archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2015/101 Huurtoeslag na vier jaar terugbetalen | Nationale ombudsman
  Op het jaar 2011 werd door Toeslagen niet teruggekomen Toeslagen gaf aan dat de klacht van de heer Sluiter er vooral ging over dat hij onjuist was ingelicht en dat onterechte toekenningen waren gedaan met voor hem zeer pijnlijke gevolgen Zeker ook omdat hij er alles aan had gedaan om duidelijkheid te verkrijgen Bovendien ging de klacht over het misverstand met betrekking tot het niet mondeling horen tijdens de bezwaarbehandeling Toeslagen beëindigde de brief met Ik betreur het gebeurde ten zeerste en bied u hiervoor mijn oprechte excuses aan Nagesprek In de klachtafhandelingsbrief van 11 december 2014 wees Toeslagen de heer Sluiter op de mogelijkheid dat hij bij vragen kon bellen met de klachtbehandelaar Op 29 januari 2015 maakte de heer Sluiter van deze mogelijkheid gebruik Tijdens dit telefoongesprek gaf de klachtbehandelaar volgens hem aan dat er bij Toeslagen inderdaad een grote fout was gemaakt en dat zij de vergaande gevolgen voor hem betreurde Zij kon in het systeem zien dat hij meerdere pogingen had ondernomen om de toeslag stop te zetten dat dit niet was doorgevoerd en ook dat hij hierover zowel telefonisch als schriftelijk verkeerd was ingelicht door Toeslagen Op haar vraag om hoeveel geld het in totaal ging had verzoeker aangegeven dat het om zo n 11 000 ging De behandelaar gaf nogmaals aan begrip te hebben voor zijn situatie en het vervelend voor hem te vinden Maar het is gemeenschapsgeld en dat moet volgens de regels worden terugbetaald Ook aan de rente die bij terugvorderingen in rekening wordt gebracht kon zij volgens de heer Sluiter niets veranderen Klacht bij Nationale ombudsman De heer Sluiter wendde zich met deze kwestie tot de Nationale ombudsman Na het nagesprek met de klachtbehandelaar van Toeslagen liet hij nog het volgende weten Ik heb het gevoel dat ik tegen een muur oploop Een machteloos gevoel Oneerlijkheid en vooral de combinatie van het toegeven dat mij hierin niets te verwijten valt en ik ook niet heel veel anders had kunnen doen maar wel gewoon volhouden dat ik de toeslagen moet betalen Ik begrijp niet hoe ze kunnen volhouden dat mij inderdaad niets te verwijten valt en ik ook niet veel anders had kunnen doen maar dat ik vervolgens wel alles moet terugbetalen Had ik het op enige wijze geweten dan had ik het geld nog opzij kunnen zetten Ik zou ervoor zijn om een tussenoplossing tegemoetkoming te zoeken Bijvoorbeeld dat ik 2014 en 2010 terugbetaal maar dat ze dan 2012 en 2013 kwijtschelden of iets dergelijks WAT WAS DE REACTIE VAN TOESLAGEN Toeslagen liet in een reactie weten dat de heer Sluiter er terecht over klaagde dat Toeslagen na zijn verhuizing zijn huurtoeslag ten onrechte had gecontinueerd Voor een juiste beeldvorming voegde Toeslagen hieraan onder meer het volgende toe Volgens de Basisregistratie Personen staat de heer Sluiter vanaf 12 april 2010 ingeschreven op zijn nieuwe adres Pas op 18 oktober 2010 een half jaar na zijn verhuizing was door hem een kale huurprijs van 910 opgegeven Hiervoor gebruikte hij het formulier Wijzigen huurprijs Huurtoeslag dat hem in verband met zijn verhuizing enige tijd voor 1 juli 2010 naar zijn nieuwe adres was toegezonden De heer Sluiter had direct bij zijn verhuizing de huurtoeslag moeten stopzetten in plaats van na geruime tijd een huurwijziging door te geven De huurwijziging was volgens Toeslagen toen verwerkt in het systeem dat destijds voor de toekenning van voorschotbeschikkingen werd gebruikt en de huurtoeslag werd enkele jaren automatisch gecontinueerd Hoewel de huurwijziging was verwerkt zoals de heer Sluiter had verzocht had normaal gesproken de hoogte van de kale huur voor Toeslagen op dat moment het signaal moeten zijn om de huurtoeslag stop te zetten omdat deze huurprijs de huurgrens overschreed Echter omdat in het systeem bij de huurtoeslag van de heer Sluiter ten onrechte een code was ingevoerd die de huurgrensoverschrijding toestond werd de huurtoeslag gecontinueerd Niet meer was na te gaan waarom die code was ingevoerd In elk geval moet het een invoerfout van een individuele medewerker zijn geweest omdat het systeem niet vanzelf dergelijke codes genereert aldus Toeslagen Verder gaf Toeslagen aan dat van de heer Sluiter geen stopzettingsverzoek was ontvangen en ook géén correspondentie vóór zijn bezwaarschrift van 14 maart 2014 Daarnaast bevonden zich in het archief geen terugbelverzoeken van de BelastingTelefoon hetgeen in dit geval wel voor de hand zou hebben gelegen Bovendien lieten alle toeslagensystemen geen notities zien die wezen op een eerdere reactie van de heer Sluiter Toeslagen sloot evenwel niet uit dat de heer Sluiter eerder en vaker met de BelastingTelefoon contact had gezocht Of hij bij die contacten juist was geïnformeerd viel niet meer te controleren Medewerkers van de BelastingTelefoon zouden hem mogelijk hebben meegedeeld dat hij aanspraak maakte op een voorschot huurtoeslag Waarschijnlijk hadden die medewerkers niet uit de systemen kunnen afleiden dat de toekenning van huurtoeslag op een fout berustte In combinatie met de beschikkingen die hij ontving zou de heer Sluiter daarmee op het verkeerde been zijn gezet De medewerkers konden hebben aangenomen dat de huurgrensoverschrijding was toegestaan en het daarbij hebben gelaten Dit zal het voor de heer Sluiter niet duidelijker hebben gemaakt Toeslagen merkte op dat ervan uitgaande dat hij met de BelastingTelefoon had gebeld het Toeslagen via die weg eerder duidelijk had moeten zijn dat het voortzetten van de huurtoeslag niet juist was Toeslagen had toen op die situatie moeten reageren Naar aanleiding van een vraag van de Nationale ombudsman liet Toeslagen weten dat de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen geen mogelijkheid biedt tot een gedeeltelijke kwijtschelding van belastingschulden De heer Sluiter kon wat betreft de terugvordering van de huurtoeslag over de jaren 2010 2012 2013 en 2014 niet tegemoet worden gekomen Onterecht verstrekte huurtoeslag dient door de heer Sluiter te worden terugbetaald ook al besefte Toeslagen dat dit voor hem een vervelende situatie is De gang van zaken in dit dossier stond daar los van Feit bleef dat de heer Sluiter van de huurtoeslag onterecht financieel voordeel had ondervonden Zoals aan iedere belanghebbende kon ook aan hem wel een persoonlijke betalingsregeling worden geboden die

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/101 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  gevonden Rapport 24 juni 2015 2015 101 Huurtoeslag na vier jaar terugbetalen Man verhuist in 2010 en wil de huurtoeslag stopzetten want hij meent dat jij er geen recht meer op heeft Ondanks zijn herhaaldelijke vragen aan de belastingdienst hier over behoudt hij de toeslag Toeslagen bericht hem in 2013 dat de toeslag voor 2011 juist is Dan gaat hij er van uit dat hij dus ook recht heeft over de volgende jaren Pas in februari 2014 krijgt hij te horen dat hij er met terugwerkende kracht geen recht op heeft en moet hij terugbetalen De Nationale ombudsman vindt dat de man had mogen afgaan op het oordeel van de informatie die Toeslagen hem heeft gegeven Het komt voor rekening van Toeslagen dat de informatie achteraf verkeerd was De ombudsman doet de aanbeveling alsnog een maatwerkgesprek met de man te voeren over een passende oplossing Het is aan de rechter of Toeslagen het geld na vier jaar van hem mag terugvorderen Lees verder Onderwerpen belastingdient toeslagen huurtoeslag informatieverstrekking Rapport 24 juni 2015 2015 100 Kinderopvangtoeslag verrekend met schuld Moeder stopt haar studie en verzoekt daarom kinderopvangtoeslag stop te zetten Dat gebeurt met enige vertragingen daarom moet ze 4 800 terugbetalen Dat geld is op en zij treft een betalingsregeling Ze betaalt terug in maandelijks termijnen van 217 In september van dat jaar gaat ze verder met haar studie en vraagt zij opnieuw kinderopvangtoeslag aan Maar ze ontvangt niet de benodigde 1 500 per maand de Belastingdienst verrekent de toeslag met haar schuld en zij ontvangt 500 De Nationale ombudsman concludeert dat de Belastingdienst geen ruimte heeft om de wet anders toe te passen Lees verder Onderwerpen belastingdienst belastingdient toeslagen kinderopvangtoeslag betalingsregeling Rapport 28 januari 2014 2014 006 Moeder moet kinderopvangtoeslag terugbetalen wegens niet inleveren betaalbewijzen gastouders Vrouw moet de voor

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22belastingdient+%2F+toeslagen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  moet hij terugbetalen De Nationale ombudsman vindt dat de man had mogen afgaan op het oordeel van de informatie die Toeslagen hem heeft gegeven Het komt voor rekening van Toeslagen dat de informatie achteraf verkeerd was De ombudsman doet de aanbeveling alsnog een maatwerkgesprek met de man te voeren over een passende oplossing Het is aan de rechter of Toeslagen het geld na vier jaar van hem mag terugvorderen Lees verder Onderwerpen belastingdient toeslagen huurtoeslag informatieverstrekking Rapport 8 juni 2015 2015 089 Belastingdienst Toeslagen moet stopzetten huurtoeslag door foute koppeling van bestanden snel verhelpen Een man krijgt ineens geen huurtoeslag meer van Belastingdienst Toeslagen Door een foute koppeling van bestanden staat er plots nog een persoon op zijn adres en samen verdienen ze teveel Het kost de man enorm veel moeite dit te corrigeren bij Toeslagen De ombudsman benadrukt dat mensen mogen uitgaan van correcte administratie bij de overheid Als Toeslagen fouten maken en iemand die fout meldt moet de Belastingdienst Toeslagen alert reageren en snel met een oplossing komen Vaak betreft het mensen die afhankelijk zijn van een toeslag en nauwelijks financiële marge hebben Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen huurtoeslag Nieuwsbericht 23 maart 2015 Belastingdienst brengt minima in problemen met verrekening toeslagen De Nationale ombudsman roept staatssecretaris Wiebes van Financiën op om geen geld meer in te houden op de lopende toeslagen van gezinnen met lage inkomens en met schulden Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen huurtoeslag kinderopvangtoeslag zorgtoeslag klachten Column 20 juni 2015 Onzichtbare huisgenoot Gosse woont in een knus appartement Hij kan het huren dankzij huurtoeslag Die stort de Belastingdienst Toeslagen iedere maand op zijn rekening Maar halverwege het jaar stopt Toeslagen daar ineens mee Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen huurtoeslag Column 14 juni 2014 Dubbel pech door failliete kinderopvang en verrekening huurtoeslag Eva is een alleenstaande moeder van drie kinderen Ze komt net rond van een bijstandsuitkering en haar huurtoeslag Haar schrik is dan ook groot als ze een brief ontvangt van de Belastingdienst Lees verder Onderwerpen huurtoeslag om belastingdienst kinderopvangtoeslag schuld verrekening Nieuwsbericht 12 februari 2015 Nog nooit zoveel klachten over Belastingdienst Toeslagen De Nationale ombudsman ontving in 2014 een recordaantal klachten over de Belastingdienst Toeslagen Het totaal aantal schriftelijke klachten steeg met 59 t o v 2013 Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen huurtoeslag kinderopvangtoeslag zorgtoeslag klachten Rapport 23 december 2014 2014 226 Belastingdienst Toeslagen hanteerde als gevolg van rekenfouten te lage beslagvrije voet bij verrekening toeslagschuld Een echtpaar vraagt de Belastingdienst Toeslagen te stoppen met de maandelijkse verrekening van een toeslagschuld van 106 op de huurtoeslag van 150 omdat hun inkomen onder de beslagvrije voet komt De Belastingdienst Toeslagen zegt dat dit laatste niet het geval is en wijst het verzoek af De Nationale ombudsman vraagt de Belastingdienst Toeslagen tweemaal om een herberekening te maken Uiteindelijk erkent de Belastingdienst Toeslagen dat er rekenfouten zijn gemaakt en constateert dat het inkomen door de verrekening inderdaad onder de beslagvrije voet ligt Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen beslagvrije voet toeslagschuld verrekening huurtoeslag Nieuwsbericht 26 februari 2015 Ombudsman corrigeer

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22huurtoeslag%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  gaan bij het gerechtshof Den Haag Hij dient zijn stukken in vijfvoud in Dat is niet nodig Het Hof vernietigt die extra sets stukken De man klaagt erover dat de griffie de te veel ingediende stukken niet heeft geretourneerd en dat later in de procedure ook stukken zijn zoekgeraakt Daarnaast is er onjuiste informatie verstrekt over de in te dienen stukken De Nationale ombudsman acht de klachten niet gegrond Er is een openbaar reglement over het indienen van stukken en de griffie heeft steeds conform dat reglement gehandeld Er is in dit geval geen sprake van het zoekmaken van stukken maar van het vernietigen van te veel ingediende sets stukken De ombudsman acht het niet aannemelijk dat de advocaat verkeerd is voorgelicht Lees verder Onderwerpen gerechtshof griffie onjuiste informatieverstrekking processtukken Column 23 mei 2015 400 nieuwe buren Rupert houdt via woningwebsite Funda nl het Tilburgse woningaanbod nauwlettend in de gaten Hij zoekt een nieuw huis en heeft er al een paar bezichtigd Die zijn het toch niet helemaal Maar dan dient zich echt een parel van een woning aan Lees verder Onderwerpen gemeente nieuwbouwproject onvolledige informatieverstrekking Rapport 7 april 2015 2015 071 Belastingdienst moet handelwijze aanpassen en belastingplichtigen in gelijke situatie hetzelfde behandelen Twee eigenaren van woonappartementen in een rijksmonument menen recht te hebben op aftrek van onderhoudskosten voor het monumentale pand Ze klagen over de gang van zaken en informatieverstrekking met betrekking tot het wel niet aftrekbaar zijn van die kosten en de verschillen in behandeling van de belastingaanslagen van diverse bewoners op het punt van de aftrekbaarheid van die kosten De Belastingdienst heeft nagelaten om het organisatorisch mogelijk te maken dat alle bewoners van het monumentenpand op hetzelfde tijdstip over gelijke informatie beschikten met betrekking tot de aftrekbaarheid van onderhoudskosten De Nationale ombudsman verwijst naar het oordeel in een eerder rapport 2014 059 over dit onderwerp voor een ander monumentaal pand Volgens de Nationale ombudsman is er geen sprake van nieuwe jurisprudentie en derhalve geen reden om niet aan het verzoek van verzoekers tegemoet te komen Lees verder Onderwerpen belastingdienst inkomstenbelasting monument onderhoudskosten aftrek informatieverstrekking Rapport 13 juli 2015 2015 110 Grond voor taakstraf ontbreekt op instemmingsverklaring Man wordt een Verklaring omtrent gedrag VOG geweigerd omdat hij een taakstraf heeft gekregen voor mishandeling Dat verbaast hem Tijdens een officierzitting heeft hij de mishandeling ontkend maar een taakstraf geaccepteerd voor bedreiging en overtreding van de Wet wapens en munitie Op de instemmingsverklaring die hij heeft ondertekend ontbreekt informatie voor welke strafbare feiten hij de taakstraf kreeg De Nationale ombudsman kan dit uit het oogpunt van rechtszekerheid niet begrijpen De ombudsman constateert ook in rapport 2015 111 dat het OM het automatiseringssysteem aandraagt als oorzaak voor het niet kunnen wijzigen van een formulier en een standaardbrief of toevoegen van gegevens en hij kondigt aan ambtshalve hier een breder onderzoek naar te doen Lees verder Onderwerpen openbaar ministerie om officierszitting verdachte mishandeling instemmingsverklaring taakstraf Rapport 13 juli 2015 2015 111 Onduidelijk brief van het OM Vrouw krijgt van de politie twee

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22informatieverstrekking%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/100 Kinderopvangtoeslag verrekend met schuld | Nationale ombudsman
  zich af of dit nou wel klopt Gaat het hier niet om twee verschillende rechten op kinderopvangtoeslag nu mevrouw De Vries een aantal maanden tussendoor geen recht had Hoe zit dat nu precies Daarom besluit hij om nader onderzoek te doen Mevrouw De Vries laat weten dit ook graag te willen Ze heeft flinke problemen gehad hierdoor en bovendien heeft ze over 2015 ook nog steeds geen toekenning van kinderopvangtoeslag Ze hoopt dat dat dan meteen bekeken kan worden Behandeling van de klacht door Toeslagen Toeslagen neemt de klacht in behandeling en laat de Nationale ombudsman tussendoor nog weten dat ook weer contact met mevrouw De Vries is geweest Er zijn aan haar nieuwe gegevens gevraagd en daarom gaat het wat langer duren voordat een reactie aan de ombudsman gegeven kan worden Dat vindt de Nationale ombudsman in dit geval geen probleem het is nu vooral belangrijk dat alles voor mevrouw De Vries eerst weer klopt Een nadere toelichting door Toeslagen Eind maart 2015 ontvangt de ombudsman dan de reactie van Toeslagen Toeslagen geeft een schets van alle gebeurtenissen Daaruit blijkt onder meer nog dat mevrouw De Vries haar kinderopvangtoeslag vanaf 1 oktober 2014 zelf stopzette Die stopzetting werd op 21 november 2014 verwerkt en leidde tot een terugvordering van ruim 3 600 Mevrouw De Vries trof voor deze vordering een betalingsregeling van 151 per maand Maar Toeslagen had haar intussen ook op 1 oktober 2014 een brief gestuurd Toeslagen wilde graag bewijsstukken van haar ontvangen over 2014 Als ze die niet stuurde zou de toeslag over het hele jaar worden stopgezet en teruggevraagd Omdat mevrouw De Vries niet reageerde op deze brief werd haar toeslag in november 2014 dan ook stopgezet Bezwaar maakte mevrouw De Vries niet terwijl dat wel kon En daarom werd de hele toeslag eind december 2014 uiteindelijk teruggevorderd van haar Totaal moest ze nu ruim 9 300 terugbetalen Opnieuw maakte mevrouw De Vries geen bezwaar Eind december 2014 reageerde mevrouw De Vries toch nog ze schreef dat de brief van 1 oktober 2014 haar was ontgaan Ze maakte nu toch bezwaar Omdat Toeslagen nog steeds geen bewijsstukken van mevrouw De Vries had ontvangen werd hierom op 18 februari 2015 opnieuw gevraagd Ook vroeg Toeslagen haar om bewijsstukken in verband met haar nieuwe aanvraag over 2015 Op 10 maart 2015 ontving Toeslagen een reactie van mevrouw De Vries Helaas was die niet volledig er ontbraken nog de nodige stukken over 2014 Toeslagen besloot daarom haar opnieuw in de gelegenheid te stellen om de informatie aan te leveren en deed zelf navraag bij de onderwijsinstelling van mevrouw De Vries Gelukkig reageerde mevrouw De Vries snel en daarom kon op 24 maart 2015 een nieuwe beslissing over 2014 worden verzonden het bezwaar werd gehonoreerd Mevrouw De Vries zou nog steeds een bedrag moeten terugbetalen over 2014 maar dat bedrag zou wel flink lager worden Ook was de aanvraag over 2015 beoordeeld rond 21 april 2015 zou mevrouw De Vries een beslissing ontvangen Eind april 2015 liet Toeslagen mevrouw De Vries en de ombudsman weten dat helaas vertraging was opgetreden in het verzenden van de beschikkingen Naar verwachtingen zou zij de beschikkingen een maand later ontvangen dan aanvankelijk was toegezegd Dat was natuurlijk heel vervelend en daarom had Toeslagen contact gezocht met de huidige kinderopvanginstelling van mevrouw De Vries Deze had toegezegd coulance te zullen betrachten bij de incasso van de opvangkosten over 2015 Op 21 mei 2015 werd daadwerkelijk de beslissing over 2015 verzonden diezelfde maand werd de toeslag over de eerste zes maanden van 2015 uitbetaald En kort hierna werd ook de herziene beslissing over 2014 verzonden Over dat jaar had mevrouw De Vries uiteindelijk recht op ruim 5 600 De reactie op de klacht Toeslagen gaf hiernaast een reactie op de klacht die de Nationale ombudsman had voorgelegd en die ging over het afboeken van de verhoging van het voorschot over 2014 Een tegemoetkoming of een voorschot daarop zo gaf Toeslagen aan wordt toegekend als jaarrecht dat volgt uit paragraaf 2 hoofdstuk 2 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen Awir Dit houdt in dat de tegemoetkoming over het gehele kalenderjaar wordt vastgesteld en dat wijzigingen in het recht ook weer leiden tot een verhoging dan wel vermindering van dat jaarrecht Als hierdoor een terugvordering ontstaat en het recht op toeslag over dat jaar daarna weer wordt verhoogd wordt de terugvordering met die verhoging verminderd Dat is ook bij mevrouw De Vries gebeurd Dit werkt dus anders dan wanneer het gaat om een verrekening dat is een invorderingsmaatregel op grond van artikel 30 van de Awir Dan is het bijvoorbeeld ook mogelijk om het bedrag van de terugvordering te verrekenen met een uit te betalen toeslag of voorschot daarop van een andere soort toeslag over een ander berekeningsjaar of met een uit te betalen bedrag aan inkomstenbelasting Daarvan was in dit geval geen sprake Een betalingsregeling is een vorm van uitstel van betaling op grond van de artikelen 31 Awir en 7 Uitvoeringsregeling Awir Zo n uitstel staat niet in de weg aan een vermindering van de vordering tenzij Toeslagen dat zou hebben uitgesloten Dat was bij het aan mevrouw De Vries verleende uitstel echter niet het geval er gelden op genoemde wetsbepalingen geen uitzonderingen Verder gaf Toeslagen aan de klacht van mevrouw De Vries deels gegrond en deels ongegrond te achten Om te beginnen wees Toeslagen erop dat mevrouw De Vries er natuurlijk rekening mee had kunnen houden dat ze een bedrag zou moeten terugbetalen ze had haar toeslag immers stopgezet omdat ze geen opvang meer had Ze had het teveel ontvangen voorschot toen ook kunnen reserveren en duidelijk was dat ze die keuze niet had gemaakt toen ze een betalingsregeling aanvroeg was het geld gezien had door haar opgegeven saldo op haar bankrekening op Dat de extra toeslag waarop zij recht had was afgeboekt op de vordering vloeit voort uit de wet De klacht hierover achtte Toeslagen daarom ongegrond Wel gaf Toeslagen toe dat in de beslissing die mevrouw De Vries op 24 juli 2014

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/100 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  de onderneming had aangevoerd om haar stelling te onderbouwen Nog tijdens het onderzoek van de ombudsman heeft een overleg tussen de Belastingdienst de onderneming en haar gemachtigde geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing Lees verder Onderwerpen belastingdienst onderneming belastingschuld sanering betalingsregeling Rapport 24 juni 2015 2015 100 Kinderopvangtoeslag verrekend met schuld Moeder stopt haar studie en verzoekt daarom kinderopvangtoeslag stop te zetten Dat gebeurt met enige vertragingen daarom moet ze 4 800 terugbetalen Dat geld is op en zij treft een betalingsregeling Ze betaalt terug in maandelijks termijnen van 217 In september van dat jaar gaat ze verder met haar studie en vraagt zij opnieuw kinderopvangtoeslag aan Maar ze ontvangt niet de benodigde 1 500 per maand de Belastingdienst verrekent de toeslag met haar schuld en zij ontvangt 500 De Nationale ombudsman concludeert dat de Belastingdienst geen ruimte heeft om de wet anders toe te passen Lees verder Onderwerpen belastingdienst belastingdient toeslagen kinderopvangtoeslag betalingsregeling Rapport 24 juni 2015 2015 101 Huurtoeslag na vier jaar terugbetalen Man verhuist in 2010 en wil de huurtoeslag stopzetten want hij meent dat jij er geen recht meer op heeft Ondanks zijn herhaaldelijke vragen aan de belastingdienst hier over behoudt hij de toeslag Toeslagen bericht hem in 2013 dat de toeslag voor 2011 juist is Dan gaat hij er van uit dat hij dus ook recht heeft over de volgende jaren Pas in februari 2014 krijgt hij te horen dat hij er met terugwerkende kracht geen recht op heeft en moet hij terugbetalen De Nationale ombudsman vindt dat de man had mogen afgaan op het oordeel van de informatie die Toeslagen hem heeft gegeven Het komt voor rekening van Toeslagen dat de informatie achteraf verkeerd was De ombudsman doet de aanbeveling alsnog een maatwerkgesprek met de man te voeren over een passende oplossing Het is aan de rechter of Toeslagen het geld na vier jaar van hem mag terugvorderen Lees verder Onderwerpen belastingdient toeslagen huurtoeslag informatieverstrekking Column 21 juni 2014 Onduidelijkheid over beslagvrije voet bij betalingsregeling Elsie heeft het niet breed Als alleenstaande moeder van twee kinderen kan ze de touwtjes financieel net aan elkaar knopen Dan wordt ze geconfronteerd met iets uit het verleden Lees verder Onderwerpen betalingsregeling beslagvrije voet om advocaat deurwaarder familie Nieuwsbericht 7 december 2014 Ombudsman voorkomt dat alleenstaande ouders onder bestaansminimum terechtkomen De Belastingdienst stopt in december de dwangverrekening van het Kindgebonden budget KGB bij 40 000 alleenstaande ouders Daarmee voorkomt de Belastingdienst dat het inkomen van deze financieel kwetsbare groep in 2015 onder het bestaansminimum terecht komt Lees verder Onderwerpen belastingdienst Kindgebonden budget KGB bestaansminimum dwangverrekening toeslagen Rapport 16 september 2013 2013 119 Deurwaarder stelt betalingsregeling voor terwijl inkomen lager is dan beslagvrije voet Inwoonster van Dordrecht heeft verschillende schulden waarvoor een Gerechtsdeurwaarder Incasso kantoor uit Dordrecht is ingeschakeld Haar inkomen is lager dan de beslagvrije voet maar de deurwaarder legt beslag op haar uitkering van het UWV van 50 per maand De Nationale ombudsman vindt dat de deurwaarder zo de wettelijke bescherming van het bestaansminimum heeft

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22betalingsregeling%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  de Belastingdienst legt beslag op de computers De ondernemer klaagt erover dat deze zijn eigendom zijn en niet van het bedrijf De Belastingdienst bekijkt in dit soort situaties of er sprake is van reëel eigendom De ondernemer kan in dit geval niet aantonen dat hij reëel eigenaar is van de computers De ombudsman oordeelt dat de Belastingdienst inderdaad mocht beslissen beslag te leggen op de computers Lees verder Onderwerpen belastingdienst beslaglegging computers eigendom Rapport 8 juni 2015 2015 092 Belastingdienst wijst te laat verzoek om opgelegde aanslag over 2006 ambtshalve te herzien terecht af Een onderneming dient zijn aangifte vennootschapsbelasting Vpb 2006 niet op tijd in De Belastingdienst legt hen voor 2006 daarom een ambtshalve aanslag Vpb op De onderneming doet in 2012 alsnog aangifte Vpb 2006 en verzoekt de Belastingdienst de opgelegde aanslag van destijds ambtshalve te herzien verminderen De ondernemer klaagt erover dat de Belastingdienst dit verzoek afwijst De ombudsman oordeelt dat de Belastingdienst juist heeft gehandeld Het verzoek is niet ingediend binnen de daarvoor geldende termijn van vijf jaar en er zijn geen bijzondere omstandigheden die rechtvaardigen hiervan af te wijken Lees verder Onderwerpen belastingdienst aanslag vennootschapsbelasting afwijzing herziening Rapport 8 juni 2015 2015 089 Belastingdienst Toeslagen moet stopzetten huurtoeslag door foute koppeling van bestanden snel verhelpen Een man krijgt ineens geen huurtoeslag meer van Belastingdienst Toeslagen Door een foute koppeling van bestanden staat er plots nog een persoon op zijn adres en samen verdienen ze teveel Het kost de man enorm veel moeite dit te corrigeren bij Toeslagen De ombudsman benadrukt dat mensen mogen uitgaan van correcte administratie bij de overheid Als Toeslagen fouten maken en iemand die fout meldt moet de Belastingdienst Toeslagen alert reageren en snel met een oplossing komen Vaak betreft het mensen die afhankelijk zijn van een toeslag en nauwelijks financiële marge hebben Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen huurtoeslag Column 6 juni 2015 Waar is mijn eigen geld Sinds oktober 2010 behandel ik klachten van burgers van St Eustatius Saba en Bonaire Dwight woont op St Eustatius en stuurt in oktober 2014 een wanhopige brief naar de Nationale ombudsman Lees verder Onderwerpen caribisch nederland sint eustatius teruggaaf belastingdienst Rapport 4 juni 2015 2015 091 UWV geeft deskundigenoordeel in re integratiezaak over werkgever zonder hoor en wederhoor Een zieke werkneemster wil weten of haar werkgever voldoende doet om haar weer aan het werk te helpen Ze vraagt het UWV om een deskundigenoordeel Het UWV belt de contactpersoon bij haar werkgever op een ongelukkig moment Er ontstaat een misverstand over wie wie zal terugbellen Er volgt geen telefoongesprek meer Het UWV komt vervolgens met het oordeel dat de werkgever onvoldoende doet De werkgever klaagt hierover en ook over de manier waarop het UWV die klacht vervolgens behandelt De ombudsman oordeelt dat het UWV onvoldoende hoor en wederhoor heeft toegepast en daarom schiet ook de motivering van het oordeel te kort Lees verder Onderwerpen uwv deskundigenoordeel arbeidsdeskundige hoor en wederhoor motiveringsvereiste Rapport 3 juni 2015 2015 082 UWV mag man die te laat betaalt houden

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=1&thema=Werk%20en%20inkomen (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  samenstel en daardoor als één onroerende zaak en wijst zijn verzoek af Ook vindt de Belastingdienst dat er sprake is van een verblijfsfunctie en dat slechts de lage teruggaaf aan de orde is De Woz vaststelling is leidend en op basis hiervan concludeert de Belastingdienst dat er toch sprake is van meerdere onroerende zaken De ombudsman acht dit klachtonderdeel gegrond De klacht over de verblijfsfunctie is ongegrond Verder stelt hij vast dat de man vermoedelijk niet in aanmerking komt voor teruggaaf gezien de inhoud van de regeling waarop hij een beroep doet Hij heeft al heffingskorting ontvangen en zijn energiekosten overstijgen dat bedrag niet De Belastingdienst zal nieuwe beslissingen moeten nemen op zijn verzoeken Lees verder Onderwerpen belastingdienst teruggaaf energiebelasting Dossier 21 april 2015 Dossier Decentralisatie Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten er verantwoordelijk voor dat haar burgers voldoende toegang hebben tot de jeugd zorg kunnen participeren op de arbeidsmarkt en maatschappelijke ondersteuning krijgen Lees verder Onderwerpen decentralisatie sociaal domein Zorg jeugdzorg gemeenten klachtbehandeling Nieuwsbericht 21 april 2015 Gemeenten leren van klachten van burgers Gemeenten investeren in een goede behandeling van klachten van burgers Dit is een van de uitkomsten van het congres Terug aan tafel dat de Nationale ombudsman onlangs organiseerde Lees verder Onderwerpen decentralisatie congres gemeenten klachtbehandling Column 18 april 2015 De manier waarop Wat een goed idee van de gemeente Haarlemmermeer als zelfstandige starten Edwin krijgt een bijstandsuitkering en wil graag weer aan de slag Eerst nog wat navraag doen over een paar onduidelijkheden want het is wel een spannende beslissing Lees verder Onderwerpen gemeente bbz bijstandsuitkering zelfstandige Rapport 16 april 2015 2015 077 Belastingdienst verrekent terecht nog openstaand bedrag op aanslag van 2006 Een man ontvangt bericht van de Belastingdienst dat een negatieve aanslag inkomstenbelasting 2013 wordt verrekend met een openstaand bedrag op de aanslag van

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=2&thema=Werk%20en%20inkomen (2015-08-09)
  Open archived version from archive