archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2014/182 Gemeente Woudenberg moet maatregelen treffen tegen structurele snelheidsovertredingen in nieuwe wijk | Nationale ombudsman
  weten dat de situatie in het deel van de straat waar 40 van de automobilisten de snelheid overtreedt aanleiding is voor een aantal acties waaronder nieuwe snelheidsmetingen Een gesprek lijkt hem wellicht na de metingen zinvol Wat was de oorspronkelijke klacht Verzoeker dient op 21 april 2013 een klacht in over de wijze waarop de gemeente tot dan met hem is omgegaan bij zijn pogingen de gemeente aan haar afspraken te houden om de verkeerssituatie in zijn straat weer rustiger te krijgen Hij wil dat de gemeente met hem in gesprek gaat over oplossingen De gemeente neemt de klacht in behandeling en houdt een hoorzitting waarbij onder meer de burgemeester en de betrokken wethouder aanwezig zijn De gemeente verklaart de klacht niet gegrond hoewel ze betreurt dat verzoeker zich niet gehoord en serieus genomen voelt ondanks de goede bedoelingen van de gemeente Zij meent voldoende te hebben gecommuniceerd met verzoeker en vindt dat er geen sprake is geweest van ongewenst gedrag van de gemeente De wethouder maakt met verzoeker wel een afspraak voor een gesprek over de resultaten van de tweede meting Dit gesprek vindt plaats op 2 september 2013 en de wethouder zegt toe een plan van aanpak voor de straat te presenteren Op 12 september 2013 brengt de gemeente dit plan naar buiten Verzoeker krijgt het per mail toegezonden In het plan van aanpak zijn de zes reacties opgenomen die verzoeker onder de bewoners heeft verzameld In het plan waarbij volgens de gemeente mede rekening is gehouden met deze wat uiteenlopende reacties van de bewoners komt de gemeente gemotiveerd met een voorstel om relatief kleine fysieke maatregelen zoals busdrempels en een snelheidsscorebord te treffen voor het noordelijke deel van de straat Alvorens een besluit te nemen nodigt de gemeente alle bewoners van de straat persoonlijk uit voor een bespreking van het plan van aanpak op 4 december 2013 De gemeente stelt een beknopt verslag van dit gesprek op en zendt dit samen met een aankondiging van de vervolgstappen toe aan de verschillende bewoners Volgens het verslag is door een aantal van de aanwezige bewoners onder meer opgemerkt dat de nieuwe situatie als minder veilig wordt ervaren dat er vooral door jongeren uit de nieuwe wijk hard wordt gereden op het deel van de weg waaraan verzoeker woont en dat door geparkeerde voertuigen het zicht op het uitrijden van de oprit is beperkt De wethouder concludeerde dat het gevoel dat er te hard wordt gereden vrij breed wordt gedeeld dat voor meer verkeersdrempels slechts beperkt draagvlak bestaat en dat maatregelen om het gedrag van automobilisten te sturen enthousiaster zijn ontvangen Het college van burgemeester en wethouders stuurde het verslag op 4 februari 2013 toe aan de bewoners en kondigde aan dat was besloten om geen drempels aan te leggen in het deel van de straat waar verzoeker woont Er wordt gericht op gedragsbeïnvloeding van de automobilist door middel van een snelheidspaneel langs de weg en het faciliteren van buurtacties Het resultaat van de aan de bewoners toegezegde extra meting bevestigde volgens het college de eerder uitgevoerde meting op de weg waaruit bleek dat 90 van het verkeer zich aan de maximum snelheid houdt Wat is het standpunt van verzoeker Verzoeker laat de gemeente weten het niet eens te zijn met de maatregelen en stelt dat de conclusies van de gemeente niet stroken met de reacties van de bewoners tijdens de bijeenkomst Hij is van mening dat de gemeente niet voldoende rekening heeft gehouden met de belangen van de bewoners van zijn straat waar het gaat om het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid Hij verwijt de gemeente dat zij beloftes die op de informatieavonden zijn gedaan na ruim twee jaar nog steeds niet heeft ingelost Hij stelt dat de gemeente hem tegenwerkt en tot nu toe niet serieus heeft genomen in zijn voorstellen om de verkeerssituatie veiliger te maken en dat terwijl deze situatie onacceptabel is Hij is van mening dat hij namens de andere bewoners spreekt als hij stelt dat er een groot gevoel van onveiligheid heerst en een ieder ervaart dat er veel te hard wordt gereden Dat vergt ingrijpender fysieke maatregelen dan de gemeente tot nu toe voornemens is uit te voeren In zijn reactie op de bevindingen benadrukte verzoeker nog eens dat er frequent is gecommuniceerd tussen hem en de gemeente maar dat dit ook komt doordat er vaak geen antwoord kwam op de door hem gestelde vragen en die communicatie dus inhoudelijk niets toevoegde Verder wees hij erop dat het niet juist was dat zoals de gemeente stelde de bewoners geen drempels zouden willen De bewoners hebben slechts één bepaald type drempel afgewezen omdat dit type geen effect sorteerde Wat is het standpunt van de gemeente Woudenberg De gemeente geeft in zijn algemeenheid aan dat haar er veel aan is gelegen om een breed draagvlak te krijgen voor de aanpak van situaties als de onderhavige Zij zet daar zeker op in Zij stelt zich op het standpunt dat zij zich bij de twee fasen van dit plan heeft ingespannen om de bewoners te informeren en te horen Hiertoe zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd Ook meent zij dat er voldoende is gecommuniceerd met verzoeker en dat de gemeente zich niet ongewenst heeft gedragen De gemeente heeft verzoeker altijd serieus genomen en heeft rekening te houden met meerdere belangen alsook met het algemeen belang In dit geval zijn de belangen van andere weggebruikers van medebewoners die andere wensen hebben dan verzoeker en het algemeen belang meegewogen in het uiteindelijke besluit over de te nemen maatregelen Verzoeker is in staat gesteld om de medebewoners te mobiliseren voor zijn voorstellen Het resultaat was echter onvoldoende eensluidend en de meningen te divers om te besluiten tot verdergaande maatregelen dan voorgenomen Mede daarom komt dit besluit niet tegemoet aan de wensen die verzoeker heeft Wat is het BELEID van de minister TEN AANZIEN VAN de verkeersveiligheid Conform zijn toezeggingen aan de Tweede Kamer der Staten Generaal tijdens het Algemeen Overleg over de verkeersveiligheid informeerde de minister van Verkeer en

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/182 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2 resultaten gevonden Rapport 2 december 2014 2014 182 Gemeente Woudenberg moet maatregelen treffen tegen structurele snelheidsovertredingen in nieuwe wijk Een man ervaart ernstige overlast van de toegenomen verkeersdruk als gevolg van de realisatie van een nieuwe wijk in de gemeente Woudenberg Uit snelheidsmetingen blijkt dat 40 van het gemotoriseerd verkeer te hard rijdt De man heeft intensief contact met de gemeente maar die stelt dat draagvlak voor vergaande maatregelen ontbreekt Ze wil de verkeersveiligheid verbeteren via gedragsbeïnvloeding van de weggebruikers De Nationale ombudsman vindt dit zinvol maar omdat er geen wezenlijke verbetering is opgetreden had de gemeente daarmee niet kunnen volstaan De ombudsman is het met de man eens dat de gemeente onvoldoende ingaat op het standpunt van de man door na twee jaar van structurele snelheidsovertredingen nog geen aanvullende maatregelen bepaald te hebben De ombudsman beveelt

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22verkeersdruk%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  hier nieuws rapporten en meer over verschillende thema s en publicaties Uw zoekopdracht Zoeken Sorteren op Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 14 september 2012 2012 147 Bewoners klagen over onvoldoende inzet gemeente om verkeersoverlast te reduceren De Vogelbuurt in Woerden ligt tegen de binnenstad aan en heeft last van verkeer dat via die buurt om het centrum wordt geleid vooral geluidhinder en onveiligheid voor schoolkinderen De gemeente vindt dat er binnen de beperkte financiële mogelijkheden voldoende maatregelen zijn genomen De Nationale ombudsman doet de aanbeveling om de geluids en trillingsbelasting te meten en naar aanleiding daarvan passende conclusies te trekken Lees verder Onderwerpen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22verkeersoverlast%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  aanhouding na niet legitimeren na snelheidsovertreding Man met haast rijdt te hard over de snelweg A9 naar Alkmaar Een motoragent volgt hem en houdt hem staande Er ontstaat direct discussie want de man weigert het gezag van de politieagent te aanvaarden en heeft een denigrerende houding De man heeft geen geldig legitimatiebewijs bij zich en wordt aangehouden en naar het politiebureau gebracht Daar aangekomen neemt de politie genoegen met een kopie van zijn rijbewijs dat hij in de auto heeft De Nationale ombudsman vindt dat de politieagent zich niet heeft schuldig gemaakt aan machtsmisbruik en dat er geen sprake was van geweld Lees verder Onderwerpen aanhouding snelheidsovertreding legitimatie Politie Rapport 12 december 2013 2013 190 Vrouw tekent beroep aan bij CVOM en ontvangt standaardbrief zonder ondertekening Vrouw maakt bezwaar tegen een snelheidsboete en krijgt een standaardbrief van het CVOM zonder naam en handtekening van de behandelend medewerker De Nationale ombudsman vindt het terecht dat het CVOM dat niet doet Jaarlijks komen er honderdduizenden bezwaarschriften binnen en medewerkers moeten beschermd worden tegen negatieve bejegening door burgers De ombudsman vindt het begrijpelijk dat er standaardmotiveringen zijn opgesteld Hij is wel van oordeel dat het CVOM de kunst moet verstaan beroepsschriften die om meer vragen dan een standaardmotivering voortvarend op te pakken Lees verder Onderwerpen centraal justitieel incasso bureau bekeuring snelheidsovertreding adminstratief beroep veiligheid en justitie Column 8 mei 2010 Gekiekt Heiko krijgt een bon van het CJIB Op de bon staat dat hij op de A7 tussen Groningen en Leek te hard heeft gereden Heiko wil een foto van de overtreding en belt naar het telefoonnummer van de politie Groningen dat achterop de bon staat Lees verder Onderwerpen Politie om groningen gegevens privacy overtreding Rapport 4 februari 2010 2010 021 M de zoon van verzoeker kon wegens de grote financiële problemen waarin

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22snelheidsovertreding%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2014/184 Gemeente Arnhem had actiever moeten handhaven op ontoelaatbaar parkeren bij wegafzetting | Nationale ombudsman
  hij stelt dat de gemeente te allen tijde de veiligheid van de burger dient te waarborgen Het college van burgemeester en wethouders reageert met de schriftelijke mededeling dat volgens het college zowel de klacht over het verstrekken van informatie als die over de veiligheidsrisico s voldoende is behandeld omdat de directievoerder hierover tijdens de uitvoering van de werkzaamheden al contact met hem had opgenomen Relevante aspecten bij de voorbereiding van wegwerkzaamheden Wettelijk is vastgelegd wanneer een verkeersbesluit nodig is Zo n besluit is niet nodig voor het plaatsen of weghalen van een waarschuwingsbord maar wel voor tijdelijke maatregelen met gevolgen voor het verkeer Een wegbeheerder is dan tevens verplicht om met politie en hulpdiensten zoals de brandweer en de ambulancedienst overleg te voeren en belanghebbenden te informeren De Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden VGGM is de organisatie voor brandweer en ambulancehulpverlening in zestien gemeenten waaronder de gemeente Arnhem De Nationale ombudsman constateert tevens dat op de websites van diverse gemeenten en hulpdiensten berichten staan over de hinder die ambulances en brandweerauto s ondervinden van foutief geparkeerd staande auto s Zo staat in de Brandweerkrant van Nederland nummer 9 lente 2014 een artikel over de actie van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland om automobilisten te vragen om hun auto beter te parkeren Dat gebeurt met onderstaande flyer Als wordt geparkeerd op een plaats waar dat niet is toegestaan kan de gemeente of de politie daartegen optreden en een boete bestuurlijke strafbeschikking opleggen Wat schreef de gemeente over de kwestie De gemeente is van mening dat zij voldoende heeft gedaan om de bewoners te informeren en de bereikbaarheid en de veiligheid tijdens de uitvoering van de wegwerkzaamheden te waarborgen De protocollen hiervoor zijn opgenomen in het contract met de aannemer en bij de start van de uitvoering wordt overlegd met de hulpdiensten en de gemeente zodat iedereen op de hoogte is Het kan gebeuren dat de uitvoering wel eens afwijkt van het protocol Afspraak is dat de bewoners drie dagen voor de start van werkzaamheden voor hun deur worden geïnformeerd maar dat was bij verzoeker maar één dag De weg mag maximaal over een lengte van 40 meter zijn opgebroken en moet dan vanaf één zijde benaderbaar zijn Bij een opgebroken lengte van 80 meter moet dat van twee zijden benaderbaar zijn Zowel door de gemeente als de hulpdiensten wordt hier op toegezien Buiten werktijd is het lastig om controle te houden op het gebruik van de openbare ruimte bij het opgebroken weggedeelte Het zijn over het algemeen de bewoners zelf die de borden niet parkeren vrijhouden voor hulpvoertuigen bij de wegafsluiting negeren en er blijkbaar niet attent op zijn wat dat betekent voor de bereikbaarheid en de veiligheid van de huizen langs het opgebroken weggedeelte Hoewel de gemeente vindt dat zij het goed heeft geregeld maakt de kwestie de gemeente scherp op het geven van extra aandacht voor parkeren bij een wegafzetting tijdens de werktijd en de handhaving na werktijd op de bereikbaarheid van percelen achter een wegafzetting Verder wordt

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/184 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2014/183 Belastingdienst/Toeslagen had onjuiste beslissing huurtoeslag sneller ongedaan moeten maken | Nationale ombudsman
  Yep in september 2013 een terugvordering huurtoeslag 2012 De heer Yep maakte tegen deze terugvordering tweemaal bezwaar Zijn eerste bezwaarschrift dat op 2 oktober 2013 werd ontvangen werd op 6 december 2013 door Toeslagen afgewezen Degene die het bezwaar behandelde verkeerde evenwel ten onrechte in de veronderstelling dat het bezwaar was gericht tegen het gehanteerde toetsingsinkomen en omdat dit inkomen correct was oordeelde hij ten onrechte dat het bezwaar moest worden afgewezen Pas naar aanleiding van het tweede bewaarschrift van de heer Yep dat op 15 januari 2014 werd ontvangen werd onderkend dat de eerste afwijzing niet juist was De huishoudsituatie van de heer Yep zoals die gold voor zijn huurtoeslag over 2011 éénpersoonshuishouding was ten onrechte automatisch gecontinueerd voor 2012 De gegevens van zijn vrouw die per 1 april 2011 op het adres van de heer Yep staat ingeschreven waren ten onrechte niet betrokken bij de behandeling van de aanvraag huurtoeslag Waarschijnlijk was haar verhuizing naar het adres om onbekende redenen niet goed verwerkt aldus Toeslagen Als gezegd is naar aanleiding van het bezwaarschrift van 15 januari 2014 onderkend dat de eerste beslissing op bezwaar niet juist was Hoewel toen actie werd ondernomen om een nieuwe herziene beslissing op bezwaar te nemen werd die beschikking niet direkt aangemaakt De oorzaak was een technische storing in het Toeslagenverstrekkingensysteem Omdat dit op zich liet wachten werd naar aanleiding van telefoongesprekken van de heer Yep op 9 en 17 april 2014 door Toeslagen een uitzoekopdracht gemaakt om de nieuwe beslissing alsnog te laten aanmaken De heer Yep ontving echter niets en trok opnieuw aan de bel Op 19 mei 2014 ondernam Toeslagen actie om het bezwaarschrift van 15 januari 2014 nogmaals als bezwaarschrift te laten behandelen omdat de beslissing op bezwaar nog steeds uitbleef Op 10 juni 2014 nam de klachtbehandelaar telefonisch contact op met de heer Yep Zij gaf aan dat de huurtoeslag 2012 inmiddels was aangepast maar dat de beschikking langer op zich liet wachten door een technische storing in het systeem Wel had Toeslagen vooruitlopend hierop en om de heer Yep tegemoet te komen de verrekening met het voorschot huurtoeslag 2013 en 2014 teruggedraaid De financiële gevolgen van de onjuiste beslissing waren daarmee ongedaan gemaakt Voorts werd uitstel van betaling verleend Zij monitorde tenslotte de verdere afhandeling van de zaak en samen met een gespecialiseerde medewerker werd bezien op welke wijze het aanmaken en het versturen van de nieuwe beschikking alsnog snel zou kunnen plaatsvinden Met dagtekening 10 oktober 2014 werd een herziene definitieve beschikking huurtoeslag 2012 verzonden Op 23 september werden de financiële gevolgen van deze beschikking al verwerkt Het toegekende bedrag werd afgeboekt op de terugvordering Hierna resteerde nog een terug te betalen bedrag Eind september vond hierover telefonisch contact plaats tussen de heer Yep en de klachtbehandelaar waarna de heer Yep op 10 oktober 2014 het restant van de terugvordering voldeed Beoordeling Het vereiste van goede organisatie houdt in dat de overheid er voor zorgt dat haar organisatie en haar administratie de dienstverlening aan de burger

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/183 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2014/164 Gemeente Apeldoorn mag uitgaan van alimentatierechten bij beslissing belastingkwijtschelding | Nationale ombudsman
  de ontvanger opgenomen mogelijkheid om als de belastingschuldige niet in aanmerking komt voor kwijtschelding maar voortzetting van de invordering niet gewenst is het verzoek om kwijtschelding af te wijzen en in de beschikking op te nemen in hoeverre geen invorderingsmaatregelen zullen worden getroffen al dan niet door daar voorwaarden aan te verbinden Als de ontvanger besluit tot het niet meer nemen van invorderingsmaatregelen zonder dat hij daaraan voorwaarden verbindt heeft de beslissing voor de belastingplichtige materieel dezelfde gevolgen als kwijtschelding De ontvanger kan echter ook besluiten geen invorderingsmaatregelen meer te nemen onder de voorwaarde dat eventuele uit te betalen bedragen verrekend worden met de buiten de invordering gelaten schuld De termijn waarbinnen verrekening plaatsvindt bedraagt maximaal drie jaar te rekenen vanaf de datum van de beschikking dan wel als dit minder is de tijd die nog overblijft voordat de verjaring van de belastingaanslag intreedt De ontvanger neemt deze voorwaarden uitdrukkelijk in de beschikking op Als de ontvanger besluit voorlopig geen invorderingsmaatregelen meer te nemen zal hij in zijn beschikking voorwaarden of een tijdsbepaling opnemen Anders dan kwijtschelding is een dergelijke beschikking herroepelijk Als de belastingschuldige de voorwaarden niet nakomt kan de ontvanger een nieuwe beschikking nemen waarbij hij zijn eerdere beschikking intrekt De ontvanger kan hiertoe pas overgaan nadat hij de belastingschuldige een brief heeft gestuurd over zijn voornemen de eerdere beschikking in te trekken en niet binnen veertien dagen alsnog aan de voorwaarden of de tijdsbepaling is voldaan Hoe reageerde de heffings en invorderingsambtenaar Allereerst werd opgemerkt dat de heer G op het aanvraagformulier kwijtschelding dat in maart 2014 is ontvangen heeft aangegeven dat hij van het LBIO 353 16 per maand aan alimentatie krijgt naast de WW uitkering via het UWV Conform artikel 14 eerste lid onder b van de Uitvoeringsregeling wordt alimentatie als inkomen gezien Van de alimentatie wordt het bruto te ontvangen bedrag meegenomen als netto inkomen dat wil zeggen het bedrag waar iemand conform rechterlijke uitspraak of echtscheidingsconvenant recht op heeft Daar staat tegenover dat bedragen aan alimentatie die achteraf worden ontvangen niet meer als inkomen meegenomen worden bij de beoordeling van de betalingscapaciteit Bij zijn aanvraag heeft de heer G een brief van het LBIO gevoegd van 10 februari 2014 Deze brief is aangemerkt als een specificatie van de door hem te ontvangen kinderalimentatie omdat hierin ook is aangegeven dat de hoogte van de alimentatie 353 16 per maand bedraagt Tevens wordt de hoogte van de achterstallige alimentatie benoemd en geeft het LBIO aan dat het de inning van de gelden overneemt Als gevolg hiervan is de volledig te ontvangen alimentatie meegenomen bij de berekening van de betalingscapaciteit In zijn het beroepschrift gaf de heer G aan dat de inning van de alimentatie door het LBIO niet zonder problemen verloopt Er was op dat moment bijna acht maanden achterstand In het beroepschrift schreef hij ook dat door de inning van een preferente belastingschuld bij zijn ex partner minder achterstallige alimentatie kon worden geïnd De gemeente is hierin echter niet meegegaan omdat nog niet onherroepelijk vaststond dat de alimentatie niet of slechts gedeeltelijk inbaar zou zijn Ter motivering verwijst de gemeente naar de brief van het LBIO van 4 april 2014 die de heer G ook bij zijn beroepschrift had gevoegd Deze brief leest de gemeente anders dan de heer G De gemeente is van mening dat via de betalingsregeling waarvan het LBIO melding maakt betaling van de volledige alimentatie niet uitgesloten is De gemeente stelt zich dan ook op het standpunt dat er vooralsnog voldoende betalingscapaciteit aanwezig is om de aanslag te betalen Naar aanleiding van de stelling van de heer G dat de werkgever van zijn ex partner heeft voorgesteld 456 14 uit te betalen en dat slechts een deel 220 van dit bedrag gelet op de preferente positie van de belastingdienst aan het LBIO wordt overgemaakt merkt de gemeente op dat dit niet uit de brief van het LBIO blijkt In de brief staat dat de werkgever van de ex partner 500 per direct zal voldoen en vanaf juni 456 14 per maand Het LBIO voegt hieraan toe dat de heer G van deze bedragen in eerste instantie slechts 50 zal ontvangen omdat eerst opslagkosten voldaan moeten worden Uit deze brief blijkt dus niet dat er slechts eenmalig 250 is betaald en dat het alimentatiebedrag vanwege de schuld bij de belastingdienst omlaag is gegaan De heer G krijgt alleen tijdelijk 50 minder vanwege de verschuldigde opslagkosten 15 van de te ontvangen alimentatie voor de inning door het LBIO Omdat dit slechts tijdelijk is is het aannemelijk dat de heer G na verloop van tijd het volledige alimentatiebedrag ontvangt plus in delen de achterstallige alimentatie aangezien het totale bedrag dat het LBIO int 456 14 hoger is dan het alimentatiebedrag inclusief opslag van 15 353 16 15 406 14 en dat hiermee uiteindelijk ook de achterstand zal worden ingelopen In de klacht die op 14 juni 2014 bij de Nationale ombudsman is ingediend wordt opgemerkt dat het er naar uitziet dat de door het LBIO voorgestelde betalingsregeling niet haalbaar is Dit is voor de gemeente nieuwe informatie Als hiervan inderdaad sprake is ontvangen de gemeente graag de documenten die dit onderbouwen Bijvoorbeeld van het LBIO of de werkgever De gemeente kan daarom nu geen inschatting maken of de alimentatie niet geheel kan worden geïnd Ten slotte merkt de heffings en invorderingsambtenaar op dat de Nationale ombudsman in zijn rapport 2011 156 van 24 mei 2011 oordeelt dat het als niet behoorlijk wordt gezien dat alimentatie wel in de betalingscapaciteit wordt meegenomen terwijl duidelijk is gebleken dat deze ondanks inspanningen via incassomaatregelen niet kan worden geïnd Voor de gemeente staat dit laatste echter nog niet vast Al eerder is ook telefonisch aan de door de heer G ingeschakelde Sociaal Raadslieden meegedeeld dat indien achteraf alsnog aangetoond wordt dat het LBIO de alimentatie helemaal niet of slechts gedeeltelijk kan innen een nieuwe beoordeling zal plaatsvinden Daarom heeft de gemeente tevens niet overwogen om geen invorderingsmaatregelen te treffen Ook op dit moment ziet men geen reden

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/164 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2 resultaten gevonden Rapport 23 juli 2013 2013 092 Verzoekster klaagt over afwijzing kwijtschelding belasting door BSR Belastingsamenwerking Rivierenland BSR wil de lokale belastingen 2012 van een vrouw niet kwijtschelden omdat zij volgens BSR in het bezit is van twee voertuigen De vrouw kon aantonen dat haar caravan niets meer waard was en haar auto 500 De vrouw tekende bij BSR beroep aan tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding Dit werd door BSR afgewezen BSR heeft de caravan van de vrouw aangemerkt als een voertuig dat onder vermogensvrijstelling valt De auto werd door BSR beschouwd als tweede voertuig waarvan de waarde volledig buiten de vermogensvrijstelling valt In de Uitvoeringsregeling Invorderingswet staat dat er voor vermogensvrijstelling uitdrukkelijk sprake moet zijn van een auto De Nationale ombudsman vindt het niet juist dat BSR volhardt in de beslissing dat de caravan onder de vermogensvrijstelling valt Lees verder Onderwerpen bsr belasting samenwerking rivierenland kwijtschelding belasting bovag taxatie vermogensvrijstelling vermogen uitvoeringsregeling invorderingswet financiën Rapport 24 juli 2013 2013 093 Verzoeker klaagt over afwijzing kwijtschelding belasting door Hefpunt Een man klaagt erover dat zijn verzoek om kwijtschelding in 2012 van lokale en regionale belastingen is afgewezen door Hefpunt Hefpunt verzorgt namens gemeenten en waterschappen in het noorden de heffing en inning van lokale en regionale belastingen De man kreeg in 2008 24 000 uitgekeerd van de verzekering vanwege brandschade in zijn woning In de periode 2008 tot 2011 werd de belasting kwijtgescholden De man bracht toen naar voren dat hij wel geld op zijn rekening had staan maar dat dat bestemd was voor het herstellen van de schade aan de woning en niet voor het betalen van belasting In

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22kwijtschelding+belasting%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive