archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2014/165 Gemeente Naarden moet duidelijk zijn in uitnodiging voor gehoor | Nationale ombudsman
  op de uitnodiging voor het gesprek Op 12 november 2013 stuurde de gemeente verzoeker een brief waarin werd aangegeven dat de beslissing op bezwaar werd verdaagd tot 27 december 2013 Ook meldde de gemeente dat zij had getracht verzoeker en andere belanghebbenden te horen vóór de beslissing op bezwaar te nemen en dat zij het betreurde dat verzoeker het niet meer nodig achtte om op gesprek te komen Verzoeker reageerde hierop bij brief van 14 november 2013 en wees in zijn reactie op het verwarrende gebruik door de gemeente van de bewoordingen overleg en horen Hij vroeg de gemeente waarom hij werd uitgenodigd voor overleg als het de intentie van de gemeente was om hem te horen in bestuursrechtelijke zin Daarnaast wees hij op zijn bericht van 28 oktober 2013 waarin hij duidelijk had gezegd dat de gemeente nog een reactie op de uitnodiging kon verwachten en dat hij dit nog in beraad had Op 14 november 2013 zond de gemeente verzoeker een e mail waarin zij onder meer stelde dat het verzenden naar de verkeerde e mailadressen anders had gemoeten en dat de gemeente hem had willen uitnodigen om te worden gehoord om tot een besluit op het bezwaar te komen na afweging van alle belangen De gemeente liet ook weten dat zij geen handvatten vond om verder in gesprek te gaan met verzoeker en dat er op korte termijn een beslissing op bezwaar werd genomen Wat was de oorspronkelijke klacht Op 16 en 17 november 2013 diende verzoeker bij de gemeente klachten in over de gang van zaken De reactie van de gemeente dat de adressering aan de onjuiste e mailadressen anders had gemoeten achtte hij niet voldoende Zijn privacy was hierdoor meermaals geschonden Ook klaagde hij over het door de gemeente door elkaar gebruiken van de woorden overleg en horen Als er sprake is van horen in bestuursrechtelijke zin dan moet iemand niet worden uitgenodigd voor overleg Hij klaagde erover dat de gemeente op basis van speculatie had geconcludeerd dat hij niet wenste te worden gehoord Welke reactie komt er op de klacht Nadat verzoeker in het kader van zijn klacht op 19 december 2013 door de gemeente werd gehoord stelde de gemeente bij brief van 15 januari 2014 dat zijn klacht deels terecht was wat betreft de ontstane verwarring en de slordigheden die gemaakt waren in de uitnodiging en deels onterecht wat betreft de door verzoeker gestelde speculatie Wat was de aanleiding voor de klacht bij de Nationale ombudsman Verzoeker wendde zich daarna tot de Nationale ombudsman omdat de gemeente in de reactie van 15 januari 2014 op de klacht niet was ingegaan op zijn klacht dat zijn privacy was geschonden Daarnaast legde verzoeker zijn klacht voor dat de gemeente ten onrechte het standpunt had ingenomen dat verzoeker niet wenste te worden gehoord terwijl de gemeente hem niet had uitgenodigd voor horen in bestuursrechtelijk zin maar voor overleg Die twee begrippen hebben elk een andere connotatie De gemeente had volgens verzoeker op basis van speculatie aangenomen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/165 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Gemiste kans | Nationale ombudsman | Nationale ombudsman
  onbegonnen werk om in het Kadaster te achterhalen of de opritten wel of niet op gemeentegrond liggen Nog los daarvan Anke had met het ongedaan maken van haar oprit in feite erkend dat de gemeente gelijk had Als ze de oprit in stand had gehouden en een vergunning had aangevraagd had ze een handhavingsbesluit kunnen uitlokken waartegen ze bewaar had kunnen maken Achteraf een klachtenprocedure starten was niet de juiste weg vond de gemeente Ook had Anke bij het uitblijven van handhaving bij de andere opritten een beschikking kunnen uitlokken om zo te proberen haar gelijk te halen Anke is boos de situatie is onnodig uit de hand gelopen Want ze was eigenlijk al opgelost op het moment dat ze na het eerste contact met de gemeente de verbouwde oprit ongedaan had gemaakt En toen kreeg ze die stuitende mail Ze vindt dat de gemeente zich erg formeel opstelt en ook niet voldoende ingaat op haar klacht over de manier van handhaven Daardoor voelt ze zich niet serieus genomen en slachtoffer van een willekeurige en ongelijke behandeling Ze meldt dit bij de Nationale ombudsman Voor Anke en de gemeente was er volgens de ombudsman alle gelegenheid geweest om een persoonlijk gesprek te voeren Daarin had de gemeente de precieze aanleiding of achtergrond van Ankes klacht kunnen achterhalen en had deze zaak op informele wijze kunnen worden opgelost Een gemiste kans gefingeerde naam De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column Onderwerpen gemeente verbouwing villa vergunning dwangsom Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Rapport 21 september 2012 2012 154 Gemeente had man beter van informatie moeten voorzien over procedure bouwvergunning Inwoner van Beek heeft van de gemeente een vergunning om zijn huis te verbouwen maar hij vergeet zijn buren op de hoogte

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/columns/2014/gemiste-kans (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  gevonden Column 15 november 2014 Gemiste kans Anke is blij dat de verbouwing van haar monumentale villa in de gemeente Laren achter de rug is Nu de afronding van de oprit nog die ze mooi laat doorlopen tot aan de straat half verhard met schelpen Lees verder Onderwerpen gemeente verbouwing villa vergunning dwangsom Column 7 september 2013 Langdurige verbouwing Danny heeft een kookwinkel in het centrum van het Brabantse Oirschot Al sinds 2006 is de gemeente bezig met het renoveren van het centrum Lees verder Onderwerpen gemeente vertraging om overlast belangen Rapport 21 september 2012 2012 154 Gemeente had man beter van informatie moeten voorzien over procedure bouwvergunning Inwoner van Beek heeft van de gemeente een vergunning om zijn huis te verbouwen maar hij vergeet zijn buren op de hoogte te stellen De buren klagen bij de gemeente en de gemeente legt de bouw stil omdat ze denkt dat de bouw afwijkt van de verleende vergunning De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente de man meer duidelijkheid had moeten geven over gedeeltelijke intrekking van de vergunning Hij vindt dat de gemeente met mediation een praktische oplossing heeft gegeven voor de gerezen problemen tussen de man en zijn buren Lees verder Onderwerpen gemeente beek informatievoorziening procedure Bouwvergunning gemeente Rapport 27 april 2010 2010 098 In het kader van een beroepsprocedure tegen de WOZ beschikking van verzoekster woning begaf de taxateur zich naar de woning van verzoekster Lees verder Onderwerpen gemeente Rapport 8 mei 2009 2009 089 Verzoekers zijn eigenaar van een fitnesscentrum in een dorpskern waar ook de gemeentelijke sporthal staat De exploitatie en het beheer van die hal en het gemeentelijk zwembad is overgedragen aan een b v Lees verder Onderwerpen gemeente Rapport 3 november 2006 2006 355 Verzoeker kocht in 2002 zijn huurwoning van de verhuurder een woningcorporatie in

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22verbouwing%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 3 resultaten gevonden Column 15 november 2014 Gemiste kans Anke is blij dat de verbouwing van haar monumentale villa in de gemeente Laren achter de rug is Nu de afronding van de oprit nog die ze mooi laat doorlopen tot aan de straat half verhard met schelpen Lees verder Onderwerpen gemeente verbouwing villa vergunning dwangsom Column 8 november 2014 Vakantiehuisje aan diggelen Willem is op zijn vaste woonadres in Frankrijk als hij een telefoontje uit Nederland krijgt de politie is zijn vakantiehuisje in Gelderland binnengedrongen en heeft daarbij veel schade gemaakt Zo zijn de ramen gebroken en is de deur kapotgemaakt Lees verder Onderwerpen vakantiewoning hennepkwekerij binnentreden woning

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22villa%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  aanwezig zijn Uit onderzoek door de IND bleek het BMA advies onjuist te zijn De ombudsman vindt dat de IND bij de voorbereiding van de weigering alnader onderzoek had moeten doen Lees verder Onderwerpen immigratie en naturalisatiedienst ind bezwaarschrift bureau medische advisering bma hoorzitting Column 15 november 2014 Gemiste kans Anke is blij dat de verbouwing van haar monumentale villa in de gemeente Laren achter de rug is Nu de afronding van de oprit nog die ze mooi laat doorlopen tot aan de straat half verhard met schelpen Lees verder Onderwerpen gemeente verbouwing villa vergunning dwangsom Rapport 9 december 2014 2014 202 Belastingdienst Toeslagen beslist na 23 maanden pas op bezwaarschrift over toestaan persoonlijke betalingsregeling Een man dient bij de Belastingdienst Toeslagen een bezwaarschrift in tegen de afwijzing van zijn verzoek om een persoonlijke betalingsregeling voor de belastingschuld die hij moet terugbetalen Hij hoort niets ook niet als de rechter de Belastingdienst Toeslagen opdraagt om binnen twee weken een beslissing te nemen en dat er een dwangsom van maximaal 15 000 volgt als dit niet gebeurt De man hoort niets ondanks zijn aandringen op een beslissing Pas na inschakeling van de Nationale ombudsman krijgt de man een beslissing te horen op het bezwaarschrift De Belastingdienst Toeslagen verrekent wel de hele dwangsom die ze moet betalen met de schuld De totale afwikkeling van het bezwaar heeft 23 maanden geduurd en dat is veel te lang Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen bezwaarschrift betalingsregeling belastingschuld dwangsom Column 5 juli 2014 Regels gelden voor de burger maar ook voor de CVOM Mevrouw De Jonge werkt in een ziekenhuis Op een avond rijdt zij na een nachtdienst naar huis met haar auto Ze is net op weg als de politie haar van de weg haalt omdat een koplamp en een achterlicht van haar auto kapot zijn Lees verder Onderwerpen justitie bekeuring om officier van justitie overheid recht Nieuwsbericht 31 oktober 2012 Ombudsman betreurt instandhouding Wet dwangsom en beroep De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer vindt het onverstandig dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijft vast houden aan de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Lees verder Onderwerpen om boete aanvraag bezwaarschrift advies Rapport 24 oktober 2012 2012 174 Vrouw klaagt over onzorgvuldige klachtbehandeling college Inwoner van Langedijk heeft een klacht ingediend over het handhavend optreden van de gemeente tegen het aanleggen vlonders en steigers zonder vergunning De klachtencommissie oordeelt dat de gemeente niet zorgvuldig en onvoldoende transparant heeft gehandeld maar de gemeente verklaart de klacht niettemin grotendeels ongegrond De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente niet duidelijk heeft kunnen maken waarom het advies van de klachtencommissie niet is opgevolgd Hij vraagt de gemeente een nieuwe beslissing over de klacht te nemen Lees verder Onderwerpen klacht procedure afhandeling gemeente langedijk klachtencommissie gemeente Rapport 9 juli 2012 2012 113 Man klaagt over handelswijze Belastingdienst bij verzoeken ambtshalve vermindering Belastingadviseur dient namens een cliënt een bezwaarschrift in tegen de inkomstenbelasting De bezwaartermijn voor die aanslag is echter al lang verstreken en zijn cliënt komt alleen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22dwangsom%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2014/153 IND laat na opvang te regelen voor zoontje tijdens verhoor asielprocedure | Nationale ombudsman
  toen het zoontje met de begeleider voor de deur van de hoorkamer verscheen Het gehoor verliep door deze aanpak zonder problemen Bij het nader gehoor was verzoeksters zoontje wel aanwezig Er was geen advocaat of begeleider van Vluchtelingenwerk aanwezig Verzoekster kon zich door de aanwezigheid van haar kind niet goed op het beantwoorden van de vragen concentreren Uit het schriftelijke verslag van het nader gehoor blijkt dit ook Zeker vijf keer staat daarin vermeld dat het zoontje door het gesprek heen praatte Ook antwoordde verzoekster op de vraag van de IND of zij nog iets wilde opmerken over de gang van zaken dat zij gespannen was door de aanwezigheid van haar kind De advocaat gaf in zijn brief aan de Nationale ombudsman daarbij aan dat deze gang van zaken de nodige stress bij verzoekster had veroorzaakt zowel tijdens als na afloop van het gehoor Verzoekers advocaat diende kort daarna een klacht in bij de IND over deze gang van zaken Zij merkte in haar klachtbrief ook op dat zij niet inzag waarom verzoekster met haar minderjarige kind in het Aanmeldcentrum in bewaring moest verblijven Ze had na het eerste gehoor doorgezonden kunnen worden naar een asielzoekerscentrum waar zij in alle rust een oppas had kunnen regelen De IND achtte deze klacht niet gegrond omdat verzoekster door deze gang van zaken niet in haar belangen was geschaad Immers verzoekster was in het bezit van een verblijfsvergunning als asielgerechtigde gesteld en had daarmee het aanmeldcentrum kunnen verlaten Visie Staatssecretaris In reactie op de opening van het onderzoek liet de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de Nationale ombudsman weten dat hij al bij de klachtbehandeling in eerste aanleg had aangegeven dat hij het onwenselijke vond dat verzoekster was gehoord in aanwezigheid van haar kind Hiervoor had hij ook al excuses aangeboden Hij achtte de klacht niet gegrond omdat hij van mening was dat verzoekster niet in haar belangen was geschaad Achteraf gezien had het meer in de rede gelegen om op het moment dat bleek dat er geen opvang voor het zoontje was met haar gemachtigde in overleg te treden en tot een gezamenlijke oplossing te komen De betrokken medewerker van de IND die het gehoor afnam had geoordeeld dat het in belang van verzoekster was om haar op dat moment op Schiphol te horen omdat zij dan sneller in het bezit kon worden gesteld van een vergunning Dit is echter niet met verzoekster of haar gemachtigde besproken Door dit na te laten is er een onwenselijke situatie ontstaan waarbij verzoekster mogelijk niet optimaal haar verhaal naar voren heeft kunnen brengen Nu dit overleg is nagelaten achtte de staatssecretaris bij nader inzien de klacht gegrond De staatssecretaris verwees in zijn reactie ook nog op zijn brief van 28 mei 2014 aan de Tweede Kamer In deze brief kondigt hij aan dat per 1 september 2014 er voortaan een screening plaatsvindt bij gezinnen die zich aanmelden voor de asielprocedure op Schiphol Indien de uitkomst van deze screening is dat er geen aantoonbare redenen zijn om het gezin de toegang tot Nederland te weigeren wordt het gezin naar Ter Apel verwezen om van daar uit de asielprocedure in vrijheid te doorlopen zie Achtergrond onder 1 Tenslotte beantwoordde de staatssecretaris de door de Nationale ombudsman gestelde vragen Op de vraag hoe in het algemeen wordt omgegaan met het afnemen van een nader gehoor in het aanmeldcentrum wanneer een asielzoeker een kind bij zich heeft liet de staatssecretaris het volgende weten Omdat asielzoekers in Aanmeldcentrum Schiphol in een detentie setting verblijven is het niet mogelijk het kind bij een ander in de opvang achter te laten Er is ook geen kinderopvang Beveiligers dragen op geen enkel moment de verantwoordelijkheid voor kinderen De verantwoordelijkheid ligt bij de ouders Kinderen mogen dan ook niet alleen op de afdeling achterblijven als de ouders in gehoor zijn Als er twee ouders aanwezig zijn worden de ouders om beurten gehoord en wordt het kind steeds bij één van de ouders achtergelaten Als de asielzoeker er geen bezwaar tegen heeft wordt een kind bij het gehoor toegelaten Als er geen oplossing gevonden kan worden en de ouder wil niet dat het kind bij het gehoor aanwezig is zal hij in het uiterste geval naar de verlengde asielprocedure gezonden dienen te worden Dit wordt per geval bekeken Op de vraag of het gebruikelijk is om Medifirst om advies te vragen of het gehoor in aanwezigheid van een kind kan plaatsvinden liet de staatssecretaris weten dat Medifirst beoordeelt of een asielzoeker in staat is consistent en coherent zijn relaas te doen Overige voor het gehoor relevante opmerkingen worden tevens genoteerd In dit kader is in het geval van verzoekster dan ook genoteerd dat het afnemen van een gehoor in het bijzijn van het zoontje niet mogelijk was De IND dient met zo n mededeling rekening te houden bij het afnemen van een gehoor Als dit niet door Medifirst maar door de gemachtigde naar voren wordt gebracht wordt hier eveneens rekening mee gehouden Kortom er hoeft niet specifiek aan Medifirst om advies gevraagd te worden Beoordeling Het vereiste van fair play De overheid geeft de burger de mogelijkheid om zijn procedurele kansen te benutten en zorgt daarbij voor een eerlijke gang van zaken Dit betekent onder meer dat bij het afnemen van een nader gehoor in het kader van een asielprocedure de belanghebbende de kans moet krijgen zich volledig te concentreren op de hem tijdens het gehoor gestelde vragen Uit het onderzoek is gebleken dat verzoekster tijdens het nader gehoor zichzelf niet in staat achtte om zich volledig te concentreren op de door de medewerker van de IND gestelde vragen over haar motieven om asiel in Nederland te verzoeken Zij werd afgeleid door de aanwezigheid van haar driejarige zoontje die blijkens het verslag van het nader gehoor tot vijf keer toe om aandacht vroeg en door het gesprek heen praatte Verzoekster had ook aan het einde van het gesprek kenbaar gemaakt dat ze zich gespannen voelde door de aanwezigheid van haar kind Dat zij uiteindelijk wel

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/153 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2014/155 Staatsbosbeheer hanteert terecht het geaccepteerde erfpachtcontract | Nationale ombudsman
  heeft vervolgens op basis van een bepaling in het toenmalig erfpachtcontract de canon op het actuele peil gebracht Aan de gewijzigde canon lag taxatie door twee onafhankelijke plaatselijke taxateurs ten grondslag Dit proces is in samenspraak met de afgaand erfpachter en diens rentmeester gegaan die vervolgens de woonboerderij onder de nieuwe erfpachtvoorwaarden waaronder de nieuwe jaarlijkse aanvangscanon van 15 500 te koop heeft aangeboden De toenmalige bewoners betaalden een erfpacht canon van ongeveer 4 500 per jaar Vooruitlopend op de voorgenomen verkoop heeft de rechtsvoorganger verder verzocht om de erfpachtvoorwaarden te mogen wijzigen onder meer nieuwe einddatum recht 7 mei 2039 tegen 21 maart 2020 De boerderij werd met de canon van 15 500 en tegen een koopprijs van 390 000 na enig rekenen en overleg door verzoekster en haar echtgenoot aanvaard Met betrekking tot de pensionstalling voor paarden en het daartoe huren van de weide naast het huis stelt Staatsbosbeheer dat zij in deze fase helemaal niet in beeld was De gesprekken vonden plaats tussen koper en verkoper Staatsbosbeheer kan hierover dus geen toezeggingen hebben gedaan Mogelijk verwart verzoekster het met iets dat de rentmeester van de afgaand erfpachter heeft gezegd Staatsbosbeheer had het door de afgaand erfpachter voor de verkoop ingeschakelde rentmeesterskantoor in 2008 schriftelijk al laten weten dat het betreffende perceelsgedeelte tijdelijk verpacht kon worden onder het nadrukkelijk voorbehoud dat er geen rechten voor een eventuele toekomstige verlenging aan ontleend konden worden en dat de beheersbepalingen waaronder huur nog geformuleerd moesten worden De pensionstalling was in strijd met het op basis van het erfpachtcontract geoorloofde gebruik van het erfpachtobject In het erfpachtcontract is bepaald dat de erfpachter de erfpachtzaak boerderij uitsluitend mag gebruiken als permanente woning Ook was gebruik als pensionstalling naar alle waarschijnlijkheid in strijd met andere contractuele bepalingen De aanzienlijk lager getaxeerde grondwaarde en een jaarlijkse canon van iets minder dan 5 000 die thans geldt voor een toekomstige koper komt doordat er sprake was van een andere waardepeildatum 11 januari 2008 nog voor de slechte huizenmarkt tegen 9 augustus 2013 en andere erfpachtvoorwaarden met een andere systematiek van canonbepaling waarop een koper op grond van de Overgangsregeling erfpacht Staatsbosbeheer 2012 desgewenst kan overstappen Staatsbosbeheer heeft ook op nadrukkelijke wens vanuit de erfpachters erfpachtbeleid ontwikkeld om eenheid en duidelijkheid te creëren en de kosten voorspelbaar te maken Zo is de standaardherziening van de erfpachtcanon eens per tien jaar in overeenstemming gebracht met het advies hierover van deskundigen Hierbij is er een balans gezocht tussen aan de ene kant contractzekerheid voor partijen een wens uit de markt en aan de andere kant de mogelijkheid om gedurende de lange contractduur vaak dertig jaar tussentijds de canon aan te passen aan structureel veranderde omstandigheden zoals prijswijzigingen waardeontwikkelingen Staatsbosbeheer heeft deze herzieningsmogelijkheid van de canon per tien jaar overgenomen in zijn beleid Hier is een vergelijking te maken met een rentevastperiode bij een hypotheek Het is op dit moment in veel gevallen zo dat een koper van een woning een lagere rente kan bedingen dan de huidige eigenaar die

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/155 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  mocht doorgaan met een pensionstalling van paarden die volgens het erfpachtcontract niet was toegestaan Ze kunnen de erfpacht nog moeilijk betalen en zetten hun huis te koop Dan blijkt uit de taxatie dat bij een nieuw erfpachtcontract de jaarlijkse canon aanzienlijk lager zou zijn dan wat ze nu moeten betalen Maar Staatsbosbeheer laat weten dat het tussentijds openbreken van het tienjarige erfpachtcontract geen mogelijkheid is De Nationale ombudsman vindt de argumenten die Staatsbosbeheer daarvoor aanvoert niet onredelijk Dat de inkomsten uit de stalling wegvielen is het risico van het echtpaar net als het lang onverkoopbaar zijn van de vorige woning van de vrouw De zaak van hun buren die hun huis ook willen verkopen is anders omdat het erfpachtcontract andere erfpachtvoorwaarden kent Verder was Staatbosbeheer bereid een aflossingsregeling te treffen Lees verder Onderwerpen Staatsbosbeheer erfpachtcanon erfpacht woonboerderij Column 11 januari 2014 Wegspoelend weiland Stel je woont in je droomhuis met uitzicht op een rivier én daarbij een stuk grond waarop jouw pony s kunnen grazen Maar dan blijkt dat in de loop der jaren het stuk grond beetje bij beetje afkalft vanwege sterke stroming in de rivier Lees verder Onderwerpen om recht belangen procedure schade schuld Nieuwsbericht 11 juli 2012 Ervaringen met de overheid over blauwalg Bent u recreatie ondernemer en heeft u ervaringen met de overheid over blauwalgproblemen in zwemwater of open water Meld het aan de Nationale ombudsman Lees verder Onderwerpen om overheid bedreiging provincie waterschap gemeente Rapport 3 oktober 2007 2007 213 Verzoeksters klagen over de wijze waarop Staatsbosbeheer zich als erfverpachter heeft opgesteld in het kader van de verkoop van een woning aan verzoeksters Lees verder Onderwerpen landbouw natuur en voedselkwaliteit Rapport 8 mei 2009 2009 088 Verzoekster en haar familie huurden al vele jaren een in de Biesbosch gelegen vakantiehuis van Staatsbosbeheer Lees verder Onderwerpen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22Staatsbosbeheer%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive