archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  de IND en DT V in dit geval ten onrechte het belang van de Nederlandse overheid bij het voortvarend voorbereiden en uitvoeren van de mans uitzetting zwaarder laten wegen dan de belangen van de man bij het voorbereiden van zijn verzoek om een voorlopige voorziening Lees verder Onderwerpen immigratie en naturalisatiedienst ind Dienst Terugkeer en Vertrek DT V asielaanvraag afwijzing vreemdelingenbewaring Rapport 10 juli 2015 2015 119 Solliciteren bij Defensie Man solliciteert bij Defensie als Systeemmanager CBRN materieel chemisch biologisch radiologisch nucleair Al na het eerste gesprek wordt hij aangenomen en volgt een arbeidsvoorwaardengesprek Uit het veiligheidsonderzoek blijkt dat hij eerder heeft gelekt naar de pers en daar worden hem opnieuw vragen over gesteld Hij wordt vervolgens afgewezen omdat hij overgekwalificeerd is De Nationale ombudsman vindt dat er na het eerste gesprek de rechtvaardigde verwachting is gewekt dat hij voldeed aan de functie eisen Hij kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het lekken naar de pers reden is geweest hem af te wijzen en niet de ongeschiktheid Lees verder Onderwerpen ministerie van defensie DMO sollicitatie afwijzing Rapport 8 juni 2015 2015 092 Belastingdienst wijst te laat verzoek om opgelegde aanslag over 2006 ambtshalve te herzien terecht af Een onderneming dient zijn aangifte vennootschapsbelasting Vpb 2006 niet op tijd in De Belastingdienst legt hen voor 2006 daarom een ambtshalve aanslag Vpb op De onderneming doet in 2012 alsnog aangifte Vpb 2006 en verzoekt de Belastingdienst de opgelegde aanslag van destijds ambtshalve te herzien verminderen De ondernemer klaagt erover dat de Belastingdienst dit verzoek afwijst De ombudsman oordeelt dat de Belastingdienst juist heeft gehandeld Het verzoek is niet ingediend binnen de daarvoor geldende termijn van vijf jaar en er zijn geen bijzondere omstandigheden die rechtvaardigen hiervan af te wijken Lees verder Onderwerpen belastingdienst aanslag vennootschapsbelasting afwijzing herziening Rapport 24 juni 2015 2015 099 OM maakt geldbedrag over aan onjuist rekeningnummer en wil de schade niet vergoeden Een man is verdachte in een strafzaak waarbij het OM 800 van hem in beslag neemt Ook zijn jongere broer is verdachte in dezelfde strafzaak Op een bepaald moment oordeelt de officier van justitie dat het geldbedrag terug kan worden gegeven aan de man Maar dit wordt abusievelijk overgemaakt aan de broer Hij heeft dezelfde achternaam maar wel een andere voorletter De man is vervolgens maanden bezig geweest om eerst zelf en later met een advocaat zijn geld via het OM terug te krijgen Hij verzoekt naast het geldbedrag ook om vergoeding van de wettelijke rente en de advocaatkosten De hoofdofficier geeft tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman de fout toe en laat weten dat de 800 wordt vergoed Uit coulance wordt er slechts 300 toegekend voor de gemaakte advocaatkosten Deze vergoeding acht de ombudsman niet onredelijk maar hij vindt het niet behoorlijk dat dit bedrag enkel uit coulance en ter finale kwijting wordt aangeboden De klacht is gegrond Lees verder Onderwerpen openbaar ministerie om afwijzing schadevergoeding coulance onredelijk Rapport 1 april 2015 2015 060 Belastingdienst wijst verzoek aftrek kosten huishoudelijke hulp terecht

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22afwijzing%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Belastingdienst verrekent boete 8 jaar later met belastingteruggaaf | Ombudsman | Nationale ombudsman
  verrekend met de teruggaaf In 2006 heeft Marius een boete gekregen omdat hij te laat aangifte heeft gedaan Die boete is nu vermeerderd met de rente en opgelopen naar 382 euro Marius is het daar niet mee eens Marius vindt dat de Belastingdienst deze verrekening zeven jaar later als een konijn uit de hoge hoed tovert Verder kan hij in zijn eigen administratie niet meer nakijken of de verrekening terecht is omdat hij inmiddels de papieren over het belastingjaar 2006 heeft weggegooid Hij dacht dat hij deze papieren niet meer nodig had omdat er inmiddels vijf jaar verstreken was Ook had hij over de jaren 2008 tot en met 2011 geld teruggekregen en dat was ook niet verrekend Hij vraagt de Belastingdienst dan ook om de verrekening ongedaan te maken en het bedrag van 382 euro aan hem over te maken Dat doet de Belastingdienst niet Want in 2009 heeft de Belastingdienst een beslissing genomen over zijn bezwaar tegen de hoogte van zijn aanslag Dus in 2009 werd de aanslag over 2006 definitief De boete wegens te laat aangifte doen bleef wel staan Natuurlijk heeft het lang geduurd voordat de Belastingdienst de boete inde maar volgens de wet moet Marius gewoon de boete en de rente betalen Marius is niet tevreden over dit antwoord De Belastingdienst kan toch niet zomaar zeven jaar later een boete innen had dat dan eerder gedaan Hij dient een klacht in bij de Nationale ombudsman Ronald een van mijn meest ervaren medewerkers bestudeert alle stukken Ronald concludeert dat de Belastingdienst inderdaad het openstaand bedrag mocht verrekenen Van verjaring was geen sprake want de definitieve aanslag was van 2009 Wel is de Belastingdienst slordig geweest Want de Belastingdienst heeft pas in 2013 het bezwaarschrift van Marius uit 2009 verwerkt Dat had hij Marius wel eens eerder

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/columns/2015/een-konijn-uit-de-hoge-hoed (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  dat hij er met terugwerkende kracht geen recht op heeft en moet hij terugbetalen De Nationale ombudsman vindt dat de man had mogen afgaan op het oordeel van de informatie die Toeslagen hem heeft gegeven Het komt voor rekening van Toeslagen dat de informatie achteraf verkeerd was De ombudsman doet de aanbeveling alsnog een maatwerkgesprek met de man te voeren over een passende oplossing Het is aan de rechter of Toeslagen het geld na vier jaar van hem mag terugvorderen Lees verder Onderwerpen belastingdient toeslagen huurtoeslag informatieverstrekking Rapport 24 juni 2015 2015 100 Kinderopvangtoeslag verrekend met schuld Moeder stopt haar studie en verzoekt daarom kinderopvangtoeslag stop te zetten Dat gebeurt met enige vertragingen daarom moet ze 4 800 terugbetalen Dat geld is op en zij treft een betalingsregeling Ze betaalt terug in maandelijks termijnen van 217 In september van dat jaar gaat ze verder met haar studie en vraagt zij opnieuw kinderopvangtoeslag aan Maar ze ontvangt niet de benodigde 1 500 per maand de Belastingdienst verrekent de toeslag met haar schuld en zij ontvangt 500 De Nationale ombudsman concludeert dat de Belastingdienst geen ruimte heeft om de wet anders toe te passen Lees verder Onderwerpen belastingdienst belastingdient toeslagen kinderopvangtoeslag betalingsregeling Rapport 28 januari 2014 2014 006 Moeder moet kinderopvangtoeslag terugbetalen wegens niet inleveren betaalbewijzen gastouders Vrouw moet de voor de jaren 2008 en 2009 teveel ontvangen kinderopvangtoeslag terugbetalen aan de Belastingdienst omdat zij onvoldoende heeft aangetoond dat zij de gastouder heeft betaald Zij heeft in 2011 de stukken alsnog toegestuurd De Belastingdienst heeft in eerste instantie aangevoerd dat niet over de hele periode maandstaten waren aangeleverd In 2011 komt de Belastingdienst met een nieuw argument namelijk dat naast de aangeleverde maandstaten ze ook nog betaalbewijzen had moeten insturen De Nationale ombudsman laakt deze handelwijze van de Belastingdienst De vrouw wist

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22belastingdient%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  post blijft ontvangen van de Belastingdienst in verband met zijn nalatenschap Lees verder Onderwerpen belastingdienst om excuses belasting verklaring nalatenschap Rapport 24 oktober 2013 2013 153 Verzoeker klaagt over afwijzing verzoek tot vermindering belastingaanslag Man is in 2006 gescheiden heeft zijn onderneming gestaakt en enige tijd geen vaste woon en verblijfplaats gehad Hij verzuimt aangifte inkomstenbelasting over 2006 te doen en de Belastingdienst legt ambtshalve een aanslag op maar vordert die niet in Na verloop van tijd pakt de man zijn leven weer op en doet voor de jaren na 2006 alsnog aangifte De belasting inspecteur stelt lagere aanslagen op De ontvanger van de belastingdienst verrekent de teruggave over die jaren met de aanslag over 2006 De man dient dan bezwaar in tegen de aanslag 2006 maar dat bezwaar is te laat want vijf jaar na dato De ontvanger van de belastingdienst voor de verrekening had moeten bekijken of de aanslag over 2006 wel redelijk was De Nationale ombudsman merkt op dit probleem wordt veroorzaakt doordat de ontvanger geen weet heeft van het verzoek dat de burger doet aan de inspecteur Niet de burger maar de belastingdienst zelf moet er voor zorgen dat inspecteur en ontvanger elkaar goed informeren Lees verder Onderwerpen belastingdienst ministerie van financiën aangifte inkomstenbelasting verstrijking vijfjaarstermijn aanslag financiën Rapport 22 november 2013 2013 176 Digitale aangifte programma van Belastingdienst maakt ex partner tot fiscale partner Sinds 1 juni 2011 is het fiscaal partnerschap gewijzigd Man leeft dan al 12 jaar gescheiden van tafel en bed van zijn ex echtgenote en op een ander adres maar bij de digitale aangifte kan hij die gegevens niet vermelden De Belastingdienst maakt zijn ex partner tot fiscale partner De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst in de klachtbehandeling beter naar de bewijsstukken van de man had moeten kijken De Belastingdienst

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22aangifte+inkomstenbelasting%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/106 Grensoverschrijdende mail naar gemeente Utrecht | Nationale ombudsman
  soort bakfiets zien rijden en hij vond dat een leuke fiets Zijn opmerking had enkel op die fiets betrekking en was juist sympathiek bedoeld Verder gaf hij aan het wel vervelend en zorgelijk te vinden dat de betrokken werkmatcher zich kennelijk door een dergelijk in zijn ogen vrij onschuldige opmerking geïntimideerd voelde Hij begreep deze gedachtegang niet Hij liet weten open te staan voor een persoonlijk gesprek met betrokkene n dat wellicht voor wederzijds begrip kon zorgen Hij verzocht de gemeente om de waarschuwing en de opgelegde sancties op te heffen De gemeente antwoordde de heer Sidi op 14 november 2014 in reactie op zijn mail van 11 november 2014 dat zij de GIR registratie handhaafde omdat zij het veiligheidsgevoel van de medewerkers heel belangrijk vond en dat gevoel was in het geding gekomen Ondanks dat de heer Sidi de opmerking anders had bedoeld was die wel als bedreigend en intimiderend overgekomen Hij werd gewezen op de mogelijkheid om gebruik te maken van de gemeentelijke klachtenprocedure De heer Sidi informeerde op 15 december 2014 bij de betrokken werkmatcher naar de mogelijkheid en wenselijkheid van een gesprek naar aanleiding van het voorval op 3 november 2014 Hij gaf onder meer aan dat hij zich nadrukkelijk distantieerde van de geuite beschuldigingen wat zijn bedoelingen wel waren geweest en dat hij hoopte in een persoonlijk gesprek de problemen te kunnen oplossen Hij merkte op Ik ben geen agressor en van mij heeft u werkelijk niets te vrezen Ik heb uw veiligheid nimmer in gevaar gebracht en zal dat ook nooit van plan zijn te doen Uw veiligheid is aldus gegarandeerd Ik vind het erg vervelend voor ons beiden dat u zich door mij bedreigd en of geïntimideerd voelt Daarom kan ik me voorstellen dat u zich enigszins of misschien wel behoorlijk oncomfortabel voelt Dat is geenszins mijn bedoeling geweest Op 23 december 2014 handelde de gemeente de klacht af die de heer Sidi op 11 november 2014 per brief had ingediend De gemeente liet hem onder meer weten dat hij na het incident een ordegesprek kreeg met de teamleider van het team Jongeren In hetgeen hij in zijn klacht had aangevoerd zag de gemeente geen aanleiding om daar anders over te besluiten Het agressieprotocol was op de juiste wijze uitgevoerd en de opgelegde waarschuwing bleef gehandhaafd Tijdens de klachtbehandeling was tussen de klachtbehandelaar en de door de heer Sidi ingeschakelde advocate nog telefonisch contact geweest De advocate gaf over dit gesprek aan dat de klachtbehandelaar had voorgesteld om binnenkort een gesprek aan te gaan met de leidinggevende van Werk en Inkomen Zij had gezegd dat zij bij dit gesprek als gemachtigde aanwezig zou zijn Tevens had zij aangegeven dat zij zich niet kon vinden in de waarschuwing en dat zij de waarschuwing alsmede de opname in de GIR registratie buitensporig vond De aanleiding voor de klacht bij de Nationale ombudsman De heer Sidi was het niet eens met de gang van zaken en de uitkomst van de klachtafhandeling Hij wendde zich op 31 december 2014 tot de Nationale ombudsman en lichtte zijn klacht als volgt toe Er is nooit sprake geweest van bedreiging of een poging daartoe Er is verzuimd om wederhoor toe te passen zodat ik uitleg van zaken kon geven Ik heb mij direct na de waarschuwingsbrief van Werk en Inkomen per brief verweerd en uitleg van zaken gegeven Er is geen ordegesprek met mij gevoerd zoals in de brief van de klachtfunctionaris staat Ik heb meerdere malen aangegeven een gesprek te willen met betrokkene of leidinggevende om de zaak op te helderen Geen reactie op gekregen Van een constructieve houding van de zijde van Werk en Inkomen is geen sprake De klachtbehandeling is eenzijdig vooringenomen en suggestief De brief van de klachtfunctionaris bevat voor 95 het standpunt van Werk en Inkomen Mijn verweer wordt onvoldoende belicht De Nationale ombudsman legde de klacht van de heer Sidi op 30 januari 2015 voor een reactie en een antwoord op een aantal vragen voor aan de gemeente Utrecht De reactie van de gemeente Utrecht De gemeente reageerde op 2 maart 2015 allereerst op de door de Nationale ombudsman in het kader van zijn onderzoek gestelde vragen 1 Vraag De heer Sidi heeft aangegeven dat een door hem als sympathiek bedoelde opmerking door de gemeente in een totaal verkeerde context is geplaatst Wat is voor u aanleiding geweest om zijn opmerking als incident aan te merken en in een andere dan de door hem bedoelde context te plaatsen Antwoord De gemeente gaf aan dat de werkmatcher de opmerking in de e mail van 3 november 2014 verzonden om 17 01 uur had ervaren als intimiderend Daarbij speelde mee dat de laatste gesprekken met de heer Sidi niet bijzonder plezierig waren verlopen Hierover gaf de werkmatcher zelf het volgende aan Klant de eerste keer ontmoet in een groepsbijeenkomst Moest gelijk even apart een gesprek met klant voeren omdat zijn gedrag in de groep erg vijandig overkwam De klant kwam erg gefrustreerd over en het was lastig om met hem hierover te praten In dit gesprek merkte ik dat dhr Sidi veel zaken vooral buiten zichzelf legt Daarna vraagt hij om een terugkoppeling van een vacature Inmiddels heeft hij een zaak lopen tegen de gemeente en heeft hij diverse klachten ingediend Vervolgens zet klant onder zijn mail p s wat heeft u een leuke fiets Dit is totaal niet relevant voor het mailcontact en gezien het vorige contact en gedrag van klant in het verleden heb ik dit als intimiderend opgevat De gemeente merkte op er niet aan te twijfelen dat de werkmatcher zich geïntimideerd voelde door de opmerking van de heer Sidi Medewerkers van de gemeente moeten zich veilig voelen in hun werkomgeving Als die veiligheid door invloed van buitenaf in het geding komt beroepen wij ons op het Agressieprotocol Dat protocol trad in dit geval dan ook in werking aldus de gemeente 2 Vraag Uit de door de heer Sidi meegestuurde afschriften van de mailwisseling op maandag 3 november 2014 tussen hem en de werkmatcher blijkt dat tien minuten na ontvangst van de mail met de gewraakte opmerking de werkmatcher heeft gereageerd op de inhoud van de mail zonder ook maar iets te zeggen over de door de heer Sidi gemaakte opmerking Heeft de medewerker van de gemeente of de leidinggevende overwogen om in een mail of telefonisch aan verzoeker te vragen wat hij er precies mee bedoelde of te melden dat men niet gediend is van dergelijke opmerkingen Antwoord De werkmatcher heeft in eerste instantie bewust alleen op de zakelijke inhoud van de e mail gereageerd haar mail van 3 november 2014 verzonden om 17 11 uur Ze is op dat moment niet ingegaan op de zin die intimiderend op haar overkwam De werkmatcher had met haar teamleider gesproken over de inhoud van de mail Dat is conform de gemeentelijke regel dat medewerkers dit soort situaties bespreken Het zou aan de teamleider zijn geweest om een gesprek met de heer Sidi aan te gaan maar zij had hier niet voor gekozen 3 Vraag In het Agressieprotocol van de gemeente Utrecht uitgave 1 januari 2011 staat dat er na een incident als het enigszins mogelijk is altijd een ordegesprek plaatsvindt In de klachtafhandelingsbrief van 24 december 2014 staat dat een ordegesprek heeft plaatsgevonden De heer Sidi ontkent dit Wanneer heeft dit ordegesprek plaatsgevonden is dit ook als zodanig bekend gemaakt en wat is daarover vastgelegd Antwoord Volgens het Agressieprotocol zijn er twee mogelijkheden 1 een ordegesprek voeren 2 een schriftelijke waarschuwing geven De gemeente had in dit geval voor het laatste gekozen omdat het een opmerking via de mail betrof Omdat de gemeente dit soort mailverkeer in de toekomst wilde voorkomen was ervoor gekozen een waarschuwingsbrief te sturen Er had op dat moment dus geen ordegesprek plaatsgevonden Ten tijde van de klachtafhandeling is wel met de heer Sidi en zijn advocaat gesproken aldus de gemeente 4 Vraag De heer Sidi heeft in zijn brieven van 11 november en 15 december 2014 aangegeven open te staan voor een persoonlijk gesprek Is het juist dat daarop door de gemeente niet is gereageerd Zo ja waarom niet Antwoord De gemeente gaf aan dat zij op deze brieven schriftelijk had gereageerd Het stelde de gemeente gerust dat de heer Sidi aangaf dat hij het niet zo bedoeld had In de brief van 14 november 2014 liet de gemeente hem weten dat zijn uitleg op prijs werd gesteld maar dat desondanks het veiligheidsgevoel van de medewerkers in het geding was gekomen Daar konden zijn excuses achteraf niets aan veranderen Wat de gemeente namelijk miste in zijn brieven van 11 november en 15 december 2014 was het besef welke impact zijn opmerking heeft gehad op de werkmatcher Hij liet niet blijken dat te begrijpen Op dat moment meende de gemeente dat een gesprek geen meerwaarde zou hebben De gemeente trok aan het eind van haar brief de volgende conclusies Zij twijfelt er niet aan dat de werkmatcher zich geïntimideerd voelde door de opmerking van de heer Sidi Medewerkers van de gemeente moeten zich veilig voelen in hun werkomgeving De gemeente blijft dan ook van mening dat de heer Sidi een grensoverschrijdende opmerking had gemaakt Op grond van alle nu ten dienste staande gegevens meende de gemeente evenwel dat zij over de gevolgen van zijn opmerking en de impact daarvan beter met hem in gesprek hadden kunnen gaan Voor de heer Sidi betekende dit dat de gemeente het ordegesprek alsnog zou gaan voeren De teamleider zou dit gesprek voeren en hem op korte termijn daarvoor uitnodigen Wat de uitkomst daarvan zou zijn kon de gemeente nu nog niet overzien De gemeente deed dan ook geen toezeggingen over het wel of niet in stand houden van de waarschuwing en registratie in GIR In zijn algemeenheid betekende een en ander dat de gemeente zich nogmaals zal beraden op de vraag of een waarschuwing kan worden opgelegd zonder ordegesprek en of de duur van registraties in verhouding staat tot het vertoonde gedrag De gemeente zou zich hierbij laten adviseren door haar werkgroep Veilig werken De reactie van de heer Sidi De heer Sidi liet op 15 maart 2015 in reactie op het antwoord van de gemeente onder meer weten dat hij zich niet herkende in het beeld dat de werkmatcher van hem had geschetst Van een gesprek naar aanleiding van vermeend vijandig gedrag was hem niets bekend Verder merkte hij op dat de gemeente toegaf dat er geen ordegesprek met hem was gevoerd dat zijn opmerking voor de gemeente kennelijk niet ernstig genoeg was voor een ordegesprek maar wel voor een registratie van twee jaar in GIR De heer Sidi wees er verder op dat hij in zijn brieven wel degelijk had laten zien begrip te hebben voor de impact van zijn opmerking op de werkmatcher Daarom had hij naar zijn zeggen ook aangegeven open te staan voor een persoonlijk gesprek om de zaak op te lossen NADERE INFORMATIE VAN DE GEMEENTE Het antwoord van de heer Sidi werd voor commentaar voorgelegd aan de gemeente De gemeente gaf op 10 april 2015 onder andere aan dat door haar niet schriftelijk was gereageerd op de brief van de heer Sidi van 15 december 2014 Voorts gaf de gemeente geen uitgebreid commentaar meer en verwees daarvoor naar het gesprek dat op 30 maart 2015 had plaatsgevonden tussen de heer Sidi en medewerkers van de afdeling Werk en Inkomen De medewerkers hadden de heer Sidi verteld waarom na zijn bewuste opmerking in de e mail aan de werkmatcher het Agressieprotocol was gevolgd en waarom er voor was gekozen om geen ordegesprek te houden Voorts was daaraan toegevoegd dat het beter was geweest als een dergelijk gesprek wel was gevoerd De gemeente gaf aan dat het gesprek in goede orde was verlopen en dat de heer Sidi tevreden was over de afloop Tenslotte merkte de gemeente op dat de GIR onderdeel is van het gemeentebrede protocol Grensoverschrijdend Gedrag in de volksmond het Agressieprotocol Alle publieksonderdelen waaronder de afdeling Werk en Inkomen vallen onder dit protocol Het is bedoeld om medewerkers van de gemeente te beschermen tegen ongewenst gedrag van burgers GIR is een managementinstrument het is geen sanctie aldus de gemeente In een reactie op nadere vragen gaf de gemeente op 12 april 2015 nog het volgende aan De heer Sidi ontving destijds een waarschuwing Daarvoor werd hij net als ieder ander ongeacht het incident voor de duur van twee jaar geregistreerd in GIR Naar aanleiding van ontwikkelingen in deze zaak vond op 25 maart 2015 bedoeld zal zijn 30 maart 2015 N o een gesprek plaats met de heer Sidi In dit gesprek was aangegeven dat Werk en Inkomen bij haar standpunt bleef ten opzichte van de opgelegde waarschuwing Wat betreft de registratie in GIR het incident met de heer Sidi behoorde tot de lichtste categorie Het registratiesysteem wordt in de maand juni 2015 aangepast aan de zwaarte van het incident waardoor de verhouding tussen incident en repressiemaatregel meer met elkaar in balans kan worden gebracht Op de vraag of een waarschuwing kon worden opgelegd zonder ordegesprek antwoordde de gemeente dat daarvoor in het geval van de heer Sidi was gekozen conform het agressieprotocol Wel was deze zaak voor de gemeente een eyeopener geweest De gemeente kon hiervan leren Binnenkort zou de werkgroep Veilig Werken vergaderen over de vraag wanneer een gesprek aan de orde is Doel is om tot heldere bijgestelde afspraken te komen De werkgroep zal daar een advies over uitbrengen aldus de gemeente DE NADERE REACTIE VAN DE HEER SIDI Ondertussen had de heer Sidi de Nationale ombudsman op 7 april 2015 het volgende laten weten Vorige week heb ik alsnog een goed gesprek gevoerd met de Gemeente Utrecht n a v uw bemiddeling Wat mij betreft is de zaak opgehelderd en opgelost Alle plooien zijn gladgestreken Ik heb echter geen toezegging gehad over het al dan niet schrappen van de registratie in het GIR Dat proces wacht ik gerust af Nadat de heer Sidi kennis had genomen van de nadere reactie van de gemeente gaf hij aan erg content te zijn met de mededeling dat zijn naam per 1 juni 2015 uit het GIR zou worden verwijderd In zijn ogen was dat een terecht besluit Ook was hij blij te vernemen dat de gemeente lering trok uit zijn zaak voor toekomstige gevallen OORDEEL VAN DE NATIONALE OMBUDSMAN De Nationale ombudsman toetst de handelwijze van de gemeente aan het vereiste van de escalatie Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat de overheid in haar contacten met de burger escalatie probeert te voorkomen of te beperken Essentieel zijn hierbij communicatievaardigheden en een oplossingsgerichte houding De Nationale ombudsman onderschrijft het belang dat de gemeente hecht aan het respectvol benaderen van haar medewerkers het kunnen werken in een veilige omgeving en het garanderen van die veiligheid Als hieraan door gedrag van een cliënt afbreuk wordt gedaan is het aan de gemeente om daarop een passende reactie te geven De tekst van de door de gemeente bekritiseerde mail van de heer Sidi was niet in agressieve termen gesteld Toch merkte de gemeente de bewuste opmerking van de heer Sidi aan als een vorm van agressie De opmerking had in combinatie met een eerdere gebeurtenis waarbij de heer Sidi was betrokken bij de betrokken werkmatcher een onveilig gevoel opgeroepen Dit gevoel bij de werkmatcher is voor de Nationale ombudsman een gegeven en staat niet ter beoordeling Wel is het aan de Nationale ombudsman om te beoordelen of de daarop volgende reactie van de gemeente de toets der kritiek kan doorstaan En dat is volgens hem niet het geval Van de gemeente had mogen worden verwacht dat zij in de contacten met de heer Sidi had geprobeerd escalatie te voorkomen of te beperken Zo had de leidinggevende van de betrokken werkmatcher direct of kort na het incident telefonisch contact kunnen zoeken met de heer Sidi om met hem te spreken over het waarom van de door hem in zijn mail geplaatste opmerking een opmerking overigens die in het kader van de mailwisseling over de vervulling van een vacature totaal niet ter zake doende was Op die wijze had snel informatie boven tafel kunnen komen die van belang had kunnen zijn geweest voor het nemen van een verantwoorde beslissing over eventuele vervolgstappen Ook was het niet ondenkbaar geweest dat met de verkregen informatie het onveilige gevoel bij de werkmatcher snel had kunnen worden weggenomen Tevens was op die manier ook recht gedaan aan de mogelijkheid voor de heer Sidi om zijn visie op het gebeuren te geven vóórdat hij met een voldongen feit werd geconfronteerd in de vorm van een waarschuwingsbrief voor grensoverschrijdend gedrag en een twee jaar durende registratie daarvan Nu komt de reactie van de gemeente over als het schieten met een kanon op een mug Zeker nu de gemeente in een reactie naar de Nationale ombudsman nog eens aangeeft dat het incident met de heer Sidi behoort tot de lichtste categorie Ook verder in de procedure heeft de gemeente niet bepaald de escalerend gewerkt Zowel op 11 november als op 15 december 2014 heeft de heer Sidi kenbaar gemaakt open te staan voor een persoonlijk gesprek en te zoeken naar een oplossing De gemeente heeft om onbegrijpelijke redenen geen gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid In een reactie van 14 november 2014 antwoordt de gemeente de heer Sidi dat de GIR registratie blijft gehandhaafd en wordt hij gewezen naar de gemeentelijke klachtprocedure Op zijn brief van 15 december 2014 ontvangt de heer Sidi in tegenstelling tot hetgeen de gemeente aanvankelijk beweerde geen reactie Verder wordt in de klachtafhandelingsbrief van 22 december 2014 verwezen naar een ordegesprek dat hij zou hebben gekregen met een teamleider maar dat gesprek is in werkelijkheid helemaal niet is gevoerd Dit terwijl in het op dat moment geldende Agressieprotocol versie 1 januari 2011 onder 5 1 Reactie op agressief gedrag staat voorgeschreven dat na een incident als het enigszins mogelijk is altijd een ordegesprek plaatsvindt Liefst direct na het incident maar uiterlijk binnen enkele dagen Voorts staat in 7 2 Waarschuwingsbrief dat aan

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/106 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  2015 106 Grensoverschrijdende mail naar gemeente Utrecht Uitkeringsgerechtigde van de gemeente Utrecht mailt met een van de werkmatchers van de gemeente Hij sluit dan een mailtje met ontvangstbevestiging af met ps U heeft een leuke fiets Ondanks dat hij het niet zo bedoelt is dit bedreigend en intimiderend overgekomen De gemeente stuurt hem een waarschuwing wegens grensoverschrijdend gedrag en registreert hem in het Gemeentelijke Incidenten Registratiesysteem GIR De Nationale ombudsman onderschrijft het belang van de gemeente dat burgers haar medewerkers respectvol benaderen en het garanderen van een veilige werkomgeving Van de gemeente verwacht hij dat escalatie wordt voorkomen of beperkt Daarom had eerst een gesprek met de schrijver van het mailtje moeten plaatsvinden voor tot enige maatregel wordt over gegaan Lees verder Onderwerpen gemeente utrecht grensoverschrijdend gedrag waarschuwing agressieprotocol GIR Rapport 16 juli 2014 2014 073 Politie niet noodzakelijk bij lichte aanrijding en ingevuld schadeformulier Koerier meldt een aanrijding in Utrecht van zijn bus bij zijn werkgever Hij is bezig met de schadeformulieren met de andere partij maar het is druk en de werkgever gaat naar de plaats van aanrijding zodat de koerier verder kan Er ontstaat een meningsverschil tussen de vrouwen van de andere auto en de werkgever en twee surveillerende buitengewoon opsporingsambtenaren roepen de politie erbij Als de werkgever wil weglopen houden de boa s hem tegen Hoewel de Nationale ombudsman niet twijfelt aan de goede bedoelingen van de boa s hadden zij de werkgever van de koerier niet mogen vast houden totdat de politie was gearriveerd De schadeformulieren waren immers correct ingevuld zodat de zaak verder kon worden afgehandeld door de verzekeringsmaatschappij Lees verder Onderwerpen gemeente Rapport 1 oktober 2013 2013 133 Gemeente onderneemt onvoldoende tegen trillingsoverlast en schade door busverkeer Bewoner van de Dorpsstraat in Vleuten heeft last van trillingen door de klinkerbestrating en het vele

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22gemeente+utrecht%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  moet wachten en de situatie escaleert De gemeente waarschuwt hem per brief dat hem de toegang tot het stadskantoor en dienstencentrum wordt ontzegd als hij zich nog een keer agressief gedraagt In het interne systeem wordt gesignaleerd dat de man alleen in het stadskantoor geholpen mag worden De ombudsman hoort de ambtenaren en een ooggetuige Hij stelt vast dat de man zich verbaal agressief heeft gedragen De gemeente heeft hem terecht gewaarschuwd Maar door in het interne systeem op te nemen dat de man alleen in het stadskantoor geholpen mocht worden kreeg hij in plaats van een waarschuwing feitelijk al een gebouwverbod Dat had de gemeente in haar brief aan de man echter niet vermeld De ombudsman beveelt de gemeente aan de interne signalering te verwijderen Lees verder Onderwerpen gemeente bedreiging gebouwverbod gemeente Rapport 8 november 2013 2013 167 Verzoeker ernstig verwond door beet van politiehond Vijf mannen van middelbare leeftijd gaan een dag golfen uit eten en naar het café in Deventer Op de Brink is het onrustig en er is veel politie Een van de vijf mannen heeft een glas bier de politie spreekt hem aan en hij kan geen identiteitsbewijs tonen Een vriend bemoeit zich ermee en de situatie loopt uit de hand Ca zestig omstanders weigeren weg te gaan de politie vormt een linie slaat met wapenstok en politiehond bijt verzoeker in zijn been Doordat verzoekers zoon probeert de hond van zijn vader af te trekken bijt de hond harder door en raakt verzoeker ernstig gewond De Nationale ombudsman vindt dat de hondengeleidster voldoende afstand hield van de man De man heeft het over zichzelf afgeroepen dat hij zou worden gebeten door op de hond af te lopen Lees verder Onderwerpen politiehond verwondingen Politie Rapport 11 april 2013 2013 029 Man klaagt over gewelddadige aanhouding bij verkeerscontrole Tijdens een controle op een parkeerplaats in Tilburg controleert de politie Midden en West Brabant bestuurders op rijbewijs en kentekenbewijs Een man toont zijn rijbewijs maar heeft zijn kentekenbewijs niet bij zich Hij woont vlakbij maar de politie staat hem niet toe dat thuis op te halen en schrijft een bekeuring uit Als de man daarna boos wegrijdt wordt hij alsnog door de politie met geweld aangehouden omdat hij op de politie zou zijn ingereden De Nationale ombudsman vindt dat geweld onnodig Professionele politieambtenaren moeten kunnen de escaleren Tegelijkertijd vindt hij dat zij van de leiding de ruimte moeten krijgen om een redelijke afweging te maken om al dan niet te bekeuren Lees verder Onderwerpen verkeerscontrole gewelddadige aanhouding Politie kentekenbewijs bekeuring Politie Column 10 november 2012 Gevaarlijk verkeerspunt in Groningen Barry de Korte rijdt iedere morgen naar zijn werk over de weg tussen Kantens en Usquert in Groningen En iedere morgen zit hem weer hetzelfde dwars de gevaarlijke verkeerssituatie ter hoogte van de voormalige steenfabriek Lees verder Onderwerpen provincie groningen waarschuwingsbord verkeersveiligheid gevaarlijke verkeerssituatie Column 3 maart 2012 Een vertraagde vlucht Vincent heeft een juridisch adviesbureau Voor verschillende cliënten vraagt hij geld terug van luchtvaartmaatschappijen omdat hun vlucht méér

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22waarschuwing%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 3 resultaten gevonden Rapport 2 juli 2015 2015 106 Grensoverschrijdende mail naar gemeente Utrecht Uitkeringsgerechtigde van de gemeente Utrecht mailt met een van de werkmatchers van de gemeente Hij sluit dan een mailtje met ontvangstbevestiging af met ps U heeft een leuke fiets Ondanks dat hij het niet zo bedoelt is dit bedreigend en intimiderend overgekomen De gemeente stuurt hem een waarschuwing wegens grensoverschrijdend gedrag en registreert hem in het Gemeentelijke Incidenten Registratiesysteem GIR De Nationale ombudsman onderschrijft het belang van de gemeente dat burgers haar medewerkers respectvol benaderen en het garanderen van een veilige werkomgeving Van de gemeente verwacht hij dat escalatie wordt voorkomen of beperkt Daarom had eerst een gesprek met de schrijver van het mailtje moeten plaatsvinden voor tot enige maatregel wordt over gegaan Lees verder Onderwerpen gemeente utrecht grensoverschrijdend gedrag waarschuwing agressieprotocol GIR Rapport 5 maart 2012 2012 029 Man klaagt over gebrek aan motivering voor opgelegd algeheel gebouwenverbod Bijstandsgerechtigde uit Heerlen wordt door de gemeente niet meer begeleid naar werk De man reageert beledigend en agressief en krijgt een gebouwenverbod voor onbepaalde tijd De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de man dat verbod kreeg Hij doet de aanbeveling het verbod dat inmiddels anderhalf jaar geldt per direct op te heffen Lees verder Onderwerpen gebouwenverbod bedreiging gemeente rapport onacceptabel gedrag agressieprotocol aangifte motivering gemeente Rapport 28 juli 2011 2011 219 Man klaagt over beschuldiging gemeente over agressief gedrag Gemeente Smallingerland heeft de bijstandsuitkering van een gerechtigde bevroren omdat de man formulieren te laat had ingeleverd De man gaat naar het gemeentehuis om opheldering te vragen Daar

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22agressieprotocol%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive •