archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  oordeel over de medische behandeling nader te motiveren en daarbij een derde deskundige te betrekken Lees verder Onderwerpen inspectie militaire gezondheidszorg onderzoek defensie defensie Rapport 9 juli 2012 2012 113 Man klaagt over handelswijze Belastingdienst bij verzoeken ambtshalve vermindering Belastingadviseur dient namens een cliënt een bezwaarschrift in tegen de inkomstenbelasting De bezwaartermijn voor die aanslag is echter al lang verstreken en zijn cliënt komt alleen maar voor ambtshalve vermindering in aanmerking Wie vermindering wil hebben zal zelf de informatie wat er onjuist was in de aangifte daarvoor moeten aanleveren De belastinginspecteur meldt dat een dwangsom wordt opgelegd Maar laat niet weten dat hij het verzoek af wijst omdat benodigde informatie ontbreekt De belastingdienst biedt hiervoor terecht zijn excuses aan De Nationale ombudsman vindt dat bij de klachtbehandeling de Belastingdienst het oordeel dat het optreden van de belastinginspecteur niet onzorgvuldig was onvoldoende heeft gemotiveerd Lees verder Onderwerpen bezwaarschrift ambtshalve vermindering belastingdienst klachtbehandeling inkomstenbelasting financiën Rapport 14 augustus 2012 2012 128 Grootouders klagen niet betrokken te zijn bij AMK onderzoek na eigen zorgmelding Grootouders hebben vanaf het moment dat hun dochter een nieuwe vriend heeft geen contact meer met hun kleindochter Zij melden hun zorgen over het pedagogische klimaat waarin hun kleindochter opgroeit bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling AMK van Bureau Jeugdzorg Noord Holland Het AMK doet vervolgens onderzoek naar kindermishandeling maar betrekt de grootouders niet in het onderzoek Uit het onderzoek blijkt geen kindermishandeling De Nationale ombudsman vindt de klacht over het onderzoek niet gegrond Wel vindt hij dat BJZ de klacht van de grootouders inhoudelijk had moeten behandelen Hij vraagt in de slotbeschouwing aandacht voor de escalatie die heeft plaatsgevonden Wat begon als zorg om de opvoeding van hun kleindochter eindigt na een aantal escalerende stappen ook van het AMK BJZ tot doorprocederen tot de ombudsman De kans om in de klachtprocedure kort en goed te motiveren waarom het AMK onderzoek juist was is helaas voorbijgegaan Lees verder Onderwerpen algemeen meldpunt kindermishandeling amk zorgmelding klachtbehandeling volksgezondheid welzijn en sport Rapport 3 mei 2012 2012 073 Werkgever klaagt dat UWV twee ontslagaanvragen heeft geweigerd Werkgever vraagt het UWV Leeuwarden om twee ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische bedrijfsorganisatorische omstandigheden Het UWV vindt dat de werkgever de aanvraag onvoldoende heeft onderbouwd en weigert de ontslagaanvraag De Nationale ombudsman is van oordeel dat het UWV kon vragen om financiële onderbouwing van de aanvraag Lees verder Onderwerpen ontslagvergunning ontslagaanvraag uwv accountantsverklaring ontslagprocedure sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 22 februari 2012 2012 025 Vader klaagt over handelen RvK in onderzoek omgangsregeling tussen hem en zijn kinderen Gescheiden vader van drie jonge kinderen klaagt over de Raad voor de Kinderbescherming de Raad De moeder heeft de rechter gevraagd om eenhoofdig gezag terwijl de Libanees Nederlandse vader vindt dat de kinderen bij de moeder weg moeten De moeder vreest voor ontvoering De rechter vraagt een advies aan de Raad Maar door de wachtlijsten duurt het een half jaar voordat het onderzoek wordt gestart uiteindelijk heeft de vader de kinderen vijf jaar niet gezien De Nationale ombudsman vindt dat het

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=2&zoekterm=%22onzorgvuldig%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  straffe van een dwangsom dat hij de caravan weghaalt Hij ontkoppelt de caravan verwijdert de meubels en biedt hem te koop aan De caravan staat er al vier jaar terwijl verzoeker wist dat dat niet mocht en de gemeente int uiteindelijk de dwangsom Verzoeker beklaagt zich daarover De Nationale ombudsman heeft spelregels opgesteld voor handhaving Helder handhaven 1010 235 en vindt dat de gemeente op geduldige wijze de juiste besluitvorming heeft doorlopen Lees verder Onderwerpen bestemmingsplan gemeente handhaving dwangsom klachtbehandeling gemeente Rapport 11 april 2011 2011 107 Man klaagt over onzorgvuldige afhandeling aangifte vernieling Man schakelt hovenier in om overhangende struiken van de buurman terug te snoeien om schade aan zijn auto te voorkomen De buurman vernielt als vergelding de dakgoot van de man De politie neemt de aangifte op evenals een tegenaangifte van de buurman De politie onderzoekt de zaak goed en probeert te bemiddelen Maar omdat beide aangifte onder hetzelfde pv nummer worden geregistreerd lopen de sepotberichten fout De Nationale ombudsman vindt dat de politie Friesland de man cf de excuuskaart excuses moet aanbieden voor de slordige behandeling Lees verder Onderwerpen aangifte vernieling verdenking openbaar ministerie sepot informatieverstrekking Politie Nieuwsbericht 15 oktober 2009 Ombudsman start onderzoek naar optreden inspectie tegen kleine intensive care afdelingen De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer start een onderzoek naar de handelwijze van de inspectie voor de Gezondheidszorg IGZ rondom haar onderzoek naar de kwaliteit van intensive care afdelingen bij kleinere ziekenhuizen Lees verder Onderwerpen IGZ onderzoek inspectie Zorg schade Rapport 3 maart 2011 2011 077 Man klaagt over onzorgvuldigheid CJIB bij executie ontnemingmaatregel Man is door de rechter veroordeeld tot een ontnemingsmaatregel Omdat hij niet op tijd betaalt wordt hij op zijn werk door de politie aangehouden voor vervangende hechtenis De Nationale ombudsman is van oordeel dat de man ruimschoots de tijd heeft gehad om een relatief laag ontnemingsbedrag aan het CJIB te betalen Lees verder Onderwerpen centraal justitiëel incasso bureau cjib vervangende hechtenis ontnemingmaatregel aanhouding betalingsregeling evenredigheidsvereiste veiligheid en justitie Rapport 17 februari 2011 2011 054 Ondernemer klaagt over onzorgvuldig handelen KvK bij inning eigen bijdrage Verzoeker had een onderneming en was zodoende ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland KvK Verzoeker was wettelijk verplicht om aan de KvK een jaarlijkse bijdrage te betalen Lees verder Onderwerpen ondernemer kamer van koophandel kvk eigen bijdrage automatische incasso machtiging aanmaning dwangbevel deurwaarder loonbeslag redelijkheidsvereiste economische zaken landbouw en innovatie Rapport 15 februari 2011 2011 047 Aan verzoeker is een kostenvergoeding toegekend op basis van de wettelijke regeling van artikel 7 15 Awb Verzoeker maakt aanspraak op een integrale kostenvergoeding Lees verder Onderwerpen financiën Rapport 3 februari 2011 2011 005 CZ zorgkantoor is onzorgvuldig omgegaan met verwerking pgb overeenkomst en klachtafhandeling Verzoeksters zoon was geïndiceerd voor AWBZ zorg in de vorm van een persoonsgebondenbudget pgb De toekenning van het pgb was een taak van CZ Zorgkantoor Lees verder Onderwerpen cz zorgkantoor pgb overeenkomst klacht afhandeling informatieverstrekking volksgezondheid welzijn en sport Rapport 14 januari 2011 2011 013 UWV informeert onvoldoende over procedure deskundigenoordeel Verzoeker werd door

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=3&zoekterm=%22onzorgvuldig%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 69 resultaten gevonden Rapport 8 april 2010 2010 073 In verband met zijn arbeidsongeschiktheid volgde verzoeker in opdracht van zijn werkgever een re integratietraject bij een re integratiebureau Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 8 april 2010 2010 072 Verzoekster klaagde erover dat het UWV over het jaar 2005 WAO jaaropgaven had verstrekt die niet juist waren Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 8 april 2010 2010 071 Verzoeker is een zeer ervaren en gerespecteerd jager In december 2004 zette de jachthouder verzoeker uit de jachtcombinatie omdat verzoeker een hert had geschoten en dit niet had afgemeld Lees verder Onderwerpen Politie defensie Rapport 2 april 2010 2010 066 Verzoeker was gedagvaard om op 16 augustus 2006 te verschijnen ter zitting bij de kantonrechter omdat hij zonder vergunning een boom had omgekapt Verzoeker werd veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 50 Lees verder Onderwerpen justitie Rapport 23 februari 2010 2010 033 Verzoekster is een naamloze vennootschap Zij verzoekt de Belastingdienst in 2006 de aanslag vennootschapsbelasting over 2000 ambtshalve te verminderen Lees verder Onderwerpen financiën Rapport 18 februari 2010 2010 032 De echtgenote van verzoeker maakte tijdig bezwaar tegen de terugvordering huurtoeslag 2008 Omdat een reactie uitbleef klaagde verzoeker twee maanden later hierover bij de Nationale ombudsman Lees verder Onderwerpen financiën Rapport 4 februari 2010 2010 020 Een ambtenaar van de Belastingdienst heeft in een intern e mailbericht van meer huishoudelijke aard verzoeker omschreven als een rasoplichter en leugenaar Normaliter wordt een dergelijk bericht niet bewaard Lees verder Onderwerpen financiën Rapport 28 januari 2010 2010 016 Verzoeker is eigenaar van een kwekerij op Curaçao Zijn concurrent bedrijf T kreeg een financiële vergoeding uit het

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=4&zoekterm=%22onzorgvuldig%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  gevonden Rapport 12 januari 2009 2009 002 Verzoeker had contact met politie met het voornemen om een aanvullende verklaring af te leggen over de inbraak in zijn woning Lees verder Onderwerpen Politie Politie Rapport 22 december 2008 2008 317 Verzoekster heeft naast haar WAO uitkering van het UWV recht op een bovenwettelijk Invaliditeitspensioen IP van het ABP thans APG Het IP wordt door het UWV samen met de WAO uitkering uitbetaald Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 30 oktober 2008 2008 251 Verzoeker werd op 11 mei 2006 door de politierechter veroordeeld voor het rijden onder invloed tot onder meer een rijontzegging voor de duur van vijftien maanden Lees verder Onderwerpen justitie Rapport 4 augustus 2008 2008 138 Verzoeker reed op een parkeerplaats tegen een geparkeerde auto aan waarbij hij vervolgens zonder zijn identiteit kenbaar te maken wegreed Lees verder Onderwerpen Politie Politie Rapport 12 juni 2008 2008 092 De Raad voor de Kinderbescherming hierna Raad stelde een onderzoek in naar de mogelijkheid van een omgangsregeling tussen de minderjarige X en haar vader Verzoekster de moeder van X wilde hieraan niet meewerken Lees verder Onderwerpen jeugd en gezin justitie jeugd en gezin Rapport 19 juni 2008 2008 100 Verzoekster was tot haar pensionering werkzaam als locatiehoofd van een ontslagkantoor van CWI Na haar pensionering wilde zij graag lid van de ontslagadviescommissie worden CWI ondersteunde dit voornemen Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 22 april 2008 2008 055 De klachtencommissie van de Raad voor de Kinderbescherming oordeelde dat de Raad onvoldoende objectief onderzoek had verricht naar de vraag van de rechter op welke wijze moest worden voorzien in het ouderlijk gezag over de minderjarige waar zij haar ho Lees verder Onderwerpen jeugd en gezin jeugd en gezin Rapport 21 september 2007 2007 201 Verzoeker werd beoordeeld door

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=5&zoekterm=%22onzorgvuldig%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 69 resultaten gevonden Rapport 24 januari 2006 2006 023 Verzoeker klaagde erover dat de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties zijn ver zoek had afgewezen om de kosten te vergoeden voor de aanschaf van een nieuw paspoort nadat van zijn oude paspoort de houderpagina was afgescheurd Lees verder Onderwerpen binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Rapport 21 december 2006 2006 386 Verzoeker wendde zich op zeker moment tot de procureur generaal van de Hoge Raad met een klacht die de klacht niet in behandeling nam Hierover diende verzoeker een klacht in bij de minister van Justitie waarna een briefwisseling volgde Lees verder Onderwerpen justitie Rapport 23 oktober 2006 2006 351 Verzoeker is als burgermedewerker in dienst bij het Ministerie van Defensie Hij was gedetacheerd bij een projectgroep waarvan ongeveer de helft externe medewerkers waren Lees verder Onderwerpen defensie defensie Rapport 28 juni 2006 2006 232 Verzoekster gaf bij haar aangifte van oplichting te kennen dat zij zich als benadeelde partij wilde voegen in de strafprocedure Op een gegeven hoorde zij dat het strafproces al voorbij was Lees verder Onderwerpen justitie Rapport 13 juli 2006 2006 246 Ongeveer 100 activisten namen deel aan een zogenoemde burgerinspectie op de vliegbasis Volkel van de Koninklijke Luchtmacht Verzoeker was een van de 56 activisten die waren aangehouden en vastgehouden in een loods op de vliegbasis Lees verder Onderwerpen Politie defensie defensie Rapport 8 maart 2006 2006 081 Verzoekster werd op 30 oktober 2003 gekeurd door een verzekeringsarts van het UWV in het kader van een WAO herkeuring Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 10 februari 2006 2006 043 In een café in Amsterdam kreeg verzoeker woorden met een vrouw die daar met een aantal vrienden

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=6&zoekterm=%22onzorgvuldig%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 'Kritischer beoordeling medische informatie door BMA en IND' | Nationale ombudsman
  de IND geselecteerde zaken De ombudsman doet de aanbeveling dat het BMA een kritischer houding aanneemt ten opzichte van de geraadpleegde vertrouwensartsen in het buitenland en International SOS De ombudsman constateerde dat bij doorvragen naar de gegevens over beschikbare medische opvang en behandelaars deze niet bleken te kloppen Het doorvragen en checken van gegevens moet actief door het BMA gebeuren en niet afhankelijk zijn van nader onderzoek door de advocaat van de vreemdeling Ook doet hij de aanbeveling dat de IND op zijn beurt de BMA adviezen kritischer moet bekijken en indien nodig nader onderzoek moet laten doen Achtergrond De gezondheidstoestand van een vreemdeling kan een belangrijke rol spelen bij de beslissing van de IND om een vreemdeling een verblijfsvergunning te verlenen of om uitstel van vertrek toe te staan Omdat de IND geen medische deskundigheid bezit wordt daarvoor gebruik gemaakt van de expertise van het BMA De IND stelt in de meeste gevallen het BMA de vraag of bij het uitblijven van een behandeling binnen drie maanden een medische noodsituatie bij de vreemdeling ontstaat Als dat het geval is dan rijst de vraag of er behandelmogelijkheden beschikbaar zijn in het land van herkomst Vertrouwensartsen die in het betreffende land werken beantwoorden de vraag of er voldoende behandelingsmogelijkheden zijn in dat land Zo ja dan wordt geen verblijf in Nederland toegestaan Onderwerpen ind bureau medische advisering bma vreemdelingen gezondheidstoestand medische zorg Links Kamervragen over het rapport http www tweedekamer nl kamerstukken kamervragen detail id 2015Z05536 did 201 Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Rapport 19 maart 2015 2015 053 IND en BMA moeten kritischer zijn in beoordeling verblijf vreemdeling op medische gronden De Nationale ombudsman vindt dat het Bureau Medische Advisering van het Ministerie van V J en de IND kritischer moeten zijn bij de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2015/kritischer-beoordeling-medische-informatie-door-bma-en-ind- (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  geduurd maar blijkbaar heeft de man zich onvoldoende gehoord gevoeld Dat leidde tot de klacht Lees verder Onderwerpen deskundigenoordeel uwv onderzoek verzekeringsarts gezondheidstoestand sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 10 maart 2014 2014 016 Vrouw met verblijfsvergunning asiel klaagt over niet passende woonruimte Vrouw is toegelaten als vluchteling en geeft bij het COA aan dat zij graag in de buurt van haar zus in Heiloo wil wonen Het COA wijst haar in Den Helder een gedeelde woning met een vrouw met kind toe Dat vindt zij niet passend zij voelt zich zo niet veilig in de woning De Nationale ombudsman vindt dat het COA op grond van de informatie die de vrouw eerder zelf had gegeven geen andere huisvesting voor haar hoeft te zoeken Lees verder Onderwerpen centraal orgaan opvang asielzoeker coa verblijfsvergunning asiel woonruimte gezondheidstoestand Rapport 19 maart 2015 2015 053 IND en BMA moeten kritischer zijn in beoordeling verblijf vreemdeling op medische gronden De Nationale ombudsman vindt dat het Bureau Medische Advisering van het Ministerie van V J en de IND kritischer moeten zijn bij de vraag of een vreemdeling verblijf op medische gronden moet worden toegestaan in Nederland Ik zie dat het BMA onvoldoende heeft onderzocht of de voor vreemdelingen noodzakelijke medische zorg aanwezig was in het land van herkomst aldus waarnemend ombudsman Frank van Dooren Lees verder Onderwerpen bureau medische advisering bma veiligheid en justitie ind vreemdelingen medische zorg Rapport 24 december 2013 2013 216 Medisch noodzakelijke apparatuur niet aanwezig in detentie voor chronisch zieke man Man met ernstige chronische aandoeningen is veroordeeld voor een gevangenisstraf van drie jaar en zeven maanden Hij krijgt een oproep om zich te melden bij de gevangenis maar meldt zich ziek en is onbereikbaar Hij vindt dat hij detentieongeschikt is wegens zijn ziekte en het ontbreken van een voor hem medisch noodzakelijk apparaat Zijn advocaat lukt het niet een verzoek tot beoordeling van zijn detentiegeschiktheid bij de juiste instantie te krijgen Nadat de man uiteindelijk wordt ingesloten in het JMC zijn niet direct de apparatuur en een speciaal bed beschikbaar waardoor zijn toestand verslechterd en de executie wordt onderbroken De Nationale ombudsman vindt dat Justitie de benodigde apparatuur tijdig had moeten regelen en niet de advocaat moeten laten zoeken naar de juiste instantie voor beoordelen van de detentiegeschiktheid maar het zelf moeten regelen Lees verder Onderwerpen medisch detentie justitie veiligheid en justitie Rapport 23 juli 2012 2012 118 Man klaagt dat zijn vrouw PTSS patiënt is meegenomen naar politiebureau Na een anonieme melding valt de politie de woning binnen van een echtpaar omdat het vermoeden bestaat dat er vuurwapens zijn Er worden wapens aangetroffen Het echtpaar wordt meegenomen naar het politiebureau en komt dezelfde dag weer op vrije voeten Enkele maanden later houdt de politie de vrouw opnieuw aan omdat zij de buurman heeft geslagen en sluit haar in een cel op het bureau Volgens man had zijn vrouw beide keren niet opgesloten mogen worden omdat zij lijdt aan PTSS De politie heeft volgens de ombudsman juist gehandeld omdat de politie

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22gezondheidstoestand%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  De Woz vaststelling is leidend en op basis hiervan concludeert de Belastingdienst dat er toch sprake is van meerdere onroerende zaken De ombudsman acht dit klachtonderdeel gegrond De klacht over de verblijfsfunctie is ongegrond Verder stelt hij vast dat de man vermoedelijk niet in aanmerking komt voor teruggaaf gezien de inhoud van de regeling waarop hij een beroep doet Hij heeft al heffingskorting ontvangen en zijn energiekosten overstijgen dat bedrag niet De Belastingdienst zal nieuwe beslissingen moeten nemen op zijn verzoeken Lees verder Onderwerpen belastingdienst teruggaaf energiebelasting Rapport 11 februari 2015 2015 019 Algemeen directeur Belastingen vat rol als beroepsinstantie te beperkt op BV vraagt de algemeen directeur Belastingen van de Belastingdienst om kwijtschelding van een schuld van 113 708 De directeur wijst dit af omdat niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor kwijtschelding De Nationale ombudsman vindt dat de directeur zijn rol als administratieve beroepsinstantie te beperkt opvat en zijn beslissing duidelijker had moeten motiveren Hij doet de aanbeveling de motivering aan te vullen Lees verder Onderwerpen belastingdienst kwijtschelding schuld afwijzing Column 18 april 2015 De manier waarop Wat een goed idee van de gemeente Haarlemmermeer als zelfstandige starten Edwin krijgt een bijstandsuitkering en wil graag weer aan de slag Eerst nog wat navraag doen over een paar onduidelijkheden want het is wel een spannende beslissing Lees verder Onderwerpen gemeente bbz bijstandsuitkering zelfstandige Rapport 31 maart 2015 2015 050 Onderzoek naar de behandeling van een klacht door de Stichting Autoriteit Financiële Markten Een bestuurder van een onderneming klaagt dat de Stichting Autoriteit Financiële Markten AFM te Amsterdam zijn verzoek om rectificatie van de voornemens tot heenzending van hem onvoldoende heeft behandeld De Nationale ombudsman concludeert na onderzoek dat de AFM wel voldoende heeft gereageerd Verder was het de eigen beslissing van de man zich terug te trekken Hij had een eventuele beslissing tot intrekking van de ondernemingsvergunning kunnen afwachten en deze nog aan de rechter kunnen voorleggen Lees verder Onderwerpen autoriteit financiële markten afm Rapport 7 april 2015 2015 074 Politie Den Haag zet in dreigende situatie terecht bijtende politiehond in De politie krijgt een melding dat een man s nachts een woning is binnengedrongen en de bewoner met de dood heeft bedreigd De politie ontvangt deze melding en gaat met vier hondengeleiders ter plaatse De bewoner zegt dat de man in het bezit zou zijn van een schaar De man wordt aangehouden wegens bedreiging Een politiehond wordt ingezet en bijt de man in zijn arm en been Tevens wordt de schildprocedure toegepast De man klaagt erover dat er bij zijn aanhouding een politiehond is ingezet en dat hij in zijn arm is gebeten De politie kon tot aanhouding overgaan omdat hij de bewoner die oprecht bang overkwam met een schaar zou hebben bedreigd De Nationale ombudsman oordeelt dat er sprake was van een voor de politieambtenaren dreigende situatie en oordeelt dat de daadwerkelijke inzet van de diensthond niet onjuist was Door niet te reageren op de waarschuwingen van de politie en de opdracht om mee te werken heeft

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=1&zoekterm=%22beslissing%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive