kan gelezen worden als een collage samengesteld uit de gesprekken die voor dit onderzoek zijn gevoerd Het verhaal van Adam is geschreven om de onderzoeksbevindingen te belichten vanuit het perspectief van de uitgeprocedeerde asielzoeker Als Adam als asielzoeker in een COA locatie zit besteedt de overheid 5 135 per jaar aan hem voor medische kosten De overheid vindt dit bedrag per asielzoeker echter te veel

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2013/125 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Ombudsman: snel alternatieven nodig voor vreemdelingenbewaring | Nationale ombudsman
  Integratie en Asiel om op heel korte termijn de huidige omstandigheden in de vreemdelingenbewaring te verbeteren De ombudsman vreest dat veel vreemdelingen ook in de toekomst in bewaring worden gehouden voordat zij worden uitgezet Haast is dus ook geboden met volwaardige alternatieven en met een passend regime voor vreemdelingenbewaring met slechts de noodzakelijke beperkingen Belangrijk is bijvoorbeeld optimale bewegingsvrijheid binnen en eventueel buiten de inrichting zinvolle dagbesteding zoals opleiding of werk toegang tot internet en telefoon en passende medische zorg De ombudsman wil hierover binnen drie maanden worden geïnformeerd Onderzoek Instanties als de Inspectie voor de Sanctietoepassing Amnesty International en Justitia et Pax hebben met onderzoeken eerder aandacht gevraagd voor de vreemdelingenbewaring De ombudsman bouwt in zijn rapport voort op deze onderzoeken Medewerkers van de ombudsman hebben twee detentiecentra bezocht en hebben gesproken met deskundigen en ambtenaren Een aantal vreemdelingen en advocaten is gevraagd naar hun ervaringen Onderwerpen vreemdelingen vreemdelingenbewaring om overheid inspectie medische zorg Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Nieuwsbericht 19 januari 2012 Vreemdelingenbewaring moet behoorlijk zijn Vreemdelingen die hier niet mogen blijven kunnen worden ondergebracht in een gevangenis voordat ze uit Nederland worden uitgezet Lees verder Onderzoek 6 augustus 2012 2012 105 Grondrechten vreemdelingen in vreemdelingenbewaring staan onder druk De overheid wil dat mensen zonder verblijfsrecht uit zichzelf uit Nederland vertrekken Gebeurt dit niet dan zet de overheid een aantal middelen daar voor in Eén van die middelen is vreemdelingenbewaring Vreemdelingenbewaring is een vrijheidsbenemende maatregel De vreemdeling wordt in een detentiecentrum opgesloten teneinde zijn spoedige uitzetting te bewerkstelligen In 2010 gingen 6100 vreemdelingen in bewaring gemiddeld zaten zij 76 dagen vast De Nationale ombudsman constateert dat vreemdelingen in vreemdelingenbewaring verblijven onder een niet passend regime waardoor de eerbiediging van grondrechten ernstig onder druk komt te staan Dit vindt zijn oorzaak voor een deel in het feit dat vreemdelingenbewaring onvoldoende fungeert als ultimum remedium Daarnaast gaat de overheid uit van de onjuiste veronderstelling dat vreemdelingen maar een relatief korte periode in vreemdelingenbewaring verblijven Het huidige regime doet geen recht aan het karakter van een bestuursrechtelijke maatregel Het enige doel van de bewaring is te voorkomen dat een vreemdeling zich onttrekt aan uitzetting De maatregel is niet bedoeld als bestraffing De uitvoering van de vreemdelingenbewaring is echter in een aantal opzichten soberder dan het regime voor strafrechtelijk gedetineerden Voorbeelden hiervan zijn dat vreemdelingen anders dan strafrechtelijk gedetineerden standaard in tweepersoonscellen verblijven zij geen arbeid mogen verrichten geen onderwijs mogen volgen en van 17 00 uur tot 08 00 uur op cel moeten verblijven Voor de vreemdelingen gelden wel dezelfde veiligheidsmaatregelen veiligheidsfouillering visitatie boeien tijdens vervoer en disciplinaire straffen en maatregelen zoals afzondering in isoleercel Om echte verbeteringen te bewerkstelligen is nodig dat erkend wordt dat vreemdelingenbewaring alleen als uiterst middel mag worden toegepast Dit betekent dat de Nederlandse overheid op korte termijn minder ingrijpende alternatieven voor vreemdelingenbewaring moeten ontwikkelen Uiteraard beoordeelt de Nationale ombudsman het als positief dat de overheid nu bezig is met het uitwerken van alternatieven voor vreemdelingbewaring bv project Meldplicht en

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2012/ombudsman-snel-alternatieven-nodig-voor (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Vreemdelingenbewaring moet behoorlijk zijn | Nationale ombudsman
  vreemdelingen De ombudsman laat zich ook informeren door verschillende deskundigen en bezoekt om zich een goed beeld te vormen zo nodig nog andere detentiecentra De ombudsman verwacht voor de zomer van dit jaar te kunnen beoordelen of in samenwerking met de directies van de detentiecentra een beter regime wordt ingevoerd of dat daarvoor verder onderzoek nodig is Onderwerpen vreemdelingen om detentiecentrum vreemdelingenbewaring vooronderzoek Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Onderzoek 6 augustus 2012 2012 105 Grondrechten vreemdelingen in vreemdelingenbewaring staan onder druk De overheid wil dat mensen zonder verblijfsrecht uit zichzelf uit Nederland vertrekken Gebeurt dit niet dan zet de overheid een aantal middelen daar voor in Eén van die middelen is vreemdelingenbewaring Vreemdelingenbewaring is een vrijheidsbenemende maatregel De vreemdeling wordt in een detentiecentrum opgesloten teneinde zijn spoedige uitzetting te bewerkstelligen In 2010 gingen 6100 vreemdelingen in bewaring gemiddeld zaten zij 76 dagen vast De Nationale ombudsman constateert dat vreemdelingen in vreemdelingenbewaring verblijven onder een niet passend regime waardoor de eerbiediging van grondrechten ernstig onder druk komt te staan Dit vindt zijn oorzaak voor een deel in het feit dat vreemdelingenbewaring onvoldoende fungeert als ultimum remedium Daarnaast gaat de overheid uit van de onjuiste veronderstelling dat vreemdelingen maar een relatief korte periode in vreemdelingenbewaring verblijven Het huidige regime doet geen recht aan het karakter van een bestuursrechtelijke maatregel Het enige doel van de bewaring is te voorkomen dat een vreemdeling zich onttrekt aan uitzetting De maatregel is niet bedoeld als bestraffing De uitvoering van de vreemdelingenbewaring is echter in een aantal opzichten soberder dan het regime voor strafrechtelijk gedetineerden Voorbeelden hiervan zijn dat vreemdelingen anders dan strafrechtelijk gedetineerden standaard in tweepersoonscellen verblijven zij geen arbeid mogen verrichten geen onderwijs mogen volgen en van 17 00 uur tot 08 00 uur op cel moeten verblijven Voor de vreemdelingen gelden wel dezelfde veiligheidsmaatregelen veiligheidsfouillering visitatie boeien tijdens vervoer en disciplinaire straffen en maatregelen zoals afzondering in isoleercel Om echte verbeteringen te bewerkstelligen is nodig dat erkend wordt dat vreemdelingenbewaring alleen als uiterst middel mag worden toegepast Dit betekent dat de Nederlandse overheid op korte termijn minder ingrijpende alternatieven voor vreemdelingenbewaring moeten ontwikkelen Uiteraard beoordeelt de Nationale ombudsman het als positief dat de overheid nu bezig is met het uitwerken van alternatieven voor vreemdelingbewaring bv project Meldplicht en project Borgsom Daar staat tegenover dat de pilots slechts op kleine schaal worden uitgevoerd betrekking hebben op specifieke doelgroepen en bovendien voor korte duur zijn Komt de overheid na een zorgvuldige afweging tot de conclusie dat er geen minder zwaar middel is om te voorkomen dat een vreemdeling zich onttrekt aan zijn uitzetting dan rest de maatregel van vreemdelingenbewaring Belangrijk is dan dat het regime recht doet aan het karakter van vreemdelingenbewaring gericht op de uitzetting als zodanig Dat betekent dat bij de vreemdelingenbewaring geen sprake mag zijn van strafelementen Omdat de Penitentiaire Beginselenwet geschreven is vanuit het beginsel van bestraffing is het belangrijk om het regime voor vreemdelingenbewaring een eigen invulling te geven Een andere optie is om binnen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2012/vreemdelingenbewaring-moet-behoorlijk-zijn (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2012/143: Man klaagt tweemaal zonder succes uitgezet te zijn door slechte voorbereidingen DT&V | Nationale ombudsman
  in de gelegenheid te stellen nadere informatie te verschaffen over de gang van zaken in Congo en de redenen van weigering Op 19 augustus 2010 verschafte de DT V informatie De DT V liet de rechtbank weten dat ten aanzien van de eerste toegangsweigering de KMar niet bij het gesprek met de Congolese autoriteiten aanwezig was geweest en daarom daarover geen verder informatie kon verstrekken Aangaande de tweede toegang weigering liet de DT V weten dat de Congolese Chief of Immigration had verklaard dat de gebruikte lp niet conform de gestelde eisen was opgesteld en dat verzoeker niet uit Congo afkomstig was De rechtbank achtte in haar uitspraak van 23 augustus 2010 deze informatie niet voldoende De DT V had niet voldaan aan de inlichtingenplicht zoals verwoord in artikel 8 28 Awb zodat het niet mogelijk was een oordeel te vormen ten aanzien van het zicht op uitzetting De bewaring van 5 augustus 2010 werd daarom als onrechtmatig bestempeld en onmiddellijk opgeheven 3 De gemachtigde laat weten dat hij de gang van zaken buitengewoon vreemd vindt Hij is van mening dat van de overheid mag worden verwacht dat serieus wordt omgegaan met dit soort situaties Als van een autoriteit een lp is verkregen mag worden aangenomen dat dit ook daadwerkelijk een garantie is voor toelating Als dit niet zo blijkt te zijn mag verwacht worden dat dit serieus wordt uitgezocht Zeker wanneer de rechtbank om deze informatie verzoekt De handelswijze van DT V om pas weer als verzoeker in beeld is voor vreemdelingenbewaring uit te gaan zoeken wat er misging met de lp vindt hij laconiek en ongepast Andere burgers kunnen hier ook tegenaan lopen Bovendien ligt het voor de hand dat verzoeker vroeg of laat weer in bewaring terecht komt De bovenliggende tijd kan benut worden om alvast duidelijkheid te verkrijgen In het dossier bevindt zich een verklaring van een GGD arts van 10 maart 2010 waaruit blijkt dat verzoeker vanwege de lange periode van detenties lijdend is aan een Post Traumatische Stress Stoornis PTSS Herhaling van bewaring moet voorkomen worden Reactie van de minister van Immigratie Inburgering en Asiel op onderzoek 1 Uitzetting 24 mei 2010 en 4 augustus 2010 De DT V reageerde namens de minister per brief op het onderzoek van de Nationale ombudsman en de specifiek daarin gestelde vragen Zij liet weten bij de KMar die de feitelijke uitzetting verrichtte navraag te hebben gedaan wat de exacte redenen waren voor de Congolese autoriteiten om verzoeker ondanks de aanwezigheid van een lp toch op 24 mei 2010 en op 4 augustus 2010 de toegang te weigeren De dienst zond rapportages mee van de KMar die niet getekend niet gedateerd en niet op naam waren gesteld Uit deze verklaringen viel op te maken dat de Congolese autoriteiten verzoeker beide keren hadden geweigerd toe te laten omdat hij niet uit Congo afkomstig zou zijn Welke rol de in Brussel door de Congolese autoriteiten afgegeven lp daarbij speelde is niet duidelijk geworden Wel wilden de Congolese autoriteiten de tweede keer de lp in beslag nemen omdat men dacht dat het een falsificatie was Na betaling van 50 werd het document toch teruggegeven aan de KMar Deze tweede keer was overigens de Nederlandse consul naar het vliegveld gekomen 2 De verkrijging van de lp in Brussel Verder liet de DT V weten dat de lp op de gebruikelijke manier was verkregen Verzoeker had niet mee willen werken aan een presentatie Daarom werd het verzoek alleen schriftelijk gedaan Omdat verzoeker al eerder een lp had ontvangen na bemiddeling door het IOM werd deze aanvraag gehonoreerd door de Congolese autoriteiten Een kopie van de lp was bijgevoegd 3 Beoordeling van de klacht dat zonder nader onderzoek dezelfde lp werd gebruikt voor de uitzetting van 4 augustus 2010 De minister gaf aan dat hij deze klacht gegrond achtte Hoewel de DT V er van uit mocht gaan dat verzoeker uit Congo Brazzaville afkomstig was was de toelating toch afhankelijk van de medewerking van de autoriteiten van Congo Brazzaville DT V had daarom meer onderzoek kunnen verrichten of een tweede uitzetting met hetzelfde document wel kans van slagen had Deze klacht van verzoeker was daarom gegrond 4 Beoordeling van de klacht dat de DT V geen duidelijkheid heeft verschaft over het mislukken van de uitzetting ondanks een toezegging hiertoe tijdens een zitting bij de rechtbank De minister liet weten van mening te zijn dat de DT V niet voldoende informatie over zowel de eerste als de tweede uitzetting had verstrekt aan de rechtbank Dit kan de DT V worden aangerekend Weliswaar had de DT V navraag gedaan bij de KMar maar de verkregen informatie was ontoereikend voor de rechtbank Deze klacht van verzoeker was daarom eveneens gegrond 5 Beoordeling van de klacht dat DT V gebruik heeft gemaakt van een valse lp Deze klacht achtte de minister niet gegrond De lp was afgegeven door de officiële autoriteiten van Congo in Brussel De DT V mocht er daarom van uitgaan dat deze lp authentiek is De minister zag geen aanleiding om alsnog nader onderzoek te doen naar de afgegeven lp nu verzoeker niet meer in beeld is en de poging tot uitzetting al weer enige tijd geleden heeft plaatsgevonden Zodra verzoeker in beeld is zal een nieuwe lp aanvraag worden ingediend en zal er overleg met de Congolese autoriteiten plaatshebben Nadere reactie van de advocaat 1 Verzoekers gemachtigde reageerde per brief op de reactie van de minister Hij benadrukte in deze reactie dat de DT V weliswaar met twee verklaringen van de KMar was gekomen maar dat deze niet erg zorgvuldig tot stand zijn gekomen Beide verklaringen bevatten geen naam van de opsteller geen datum en geen ondertekening Ze zijn beide niet opgesteld op briefpapier van de KMar Daarbij komt dat de inhoud niet meer een impressie is van wat er gebeurd zou zijn Erg concreet zijn de verklaringen niet 2 De gemachtigde wees er nog op dat de rechtbank in haar uitspraak van 23 augustus 2010 over het beroep tegen de bewaring in overweging

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2012/143 (2015-08-09)
  Open archived version from archive •