archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2011/263: Landbouwers klagen over trage uitbetaling vergoeding voor ganzenbeheer | Nationale ombudsman
  2010 is vertraging ontstaan bij de uitbetaling Reden vertraging b eheerjaar 2008 2009 2 De regeling op basis waarvan de vergoeding voor ganzenbeheer wordt verstrekt de subsidieregeling agrarisch natuurbeheer van elke provincie is een steunregeling met Europese cofinanciering Wijzigingen in die regeling vereisen de goedkeuring van de Europese Commissie Ook de staatssecretaris moet zijn goedkeuring verlenen krachtens de Wet Inrichting Landelijk Gebied en de Regeling Inrichting Landelijk Gebied 3 In 2008 heeft de lidstaat Nederland de provincies en het toenmalige ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit gezamenlijk twee wijzigingen aan de Europese Commissie voorgelegd De eerste wijziging notificatie ingediend in juli 2008 zag op nieuwe voorwaarden van de ganzenbeheerpakketten en is goedgekeurd door de Europese Commissie op 24 oktober 2008 De nieuwe aanvragen in dat beheerjaar ongeveer 500 zijn beoordeeld aan de hand van de nieuwe voorwaarden en tijdig in november 2009 afgehandeld De tweede wijziging ingediend in december 2008 hield de vraag in of de nieuwe voorwaarden ook mochten gelden voor de groep begunstigden met reeds lopende ganzenbeheercontracten ongeveer 1500 Op 22 juli 2009 heeft de Europese Commissie deze wijziging goedgekeurd Voordat deze wijziging doorgevoerd kon worden en de andere groep begunstigden dus uitbetaald kon worden moesten de provinciale regelingen worden aangepast door de provincies en moesten de lopende beheercontracten worden gewijzigd door middel van een akkoordverklaring van alle begunstigden Dit proces was eind februari 2010 afgerond daarna kon Dienst Regelingen aan de slag met de uitbetalingen De groep begunstigden met reeds lopende ganzenbeheercontracten is hierdoor pas in mei 2010 uitbetaald 4 Op de vraag waarom deze tweede wijziging niet gelijktijdig met de eerste wijziging of eerder dan in december 2008 is ingediend reageerde de staatssecretaris als volgt In de eerste wijziging notificatie 2008 1 zijn de voorwaarden en vergoedingen voor het ganzenbeheer aangepast en verbeterd Op dat moment waren er al nog contracten onder de oude voorwaarden De Europese regelgeving bood de mogelijkheid om het oude contract om te zetten in een nieuw contract met de nieuwe voorwaarden en vergoedingen Daarbij gold echter ook de Europese verplichting tot het terugbetalen van de onder het oude contract verkregen vergoedingen Dit was voor de meeste landbouwers echter een brug te ver Daarom is de tweede wijziging ingediend notificatie 2008 2 waarmee geprobeerd is de in de praktijk bestaande financiële bezwaren op te lossen De Europese Commissie wilde geen ruimte bieden voor de door Nederland aangedragen oplossing en hield vast aan de regels Uiteindelijk is een compromis bereikt waarbij het contract onder de oude voorwaarden werd voortgezet maar waarbij wel de mogelijkheid bestond om de nieuw vastgestelde vergoedingssystematiek te hanteren hetgeen voor de landbouwers het belangrijkste was De Europese Commissie koppelde hier wel als voorwaarde aan dat de vergoedingen tweejaarlijks herzien moesten worden waarbij een mogelijk gevolg kon zijn dat de vergoedingen ook omlaag zouden kunnen gaan Onder het oude stelsel bleven de vergoedingen gedurende de gehele looptijd van het contract gelijk De landbouwers met reeds lopende ganzenbeheercontracten konden na de goedkeuring van de tweede wijziging door de Europese Commissie een keuze maken tussen het oude en het nieuwe stelsel Reden vertraging beheerjaar 2009 2010 1 De Europese Commissie heeft in 2008 geoordeeld dat de manier waarop Nederland zijn landbouwpercelen registreert niet conform de Europese norm is Om de registratie van deze percelen op orde te krijgen is het toenmalige Ministerie van LNV Dienst Regelingen in 2009 gestart met het opnieuw in kaart brengen van het gehele agrarische areaal oppervlakte met wat zich daarop bevindt No om te komen tot een nieuw geactualiseerd EU conform perceelsregister De vertraging van de uitbetaling over het ganzenbeheer van de periode 2009 2010 hangt hiermee direct samen omdat de aanvragen voor vergoeding voor ganzenbeheer getoetst moeten worden aan dit nieuwe perceelsregister 2 Op de vraag wanneer het toenmalige Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit is gestart met de aanpassing van het perceelsregister gaf de staatssecretaris onder meer het volgende aan De Europese Commissie heeft bij brief van 17 december 2007 de procedure ingeleid als bedoeld in artikel 11 van de verordening 885 2006 hierna artikel 11 procedure In deze artikel 11 brief heeft de Europese Commissie de Nederlandse autoriteiten haar bevindingen meegedeeld van de audit die de Europese Commissie in oktober 2007 heeft uitgevoerd naar de zogeheten oppervlakte gebonden steunmaatregelen Deze bevindingen hadden met name betrekking op het Nederlandse perceelsregister De artikel 11 procedure heeft uiteindelijk geresulteerd in de beschikking van de Europese Commissie van 24 september 2009 waarin met betrekking tot de oppervlakte gebonden steun over de jaren 2005 2006 en 2007 16 6 miljoen euro wordt teruggevorderd van lidstaat Nederland Gedurende deze procedure is uiteindelijk de conclusie getrokken dat aanpassing van het perceelsregister onontkoombaar was Nederland heeft met de Europese Commissie overeenstemming bereikt over een herstelplan van het perceelsregister en is vooruitlopend op bovengenoemde uitkomst van de artikel 11 procedure medio 2009 gestart met het in kaart brengen van circa alle 500 000 percelen landbouwgrond op basis van de luchtfoto 2008 en zodra beschikbaar die van 2009 De planning was gericht op afronding van de actualisatie van het perceelsregister medio maart 2010 zodat het geactualiseerde perceelsregister beschikbaar was voor de steunaanvragen voor het premiejaar 2010 waarvan de meeste in de aanvraagperiode van 1 april tot en met 15 mei ingediend konden worden 3 Wat betreft de periode 2009 tot 2010 heeft ongeveer de helft van het aantal begunstigden de uitbetaling niet op tijd uitgekeerd gekregen De uiterste betaaltermijn was 26 november 2010 De andere helft van de begunstigden zijn net niet tijdig uitbetaald deze groep heeft feitelijk uitbetaald gekregen kort na 26 november 2010 De betalingen zijn verricht in vier lichtingen op 29 november op 30 november 13 december en 15 december 2010 Dit betekent dat deze betalingen formeel te laat zijn verwerkt Daar waar dat van toepassing is zal alsnog de wettelijke rente worden vergoed Deze groep zal hiervan uiteindelijk geen financieel nadeel ondervinden Op 21 maart 2011 waren van de 2000 te verrichten betalingen er 1500 afgehandeld Voor de resterende groep van 500 begunstigden was de toets medio maart 2011 zo

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2011/263 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 4 resultaten gevonden Rapport 30 augustus 2011 2011 263 Landbouwers klagen over trage uitbetaling vergoeding voor ganzenbeheer Ruim 2000 landbouwers ontvangen elk jaar subsidie van Dienst Regelingen om op hun land overwinterende ganzen op te vangen Vanaf 2008 is de uitbetaling vertraagd De Nationale ombudsman vindt dat er sprake was van buitengewone omstandigheden die de vertraging rechtvaardigen De Dienst regelingen heeft gezocht naar een oplossing voor de boeren die nog oude contracten hadden en het was nodig om de percelen opnieuw te registreren Lees verder Onderwerpen landbouwer ondernemer subsidie vergoeding dienst regelingen ministerie van economische zaken landbouw en innovatie europese wet en regelgeving vertraging uitbetaling perceelbeheer voortvarendheid economische zaken landbouw en innovatie Rapport 1 oktober 2010 2010 283 Op 18 april 2008 vond in opdracht van de Dienst Regelingen van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit vervoer plaats van een aantal paarden Deze paarden waren eerder bij mevrouw X in beslag genomen Lees verder Onderwerpen landbouw natuur en voedselkwaliteit Rapport 23 juli 2007 2007 155 Op 22 januari 2005 namen twee politieambtenaren van bij verzoeker een goudvink in beslag omdat deze niet was voorzien van een gesloten pootring conform de wettelijke voorschriften Lees verder Onderwerpen Politie justitie Rapport 9 november 2006 2006 363 Verzoeker veehouder produceerde onder

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22dienst+regelingen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Uw zoekopdracht Zoeken Sorteren op Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 30 augustus 2011 2011 263 Landbouwers klagen over trage uitbetaling vergoeding voor ganzenbeheer Ruim 2000 landbouwers ontvangen elk jaar subsidie van Dienst Regelingen om op hun land overwinterende ganzen op te vangen Vanaf 2008 is de uitbetaling vertraagd De Nationale ombudsman vindt dat er sprake was van buitengewone omstandigheden die de vertraging rechtvaardigen De Dienst regelingen heeft gezocht naar een oplossing voor de boeren die nog oude contracten hadden en het was nodig om de percelen opnieuw te registreren Lees verder Onderwerpen landbouwer ondernemer subsidie vergoeding dienst regelingen ministerie van economische zaken landbouw

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22europese+wet-+en+regelgeving%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  schadevergoeding bankrekeningen roemenië veiligheid en justitie Rapport 10 december 2014 2014 191 Belastingdienst Toeslagen handelt aanvraag te traag af Een man dient bij de Belastingdienst Toeslagen voor de eerste keer aanvragen huur en zorgtoeslag in De aanvraag hoort binnen dertien weken te zijn beoordeeld Na afronding van de controle zijn de in het systeem aangebrachte blokkades op uitbetaling niet opgeheven De man ontvangt daardoor geen toeslagen Ook heeft de behandelaar als gevolg van een verkeerd ingevoerde behandelcode geen signaal gekregen dat er stukken ter beoordeling lagen en de aanvraag kon worden afgehandeld Uiteindelijk vindt pas ruim een halfjaar na de ingediende aanvraag de eerste betaling plaats De Nationale ombudsman is het met de man eens dat deze periode te lang is geweest Lees verder Onderwerpen toeslagen huurtoeslag zorgtoeslag toeslagaanvraag uitbetaling traag belastingdienst Rapport 2 december 2014 2014 182 Gemeente Woudenberg moet maatregelen treffen tegen structurele snelheidsovertredingen in nieuwe wijk Een man ervaart ernstige overlast van de toegenomen verkeersdruk als gevolg van de realisatie van een nieuwe wijk in de gemeente Woudenberg Uit snelheidsmetingen blijkt dat 40 van het gemotoriseerd verkeer te hard rijdt De man heeft intensief contact met de gemeente maar die stelt dat draagvlak voor vergaande maatregelen ontbreekt Ze wil de verkeersveiligheid verbeteren via gedragsbeïnvloeding van de weggebruikers De Nationale ombudsman vindt dit zinvol maar omdat er geen wezenlijke verbetering is opgetreden had de gemeente daarmee niet kunnen volstaan De ombudsman is het met de man eens dat de gemeente onvoldoende ingaat op het standpunt van de man door na twee jaar van structurele snelheidsovertredingen nog geen aanvullende maatregelen bepaald te hebben De ombudsman beveelt de gemeente aan dit alsnog te doen Lees verder Onderwerpen gemeente verkeersdruk verkeersoverlast snelheidsovertreding verkeersveiligheid Rapport 26 november 2014 2014 178 Belastingdienst Toeslagen ontdekt fout in behandelproces zorgtoeslag door aanhoudend bellen van een burger Een vrouw dient bij de Belastingdienst een aanvraag zorgtoeslag in Omdat het haar eerste aanvraag is is er een nadere controle nodig Omdat ze niets meer hoort belt ze diverse keren de Belastingdienst Steeds krijgt ze te horen dat de beslissing nog acht weken uitblijft Uiteindelijk ontdekt de Belastingdienst dat de zorgtoeslag al wel is toegekend maar dat de aanvraag ten onrechte niet automatisch in het computersysteem is afgewikkeld Uiteindelijk krijgt ze zeven maanden na het indienen van de aanvraag de zorgtoeslag uitgekeerd De Nationale ombudsman is het met de vrouw eens dat dit veel te lang heeft geduurd De Belastingdienst ontdekte bij het zoveelste telefoontje van de vrouw waar de fout zat Dat is nu ook opgelost Bellen helpt Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen zorgtoeslag aanvraag beslissing toekenning Rapport 20 november 2014 2014 163 College van burgemeesters en wethouders Helmond had klacht op tijd moeten afhandelen en hierover moeten informeren Verzoekers klagen erover dat het college van burgemeester en wethouders van Helmond pas na het verlopen van de wettelijke beslistermijn over hun klacht heeft beslist Tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman blijkt dat het college het formele traject heeft gevolgd nadat een informele klachtafhandeling niet was gelukt

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22voortvarendheid%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2011/221: Klacht over eenzijdige berichtgeving over windenergie op website Agentschap NL | Nationale ombudsman
  en actuele informatie op deze website dit staat ook vermeld in de disclaimer op de website De redactie van dit portal wordt door Agentschap NL gevoerd op basis van inbreng van experts Ook adviseert een klankbordgroep over de structuur en de inhoud die hiervoor twee keer per jaar bijeen komt In deze klankbordgroep zijn provincies gemeenten marktpartijen en belangenorganisaties vertegenwoordigd 2 De klacht van verzoeker is gedeeltelijk gegrond verklaard Hoewel onder meer was geconcludeerd dat de informatievoorziening op de website onvolledig was was er geen sprake van misleiding zie ook punt 3 onder de bevindingen No 3 De klacht van verzoeker lijkt zich nu toe te spitsen op een ander onderwerp te weten de vraag welk vermogen of welke energieproductie opgewekt met windturbines geabsorbeerd kan worden in het huidige elektriciteitssysteem Naar de systeemgrens voor het inpassen van windenergie in het bestaande energienetwerk zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en de verschillende onderzoekers zijn het niet met elkaar eens over het moment waarop het omslagpunt1 wordt bereikt Volgens de minister is de website www windenergie nl niet bedoeld als forum om over deze verschillende inzichten discussie te voeren 4 De minister onderschrijft in principe het uitgangspunt dat de informatie op de website zo objectief en volledig mogelijk moet zijn Daarbij zijn er echter wel limiterende factoren Voor het up to date houden van de informatie zijn beperkte middelen beschikbaar De website is daarom ingericht volgens het uitgangspunt click call face Dit houdt in dat Agentschap NL op de website de meest relevante informatie wil verschaffen Als er nadere informatie of kennisbehoefte bestaat dan kan hiervoor telefonisch contact worden opgenomen met het Duurzame Energie Centrum DEC Het DEC is een telefonische helpdesk die is ingericht door Agentschap NL Indien het telefonische contact met DEC niet tot een oplossing leidt kan vervolgens in één op één contact worden doorgesproken De minister merkt hierbij verder nogmaals op dat er bij de ontwikkeling van windenergie vraagstukken spelen die nog volop in discussie zijn De website is niet bedoeld als forum voor deze discussies Het komt dan ook voor dat publicaties over windenergie niet terug te vinden zijn op de website 5 Gemeenten zijn onder andere de doelgroep voor de website Uit onderzoek van Agentschap NL is gebleken dat het kennisportal in de praktijk door gemeenten wordt gebruikt om besluiten voor te bereiden of te onderbouwen Daarbij gaat de minister ervan uit dat lokale overheden hun besluiten niet uitsluitend op de informatie van deze website baseren en dat er diverse informatiebronnen worden gebruikt 6 In bijlage 4 van het rapport Klimaatstrategie tussen ambitie en realisme van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid worden kritische kanttekeningen geplaatst bij een eventuele keuze voor grootschalige toepassing van windenergie Hierbij wordt gedacht aan 6500 megawatt hierna MW of meer Deze bevindingen worden tegengesproken door andere studies waaronder die van Frontier Economics uitgevoerd in opdracht van EnergieNed Hierin wordt gesteld dat bij 12000 MW windvermogen in Nederland de grens van de mogelijkheden van het huidige energiesysteem wordt bereikt Een ander onderzoek van Kema in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken uit september 2010 heeft als conclusie dat 12000 MW inpasbaar is Het huidige in Nederland geplaatste vermogen bedraagt circa 2200 MW Volgens deze bronnen is de systeemgrens dus niet in zicht Daarom heeft Agentschap NL ervoor gekozen om op de website geen links op te nemen naar de onderzoeken 7 In de rapporten van de Energieraad Brandstofmix in beweging en De ruggengraat van de energievoorziening komt hetzelfde vraagstuk aan de orde namelijk hoeveel duurzame energie binnen de huidige systeemgrenzen haalbaar is In deze rapporten staat dat 20 duurzame elektriciteit van de totale productie ambitieus maar haalbaar wordt geacht de destijds door het kabinet gestelde ambitie van 40 wordt niet realistisch geacht Deze getallen komen ruwweg overeen met de vermogensrange van 6000 naar 12000 MMW Aangezien bij het huidige aandeel van duurzaamheid in de elektriciteitsproductie circa 9 in 2010 de grenzen nog ruim buiten beeld blijven is de minister van mening dat er daarom op de website geen link hoeft te worden opgenomen naar deze onderzoeken In het geval dat de Nationale ombudsman van mening mocht zijn dat Agentschap NL hiermee in gebreke blijft dan is Agentschap NL bereid de lopende discussie over dit onderwerp op de website kort toe te lichten en links op te nemen naar de bewuste rapporten 8 Dat de inpasbaarheid van windenergie grenzen kent daarover bestaat geen discussie Opslag van deze energie kan de grenzen optrekken dit geldt ook voor de vraagsturing Het percentage windenergie of windvermogen waarbij deze grens wordt bereikt is de minister niet bekend Wel is bekend dat in Denemarken vanaf 2007 het percentage boven de 19 ligt 2010 21 De statistieken hierover worden gepubliceerd door Danish Energy Agency Reactie verzoeker Naar aanleiding van de reactie van de minister van Economische Zaken Landbouw en Innovatie reageerde verzoeker onder meer nog als volgt 1 Agentschap NL acht zichzelf niet het platform om over de verschillende inzichten discussie te voeren Echter op de website www windenergie nl staat een link naar het promotieonderzoek van de heer Ummels Dit onderzoek gebaseerd op een modelstudie was gericht op de grootschalige inpassing van windenergie in elektriciteitsnetten Het resultaat van dit onderzoek was dat inpassing van windenergie in het elektriciteitsnet vrij probleemloos haalbaar zou moeten zijn zonder veel rendementsverlies van het conventionele deel van ons energiesysteem De onderzoeken met een andere uitkomst staan niet op de website vermeld zodat er op de website een eenzijdig en rooskleurig beeld geschetst wordt ten aanzien van de inpassing van windmolens in ons energiesysteem 2 In de reactie van de minister wordt verwezen naar de situatie in Denemarken Aangegeven wordt dat het percentage geproduceerde windenergie in Denemarken nu 21 is Verzuimd wordt echter te vertellen dat ook deze 21 nog moet worden ingepast in het Deense energiesysteem en dat er in hun praktijk ook regelmatig momenten voorkomen dat de Denen zitten met overtollige windstroom Cepos een Deens onderzoekbureau heeft berekend dat het werkelijke gebruik van windenergie door Denemarken zelf slechts de helft is van de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2011/221 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2 resultaten gevonden Rapport 1 augustus 2011 2011 221 Klacht over eenzijdige berichtgeving over windenergie op website Agentschap NL Verzoeker klaagt over eenzijdige informatie over windenergie op de website www windenergie nl een kennisportal van Agentschap nl De klacht spitst zich toe op de inpasbaarheid van grootschalige windenergie in het huidige elektriciteitssysteem waarover verschillende onderzoeken beschikbaar zijn en discussie gaande is De Nationale ombudsman vindt het van belang dat het kennisportal ook de lopende discussie belicht en dat links worden opgenomen naar kritische rapporten van de onafhankelijke adviesorganen waarvan de deskundigheid onomstreden is Lees verder Onderwerpen informatievoorziening agentschap nl energieraad wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid wrr windenergie rapport vooringenomenheid economische zaken landbouw en innovatie Rapport 14 juni 2012 2012 099 Bedrijf klaagt dat NLOC geeft onjuiste informatie over octrooirechten concurrent Bedrijf wil prijsopgave doen voor brandwerende deuren voor het Erasmus MC Een concurrent beweert dat hij patent heeft op het sluitsysteem van de deuren Het bedrijf vraagt dit na bij NL Octrooicentrum en krijgt van een publieksvoorlichter te horen dat er geen octrooirechten zijn aangetroffen Nadat het bedrijf de opdracht heeft gekregen blijkt er wel patent op het sluitsysteem te zitten en de opdracht wordt ontbonden De Nationale ombudsman vindt dat NL Octrooicentrum een voorbehoud had moeten maken bij de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22agentschap+nl%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Uw zoekopdracht Zoeken Sorteren op Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 1 augustus 2011 2011 221 Klacht over eenzijdige berichtgeving over windenergie op website Agentschap NL Verzoeker klaagt over eenzijdige informatie over windenergie op de website www windenergie nl een kennisportal van Agentschap nl De klacht spitst zich toe op de inpasbaarheid van grootschalige windenergie in het huidige elektriciteitssysteem waarover verschillende onderzoeken beschikbaar zijn en discussie gaande is De Nationale ombudsman vindt het van belang dat het kennisportal ook de lopende discussie belicht en dat links worden opgenomen naar kritische rapporten van de onafhankelijke adviesorganen waarvan de deskundigheid onomstreden is Lees verder Onderwerpen informatievoorziening

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22energieraad%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  door het openbaar lichaam Bonaire OLB is voor de Nationale ombudsman aanleiding om een formeel onderzoek te starten naar vijf zaken Lees verder Onderwerpen openbaar lichaam Bonaire klachtbehandeling onderzoek dienstverlening caribisch nederland Nieuwsbericht 10 juli 2015 Update En toen was ik mijn Nederlanderschap kwijt In maart van dit jaar deed de Nationale ombudsman een oproep om gevallen te melden van mensen die hun Nederlanderschap tegen hun wil zijn kwijtgeraakt Op deze oproep kwamen 500 reacties Lees verder Onderwerpen nederlandse nationaliteit nationaliteit verlies Nieuwsbericht 23 januari 2015 Ziekenhuisrekeningen onvoldoende transparant De Nationale ombudsman concludeert in zijn rapport Ziekenhuisrekeningen op weg naar transparantie dat burgers van de Lees verder Onderwerpen ziekenhuis zorgnota inzicht kosten behandeling transparantie ziekenhuisrekeningen Nieuwsbericht 27 november 2014 Ombudsman maakt spelregels voor het maken van geluidsopnamen De Nationale ombudsman heeft spelregels opgesteld als burgers gesprekken met medewerkers van overheidsinstanties willen opnemen Als een burger een gesprek wil opnemen dan moet hij dat wel van tevoren melden Lees verder Onderwerpen geluidsopnamen overheid gesprek transparantie Rapport 13 juli 2015 2015 120 Vader van gedetineerde mag niet meer op bezoek Vader bezoekt zijn gedetineerde zoon in de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Zwolle Tijdens het bezoek spreekt een bewaker hem aan op zijn gedrag en moet hij de gevangenis verlaten De gevangenisdirecteur ontzegt hem bezoek aan zijn zoon voor drie maanden De Nationale ombudsman vindt dat ook in een gevangenis de overheid moet open staan voor het verhaal van de burger Voordat de directeur de beslissing nam had hij het verhaal van de vader moeten horen De ombudsman doet de aanbeveling dat ook bezoekers een klacht mogen indienen bij DJI en dit onder de aandacht te brengen bij gevangenisdirecteuren de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming Lees verder Onderwerpen minister van veiligheid en justitie gevangenis gedetineerde bezoek luisteren Rapport 13 juli 2015 2015 115 Minister Infrastructuur en Milieu handelt conform toezeggingen bij niet toelaten van kunststof kentekenplaten Een buitenlandse fabrikant van kunststof kentekenplaten wil deze kentekenplaten in Nederland op de markt brengen Zijn Nederlandse vertegenwoordiger neemt contact op met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu De ambtenaar laat weten dat de minister tot toelating heeft besloten Uiteindelijk besluit de minister om niet tot toelating over te gaan De fabrikant klaagt erover dat de verkeerde verwachting is gewekt In het begin is er op een zeer positieve manier over de toelating gecommuniceerd Maar in de schriftelijke stukken stond vrijwel altijd dat eerst nog moest worden vastgesteld of de kentekenplaten aan een aantal eisen voldeden Hierdoor is de verwachting gewekt dat de minister koerste op toelating maar niet dat hij daadwerkelijk tot toelating over zou gaan De Nationale ombudsman oordeelt dat de minister conform zijn toezeggingen heeft gehandeld door te onderzoeken of de kentekenplaten aan de gestelde eisen voldeden en op basis daarvan te beslissen De klacht is ongegrond Lees verder Onderwerpen minister van infrastructuur en milieu kentekenplaten toelating afwijzing Rapport 8 juli 2015 2015 114 IND en DT V laten ten onrechte belang Nederlandse staat prevaleren boven individueel belang asielzoeker IND wijst

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22rapport%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive •