archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  behandeling neemt nadat de rechter heeft beslist dat een nieuwe beslissing moet worden genomen De IND bericht dat hij het nodig vindt de man en vrouw aanvullend te horen De advocaat verzoekt de IND een afspraak te maken voor dat gehoor maar krijgt geen reactie Kort daarna ontvangen de man en de vrouw een afwijzende beslissing zonder dat zij zijn gehoord De ombudsman vindt dat de IND direct en uit zichzelf had moeten uitleggen waarom hij het bij nader inzien niet nodig vond de man en de vrouw aanvullend te horen De IND hoefde niet uit zichzelf toe te lichten waarom een ander medewerker de behandeling had overgenomen aldus de ombudsman Over de vraag of het nodig was de man en de vrouw aanvullend te horen laat de ombudsman zich niet uit omdat het aan de rechter is om hierover te oordelen Lees verder Onderwerpen ind asielaanvraag gehoor beslissing Rapport 20 januari 2015 2015 013 LBIO reageert onvoldoende op vragen en klachten over inning kinderalimentatie en loonbeslag Een man krijgt bericht dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO de inning van de kinderalimentatie overneemt van de ex vrouw en dat er loonbeslag wordt gelegd Maar de man stelt geen achterstand te hebben in de betaling van de kinderalimentatie en niet verplicht te zijn het bedrag te indexeren Hij gaat ervan uit dat de zaak met zijn toelichting op de berekening is afgesloten als hij geen reactie van het LBIO krijgt Het LBIO zegt deze toelichting nooit te hebben ontvangen en reageert ook niet op diverse e mails van de man De Nationale ombudsman constateert dat het LBIO onnodig escalatie heeft laten ontstaan door niet voldoende op de vragen van de man in te gaan Ook heeft het LBIO de klacht van de man over de manier van klachtbehandeling onvoldoende behandeld De ombudsman beveelt het LBIO aan een gebaar naar de man te maken voor de ondervonden hinder De ombudsman heeft niet kunnen vaststellen dat de bewering van de man waar is dat het LBIO privégegevens van de man aan zijn ex vrouw heeft verstrekt Lees verder Onderwerpen lbio kinderalimentatie inning loonbeslag Nieuwsbericht 31 juli 2014 Geen aanwijzing voor structurele misstanden bij politie Schilderswijk Den Haag De waarnemend Nationale ombudsman Frank van Dooren vindt geen aanwijzing voor structurele misstanden in het optreden van de politie van Bureau De Heemstraat in Den Haag Lees verder Onderwerpen Politie schilderswijk Actiecomité Herstel van vertrouwen politieoptreden Rapport 7 april 2014 2014 030 Niet onafhankelijke klachtbehandeling bij bezwaarprocedure bouwvergunning Inwoner van de gemeente Aalsmeer heeft een aantal procedures lopen tegen de gemeente In zijn dossier van de gemeente vindt hij een brief waarin staat dat de gemeente de communicatie tussen hem en de gemeente wil inperken omdat hij een onevenredig groot beslag legt op de organisatie De Nationale ombudsman vindt deze maatregelen in dit geval evenredig Wel had de brief niet in dit bezwaardossier mogen zitten Ook vindt de ombudsman dat door de samenstelling van de klachtencommissie de schijn van partijdigheid is gewekt Lees verder Onderwerpen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=2&zoekterm=%22klachtbehandeling%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  gesprek ging en de man daarom graag een vertrouwenspersoon er bij wilde hebben Voortaan zal een vertrouwenspersoon niet worden geweigerd Het zorgkantoor zal uitleggen dat een vertrouwenspersoon anders dan familie uit de eerste lijn ter ondersteuning als toehoorder aanwezig mag zijn bij het gesprek maar niets mag zeggen Het laat de keuze aan de betrokkene of de vertrouwenspersoon wel of niet aanwezig is bij het gesprek Lees verder Onderwerpen zorgkantoor menzis persoongebonden budget pgb vertrouwenspersoon Rapport 6 november 2013 2013 159 Bewoner klaagt over klachtbehandeling door waterschap Brabantse Delta Ingezetene van het waterschap Brabantse Delta heeft een oprit die verzakt De verzakking wordt veroorzaakt door versleten beschoeiing in de naastgelegen sloot Die sloot is van het waterschap De man klaagt bij het waterschap over het optreden van een medewerker die bij hem is komen kijken In de reactie op de klacht heeft het waterschap het alleen maar over de oplossing van dit probleem maar niet over de manier waarop het waterschap met hem omgaat De Nationale ombudsman vindt dat het waterschap eerder met de man had moeten praten over zijn klacht Lees verder Onderwerpen waterschap brabantse delta verzakking oprit slijtage beschoeiing sloot klachtbehandeling waterschap Rapport 10 december 2014 2014 181 Belastingdienst Toeslagen komt te lang toezeggingen betalingen niet na Een vrouw ontvangt al jaren toeslagen maar krijgt deze niet meer na een doorgegeven wijziging Ze belt diverse keren de Belastingdienst Toeslagen maar die stelt dat de toeslagen wel steeds zijn uitbetaald De vrouw en de Nationale ombudsman zoeken herhaaldelijk contact met de Belastingdienst Toeslagen maar toezeggingen worden niet nagekomen en de betalingen van de toeslagen blijven onjuist Dan blijkt dat de Belastingdienst Toeslagen eerder een zogeheten Stella betaling heeft gedaan aan de vrouw Zij heeft de spoedbetaling onder de naam Stella niet herkend als afkomstig van de Belastingdienst Toeslagen De Stella betaling heeft het normale proces van betalen van toeslagen verstoord Een halfjaar na haar eerste melding over het ontbreken van betalingen van toeslagen verlopen de betalingen uiteindelijk weer zoals het moet De ombudsman vindt dat dit te lang heeft geduurd waardoor de vrouw onnodig in de financiële problemen is gebracht De Belastingdienst Toeslagen legt uit dat een Stella betaling handmatig wordt uitgevoerd Zolang deze niet administratief is verwerkt blijven reguliere automatisch verlopende betalingen geblokkeerd staan in de systemen De ombudsman beveelt de staatssecretaris aan het proces van klachtbehandeling te verbeteren Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen spoedbetaling financiële toezegging financiële problemen klachtbehandeling wijziging Rapport 20 november 2014 2014 163 College van burgemeesters en wethouders Helmond had klacht op tijd moeten afhandelen en hierover moeten informeren Verzoekers klagen erover dat het college van burgemeester en wethouders van Helmond pas na het verlopen van de wettelijke beslistermijn over hun klacht heeft beslist Tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman blijkt dat het college het formele traject heeft gevolgd nadat een informele klachtafhandeling niet was gelukt Een informele afhandeling van klachten heeft veruit de voorkeur maar dit had er niet toe mogen leiden dat de wettelijke beslistermijn is overschreden Ook had het college

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=3&zoekterm=%22klachtbehandeling%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Vrouw wil haar oprit tot aan de straat laten doorlopen maar de gemeente Laren wil dit niet omdat de oprit niet haar eigendom is Zij laat de gemeente weten het niet eens te zijn met deze beslissing omdat veel meer opritten in de gemeente tot aan de straat doorlopen wat ze aantoont met meegezonden foto s De gemeente is het niet met haar eens omdat zij niet de exacte adressen heeft vermeld De vrouw klaagt dat de gemeente haar niet in de gelegenheid heeft gesteld haar bewijzen te onderbouwen De Nationale ombudsman is van oordeel dat de gemeente in plaats van een formeel juridische aanpak van haar klacht had moeten kiezen voor een betrokken persoonlijke en oplossingsgerichte aanpak om escalatie te voorkomen of te beperken Lees verder Onderwerpen gemeente klachtbehandeling formeel onpersoonlijk Rapport 23 augustus 2013 2013 103 Onzorgvuldige klachtbehandeling door gemeente betreffende slijtlaag op asfaltweg Gezin uit Sevenum heeft last van teersporen in huis Die zijn veroorzaakt door de nieuwe kleeflaag op het asfalt van hun straat Het gezin vraagt de gemeente om de schade te vergoeden De Nationale ombudsman heeft getoetst of de gemeente zich heeft gehouden aan de spelregels van zijn Schadevergoedingswijzer De ombudsman vindt dat het college niet gevolgd kan worden in het ontkennen van een causaal verband tussen het wegdek en de teersporen omdat onafhankelijk onderzoek dit heeft uitgewezen Ook wijst hij erop dat de gemeente als wegbeheerder in beginsel aansprakelijk is voor de gevolgen van gebreken aan de weg Lees verder Onderwerpen klachtbehandeling schadeclaim college van burgemeester en wethouders van horst aan de maas aansprakelijkheid teersporen kleeflaag asfaltweg gemeente Dossier 7 juli 2014 Dossier Overheid geld Hoe komt het dat bij mensen schulden ontstaan Er zijn allerlei oorzaken werkloosheid hypotheekproblemen scheiding ziekte of onverwachte terugvorderingen van de overheid Natuurlijk moet je terugbetalen wat je teveel hebt gekregen Lees verder Onderwerpen traag betalende overheid toeslagen zzp ers betalingsregeling betaalgedrag schuldhulpverlening belastingdienst Rapport 23 september 2014 2014 123 DT V moet maatwerk leveren bij wel of niet presenteren asielzoekster bij ambassade Vrouw afkomstig uit Nigeria dient in 2002 bij de Immigratie en Naturalisatiedienst IND een verzoek in om toelating als asielgerechtigde Dit verzoek wordt afgewezen en ze wordt uitgezet naar Spanje In 2002 keert ze terug naar Nederland en in 2011 krijgt ze hier een dochter In 2013 nadat ze hier is aangetroffen en in vreemdelingenbewaring is gezet dient ze een nieuw asielverzoek in het belang van haar dochter Dit verzoek wordt ook afgewezen en haar advocaat dient zowel een beroepschrift als een verzoek tot het treffen van een voorlopig voorziening in bij de rechtbank Het beroep wordt gegrond verklaard en de IND moet opnieuw een beslissing nemen Het asielverzoek wordt weer afgewezen en de advocaat gaat ook daarvan in beroep Intussen heeft de DT V haar tweemaal zowel voor als na de uitspraak van de rechter gepresenteerd bij de Nigeriaanse ambassade om daar reisdocumenten voor haar te krijgen De ombudsman oordeelt dat beide presentaties niet behoorlijk waren Lees verder Onderwerpen dienst terugkeer vertrek dt v

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=4&zoekterm=%22klachtbehandeling%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  met instemming kennis van genomen dat inmiddels de klachtbehandeling goed wordt opgepakt en dat in het ministerie van VWS zal toezien op de klachtbehandeling Lees verder Onderwerpen zorgverzekeringskantoor caribisch nederland zvk reiskostenvergoeding klachtbehandeling volksgezondheid welzijn en sport Tekstpagina 30 juli 2014 Feiten Cijfers Wilt u meer weten over de klachten die de Nationale ombudsman ontvangt Lees verder Onderwerpen klachten aanbevelingen overheidsinstanties Onderzoek 29 juli 2014 2014 078 Contrasterende beelden Naar aanleiding van signalen in de media en klachten van het Actiecomité Herstel van Vertrouwen over het optreden door politieambtenaren van Bureau De Heemstraat in de Haagse Schilderswijk is de Nationale ombudsman een onderzoek uit eigen beweging gesta Lees verder Tekstpagina 9 juli 2014 Boeken en artikelen Hieronder vindt u vanaf 2008 de boeken en artikelen die gepubliceerd zijn door of in opdracht van de Nationale ombudsman Lees verder Rapport 10 maart 2014 2014 017 Man klaagt over ongemotiveerde beslissing schadevergoedingsverzoek politie Man legt een wielklem aan om de auto van zijn dochter om te voorkomen dat haar ex partner er gebruik van maakt De ex partner belt de politie Haaglanden die de wielklem verwijdert waarbij deze kapot is gegaan De politie weigert de schade van 84 99 te vergoeden De Nationale ombudsman vindt dat de politie het schadevergoedingsverzoek niet zorgvuldig heeft behandeld en zonder enige motivering heeft afgewezen Hij heeft er kennis van genomen dat de politie inmiddels excuses heeft aangeboden en de schade alsnog heeft vergoed Lees verder Onderwerpen schadevergoedingsverzoek klachtbehandeling motivering behandelingsduur Politie Tekstpagina 10 juni 2014 Werken bij Heb je interesse in werken bij het Bureau Nationale ombudsman Lees hieronder meer over onze werksfeer en wat wij te bieden hebben Lees verder Onderwerpen medewerker talent vacatures stages sollicitatie Rapport 28 februari 2014 2014 013 Politie neemt tijdens verkeerscontrole spullen in beslag en geeft deze te laat terug Tijdens een verkeerscontrole heeft de politie Den Haag bij verzoeker o a zijn VW Golf pillen een Rolex horloge een Iphone en contact geld in beslag genomen Hoewel na drie weken het beslag wordt opgeheven krijgt hij de spullen pas twee maanden daarna terug Het verbaast de Nationale ombudsman dat in al die maanden en na al die telefonische contacten door de man en zijn raadsvrouw er niet één medewerker van het OM of de politie de noodzaak voelde om deze zaak voor verzoeker uit te gaan zoeken en zich verantwoordelijk te voelen Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat het OM Den Haag excuses heeft aangeboden Lees verder Onderwerpen behandeling inbeslaggenomen goederen klachtbehandeling verantwoordelijkheid medewerkers veiligheid en justitie Politie Column 3 mei 2014 Boos op DUO Hans is boos op DUO Ontzettend boos Zijn dochters kregen eerst geen studiefinanciering later weer wel en vervolgens werd alles met een boete weer ingetrokken En nu wordt de studiefinanciering teruggevorderd vanaf 2008 Lees verder Onderwerpen duo procedure rechter communicatie boete aanvraag Nieuwsbericht 27 maart 2014 Medewerkers ombudsman brengen werkbezoek aan Caribisch Nederland Vanaf maandag 31 maart zijn medewerkers van de Nationale ombudsman in Caribisch Nederland om klachten van burgers over

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=5&zoekterm=%22klachtbehandeling%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  de verzekeringsarts contact met haar op en legt alles nog eens fijntjes uit Een goede reactie op de klacht komt er niet De Nationale ombudsman oordeelt dat het UWV de klacht niet zorgvuldig heeft behandeld Wel vindt hij dat het deskundigenoordeel goed tot stand is gekomen Uit de aantekeningen van de verzekeringsarts blijkt dat er een gedegen lichamelijk onderzoek heeft plaatsgevonden en een aantal zaken met de man zijn doorgesproken Dat heeft langer dan vier minuten geduurd maar blijkbaar heeft de man zich onvoldoende gehoord gevoeld Dat leidde tot de klacht Lees verder Onderwerpen deskundigenoordeel uwv onderzoek verzekeringsarts gezondheidstoestand sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 20 november 2013 2013 173 Klacht over onaangekondigd plaatsen van afvalbak voor woonhuis Gemeente Venlo plaatst een afvalbak frontaal voor een woning De bewoner vraagt de gemeente om een andere plaats van de bak maar dat weigert de gemeente De man kan geen bezwaar maken en hij krijgt nooit bericht over zijn klacht De Nationale ombudsman vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente niet één keer naar de plaats van de bak is komen kijken Zelfs na tussenkomst van de Nationale ombudsman heeft de gemeente niets met signalen gedaan Lees verder Onderwerpen gemeente venlo afvalbak onaangekondigde plaatsing klachtbehandeling gemeente Rapport 17 december 2013 2013 194 Man klaagt over formeel juridisch benadering bezwaarschriften door BSGR Woningeigenaar maakt bezwaar tegen de WOZ waardebepaling van zijn huis bij de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland BSGR Een tijdige beslissing blijft uit en hij stelt de BSGR in gebreke Daarna ontvangt hij standaardafwijzing waarin niet op zijn bezwaren wordt ingegaan De woningeigenaar vindt de procedure nogal formeel Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman is echer niet gebleken dat de BSGR de behandeling van bezwaarschriften vooral formeel juridisch benadert en onvoldoende bereid is om af te wijken van standaardwerkwijzen In dit geval ontstond er een impasse in de behandeling van het bezwaar Door een ingebrekestelling van de kant van de woningeigenaar was de BSGR gedwongen snel te beslissen Lees verder Onderwerpen belastingsamenwerking gouwe rijnland klachtbehandeling woz waardebepaling financiën Rapport 25 november 2013 2013 177 Beroepsofficier klaagt over beëindiging functie na onderzoek wegens verstoord werkklimaat Beroepsofficier van de Landmacht vervangt tijdelijk een zieke collega van een andere eenheid in een leidinggevende functie Er wordt een huishoudelijk organisatie onderzoek ingesteld naar haar eenheid wegens een verstoord werkklimaat Naar aanleiding van dat onderzoek wordt haar tijdelijke tewerkstelling direct beëindigd Zij dient een klacht in en deze wordt grotendeels gegrond verklaard het gehele dossier wordt vernietigd De Nationale ombudsman constateert tekortkomingen in de klachtbehandeling en vindt dat wanneer een klacht gegrond is verklaard de overheid excuses of een ander passend gebaar moet maken zodat het vertrouwen wordt hersteld Lees verder Onderwerpen beroepsofficier landmacht werkklimaat klachtbehandeling herstel vertrouwen defensie Rapport 11 oktober 2013 2013 071 Gescheiden moeder klaagt dat haar informant niet is betrokken bij het raadsonderzoek van de kinderbescherming Gescheiden moeder van twee kinderen heeft bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling AMK een aangifte gedaan van huiselijk geweld onttrekking ouderlijk gezag en poging tot zware mishandeling Het AMK

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=6&zoekterm=%22klachtbehandeling%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  kunnen inzien Lees verder Onderwerpen ww uitkering uwv verzekeringsarts re intergratiecoach medisch beroepsgeheim medisch dossier sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 11 juli 2013 2013 085 Klacht over afwijzing betalingsregeling waterschapsbelastingen Man betaalde al jaren het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht de waterschapsbelasting in een aantal termijnen Hij vraagt voor 2012opnieuw een betalingsregeling maar het Hoogheemraadschap wijst dat af De Nationale ombudsman vindt dat het Hoogheemraadschap de man tijdig en gemotiveerd had moeten informeren dat voortaan in maximaal 6 termijnen moet worden betaald Lees verder Onderwerpen betalingsregeling waterschapsbelastingen klachtbehandeling beleid hoogheemraadschap infrastructuur en milieu Rapport 22 november 2013 2013 175 Defensiemedewerkster klaagt over juridisering arbeidsconflict bij Defensie Defensiemedewerkster wordt door de Directeur Bedrijfsmaatschappelijk Werk op het matje geroepen wegens o a onbetamelijk en insubordinerend gedrag Het gespreksverslag merkt defensie aan als ambtsbericht wat tot rechtspositionele consequenties kan leiden De vrouw maakte daar bezwaar tegen en nog tijdens de procedure werd het ingetrokken De Nationale ombudsman vindt dat de motivering van het advies van de klachtencommissie op een aantal punten niet deugt Ook vindt hij dat Defensie bij arbeidsconflicten niet moet juridiseren maar met mediation de communicatie moet verbeteren Lees verder Onderwerpen arbeidsconflict defensie insubordinerend gedrag ambtsbericht juridisering defensie Nieuwsbericht 24 juni 2013 Ombudsman behandelt vanaf 1 juli klachten van veteranen De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer behandelt vanaf 1 juli klachten van veteranen over zowel overheidsinstanties als niet overheidsinstanties die een taak uitoefenen ten aanzien van veteranen Dit kondigt hij aan in een brief aan de minister van Defensie Lees verder Onderwerpen veteranenombudsman Veteranenwet Bestuur onderzoek klachtbehandeling minister van defensie Rapport 24 oktober 2012 2012 174 Vrouw klaagt over onzorgvuldige klachtbehandeling college Inwoner van Langedijk heeft een klacht ingediend over het handhavend optreden van de gemeente tegen het aanleggen vlonders en steigers zonder vergunning De klachtencommissie oordeelt dat de gemeente niet zorgvuldig en onvoldoende transparant heeft gehandeld maar de gemeente verklaart de klacht niettemin grotendeels ongegrond De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente niet duidelijk heeft kunnen maken waarom het advies van de klachtencommissie niet is opgevolgd Hij vraagt de gemeente een nieuwe beslissing over de klacht te nemen Lees verder Onderwerpen klacht procedure afhandeling gemeente langedijk klachtencommissie gemeente Rapport 8 november 2013 2013 165 Klacht over onderzoek door AMK inzake melding kindermishandeling Gescheiden vader klaagt over het Bureau Jeugdzorg Gouda Het AMK heeft onderzoek ingesteld of er sprake is van kindermishandeling Dit is niet het geval er is wel sprake van een verstoorde verhouding tussen hem en zijn oudste dochter Het is de Nationale ombudsman gebleken dat het AMK onderzoek deed naar de algehele situatie bij de vader thuis en niet naar een enkel incident zoals de vader meende Het ombudsman vindt dat het AMK de zaak zorgvuldig heeft onderzocht en de conclusies daarop heeft gebaseerd Lees verder Onderwerpen amk kindermishandeling bureau jeugdzorg onderzoek jeugdzorg Rapport 2 juli 2013 2013 081 Echtgenoot klaagt over lichamelijk onderzoek door UWV bij zijn vrouw met psychische klachten Vrouw komt op het spreekuur van verzekeringsarts van het UWV in Goes De vrouw heeft psychische klachten

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=7&zoekterm=%22klachtbehandeling%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Bewoners van een woning in Arnhem ervaren aanhoudende overlast door de opvang van Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers AMA s in naastgelegen panden Het gezin krijgt nergens gehoor alle instanties Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers gemeente Arnhem politie Juzt Nidos wijzen naar elkaar Gegeven de situatie vindt de Nationale ombudsman dat het COA een duidelijke regierol moet nemen Het is de ombudsman niet gebleken dat het COA zich actief en zichtbaar heeft ingezet om de straat ook voor de andere bewoners veilig en leefbaar te houden Hij vindt dat de politie de klachtprocedure niet slagvaardig heeft opgepakt De gemeente Arnhem heeft het initiatief genomen voor een mediationtraject Lees verder Onderwerpen asielzoekers overlast klachtbehandeling centraal orgaan opvang asielzoekers coa alleenstaande minderjarige asielzoekers ama s Politie gemeente veiligheid en justitie gemeente Rapport 13 september 2013 2013 120 Familie overleden vrouw klaagt dat politie onvoldoende heeft gedaan om hen te achterhalen Man komt erachter dat zijn zus is overleden Hij vindt dat de politie Fryslân en de gemeente Weststellingwerf onvoldoende hebben gedaan om nabestaanden te vinden De Nationale ombudsman vindt dat de politie zich voldoende heeft ingespannen er waren geen aanwijzingen dat de vrouw nabestaanden had Wel had de gemeente zich uit menselijk oogpunt meer moeten inspannen om nabestaanden te vinden Lees verder Onderwerpen overleden familie Politie Politie gemeente Rapport 24 januari 2012 2012 004 Rijopleider klaagt over afkeuring lesauto door examinator en klachtbehandeling CBR Examinator van het CBR heeft auto van rijinstructeur verzoeker afgekeurd voor rijexamen vanwege de geur De auto rook sterk naar schoonmaakmiddelen Het CBR vindt de klacht ongegrond omdat niet meer na te gaan is of de auto inderdaad stonk en weigert de examenkandidaat de kosten voor een nieuw examen te vergoeden De Nationale ombudsman vindt dat het CBR de mening van de examinator zwaarder heeft laten wegen dan die van de kandidaat en de rijinstructeur Omdat er geen second opinion mogelijk was had het CBR een middenweg moeten kiezen in de klachtbehandeling Lees verder Onderwerpen rijexamen cbr klachtbehandeling infrastructuur en milieu Rapport 10 april 2013 2013 031 Man klaagt dat UWV niet inhoudelijk ingaat op de vraag wat zijn eerste ziektedag is Man heeft zich in januari ziek gemeld en krijgt in november een brief van het UWV waarin staat dat hij bijna één jaar ziek is Drie maanden later stuurt het UWV hem een brief waarin staat hoe hij een WIA uitkering kan aanvragen omdat hij twee jaar ziek is In de klachtprocedure geeft het UWV hem geen duidelijkheid welke van de brieven klopt nu De Nationale ombudsman vindt het opmerkelijk dat het UWV de man geen antwoord geeft op zijn klacht en doet de aanbeveling dit alsnog te doen Lees verder Onderwerpen uwv ziektedag klachtbehandeling sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 28 augustus 2013 2013 108 Verzoeker klaagt over onzorgvuldig deskundigheidsoordeel re integratieinspanningen Man is langdurig ziek en zijn werkgever vraagt het UWV Nijmegen om zijn re integratie inspanningen te beoordelen De arbeidsdeskundige vindt dat hij zich onvoldoende inspant om te re integreren Hij motiveert dat met medische gegevens Hij

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=8&zoekterm=%22klachtbehandeling%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  over de Nationale ombudsman Leveranciers 36 278 klachten ontvangen in 2014 U bent hier Home Vind hier nieuws rapporten en meer over verschillende thema s en publicaties Uw zoekopdracht Zoeken Sorteren op Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 421 resultaten gevonden Rapport 21 januari 2005 2005 018 In 2001 raakte verzoeker als autobestuurder betrokken bij een aanrijding met een politieauto waarbij verzoekers auto ook werd beschadigd Lees verder Onderwerpen Politie Pagination First page eerste Previous page vorige Pagina 35 Pagina 36 Pagina 37 Pagina 38 Pagina 39 Pagina 40 Pagina 41 Pagina 42 Huidige pagina 43 Kunnen wij u helpen Aan het juiste adres Procedure Klacht indienen Vraag

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=42&zoekterm=%22klachtbehandeling%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive