archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Actueel | Nationale ombudsman
  wordt hij met enige regelmaat daarom gevraagd Lees verder Bekijk al het nieuws Jaarverslag Uw Nationale ombudsman dichtbij Dossiers Dossier Decentralisatie Dossier Overheid geld Dossier Digitalisering Dossier Openbaarheid Nieuwe rapporten Rapport 17 juli 2015 2015 121 Politie zet terecht arrestatieteam in bij aanhouding Een man wordt verdacht van het bedreigen van een andere man De man heeft regelmatig met een honkbalknuppel gedreigd dat hij de ander zou afmaken De man wordt s nachts in het bijzijn van vrouw en kinderen hardhandig aangehouden door een arrestatieteam AT en klaagt vervolgens over de inzet van het AT en de wijze van aanhouden De man heeft jaren geleden een zeer lange gevangenisstraf uitgezeten vanwege afpersing waarbij het slachtoffer is doodgeschoten Ook zijn er destijds vuurwapens in beslag genomen De Nationale ombudsman is van oordeel dat er op basis hiervan het risico bestond van levensbedreigende omstandigheden reden genoeg om een AT in te zetten De klachten over het moment van aanhouding en de hardhandige wijze van aanhouding zijn evenmin ongegrond Uit niets is gebleken dat er meer geweld is gebruikt dan noodzakelijk Lees verder Rapport 15 juli 2015 2015 116 Grootouders klagen over BJZ Limburg Grootouders klagen bij de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman over Bureau Jeugdzorg Limburg Hun kleinkinderen zijn uithuisgeplaatst wonen bij hen als pleegouders Grootouders en de moeder doen meldingen en aangiften over elkaar bij de politie Rubicon en BJZ die niet te verifiëren zijn of leiden tot nieuwe discussie Het ene kind wordt vervolgens ondergebracht bij de moeder het andere bij een instelling Uit onderzoek van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman blijkt dat BJZ zich heeft ingezet om vanwege de conflicten tussen grootouders en moeder met de ketenpartners een gezamenlijke integrale aanpak te realiseren Voor wat betreft de uitplaatsing naar een instelling heeft BJZ zich enorm ingespannen om aanvullende

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/actueel (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  nieuws rapporten en meer over verschillende thema s en publicaties Uw zoekopdracht Zoeken 381 items over het thema Verkeer bekijken 831 items over het thema Werk en inkomen bekijken 763 items over het thema Wonen bekijken 879 items over het thema Politie en justitie bekijken 209 items over het thema Onderwijs bekijken 529 items over het thema Gezin en jeugd bekijken 587 items over het thema Gezondheid bekijken 413 items

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Over de Nationale ombudsman | Nationale ombudsman
  De onafhankelijkheid van de Nationale ombudsman is terug te vinden in de Grondwet hoofdstuk 4 artikel 78a De Nationale ombudsman doet onderzoek naar aanleiding van klachten van burgers Hij kan ook een onderzoek starten op eigen initiatief In het onderzoek heeft de Nationale ombudsman veel bevoegdheden Zo is de overheidsinstantie verplicht om mee te werken aan het onderzoek van de ombudsman Ook voor getuigen is het onderzoek niet vrijblijvend meewerken aan een onderzoek is verplicht De ombudsman mag zelfs zo ver gaan dat hij getuigen thuis laat ophalen om aan het onderzoek mee te werken De Nationale ombudsman heeft bijna de hele overheid als werkterrein de ministeries en hun onderdelen zoals de Belastingdienst andere bestuursorganen zoals het UWV de Sociale Verzekeringsbank en de Dienst Uitvoering Onderwijs de politie de waterschappen de provincies en een groot aantal gemeenten Sinds 10 oktober 2012 is de Nationale ombudsman ook bevoegd om klachten over de lokale besturen op de eilanden Bonaire Sint Eustatius en Saba te behandelen Dit betekent dat de Nationale ombudsman klachten mag behandelen over alle overheidsinstanties op de eilanden zoals de Belastingdienst het Openbaar Ministerie politie en burgerzaken Alleen over gedragingen De Nationale ombudsman behandelt geen klachten over het beleid van de regering of over de inhoud van wetten Wel als het over gedragingen gaat dus over de manier waarop instanties hun overheidstaken uitvoeren Dan mag de Nationale ombudsman een onderzoek beginnen Bijvoorbeeld als een brief of verzoek traag behandeld is of als er geen reactie komt op een vraag van een burger Of als een wettelijk voorschrift onjuist wordt toegepast Als de burger bezwaar kan maken of in beroep kan gaan bij de overheidsinstantie zelf dan kan de Nationale ombudsman meestal niets doen Hij zal dan verwijzen naar de instantie die het bezwaar of beroep kan behandelen Geen macht wel

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/over (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Achtergrond | Nationale ombudsman
  het woord man in ombudsman niets met het geslacht te maken Het is afgeleid van het Latijnse woord mandataris wat gevolmachtigde betekent De Nationale ombudsman in de Nederlandse wet In 1981 is de Wet Nationale ombudsman gemaakt Sinds 1999 staat de functie van Nationale ombudsman ook in de Grondwet Hierin staat dat de Nationale ombudsman op verzoek of uit eigen initiatief het gedrag van de overheid onderzoekt Artikel 78a eerste lid Grondwet Ombudsmannen voor lokaal bestuur De Nationale ombudsman houdt zich in Nederland bezig met de overheid Zo ook met de gemeenten Sommige gemeenten hebben er echter voor gekozen een eigen ombudsman aan te stellen Zo hebben bijvoorbeeld Amsterdam Rotterdam en Den Haag een eigen gemeentelijke ombudsman waar u terecht kunt met uw klacht over de gemeente Check of uw gemeente een eigen ombudsman heeft of dat de Nationale ombudsman klachten over uw gemeente behandelt De ombudsman in andere landen Eén meer of geen ombudsmannen In bijna alle landen met een Nationale ombudsman voert één persoon deze functie uit In enkele landen zijn het meerdere personen Zweden heeft vier ombudsmannen Hongarije en Oostenrijk hebben er drie Ook zijn er landen zonder ombudsman Duitsland Frankrijk en Engeland bijvoorbeeld In deze landen is er wel een ander instituut dat de rol heeft van onafhankelijk bemiddelaar De Europese ombudsman Als je een klacht hebt over een onderdeel van de Europese Unie kun je terecht bij de Europese ombudsman Naast de Europese ombudsman heeft de Raad van Europa ook een Commissioner for Human Rights Deze persoon speelt een belangrijke rol bij het opzetten van nieuwe instituten in jonge democratieën Nationale ombudsman helpt nieuwe democratieën Niet alleen de Raad van Europa maar ook de Europese Unie en de Nederlandse regering willen jonge democratieën helpen Met een eigen ombudsmaninstituut kunnen deze landen zich verder ontwikkelen Het

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/over/achtergrond (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Ambtsdragers | Nationale ombudsman
  plaatsvervanger in de Rechtbank Den Haag tot 1 augustus 2012 Secundus juridisch adviseur van de Algemene Classicale Vergadering Utrecht van de Protestantse Kerk in Nederland tot 6 oktober 2010 Kinderombudsman Marc Dullaert Marc Dullaert is de eerste Kinderombudsman van Nederland De Kinderombudsman controleert of de overheid de kinderrechten in Nederland naleeft Hij doet dit ook bij private organisaties in het onderwijs de kinderopvang de jeugdzorg en de gezondheidszorg Op basis van signalen en onderzoeken adviseert hij gevraagd en ongevraagd het parlement en instanties Hij probeert structurele oplossingen te vinden voor problemen die met de rechten van kinderen te maken hebben De Kinderombudsman tevens substituut ombudsman is op 1 april 2011 benoemd door de Tweede Kamer Studie Marc Dullaert is in 1963 in Zutphen geboren Hij studeerde Theologie in Amsterdam en behaalde in 1988 zijn licentiaat Sociale Wetenschappen Communicatiewetenschap aan de Katholieke Universiteit Leuven In 1996 behaalde hij zijn MBA bij Nijenrode University in Breukelen Werkervaring Marc Dullaert zet zich al jaren in voor de rechten van het kind Hij is de oprichter en bestuursvoorzitter van de Stichting KidsRights KidsRights heeft als doel het verbeteren en behartigen van kinderrechten voor kinderen in ontwikkelingslanden Dullaert is grondlegger van de Internationale Kindervredesprijs en voorzitter van het Children s Peaceprize expertcomité Voor de KidsRights Millenium Developmentgoals Conference was hij initiatiefnemer Deze conferentie vond plaats onder voorzitterschap van de nobelvredesprijswinnaars emeritus aartsbisschop Tutu en voormalig president van Zuid Afrika De Klerk Ook is Dullaert actief geweest voor Plan Nederland Overig Marc Dullaert heeft daarnaast zijn sporen verdiend in de mediawereld Van 2003 tot 2009 was hij CEO en aandeelhouder van de Europese D D mediagroep Bij Ivo Niehe Produkties was hij voor 2003 jarenlang algemeen directeur en aandeelhouder Nevenfunctie Bestuursvoorzitter van StichtingKidsRights Bezoek de website van de Kinderombudsman voor meer informatie over hem en wat hij voor u kan doen Voormalig ambtsdragers Frank van Dooren Mr F J W M Frank van Dooren was sinds november 2004 substituut Nationale ombudsman Na het vertrek van Alex Brenninkmeijer op 1 januari 2014 was Frank van Dooren waarnemend ombudsman Studie Frank van Dooren Roermond 1949 studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam In 1973 deed hij daar zijn doctoraal examen Nederlands Recht privaatrecht Werkervaring Tot 2005 was Frank van Dooren raadsheer in het gerechtshof te Den Haag Daarvoor was hij vice president van de rechtbank Rotterdam 1993 2003 Bij die rechtbank was hij ook rechter plaatsvervanger en rechter Frank van Dooren begon zijn loopbaan als beleidsambtenaar milieubeheer bij het Openbaar Lichaam Rijnmond en als wetgevingsjurist bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken Overig Naast zijn werk was Frank van Dooren onder meer voorzitter van de Kiesraad tot 1 januari 2005 en lid van het dagelijks bestuur van de Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam Nevenfuncties Frank van Dooren heeft de volgende nevenfuncties raadsheer plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag vacatiegeld rechter plaatsvervanger in de Rechtbank Rotterdam vacatiegeld mede auteur van het hoofdstuk Klagen over politie en justitie van het Handboek Strafzaken auteursvergoeding lid van het curatorium van de beroepsopleiding van de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/over/ambstdragers (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • De organisatie | Nationale ombudsman
  wij voor u kunnen doen Als het nodig is komen we meteen voor u in actie Zoekt u contact met ons via Twitter of Facebook dan krijgt u reactie van ons webcareteam De Nationale ombudsman en de Tweede Kamer De Nationale ombudsman is een Hoog College van Staat net als de Eerste en Tweede Kamer de Raad van State en de Algemene Rekenkamer Deze Hoge Colleges zijn onafhankelijk van de regering De Tweede Kamer benoemt de Nationale ombudsman en de substituut ombudsman Dit doet zij voor een periode van zes jaar Jaarlijks brengt de Nationale ombudsman verslag uit aan de Tweede Kamer Beheer begroting Nationale ombudsman De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties beheert de begroting van de Nationale ombudsman Hierbij is het belangrijk dat de minister de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de Nationale ombudsman respecteert Hoe wordt de Nationale ombudsman benoemd Aanbeveling door een commissie De Tweede Kamer bepaalt wie Nationale ombudsman wordt Als zij een nieuwe ombudsman zoeken stellen zij hiervoor een vacature open Er is een speciale commissie die de sollicitatieprocedure begeleidt en de Tweede Kamer hierover adviseert In de wet staat wie er in deze commissie zit artikel 2 tweede lid Dit zijn de vice president van de Raad van State de president van de Hoge Raad der Nederlanden en de president van de Algemene Rekenkamer Termijn van zes jaar De Tweede Kamer benoemt de Nationale ombudsman voor een periode van zes jaar artikel 2 derde lid Na die zes jaar kan dezelfde persoon herbenoemd worden Zijn functie wordt dan verlengd voor zes jaar Onpartijdig en onafhankelijk De Nationale ombudsman moet zijn taken onpartijdig en onafhankelijk kunnen uitvoeren Daarom mag hij naast zijn werk als ombudsman sommige andere openbare functies niet uitvoeren Zo komt het vertrouwen in zijn onafhankelijkheid of onpartijdigheid niet in gevaar artikel 5 Functie eisen In de wet staat niet welke achtergrond of ervaring de Nationale ombudsman moet hebben Wel zijn kennis van het recht en van het openbaar bestuur duidelijke richtlijnen Ontslag De Tweede Kamer kan de Nationale ombudsman alleen ontslaan met speciale redenen Deze redenen staan in de wet Bijvoorbeeld als de ombudsman dingen doet die het vertrouwen in hem beschadigen artikel 3 tweede lid onder g Dezelfde regels gelden voor het ontslaan van rechters Rechtspositie en salaris In de wet staat dat de Nationale ombudsman dezelfde rechtspositie heeft als politici artikel 6 In een aparte wet staat welk salaris de Nationale ombudsman ontvangt Benoeming substituut ombudsman In de Wet Nationale ombudsman staat dat de Tweede Kamer één of meer substituut ombudsmannen kan benoemen De Tweede Kamer doet dit na een aanbeveling van de Nationale ombudsman Als er een nieuwe Nationale ombudsman komt mag hij een eigen aanbeveling doen voor een substituut ombudsman Dat betekent dat een substituut ombudsman gekoppeld is aan de specifieke persoon die op dat moment de Nationale ombudsman is Taken Een substituut ombudsman ondersteunt de Nationale ombudsman bij zijn werk En als de Nationale ombudsman vertrekt neemt een substituut ombudsman tijdelijk zijn taken over Dit doet

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/over/organisatie (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Jaarverslag | Nationale ombudsman
  publicaties Columns Dossiers Nieuws Rapporten onderzoeken Video s Over de Nationale ombudsman Achtergrond Ambtsdragers De organisatie Jaarverslag Feiten Cijfers Boeken en artikelen Werken bij Klacht over de Nationale ombudsman Leveranciers 36 278 klachten ontvangen in 2014 U bent hier Home Over de Nationale ombudsman Jaarverslag Elk jaar een verslag voor de Tweede Kamer Elk jaar maakt de Nationale ombudsman een jaarverslag voor de Tweede Kamer Hierin beschrijven we onze werkzaamheden van dat jaar Naast het jaarverslag voor de Tweede Kamer schrijven we overheidsinstanties jaarbrieven Dit is een brief waarin we beschrijven wat ons beeld van de instantie is Dit doen we op basis van klachten die we dat jaar hebben gekregen Waren het veel of weinig klachten Waar gingen ze over Wat kan de instantie doen om zichzelf te verbeteren Bekijk het jaarverslag over 2014 Op deze pagina Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Informatie speciaal voor Kinderen Veteranen Ondernemers Informatie voor inwoners van Bonaire St Eustatius en Saba Kunnen wij u helpen Aan het juiste adres Procedure Klacht indienen Vraag en antwoord Voorbeeldbrieven Folders en brochures Belafspraak maken Verhalen van anderen Uw privacy Actueel Thema s en publicaties Columns Dossiers Nieuws Rapporten onderzoeken Video s

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/over/jaarverslag (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Feiten & Cijfers | Nationale ombudsman
  we hebben gekregen hoe deze zijn behandeld en waar ze over gaan Lees meer hierover in het jaarverslag Aantal klachten In 2014 ontving de Nationale ombudsman ruim 36 000 klachten over de overheid Veel burgers willen een snelle mondelinge klachtafhandeling en oplossing De Nationale ombudsman heeft zijn klachtbehandeling en klachtregistratie hierop afgestemd Waar gaan de klachten over Een behoorlijke overheid is open en duidelijk respectvol betrokken en oplossingsgericht eerlijk en betrouwbaar In rapporten oordeelt de Nationale ombudsman aan de hand van behoorlijkheidsvereisten die onder deze kernwaarden vallen De meeste klachten gingen dit jaar over de kernwaarde open en duidelijk Aanbevelingen in rapporten De Nationale ombudsman deed in 52 rapporten een aanbeveling 87 werd opgevolgd Top 10 klachten Wilt u weten hoeveel klachten de Nationale ombudsman over een bepaalde overheidsinstantie heeft ontvangen Hoe de klachten zijn behandeld Of de klachten gegrond waren In bijgaande overzicht vindt u de cijfers van een groot aantal instanties Klachten per instantie Aangesloten gemeenten De Nationale ombudsman is voor 287 gemeenten ook gemeentelijk ombudsman Sinds 10 oktober 2012 is de Nationale ombudsman ook bevoegd klachten te behandelen over de openbare lichamen en Rijksdiensten in Bonaire Sint Eustatius en Saba Klachten per gemeente Bekijk het jaarverslag Onderwerpen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/over/feiten-en-cijfers (2015-08-09)
  Open archived version from archive