archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  2015 069 Belastingdienst creëert onnodig nadelige financiële situatie voor BV Een BV heeft loonheffing afgedragen over salarisverhogingen en bonussen die een medewerker zich op onrechtmatige wijze heeft toegekend Na deze ontdekking verrekent de Belastingdienst eerst met de medewerker de als loonbelasting afgedragen bedragen met de definitieve aanslag inkomstenbelasting Daardoor is restitutie van de loonheffing aan de BV niet meer mogelijk De Nationale ombudsman constateert dat deze situatie niet was ontstaan als de Belastingdienst eerst op het verzoek tot restitutie had beslist De ombudsman beveelt de minister van Financiën aan om de BV te compenseren voor de ontstane nadelige gevolgen Lees verder Onderwerpen belastingdienst BV loonheffing restitutie Rapport 1 april 2015 2015 060 Belastingdienst wijst verzoek aftrek kosten huishoudelijke hulp terecht af Een man krijgt van de Belastingdienst eerst de toezegging dat hij over eerdere jaren aftrek krijgt voor extra huishoudelijke hulp Nadat hij de betaalbewijzen heeft verstrekt en de Belastingdienst zijn exacte inkomen heeft vastgesteld krijgt hij bericht dat hij de aftrek niet krijgt Onterecht vindt de man omdat de Belastingdienst een ongeclausuleerde toezegging zou hebben gedaan De Nationale ombudsman oordeelt dat van een ongeclausuleerde toezegging geen sprake is omdat duidelijk is gemaakt dat er een drempelbedrag wordt gehanteerd Ook is het vanzelfsprekend dat de onkosten worden aangetoond De Belastingdienst kan het verzoek in redelijkheid afwijzen omdat de kwitanties meer vragen opriepen dan de man kon beantwoorden Lees verder Onderwerpen belastingdienst aftrek verzoek afwijzing inkomstenbelasting Rapport 1 april 2015 2015 062 Belastingdienst mocht beslag leggen op in bruikleen gegeven bedrijfsmiddelen voor invordering belastingschuld De Belastingdienst legt beslag op zaken die een belastingschuldige in bruikleen heeft van een BV De BV is het met de inbeslagname van haar eigendom niet eens Maar de Nationale ombudsman vindt dat de directeur Belastingen van de Belastingdienst dit in redelijkheid kan beslissen omdat er sprake is van bedrijfsvermenging en in zo n situatie reële eigendom van een derde niet wordt ontzien Lees verder Onderwerpen belastingdienst beslaglegging beroep Rapport 1 april 2015 2015 063 Belastingdienst weigerde terecht vergoeding adviseurskosten aangifte vennootschapsbelasting Een BV vindt dat de Belastingdienst meermaals dezelfde vragen stelt over een in de aangifte vennootschapsbelasting opgevoerde herinvesteringsreserve en wil een vergoeding voor de kosten van de belastingadviseur De Nationale ombudsman begrijpt dat de Belastingdienst hiervoor geen aanleiding ziet omdat er sprake was van normale adviseurswerkzaamheden en in de bezwaarfase niet om vergoeding is verzocht in het bezwaarschrift Wel heeft de Belastingdienst ten onrechte nagelaten te reageren op de brief van de adviseur van de BV De Belastingdienst zegt dit te betreuren Lees verder Onderwerpen belastingdienst vennootschapsbelasting aangifte Rapport 1 april 2015 2015 061 Belastingdienst gaf onvolledige informatie in brief over voorlopige aanslag erfbelasting Een man en een vrouw vragen na het overlijden van respectievelijk hun zus en broer op aanraden van de Belastingdienst zo snel mogelijk een voorlopige aanslag aan Dit om te voorkomen dat zij acht maanden na de overlijdens heffingsrente nu belastingrente genoemd moeten betalen Toch krijgt de man te maken met rentekosten en de vrouw met een rentenadeel Na tussenkomst van

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=3&thema=Werk%20en%20inkomen (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  de scheiding Sonja is blij dat het in ieder geval voor de kinderbijslag goed is geregeld Lees verder Onderwerpen sociale verzekeringsbank svb echtscheiding Kindgebonden budget KGB belastingdienst toeslagen Rapport 17 maart 2015 2015 049 UWV moet ook in chatsessie doorvragen om stageverzoek uitkeringsgerechtigde te beoordelen Een werkzoekende man vraagt via de chatfunctie van Werkm p aan het UWV of hij op een aanbod van een stageplek mag ingaan De adviseur werk van het UWV antwoordt in de chatsessie dat dan zijn uitkering wordt verlaagd navenant het aantal stage uren De man ziet af van de stage Daarna ontdekt hij dat andere werkzoekenden wel stage lopen zonder korting op de uitkering In een volgende chatsessie meldt het UWV dat dit onder bepaalde voorwaarden inderdaad kan De Nationale ombudsman vindt dat het UWV in de eerste chatsessie direct proactief had moeten doorvragen in plaats van algemeen te antwoorden Het UWV kent de gevraagde schadevergoeding gedeeltelijk toe Lees verder Onderwerpen uwv stage uitkering korting Column 14 maart 2015 Was bewind noodzakelijk Mevrouw Joosten lijdt aan dementie en heeft daarom zorg nodig Haar dochter Gea wil daarover graag zelf de regie houden met een persoonsgebonden budget pgb Lees verder Onderwerpen pgb dementie bewindvoering volmacht Rapport 4 maart 2015 2015 040 Belastingdienst had zorgtoeslag op bankrekeningnummer van vrouw moeten overmaken De Belastingdienst maakt de zorgtoeslag over de jaren 2012 en 2013 voor een vrouw over op het rekeningnummer van haar ex partner dat nog geregistreerd staat vanwege eerder uitgekeerde toeslagen Maar deze zijn al een tijd geleden door de vrouw stopgezet Volgens de Nationale ombudsman had de Belastingdienst bij de nieuwe aanvraag het rekeningnummer daarom ter verificatie bij de vrouw moeten aanbieden Sinds de invoering van de éénbankrekeningnummermaatregel kan zich zoiets niet meer voordoen De Belastingdienst is inmiddels met de juiste maatwerkoplossing voor de vrouw gekomen Lees verder Onderwerpen belastingdienst zorgtoeslag bankrekeningnummer Rapport 4 maart 2015 2015 038 Belastingdienst had geen gegronde redenen om geluidsopnamen te weigeren De Belastingdienst wil niet dat een man geluidsopnamen maakt van een boekenonderzoek en een hoorzitting over de behandeling van zijn klacht Volgens de Nationale ombudsman zijn er geen gegronde redenen voor deze weigering Ook had de Belastingdienst de man ten onrechte geen gelegenheid gegeven te reageren op het onderzoeksrapport Bovendien was de informatie over de mogelijkheid om in beroep te gaan onduidelijk wat de Belastingdienst zelf ook aangeeft De minister van Financiën krijgt de aanbeveling in brieven expliciet te verwijzen naar de bijlage over de mogelijkheid van beroep zodat de betrokken burger het kan doorgeven als de bijlage ontbreekt Lees verder Onderwerpen belastingdienst geluidsopname weigering Rapport 4 maart 2015 2015 043 UWV had bij beslissing ontslagvergunning meer informatie moeten inwinnen over toegenomen fysieke klachten Het UWV verleent een ontslagvergunning aan de werkgever van een vrouw die niet meewerkt aan re integratie ondanks het oordeel van de bedrijfsarts en ook de bedrijfskundige van het UWV Volgens de vrouw is het UWV daarvoor ten onrechte alleen uitgegaan van het deskundigenoordeel van de bedrijfskundige en had zij zelf ook gehoord moeten

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=4&thema=Werk%20en%20inkomen (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  de Defensie Lees verder Onderwerpen veteraan veteranenombudsman defensie Afghanistan medische klachten Nieuwsbericht 26 februari 2015 Veteranenombudsman klacht Afghanistanveteraan is gegrond Veteranenombudsman Frank van Dooren vindt dat Defensie onzorgvuldig is geweest bij de registratie van medische gegevens en het behandelverloop van een Afghanistanveteraan Lees verder Onderwerpen veteraan veteranenombudsman defensie Afghanistan medische klachten Rapport 25 februari 2015 2015 033 Gemeente Zeevang heeft geld uit geliquideerde stichting correct beheerd Een stichting die een rusthuis in de gemeente Zeevang exploiteert wordt in 1974 geliquideerd Er ontstaat een bedrag dat de gemeente accepteert onder de statutaire voorwaarden dat het wordt besteed aan de sociale zorg van de gemeente De gemeente richt met de gelden een fonds op en richt voor het beheer ervan en het doen van uitkeringen een commissie van advies op bestaande uit de burgemeester twee raadsleden en twee burgers Met het fonds worden kleine uitkeringen verstrekt In 2003 besluit de gemeenteraad het fonds op te heffen en het resterende bedrag toe te voegen aan de algemene middelen De Dorpsraad Beets klaagt dat de gemeente de aan haar toevertrouwde middelen niet heeft beheerd volgens de voorwaarden De Nationale ombudsman concludeert dat het bedrag na de liquidatie van de stichting deel uitmaakte van publieke middelen en dat voor de besteding een publieke grondslag was gevonden met de instelling van een speciale commissie van advies De gemeente heeft dit besluit dat tot de beleidsvrijheid van de gemeenteraad behoort voldoende gemotiveerd Lees verder Onderwerpen gemeente stichting beheer Column 21 februari 2015 Nog even geduld De bekende blauwe envelop ligt bij mevrouw Brouwer in de brievenbus Met een prettig bericht over de voorlopige aanslag inkomstenbelasting ze krijgt 980 terug Lees verder Onderwerpen belastingdienst belastingtelefoon aanslag inkomstenbelasting teruggaaf Rapport 18 februari 2015 2015 021 SVB had gescheiden vrouw tijdig kunnen wijzen op mogelijkheid aanvraag kindgebonden budget Een vrouw ontdekt ruim vier jaar na haar scheiding dat ze al die tijd een kindgebonden budget van de Belastingdienst had kunnen krijgen Maar alleen haar ex partner kan dit aanvragen omdat hij de aanvrager van de kinderbijslag is gebleven De vrouw stelt dat zij met dit laatste niet actief akkoord is gegaan via het formulier waarmee zij en haar ex partner de wijziging in hun gezinssituatie hadden doorgegeven aan de Sociale Verzekeringsbank SVB Op het formulier had ook niets gestaan over het aanvragen van kindgebonden budget De SVB stelt dat de vrouw zelf op tijd had moeten informeren naar de mogelijkheid om dit aan te vragen Maar de Nationale ombudsman vindt dat de SVB dit had moeten doen De SVB wijst ouders er bij nieuwe aanvragen kinderbijslag wel al jaren op Na tussenkomst van de Nationale ombudsman past de SVB haar registratie aan De vrouw wordt geacht sedert 1 juli 2013 aanvrager van kinderbijslag te zijn Niet over alle jaren zoals de vrouw wilde maar de ombudsman vindt dit redelijk omdat ze eerder aan de bel had kunnen trekken Wel beveelt de ombudsman de SVB aan om samen met de vrouw haar ex partner en de Belastingdienst Toeslagen een oplossing te

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=5&thema=Werk%20en%20inkomen (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  toonzetting bedreigend was en hij onthoudt zich van een oordeel De ombudsman vindt wel dat de Belastingdienst een belastingadviseur met respect moet behandelen tijdens een boekenonderzoek Lees verder Onderwerpen belastingdienst toonzetting dreigend conflict Rapport 11 februari 2015 2015 019 Algemeen directeur Belastingen vat rol als beroepsinstantie te beperkt op BV vraagt de algemeen directeur Belastingen van de Belastingdienst om kwijtschelding van een schuld van 113 708 De directeur wijst dit af omdat niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor kwijtschelding De Nationale ombudsman vindt dat de directeur zijn rol als administratieve beroepsinstantie te beperkt opvat en zijn beslissing duidelijker had moeten motiveren Hij doet de aanbeveling de motivering aan te vullen Lees verder Onderwerpen belastingdienst kwijtschelding schuld afwijzing Video 10 februari 2015 Problemen met de kinderopvangtoeslag Alles wat zo n beetje fout kon gaan ging ook fout Mevrouw Stam ontvangt al jaren kinderopvangtoeslag van Toeslagen Lees verder Onderwerpen kinderopvangtoeslag belastingdienst toeslagen Nieuwsbericht 9 februari 2015 Acute financiële problemen door uitbetalingsproblemen PGB Veel mensen zijn gedupeerd door de problemen rond het uitbetalen van het PGB Wat kunt u het beste doen en wat kan de Nationale ombudsman voor u betekenen Lees verder Onderwerpen pgb svb Rapport 5 februari 2015 2015 017 Belastingdienst blijft invorderen ondanks gehonoreerd bezwaarschrift Vrouw maakt bezwaar tegen toekenning toeslag bij de Belastingdienst Haar bezwaar wordt na een jaar wordt gehonoreerd ze hoeft niets terug te betalen Toch gaat de Belastingdienst terugvorderen Het lukt de Belastingdienst niet om de terugvordering stop te zetten De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst ook veel te lang heeft gedaan over de behandeling van het bezwaar Invordering is nu stopgezet de Belastingdienst ontvangt de vrouw voor een gesprek Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen bezwaarschrift terugvordering Nieuwsbericht 4 februari 2015 Interventies bij SVB over PGB leiden niet tot verbeteringen De Sociale Verzekeringsbank SVB blijkt eind januari en begin februari 2015 niet in staat om de uitbetaling van het Persoonlijk Gebonden Budget PGB behoorlijk uit te voeren waardoor een groot aantal budgethouders en daarmee zorgverleners in de problemen is geraakt Lees verder Onderwerpen sociale verzekeringsbank svb vws pgb vertraging uitbetaling zorgverlener onderzoek Trekkingsrecht Nieuwsbericht 3 februari 2015 Problemen met trekkingsrecht SVB De Nationale ombudsman volgt de problemen met het trekkingsrecht bij de SVB op de voet Wij hebben regelmatig contact met de SVB hierover De SVB doet er op dit moment alles aan om de uitbetalingen van de PGB s zo snel mogelijk te laten verlopen Lees verder Onderwerpen pgb svb uitbetaling Rapport 20 januari 2015 2015 013 LBIO reageert onvoldoende op vragen en klachten over inning kinderalimentatie en loonbeslag Een man krijgt bericht dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO de inning van de kinderalimentatie overneemt van de ex vrouw en dat er loonbeslag wordt gelegd Maar de man stelt geen achterstand te hebben in de betaling van de kinderalimentatie en niet verplicht te zijn het bedrag te indexeren Hij gaat ervan uit dat de zaak met zijn toelichting op de berekening is afgesloten als hij geen reactie van het LBIO krijgt Het

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=6&thema=Werk%20en%20inkomen (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  ontbreken concrete gegevens over het over te nemen kantoor omdat de erven van de overleden notaris haar die niet willen geven De erven zijn in overleg met een andere kandidaat notaris De Commissie keurt het ondernemingsplan van de kandidaat notaris om die reden af De Nationale ombudsman vindt dat de Commissie duidelijker had moeten communiceren over het feit dat gebrek aan overeenstemming met de erven leidt tot een negatief advies over het ondernemingsplan De ombudsman heeft er kennis van genomen dat de Commissie inmiddels de procedures heeft aangepast Lees verder Onderwerpen notaris ondernemingsplan onduidelijke communicatie Rapport 6 januari 2015 2015 003 UWV voerde terecht correspondentie met vrouw in plaats van met gemachtigde vanwege onduidelijke reikwijdte machtiging Een vrouw heeft keuringsgesprek gehad bij het UWV Dan wordt ze opgeroepen voor een tweede gesprek over dezelfde keuring De Nationale ombudsman begrijpt dat het tweede gesprek voor de vrouw belastend was maar vindt het onontkoombaar voor een zorgvuldige beoordeling door het UWV De vrouw laat veel van haar contacten met de instanties lopen via een gemachtigde Die wordt door het UWV niet consequent op de hoogte gehouden De vrouw en haar gemachtigde doen er goed aan duidelijk te zijn over hoever de machtiging strekte Nu treft het UWV geen blaam omdat het niet bij voorbaat vaststaat of een machtiging ook correspondentie over andere zaken betreft Lees verder Onderwerpen uwv keuringsgesprek gemachtigde machtiging onduidelijk Rapport 29 december 2014 2014 229 Directeur Belastingdienst had eerder gegeven akkoord sanering en betalingsregeling voor onderneming voldoende moeten onderzoeken Een onderneming heeft als gevolg van het verlies van een grote opdrachtgever een belastingschuld van circa 400 000 Een medewerker van de Belastingdienst Haaglanden gaat telefonisch akkoord met een sanering en betalingsregeling Later is de regeling toch niet toegestaan De onderneming gaat hiertegen in beroep maar de directeur van de Belastingdienst wijst dit af De onderneming klaagt bij de Nationale ombudsman dat de directeur hierbij niet is ingegaan op de eerdere instemming met de voorgestelde sanering en betalingsregeling De ombudsman vindt dat de directeur wel een oordeel had kunnen geven door onderzoek te doen naar de zeer gedetailleerde feiten en omstandigheden die de onderneming had aangevoerd om haar stelling te onderbouwen Nog tijdens het onderzoek van de ombudsman heeft een overleg tussen de Belastingdienst de onderneming en haar gemachtigde geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing Lees verder Onderwerpen belastingdienst onderneming belastingschuld sanering betalingsregeling Rapport 29 december 2014 2014 228 Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had proactief moeten informeren over status voor ondernemers aangevraagde opleidingssubsidie Het opleidings en ontwikkelingsfonds O O fonds dient voor een aantal ondernemers waaronder een vrouw die als medisch pedicure werkt een aanvraag voor een opleidingssubsidie van ruim drie ton in bij het Europees Sociaal Fonds van Agentschap SZW onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De vrouw klaagt eerst bij het O O fonds en daarna bij de Nationale ombudsman dat ze steeds maar niet hoort of subsidie toegekend wordt De ombudsman concludeert na onderzoek dat de minister de vrouw via

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=7&thema=Werk%20en%20inkomen (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  inventarisatie van belangen de inning had mogen staken Ook had het LBIO de beslissing om te stoppen voldoende en op respectvolle wijze moeten toelichten Lees verder Onderwerpen landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen lbio kinderalimentatie betaling inning beslag Rapport 15 december 2014 2014 213 DUO had eerder duidelijkheid moeten geven over subsidieregeling inburgeringscursus Een man maakt uit informatie op de website inburgeren nl over de gewijzigde subsidieregeling voor inburgeringscursussen op dat hij nog onder de oude regeling valt Dat betekent dat hij in aanmerking komt voor een kostenvergoeding Voor de zekerheid belt hij de Dienst Uitvoering Onderwijs DUO en daar wordt hij niet veel wijzer van Verder staat er iets over vergoeding van de cursus in een e mail en een brief van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord Holland ISD Na de start van de dure cursus blijkt de man deze helemaal zelf te moeten betalen omdat zijn verblijfsvergunning is afgegeven na de wijzigingsdatum van de subsidieregeling de ingangsdatum van de verblijfsvergunning speelt hierbij geen rol DUO vertelt hem dit snel en betreurt het dat de man eerder onvoldoende of niet volledige informatie heeft gehad maar kan niet anders dan de wet naleven De Nationale ombudsman concludeert na onderzoek dat DUO eerder duidelijkheid had kunnen en moeten geven op de vraag van de man onder welke regeling hij valt DUO voert de regelingen uit voor de minister van Sociale Zaken De ombudsman beveelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan om de man te laten benaderen door DUO over een tegemoetkoming in de door hem gemaakte kosten voor de inburgeringscursus eventueel samen met de Sociale Dienst Lees verder Onderwerpen dienst uitvoering onderwijs duo inburgering subsidieregeling kostenvergoeding verblijfsvergunning duidelijker informeren Rapport 12 december 2014 2014 209 Belastingdienst Toeslagen moet tijdig informeren over status aangevraagde kinderopvangtoeslag Een vrouw ontvangt al jaren kinderopvangtoeslag als de Belastingdienst Toeslagen haar vraagt naar bewijsstukken over die jaren Ze laat deze zien waarna ze te horen krijgt dat de toeslag voor het komende jaar niet wordt verlengd Ze denkt er zelf recht op te hebben en vraagt de toeslag weer aan Ze hoort of leest niets van de Belastingdienst Toeslagen Als de wettelijke beslistermijn ruim is overschreden en ze vaak tevergeefs de Belastingdienst Toeslagen heeft gebeld en niet wordt teruggebeld benadert ze de Nationale ombudsman Die begrijpt dat de Belastingdienst Toeslagen onderzoek wil doen naar een eerder jaar Maar dat betekent niet dat ze zo lang moet wachten op behandeling van haar nieuwe aanvraag de vrouw had geïnformeerd moeten worden over de status van haar nieuwe aanvraag Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen kinderopvangtoeslag bewijsstukken toeslagaanvraag informatieverstrekking Rapport 12 december 2014 2014 210 Belastingdienst Toeslagen kan financiële nood voorkomen door snel beslissen over betalingsregeling en beslagvrije voet Een man komt in de financiële problemen doordat de Belastingdienst Toeslagen de maandelijkse zorg en huurtoeslag heeft verrekend met een vordering wegens te veel ontvangen zorg en huurtoeslag De man krijgt een bewindvoerder die een persoonlijke betalingsregeling voor de man aanvraagt Er volgt een ontvangstbevestiging maar geen beslissing over de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=8&thema=Werk%20en%20inkomen (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  meer mensen de ombudsman kunnen vinden Lees verder Onderwerpen onderzoek om Politie justitie overheid bevoegdheid Nieuwsbericht 6 september 2001 Nationale ombudsman start campagne om bekendheid te vergroten Als u een probleem heeft met de óverheid kan de Nationale ombudsman u helpen Dat is de boodschap van een televisie en radiospot van de Nationale ombudsman Lees verder Onderwerpen overheid onderzoek adres Politie belastingdienst om Nieuwsbericht 21 maart 2001 Jaarverslag 2000 Nationale ombudsman trage overheid meest voorkomende probleem Ongeveer 21000 mensen wendden zich in 2000 schriftelijk of telefonisch tot de Nationale ombudsman Ruim 12000 mensen zochten telefonisch contact Er kwamen meer dan 8200 schriftelijke klachten binnen Dat is 7 meer dan in 1999 Lees verder Onderwerpen overheid onderzoek ind om bezwaar bezwaarschrift Nieuwsbericht 9 juni 2000 Besluiten over ambtshalve vermindering werken voortaan terug tot datum arrest Hof van Justitie De Staatssecretaris van Financiën heeft besloten de voorschriften voor het ambtshalve verlenen van verminderingen of teruggaven aan te passen Lees verder Onderwerpen justitie belastingdienst inkomstenbelasting aanslag afwijzing om Nieuwsbericht 20 maart 2000 Nationale ombudsman biedt jaarverslag 1999 aan In 1999 wendden ongeveer 21 000 mensen zich schriftelijk of telefonisch tot de Nationale ombudsman Het aantal telefonische vragen was ruim 13 000 Er kwamen ruim 7600 schriftelijke klachten binnen Dat is 9 minder dan in 1998 Lees verder Onderwerpen ind om klachtbehandeling justitie voorlichting ministerie van buitenlandse zaken Nieuwsbericht 24 maart 1999 Nationale ombudsman presenteert jaarverslag 1998 In 1998 ontving de Nationale ombudsman 8437 schriftelijke klachten 1227 17 meer dan in 1997 Niet eerder was het aantal klachten bij de Nationale ombudsman zo hoog Lees verder Onderwerpen om overheid ind klachtbehandeling Politie orde Nieuwsbericht 30 november 1998 Nationale ombudsman Oosting kondigt vertrek aan De Nationale ombudsman mr dr M Oosting heeft vandaag de Voorzitter van de Tweede Kamer meegedeeld dat hij zich niet beschikbaar

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=82&thema=Werk%20en%20inkomen (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/118 BOA controleert textielcontainer in Nuth | Nationale ombudsman
  ombudsman een uitspraak hierover te vragen Standpunt College van B W Ten aanzien van het uitvoeren van de controle In reactie op vragen van de Nationale ombudsman heeft het College onder meer gesteld dat er regionaal een vermoeden bestond dat met de in textielcontainers ingezamelde textiel fraude werd gepleegd door textielverwerkingsbedrijven De verdenking was uitdrukkelijk gericht tegen criminelen die de containers her en der plaatsen en de daarin gedeponeerde textiel als tweedehands textiel op de afvalmarkt brengen Zij doen dat zonder de vereiste vergunning op grond van de Afvalstoffenverordening en plegen daardoor een strafbaar feit Het College heeft voorts gesteld dat X buitengewoon opsporingsambtenaar openbare ruimte is in de gemeente Nuth Hij was bezig met een onderzoek naar een vermoeden van een strafbaar feit en verzamelde daarvoor bewijsmateriaal In dat kader mocht hij het voorterrein van het Gemeenschapshuis betreden en hoefde zich niet vooraf te melden De artikelen 19 20 en 21 WED bieden hem daarvoor de wettelijke bevoegdheid aldus het College Met fraude wordt bedoeld het niet als erkend inzamelaar afvoeren maar optreden als een soort tussenhandelaar zonder dat daarvoor een vergunning was verleend Het onderzoek van X bestond uit het vergaren van informatie in het kader van de opsporing van een strafbaar feit namelijk het inzamelen zonder vergunning op grond van de afvalstoffenverordening En dat past volgens het College binnen zijn bevoegdheid Het onderzoek had slechts betrekking op de vraag wie de container had geplaatst Op de vraag of het mogelijk was om het bestuur te vragen wie de container had geplaatst voordat hij het voor parkeerterrein van het gemeenschapshuis betrad heeft een medewerker van de gemeente Nuth namens het College gesteld dat X zich niet heeft gerealiseerd dat het parkeerterrein waarop de container stond geen openbare weg was X kon ook niet weten dat er mensen in het Gemeenschapshuis aanwezig waren aan wie hij kon vragen waar de container vandaan kwam Ten aanzien van de bejegening door de BOA Het College heeft gesteld dat reeds is aangegeven dat het beter was geweest als X duidelijker uiteen had gezet wat de aard en het onderwerp van zijn onderzoek was toen hem daarnaar werd gevraagd X had moeten uitleggen wat het doel van zijn onderzoek was hij had de verdenking duidelijk moeten maken en zou op die manier hebben bijgedragen aan een open communicatie met verzoeker Van ambtenaren mag en moet nu eenmaal optimale duidelijkheid en communicatie en de escalerend gedrag worden gevergd aldus het College Het College is van mening dat de behandeling van de klacht en de afhandeling daarvan correct zijn geweest en ziet geen aanleiding iets toe te voegen aan de brief van 23 december 2014 Standpunt hoofdofficier van justitie De hoofdofficier van justitie heeft als toezichthouder van de BOA gesteld dat X is aangesteld als BOA openbare ruimte Domein I Gelet op zijn akte is hij bevoegd te handhaven op die verordeningen waarvoor hij door het bevoegd bestuursorgaan is aangewezen Hij is bevoegd te handhaven op de gemeentelijke Afvalstoffenverordening In deze kwestie bestond het vermoeden dat derden niet zijnde verzoeker zich schuldig maakten aan het zonder vergunning inzamelen van afvalstoffen Naar aanleiding van dit vermoeden controleerde X de container De WED meer in het bijzonder de artikelen 19 tot en met 21 bieden hem onderzoeksbevoegdheden waaronder het betreden van plaatsen Van het onrechtmatig toepassen van bevoegdheden is in casu geen sprake aldus de hoofdofficier Reactie verzoeker Verzoeker heeft aangegeven dat er onbekendheid blijft bestaan over de werkelijke bevoegdheden van X ofschoon de hoofdofficier heeft gesteld dat een BOA die is aangesteld als BOA openbare ruimte de bevoegdheid heeft om de gemeentelijke afvalstoffenverordening te handhaven Met de hoofdofficier verschilt verzoeker van mening dat de artikelen 19 21 WED het zomaar zouden toestaan om zonder de eigenaar daarvan te verwittigen een particulier terrein te betreden in het kader van een opsporingsonderzoek naar derden in een aangelegenheid die niet verder reikt dan het maken van een aantal foto s Beoordeling I Ten aanzien van het uitvoeren van de controle Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat de overheid integer handelt en een bevoegdheid alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze is gegeven Dit betekent dat een BOA alleen een controle mag uitvoeren wanneer hij daartoe bevoegd is Vast is komen te staan dat betrokken BOA X is aangesteld als BOA openbare ruimte Domein I zie Achtergrond onder 1 Ingevolge de circulaire BOA en artikel 10 23 Wet Milieubeheer was X bevoegd tot het handhaven van de Afvalstoffenverordening zie Achtergrond onder 2 Volgens verzoeker kan er in dit geval geen sprake zijn van het handhaven van de Afvalstoffenverordening omdat het ging om het inzamelen van tweedehandskleding ten behoeve van ontwikkelingslanden Echter gelet op de betekenis van afvalstoffen zoals omschreven in de Wet Milieubeheer is er wel sprake van afval aangezien de houder zich van de kleding heeft ontdaan zie Achtergrond onder 3 Voor X was het van belang om te weten van wie de container was om te bepalen of hiervoor een inzamelvergunning nodig was en zo ja of deze was afgegeven zoals wordt vereist in artikel 11 van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Hij deed daartoe onderzoek op de parkeerplaats van het Gemeenschapshuis Wanneer voor de container geen inzamelvergunning was afgegeven terwijl wel een vergunning nodig was zou dat ingevolge artikel 33 van de Afvalstoffenverordening een strafbaar feit opleveren in de zin van een economische delict zie Achtergrond onder 4 In de toelichting op de WED staat beschreven dat er voor het toepassen van bevoegdheden nog geen concrete verdenking nodig is zie Achtergrond onder 5 2 Dit betekent dat de BOA de bevoegdheden uit de WED mocht toepassen ook al stond op dat moment nog niet vast of er al dan niet sprake was van overtreding van artikel 11 van de Afvalstoffenverordening Ingevolge artikel 20 WED had X in het belang van de opsporing toegang tot elke plaats voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak noodzakelijk was De ombudsman acht het noodzakelijk dat X het terrein bezocht om zijn controle uit te kunnen oefenen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/118 (2015-08-09)
  Open archived version from archive