archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  de milieueffectrapportage voor een tweede kerncentrale in Borssele Energiebedrijf Delta NV heeft een startnotitie ingediend Daarna hebben burgers hun zienswijzen tijdens inspraakbijeenkomsten kunnen indienen De vrouw is niet persoonlijk op de hoogte gehouden van de voortgang De Nationale ombudsman heeft de kwestie getoetst aan zijn participatiewijzer van maart 2010 Hij vindt dat VROM nu ELI voldoende inspraakbijeenkomsten heeft georganiseerd Ook kan de ombudsman de minister volgen in zijn toezegging alleen aanwezigen tijdens een bijeenkomst ene verslag te sturen Ook vindt hij het niet onredelijk dat bij schriftelijke zienswijzen alleen de eerste vijf personen van een gezamenlijke zienswijze een reactie krijgen Lees verder Onderwerpen inspraakbijeenkomst minister van economische zaken landbouw en innovatie eli minister van volkshuisvesting ruimtelijke ordening en milieu vrom burgerparticipatie infomatieverwerving informatieverstrekking economische zaken landbouw en innovatie Rapport 17 februari 2011 2011 055 Eigenaar vakantiewoning heeft geen vrije keuze van energieleverancier Vanaf 1 juli 2007 hebben afnemers op grond van Europese regelgeving recht op vrije keuze van energieleverancier Verzoeker heeft een chalet op een vakantiepark Lees verder Onderwerpen vakantiewoning energieleverancier ministerie van economische zaken rechtszekerheid voortvarendheid economische zaken landbouw en innovatie Rapport 19 oktober 2010 2010 306 Onduidelijkheid over gezondheidsrisico s omwonenden hoogspanningslijn ivm magnetische velden Mevrouw M en anderen kochten in 2004 een woning in Hoogeveen nabij de hoogspanningslijn van Zwolle naar Hoogkerk Gr Lees verder Onderwerpen voorlichting bezwaarschrift gezondheidsrisico minister van ez herziening betrokkenheid economische zaken Rapport 28 januari 2010 2010 016 Verzoeker is eigenaar van een kwekerij op Curaçao Zijn concurrent bedrijf T kreeg een financiële vergoeding uit het Project Samenwerking Nederlandse Antillen PSNA Lees verder Onderwerpen binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Rapport 18 maart 2009 2009 051 Verzoeker heeft een subsidie adviesbureau en doet namens zijn cliënten jaarlijks vele verzoeken om een Verklaring Energie investeringsaftrek bij SenterNovem Lees verder Onderwerpen economische zaken Rapport 7 december 2005

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=1&zoekterm=%22economische%20zaken%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Een half schoon en leefbaar huis | Nationale ombudsman | Nationale ombudsman
  Makkinga in december 2014 over veranderingen over huishoudelijke hulp Vanaf 1 januari 2015 krijgt ze geen uren meer maar een resultaat een schoon en leefbaar huis Het keukentafelgesprek met de gemeente waar mevrouw Makkinga over heeft gehoord komt er niet Voor de huishoudelijke hulp heeft de gemeente een contract afgesloten met de thuiszorgorganisatie De thuiszorgorganisatie stuurt haar een brief waarin staat dat er minder huishoudelijke hulp wordt aangeboden en dat er een afspraak wordt gemaakt over het leveren van maatwerk Mevrouw Makkinga is al lang blij dat Margreet kan blijven en is niet van plan bezwaar te maken tegen een schoon en leefbaar huis In januari 2015 komt Margreet langs en vertelt dat haar uren met meer dan de helft worden gekort Mevrouw Makkinga is uiterst verbaasd Zonder onderzoek of overleg is besloten dat haar huishoudelijke hulp van 6 naar 2 7 uur gaat terwijl de wethouder heeft gezegd dat nooit met meer dan 18 zal worden gekort Haar zoon adviseert haar om bezwaar te maken bij de gemeente Dan pas wordt duidelijk dat de eerste brief van de gemeente met de belofte van een schoon en leefbaar huis een zogeheten beschikking was Het is nu te laat om nog een bezwaar in te dienen De gemeente zegt dat mevrouw Makkinga contact moet opnemen met de thuiszorgorganisatie of een voorlopige voorziening bij de rechter kan aanvragen Na een persoonlijk gesprek met de thuiszorgorganisatie ontvangt zij een zorgplan maar het plan voldoet niet aan haar situatie Ook is niet duidelijk hoe de beoordeling tot stand is gekomen De korting op haar uren blijft van kracht Mevrouw Makkinga had zo gehoopt op een keukentafelgesprek waarbij zij met de gemeente haar situatie voorafgaand aan alle wijzigingen had kunnen bespreken Ze ziet dit echt als een gemiste kans Ik zie dit soort problemen vaker

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/columns/2015/een-half-schoon-en-leefbaar-huis (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  ontslagaanvraag thuiszorgorganisatie Vakbond AbvaKabo klaagt er namens aantal werknemers van thuiszorgorganisatie over dat UWV ontslagvergunningen heeft verleend na slechts één ronde van hoor en wederhoor terwijl werkgever voorafgaand aan de indiening tot twee keer toe in de gelegenheid is gesteld om ontslagaanvragen nader te onderbouwen Hierdoor is volgens AbvaKabo sprake van een oneerlijke en onzorgvuldige procedure De Nationale ombudsman is van oordeel dat het UWV door uitvoerige bevraging van de werkgever in de voorfase de schijn van partijdigheid heeft gewekt en vindt dat zorgwekkend Lees verder Onderwerpen sociale zaken en werkgelegenheid Nieuwsbericht 29 oktober 2012 Opinie ombudsman Te grote dadendrang nieuw kabinet funest voor burger Er komt een nieuw kabinet en de nieuwe bewindspersonen staan als het goed is binnenkort klaar om de handen uit de mouwen te steken De politieke dadendrang zal de komende tijd groot zijn Lees verder Onderwerpen om procedures eigen bijdrage recht regelgeving Column 28 april 2011 Simpele zielen In mijn werk kom ik heel vaak het woord beschikking tegen Een beschikking is een brief van de overheid waarin over jouw rechten beslist wordt Bijvoorbeeld een aanslag van de inkomstenbelasting waarin staat dat je geld terugkrijgt Lees verder Onderwerpen cak beschikking overheid belastingdienst aanslag onderzoek Rapport 15 augustus 2011 2011 250 Vrouw klaagt over groot verschil voorlopige en definitieve eigen bijdrage thuiszorg Vrouw krijgt thuiszorg en moet daarvoor een eigen bijdrage betalen aan het CAK Haar voorlopige bijdrage is standaard 23 80 per periode van vier weken maar de definitieve bijdrage is 439 13 per periode een erg groot verschil De Nationale ombudsman vindt dit verschil ook te groot maar wijst erop dat het CAK sinds 2010 het standaard lage bedrag niet meer hanteert Hij vindt dat bij uitblijven van een reactie van het CAK de vrouw ook zelf actie had kunnen ondernemen Wel doet hij

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22thuiszorg%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 6 resultaten gevonden Rapport 1 april 2015 2015 060 Belastingdienst wijst verzoek aftrek kosten huishoudelijke hulp terecht af Een man krijgt van de Belastingdienst eerst de toezegging dat hij over eerdere jaren aftrek krijgt voor extra huishoudelijke hulp Nadat hij de betaalbewijzen heeft verstrekt en de Belastingdienst zijn exacte inkomen heeft vastgesteld krijgt hij bericht dat hij de aftrek niet krijgt Onterecht vindt de man omdat de Belastingdienst een ongeclausuleerde toezegging zou hebben gedaan De Nationale ombudsman oordeelt dat van een ongeclausuleerde toezegging geen sprake is omdat duidelijk is gemaakt dat er een drempelbedrag wordt gehanteerd Ook is het vanzelfsprekend dat de onkosten worden aangetoond De Belastingdienst kan het verzoek in redelijkheid afwijzen omdat de kwitanties meer vragen opriepen dan de man kon beantwoorden Lees verder Onderwerpen belastingdienst aftrek verzoek afwijzing inkomstenbelasting Column 16 mei 2015 Een half schoon en leefbaar huis Mevrouw Makkinga heeft ernstige vorm van reuma en kampt met chronische pijn stijfheid vermoeidheid en slaapstoornissen Zware huishoudelijke taken zijn onmogelijk voor haar en daarom krijgt mevrouw Makkinga thuiszorg via de gemeente Lees verder Onderwerpen gemeente thuiszorg huishoudelijke hulp bezwaar Nieuwsbericht 1 april 2015 Substituut ombudsman Addie Stehouwer over eerstelijns klachtafhandeling De Nationale ombudsman wil gemeenten ondersteunen bij de versterking van hun eerstelijns klachtbehandeling De meeste gemeenten hebben hun handen vol aan het vat krijgen op hun nieuwe taken Laat ons meedenken daar zijn we voor Lees verder Onderwerpen decentralisatie gemeenten Zorg jeugd en gezin Column 6 juli 2013 Facturenstrijd met het CAK Barbara is langdurig ziek en zit door haar hoge ziektekosten sinds 2007 in de schuldsanering Samen met haar man en drie kinderen moet ze rond zien te komen van 50 euro per week Ze wordt nog zieker en heeft huishoudelijke hulp nodig

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22huishoudelijke+hulp%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/072 Koninklijke Marechaussee moet voldoende aanleiding hebben om inzage in ID-bewijs te vragen | Nationale ombudsman
  op een locatie nabij een Koninklijk Paleis hadden de marechaussees voldoende aanleiding om gebruik te maken van hun bevoegdheid om verzoeker inzage in zijn ID bewijs te vorderen Mutatierapport staandehouding verzoeker De staandehouding van verzoeker is vastgelegd in het bedrijfsprocessensysteem Voor zover van belang is het volgende opgenomen Tijdens deze surveillance viel hen een manspersoon op welke zich vreemd gedroeg De man liep met twee krukken welke hij in eerste instantie niet gebruikte en bij het zien van de marechaussees wel gebruikte Voorts was de man meer dan gemiddeld geïnteresseerd in de marechaussees welke daar liepen Toen de marechaussees dichterbij kwamen versnelde de man zijn pas en moesten de marechaussees aardig doorlopen om hem staande te houden Op de vraag van de ombudsman waar deze meer dan gemiddelde interesse van verzoeker richting de marechaussees uit bestond verwees de minister naar de verklaringen van de betrokken ambtenaren Voor zover van belang verklaarde marechaussee K het volgende Samen met mijn collega O reden wij tijdens onze surveillance in een opvallend dienstvoertuig Wij waren bezig met dynamisch toezicht Daarbij ligt de nadruk op profiling en het preventief aanwezig zijn Tijdens het profilen verzamelen wij informatie die doorgezet wordt naar het informatieknooppunt Op enig moment zagen we verzoeker lopen Wij zagen dat verzoeker enigszins mank en met krukken liep Ook zagen we dat deze krukken zogenoemde hikingstokken waren Wij hebben vervolgens verzoeker gegroet en zijn doorgereden Toen wij voorbij reden keek een van ons achterom en zag dat verzoeker langer dan normaal naar ons bleef kijken Hieruit maakten wij op dat hij meer dan gemiddelde interesse in ons had Nadat wij van de meldkamer een melding hadden ontvangen en terugreden kwamen we verzoeker weer tegen zonder dat hij krukken gebruikte Hij had de krukken gewoon in de hand en liep niet meer mank Dit in combinatie met de interesse die verzoeker voor ons had gaf ons een onderbuikgevoel Om die reden hebben wij verzoeker naar zijn ID bewijs gevraagd Voor zover van belang verklaarde marechaussee O het volgende Toen wij verzoeker passeerden zwaaide onze bestuurder richting verzoeker Hierbij liep verzoeker met stokken Toen mijn collega K in de bus naar verzoeker keek viel haar op dat klager schichtig om zich heen keek en dit vooral met interesse in ons Toen wij de bus wilden keren liep verzoeker een smal bospad in Dit konden wij niet met de bus bereiken waardoor we moesten keren Toen wij vervolgens waren gekeerd en uitstapten om verzoeker te bereiken liep hij zonder wandelstokken stug door Dit kwam op ons over als vreemd gedrag en dit wilden wij controleren O merkte ook nog op dat zij verzoeker vervolgens eerst om zijn ID bewijs hebben gevraagd en toen hij dat niet kon tonen om de toegangskaart voor het park Reactie verzoeker op standpunt minister van Defensie Verzoeker verbaasde zich erover dat een van de marechaussees vanuit een voor hem uit rijdende de auto heeft kunnen zien dat hij meer dan geïnteresseerd in de marechaussees was Verzoeker begrijpt niet waarom het verdacht is om naar een auto van de marechaussee te kijken De blik afwenden zou eerder verdacht zijn Ook staat in het mutatierapport dat verzoeker meer dan gemiddelde interesse had in de marechaussees die daar liepen Dit strookt niet met de latere verklaringen En het schichtige kijken is er volgens verzoeker pas bijgehaald toen hij een klacht had ingediend In het eerder opgemaakte mutatierapport staat het niet vermeld Ook maakte K er geen melding van in haar verklaring terwijl zij vanuit de rijdende auto de observator was Voor zover van belang merkte verzoeker verder op dat hij onmogelijk niet mank kan hebben gelopen Zijn ongelijkmatige manier van lopen kan hij niet verbergen Verzoeker ontkent verder dat hij bewust een bospad is ingelopen toen hij de dienstauto van de marechaussees zag keren Het bospad waarop hij liep loopt bij de kruising gewoon rechtsdoor Ook is hij niet harder gaan lopen op het moment dat de marechaussees hem lopend probeerden staande te houden Hij had niet in de gaten wat er achter hem gebeurde Verder herhaalde verzoeker dat hij gebruik maakt van wandelstokken en niet van hikingstokken zoals marechaussee K verklaarde Deze stokken zien er anders uit en worden anders vastgehouden De observatie van K klopte volgens verzoeker dan ook niet En verzoeker blijft erbij dat hem eerst om het toegangskaartje van het park is gevraagd en daarna om zijn ID bewijs Dit zou volgens verzoeker ook blijken uit de verklaring van marechaussee K die in zijn eerste verklaring daarover in de brief van de klachtbehandelaar van de KMar zei Hoewel meneer een toegangsbewijs kon tonen wilde ik ook weten met wie ik te maken had en heb ik hem naar zijn legitimatiebewijs gevraagd Beoordeling Behoorlijkheidsnorm professionaliteit Het vereiste van professionaliteit houdt in dat de overheid er voor zorgt dat haar medewerkers volgens hun professionele normen werken De burger mag van hen bijzondere deskundigheid verwachten In de Wet op de identificatieplicht zie Achtergrond is de verplichting opgenomen tot het kunnen tonen van een identiteitsbewijs Dit geldt voor elke burger van veertien jaar en ouder Een belangrijke beperking is opgenomen in artikel 8 Politiewet 2012 zie Achtergrond De vordering mag alleen worden gedaan voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitoefening van de politietaak Dit is verder uitgewerkt in de eerder genoemde Aanwijzing uitbreiding identificatieplicht opgesteld door het College van procureurs generaal Hierin staan onder meer niet limitatief situaties beschreven wanneer er aanleiding voor de politie kan zijn om inzage in een identiteitsbewijs te vorderen zie Achtergrond Oordeel vragen naar ID bewijs niet behoorlijk De ombudsman heeft eerder een rapport uitgebracht over een situatie dat iemand door een marechaussee bij een Koninklijk Paleis is staande gehouden en om zijn ID bewijs is gevraagd In No 2011 046 wilde betrokkene gaan hardlopen en stalde hij zijn fiets tegen het hek van De Eikenhorst in Wassenaar Een marechaussee vroeg hem om zijn ID bewijs maar toen verzoeker dat niet kon tonen en hij pogingen deed om weg te komen werd hij aangehouden en in de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/072 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  verontwaardigd was over de gang van zaken en wil weten waarom om zijn ID bewijs was gevraagd Als reden geeft men aan dat de man eerst met wandelstokken liep en iets later ineens zonder Daarnaast leek hij schichtig om zich heen te kijken en kon hij zonder wandelstokken vlot lopen De man vindt dit pijnlijk om te horen en ontkent daarnaast dat hij schichtig om zich heen heeft gekeken De Nationale ombudsman is van oordeel dat de redenen die de marechaussee opgaf onvoldoende waren om verzoeker meteen om inzage in zijn ID bewijs te vragen De klacht van verzoeker is gegrond Lees verder Onderwerpen Politie staande houden identiteitsbewijs Rapport 9 oktober 2013 2013 145 Verzoeker ervaart discriminatie door de politie Man met donkere huidskleur wordt door wijkagent uit dorp in de buurt van Amsterdam staande gehouden om zijn identiteit te controleren De reden was dat er in het dorp woninginbraken waren gepleegd waarbij verdachten waren gezien met een donkere huidskleur De agent zegt dat er in het dorp hooguit 15 mensen met een donkere huidskleur wonen en dat hij die allemaal wel herkent Na het tonen van zijn ID mag de man doorrijden maar de agent vraagt nog wel wat hij in het dorp komt doen en hoe hij daar gekomen is Tien minuten later komt de man de wijkagent weer tegen en moet hij zich opnieuw legitimeren omdat de agent vergeten is zijn personalia te verifiëren in de politiesystemen De man voelt zich gediscrimineerd hij heeft het gevoel dat de politie hem in de gaten houdt vanwege zijn huidskleur Voor zover er al voldoende gronden waren om de man de eerste keer staande te houden vindt de ombudsman het in elk geval niet behoorlijk om de man nog een tweede keer staande te houden en naar zijn ID te

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22staande+houden%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • De vervuiler betaalt | Nationale ombudsman | Nationale ombudsman
  factuur erbij van 144 voor het aparte vervoer en de verwerking van de doos op het milieupark Op de meegestuurde kopie zijn inderdaad haar papieren te zien maar zij heeft de doos niet in de vermelde straat gezet en de herkomst van het vervuilde papier en restafval is haar een raadsel Verontwaardigd laat Angela de gemeente weten dat ze niet van plan is de kosten te betalen Angela s actie haalt niets uit De gemeente vindt het niet aannemelijk dat anderen in hun oud papier brieven en enveloppen hebben gestopt uit het huishouden van Angela Of dat anderen Angela s oud papier hebben verplaatst naar een andere straat Ze moet dus wel de vervuiler zijn en die betaalt Van klachtbehandeling kan geen sprake zijn want een klacht kan alleen gaan over de wijze waarop de gemeente haar heeft bejegend Blijft Angela het inhoudelijk oneens dan kan ze een civiele procedure aanspannen bij de rechtbank zo stelt de gemeente De Nationale ombudsman concludeert na onderzoek dat de gemeente het afval terecht heeft herleid tot Angela en de factuur voor het ophalen ervan aan haar heeft gericht Maar de gemeente had het geschil eerst op informele wijze moeten proberen op te lossen De volgende stap die naar de rechter was aan de gemeente geweest Zo is dat als de gemeente regels handhaaft via het privaatrecht Nu had de gemeente ten onrechte geschreven dat de stap naar de rechter aan Angela was De gemeente erkent deze fout al tijdens het onderzoek van de ombudsman Daarnaast had de gemeente het inhoudelijke protest wettelijk gezien wel als klacht kunnen behandelen het is niet zo dat klachten alleen kunnen gaan over onjuiste bejegening Bij Angela was de indruk ontstaan dat ze al direct na het lezen van de brief een betaalverplichting had en dat ze met

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/columns/2015/de-vervuiler-betaalt (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  van 144 De vrouw stelt dat niet zij het vervuilde papier en restafval bij haar oud papier heeft gezet en zij daarom niet aansprakelijk is Maar de gemeente blijft bij haar standpunt en stelt dat ze geen klacht kan indienen omdat deze alleen betrekking kan hebben op de wijze van bejegening de vrouw kan een civiele procedure starten zegt de gemeente De vrouw maakt uit de brieven ook op dat ze al direct een betaalplicht heeft en dat de deurwaarder komt als ze niet betaalt De vrouw wendt zich tot de Nationale ombudsman Die vindt dat de gemeente ervan mocht uitgaan dat de vrouw tot wie het aangetroffen afval kon worden herleid de overtreder was De gemeente had wel de klacht van de vrouw moeten behandelen En het verwijzen naar een civiele procedure was niet juist omdat het de gemeente is die zo n procedure aanhangig moet maken en niet de burger De ombudsman geeft het college van burgemeester en wethouders in overweging om voortaan in vervolg brieven aan vermeende overtreders mee te delen dat de gemeente hen dagvaardt voor de rechter als zij de factuur niet betalen Lees verder Onderwerpen gemeente handhaving onjuiste informatieverstrekking aansprakelijkheid Rapport 2 oktober 2013 2013 134 Klacht over gemaakte kosten voor het onnodig inpakken van niet asbesthoudende platen Een man is bezig met het verbouwen van zijn huis Ook vrij nieuwe eterniet golfplaten met een KOMO keurmerk uit oktober 1999 moeten worden vervangen Hij wil deze afgeven bij de Milieustraat van de gemeente De Bilt De platen worden door de gemeente niet onverpakt aangenomen Alhoewel de platen sinds 1993 geen asbest meer bevatten wil de gemeente dat ze worden verpakt alsof er asbest in zit De man wil van de gemeente 159 terug die hij heeft moeten betalen voor het verpakken van de platen De gemeente geeft in een reactie aan de Nationale ombudsman aan dat bij de Milieustraat ingenomen afval aangeleverd wordt bij een derde partij Die afvalinzamelaar neemt in verband met het bijzondere karakter van asbest de platen alleen aan wanneer zeker is dat er geen asbest in zit Een asbesthoudend stuk plaat is nadat het gebroken is niet te onderscheiden van een plaat zonder asbest Om het zekere voor het onzekere te nemen vraagt de gemeente de platen te verpakken De gemeente biedt gratis zakken aan om de platen mee in te pakken De ombudsman kan zich vinden in de handelwijze van de gemeente Lees verder Onderwerpen milieustraat asbest komo keurmerk gemeente de bilt afval gemeente Rapport 20 februari 2013 2013 013 Man klaagt over onvoldoende zekerheid in waarborging persoonsgegevens bij legitimeren milieustation Bewoners van Breda kunnen zelf hun afval wegbrengen naar een afvalstation Daar wordt naar hun legitimatie gevraagd en naar een brief van een bank of een overheidsinstantie waaruit hun adres blijkt Zo wordt er gecontroleerd dat alleen inwoners van Breda hiervan gebruik maken Een inwoner van Breda betwijfelt of die persoonsgegevens uitsluitend voor het afvalstation worden gebruikt De Nationale ombudsman heeft vastgesteld dat het vragen van persoonsgegevens volgens

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22afval%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive