archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 3 resultaten gevonden Nieuwsbericht 12 februari 2015 Nationale ombudsman start onderzoek naar uitzettingsvluchten De Nationale ombudsman is een onderzoek gestart naar uitzettingsvluchten van uitgeprocedeerde migranten Lees verder Onderwerpen Migranten uitgeprocedeerd uitzetting mensenrechten dienst terugkeer vertrek dt v Frontex Rapport 11 september 2012 2012 143 Man klaagt tweemaal zonder succes uitgezet te zijn door slechte voorbereidingen DT V Uitgeprocedeerde asielzoeker wordt uitgezet naar Congo Brazzaville De Dienst Terugkeer en Vertrek gebruikt bij zijn uitzetting een laissez passer dat een halfjaar eerder niet werd geaccepteerd door de Congolese autoriteiten De Nationale ombudsman concludeert dat de DT V na de eerder mislukte uitzetting tijd genoeg had om te onderzoeken waarom de uitzetting was mislukt Inmiddels heeft de Dienst een nieuwe laissez passer maar die ziet er anders uit dan de eerste De Dienst zal moeten laten vaststellen welke van de twee vals is Hij doet de aanbeveling om de man niet uit te zetten voordat eer een nieuw laissez passer is en hem tot die tijd ook niet in vreemdelingenbewaring te stellen Lees verder Onderwerpen dienst terugkeer vertrek dt v laissez passer uitzetting vreemdelingenbewaring binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Rapport 14 mei 2012 2012 081 Advocate klaagt dat herziening informeren bij uitzetting door DT V rechtshulp onmogelijk maakt Advocaat klaagt dat een vreemdeling die wacht op uitzetting in een Uitzetcentrum pas 24 uur voor zijn vertrek van de Dienst Terugkeer en Vertrek DT V te horen krijgt wanneer en waarnaartoe hij vertrekt terwijl die informatie al langer bekend is De Nationale ombudsman vindt dat de door de minister geformuleerde richtlijn te weinig waarborgt dat

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22dienst+terugkeer+%26+vertrek+%28dt%26v%29%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2 resultaten gevonden Rapport 11 december 2013 2013 188 Asielzoeker klaagt over uitzetting met laissez passer die niet op zijn naam staat Uitgeprocedeerde asielzoeker uit Syrië zal in 2010 uitgezet worden met een laissez passer Het laissez passer staat niet op zijn naam Hij voelt zich geïntimideerd door de regievoerder van de Dienst Terugkeer Vertrek DT V heeft toegegeven dat de regievoerder onvoldoende professionele gespreksvaardigheden beheerste om de angel uit het gesprek te halen Ook vindt hij dat het niet behoorlijk is de man uit te willen zetten met een laissez passer dat niet op zijn naam stond Lees verder Onderwerpen dienst terugkeer vertrek dt v laissez passer uitzetting syrië intimidatie veiligheid en justitie Rapport 11 september 2012 2012 143 Man klaagt tweemaal zonder succes uitgezet te zijn door slechte voorbereidingen DT V Uitgeprocedeerde asielzoeker wordt uitgezet naar Congo Brazzaville De Dienst Terugkeer en Vertrek gebruikt bij zijn uitzetting een laissez passer dat een halfjaar eerder niet werd geaccepteerd door de Congolese autoriteiten De Nationale ombudsman concludeert dat de DT V na de eerder mislukte uitzetting tijd genoeg had om te onderzoeken waarom de uitzetting was mislukt Inmiddels heeft de Dienst een nieuwe laissez passer maar die ziet er anders uit dan de eerste De Dienst zal moeten laten vaststellen welke van de twee vals is Hij doet de aanbeveling om

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22laissez+passer%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  hij dat het niet behoorlijk is de man uit te willen zetten met een laissez passer dat niet op zijn naam stond Lees verder Onderwerpen dienst terugkeer vertrek dt v laissez passer uitzetting syrië intimidatie veiligheid en justitie Rapport 23 september 2014 2014 123 DT V moet maatwerk leveren bij wel of niet presenteren asielzoekster bij ambassade Vrouw afkomstig uit Nigeria dient in 2002 bij de Immigratie en Naturalisatiedienst IND een verzoek in om toelating als asielgerechtigde Dit verzoek wordt afgewezen en ze wordt uitgezet naar Spanje In 2002 keert ze terug naar Nederland en in 2011 krijgt ze hier een dochter In 2013 nadat ze hier is aangetroffen en in vreemdelingenbewaring is gezet dient ze een nieuw asielverzoek in het belang van haar dochter Dit verzoek wordt ook afgewezen en haar advocaat dient zowel een beroepschrift als een verzoek tot het treffen van een voorlopig voorziening in bij de rechtbank Het beroep wordt gegrond verklaard en de IND moet opnieuw een beslissing nemen Het asielverzoek wordt weer afgewezen en de advocaat gaat ook daarvan in beroep Intussen heeft de DT V haar tweemaal zowel voor als na de uitspraak van de rechter gepresenteerd bij de Nigeriaanse ambassade om daar reisdocumenten voor haar te krijgen De ombudsman oordeelt dat beide presentaties niet behoorlijk waren Lees verder Onderwerpen dienst terugkeer vertrek dt v asielaanvraag vreemdelingen immigratie en naturalisatiedienst ind Rapport 14 mei 2012 2012 081 Advocate klaagt dat herziening informeren bij uitzetting door DT V rechtshulp onmogelijk maakt Advocaat klaagt dat een vreemdeling die wacht op uitzetting in een Uitzetcentrum pas 24 uur voor zijn vertrek van de Dienst Terugkeer en Vertrek DT V te horen krijgt wanneer en waarnaartoe hij vertrekt terwijl die informatie al langer bekend is De Nationale ombudsman vindt dat de door de minister geformuleerde richtlijn te weinig waarborgt dat de vreemdeling zijn advocaat tijdig kan inlichten De advocaat kan daardoor niet op tijd rechtsmiddelen instellen Hij heeft er met instemming van kennis genomen dat inmiddels naar aanleiding van een recente uitspraak van de Raad van State het beleid is veranderd en de vluchtgegevens zodra deze bekend zijn bij D VT worden gefaxed naar de advocaat Lees verder Onderwerpen juridische bijstand vreemdelingen vreemdelingenbewaring uitzetcentrum uc dienst terugkeer vertrek dt v uitzetting herziening rechtshulp fair play binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Nieuwsbericht 21 februari 2013 Ombudsman onderzoekt toegang medische zorg voor asielzoekers De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer onderzoekt de medische zorg voor uitgeprocedeerde asielzoekers Lees verder Onderwerpen asielzoekers Zorg medische zorg ter apel uitzetting vooronderzoek Rapport 11 september 2012 2012 143 Man klaagt tweemaal zonder succes uitgezet te zijn door slechte voorbereidingen DT V Uitgeprocedeerde asielzoeker wordt uitgezet naar Congo Brazzaville De Dienst Terugkeer en Vertrek gebruikt bij zijn uitzetting een laissez passer dat een halfjaar eerder niet werd geaccepteerd door de Congolese autoriteiten De Nationale ombudsman concludeert dat de DT V na de eerder mislukte uitzetting tijd genoeg had om te onderzoeken waarom de uitzetting was mislukt Inmiddels heeft de Dienst een nieuwe laissez passer maar die ziet

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22uitzetting%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2012/081: Advocate klaagt dat herziening informeren bij uitzetting door DT&V rechtshulp onmogelijk maakt | Nationale ombudsman
  de betreffende vreemdeling in staat stellen om familie en anderen in het land van herkomst tijdig te informeren over de aankomst II Reactie DT V 5 In zijn reactie van 14 november 2011 verklaart de minister voor Immigratie Integratie en Asiel de klacht ongegrond De minister deelde in zijn reactie mee dat hij in een schrijven van 1 april 2011 aan de Tweede Kamer de richtlijn had geformuleerd dat vreemdelingen in beginsel 24 uur voor de geplande vlucht worden geïnformeerd Van deze hoofdregel zou volgens de minister in voorkomende gevallen afgeweken kunnen worden wanneer dat nodig is om redenen van beheersbaarheid en veiligheid op het UC In die gevallen wordt de vreemdeling op een later tijdstip in kennis gesteld In sommige gevallen kan volgens de minister de vreemdeling ook eerder worden geïnformeerd 6 De minister deelde in zijn reactie daarnaast mee dat het enkele feit dat iemand is geplaatst in een UC voldoende spoedeisend belang aangeeft voor een voorlopige voorziening Concrete gegevens over de datum en het tijdstip van de vlucht zijn daar volgens de minister niet voor nodig Dit geldt volgens de minister ook voor het indienen van een klacht bij het Europese Hof Vervolgens kan volgens de minister de vreemdeling zelf al vanaf het moment dat hij in het UC is geplaatst de nodige voorbereidingen treffen voor zijn terugkeer Ook zonder kennis van het exacte tijdstip van aankomst zou hij zijn familie en anderen al kunnen informeren over zijn terugkeer op korte termijn naar het land van herkomst 7 De veronderstelling dat de vreemdeling altijd pas 24 uur voor vertrek wordt geïnformeerd over de vluchtgegevens klopt niet volgens de minister Soms is DT V genoodzaakt om de vreemdeling pas op een later tijdstip te informeren Anderzijds is het volgens de minister niet zo dat vreemdelingen nooit eerder dan 24 uur van te voren op de hoogte worden gesteld van de vluchtdatum De minister ziet daarom in de klacht van verzoekster geen aanleiding om de werkwijze van DT V aan te passen III Nadere reactie verzoekster 8 Naar aanleiding van de reactie van de minister voor Immigratie Integratie en Asiel liet verzoekster bij brief van 16 december 2011 weten dat het beleid dat DT V de vreemdeling pas 24 uur tevoren informeert over de geplande vlucht in alle opzichten te laat is Gezien de hiermee gemoeide belangen voor de vreemdeling is dit beleid volgens verzoekster te vrijblijvend geformuleerd en biedt het onvoldoende waarborgen voor een effectieve rechtsgang en informatieverstrekking aan mensen in het land van herkomst De informatie over het tijdstip van vertrek wordt bovendien gedaan aan de vreemdeling zelf Omdat deze is gedetineerd kan hij niet onbeperkt bellen al helemaal niet naar het buitenland en beschikt hij daarnaast niet over internetfaciliteiten 9 Verzoekster wijst er in haar reactie ook op dat in een recent nieuw uitgebrachte procesregeling van het EHRM is voorgeschreven dat verzoeken om een interim measures tenminste één werkdag voor de geplande uitzetting dienen te worden ingediend Wanneer het later wordt ingediend is het EHRM veelal

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2012/081 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  nu zelf een bezwaar en beroepsprocedure Hangende het beroep legt de gemeente de man een dwangsom op De stal moet binnen zes weken worden verwijderd De rechter verklaart het beroep van de man gegrond De gemeente gaat in hoger beroep maar ook van de Raad van State krijgt de man nu gelijk De gemeente had een betere afweging moeten maken om in dit langlopende conflict nog eens zelf in hoger beroep te gaan De ombudsman vindt het redelijk dat de gemeente tegemoet komt aan het verzoek van de voormalig dierenarts voor een financiële tegemoetkoming in de kosten voor alle procedures Lees verder Onderwerpen Bouwvergunning bezwaarschrift hoger beroep bestuursrechter raad van state juridische bijstand gemeente Rapport 14 mei 2012 2012 081 Advocate klaagt dat herziening informeren bij uitzetting door DT V rechtshulp onmogelijk maakt Advocaat klaagt dat een vreemdeling die wacht op uitzetting in een Uitzetcentrum pas 24 uur voor zijn vertrek van de Dienst Terugkeer en Vertrek DT V te horen krijgt wanneer en waarnaartoe hij vertrekt terwijl die informatie al langer bekend is De Nationale ombudsman vindt dat de door de minister geformuleerde richtlijn te weinig waarborgt dat de vreemdeling zijn advocaat tijdig kan inlichten De advocaat kan daardoor niet op tijd rechtsmiddelen instellen Hij heeft er met instemming van kennis genomen dat inmiddels naar aanleiding van een recente uitspraak van de Raad van State het beleid is veranderd en de vluchtgegevens zodra deze bekend zijn bij D VT worden gefaxed naar de advocaat Lees verder Onderwerpen juridische bijstand vreemdelingen vreemdelingenbewaring uitzetcentrum uc dienst terugkeer vertrek dt v uitzetting herziening rechtshulp fair play binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Rapport 9 mei 2012 2012 077 Huurster kan teveel betaalde huur niet terugvorderen bij verhuurder door onjuiste verhuurdersnaam in uitspraak Huurcommissie Na uitspraak van de Huurcommissie blijkt dat een huurster een lagere huur voor haar woning moet betalen De verhuurder moet haar 5 912 96 teveel betaalde huur terugbetalen Maar de verhuurder doet dat niet omdat op de uitspraak van de Commissie een verkeerde naam van de verhuurder staat De Commissie weigert de naam in haar uitspraak aan te passen Pas na onderzoek van de Nationale ombudsman past de Huurcommissie de naam aan De ombudsman vindt het onredelijk dat de Huurcommissie de vrouw haar advocaatkosten niet wil vergoeden Hij doet de aanbeveling dat wel te doen Lees verder Onderwerpen verhuurder huurcommissie terugvordering schadevergoeding rechterlijke uitspraak juridische bijstand binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Rapport 26 juli 2012 2012 122 Man verzoekt tot kostenvergoeding klachtprocedure Nationale Ombudsman De Belastingdienst heeft een bestuurder aansprakelijk gesteld voor schulden aan vennootschapsbelasting voor een aantal bedrijven In een vaststellingsovereenkomst is opgenomen dat de Belastingdienst zodra aan de voorwaarden was voldaan zou verklaren dat deze aansprakelijkheidsstelling was ingetrokken In rapport 2010 012 heeft de ombudsman aanbevolen dat deze verklaring aan de bestuurder zou worden gegeven Pas na een tweede tussenkomst van de ombudsman komt de verklaring De bestuurder vraagt aan de Belastingdienst een vergoeding van de kosten voor werkzaamheden in de klachtprocedure van een advocaat De staatssecretaris wijst dit af

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22juridische+bijstand%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 14 mei 2012 2012 081 Advocate klaagt dat herziening informeren bij uitzetting door DT V rechtshulp onmogelijk maakt Advocaat klaagt dat een vreemdeling die wacht op uitzetting in een Uitzetcentrum pas 24 uur voor zijn vertrek van de Dienst Terugkeer en Vertrek DT V te horen krijgt wanneer en waarnaartoe hij vertrekt terwijl die informatie al langer bekend is De Nationale ombudsman vindt dat de door de minister geformuleerde richtlijn te weinig waarborgt dat de vreemdeling zijn advocaat tijdig kan inlichten De advocaat kan daardoor niet op tijd rechtsmiddelen instellen Hij heeft er met instemming van kennis genomen dat inmiddels naar aanleiding van een recente uitspraak van de Raad van State het beleid is veranderd

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22uitzetcentrum+%28uc%29%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  ambassade Verzoeker Nederlander woont in Kenia Er volgt een strafprocedure vanwege verdenking van brandstichting en illegaal verblijf waarna hij op borgtocht vrijkomt De Nederlandse ambassade in Nairobi verleent hem op zijn verzoek consulaire bijstand Maar verzoeker klaagt dat de ambassade hem tijdens zijn detentie en de strafprocedure onvoldoende heeft bezocht De ombudsman is het daar niet mee eens de ambassade heeft voldoende contact met hem onderhouden De ombudsman is het wel eens met zijn klacht dat hij onvoldoende ondersteuning heeft gekregen bij het krijgen van gesubsidieerde rechtsbijstand vanwege financiële problemen en een beëdigde tolk tijdens de strafprocedure Ook is de ombudsman het eens met de klacht dat de ambassade erg laat pas een vertrouwensadvocaat inschakelde en niet direct diens bevindingen aan verzoeker of zijn advocaat bekendmaakte Lees verder Onderwerpen detentie verdenking nederlandse ambassade buitenland Rapport 14 mei 2012 2012 081 Advocate klaagt dat herziening informeren bij uitzetting door DT V rechtshulp onmogelijk maakt Advocaat klaagt dat een vreemdeling die wacht op uitzetting in een Uitzetcentrum pas 24 uur voor zijn vertrek van de Dienst Terugkeer en Vertrek DT V te horen krijgt wanneer en waarnaartoe hij vertrekt terwijl die informatie al langer bekend is De Nationale ombudsman vindt dat de door de minister geformuleerde richtlijn te weinig waarborgt dat de vreemdeling zijn advocaat tijdig kan inlichten De advocaat kan daardoor niet op tijd rechtsmiddelen instellen Hij heeft er met instemming van kennis genomen dat inmiddels naar aanleiding van een recente uitspraak van de Raad van State het beleid is veranderd en de vluchtgegevens zodra deze bekend zijn bij D VT worden gefaxed naar de advocaat Lees verder Onderwerpen juridische bijstand vreemdelingen vreemdelingenbewaring uitzetcentrum uc dienst terugkeer vertrek dt v uitzetting herziening rechtshulp fair play binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Rapport 23 januari 2012 2012 007 Advocaat wordt verboden gegevensdragers mee te nemen in detentiecentrum Detentiecentrum in Rotterdam weigert advocaat zijn dictafoon en mobiele telefoon mee te laten nemen naar de spreekkamer voor het gesprek met zijn cliënt in vreemdelingendetentie De Nationale ombudsman heeft er met instemming van kennis genomen dat de staatssecretaris van V J zich wil heroriënteren op het toelatingsbeleid van gegevensdragers laptop telefoon en dictafoon en wil bezien in hoeverre en in welke mate verschillen tussen inrichtingen door lokale omstandigheden worden gerechtvaardigd Hij is echter van oordeel dat uit een oogpunt van fair play de staatssecretaris de vreemdelingenadvocaten op dezelfde wijze dient te faciliteren als de IND Hij doet de aanbeveling dat op korte termijn te realiseren Lees verder Onderwerpen advocaat asiel en vreemdelingenrecht vreemdelingenbewaring detentiecentrum klachtbehandeling fair play veiligheid en justitie Rapport 19 augustus 2009 2009 170 In de nacht van 15 op 16 juni 2007 hield de vreemdelingenpolitie tijdens een Nigeriaans feest een grootscheepse controle onder alle aanwezigen in het Grand Café in de Bijlmer Lees verder Onderwerpen Politie Rapport 15 oktober 2007 2007 218 In 1998 zijn in het kader van rechtshulp door de Belgische politie goederen in beslag genomen op verzoekers adres in België in het kader van een fraudeonderzoek In 2001 werden de spullen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22rechtshulp%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2012/007: Advocaat wordt verboden gegevensdragers mee te nemen in detentiecentrum | Nationale ombudsman
  beveiligde inrichtingen Ook verblijven binnen de inrichtingen verschillende doelgroepen met verschillende gradaties van vrijheid Dit kan ook weer van invloed zijn op de mate van toezicht op het bezoek Deze verschillen zijn in die zin ook op objectieve gronden te verantwoorden 5 In aanmeldcentra start de begeleiding van de advocaat aan de vreemdeling Daar is spreekruimte beschikbaar en beschikt de advocaat over allerlei kantoorfaciliteiten Deze verantwoordelijkheid valt onder de minister van Immigratie en Asiel Vreemdelingen in detentie en uitzetcentra verblijven daar met oog op hun vertrek uit Nederland en op grond van een door de rechter gecontroleerde vrijheid beperkende of vrijheid ontnemende maatregel Deze beperkingen kunnen in het belang van orde en veiligheid eventueel van invloed zijn op de beschikbaarheid van faciliteiten 6 De staatssecretaris liet echter weten zich te realiseren dat er behoefte is aan een zekere uniformiteit bij de verschillende instellingen Hij is zich daarom aan het heroriënteren op het toelatingsbeleid ten aanzien van gegevensdragers om te bezien in welke mate verschillen door de lokale omstandigheden zijn gerechtvaardigd 7 Op de vraag waarom voor advocaten die immers niet als gewoon bezoek kunnen worden aangemerkt niet dezelfde faciliteiten gelden als voor rijksambtenaren antwoordde de staatssecretaris het volgende Op dit moment geldt voor alle bezoekers dus ook voor rijksambtenaren dat er in beginsel geen gegevensdragers mogen worden meegenomen in de penitentiaire inrichting Voor de detentie en uitzetcentra is echter een uitzondering gemaakt voor ketenpartners en voor een aantal personen van de Internationale Organisatie voor Migratie en het Juridisch Loket die zijn gescreend door het Bureau Integriteit en Veiligheid Zij mogen de laptop en de mobiele telefoon welke door de werkgever is verstrekt en die aan strikte veiligheidsvereisten voldoen meenemen naar de spreekkamers buiten de gedetineerdenzone 8 De staatssecretaris gaf daarbij nogmaals aan zich te willen heroriënteren op het toelatingsbeleid met betrekking tot het meebrengen van gegevensdragers binnen de inrichting en de Nationale ombudsman over de uitkomst van de heroverweging te berichten II Beoordeling Respectvol Fair play 1 De overheid geeft de burger de mogelijkheden om zijn procedurele kansen te benutten en zorgt daarbij voor een eerlijke gang van zaken Dit vereiste brengt met zich mee dat een vreemdeling die zich in vreemdelingenbewaring bevindt met effectieve ondersteuning van zijn advocaat even goed zijn procedurele kansen moet kunnen benutten Daarom dient een directeur van een penitentiaire inrichting bij het vaststellen van maatregelen ten behoeve van de orde en veiligheid binnen zijn inrichting hiermee rekening te houden 2 Vreemdelingen die verblijven in het Detentiecentrum Rotterdam kunnen door hun advocaten worden bezocht Advocaten vallen onder de geprivilegieerde bezoekers en kunnen hun cliënten vrijelijk spreken in de daartoe bestemde spreekkamers zie Achtergrond onder 1 en 2 De juridische begeleiding door advocaten vindt voor een belangrijke deel in de inrichting plaats De populatie in het Detentiecentrum bestaat uit zowel strafrechtelijk als vreemdelingrechtelijke gedetineerden Deze laatste groep verblijft daar op basis van vreemdelingenbewaring met oog op hun uitzetting naar het land van herkomst De beperkingen in de bewegingsvrijheid zijn van administratiefrechtelijke aard Voor deze groep geldt dat zij vrijelijk met de buitenwereld mogen communiceren Ook is er onderling contact tussen de vreemdelingen 3 De directeur van het Detentiecentrum Rotterdam heeft in het kader van de bescherming van de orde en veiligheid binnen zijn inrichting in zijn algemeenheid ook aan geprivilegieerde bezoekers als advocaten verboden om gegevensdragers zoals laptops mobiele telefoons en dictafoons mee naar binnen te nemen Voor medewerkers van de ketenpartners zoals de IND geldt dat het hen wel is toegestaan om hun laptop en mobiele telefoon mee naar binnen te nemen Naar het oordeel van de Nationale ombudsman wordt hierdoor de advocaat belemmerd in zijn mogelijkheden zijn cliënt optimale juridische bijstand te verlenen 4 De Nationale ombudsman stelt voorop dat de directeur verantwoordelijk is voor de orde en veiligheid binnen het Detentiecentrum en daarom op zich bevoegd is tot het nemen van maatregelen ter bevordering of waarborging hiervan De Nationale ombudsman is echter van oordeel dat de directeur door in het algemeen advocaten te verbieden gegevensdragers mee te nemen in de inrichting inbreuk maakt op het beginsel van fair play De IND bezoekt de vreemdeling regelmatig tijdens de vreemdelingenbewaring om zijn medewerking aan de uitzetting te krijgen Het al of niet medewerken van de vreemdeling is van belang voor de beoordeling van de rechtmatigheid van de voortzetting van de vreemdelingenbewaring Dit is ter beoordeling van de rechter mede op basis van de informatie van de IND In de procedures die daarover worden gevoerd dient de vreemdeling verzekerd te zijn van voldoende juridische bijstand Gelet op de uit het fair play beginsel voortvloeiende noodzaak van gelijkheid van procespartijen moeten advocaten bij het verlenen van die bijstand niet onnodig in hun werk worden belemmerd Daarom is het van belang om bij het nemen van maatregelen om de orde en veiligheid te handhaven steeds een goede afweging te maken zodat recht wordt gedaan aan het beginsel van fair play De ombudsman signaleert dat bij andere inrichtingen geen bezwaar wordt gemaakt tegen het binnenbrengen van gegevensdragers terwijl die inrichtingen op gelijke wijze voor hun orde en veiligheid moeten waken De onderzochte gedraging is niet behoorlijk Conclusie De klacht over de onderzochte gedraging van de directeur van het Detentiecentrum Rotterdam is gegrond wegens schending van het beginsel van fair play Instemming en aanbeveling De Nationale ombudsman heeft met instemming er van kennisgenomen dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd zich te willen heroriënteren op het toelatingsbeleid van gegevensdragers en te willen bezien in hoeverre en in welke mate verschillen tussen inrichtingen door lokale omstandigheden worden gerechtvaardigd De Nationale ombudsman beveelt de staatssecretaris aan deze heroriëntering er op redelijk korte termijn toe te laten leiden dat vreemdelingenadvocaten op dezelfde wijze worden gefaciliteerd als partijen zoals de IND doordat zij hun eigen laptop en telefoon kunnen gebruiken dan wel van een computer en telefoon van de inrichting gebruik kunnen maken Slotbeschouwing Vreemdelingen die in afwachting van hun uitzetting in bewaring worden gesteld vormen een kwetsbare groep in onze samenleving Door hun detentie kunnen zij niet zelf hun advocaat opzoeken om

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2012/007 (2015-08-09)
  Open archived version from archive