archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2014/023: UWV legt sanctie op aan werkgever wegens het ontbreken van gevraagde informatie | Nationale ombudsman
  reageren dit terwijl bekend was dat hij op vakantie was reageerde het UWV als volgt Het feit dat de heer G wist van de vakantie van de bedrijfsarts deed niet af aan het feit dat de werkgever in het kader van een WIA aanvraag verplicht is om de gevraagde aanvullende informatie binnen vijf werkdagen te leveren Dat geldt ook als die informatie bij de bedrijfsarts wordt opgevraagd Dat deze op vakantie is en blijkbaar geen vervanging heeft geregeld is het UWV niet aan te rekenen Overigens had de werkgever die ook wist dat er informatie was opgevraagd niet om verlenging gevraagd Ook ging het UWV nader in op de vraag van de Nationale ombudsman waarom geen hersteltermijn aan de heer K was geboden De heer K had op 26 juli inderdaad per mail gereageerd Hij had hierbij wel een voorbehoud gemaakt daar hij geen toegang tot zijn dossiers had Hij gaf aan zo volledig mogelijk te antwoorden uit het blote hoofd zogezegd De vragen van de heer G werden zoals de heer K al kon vermoeden niet volledig beantwoord temeer daar het gevraagde rapport van het neuropsychologisch onderzoek waarnaar door de heer K werd verwezen nog steeds niet was bijgevoegd Dit rapport had al bij de WIA aanvraag moeten zitten Het UWV is nu eenmaal gehouden om binnen zeer strakke termijnen een beslissing te geven zo voegde het UWV toe Er was ook geen zicht op wanneer het verzuim zou worden hersteld Toen bleek dat het verzuim met de reactie van de heer K van 26 juli niet was hersteld is aan de werkgever een administratieve loonsanctie opgelegd Kort hierna op 7 augustus 2013 is het ontbrekende rapport alsnog ontvangen De loonsanctie is toen omgezet in een sanctie op inhoudelijke gronden dit omdat het UWV van oordeel was dat de re integratie inspanningen onvoldoende waren geweest Het UWV voegde nog toe dat de bedrijfsarts en of de werkgever in de praktijk meer tijd hadden gehad om het verzuim te herstellen Immers mocht op grond van de nagezonden informatie duidelijk zijn geworden dat er wel voldoende re integratie inspanningen waren verricht dan was de opgelegde sanctie alsnog achterwege gebleven De reactie van de heer K De reactie van het UWV werd voorgelegd aan de heer K Hij gaf op 15 januari 2014 een reactie Hij wees erop dat er wel degelijk vervanging was geweest tijdens zijn afwezigheid daarom was hij op de hoogte gekomen van het verzoek van het UWV Ook gaf hij aan dat het UWV zich nu beriep op de verplichting van de werkgever om tijdig informatie aan te leveren maar daarbij vergat dat op veel van die informatie medisch beroepsgeheim rust De werkgever kon die informatie dus helemaal niet zelf aanleveren Bovendien had de heer K aangegeven dat de werknemer over de benodigde informatie beschikte en dat hij hem bij het verzenden van de WIA aanvraag had verzocht die informatie mee te sturen Dat leek hem ook een expliciete verantwoordelijkheid van de werknemer zelf Op 5 augustus had hij nog overleg met de werknemer gehad die had pas enkele dagen daarvoor het verslag van het tweede neuropsychologisch onderzoek ontvangen en had dat en het verslag van het eerste onderzoek diezelfde dag in kopie naar het UWV gestuurd Daarom beschikte het UWV op 7 augustus alsnog over deze informatie Dat het verzoek om informatie ook naar de werkgever was gezonden werd door de heer K bestreden het was alleen naar hem gegaan Hij vond dat het UWV wel eens wat meer de hand in eigen boezem mocht steken Het leek nu vooral op het ten koste van alles schoonvegen van eigen paden zonder daadwerkelijk in te gaan op de kritiek rondom de opstelling in professionele verhoudingen Op 29 januari werd de reactie van de heer K voorgelegd aan het UWV De reactie die van het UWV werd ontvangen voegde echter niets meer toe aan wat al bekend was Ook voelde de heer K niet de behoefte om hierop zelf nog te reageren De reactie van de verzekeringsarts van het UWV De heer G werd gevraagd of hij ook zijn eigen visie wilde gegeven Hij reageerde hierop telefonisch en gaf in het gesprek aan dat in deze situatie onder meer wordt beoordeeld of de visie van de bedrijfsarts aannemelijk is Een belangrijk onderliggend stuk dat hiervoor nodig was het verslag van het neuropsychologisch onderzoek zat er niet bij Daarom belde hij naar de bedrijfsarts en hoorde toen dat deze op vakantie was Vervolgens is naar de bedrijfsarts een brief uitgegaan waarin een hersteltermijn van een week vijf werkdagen werd gesteld Deze termijn is voor zover de heer G bekend is afkomstig uit een werkinstructie Als hierop niet tijdig een reactie komt gaat vervolgens een brief uit waarmee een administratieve sanctie wordt opgelegd In dit geval is dat ook zo gebeurd Toen vervolgens alsnog de juiste informatie beschikbaar kwam is een nieuwe beslissing genomen nu op inhoudelijke gronden Verder gaf de heer G nog aan dat korte termijnen belangrijk zijn omdat het UWV als het te laat is met beslissen uiteindelijk geen loonsanctie meer kan opleggen Het UWV moet de termijnen daarom goed bewaken Nadere reactie van verzoeker De heer K werd nog om een reactie gevraagd op hetgeen verzekeringsarts G had laten weten Hij gaf nog aan dat hij anders dan in de rapportage van de heer G was aangegeven zeker wel waarneming had geregeld Hoe hij dat geregeld had was ook ingesproken geweest op zijn voicemail De heer G had contact kunnen opnemen met de afdeling personeelszaken van werkgever maar dat had hij niet gedaan Wel is toen de gewraakte brief door het UWV verzonden de waarnemer heeft deze toen naar hem doorgemaild Vervolgens had de heer K op 26 juli 2013 per email vanaf zijn vakantieadres gereageerd dat heeft het UWV in tweede instantie ook erkend Hij had daarbij aangegeven niet over een dossier te beschikken vanwege zijn vakantie en hij had de heer G uitgenodigd om vanaf 5 augustus nader te overleggen De heer K stelt dan

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/023 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  en publicaties Uw zoekopdracht Zoeken Sorteren op Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 24 maart 2014 2014 023 UWV legt sanctie op aan werkgever wegens het ontbreken van gevraagde informatie Verzekeringsarts van het UWV Groningen vraagt een bedrijfsarts om binnen vijf werkdagen informatie te geven over een werknemer met een WIA uitkering De bedrijfsarts is met vakantie hiervan is de verzekeringsarts op de hoogte gesteld Het UWV legt een sanctie op aan de werkgever wegens het ontbreken van gevraagde informatie De Nationale ombudsman vindt dat het UWV actief hoort te luisteren ook naar de bedrijfsarts van een werkgever Dat is in dit geval onvoldoende

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22sanctie+uwv%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 6 resultaten gevonden Nieuwsbericht 25 maart 2015 Jaarverslag 2014 Politieke flinkheid en drang naar efficiency brengen goedwillende burger in de problemen Veel van de problemen waarmee de ombudsman zich in 2014 heeft beziggehouden zijn terug te voeren op onmogelijke opdrachten waarmee uitvoeringsdiensten zijn opgezadeld Lees verder Onderwerpen jaarverslag 2014 tweede kamer toespraak Frank van Dooren Nieuwsbericht 26 juni 2015 Veteranenombudsman bestaat 1 jaar Sinds 28 juni vorig jaar is de Nationale ombudsman ook Veteranenombudsman De Veteranenombudsman is de enige onafhankelijke instantie die klachten behandelt van veteranen over overheids en niet overheidsinstanties Lees verder Onderwerpen veteraan Veteranendag veteranenombudsman ministerie van defensie Rapport 24 maart 2014 2014 023 UWV legt sanctie op aan werkgever wegens het ontbreken van gevraagde informatie Verzekeringsarts van het UWV Groningen vraagt een bedrijfsarts om binnen vijf werkdagen informatie te geven over een werknemer met een WIA uitkering De bedrijfsarts is met vakantie hiervan is de verzekeringsarts op de hoogte gesteld Het UWV legt een sanctie op aan de werkgever wegens het ontbreken van gevraagde informatie De Nationale ombudsman vindt dat het UWV actief hoort te luisteren ook naar de bedrijfsarts van een werkgever Dat is in dit geval onvoldoende gedaan Lees verder Onderwerpen sanctie uwv wia bedrijfsarts verzekeringsarts sociale zaken en werkgelegenheid Nieuwsbericht 23 maart 2012 Wijziging ingangsdatum AOW Op 6 december 2011 is het wetsvoorstel Wijziging ingangsdatum AOW door de Eerste Kamer aangenomen Hierdoor zal vanaf 1 april 2012 het recht op AOW ingaan vanaf de dag dat ook het recht op AOW ontstaat namelijk de 65e verjaardag van de AOW gerechtigde Lees verder Onderwerpen aow svb recht uitkering bijstandsuitkering wao Rapport 17 maart 2010 2010 050

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22wia%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  vriendin is gerespecteerd want zij heeft toestemming voor de doorzoeking gegeven Lees verder Onderwerpen aanhouding Politie nazorg kinderen arrestatieteam auto procedure Politie Nieuwsbericht 16 augustus 2013 Alex Brenninkmeijer voorgedragen als lid Europese Rekenkamer Nederland zal Alex Brenninkmeijer voordragen als collegelid van de Europese Rekenkamer De ministerraad heeft hiertoe besloten op voorstel van minister Dijsselbloem van Financiën en minister Timmermans van Buitenlandse Zaken Lees verder Onderwerpen Benoeming rechter bevoegdheid besluitvorming recht Bestuur Rapport 24 juli 2013 2013 093 Verzoeker klaagt over afwijzing kwijtschelding belasting door Hefpunt Een man klaagt erover dat zijn verzoek om kwijtschelding in 2012 van lokale en regionale belastingen is afgewezen door Hefpunt Hefpunt verzorgt namens gemeenten en waterschappen in het noorden de heffing en inning van lokale en regionale belastingen De man kreeg in 2008 24 000 uitgekeerd van de verzekering vanwege brandschade in zijn woning In de periode 2008 tot 2011 werd de belasting kwijtgescholden De man bracht toen naar voren dat hij wel geld op zijn rekening had staan maar dat dat bestemd was voor het herstellen van de schade aan de woning en niet voor het betalen van belasting In 2012 werd het verzoek tot kwijtschelding afgewezen Niet langer werd door Hefpunt de uitkering van de verzekering bij het vaststellen van het vermogen buiten beschouwing gelaten De Nationale ombudsman vindt dat de periode waarin de verzekeringsuitkering bij de berekening van het vermogen buiten beschouwing wordt gelaten maatwerk moet zijn In dit geval kan ervan uit worden gegaan dat de man vier of vijf jaar na de brand genoeg tijd heeft gehad de schade te herstellen De beslissing van Hefpunt is correct Lees verder Onderwerpen hefpunt kwijtschelding belasting schade uitkering uitvoeringsregeling invorderingswet gemeenschappelijke regelingen Rapport 2 juli 2013 2013 080 Echtpaar klaagt over onduidelijke informatie mbt monumentenvrijstelling in overdrachtsbelasting Echtpaar heeft monumentaal pand gekocht en denkt in aanmerking te komen voor de monumentenvrijstelling in de overdrachtsbelasting De Belastingdienst weigert deze vrijstelling en de man maakt daar bezwaar tegen Door onvoldoende aandacht van de Belastingdienst voor formele aspecten kon de man denken dat hij zijn zaak nog kon voorleggen aan de rechter Dat was niet zo De Nationale ombudsman concludeert dat er onvoldoende aandacht is geweest voor de informatieverstrekking waardoor de man op het verkeerde been is gezet Lees verder Onderwerpen monumentenvrijstelling overdrachtsbelasting belastingdienst informatieverstrekking Column 16 februari 2013 Paarse krokodil Marion woont en werkt in Utrecht en ze legt daarom elke dag dezelfde route af Tot haar verrassing krijgt ze een bon voor te hard rijden in Groningen Dat ligt behoorlijk uit de route en ze denkt meteen ohh dat is een foutje van de politie Lees verder Onderwerpen kenteken Politie om groningen officier van justitie cjib Rapport 21 december 2012 2012 205 UWV geeft geen eenduidige informatie over ziekmelden cliënt Een advocaat probeert zijn cliënt telefonisch ziek te melden bij het UWV De medewerkers van het KCC callcentrum van het UWV weigeren die ziekmelding op te nemen Op de website van het UWV staat dat het wel kan Tijdens het onderzoek van de Nationale

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=1&zoekterm=%22groningen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  klagen over stressvolle keuringslocatie voor Militair Invaliditeitspensioen Veteraan uit Groningen krijgt wegens Post Traumatisch Stress Syndroom PTSS een gedeeltelijk Militair Invaliditeitspensioen MIP Voor de keuring moet hij naar Hoog Catharijne bij Utrecht CS en de drukke situatie daar bezorgt hem zoveel psychische hinder dat hij extra medicatie moet slikken De Nationale ombudsman vindt dat de minister van Defensie betere voorlichting moet geven over alternatieve locaties als het reizen naar Hoog Catharijne te belastend is Lees verder Onderwerpen militair invaliditeitspensioen mip keuring veteraan post traumatische stress syndroom ptss keuringslocatie informatieverstrekking defensie Column 17 december 2011 Ziekenhuis faalt De ouders van een vroeggeboren drieling heeft grote zorgen om één van de drie Jelmer Jelmer heeft darmproblemen en hij moet vanuit Zwolle naar Groningen om in het Universitair Medisch Centrum geopereerd te worden Lees verder Onderwerpen ziekenhuis om arts inspectie onderzoek groningen Rapport 25 januari 2012 2012 008 Vrouw krijgt geen aanvullende bijstandsuitkering terwijl zij onder sociaal minimum zit Vrouw vraagt bij het UWV in Groningen een WW uitkering aan Op haar vragen aan het UWV of ze daarnaast recht had op een aanvullende bijstandsuitkering wordt haar verteld dat ze niet onder het sociaal minimum zit De vrouw komt in ernstige financiële problemen Maar dan als haar WW stopt krijgt zij een bijstandsuitkering die hoger is dan haar WW Het UWV geeft als reactie aan haar dat niet de medewerkers maar zijzelf verantwoordelijk was voor het aanvragen van een aanvullende bijstandsuitkering De Nationale ombudsman vindt dat het UWV tekort is geschoten in de informatievoorziening naar de vrouw maar ook naar hem zelf Hij vindt het zorgelijk dat het UWV hem aanvankelijk geen serieus antwoord heeft gegeven terwijl hij daar in twee eerdere rapporten 2011 068 en 2011 325 Alleen het UWV kan kiezen voor een beter UWV expliciet op heeft gewezen Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat het UWV de vrouw alsnog passend heeft gecompenseerd Lees verder Onderwerpen ww uitkering uwv toeslag sociaal minimum bijstandsuitkering informatieverstrekking klachtbehandeling sociale zaken en werkgelegenheid Nieuwsbericht 16 januari 2012 TROS Radar en Nationale ombudsman openen meldpunt IGZ Inmiddels is dit meldpunt gesloten Lees verder Onderwerpen IGZ inspectie Zorg overheid tweede kamer groningen Nieuwsbericht 15 december 2011 UMCG en IGZ op schokkende wijze gefaald na operatie baby Jelmer Het Universitair Medisch Centrum Groningen UMCG en de Inspectie voor de Gezondheidszorg IGZ hebben op schokkende wijze gefaald in het ophelderen van de omstandigheden rondom de operatie van baby Jelmer Lees verder Onderwerpen IGZ inspectie onderzoek overheid ziekenhuis om Rapport 15 december 2011 2011 357 Rapport over rol UMCG en IGZ in zaak ernstige handicap jongen na behandeling UMCG Het Universitair Medisch Centrum Groningen UMCG en de Inspectie voor de Gezondheidszorg IGZ hebben op schokkende wijze gefaald in het ophelderen van de omstandigheden rondom de operatie van baby Jelmer Dit concludeert de Nationale ombudsman in zijn rapport over de klachten van de ouders van baby Jelmer over het UMCG en de IGZ Het ziekenhuis heeft de terechte signalen van de ouders over de kritieke toestand van Jelmer

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=2&zoekterm=%22groningen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  en de wettelijke schuldsaneringsregeling en vindt dat voor de beslagvrije voet moet worden uitgegaan van de normhuur Hij doet de deurwaarder de aanbeveling de beslagvrije voet opnieuw vast te stellen en ook in andere zaken van de normhuur uit te gaan Lees verder Onderwerpen betalingsachterstand deurwaarder beslaglegging uitkering beslagvrije voet basishuur normhuur veiligheid en justitie Rapport 4 oktober 2011 2011 289 Grootouders klagen over beperktheid onderzoek AMK naar situatie kleindochter Grootouders ouders van vader van van minderjarig meisje hebben de thuissituatie van het meisje bij de moeder aangemeld bij het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling van Bureau Jeugdzorg Groningen Zij vinden dat het AMK de situatie nooit goed heeft onderzocht en voelen zich niet serieus genomen De Nationale ombudsman heeft na onderzoek echter geen reden om te twijfelen aan de deskundige inschatting van het AMK Het AMK heeft terecht aan professionals consultatiebureau peuterspeelzaal school en huisarts gevraagd naar de opvoeding en verzorging van het meisje Wel doet hij de aanbeveling om deze verklaringen eerst te laten fiattteren door de professionals en deze werkwijze onder de aandacht te brengen bij BJZ in heel Nederland Lees verder Onderwerpen algemeen meldpunt kindermishandeling amk zorgmelding raadsonderzoek informatieverwerving opvoedsituatie verantwoorde zorg jeugdzorg Rapport 18 augustus 2011 2011 255 Vrouw klaagt dat niet snel ingrijpen politie bij geparkeerde auto voor haar garage Inwoonster van Groningen belt de politie omdat de inrit van haar garage geblokkeerd is Er ligt dan een dik pak sneeuw en de politie kan wegens de winterse omstandigheden niet meteen met de sleepdienst komen De volgende dag is haar inrit weer geblokkeerd en als zij de politie belt ontstaat er irritatie over en weer De Nationale ombudsman vindt dat de politie Groningen professioneel heeft gehandeld door de hinderlijke situatie op te lossen met de minst bezwaarlijke en meest de escalerende manier Lees verder Onderwerpen garage parkeerpolitie sleepwagen Politie Rapport 19 augustus 2011 2011 254 Vader klaagt dat uitwonendenbeurs dochter onterecht tijdelijk is omgezet in thuiswonendenbeurs Studente woont in studentenhuis waarvan de gemeente het adres verandert Er zit dus verschil tussen het GBA adres en het bij DUO bekende adres DUO stuurt haar op beide adressen een brief over de hoogte van de beurs maar de studente reageert niet DUO kent haar een thuiswonendenbeurs toe De Nationale ombudsman vindt dat het de studente zelf naar mogelijkheden had moeten zoeken naar de reden waarom zij geen post van DUO ontving Nadat zij is verhuist naar een nieuw adres ontvangt zij daar wel weer post van DUO De Nationale ombudsman vindt dat DUO over die periode de beurs wel weer moet omzetten naar een beurs voor uitwonenden Lees verder Onderwerpen uitwonendenbeurs thuiswonendenbeurs dienst uitvoering onderwijs duo studiefinanciering gemeentelijke basis administratie gba adreswijziging verhuisbericht onderwijs cultuur en wetenschap Nieuwsbericht 9 augustus 2011 Ombudsman onderzoekt rol IGZ en UMCG bij operatie baby Jelmer De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer start een onderzoek naar de gebeurtenissen rondom de operatie van de baby Jelmer in 2007 in het Universitair Medisch Centrum Groningen UMCG Lees verder Onderwerpen IGZ onderzoek om communicatie belangen Rapport 16

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=3&zoekterm=%22groningen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  over geklaagd bij de Nationale ombudsman Toen heeft DUO aangegeven dat in afwachting van een structurele oplossing beide ouders tijdelijk een nieuw bericht zouden krijgen Maar dat heeft DUO niet voortgezet De Nationale ombudsman vindt dat DUO ook daarom had moeten weten dat de brief naar beide ouders gestuurd had moeten worden Lees verder Onderwerpen dienst uitvoering onderwijs duo ouderlijke bijdrage centrale raad van beroep wet studiefinanciering vaststelling informatieverstrekking onderwijs cultuur en wetenschap Rapport 21 april 2011 2011 124 Man klaagt over klachtafhandeling UWV over re integratiecoach en verlenging WW Het UWV Groningen stopt de WW uitkering De man maakt hiertegen bezwaar en klaagt omdat hij vindt dat zijn werkcoach hem niet genoeg heeft begeleid bij de re integratie naar werk Het UWV mag de klacht niet afdoen met een verwijzing naar het bezwaar als zou de man alleen maar klagen om een verlening van zijn uitkering te krijgen Tijdens de hoorzitting geeft de werkcoach aan hem te hebben vergeten De Nationale ombudsman vindt dat het UWV het oordeel in de klachtprocedure niet goed heeft gemotiveerd Hij doet het UWV de aanbeveling om met de man te overleggen over de rol die het UWV alsnog kan spelen in de re integratie Lees verder Onderwerpen uwv ww uitkering bezwaarschrift re integratiecoach klachtafhandeling motiveringsvereiste sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 28 januari 2010 2010 017 Verzoeker werd tijdens het afnemen van een ademanalyse op het politiebureau geslagen door een politieambtenaar Volgens verzoeker gaf de politieambtenaar hem een vuistslag tegen het hoofd omdat hij niet voldoende zou meewerken Lees verder Onderwerpen Politie Politie Rapport 28 februari 2011 2011 075 Familie slachtoffers mishandeling klaagt over sluiting opsporingsonderzoek door OM Man klaagt over de rol van de officier van justitie van het OM Groningen bij het opsporingsonderzoek naar de mishandeling van zijn 18 jarige kleindochter en haar vriendin door twee andere vrouwen Hij vindt dat het OM te snel het onderzoek heeft afgerond en de verdachten gedagvaard Deze zijn later door de rechter vrijgesproken De Nationale ombudsman vindt dat de officier van justitie op grond van de informatie die hij toen had kon beslissen dat geen nader onderzoek meer nodig was Volgens de ombudsman kan niet van het OM worden gevergd om in iedere zaak tot het uiterste te gaan om alle mogelijke informatie rond een gepleegd delict te verzamelen en beoordelen Wel vindt de ombudsman dat de hoofdofficier de klachtafhandeling niet goed heeft gemotiveerd Lees verder Onderwerpen mishandeling signalement verhoor officier van justitie strafzitting getuigen vrijspraak opsporingsonderzoek openbaar ministerie bewijsmateriaal informatieverwerving motiveringsvereiste veiligheid en justitie Rapport 8 september 2010 2010 250 Verzoeker doet sinds een aantal jaren regelmatig schriftelijk aangifte bij het Openbaar Ministerie in Groningen OM van feiten die volgens verzoeker strafbaar zijn Hierop ontvangt verzoeker sinds enige tijd geen reactie meer van het OM Lees verder Onderwerpen justitie Rapport 3 juni 2010 2010 138 Verzoeksters zoon meldde zich in januari 2007 ziek wegens psychische klachten Er werd een Ziektewetuitkering aan hem toegekend Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid sociale zaken en werkgelegenheid

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=4&zoekterm=%22groningen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  inkomstenbelasting waarvan twee werden opgelegd in het desbetreffende belastingjaar Lees verder Onderwerpen financiën Rapport 14 januari 2010 2010 004 Verzoekster stelde de Informatie Beheer Groep IB Groep in 2007 per e mailbericht vragen over het sparen van haar recht op de OV Studentenkaart en de studiefinanciering verzoekster wilde na haar HBO opleiding verder studeren Lees verder Onderwerpen onderwijs cultuur en wetenschap Rapport 4 februari 2010 2010 021 M de zoon van verzoeker kon wegens de grote financiële problemen waarin hij verkeerde twee boetes van het CJIB niet betalen De officier van justitie besloot om voor de inning daarvan het dwangmiddel buitengebruikstelling te hanteren Lees verder Onderwerpen justitie Rapport 31 december 2008 2008 320 Bij het regionale politiekorps Groningen werd tegen verzoeker tweemaal aangifte gedaan van bedreiging De politie stelde naar beide aangiften afzonderlijk een strafrechtelijk onderzoek in Lees verder Onderwerpen Politie Nieuwsbericht 28 juni 2005 Prof Dr A F M Brenninkmeijer benoemd tot Nationale ombudsman Prof Dr A F M Alex Brenninkmeijer is op 28 juni 2005 door de Tweede Kamer der Staten Generaal benoemd tot Nationale ombudsman een ambt dat hij op 1 oktober 2005 zal aanvaarden Lees verder Onderwerpen mediation rechter overheid gerechtshof groningen Rapport 15 december 2008 2008 298 Verzoeker advocaat in vreemdelingenzaken moet met zijn cliënten voor het bijwonen van hoorzittingen afreizen naar het desbetreffende behandelkantoor van de IND Omdat hij afkomstig is uit Groningen betekent dit dat hij regelmatig ver moet reizen Lees verder Onderwerpen vreemdelingenzaken en integratie Rapport 21 november 2008 2008 280 Verzoekster klaagde erover dat een ambtenaar van het regionale politiekorps Groningen haar heeft blootgesteld aan een levensgevaarlijke situatie door haar te sommeren haar auto op de vluchtstrook langs de snelweg te parkeren Lees verder Onderwerpen Politie Politie Rapport 22 februari 2008 2008 014 Verzoekers verhuisden in 1997 vanuit de Randstad naar

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=5&zoekterm=%22groningen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive