archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Rapport 28 november 2012 2012 191 Kinderberscherming onvoldoende professioneel gehandeld door klacht te laten liggen van grootouders Grootouders klagen over de Raad voor de Kinderbescherming Zij maken zich ernstige zorgen over hun kleinkinderen die na de scheiding en vervolgens overlijden van hun dochter door hun Amerikaanse vader naar Amerika zijn meegenomen De enige manier waarop zij dit kunnen doen is via de Centrale Autoriteit een zorgmelding te laten doen bij de Amerikaanse autoriteiten Zij zijn daarbij afhankelijk van de Raad voor de Kinderbescherming maar die laat het liggen De Nationale ombudsman vindt dat de Raad voor de Kinderbescherming onvoldoende professioneel heeft gehandeld Hij doet de aanbeveling alsnog met de grootouders in overleg te gaan met begeleiding van een mediator Lees verder Onderwerpen kinderbescherming klachtbehandeling minderjarigen veiligheid en justitie Rapport 20 november 2012 2012 188 IMG doet onvoldoende onderzoek en motivatie medische behandeling bij gewonde marinier Marinier was uitgezonden naar Afghanistan en raakte daar ernstig gewond door een auto ongeval Hij heeft een bloeding in zijn lies een gebroken linkerenkel en mogelijk rugletsel Na operaties aan zijn enkel in het militair Field Dressing Station FDS in Afghanistan en het Centraal Militair Hospitaal CMH in Utrecht blijft hij last van zijn rug houden Nadat de schroeven uit zijn enkel zijn gehaald wordt hij weer in staat geacht op oefening te gaan Daar krijgt hij zodanige problemen met zijn rug dat hij uiteindelijk wordt afgekeurd Hij wendt zich tot de Inspectie Militaire Gezondheidszorg IMG omdat er stukken ontbreken in zijn medisch dossier en omdat hij zijn medische behandeling onzorgvuldig vindt Vervolgens klaagt hij bij de ombudsman over het onderzoek van de IMG De Nationale ombudsman vindt dat de IMG onvoldoende onderzoek heeft gedaan en haar oordeel over de medische behandeling onvoldoende heeft gemotiveerd De Nationale ombudsman doet de minister van Defensie de aanbeveling om het oordeel over de medische behandeling nader te motiveren en daarbij een derde deskundige te betrekken Lees verder Onderwerpen inspectie militaire gezondheidszorg onderzoek defensie defensie Rapport 13 november 2012 2012 185 Gemeente heeft niet goed alle belangen afgewogen bij het kappen van bomen Bewoner van de gemeente Beek verzet zich tegen het plan van de gemeente om veertien volgroeide elzenbomen in zijn straat wegens pollenallergie van een straatbewoner te kappen Volgens de GGD en de huisarts is het niet zeker dat het kappen van de bomen zal leiden tot beëindiging van de allergische klachten De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente niet alle belangen goed tegen elkaar heeft afgewogen De gemeente had er goed aan gedaan alle bewoners te raadplegen voordat zij besloot de bomen te kappen De gemeente heeft de kap onvoldoende gemotiveerd gelet op haar eigen bomenbeleid en het advies van de GGD Bovendien heeft de gemeente de klacht van verzoeker over het kappen ten onrechte niet in behandeling genomen Lees verder Onderwerpen gemeente beek bomen kappen afwegen belangen gemeente Rapport 17 oktober 2012 2012 168 Man klaagt over inbraak en weigering aangifte opname door politie na inbeslagneming hennepplanten Politie Haaglanden forceert de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=5&zoekterm=%22fair%20play%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  dat de klacht zich niet leende voor behandeling als integriteitsmelding en had moeten zoeken naar alternatieve oplossingen voor het probleem van de vrouw Lees verder Onderwerpen regeling voor klokkenluiders integriteit arbeidsconflict fair play gemeente Rapport 29 november 2011 2011 350 Passieve opstelling UWV bij aanvraag ontslagvergunning ivm reorganisatie Man wordt ontslagen wegens organisatorische veranderingen als gevolg van kabinetsmaatregelen bij een organisatie die overheidstaken uitoefent Voor 16 rayonmanagers functie van de man komen 10 unitmanagers in de plaats De man voldoet volgens de werkgever niet aan de nieuwe eisen en wordt ontslagen De Nationale ombudsman vindt dat het UWV op basis van de aanwezige stukken en de gewisselde argumenten niet in redelijkheid had kunnen concluderen dat er sprake was van niet uitwisselbare functies Het had de vergunning niet mogen verlenen Lees verder Onderwerpen reorganisatie ontslagvergunning uwv afspiegelingsbeginsel verweer fair play sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 14 november 2011 2011 319 Gemeente behandelt klacht niet vanwege niet voldoen aan officiële definitie klacht Een inwoner van de gemeente Weert krijgt een uitkering in het kader van de Wet Werk en Bijstand Een consulent vraagt hem per e mail om medische gegevens waaruit zou blijken dat hij niet op een afspraak kon komen De inwoner vindt dat deze e mail niet kan en dient daarover per e mail een klacht in De gemeente behandelt de e mail niet als klacht maar geeft wel een inhoudelijk oordeel Vervolgens schakelt de man de ombudsman in Die vindt dat de gemeente de e mails ten onrechte niet heeft behandeld als klacht De gemeenten had moeten achterhalen waar voor de inwoner werkelijk de pijn zat Lees verder Onderwerpen uitkering gemeente re integratie klachtbehandeling fair play gemeente Rapport 7 november 2011 2011 332 Klacht over ontbreken van identificatiebadge douaniers bij 100 controle Schiphol Man komt met vliegtuig uit Suriname en wordt door de Douane onderworpen aan de 100 controle om de stelselmatige invoer van drugs tegen te gaan Hij ervaart het onderzoek als vernederend intimiderend discriminerend en een inbreuk op zijn privacy Ook hebben niet alle ambtenaren een identificatiebadge De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat ambtenaren zich identificeren omdat overheid en burger gelijke mogelijkheden moeten hebben bijvoorbeeld door het doen van aangifte tegen een ambtenaar Lees verder Onderwerpen schiphol douane identificatiebadge legitimatie klachtbehandeling 100 controle financiën Rapport 25 oktober 2011 2011 318 Klacht over handeling gemeente nav handhavingsverzoek 318 Inwoner van Emmen heeft overlast van een grondverzetbedrijf achter zijn woning Op onregelmatige tijden ook s avonds en in het weekend heeft hij veel last van lawaai Het bedrijf heeft geen vergunning In plaats van handhavend op te treden steekt de gemeente veel tijd en energie in het legaliseren van het grondverzetbedrijf De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente Emmen door haar handelwijze de schijn van partijdigheid heeft gewekt en daarmee het vertrouwen van een inwoner ernstig heeft geschaad Hij betreurt dat de gemeente niet open staat voor een oplossing waarbij tegemoet wordt gekomen aan de vermindering van het woongenot en de waarde van zijn woning Hij doet de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=6&zoekterm=%22fair%20play%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  wet politiegegevens wpol vernietiging bewijsmateriaal motiveringsvereiste Politie Rapport 9 juni 2011 2011 172 Beslissing op bezwaar leidde tot hogere terugvordering huurtoeslag Vrouw ontvangt een definitieve toekenning huurtoeslag op basis van onjuiste gegevens over de door haar betaalde huur Die huur was namelijk hoger dan waar de Belastingdienst van uit ging De teveel ontvangen toeslag van 644 moet ze terug betalen Zij maakt bezwaar maar na toekenning van dat bezwaar communiceert de Belastingdienst onduidelijk De Belastingdienst laat weten dat de eerste beslissing inderdaad onjuist was en dat ze 282 moet terug betalen De Belastingdienst bedoelde daarmee dat ze naast de 644 ook nog 282 moest betalen De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst in een brief de vrouw had moeten uitleggen hoeveel zij uiteindelijk zou moeten terugbetalen De ombudsman heeft er van kennis genomen dat de Belastingdienst bij haar klachtbehandelaars het belang van het juist en volledig motiveren van beslissingen op bezwaar en het opnemen van telefonisch contact in de klachtbehandeling onder de aandacht brengt Lees verder Onderwerpen bezwaarschrift huurtoeslag terugvordering motivering fair play financiën Rapport 8 juli 2011 2011 207 Klacht over reactietermijn bezwaarschriften en verzoeken en late informatieverstrekking Een inwoner van Scherpenzeel is het niet eens met verschillende besluiten van de gemeente over het perceel naast zijn huis Hij schrijft brieven en dient bezwaarschriften in Volgens hem neemt de gemeente hem niet serieus omdat die niet op tijd reageert en zijn klacht niet in behandeling neemt De Nationale ombudsman heeft er begrip voor dat het voor de gemeente lastig is om de procedure van bezwaar en beroep tegen een beslissing goed te scheiden van een klachtprocedure En dat dit in deze zaak heel complex lag Maar juist daarom had de gemeente met de klager in gesprek moeten gaan om de bedoeling goed te achterhalen Lees verder Onderwerpen reactietermijn informatieverstrekking bezwaarschrift verzoek gemeente fair play gemeente Rapport 28 juni 2011 2011 194 Verdachten klagen dat politie vraagt naar inhoud gesprek met advocaat Politie Drenthe vraagt tijdens verhoren aan verdachte vrouw en minderjarige jongen onafhankelijk van elkaar hoe zij het contact met hun advocaat hebben ervaren en wat de advocaat hen heeft geadviseerd Zowel het College van procureurs generaal als de korpsbeheerder vindt de klacht gegrond De ombudsman onderzocht de klachten vanwege het principiële karakter ervan De Nationale ombudsman is dat met hen eens Dergelijke vragen mogen ongeacht de intentie nooit aan verdachten worden gesteld omdat het recht op vertrouwelijkheid van gesprekken tussen een advocaat en zijn cliënt van essentieel belang is voor de procedurele kansen van de verdachte De ombudsman heeft er kennis van genomen dat de korpsleiding via het intranet de medewerkers erop heeft gewezen dat dit niet mag Lees verder Onderwerpen verdacht aanhouding verhoor advocaat fair play Politie Rapport 17 juni 2011 2011 178 Asielzoeker klaagt dat vreemdelingenpolitie intakegesprek wilde vooraf aan aangifte Asielzoeker uit Zimbabwe verblijft in het AZC in Aalten en wil aangifte doen van mensenhandel in het kader van de B9 regel bij de politie Zevenaar In een eerder rapport 2006 279 stelde de Nationale

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=7&zoekterm=%22fair%20play%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  van de werkvergunning liggen twee weken er is dus een verblijfsgat Later wordt zijn naturalisatieverzoek afgewezen hij is niet vijf jaar onafgebroken in Nederland geweest De Nationale ombudsman vindt dat de IND de man niet goed heeft geïnformeerd over het voorkomen van een verblijfsgat Ook heeft de IND de klacht van de man ten onrechte niet in behandeling genomen Zie ook 2011 089 Lees verder Onderwerpen verblijfsvergunning zoekjaar kennismigrantenregeling arbeidscontract immigratie en naturalisatiedienst ind verblijfsgat verblijfsaanvraag naturalisatieverzoek informatieverstrekking klachtbehandeling fair play binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Rapport 11 maart 2011 2011 087 Klacht over geen directe correspondentie naar gemachtigde advocaat door gemeente Eigenares van horeca bedrijven wil exploitatie en drankvergunningen laten wijzigen Voor één aanvraag past de gemeente de Wet Bibob toe De gemeente stuurt de correspondentie daarover naar haar huisadres en niet naar haar gemachtigde waar zij juist expliciet om had gevraagd omdat zij tijdelijk in een revalidatie inrichting verbleef Dit veroorzaakt vertraging en extra administratieve lasten Lees verder Onderwerpen ondernemer revalidatie exploitatievergunning drankvergunning wet bibob onderzoek informatieverstrekking machtiging advocaat gemeente fair play gemeente Rapport 16 maart 2011 2011 095 Klacht over afhandeling inzageverzoek medisch dossier UWV Man vraagt bij het UWV Almere zijn medisch en persoonlijk dossier op Het UWV heeft daar bijna elf weken voor nodig een forse overschrijding van de termijn die ervoor staat vier weken De man is ooit verdacht geweest van fraude en in zijn dossiers zitten getuigenverslagen die eruit gehaald moeten worden maar dat rechtvaardigt nog niet een dergelijke overschrijding van de termijn Tijdens het onderzoek van de ombudsman formuleerde de man een nieuwe klacht Die heeft het UWV niet in behandeling genomen Lees verder Onderwerpen inzageverzoek dossier uwv klachtbehandeling fraudeonderzoek getuigen bescherming beslistermijn voortvarendheid fair play sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 2 maart 2011 2011 071 ZZP ers met een valse start 9 feb 2010 over bejegening door inspecteurs van het UWV Dit rapport is samen met de rapporten 2011 069 2011 070 2011 072 2011 073 2011 074 een uitvloeisel van rapport 2010 025 ZZP ers met een valse start 9 feb 2010 en gaat over de bejegening door inspecteurs van het UWV Vrouw ontving tot oktober 2006 een WW uitkering Ongeveer 2 5 jaar later wordt ze door een inspecteur gebeld om een afspraak te maken voor een huisbezoek om de opgaven aan de Belastingdienst en aan het UWV te vergelijken met het aantal opgegeven uren Ze had de stukken weggedaan omdat ze die voor het UWVniet langer hoefde te bewaren en vroeg een kopie van het WW dossier Verder wilde ze precies weten wat de aanleiding was voor het onderzoek De Nationale ombudsman vindt dat de overheid een betrokken persoon moet informeren over de aanleiding van een onderzoek Zeker als een burger er om vraagt moet de overheid de informatie aan de burger voor te leggen Lees verder Onderwerpen ondernemer ww uitkering belastingdienst uwv inspecteur onderzoek fraude freelancer fnv fair play sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 15 februari 2011 2011 048 Verzoeker woont in Vietnam De Belastingdienst wil voor zijn

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=8&zoekterm=%22fair%20play%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 307 resultaten gevonden Rapport 21 juli 2005 2005 209 In een tweetal telefoongesprekken die verzoeker omstreeks oktober 2002 voerde met een medeweker van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport stelde verzoeker de overheid aansprakelijk voor schade die hij zou hebben geleden als gevolg van bl Lees verder Onderwerpen volksgezondheid welzijn en sport Rapport 7 april 2005 2005 107 Verzoekster was werkzaam voor een werkgever die enkele werknemers wilde ontslaan via de zogenoemde verkorte procedure als bedoeld in artikel 2 6 van het Ontslagbesluit Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 24 maart 2005 2005 084 Verzoekster diende nadat aan haar bijzondere bijstand was toegekend voor bijzondere ziektekosten rekeningen in bij de gemeente Vervolgens informeerde zij tevergeefs naar het uitblijven van betalingen Lees verder Onderwerpen gemeente Rapport 14 maart 2005 2005 078 Verzoeker had de Belastingdienst om uitstel van betaling verzocht voor een naheffingsaanslag omzetbelasting met boete tot een zeer aanzienlijk bedrag waartegen bezwaar was aangetekend Lees verder Onderwerpen financiën Rapport 16 februari 2005 2005 041 In december 2001 ontving verzoekster een aanschrijving inzake de illegale bewoning van een woning Lees verder Onderwerpen gemeente Rapport 4 maart 2005 2005 062 Aan verzoeker waren niet eerder aanslagen inkomstenbelasting opgelegd In april 2003 zond verzoekers gemachtigde de Belastingdienst fotokopieën van aangiften inkomstenbelasting over de jaren 1995 tot en met 2000 Lees verder Onderwerpen financiën Rapport 17 februari 2005 2005 045 Verzoeker klaagde erover dat zijn gemachtigde

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=30&zoekterm=%22fair%20play%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/044 Gemeente Heerlen had zich tijdens klachtbehandeling over verbale bedreiging onpartijdig moeten opstellen | Nationale ombudsman
  Traa de dag na het telefonisch gesprek een vervolgafspraak zou hebben met de cardioloog en dat hij aangaf na het gesprek naar de GGD toe te gaan De medewerker heeft conform de adviezen van de geraadpleegde collega s uiteindelijk op basis van eigen inzicht besloten om de artsen te informeren Hoe heeft de gemeente de klacht afgehandeld De gemeente gaf in haar reactie aan de Nationale ombudsman het volgende aan Op 22 augustus 2013 ontving de gemeente de klacht van de heer Traa tegen de WMO consulent Hij klaagde erover dat de consulent aan een arts van de GGD en de cardioloog heeft doorgegeven dat hij een bedreiging heeft geuit jegens hen Na ontvangst heeft de gemeente de klacht van de heer Traa doorgestuurd naar de beklaagde medewerker met het verzoek om daarop een reactie te geven en heeft zij de heer Traa uitgenodigd voor een gesprek om de klacht toe te lichten en te bespreken In dit gesprek zijn de versies van het gebeurde van de heer Traa en van de WMO consulent besproken De heer Traa heeft de versie van de medewerker met klem bestreden Daarop heeft de klachtbehandelaar de medewerker geconfronteerd met de versie van de heer Traa en de consequenties voor hem namelijk registratie in het politieregister en het feit dat hij op de bedreiging is aangesproken door de cardioloog in de wachtkamer bij zijn praktijk Daarbij heeft de klachtbehandelaar aan de medewerker nadrukkelijk de vraag gesteld of dit voor hem misschien toch aanleiding was om anders tegen de zaak aan te kijken De medewerker hield vol dat de heer Traa de bedreiging in het gesprek heeft uitgesproken Hij heeft verder toegelicht dat hij de woorden van de heer Traa heeft geciteerd en dat hij niet heeft gezegd dat de heer Traa de bedreiging ook daadwerkelijk zal uitvoeren In het gesprek met de medewerker heeft de klachtbehandelaar ook de integriteit van zijn handelen in deze casus besproken en heeft hij het handelen tegen het licht van de gedragscode voor ambtenaren gehouden Op basis daarvan heeft de klachtbehandelaar geoordeeld dat gelet op de ernst van de bedreiging de medewerker juist heeft gehandeld Van het telefoongesprek had de medewerker een notitie gemaakt in het werkproces van de aanvraag van de heer Traa Op 21 02 2013 uit de cliënt zich zeer agressief richting de GGD arts en de cardioloog De cliënt bedreigt beiden met fysiek geweld ik schiet ze kapot ik heb toch niets te verliezen ik maak ze kapot De gemeente heeft haar agressieprotocol toegestuurd aan de Nationale ombudsman De heer Traa vindt dat de gemeente op een aantal punten niet volgens het protocol heeft gehandeld Zo is het gesprek niet beëindigd toen de bedreiging zou hebben plaats gevonden en is er daarna geen feitenrapportage opgemaakt De gemeente heeft de heer Traa niet te kennen gegeven dat hij grenzen heeft overschreden bij voorbeeld door een ordegesprek of een waarschuwingsbrief Ook heeft de gemeente de cardioloog benaderd terwijl hij geen adviseur is van de gemeente 6 Standpunt van

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/044 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  aan het werk te helpen Ze vraagt het UWV om een deskundigenoordeel Het UWV belt de contactpersoon bij haar werkgever op een ongelukkig moment Er ontstaat een misverstand over wie wie zal terugbellen Er volgt geen telefoongesprek meer Het UWV komt vervolgens met het oordeel dat de werkgever onvoldoende doet De werkgever klaagt hierover en ook over de manier waarop het UWV die klacht vervolgens behandelt De ombudsman oordeelt dat het UWV onvoldoende hoor en wederhoor heeft toegepast en daarom schiet ook de motivering van het oordeel te kort Lees verder Onderwerpen uwv deskundigenoordeel arbeidsdeskundige hoor en wederhoor motiveringsvereiste Rapport 7 april 2015 2015 075 Gemeente had man moeten inlichten dat er op korte termijn meer duidelijkheid komt over voortgang nieuwbouwproject Een man belt naar de gemeente en informeert naar de stand van zaken van de plannen voor een nieuwbouwproject Hij is van plan om een huis te kopen dat grenst aan het plangebied De gemeente geeft aan dat de realisatie van het plan afhankelijk is van het bestemmingsplan en de voorverkoop van de woningen Zij geeft niet aan dat het plan niet door zal gaan Kort na dit gesprek sluit de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met twee private partijen en wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart De man dient een klacht in bij de gemeente omdat hij niet over deze onderhandelingen is geïnformeerd De gemeente acht de klacht ongegrond en geeft aan dat alle informatie is verstrekt die de gemeente redelijkerwijs mocht verstrekken De ombudsman vindt dat de gemeente dit niet kan stellen De gemeente had de man zodanige informatie moeten verstrekken dat hij erop voorbereid was dat mogelijk op korte termijn meer duidelijkheid zou ontstaan De ombudsman vindt niet dat de gemeente de man ook had kunnen en moeten laten weten dat de onderhandelingen zich op dat moment in de afrondende fase bevonden Dat is immers vertrouwelijke informatie Zolang de onderhandelingen nog niet zijn afgerond kan een mededeling daarover de onderhandelingspositie van partijen schaden Lees verder Onderwerpen gemeente nieuwbouwproject informatieverstrekking Column 18 april 2015 De manier waarop Wat een goed idee van de gemeente Haarlemmermeer als zelfstandige starten Edwin krijgt een bijstandsuitkering en wil graag weer aan de slag Eerst nog wat navraag doen over een paar onduidelijkheden want het is wel een spannende beslissing Lees verder Onderwerpen gemeente bbz bijstandsuitkering zelfstandige Column 4 april 2015 Ik ben uw nieuwe ombudsman Dit is mijn eerste column als uw nieuwe Nationale ombudsman Graag stel ik mij voor Mijn naam is Reinier van Zutphen Afgelopen dinsdag ben ik beëdigd door de voorzitter van de Tweede Kamer De dag daarna ben ik officieel aan het werk gegaan Lees verder Onderwerpen nationale ombudsman no reinier van zutphen Rapport 19 februari 2015 2015 030 Regionale politie eenheid Noord Nederland vervoert verdachte ten onrechte in handboeien naar het politiebureau Een man krijgt van een politieambtenaar van de regionale eenheid Noord Nederland telefonisch een uitnodiging om op het politiebureau in Drachten een verklaring af te leggen over zijn aangifte dat hij een fors geldbedrag niet terugkrijgt van een

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22telefoongesprek%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  de politie Maar het is in strijd met de wet dat de politie weigert de klacht in behandeling te nemen Lees verder Onderwerpen Politie partijdigheid klachtbehandeling Rapport 1 juni 2015 2015 083 Gemeente Brunssum laat na om bouwbedrijf te informeren over de gang van zaken rond gunnen van opdracht aan ander bedrijf Een directeur van een bouwbedrijf brengt aan de gemeente Brunssum een offerte uit voor een bouwproject voor de laagste prijs Toch wordt hem de opdracht niet gegund De gemeente zet vervolgens de procedure stil omdat zijn prijs het budget te boven gaat In een nieuwe procedure besluit de gemeente een groot deel van de geplande werkzaamheden te schrappen De opdracht wordt vervolgens aan een ander bedrijf gegund met een lagere prijs De man constateert later dat de geschrapte werkzaamheden toch zijn uitgevoerd De gemeente zegt niet bevoegd te zijn tot een inhoudelijk oordeel omdat de man zich tot de rechter kon wenden De Nationale ombudsman concludeert dat de gemeente wel bevoegd is om een inhoudelijk oordeel te geven maar niet verplicht Duidelijk is dat de man niet behoorlijk is geïnformeerd door de gemeente over de gang van zaken en over het resultaat van de evaluatie De ombudsman geeft de gemeente in overweging om dit alsnog te doen De klacht is gegrond Lees verder Onderwerpen gemeente aanbestedingsbeleid bouwproject Nieuwsbericht 1 april 2015 Substituut ombudsman Addie Stehouwer over eerstelijns klachtafhandeling De Nationale ombudsman wil gemeenten ondersteunen bij de versterking van hun eerstelijns klachtbehandeling De meeste gemeenten hebben hun handen vol aan het vat krijgen op hun nieuwe taken Laat ons meedenken daar zijn we voor Lees verder Onderwerpen decentralisatie gemeenten Zorg jeugd en gezin Nieuwsbericht 6 april 2015 Senior klachtbehandelaar Jan Prins Klacht is spiegel voor organisatie Schiet niet direct het juridisch traject in Behandel elke burger zoals je zou willen dat je moeder behandeld wordt Met egards Door goed te luisteren Lees verder Onderwerpen decentralisatie Zorg jeugdzorg gemeenten Nieuwsbericht 30 oktober 2014 Deelname aan project Hacking Habitat Dit project staat in het teken van de toenemende invloed van instituten en systemen als machtige technologische netwerken en de urgentie dat het voor de mens leefbaar moet blijven Lees verder Rapport 2 april 2015 2015 070 Gemeenteraad Westerveld reageerde te laat en zonder afdoende besluitvorming op klacht Een man klaagt in 2013 over de handelwijze van het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Westerveld in 2011 met betrekking tot een door hem gedaan verzoek om aangifte van fraude te doen De gemeenteraad hoefde die klacht niet in behandeling te nemen en de man niet te horen aangezien de jaartermijn was verstreken Maar de beslissing van de raad om zijn klacht niet in behandeling te nemen is ten onrechte niet binnen 4 weken genomen Bovendien was het formele besluitvormingstraject onvoldoende door de raad per e mail te consulteren en de beslissing nog dezelfde dag te verzenden De raad had de beslissing in zijn vergadering moeten nemen of deze ten minste in de eerstvolgende raadsvergadering moeten bevestigen Lees

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=1&zoekterm=%22klachtbehandeling%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive