archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nationale ombudsman ziet kloof tussen groepen burgers ontstaan | Nationale ombudsman
  voet waardoor mensen beneden het bestaansminimum komen De meeste oordelen van de ombudsman gaan over gebrek aan eerlijkheid en betrouwbaarheid van de overheid Naast het jaarverslag publiceert de ombudsman dertien jaarbrieven aan overheidsinstanties waar hij veel klachten over ontvangt In de jaarbrieven geeft hij een analyse van de belangrijkste klachten en nodigt hij de overheidsinstanties uit voor een gesprek over verbeteringen Dienstverlening Het thema van het jaarverslag is de dienstverlening en in het bijzonder de digitale dienstverlening door de overheid Veel burgers zijn blij met de mogelijkheid digitaal met de overheid te communiceren Maar de Nationale ombudsman stelt ook vast dat burgers die niet digitaal vaardig zijn steeds verder van de overheid dreigen af te raken Hij pleit er voor de dienstverlening van de overheid ook af te stemmen op burgers die de overheid niet begrijpen terwijl ze er tegelijkertijd wel van afhankelijk zijn Op die manier kunnen álle burgers de regie voeren over hun eigen leven zegt waarnemend Nationale ombudsman Frank van Dooren Verder vindt hij dat de overheid naast contact via internet altijd maatwerk en telefonisch contact als alternatief moet bieden En als burgers in hun contact met de digitale overheid een vergissing maken moet dat niet leiden tot zware sancties Een vergissing is geen fraude aldus Van Dooren Nieuwe taken De Nationale ombudsman behandelde als veteranenombudsman sinds 1 juli 2013 69 klachten van veteranen over zowel overheidsinstanties als niet overheidsinstanties die een taak uitoefenen ten aanzien van veteranen En hoewel de Nationale ombudsman relatief nieuw is als aanspreekpunt voor burgers over de lokale overheid in Caribisch Nederland wisten 95 inwoners van Bonaire Sint Eustatius en Saba hem te vinden met klachten over de rijksdiensten en de lokale overheid Onderwerpen overheid dienstverlening Frank van Dooren veteranenombudsman bestaansminimum maatwerk Bijlagen Samenvatting Nederlands Jaarverslag 2013 0 pdf 1 64 MB

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2014/nationale-ombudsman-ziet-kloof-tussen-groepen (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Digitalisering overheid bezorgt grote groepen burgers kopzorgen | Nationale ombudsman
  het onderzoek blijkt ook dat burgers grote voordelen aan digitalisering zien zoals de 24 uurs bereikbaarheid en dat vanuit huis dingen geregeld kunnen worden aldus Brenninkmeijer De ombudsman stelt drie basisbehoeften bij de burger vast toegankelijkheid herstelmogelijkheden en vertrouwen Lang niet alle burgers zijn vaardig met de computer bijvoorbeeld omdat zij laaggeletterd zijn Hij doet daarom de aanbeveling om altijd ook via een loket of een telefoonnummer bereikbaar te zijn Brenninkmeijer Het is belangrijk dat mensen altijd zélf kunnen kiezen op welke manier zij contact opnemen met de overheid Verder doet hij de aanbeveling dat burgers een effectieve mogelijkheid hebben om hun digitaal opgeslagen gegevens te controleren en fouten te corrigeren Tot slot zijn gerichte acties noodzakelijk om het vertrouwen in de digitale overheidssystemen te versterken Achtergrond De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil dat de burger in 2017 alle zaken met de overheid via het internet kan doen Problemen met digitalisering zijn een rode draad in de klachten die de Nationale ombudsman sinds jaar en dag ontvangt Hij heeft in samenwerking met het tv programma TROS Radar een enquête uitgezet onder het Radar panel 48 000 burgers hebben deze enquête ingevuld een hoog aantal De resultaten van het onderzoek bevestigen dat veel respondenten baat hebben bij de digitalisering van de overheid Onderwerpen om overheid onderzoek gegevens toegankelijkheid Alex Brenninkmeijer Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Column 12 maart 2011 Kopzorgen Anton is 87 jaar oud en leeft met beperkingen Dankzij een persoonsgebonden budget pgb kan hij zelfstandig blijven wonen Met zijn pgb koopt hij zorg in Lees verder Video 1 maart 2012 Digitalisering van de overheid Dossier 3 februari 2011 Dossier Digitalisering Een grote verandering tussen vroeger en nu is de digitalisering of informatisering Lees verder Nieuwsbericht 26 juni 2013 Ombudsman start onderzoek

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2013/digitalisering-overheid-bezorgt-grote-groepen (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Nationale ombudsman onderzoekt online dienstverlening | Nationale ombudsman
  Naast de enquête van Radar wordt in samenwerking met Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken ook een onderzoek gehouden onder de ambtenaren van de diensten Burgerzaken van gemeenten Brenninkmeijer vindt het belangrijk om deze ambtenaren bij dit onderwerp te betrekken omdat zij dagelijks contact hebben met burgers De ambtenaren achter het loket weten vanuit de praktijk waar het vaak misloopt voor burgers en waar de zaken zitten die burgers als storend kunnen ervaren en hoe het beter kan Die inzichten zijn voor de Nationale ombudsman zeer waardevol De resultaten worden half november verwacht TNS Nipo Tot slot heeft de Nationale ombudsman het onderzoeksbureau TNS Nipo gevraagd om de overheidsdienstverlening te onderzoeken Gekeken wordt wat burgers van belang vinden in het contact met de overheid Dit onderzoek is inmiddels gestart Het onderzoek is een vervolg op eerdere onderzoeken van TNS Nipo naar overheidsdienstverlening in de jaren 2008 2009 en 2010 Dit onderzoek wordt herhaald om te meten hoe burgers nu de overheidsdienstverlening oordelen Bij de eerdere onderzoeken haalde de overheid een kleine 7 en dat vond de overheid toen niet genoeg Wat is nu het cijfer Heeft u een klacht over de digitale dienstverlening van de overheid dan kunt u ons telefonisch 0800 33 555 55 of digitaal bereiken Onderwerpen onderzoek om overheid dienstverlening svb digitale dienstverlening Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Nieuwsbericht 26 juni 2013 Ombudsman start onderzoek naar rol burgers bij digitalisering overheid De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer start een onderzoek naar wat burgers als goede digitale dienstverlening door de overheid ervaren en wat burgers Lees verder Nieuwsbericht 7 oktober 2013 Ombudsman onderzoekt digitale overheid De Nationale ombudsman onderzoekt de digitale dienstverlening van de overheid Lees verder Column 6 november 2010 Verschillen in e mailverkeer Dagelijks zet ik mij in voor een goede relatie tussen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2013/nationale-ombudsman-onderzoekt-online (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Ombudsman start onderzoek naar rol burgers bij digitalisering overheid | Nationale ombudsman
  2017 alle dienstverlening van de overheid te digitaliseren De bewindspersonen van Binnenlandse Zaken gaan ervan uit dat met digitalisering de maatschappelijke dienstverlening aan burgers wordt verbeterd doordat de samenhang en transparantie van de rijksdienst worden vergroot Dit digitaliseringsplan maakt onderdeel uit van de zogenaamde Hervormingsagenda De ombudsman constateert echter dat uit de initiatieven zoals tot nu toe aangekondigd onvoldoende blijkt of de zorgen wensen en ervaringen van burgers een rol hebben gespeeld bij het formuleren van de kabinetsplannen Brenninkmeijer De vraag is wat hebben burgers nodig in hun contact met de overheid Wat ervaren zij als een prettige overheid Hier wordt tot nu toe weinig aandacht aan besteed In het regeerakkoord stelt de regering zich ten doel de dienstverlening door de overheid te verbeteren Burgers en bedrijven moeten uiterlijk 2017 alle zaken die zij met de overheid doen digitaal kunnen afhandelen Minister Plasterk geeft hieraan uitwerking in de recente Visiebrief digitale overheid 2017 en ook de Hervormingsagenda Rijksdienst dienstverlenend slagvaardig kostenbewust van minister Blok beoogt een bijdrage te leveren aan goede dienstverlening aan burgers en bedrijven De ombudsman verwacht het onderzoek begin volgend jaar af te ronden Onderwerpen overheid dienstverlening om digitale dienstverlening onderzoek digitale overheid Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Nieuwsbericht 9 oktober 2013 Nationale ombudsman onderzoekt online dienstverlening De Nationale ombudsman wil weten hoe burgers oordelen over hun online contacten met de overheid Daarom brengt hij in kaart wat de ervaringen van burgers zijn in de online contacten met onder meer gemeente UWV SVB en de Belastingdienst Lees verder Nieuwsbericht 26 maart 2014 Nationale ombudsman ziet kloof tussen groepen burgers ontstaan De Nationale ombudsman constateert in zijn jaarverslag over 2013 Persoonlijk of niet Digitaal of niet dat de overheid de dienstverlening niet op álle burgers afstemt Daardoor dreigt een grote groep burgers

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2013/ombudsman-start-onderzoek-naar-rol-burgers-bij (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Ombudsman: 'Digitaal verkeer van overheid met burger schiet te kort' | Nationale ombudsman
  hoort de mogelijkheid om digitaal informatie uit te wisselen Een instantie moet goede redenen hebben om geen e mailverkeer te wensen Die redenen kunnen bijvoorbeeld liggen in het gebrek aan beveiliging van e mailverkeer en de noodzaak om het digitale verkeer te kanaliseren In dat geval verdient het aanbeveling dat een instantie wel een andere mogelijkheid van digitale bereikbaarheid kiest Stel in dat geval digitaal verkeer via een webportal open en zorg ervoor dat voor burgers duidelijk is welke digitale contactmogelijkheden zij hebben De burger mag er op vertrouwen dat e mailverkeer is opengesteld als een e mailadres op website of briefpapier wordt vermeld of op een andere manier bekend is gemaakt De instanties moeten ervoor zorgen dat contact via een bekendgemaakt e mailadres ook rechtsgeldig is en aan de regels uit de Algemene wet bestuursrecht die daarvoor gelden voldoen Alle overheidsinstanties moeten duidelijk aangeven over welke onderwerpen een burger al dan niet kan mailen Disclaimers Ondanks de afspraak tussen Rijk gemeenten provincies en waterschappen om na 2010 geen disclaimers te gebruiken blijken vele instanties nog een disclaimer tegebruiken Een disclaimer wordt ingezet omdat de communicatie per e mail als onvoldoende betrouwbaar wordt gekwalificeerd Dat gebrek aan vertrouwen gaat om de inhoud van het bericht de beveiliging van de informatiestroom via internet of de privacy van de burger De overheidsinstanties moeten er zeker op letten dat e mailberichten voldoende betrouwbaar zijn Dat wil zeggen dat de inhoud van het bericht juist is dat het bericht voldoende is beveiligd en de privacy van de burger is gewaarborgd Dat mag echter niet gebeuren in de vorm van een disclaimer onder een bericht Daarmee worden de onvolkomenheden in de communicatie op de burger afgewenteld Het bericht en de verzending moeten betrouwbaar zijn dat moet de overheid voldoende regelen Servicenormen Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Burgerlink en de VNG hebben allen aangegeven belang te hechten aan servicenormen Veel overheidsinstanties hebben nog geen servicenomen voor digitaal verkeer geformuleerd en gepubliceerd De overheidsinstanties moeten het digitaal verkeer zodanig inrichten dat dit voldoet aan de eisen van behoorlijkheid Door servicenormen op te stellen kan voor de burgers duidelijk en controleerbaar worden gemaakt wat zij van de dienstverlening bij het e mailverkeer of andere vormen van digitaal verkeer mogen verwachten De Nationale ombudsman is van oordeel dat er pas sprake is van servicenormen als deze openbaar kenbaar zijn voor burgers Met dergelijke servicenormen weten de burgers wat zij mogen verwachten van een behoorlijke dienstverlening bij het e mailverkeer Daarbij moet aandacht zijn voor de formele aspecten zoals de termijn van beantwoording en de mogelijkheid van verder contact en de inhoudelijke kant bijvoorbeeld een beleefde duidelijke juiste en behulpzame reactie De veiligheid en vertrouwelijkheid spelen bij digitaal verkeer een grote rol De instanties moeten zorgen voor veilige en vertrouwelijke mogelijkheden van digitaal contact De overheid moet de burger duidelijk informeren over de beperkte veiligheid van het e mailverkeer met burgers De overheidsinstanties moeten duidelijk onderscheid maken tussen algemene en specifieke privacygevoelige informatie De instanties moeten de vorm

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2011/ombudsman-digitaal-verkeer-van-overheid-met-burger (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Nationale ombudsman: veiligheid van DigiD is ketenprobleem | Nationale ombudsman
  kunnen melden als ze op de een of ander manier met DigiD in de knoei komen Het is een probleem van Digid Dan is het niet behoorlijk om mensen te verwijzen naar de Belastingdienst of welk bestuursorgaan dan ook Onderzoek naar de beveiliging Al in 2008 bracht de Nationale ombudsman rapport 2008 214 uit naar aanleiding van een klacht van een vrouw die erover klaagde dat DigiD haar geen bescherming bood tegen het misbruik dat haar ex echtgenoot maakte van haar persoonsgegevens Hij vroeg telkens een nieuwe DigiD aan en maakte daarmee iedere keer de bij haarzelf bekende DigiD ongeldig Gelukkig was het hem nog niet gelukt ook de nieuwe activeringscode te bemachtigen De Nationale ombudsman vond dat DigiD ofwel het ministerie van BZK mevrouw had moeten helpen bij het vinden van een oplossing DigiD kende het probleem maar liet na om hier in concrete gevallen iets aan te doen Deze lakse opstelling van de overheid achtte de Nationale ombudsman onbehoorlijk Hoe werkt DigiD In toenemende mate kunnen via internet zaken worden gedaan met overheidsinstellingen Om zekerheid te hebben over de identiteit van iemand die digitaal een bepaalde kwestie bij een overheidsinstantie wil regelen heeft de overheid de DigiD inlogcode ontwikkeld Mensen kunnen via internet een DigiD inlogcode aanvragen De afhandeling van de aanvraag verloopt volledig geautomatiseerd Bij problemen kunnen mensen bellen met een helpdesk Deze helpdesk kan een probleem doorspelen aan de servicedesk Deze servicedesk behandelt ook schriftelijke klachten over DigiD DigiD wordt beheerd en ontwikkeld door Logius de dienst digitale overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties BZK Onderwerpen digid overheid om misbruik belastingdienst afhandeling Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Column 26 oktober 2008 Misbruik DigiD Tegenwoordig kunnen we steeds meer zaken met overheidsinstellingen via internet regelen Lees verder Onderzoek

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2011/nationale-ombudsman-veiligheid-van-digid-is (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Ombudsman maakt zich zorgen over onjuiste gegevens in politiesysteem | Nationale ombudsman
  voor hun veiligheid De gevarenclassificatie is vermoedelijk in 1995 onterecht op naam van de man in het HKS gezet nadat hij betrokken was bij een incident dat geen enkele rechtvaardiging vormde voor zo n classificatie in het HKS De man is daarna een aantal maal verhuisd en telkens nam een nieuwe politieregio de onjuiste gevarenclassificatie blind over van de andere regio De ongeneeslijk zieke man diende hierover een klacht in bij de ombudsman Hij wil zijn naam gezuiverd hebben voordat hij overlijdt Tijdens het onderzoek van de ombudsman kon de politie de exacte herkomst van deze gevarenclassificatie in het HKS niet achterhalen Wel is de classificatie inmiddels van zijn naam gehaald Te veel ruimte voor fouten De Nationale ombudsman stelt dat het HKS met de bijbehorende procedures te veel ruimte open laat voor fouten Zo zorgt het kopiëren en vermenigvuldigen van gegevens door de politiekorpsen telkens weer voor een nieuwe kans op een onjuiste registratie Ook blijven gevarenclassificaties in het HKS staan nadat de processen verbaal waarop ze zijn gebaseerd zijn vernietigd Hierdoor is het later onmogelijk te controleren of de gevarenclassificatie destijds terecht is toegekend Bovendien wordt iemand er niet van op de hoogte gebracht dat de politie hem als gevaarlijk in het HKS heeft geregistreerd Deze procedures zorgen ervoor dat het HKS vervuild is en de inhoud ervan lastig op juistheid te controleren Onjuiste gegevens moeilijk te corrigeren De ombudsman stelt op basis van zijn onderzoek dat het corrigeren van onjuiste gegevens in het HKS veel moeite kost Eén van de oorzaken is dat het initiatief voor de controle op juistheid van de ingevoerde gegevens bij de burger zelf ligt Maar deze wordt niet ingelicht over een onjuiste registratie op zijn naam en kan daar dan ook niet over aan de bel trekken bij de politie Een andere

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2010/ombudsman-maakt-zich-zorgen-over-onjuiste-gegevens (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2012/115: Werknemer klaagt dat UWV geen informatie verstrekt over sanctie werkgever | Nationale ombudsman
  gevraagd haar die informatie te verstrekken en heeft daarbij aangegeven waarom zij de informatie nodig had 12 Het vereiste van goede informatieverstrekking houdt in dat de overheid ervoor zorgt dat de burger de juiste informatie krijgt en dat deze informatie klopt en volledig en duidelijk is Zij verstrekt niet alleen informatie als de burger erom vraagt maar ook uit zichzelf 13 De Wet SUWI regelt onder meer bevoegdheden en verplichtingen voor het verstrekken van gegevens aan derden In beginsel is er een verbod tot het verstrekken van gegevens tenzij dit wettelijk is toegestaan of voorgeschreven zoals bepaald in de artikelen 73 en 73a van de wet Gegevens kunnen ook worden verstrekt met toestemming van degene op wie de gegevens betrekking hebben zoals volgt uit artikel 74 tweede lid onder b van de wet De basis van deze regeling ligt in artikel 10 van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden EVRM welke hun uitwerking hebben gevonden in de Wet bescherming persoonsgegevens zie Achtergrond onder 4 en 5 14 Aan de artikelen 73 en 73a van de Wet SUWI kan verzoekster geen recht op informatie ontlenen Zij is niet één van de daarin genoemde derden aan wie gegevens kunnen worden verstrekt Ook aan artikel 74 van de wet kan verzoekster in beginsel geen recht op informatie ontlenen Dit is alleen anders als haar voormalig werkgever toestemming heeft verleend voor het verstrekken van gegevens die op hem betrekking hebben Uit de Memorie van Toelichting bij dit artikel volgt dat ook niet natuurlijke personen zoals verzoeksters voormalige werkgever kenbaar kunnen maken geen bezwaar te hebben tegen verstrekking van gegevens die op hen betrekking hebben 15 Ingevolge artikel 1 2 van de Algemene wet bestuursrecht verder Awb zie Achtergrond onder 2 is belanghebbende degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken Alleen de belanghebbende kan opkomen tegen de gevolgen van het besluit In het onderhavige geval is dit echter niet relevant nu de Wet SUWI specifiek de bevoegdheden en verplichtingen voor het verstrekken van gegevens aan derden regelt De Wet SUWI een bijzondere wet gaat in dit geval boven de Awb een algemene wet en is dus leidend als het gaat om het beoordelen van een verzoek om informatie als gedaan door verzoekster 16 In het onderhavige geval gaat het blijkens de stukken genoemd onder A 1 om een verhaalsanctie Gegevens met betrekking tot een verhaalsanctie mogen door het UWV gelet op de Wet SUWI zoals hiervoor weergegeven in beginsel niet aan derden als verzoekster worden verstrekt Dit is anders bij een loonsanctie de verplichting tot loondoorbetaling Daarover kan het UWV aan de betreffende werknemer wel informatie verstrekken Het betreft immers een gegeven dat die werknemer zelf betreft nu het gaat om de betaling van het loon Onderscheid tussen de beide sancties is wezenlijk als het gaat om wie daarover informatie ontvangt Waar verzoekster en haar gemachtigde in hun berichten aan het UWV telkens over loonsanctie spreken is het aan het UWV om hierin helderheid te brengen 17 Gelet op het voorgaande komt de Nationale ombudsman tot het oordeel dat de informatieverstrekking van het UWV als het gaat om de weigering verzoekster informatie te verstrekken met betrekking tot de aan haar voormalig werkgever opgelegde verhaalsanctie op geen moment volledig en juist is geweest Pas tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman wordt de Wet SUWI door het UWV genoemd zonder echter enige reflectie op hetgeen tot dan toe aan verzoekster was meegedeeld en wederom onder aanvoering van het argument dat verzoekster geen belanghebbende is De onderzochte gedraging van het UWV is in strijd met het vereiste van goede informatieverstrekking De onderzochte gedraging is niet behoorlijk B Ten aanzien van het WOB verzoek 18 Verzoekster klaagt er verder over dat het UWV niet is ingegaan op het verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur verder WOB 19 Ook hier speelt het vereiste van goede informatieverstrekking 20 De Nationale ombudsman stelt allereerst vast dat ook in het kader van de WOB aan verzoekster niet de door haar gewenste informatie kan worden verstrekt omdat het een verhaalsanctie betreft De Wet SUWI gelijk hiervoor onder punt 15 is aangegeven met betrekking tot de Awb gaat boven de WOB zie de uitspraak van 14 april 2010 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State LJN BM1041 zaaknr 200906092 1 Hr Hoe had het UWV verzoeksters verzoek om toepassing van de WOB moeten bezien 21 De Nationale ombudsman verwijst in dit verband naar zijn Visie op een open overheid die hij op 30 januari 2012 naar buiten heeft gebracht Zijn visie houdt onder meer in dat de Nederlandse overheid een publieke zaak is en het vertrouwen van iedereen in de publieke zaak is gediend met transparantie en openheid Transparantie en openheid worden onder meer gediend als de overheid een aantal uitgangspunten in acht neemt Eén van die uitgangspunten is dat de overheid een verzoek om informatie niet primair beschouwt als een WOB verzoek maar zich coöperatief opstelt en de gevraagde informatie ruimhartig geeft Dit is alleen anders als er zwaarwegende belangen zijn die geheimhouding rechtvaardigen zoals de privacy van personen zie Achtergrond onder 6 22 Wetende dat verzoeksters verzoek gelet op de Wet SUWI linksom noch rechtsom had kunnen worden gehonoreerd had het op de weg van het UWV gelegen om hierover direct duidelijkheid te verschaffen Als het antwoord op een verzoek om informatie nee is dient de informatieverstrekking daarop te zijn toegespitst Ook daarmee zijn transparantie en openheid gediend Het negeren van verzoeksters WOB verzoek is niet de juiste manier Hiermee heeft het UWV naar het oordeel van de Nationale ombudsman in strijd met het vereiste van goede informatieverstrekking gehandeld De onderzochte gedraging is ook op dit punt niet behoorlijk C Ten aanzien van de klachtbehandeling Een andere kernwaarde van behoorlijk overheidsoptreden is dat de overheid respectvol optreedt Dit komt onder meer tot uitdrukking in het beginsel van fair play 23 Verzoekster klaagt erover dat het UWV in het kader van de klachtbehandeling rechtstreeks telefonisch contact met haar heeft opgenomen met voorbijgaan aan haar gemachtigde 24 Het beginsel van fair play houdt voor overheidsinstanties in dat zij burgers de mogelijkheid geven hun procedurele kansen te benutten en daarbij zorgen voor een eerlijke gang van zaken 25 Uit de telefoonnotitie die door de medewerker van het UWV Klachtenbureau is opgesteld kan worden opgemaakt dat hem tijdens het gesprek duidelijk wordt dat verzoekster de klacht via haar gemachtigde heeft ingediend In de registratie van de klacht was een fout geslopen Na afloop van het gesprek laat de medewerker de fout herstellen Na het telefoongesprek beschouwt de medewerker de klacht als afgehandeld Hij noteert daarbij dat verzoekster de klacht parkeert en gaat bespreken met haar gemachtigde Daarbij noteert hij ook dat verzoekster terugbelt als zij de klacht wil voortzetten 26 Het UWV doet met voorgaande handelwijze geen recht aan de keuze van verzoekster om een gemachtigde in te schakelen Daarmee ontneemt het UWV verzoekster de voordelen van de door haar ingeschakelde professionele rechtsbijstand De rechtshulpverlener is over het algemeen beter thuis in regelgeving en procedures en kan voor de cliënt gerichter het woord voeren Door de gemachtigde buiten de behandeling te laten ontneemt het UWV verzoekster in feite deze voordelen Hierbij komt dat een eventuele voortzetting van de klachtbehandeling ook wordt neergelegd bij verzoekster Het UWV heeft verzoekster in zoverre professionele rechtsbijstand onthouden Dit is niet juist en in strijd met het vereiste van fair play De onderzochte gedraging is op dit punt ook niet behoorlijk Slotbeschouwing Een goede informatieverstrekking door de overheid is van het grootste belang Waar geen sprake is van een goede informatieverstrekking kan miscommunicatie het gevolg zijn Onduidelijkheid leidt tot misverstanden en onjuiste feiten Zoals in dit geval waar onduidelijkheid ten aanzien van de toepasselijke sanctie loonsanctie of verhaalsanctie leidt tot een verkeerde conclusie in de uitspraak van de kantonrechter van 12 januari 2010 over welk soort sanctie het nu gaat zie hiervoor onder 3 Het UWV deelt een verhaalsanctie uit en de rechter denkt dat het om een loonsanctie gaat Over de verhaalsanctie kan het UWV de ex werknemer niet inlichten want dat betreft privacygevoelige informatie Een loonsanctie is ook voor de ex werknemer zichtbaar Conclusie De klacht over de onderzochte gedraging van het UWV is gegrond ten aanzien van de informatieverstrekking en het WOB verzoek wegens schending van het vereiste van goede informatieverstrekking de klachtbehandeling wegens het vereiste van fair play Onderzoek Op 1 juli 2011 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift met een klacht over een gedraging van het UWV Naar deze gedraging die wordt aangemerkt als een gedraging van de Raad van Bestuur van het UWV werd een onderzoek ingesteld In het kader van het onderzoek werd het UWV verzocht op de klacht te reageren en een afschrift toe te sturen van de stukken die op de klacht betrekking hebben In het kader van het onderzoek werd betrokkenen verzocht op de bevindingen te reageren Tijdens het onderzoek kregen het UWV en verzoekster de gelegenheid op de door ieder van hen verstrekte inlichtingen te reageren Tevens werd het UWV een aantal specifieke vragen gesteld Het resultaat van het onderzoek werd als verslag van bevindingen gestuurd aan betrokkenen Het UWV liet weten akkoord te zijn met het verslag van bevindingen De reactie van verzoeker gaf geen aanleiding het verslag te wijzigen of aan te vullen Informatieoverzicht De bevindingen van het onderzoek zijn gebaseerd op de volgende informatie 1 Verslag toetsing re integratie betreffende verzoekster opgesteld door haar arbeidsdeskundige van 29 augustus 2008 2 Ongedateerd formulier Aanvraag loon of verhaalsanctie van verzoeksters arbeidsdeskundige aan de Landelijke loonsanctiecommissie 3 Reactie op de aanvraag per e mail van de Loonsanctiecommissie van 4 september 2008 4 Formulier Overdracht eindoordeel beoordeling re integratieverplichtingen Ziektewet opgesteld door verzoeksters arbeidsdeskundige van 1 oktober 2008 5 E mailwisseling tussen verzoekster en verzekeringsarts UWV naar aanleiding van haar verzoek om informatie met betrekking tot sanctie opgelegd aan haar voormalig werkgever tussen 24 november 2008 en 2 december 2008 6 Klachtformulier UWV ingediend door verzoekster op 16 juni 2009 7 E mail van verzoekster aan het UWV met het verzoek om informatie met betrekking tot sanctie opgelegd aan haar voormalig werkgever van 22 juni 2009 8 Telefoonnotities opgesteld op 18 augustus 2009 door twee klachtfunctionarissen van het UWV naar aanleiding van verzoeksters klacht 9 E mail van verzoekster aan haar gemachtigde van 18 augustus 2009 10 Afhandelingsbrief klacht van het UWV van 16 juni 2009 11 Tussenvonnis kantonrechter Amsterdam van 12 januari 2010 12 E mail van verzoekster aan haar gemachtigde van 28 januari 2010 13 E mailwisseling tussen verzoekster en een medewerker van de afdeling Bezwaar en Beroep van het UWV tussen 9 februari 2010 en 16 maart 2010 14 Klachtbrief van verzoekster ingediend door haar gemachtigde van 17 augustus 2010 15 Telefoonnotitie opgesteld door medewerker van het UWV Klachtenbureau opgesteld op 18 augustus 2010 en registratie beëindiging klacht door diezelfde medewerker op 30 augustus 2010 16 E mail van verzoekster aan haar gemachtigde van 18 augustus 2010 17 Klachtbrief van verzoekster ingediend door haar gemachtigde van 8 oktober 2010 18 Afhandelingsbrief klacht van het UWV van 19 oktober 2010 19 Verzoekschrift van verzoekster aan de Nationale ombudsman van 1 juli 2011 20 Standpunt van het UWV ten aanzien van verzoeksters klacht van 8 september 2011 en 12 oktober 2011 21 Commentaar van verzoekster op standpunt UWV van 8 november 2011 Achtergrond 1 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen Wet van 29 november 2001 Artikel 73 Gegevensverstrekking door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank en de minister 1 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank zijn bevoegd op verzoek uit de onder hun verantwoordelijkheid gevoerde administratie aan a pensioenuitvoerders als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet en beroepspensioenfondsen als bedoeld in artikel 1 van de Wet verplichte beroeps pensioenregeling die pensioenregelingen respectievelijk beroepspensioenregelingen uitvoeren alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die pensioenregelingen respectievelijk beroepspensioenregelingen b stichtingen die regelingen inzake vervroegd uittreden op grond van een algemeen verbindend voorschrift uitvoeren alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die regelingen c risicofondsen of bij collectieve arbeidsovereenkomst aangewezen instellingen of collectieve voorzieningen voor werknemers alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de statuten en reglementen van die fondsen of van die bij collectieve arbeidsovereenkomst aangewezen instellingen of voorzieningen voor zover die uitvoering betrekking heeft op taken die naar hun aard gelijk zijn aan de taken die bij of krachtens deze wet aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank zijn opgedragen Tot de gegevens die bij de gegevensverstrekking bedoeld in onderdeel a worden verstrekt kan het burgerservicenummer of bij het ontbreken daarvan het sociaal fiscaalnummer behoren 2 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is bevoegd op verzoek alle gegevens en inlichtingen waaronder het burgerservicenummer of bij het ontbreken daarvan het sociaal fiscaalnummer uit de onder zijn verantwoordelijkheid gevoerde administraties te verstrekken aan a werkgevers in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen voor zover die noodzakelijk zijn voor de informatieverstrekking bij de aanvraag van overeenkomsten tot verzekering van het risico van het betalen van loon in geval van ziekte van de werknemer dan wel van het risico van het betalen van premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen en van de betalingen als gevolg van het eigenrisicodragen bedoeld in artikel 40 eerste lid van die wet b financiële ondernemingen die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar mogen uitoefenen voor zover die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van overeenkomsten met werkgevers in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen tot verzekering van het risico van het betalen van loon in geval van ziekte van de werknemer dan wel van het risico van het betalen van premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen en van de betalingen als gevolg van het eigenrisicodragen bedoeld in artikel 40 eerste lid van die wet indien die werkgevers daartoe machtiging hebben verleend met dien verstande dat die werkgevers bij de verwerking van persoonsgegevens van hun werknemers slechts met het oog op het aangaan van en de uitvoering van deze overeenkomsten die persoonsgegevens verstrekken aan de verzekeraars 3 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank verstrekken op verzoek uit de onder hun verantwoordelijkheid gevoerde administratie aan de persoon bedoeld in artikel 14 eerste lid van de Arbeidsomstandighedenwet die belast is met de taken bedoeld in artikel 14 eerste lid onderdeel b van die wet en de arbodienst bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet alle gegevens en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die taken door die persoon of die arbodienst en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is bevoegd met het oog op de uitvoering van die taken uit eigen beweging gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die taken 4 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank kunnen gegevens inzake de uitvoering van hun wettelijke taken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek verzamelen en aan derden verstrekken Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld voor de gegevens en de derden aan wie gegevens mogen worden verstrekt 5 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de verstrekking van gegevens door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de Sociale verzekeringsbank of Onze Minister en de Inspectie Werk en Inkomen aan andere bestuursorganen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van aan die andere bestuursorganen opgedragen taken waarbij regels worden gesteld voor het door opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 85 tweede lid verwerken van gegevens bij de uitvoering van hun taak die verder verwerkt worden door toezichthouders en de daarvoor in rekening te brengen kosten 6 Onze minister kan aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de Sociale verzekeringsbank en burgemeester en wethouders van de gemeenten alle gegevens verstrekken die zij voor een goede uitvoering van hun wettelijke taken nodig hebben 7 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke gegevens op grond van het eerste tweede en derde lid mogen worden verstrekt en welke kosten daarvoor in rekening mogen worden gebracht 8 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt aan een re integratiebedrijf alle gegevens en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 30a achtste lid alsmede het burgerservicenummer of bij het ontbreken daarvan het sociaal fiscaalnummer van de persoon wiens inschakeling in de arbeid door het re integratiebedrijf wordt bevorderd 9 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is bevoegd uit de onder haar verantwoordelijkheid gevoerde administratie aangelegd voor de uitoefening van taken als bedoeld in artikel 30a tweede lid 30b en 30d aan een re integratiebedrijf gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor het verrichten van werkzaamheden door dat re integratiebedrijf in zijn opdracht of in opdracht van de colleges van burgemeester en wethouders of een eigenrisicodrager als bedoeld in artikel 42 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 10 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld voor de gegevens die op grond van het achtste en negende lid worden verstrekt en de structuur en schrijfwijze van die gegevens 11 Het burgerservicenummer of bij het ontbreken daarvan het sociaal fiscaalnummer kan bij de verwerking van gegevens gebruikt worden door a een re integratiebedrijf voor zover dit noodzakelijk is voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekering als bedoeld in artikel 30a achtste lid of van een eigenrisicodrager als bedoeld in artikel 42 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen b een verzekeraar als bedoeld in het tweede lid onderdeel b voor zover dit noodzakelijk is voor de verzekeringsovereenkomsten genoemd in het tweede lid Artikel 73a Gegevensverwerking bij uitvoering andere werkzaamheden 1 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank kunnen gegevens die deze hebben verkregen bij de uitvoering van een bij of krachtens deze of een andere wet aan hen opgedragen taak verwerken voor de uitvoering van een andere wettelijke taak of voor de uitvoering van andere werkzaamheden als bedoeld in artikel 5 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke gegevens kunnen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2012/115 (2015-08-09)
  Open archived version from archive