archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  bepaalt dat zij met spoed wordt geplaatst in een instelling waar zij nog voor de zomervakantie naar school kan gaan Pas een maand later wordt zij geplaatst maar dan is het zomervakantie en dus zit zij voor niets in een gesloten inrichting De Nationale ombudsman vindt dat BJZ het recht op het gezinsleven van het meisje en de ouders onvoldoende heeft gerespecteerd door niet te zorgen voor een plek waar ze direct goed geholpen werd Lees verder Onderwerpen bureau jeugdzorg bjz uithuisplaatsing rechter gesloten jeugdzorg gedragsproblemen jeugdzorg Rapport 7 november 2012 2012 180 Veehouderij zit met schadekosten door beleidswijziging Veehouder uit de gemeente Woudenberg moet van de provincie Utrecht zijn bedrijf verplaatsen of aanpassen want het valt in de Ecologische Hoofdstructuur EHS De provincie stopte in april 2011 met de onderhandelingen omdat de toenmalig staatssecretaris geen geld over had voor deze bedrijfsverplaatsingen De provincie weigerde de kosten die de veehouder inmiddels had gemaakt bv door advies in te winnen ruim 9 000 euro te vergoeden omdat deze tot het normale ondernemersrisico zouden behoren De Nationale ombudsman vindt dat van een overheid die ten gevolge van een beleidswijziging in een vergevorderd stadium onderhandelingen afbreekt vanuit een oogpunt van behoorlijkheid mag worden verwacht dat zij beziet of er aanleiding is de kosten die de burger heeft gemaakt geheel of gedeeltelijk te vergoeden Lees verder Onderwerpen veehoudering schadeclaim gemeente woudenberg afhandeling provincie Nieuwsbericht 12 november 2008 Interventieteam Zeist schond huisrecht Een negenkoppig interventieteam heeft in november 2006 een huisbezoek gedaan bij de ouders van twee uitwonende meerderjarige zoons die als zogenaamde patsers bekend stonden Lees verder Onderwerpen om gemeente protocol huisrecht overheid overlast Nieuwsbericht 14 augustus 2012 Ombudsman doet geen verder onderzoek naar schopincident De resultaten van zijn vooronderzoek naar het incident waarbij een Rotterdamse politieagente een man schopte zijn voor ombudsman Alex Brenninkmeijer geen aanleiding verder onderzoek te doen Lees verder Onderwerpen onderzoek Politie vooronderzoek om getuigen strafrechtelijk onderzoek Rapport 6 februari 2012 2012 015 Klacht over IGZ betreffende behandeling melding over medische behandeling Een man is in 1992 in een ziekenhuis geopereerd aan zijn oog omdat zijn netvlies loslaat Tijdens die operatie is een zogenoemde Miragel plombe verste viging kussentje aangebracht om het scheurtje in het netvlies af te dichten Tien jaar later krijgt hij opnieuw klachten aan zijn rechteroog In 2006 wordt hij twee keer geopereerd in hetzelfde ziekenhuis Dit was noodzakelijk omdat de plombe in zijn oog opzwol Volgens hem was toen de plombe bij hem werd aangebracht al bekend dat deze plombe voor problemen kon zorgen De man klaagt erover dat de IGZ op verschillende punten in gebreke is gebleven De Nationale ombudsman constateert dat de IGZ zich onbetrouwbaar heeft getoond door een toegezegd onderzoek weliswaar te starten maar vervolgens af te blazen De IGZ heeft niet redelijk gehandeld door geen onderzoek in te stellen naar de informatieverstrekking in het verleden over de risico s van dergelijke plombes De IGZ is zich er onvoldoende van bewust dat de relatie met een melder een zelfstandige betekenis heeft en verplichtingen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=1&zoekterm=%22behoorlijkheid%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  de veiligheid van een gezin met een extreem gewelddadige vader NB tijdens het onderzoek van de ombudsman wordt de vader veroordeeld voor zware mishandeling van zijn eigen en stiefkinderen in de voorgaande jaren wordt het net geboren dochtertje met spoed ondergebracht in een crisis pleeggezin en de moeder in een blijf van mijn lijfhuis De moeder vindt dat de Raad onvoldoende oog heeft gehad voor haar positie en niet heeft meegewerkt aan een snelle hereniging met de baby De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat de Raad oog heeft voor de informatieverstrekking en over de timing van gesprekken De regiodirecteur heeft de klachten niet tijdig afgehandeld en zijn oordeel over de klachten niet gemotiveerd Lees verder Onderwerpen uithuisplaatsing kindermishandeling raad voor de kinderbescherming rvdk raadsonderzoeker veiligheid en justitie Rapport 17 maart 2011 2011 096 Vrouw klaagt over lijfvisitatie met ontkleding tijdens 100 controle Douane Schiphol Nederlandse vrouw woont en werkt in Suriname en moet halsoverkop naar Nederland met een noodpaspoort De douane op Schiphol houdt haar aan voor de 100 controle en op basis van risicoprofiel wordt zij geselecteerd voor uitgebreide bevraging en intensieve lichaamsvisitatie De vrouw zegt dat de Douane onderzoek aan haar ontblote onderlichaam heeft gedaan wat ze als zeer vernederend ervaren De Nationale ombudsman heeft niet kunnen vaststellen of deze visitatie is gebeurd De ombudsman zegt wel dat op het controleformulier 100 moet worden ingevuld of lijfsvisitatie wel of niet heeft plaatsgevonden en dat de reiziger voor akkoord zou moeten tekenen Lees verder Onderwerpen schiphol douane 100 controle lijfvisitatie ontkleding controleformulier financiën Rapport 17 december 2010 2010 356 Schade na wegslepen auto voor inbeslagname door politie Een politieambtenaar constateerde een overtreding aan de auto van verzoeker Zijn auto voerde namelijk een zogenaamd Duits kurzzeitzeichen dat uitsluitend gebruikt mag worden voor proef en reparatieritten Lees verder Onderwerpen kenteken

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=2&zoekterm=%22behoorlijkheid%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  resultaten gevonden Onderzoek 23 juni 2009 2009 135 DeNationale ombudsman heeft een onderzoek uit eigen beweging ingesteld naar de behandeling van schadeclaims door de ministeries Lees verder Rapport 30 september 2009 2009 205 Reizigers die vanaf Schiphol met het vliegtuig reizen krijgen te maken met strenge beveiligingscontroles Lees verder Onderwerpen justitie justitie justitie justitie Rapport 25 juni 2009 2009 131 Verzoeker die verblijft op een afdeling forensische psychiatrie van een penitentiaire inrichting had over de uitloop en heropening van zijn uitkering een tweetal brieven gestuurd naar het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen UWV Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 6 juni 2008 2008 078 Verzoeker moet maandelijks kinderalimentatie betalen Het LBIO schrijft verzoeker aan met de mededeling dat zijn ex echtgenote heeft verzocht de inning over te nemen omdat er sprake is van een achterstand Volgens verzoeker is dit niet het geval Lees verder Onderwerpen justitie Rapport 17 mei 2006 2006 182 Na de moord op cineast Theo van Gogh schreef verzoeker een brief aan de minister president waarin hij hem verzocht om uitleg over diens optreden in de dagen na de moord Lees verder Onderwerpen algemene zaken Onderzoek 7 november 2007 2007 250 Uit klachten die de Nationale ombudsman de afgelopen jaren ontving bleek dat er soms twijfel bestaat over de taxaties door Domeinen Roerende Zaken van in beslag genomen auto s en dat er ontevredenheid heerst over de informatie die Domeinen verstrekt ov Lees verder Rapport 17 september 2007 2007 196 Bij de aanhouding van verzoeker had een politieambtenaar verzoeker met zijn linkervuist een tik in het gezicht gegeven Verzoeker verklaarde dat hij op dat moment reeds geboeid was hetgeen door de politieambtenaar ten stelligste werd ontkend Lees verder Onderwerpen Politie Rapport 24 september 2007 2007 203 Verzoeker S veteraan had te kampen met klachten vanwege een posttraumatische stressstoornis

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=4&zoekterm=%22behoorlijkheid%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  en publicaties Uw zoekopdracht Zoeken Sorteren op Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 53 resultaten gevonden Rapport 23 september 2005 2005 289 Verzoekers rijbewijs werd in 1997 ingenomen en ongeldig verklaard Lees verder Onderwerpen justitie Rapport 3 juni 2005 2005 161 In het kader van een strafrechtelijk financieel onderzoek werd in april 1995 conservatoir beslag gelegd op o a verzoeksters BMW De Dienst Domeinen taxeerde de auto in 1995 Lees verder Onderwerpen justitie justitie Rapport 19 augustus 2005 2005 242 Projectontwikkelaars organiseerden een informatieavond waarop zij buurtbewoners informeerden over hun plannen voor een voormalig kantoorgebouw in Volendam Lees verder Onderwerpen gemeente Pagination First page eerste Previous page vorige

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=5&zoekterm=%22behoorlijkheid%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2012/091: Omwonenden gesloopt gebouw klagen over handelswijze gemeente bij sloop en daarop volgende schade | Nationale ombudsman
  laten uitvoeren Deze zijn eveneens uitgevoerd door bedrijf D Na afloop van de sloop heeft bedrijf D een eindopname gedaan Omdat de bewoners zich niet allemaal konden vinden in de rapportages van bedrijf D vanwege mogelijke banden met de aannemer heeft verzekeringsmaatschappij M expertisebureau T ingeschakeld om onderzoek te doen De medewerkers van zowel expertisebedrijf D als van expertisebedrijf T waren ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts en mochten volgens de gemeente daarom als deskundig worden aangemerkt 12 De gemeente vindt dat er geen sprake was van weigering van toekenning van een schadevergoeding De afhandeling ervan was in handen gegeven van verzekeringsmaatschappij M omdat de aannemer een verzekering had afgesloten voor schade toegebracht aan derden als gevolg van de sloop Expertisebedrijf T had op basis van eindrapportages inmiddels schade vastgesteld en mogelijk was door de verzekeringsmaatschappij in een aantal gevallen al tot vergoeding van geleden schade overgegaan In het bestek waren de gebruikelijke voorwaarden opgenomen Ook in de sloopvergunning waren voorwaarden opgenomen De aannemer had een verzekering afgesloten tegen schade als gevolg van de sloop De gemeente heeft de bewoners in een informatiebijeenkomst op de hoogte gesteld welke woningen zijn aangemerkt voor een vooropname Nadat een aantal bewoners waar geen vooropname is gedaan zich tijdens de sloop meldden met schade is hun aangeboden om de gestelde schade op te nemen De gemeente is van mening dat de bewoners terecht zijn doorverwezen naar de aannemer en diens verzekering voor de schade Nu de opnames in opdracht van de aannemer zijn verricht lag het volgens de gemeente meer voor de hand dat niet de gemeente maar de aannemer de bewoners informeerde over de opnamerapporten Expertisebedrijf T heeft namens de aannemer en de verzekeraar met de bewoners gecommuniceerd over de vastgestelde schade De gemeente was dan ook van mening dat haar niets te verwijten viel 13 De heer N meent dat de gemeente als eigenaar van de grond gebouw en opdrachtgever verantwoordelijk is Het delegeren van taken doet daar niet aan af Daarnaast heeft de aannemer niets te maken gehad met het sloopevenement waardoor ook veel schade is ontstaan Verder vindt de heer N dat de gemeente de omwonenden niet tijdig op de hoogte heeft gesteld van het sloopevenement De gemeente heeft geen toezicht gehouden op de naleving van de voorwaarden van de evenementenvergunning door het evenementbureau Er waren geen voorzorgsmaatregelen genomen om schade aan omwonenden te voorkomen en om een duidelijke afscheiding van schade ontstaan door het sloopevenement dan wel schade ontstaan door de sloop van het gebouw door de aannemer te creëren De demonstraties waren volgens de heer N tot 21 00 uur doorgegaan en de trillingen waren hevig De duur ervan maakt daarbij niet uit De gemeente heeft omwonenden inderdaad een na inspectie aangeboden Echter indien uit het onderzoek zou blijken dat er geen verband tussen de schade en de sloop dan zouden de kosten van de na inspectie voor rekening komen van de omwonende Om die reden is de heer N daar niet mee akkoord gegaan zoals veel omwonenden Op 11 oktober 2011 is de aannemer failliet verklaard 14 De gemeente had op basis van gegevens omtrent de benodigde sloopwerkzaamheden van het LTS gebouw en anderzijds de ervaringsgegevens van de aannemer bij dergelijke sloopwerkzaamheden er voor gekozen om in een gebied binnen een bepaalde straal rondom de sloop een voorinspectie te verrichten RA Infra en de aannemer hadden aangegeven dat er geen richtlijn bestaat van een vaste maat Volgens expertisebureau Q is het afhankelijk van de soort sloop en werkwijze in hoeverre trillingsoverlast kan ontstaan Bewoners kunnen inderdaad wel trillingen voelen maar deze kunnen zullen slechts zeer zelden tot schade leiden Als vuistregel wordt een straal van 30 40 meter aangehouden Deze straal heeft de gemeente aangehouden De woning van de heer N viel niet binnen dit gebied Overigens was aangeboden om een tussentijdse inspectie te laten uitvoeren aldus de gemeente 15 Met betrekking tot de vergunning voor het sloopevenement merkt de gemeente op dat zij de vergunning op maandag 18 januari 2010 had afgegeven Normaliter zou de vergunning op woensdag 27 januari 2010 zijn gepubliceerd Niet meer kan worden achterhaald waarom de vergunning eerst op woensdag 3 februari 2010 is gepubliceerd Overigens was in de vergunning opgenomen dat de vergunninghouder de omwonenden per brief moest informeren over het evenement Volgens de gemeente zijn de direct omwonenden ook daadwerkelijk per e mail geïnformeerd zowel door bedrijf R als door de aannemer De heer N betwist dat 16 De gemeente heeft in samenspraak met degenen die het evenement zouden organiseren een inschatting gemaakt van de kans op schade door de demonstraties Dit had volgens de gemeente ertoe geleid dat er geen bijzondere maatregelen noodzakelijk werden geacht De demonstraties zijn niet gelijktijdig uitgevoerd en bovendien gingen niet alle demonstraties gepaard met trillingen Mede gelet op de korte tijdsspanne van de demonstraties was besloten om geen scheiding te maken tussen de sloop en het evenement 17 De na opname rapporten zijn in eerste instantie gemaakt door bedrijf D in opdracht van de aannemer De gemeente is niet de opdrachtgever van deze rapporten Het al dan niet beschikbaar stellen van de rapporten was daarom naar het oordeel van de gemeente een zaak tussen de aannemer en de bewoners Het feit dat het geruime tijd heeft geduurd voordat de na opnamerapporten gereed waren kan de gemeente niet worden aangerekend aldus de gemeente 18 Er is een tweede na opname gemaakt door expertisebureau T op verzoek van verzekeringsmaatschappij M Voor zover bij de gemeente bekend waren deze rapporten verstrekt aan de bewoners Het faillissement van de aannemer was voor de gemeente aanleiding om de zaak voor te leggen aan haar verzekeraar R waar de gemeente haar CAR verzekering heeft ondergebracht Door die verzekeraar zijn er afspraken gemaakt met alle bewoners die een schadeclaim bij de gemeente hadden neergelegd naar aanleiding van de sloop van het gebouw Het bedrijf van de aannemer zou inmiddels een doorstart hebben gemaakt Volgens de gemeente kon dit betekenen dat de verzekeringsmaatschappijen gingen uitzoeken wie voor

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2012/091 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 7 resultaten gevonden Rapport 4 juni 2012 2012 091 Omwonenden gesloopt gebouw klagen over handelswijze gemeente bij sloop en daarop volgende schade Gemeente Valkenswaard is eigenaar van een oud schoolgebouw van de LTS en verleent zichzelf een sloopvergunning Omwonenden klagen dat er schade aan hun woningen is ontstaan door de heftige trillingen tijdens het slopen Slechts een beperkt aantal huizen is vóór de sloop geïnspecteerd De bewoners dienen een schadeclaim in bij de gemeente Aanvankelijk wijst de gemeente de claim af De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente zich coulant had moeten opstellen bij de schadeclaim De ombudsman heeft er met instemming kennis van genomen dat de gemeente dit inmiddels heeft gedaan Lees verder Onderwerpen gemeente sloop schadevergoeding trillingsschade gemeente Nieuwsbericht 9 oktober 2011 Burgers in slagschaduw van wegaanleg De Nationale ombudsman vindt dat Rijkswaterstaat aandacht moet hebben voor mensen die in jarenlange onzekerheid zitten omdat zij in een gebied wonen waar plannen zijn om een weg of spoorlijn aan te leggen Lees verder Onderwerpen om belangen onzekerheid sloop schade orde Rapport 15 oktober 2010 2010 300 Gemeente reageert onvoldoende op melding bewoners over verwijdering asbesthoudend materiaal bij woningrenovatie De heer M Lees verder Onderwerpen gemeente asbest renovatie gezondheidsrisico arbeidsinspectie gemeente sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 30 januari 2009 2009 015 Verzoekers bezaten een auto Zij brachten deze auto zo n tien jaar geleden naar de sloop en ontvingen daarbij een vrijwaringsbewijs Lees verder Onderwerpen verkeer en waterstaat Rapport 29 september 2006 2006 343 Verzoekers wendden zich op 29 april 2005 tot de gemeente Gaasterlân Sleat met hun klacht dat een medewerker van de gemeente hun naam had genoemd in een gesprek met de bewoner van het naburige perceel over de sloop van een stal en

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22sloop%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  op Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 4 juni 2012 2012 091 Omwonenden gesloopt gebouw klagen over handelswijze gemeente bij sloop en daarop volgende schade Gemeente Valkenswaard is eigenaar van een oud schoolgebouw van de LTS en verleent zichzelf een sloopvergunning Omwonenden klagen dat er schade aan hun woningen is ontstaan door de heftige trillingen tijdens het slopen Slechts een beperkt aantal huizen is vóór de sloop geïnspecteerd De bewoners dienen een schadeclaim in bij de gemeente Aanvankelijk wijst de gemeente de claim af De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente zich coulant had moeten opstellen bij de schadeclaim De ombudsman heeft er met

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22trillingsschade%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2014/003: Klacht over onzorgvuldig en onprofessioneel handelen rond euthanasie van een pony | Nationale ombudsman
  op het feit dat de politiemensen onafhankelijk van elkaar de mening van twee dierenartsen hadden vernomen Hij verwees naar het eerdere oordeel van de korpsbeheerder en naar een proces verbaal waarin de betrokken politieambtenaren het relaas op 23 maart 2011 hebben beschreven Proces verbaal met betrekking tot de gebeurtenis op 23 maart 2011 Voor zover van belang en samengevat hebben de twee politieambtenaren van de bereden brigade het volgende vastgelegd over de gebeurtenis op 23 maart 2011 Op verzoek van de recherche zijn zij bij het onderzoek betrokken naar de diefstal van een pony Omstreeks 11 30 uur arriveerden zij met hun collega s bij de woning van verzoekster De vijf pony s werden door hen gecontroleerd De politieambtenaren zagen dat een van de pony s er zeer slecht aan toe was Zij zagen dat zijn been rechtsvoor doorhing en kennelijk versleten pezen had Zij zagen dat het linker voorbeen door de pony ontlast werd Zij zagen dat het been dik was en dat er een open wond op zat waar pus uit liep en die al enig tijd geen verzorging had gehad Het been voelde warm aan De politieambtenaren besloten een dierenarts in te schakelen Korte tijd later arriveerden verzoekster en haar ouders Die reageerden emotioneel op de aanwezigheid van de politie Verzoekster vertelde dat de pony zijn been had gebroken en dat ze na een rondgang langs verschillende dierenartsen uiteindelijk een dierenarts bereid had gevonden om het dier te opereren Dit is gebeurd door dierenarts H Verzoekster heeft het dier na de operatie opgehaald uit de kliniek tegen het advies van de dienstdoend dierenarts van de kliniek Volgens de kliniek moest het dier opnieuw worden geopereerd en mocht het niet worden vervoerd Verzoekster heeft ervoor moeten tekenen dat ze desondanks het dier mee naar huis heeft genomen Deze verklaring heeft ze aan de politieambtenaren getoond Een van de betrokken politieambtenaren de heer K heeft telefonisch contact gehad met de dierenarts H H had de pony geopereerd maar de in het been geplaatste schroeven waren kromgetrokken H had verzoekster geadviseerd de pony opnieuw te opereren maar verzoekster stemde daar niet mee in De door de politie opgeroepen dierenarts mevrouw G constateerde ter plaatse dat de pezen van het rechter voorbeen zodanig waren uitgerekt dat zij hun functie hadden verloren dat het linker voorbeen gebroken was geweest en dat dit onder chirurgische behandeling was gezet het linker voorbeen dik was warm aanvoelde en kennelijk ontstoken was er een open wond op het linker voorbeen zat waar pus uit liep de pony ernstig vermagerd was en dat er voer bleef liggen de pony at kennelijk slecht het tandvlees van de pony wit was en de pony kennelijk in shock verkeerde en dat de pony een zeer ernstige vorm van hoefbevangenheid had G adviseerde de betrokken politieambtenaren dat de pony zo snel mogelijk moest worden geëuthanaseerd Verzoekster reageerde hier heel emotioneel op en zij werd op grond van een eerder afgegeven machtiging buiten heterdaad aangehouden door de recherche Ze gaf geen toestemming voor de euthanasie Daarop hebben de betrokken politieambtenaren contact opgenomen met de heer D van de Landelijke Inspectie Dienst Deze adviseerde contact op te nemen met de officier van justitie om toestemming te vragen voor de euthanasie De betrokken politieambtenaren hebben het dier in beslag genomen op grond van de artikelen 36 en 37 van de Gezondheids en welzijnswet voor dieren en na telefonisch verkregen toestemming van de officier van justitie is het dier door dierenarts G op verzoek van de politie geëuthanaseerd Eerdere oordeel korpsbeheerder De korpsbeheerder had eerder reeds geoordeeld dat hij de klacht ongegrond achtte Hij baseerde zijn oordeel op de verklaringen die de betrokken politiemensen hadden afgelegd Zij hadden verklaard dat zij al geruime tijd werkzaam zijn bij de bereden brigade en opgeleid zijn in het herkennen van medische situaties en ziektebeelden bij paarden Beide betrokken ambtenaren hebben verklaard nog niet eerder een zo ernstige situatie te hebben aangetroffen als op 23 maart 2011 Zij hebben er bewust voor gekozen om niet de dierenarts die optreedt voor de bereden brigade te raadplegen maar een onafhankelijk dierenarts verbonden aan een paardenkliniek Deze dierenarts kwam na overleg met haar vader een gepensioneerd dierenarts die ook aanwezig was tot de conclusie dat euthanasie de enige optie was Politieambtenaar K heeft verder nog verklaard dat dierenarts H hem telefonisch had meegedeeld dat pony B zonder nieuwe operatie geen kans had op genezing Dierenarts M waar pony B onder behandeling stond is voor de euthanasie niet meer geraadpleegd omdat K inmiddels de mening van twee dierenartsen kende en het naar zijn visie duidelijk was wat er moest gebeuren Ook had K geconstateerd dat verzoekster zou shoppen langs verschillende dierenartsen wat K de indruk gaf dat verzoekster geen vertrouwen in één dierenarts had gedurende lange periode Ook was van belang dat verzoekster volgens de politieambtenaren zeer geëmotioneerd was en niet voor rede vatbaar De korpsbeheerder twijfelde al met al niet aan de deskundigheid en kennis van de betrokken politieambtenaren en dat zij vanuit hun ervaring en deskundigheid op een juiste manier hebben gehandeld en oordeelde dat de klacht ongegrond was Tijdens de informele klachtbehandeling had de plaatsvervangend districtschef al de klacht van verzoekster dat er in de hoog opgelopen emoties door de aanwezigen op 23 maart 2011 maar ook door een van de politieambtenaren woorden zijn gebruikt die beter niet gebruikt hadden kunnen worden gegrond verklaard Verklaring politieambtenaar K In het kader van het onderzoek stelde de Nationale ombudsman aan politieambtenaar K nog enkele aanvullende vragen Voor zover van belang verklaarde hij nog het volgende K verklaarde dat hij nog steeds achter de wijze van handelen van destijds stond Er was in zijn ogen zeer zorgvuldig gehandeld Voor zover K zich kon herinneren heeft hij voor de euthanasie overleg gevoerd met specialist H Die vertelde dat de pony uitbehandeld was In zijn loopbaan bij de bereden politie had K niet eerder een dergelijk schrijnende situatie aangetroffen Een andere mogelijkheid dan de pony te euthanaseren was er niet aldus K en die mening

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/003 (2015-08-09)
  Open archived version from archive