archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Zoetermeer schrijft onnodig escalerende brieven De burgemeester van Zoetermeer heeft vorig jaar een aantal brieven over de aanstaande jaarwisseling op een onnodig escalerende toon geschreven vindt de Nationale ombudsman Lees verder Onderwerpen gemeente incidenten jaarwisseling gedrag overlast Rapport 16 december 2014 2014 212 Gemeente moet in waarschuwingsbrieven alleen concreet vastgestelde feiten weergeven Een groep van elf personen heeft een brief ontvangen voorafgaand aan de jaarwisseling 2013 2014 Volgens de burgemeester waren ze bij de voorgaande jaarwisseling betrokken geweest bij incidenten Door de inhoud van de brief stellen zij hierdoor ten onrechte ervan beschuldigd te worden dat zij niet van onbesproken gedrag zouden zijn overlast zouden hebben veroorzaakt en de openbare orde zouden hebben verstoord Volgens hen was dit onjuist omdat geen van hen onherroepelijk was veroordeeld De Nationale ombudsman vindt dat de burgemeester een waarschuwingsbrief mag verzenden aan mensen die zijn aangehouden ook al is er geen sprake van een veroordeling De brief is een middel dat niet onnodig ingrijpt in de in het leven van de betrokkenen terwijl het wel bij kan dragen aan de veiligheid van de inwoners in de gemeente Hij vindt dat de toonzetting van de brief wel onnodig beschuldigend Met deze toon heeft de burgemeester onnodig escalerend gehandeld De ombudsman acht de klacht over de inhoud van de brief gegrond wegens schending van het vereiste van de escalatie De ombudsman beveelt de burgemeester aan om in waarschuwingsbrieven alleen concreet vastgestelde feiten weer te geven Daarnaast beveelt hij aan om de mogelijkheid te bieden om in gesprek te gaan Lees verder Onderwerpen gemeente incidenten jaarwisseling gedrag overlast Nieuwsbericht 7 mei 2012 Onterechte verrekeningen ongedaan gemaakt De Nationale ombudsman ontving in 2011 veel klachten van mensen die toeslagen aan de Belastingdienst moesten terugbetalen maar dit officieel financieel niet aankonden Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen schuld belastingdienst toeslagen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22jaarwisseling%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  opent ziet hij twee politieagenten op zijn stoep staan Deze agenten zijn door de buren gewaarschuwd en vragen of zij binnen mogen komen om poolshoogte te nemen Lees verder Onderwerpen Politie binnentreden woning machtiging melding huiselijk geweld Rapport 13 juli 2015 2015 110 Grond voor taakstraf ontbreekt op instemmingsverklaring Man wordt een Verklaring omtrent gedrag VOG geweigerd omdat hij een taakstraf heeft gekregen voor mishandeling Dat verbaast hem Tijdens een officierzitting heeft hij de mishandeling ontkend maar een taakstraf geaccepteerd voor bedreiging en overtreding van de Wet wapens en munitie Op de instemmingsverklaring die hij heeft ondertekend ontbreekt informatie voor welke strafbare feiten hij de taakstraf kreeg De Nationale ombudsman kan dit uit het oogpunt van rechtszekerheid niet begrijpen De ombudsman constateert ook in rapport 2015 111 dat het OM het automatiseringssysteem aandraagt als oorzaak voor het niet kunnen wijzigen van een formulier en een standaardbrief of toevoegen van gegevens en hij kondigt aan ambtshalve hier een breder onderzoek naar te doen Lees verder Onderwerpen openbaar ministerie om officierszitting verdachte mishandeling instemmingsverklaring taakstraf Rapport 13 juli 2015 2015 120 Vader van gedetineerde mag niet meer op bezoek Vader bezoekt zijn gedetineerde zoon in de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Zwolle Tijdens het bezoek spreekt een bewaker hem aan op zijn gedrag en moet hij de gevangenis verlaten De gevangenisdirecteur ontzegt hem bezoek aan zijn zoon voor drie maanden De Nationale ombudsman vindt dat ook in een gevangenis de overheid moet open staan voor het verhaal van de burger Voordat de directeur de beslissing nam had hij het verhaal van de vader moeten horen De ombudsman doet de aanbeveling dat ook bezoekers een klacht mogen indienen bij DJI en dit onder de aandacht te brengen bij gevangenisdirecteuren de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming Lees verder Onderwerpen minister van veiligheid en justitie gevangenis gedetineerde bezoek luisteren Column 11 juli 2015 Trekken aan kinderen Als mensen scheiden spreken ze een omgangsregeling af voor hun minderjarige kinderen Dat kan tot problemen leiden als één van beide ouders zich niet aan de afspraken houdt Lees verder Onderwerpen vechtscheiding omgangsregeling Politie ouderlijk gezag jeugdzorg kinderombudsman Column 28 mei 2015 Onderbuikgevoel Kees wandelt elke week door Paleispark het Loo Hij gebruikt wandelstokken want hij heeft last van zijn heupen Zonder stokken kan hij ook prima wandelen hij is dan alleen sneller moe Lees verder Onderwerpen koninklijke marechaussee kmar defensie identiteitsbewijs inzage onterecht Rapport 31 maart 2015 2015 050 Onderzoek naar de behandeling van een klacht door de Stichting Autoriteit Financiële Markten Een bestuurder van een onderneming klaagt dat de Stichting Autoriteit Financiële Markten AFM te Amsterdam zijn verzoek om rectificatie van de voornemens tot heenzending van hem onvoldoende heeft behandeld De Nationale ombudsman concludeert na onderzoek dat de AFM wel voldoende heeft gereageerd Verder was het de eigen beslissing van de man zich terug te trekken Hij had een eventuele beslissing tot intrekking van de ondernemingsvergunning kunnen afwachten en deze nog aan de rechter kunnen voorleggen Lees verder Onderwerpen autoriteit financiële markten afm Rapport 20

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22gedrag%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2014/212 Gemeente moet in waarschuwingsbrieven alleen concreet vastgestelde feiten weergeven | Nationale ombudsman
  beschikking gesteld van 21 personen die aangehouden waren Tijdens het driehoekoverleg tussen gemeente politie en Openbaar ministerie is de context mondeling besproken Reactie gemeente De gemeente geeft aan dat er in 2012 één incident met jongeren in de bewuste buurt is geweest waarbij de politie moest optreden De jongeren hebben zich over het politieoptreden beklaagd en een gesprek aangevraagd met de burgemeester Dit gesprek heeft uiteindelijk geen doorgang gevonden omdat de jongeren anoniem wilden blijven Ook tijdens een kennismakingsbijeenkomst met de burgemeester in de wijk kwamen de jongeren niet In de oudejaarsnacht 2012 2013 zijn in deze buurt zeventien jongeren aangehouden omdat zij onder andere zwaar vuurwerk hebben afgestoken Uiteindelijk hebben dertien jongeren de nacht in de cel doorgebracht De burgemeester heeft voor de jaarwisseling 2013 2014 25 mensen een waarschuwingsbrief gestuurd Daarbij waren dertien jongeren uit deze wijk Hij heeft deze brief gestuurd aan mensen die tijdens de jaarwisseling 2012 2013 aangehouden zijn Bij die jaarwisseling was sprake van onlusten en is onder andere zwaar vuurwerk afgestoken De burgemeester heeft hierbij gebruik gemaakt van het concrete advies van de politie De burgemeester maakte gebruik van de informatie die hij in het driehoekoverleg van de politie kreeg Verder wist hij van het Openbaar Ministerie de stand van zaken in de strafvervolging in november 2013 de strafzaak tegen twee personen was geseponeerd wegens gebrek aan bewijs één persoon was door de kantonrechter vrijgesproken en voor één persoon stond de strafzaak nog open Zeven personen waren veroordeeld tot een boete van 100 met een proeftijd van twee jaar Al deze mensen waren tegen de uitspraak in beroep gegaan en waren daarom nog niet onherroepelijk veroordeeld De waarschuwingsbrief is een standaardbrief die al enige jaren wordt verstuurd Daarom was er nooit aanleiding om de tekst van de brief aan te passen Verzoekers waren de eersten die klaagden over de tekst van deze brief Naar aanleiding van de klachten van verzoekers bij de gemeente heeft de burgemeester de waarschuwingsbrieven aangepast In het vervolg is de tekst toegesneden op de specifieke gedraging van de aangeschrevenen De zinsnede dat u niet van onbesproken gedrag bent vindt de burgemeester iets te hard geformuleerd In de brief rond het WK voetbal die aan een andere groep mensen is gestuurd en niet aan verzoekers is bijvoorbeeld een andere tekst gebruikt het WK voetbal moet één groot feest zijn Ook in Zoetermeer Tot mijn spijt constateer ik dat de situatie na afloop van de wedstrijd Nederland Spanje op 13 juni jl op en rondom de rotonde Meerzichtlaan Berglaan bijna uit de hand is gelopen U heeft daar samen met anderen voor overlast gezorgd en zich uitermate beledigend over de politie uitgelaten De politie heeft zes personen aangehouden en bekeurd Eén van die zes personen bent u Ik vind het onbegrijpelijk dat u zich bij dat wat een feest had moeten zijn niet hebt weten te gedragen Met deze brief waarschuw ik u Ik ga ervan uit dat u rondom de andere wedstrijden van met name het Nederlands elftal geen overlast meer veroorzaakt en de openbare orde niet verstoort Mocht dat toch het geval zijn dan neem ik direct passende maatregelen In het uiterste geval leg ik u een gebiedsverbod op Dit houdt in dat u zich gedurende een bepaald tijdvak niet in een door mij aangewezen gebied mag bevinden Ik kan u daarnaast ook een meldplicht opleggen Dit betekent dat u zich op een bepaald tijdstip op een nader te bepalen locatie moet melden Ik ga er vanuit dat u mijn waarschuwing begrijpt en serieus neemt zodat het verdere verloop van het WK voetbal ook in Meerzicht een feest is Nadere reactie verzoekers Verzoekers geven aan dat de gemeente ten onrechte verbanden legt met andere gebeurtenissen Zij waren niet degenen die in 2012 een gesprek met de burgemeester hadden aangevraagd De gemeente heeft zich gebaseerd op onterechte beschuldigingen De zeven personen die in eerste instantie wel veroordeeld waren zijn in hoger beroep vrijgesproken Dat betekent dat niemand van de elf verzoekers veroordeeld is voor gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling 2012 2013 Er is daarom geen sprake van een objectieve grondslag voor het versturen van de waarschuwingsbrief Bovendien was bij de gemeente Zoetermeer op het moment van verzending van de brief wel bekend dat een deel van de personen niet werd vervolgd of vrijgesproken was en dat de anderen in beroep waren gegaan tegen de veroordeling Omdat geen van hen onherroepelijk was veroordeeld ontbrak de grond onder de aanname dat zij de openbare orde hadden verstoord De toonzetting van de brief vinden verzoekers niet juist De stelling dat de brief iets te hard was geformuleerd vinden zij een understatement In de brief staat naar hun mening ten onrechte dat zij de openbare orde hebben verstoord en voor overlast hebben gezorgd Met name die toonzetting van de brief vormde de kern van hun klacht Zij vinden het niet juist dat de burgemeester de toon van de brief wel aanpast maar dat dit geen aanleiding was om hun klacht gegrond te verklaren en de brief te rectificeren of excuses aan te bieden De verzoekers voelen zich hierdoor onheus bejegend Zij vinden dit kenmerkend voor de houding van de gemeente die zij als onwelwillend kenschetsen Ook heeft de brief wel degelijk gevolgen voor verzoekers Zij werden door de politie wel degelijk aangesproken vanwege de waarschuwingsbrief BEOORDELING NATIONALE OMBUDSMAN De Nationale ombudsman toetst gedragingen van overheidsinstanties aan vereisten van behoorlijkheid Bij de beoordeling van deze klacht over de waarschuwingsbrieven onderscheidt de ombudsman twee aspecten a de beslissing om de brief aan deze verzoekers te verzenden b de inhoud van de brief a verzending brief De ombudsman toetst de keuze om de brief aan alle verzoekers te verzenden aan het evenredigheidsvereiste Dit vereiste houdt in dat de overheid een middel kiest om haar doel te bereiken dat niet onnodig ingrijpt in het leven van de burger en dat in evenredige verhouding staat tot dat doel De burgemeester heeft de taak de veiligheid en openbare orde in zijn gemeente te waarborgen Hij heeft daartoe een aantal middelen tot

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/212 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Principeverzoek, een principekwestie | Nationale ombudsman
  Nationale ombudsman om hulp Al snel krijgt mijnheer De Groot dan inspraak in de raadsvergadering en een week daarna volgt de mededeling over het principebesluit zowel in een gesprek als een brief Een grote teleurstelling het college beschouwt de afgifte van een omgevingsvergunning of de wijziging van het bestemmingsplan niet als haalbaar De benodigde splitsing in twee kleinere percelen past niet binnen de stedenbouwkundige opzet en het is onduidelijk of er behoefte is aan een extra woning in het dure segment op de woningmarkt Nu weet het echtpaar dat een definitieve aanvraag weinig zin heeft Maar het is niet duidelijk waarom het college is afgeweken van het ambtelijk advies dat wel positief was zoals in de brief staat Daarom benaderen mijnheer en mevrouw De Groot weer de Nationale ombudsman die de zaak onderzoekt De ombudsman oordeelt nooit over de besluit en oordeelsvorming van de overheid Is de burger het inhoudelijk niet eens met de overheid dan kan hij formele procedures en de daarbij behorende bezwaar en beroepsprocedures volgen Wel kijkt de ombudsman naar de uitleg van de overheid over handelingen en besluiten Het is belangrijk dat de overheid op een begrijpelijke manier vertelt waarop deze zijn gebaseerd van welke feiten is uitgegaan en hoe rekening is gehouden met de belangen van de burgers Het college beaamt de stelling van de ombudsman dat heldere communicatie en uitleg over de wederzijdse standpunten belangrijk is zeker bij een teleurstellende afwijzing van een verzoek Het had in dit geval het voortbestaan van twijfels kunnen voorkomen In de uitleg had dan gestaan dat het ambtelijk advies om positief te besluiten wel is overwogen maar dat in de argumenten het aspect van het ruimtelijke karakter van de woonomgeving ontbrak En het college vond het belangrijk dit te behouden en verdere verdichting te voorkomen zeker gezien de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/columns/2014/principeverzoek-een-principekwestie (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2 resultaten gevonden Column 13 december 2014 Principeverzoek een principekwestie Mijnheer en mevrouw De Groot willen naast hun huis in de gemeente Lingewaal een seniorenwoning bouwen en dienen daarvoor een principeverzoek in Lees verder Onderwerpen gemeente Bouwvergunning principeverzoek bestemmingsplan afwijzing beslissing onduidelijke communicatie Rapport 22 oktober 2014 2014 145 College van B W Lingewaal had in afwijzende beslissing moeten uitleggen waarom is afgeweken van ambtelijk advies over bebouwing perceel Echtpaar wil al jaren een extra seniorenwoning bouwen op hun perceel De college van burgemeester en wethouders van Lingewaal wijst het principeverzoek van het echtpaar af ruim twee jaar na de indiening daarvan Het college wijkt daarbij af van het gegeven ambtelijk advies Als het echtpaar dit duidelijk wordt

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22principeverzoek%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  aan dat het plan niet door zal gaan Kort na dit gesprek sluit de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met twee private partijen en wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart De man dient een klacht in bij de gemeente omdat hij niet over deze onderhandelingen is geïnformeerd De gemeente acht de klacht ongegrond en geeft aan dat alle informatie is verstrekt die de gemeente redelijkerwijs mocht verstrekken De ombudsman vindt dat de gemeente dit niet kan stellen De gemeente had de man zodanige informatie moeten verstrekken dat hij erop voorbereid was dat mogelijk op korte termijn meer duidelijkheid zou ontstaan De ombudsman vindt niet dat de gemeente de man ook had kunnen en moeten laten weten dat de onderhandelingen zich op dat moment in de afrondende fase bevonden Dat is immers vertrouwelijke informatie Zolang de onderhandelingen nog niet zijn afgerond kan een mededeling daarover de onderhandelingspositie van partijen schaden Lees verder Onderwerpen gemeente nieuwbouwproject informatieverstrekking Column 13 december 2014 Principeverzoek een principekwestie Mijnheer en mevrouw De Groot willen naast hun huis in de gemeente Lingewaal een seniorenwoning bouwen en dienen daarvoor een principeverzoek in Lees verder Onderwerpen gemeente Bouwvergunning principeverzoek bestemmingsplan afwijzing beslissing onduidelijke communicatie Rapport 4 januari 2013 2013 002 Woningeigenaren klagen over onvoldoende openheid over bestemmingsplan terrein achter hun woning Echtpaar heeft in 2010 een kavel gekocht in Noordwolde om een huis op te bouwen In augustus 2009 hebben zij in een gesprek met een ambtenaar onder andere gevraagd naar de beoogde bebouwing van het achterliggende Rohé terrein Noordwolde Zuid Op basis van de informatie die de ambtenaar beschikbaar heeft worden zij geïnformeerd Later blijkt dat de projectontwikkelaar daarvoor al contact met de gemeente heeft gehad om het plan anders in te vullen Dit wist de betrokken ambtenaar niet Dit verbaast de Nationale ombudsman omdat van de gemeente verwacht mag worden dat zij desgevraagd alle relevante informatie vertelt Hij doet de gemeente de aanbeveling om met verzoekers passende compensatie te bespreken Lees verder Onderwerpen bestemmingsplan gemeente informatieverstrekking gemeente Column 28 februari 2014 Hebben brutalen de halve wereld Gerda en Bernhard wonen in een gemeente in het Oosten van het land Hun achtertuin grenst aan die van Albert Albert heeft jaren geleden tien garageboxen achter zijn huis laten plaatsen Lees verder Onderwerpen gemeente om belangen rechtbank handhaving Rapport 22 januari 2014 2014 004 Echtpaar vraagt gemeente om handhaving rond garageboxen die zonder vergunning zijn gebouwd Echtpaar uit Wierden heeft hinder van garageboxen achter hun huis van een zekere heer X die zonder vergunning zijn gebouwd en bedrijfsmatig worden gebruikt Bovendien is dezelfde heer X bezig met uitbreiding van zijn woning Dit leidt tot veel verkeer op een smal weggetje langs hun huis Zij vragen de gemeente Wierden om te handhaven maar de gemeente weigert dat jarenlang Tot vier keer toe zijn zij door de rechter in het gelijk gesteld maar telkens vindt de gemeente een andere reden om niet te handhaven De Nationale ombudsman vindt het van belang om zijn spelregels over handhaving 2010 235 onder de aandacht te brengen Hij vindt dat

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22bestemmingsplan%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2014/201 Politie Dordrecht heeft onterecht pand ontruimd en krakers aangehouden | Nationale ombudsman
  Klachtencommissie aangegeven dat op 6 oktober 2012 het beleid met betrekking tot de uitspraak van de Hoge Raad van 28 oktober 2011 nog niet geïmplementeerd was Uit deze uitspraak blijkt volgens de advocate dat het besluit van de chef van dienst om tot de ontruiming over te gaan is genomen zonder dat hij op de hoogte was van het geldende beleid Het argument dat de politie nu op deze wijze is opgetreden omdat er een acute situatie was dan wel dat het feit op heterdaad werd geconstateerd wordt door verzoekers bestreden en lijkt op een rationalisatie achteraf om het optreden alsnog te kunnen verdedigen Op geen enkele wijze is door de politie nòch door het Openbaar Ministerie aangetoond dat het hier een al dan niet verlengde heterdaadsituatie betrof Het enkele feit dat de krakers zelf de politie hebben gebeld duidt er eerder op dat zij blijkbaar op dat moment ongestoord het pand bewoonden waarmee het huisrecht naar hun mening gevestigd was Hoe lang iemand in een pand verblijft is niet doorslaggevend voor het vaststellen van het recht op huisvrede en bovendien was het de politie helemaal niet bekend hoe lang zij zich al in het pand bevonden Er is overhaast gehandeld door de politie die niet eens de tijd heeft genomen om de zaak zorgvuldig voor te bereiden geen idee had hoeveel mensen er binnen waren en geen moeite heeft gedaan zich op de hoogte te stellen van het geldende beleid Ook specifiek over de wijze waarop het Openbaar Ministerie zijn rol als gezag en toezichthouder ten opzichte van de politie heeft vervuld klagen verzoekers Ten eerste merkt de advocate van verzoekers op dat zij het klachtwaardig vindt dat de politie bij het gebruik van een dergelijke ingrijpende bevoegdheid als het met geweld ontruimen van een woning waarin huisvrede heerst niet van te voren overlegt met de piket officier van justitie Ten tweede geeft zij aan dat het Openbaar Ministerie achteraf het argument heeft aangevoerd dat het hier een verlengde heterdaad zou betreffen Maar bij de politie en daarmee ook bij het Openbaar Ministerie was in het geheel niet bekend hoe lang de bewoners zich reeds ongestoord in het pand bevonden Tot slot geven zij aan dat het geen recht doet aan de al langere tijd gangbare en aantoonbare situatie met betrekking tot activistische bewoning en het handelen daarin van de politie en het Openbaar Ministerie in Dordrecht dat het Openbaar Ministerie hier achteraf toch van oordeel is dat het optreden van de politie in lijn is geweest met het toen geldende beleid in dit soort zaken Het is immers gebruikelijk dat na strafaangifte door de eigenaar het Openbaar Ministerie een aanzegging ontruiming uitreikt aan de betrokkenen waarna aan hen de tijd wordt gegund om eventueel een kort geding tegen de Staat aan te spannen conform het civiel arrest van de HR van 28 oktober 2011 Visie politie In het kader van het onderzoek en in antwoord op vragen van de Nationale ombudsman geeft de politiechef van de eenheid Rotterdam aan dat er in de ogen van de toenmalige chef van dienst sprake was van een heterdaadsituatie op het moment dat de melding kwam de krakers hadden het net zelf gemeld De aanleiding om tot ontruiming over te gaan was artikel 138a van het Wetboek van Strafrecht mede ingegeven doordat het bekend was dat de eigenaar besloten had het pand te laten verbouwen De betrokken chef van dienst liet weten dat hij puur op basis van ervaringen uit het verleden is uitgegaan van een zes a zevental krakers en gelet op de beschikbare mankracht heeft geoordeeld dat er opgetreden kon worden Volgens het lokale beleid gold volgens hem dat de politie direct kon en zou optreden bij ontdekking van een kraak op heterdaad of als het pand net gekraakt was verlengde heterdaad Tevens gaf de chef van dienst aan destijds niet op de hoogte te zijn geweest van het arrest van de Hoge Raad van 28 oktober 2011 en dat het nieuwe beleid dat er gelegenheid geboden moet worden om een kort geding aan te spannen nog niet bij de politie was geïmplementeerd Ook het computersysteem kende artikel 138a nog niet daardoor moesten de verbalisanten artikel 138 Wetboek van Strafrecht handmatig aanpassen naar artikel 138a Bij een aantal processen verbaal heeft men dat helaas verzuimd De machtiging tot binnentreden kan niet meer getoond worden omdat het een uitgeschreven stuk is en er geen proces verbaal is opgemaakt Voor een oordeel over de rechtmatigheid van de ontruiming verwijst de politiechef naar het oordeel van het Openbaar Ministerie hierover dat het optreden van de politie als rechtmatig heeft beoordeeld De politiechef geeft aan dat het oordeel hier luidde dat de politie er terecht van uit kon gaan dat de eigenaar het niet eens was met de kraak en dat er van een huisrecht van de krakers nog geen sprake kon zijn Visie minister van Veiligheid en Justitie De minister van Veiligheid en Justitie geeft in reactie op de klacht omtrent de rechtmatigheid van het binnentreden en in antwoord op de vragen die de Nationale ombudsman daarbij gesteld heeft het volgende aan Op 13 oktober 2010 heeft de toenmalige Hoofofficier van justitie van het arrondissementsparket Dordrecht aan de burgemeesters van de gemeenten in dat arrondissement het OM handhavingsbeleid met betrekking tot kraken uiteengezet In dit beleid was mede vervat dat de politie in zijn algemeenheid direct zal optreden bij ontdekking van kraak op heterdaad of op het moment dat het pand net is gekraakt verlengde heterdaad Er was hier naar mening van de minister sprake van een net gekraakt pand waarbij de politie ingevolge het destijds lokaal geldende handhavingsbeleid eigenstandig mocht optreden Van dit beleid is naar het oordeel van de minister niet afgeweken Achtereenvolgens hebben de piketofficier van justitie en de Hoofdofficier van justitie het optreden van de politie als rechtmatig beoordeeld De piketofficier van justitie is daarbij bij zijn beoordeling afgegaan op de informatie zoals die aan hem was doorgegeven door de politie Onderzoek door het Openbaar Ministerie leverde op dat nadat de krakers de politie zelf hadden gebeld om te melden dat zij het leegstaande pand hadden gekraakt de politie linea recta naar het pand is gegaan de deur heeft verbroken de woning heeft ontruimd en de krakers heeft aangehouden De door de politie vervolgens in kennis gestelde piketofficier van justitie heeft de ontruiming en de aanhoudingen op dat moment rechtmatig bevonden er was immers een acute situatie Maar omdat het pand al lang leeg stond en geen schade was aangericht door de krakers en er op dat moment onvoldoende capaciteit bij de politie aanwezig was voor een strafrechtelijke vervolging werd het voortzetten van de strafrechtelijke vervolging door deze officier van justitie niet opportuun geacht De Hoofdofficier van justitie sluit zich hier bij aan en heeft in zijn beoordeling van de klacht ook de beleidsbrief van het College van procureurs generaal van 30 november 2010 betrokken Met betrekking tot het huisrecht geeft de minister aan dat het Openbaar Ministerie als criterium aanhoudt dat er sprake is van huisrecht indien door de krakers een nacht is geslapen in het pand Wanneer zij echter vanaf het begin in hun bezetting zijn gehinderd is er geen sprake geweest van huisvrede en daarmee ook niet van een gevestigd huisrecht In de onderhavige zaak heeft de politie onmiddellijk ingegrepen nadat de krakers direct na het binnendringen van het pand de politie hebben gebeld Hierdoor heeft geen huisrecht voor de krakers kunnen ontstaan Het feit dat de bewoners zelf en op eigen initiatief hebben gebeld leidt niet tot de stelling dat het huisrecht was gevestigd en er geen sprake meer was van een heterdaadsituatie Oordeel Nationale ombudsman Ten aanzien van de politie De Nationale ombudsman toetst het optreden van de politie hier aan het vereiste van fair play Dit vereiste van behoorlijk optreden van de overheid houdt in dat de overheid de burger de mogelijkheid geeft om zijn procedurele kansen te benutten en daarbij zorgt voor een eerlijke gang van zaken Het is met betrekking tot deze klacht dus de vraag of de politie op deze wijze het pand mocht ontruimen of dat zij de krakers in de gelegenheid hadden moeten stellen om eerst in kort geding bij de rechter een verbod van de te voren aangekondigde ontruiming te vorderen Van primair belang is hier de vraag of de krakers een huisrecht hadden In de kern komt het er op neer dat bij een gevestigd huisrecht politie en justitie zich hebben te houden aan het in december 2010 bekend gemaakte beleid van eerst aankondigen en afhankelijk van de uitkomst van een eventueel aan te spannen kort geding dan pas ontruimen Bijkomend aspect van het ontruimen van een gekraakt pand is dat de krakers die daar woonden niet meer rechtmatig terug zullen kunnen naar dit pand om er te wonen Dit in tegenstelling tot een verdachte van een ander delict die immers ook met schending van zijn huisrecht in zijn woning wordt aangehouden Bij vrijlating kan hij zonder probleem terugkeren naar zijn woning Het feit dat de gevolgen van de ontruiming voor krakers onomkeerbaar zijn leidt tot de plicht om extra omzichtigheid te betrachten bij de inzet van dit middel Het Openbaar Ministerie stelt hier echter dat de politie op heterdaad is opgetreden waardoor de krakers geen aanspraak konden maken op dat beleid Wanneer krakers vanaf het begin in hun bezetting zijn gehinderd is er geen sprake geweest van huisvrede en daarmee ook niet van een gevestigd huisrecht De minister geeft in zijn reactie aan dat de politie onmiddellijk heeft ingegrepen nadat de krakers direct na het binnendringen van het pand de politie hebben gebeld De betrokken chef van dienst geeft hier over aan dat er zijns inziens sprake was van een heterdaadsituatie op het moment dat de melding kwam de krakers hadden het net zelf gemeld De Nationale ombudsman is van oordeel dat er onvoldoende onderzoek is gedaan door de politie voordat zij de beslissing nam tot het ontruimen van het pand en het aanhouden van de krakers Nu kan niet worden aangetoond dat de krakers nog geen huisrecht gevestigd hadden en er dus sprake was van een heterdaad situatie Het enkele argument dat de politie direct na het telefoontje van de krakers zonder te dralen is opgetreden is daarvoor niet voldoende De enkele snelheid van het optreden van opsporingsambtenaren is niet maatgevend er moet wel iets op heterdaad zijn ontdekt Het is ook niet enkel de verstreken tijd van het verblijf in het gekraakte pand maar het bestaan van huisvrede in de woning Het telefoontje waarmee de krakers zelf hebben gemeld dat zij het pand hadden gekraakt geeft over beide geen of in ieder geval onvoldoende uitsluitsel Nu de politie geen onderzoek heeft verricht op basis waarvan het optreden op heterdaad kan worden gebaseerd is de Nationale ombudsman van oordeel dat het op deze wijze ontruimen van het gekraakte pand niet behoorlijk was Nu heterdaad niet is aangetoond had de ontruiming volgens geldend beleid eerst moeten worden aangekondigd waarna er gelegenheid werd geboden aan de krakers om een verbod tot ontruiming bij de rechter te vorderen Bovendien acht de Nationale ombudsman het onzorgvuldig van de politie om niet eerst te overleggen met de piketofficier van justitie voordat zij een zo ingrijpende inbreuk maakt op een eventueel huisrecht waarbij in het geval van kraken de ontruiming onomkeerbaar is Tot slot wijst de Nationale ombudsman er nadrukkelijk op dat het niet kunnen tonen van de schriftelijke machtiging tot binnentreden de controle achteraf op de rechtmatigheid van het binnentreden onmogelijk maakt Nu de verdachten niet zijn vervolgd is het niet meer aan de rechter om de rechtmatigheid van het optreden en eventuele vormverzuimen te constateren en beoordelen In het kader van de aanvullende rechtsbescherming is het dan aan de Nationale ombudsman om hier een oordeel over te geven De huidige werkwijze dat deze geschreven machtigingen tot binnentreden blijkbaar niet worden bewaard op het moment dat er niet tot vervolging wordt overgegaan is niet aanvaardbaar Het tegen de wil van een bewoner binnentreden van een woning is een bevoegdheid die een zware inbreuk maakt op de privacy en dient als daarom op zijn rechtmatigheid te kunnen worden getoetst Al met al is de ombudsman van oordeel dat de politie in strijd met het vereiste van fair play heeft gehandeld De onderzochte gedraging is op dit punt niet behoorlijk Ten aanzien van het Openbaar Ministerie De beoordeling door het Openbaar Ministerie van de rechtmatigheid van het politieoptreden toetst de Nationale ombudsman aan het vereiste van goede voorbereiding Dit vereiste houdt in dat de overheid alle informatie verzamelt die van belang is om een weloverwogen beslissing te nemen De Nationale ombudsman is ook ten aanzien van het Openbaar Ministerie van oordeel dat deze tekort is geschoten Het Openbaar Ministerie is dan wel afhankelijk van de informatie die het van de politie krijgt maar dat ontslaat het niet van de verplichting de juiste informatie te verkrijgen van de politie De piketofficier die pas na het optreden werd ingelicht door de politie heeft er voor gekozen om alle aangehouden krakers heen te zenden vanwege opportuniteitsoverwegingen maar het optreden zelf wel als rechtmatig te beoordelen zonder dat hier de juiste informatie aan ten grondslag kan hebben gelegen Tot aan de minister van Veiligheid en Justitie blijft het Openbaar Ministerie dan van mening dat de politie rechtmatig is opgetreden zonder dat het nadere argumenten aandraagt voor het aannemen van een heterdaad situatie of anderszins blijk geeft dat er de juiste vragen gesteld zijn aan de politie met betrekking tot het optreden De onderzochte gedraging is op dit punt niet behoorlijk Met betrekking tot de aanhouding van de woordvoerder Tevens klaagt de woordvoerder van de groep bewoners er over dat hij onterecht is aangehouden voor het niet tonen van zijn identiteitsbewijs nu er geen noodzaak was voor de politie om daarnaar te vragen omdat hij niet als woordvoerder werd erkend Regels omtrent de identificatieplicht van burgers In bepaalde gevallen kan de overheid waaronder de politie op grond van regelgeving van een burger verlangen dat hij zijn identiteitsbewijs toont Artikel 2 Wet op de identificatieplicht in combinatie met artikel 8a van de Politiewet biedt voor de politie deze mogelijkheid Op grond van deze artikelen kan een ambtenaar van politie de identificatie van een burger vorderen mits dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitoefening van de politietaak De Memorie van Toelichting bij de Wet op de identificatieplicht geeft met betrekking tot dit redelijkerwijs het volgende aan Een belangrijke beperking is evenwel gelegen in het vereiste dat de vordering moet worden gedaan in het kader van een redelijke taakuitoefening De politieambtenaar zal het gebruik van de toepassing moeten kunnen motiveren en die motivering moet in ieder geval schriftelijk blijken indien een proces verbaal wordt opgemaakt ter zake van het niet voldoen aan de identificatieplicht Het College van procureurs generaal heeft in de Aanwijzing uitbreiding identificatieplicht met beleidsregels aangegeven dat de identificatieplicht zich niet alleen beperkt tot verdachten maar zich ook uitstrekt tot getuigen aangevers melders betrokkenen veroordeelden vreemdelingen slachtoffers enzovoort Visie verzoeker Verzoeker geeft aan dat hij buiten stond op het moment dat de politie bij het pand arriveerde Hij heeft direct duidelijk aangegeven dat hij niet binnen was geweest en dat hij woordvoerder van de groep was en als zodanig in gesprek wilde met de politie De politie heeft geweigerd hem als woordvoerder te erkennen De politieambtenaren hebben aangegeven dat het goed was dat hij dat meldde maar dat zij toch zijn identiteitspapieren wilden zien Volgens verzoeker was er geen reden om zijn identiteitsbewijs te vragen omdat hij door de politie niet als woordvoerder erkend werd en bekend was dat hij geen deel uitmaakte van de bewoning Nu er ten opzichte van hem geen verdenking bestond was er ook geen grond om hem te vragen zich te identificeren Visie politie De betrokken politieambtenaren verklaren tijdens de zitting bij de klachtencommissie van de politie eenheid Rotterdam dat zij bij aankomst bij het gekraakte pand verzoeker buiten aantroffen Zij vonden de aanwezigheid van hem bijzonder waardoor er naar zijn identiteitsbewijs is gevraagd Dit kon hij niet tonen De politiechef volgt het advies van de klachtencommissie om de klacht op dit punt ongegrond te verklaren De aanwezigheid van een persoon op dat tijdstip bij een ontruimingsactie van een pand was voor de politie aanleiding om te willen weten met wie ze te maken had De woordvoerder was niet in staat om op eerste vordering een geldig legitimatiebewijs te tonen De klacht over de aanhouding wordt daarom als ongegrond beoordeeld Oordeel Nationale ombudsman Het vereiste van professionaliteit houdt in dat de overheid er voor zorgt dat haar medewerkers volgens hun professionele normen werken De burger mag van hen bijzondere deskundigheid verwachten Was het vorderen van de identificatie van de woordvoerder van de krakers hier redelijkerwijs noodzakelijk voor het uitoefenen van de taak van de politieambtenaren Niet betwist wordt dat de politieambtenaren niet geïnteresseerd waren in wat de zelfverklaarde woordvoerders van de krakers te melden hadden Ook werden zij niet verdacht van een strafbaar feit Waarom zou de politie dan een redelijk belang hebben bij het vragen naar een identificatiebewijs De gegeven motivering door de betrokken politieambtenaren en de politiechef van de eenheid Rotterdam is op dit punt erg mager Het betreft slechts zijn aanwezigheid daar op dat moment De Nationale ombudsman is van oordeel dat er redelijke argumenten zijn die het vragen naar het identiteitsbewijs van de woordvoerder kunnen rechtvaardigen Het feit dat verzoeker zich als woordvoerder kenbaar heeft gemaakt rechtvaardigt het vragen naar zijn identiteitsgegevens Op het moment zelf hebben de politieambtenaren dan wel geen behoefte aan een gesprek met hem maar op een later tijdstip in het onderzoek zou zijn verklaring als getuige wel noodzakelijk kunnen zijn Daarmee valt het vorderen van inzage in het identiteitsbewijs naar het oordeel van de Nationale ombudsman binnen een redelijke taakuitoefening door de politie Het verbaast de Nationale ombudsman overigens wel dat uit de motivering van de betrokken politieambtenaren en later de politiechef niet blijkt waarom de noodzaak voor de identiteitscontrole bestond Hij is van oordeel dat het belangrijk is dat de politie het

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/201 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  zonder autogordel zittend op de grond De politie heeft wel terecht gevraagd naar het identiteitsbewijs van de woordvoerder van de krakers Ook de overige klachten worden ongegrond verklaard Lees verder Onderwerpen Politie dordrecht kraakpand ontruiming aanhouding onterecht Rapport 15 oktober 2014 2014 138 Politie hield onterecht twee mannen aan bij Sinterklaasintocht in 2011 Twee mannen zijn aanwezig bij de Sinterklaasintocht in Dordrecht in 2011 Zij dragen een t shirt met de tekst Zwarte Piet is Racisme De politie vraagt hen het Schefferplein te verlaten Zij doen dit niet en de politie houdt hen aan en neemt hen mee naar het bureau De ombudsman oordeelt dat de politie de mannen niet had mogen vragen het plein te verlaten en daarom niet had mogen aanhouden toen zij dit niet deden Het geweld dat daarbij is gebruikt tegen één van hen vindt de ombudsman ook disproportioneel Daarnaast meent de ombudsman dat de vragen die aan de mannen gesteld zijn op het bureau geen verband hielden met hun aanhouding Het feit dat een politieambtenaar het mogelijk niet eens is met de mening die een verdachte verkondigt brengt nog niet met zich mee dat hij dat sentiment mag laten doorklinken in zijn vraagstelling Lees verder Onderwerpen discriminatie aanhouding met geweld demonstreren bejegening Rapport 23 december 2011 2011 367 Omgevingsdienst Zuid Holland behandelt klacht niet tijdig Een inwoner uit Dordrecht vindt dat de gemeente te weinig heeft gedaan om de bouwvergunning voor de tijdelijke aanpassing van de politiepost aan de Blaauwweg te handhaven en de woningstichting te verplichten het pand in de oorspronkelijke staat te herstellen De Nationale ombudsman heeft een klacht hierover aan de gemeente Dordrecht gestuurd De gemeente heeft die doorgestuurd naar de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Na twee jaar was de klacht nog niet behandeld De ombudsman komt er in zijn onderzoek achter dat de gemeente maar geen standpunt innam over het bestemmingsplan Omdat dit standpunt uitbleef bleef ook de beslissing van de Omgevingsdienst uit De ombudsman vindt dat burgers erop mogen vertrouwen dat hun klacht binnen de wettelijke termijnen wordt afgehandeld Daarom beveelt hij het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst aan om samen met de samenwerkende gemeenten maatregelen te treffen Lees verder Onderwerpen omgevingsdienst zuid holland gemeente dordrecht gemeente Rapport 16 september 2013 2013 119 Deurwaarder stelt betalingsregeling voor terwijl inkomen lager is dan beslagvrije voet Inwoonster van Dordrecht heeft verschillende schulden waarvoor een Gerechtsdeurwaarder Incasso kantoor uit Dordrecht is ingeschakeld Haar inkomen is lager dan de beslagvrije voet maar de deurwaarder legt beslag op haar uitkering van het UWV van 50 per maand De Nationale ombudsman vindt dat de deurwaarder zo de wettelijke bescherming van het bestaansminimum heeft ondermijnd Lees verder Onderwerpen deurwaarder beslaglegging beslagvrije voet betalingsregeling uwv uitkering bestaansminimum gemeente Rapport 24 september 2013 2013 123 Verzoekster klaagt dat zij na aanhouding niet is geinformeerd over transactievoorstel Politie Rotterdam houdt een vrouw aan op een parkeerplaats bij haar woning De vrouw wordt meegenomen naar het politiebureau In het bijzijn van mannelijke politieambtenaren moet zij haar hoofddoek afdoen Nadat haar broer

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22dordrecht%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive •