archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2015/097 Alcoholslot bij beperkt geldig rijbewijs | Nationale ombudsman
  kan ze het speciale rijbewijs aanvragen En daarna kan ze aan het ASP gaan deelnemen Op 4 augustus 2014 dient verzoekster daarom een Eigen verklaring in Ze wordt opnieuw medisch gekeurd en op 27 november 2014 geeft het CBR de Verklaring van geschiktheid af en kan ze haar 103 rijbewijs aanvragen Op 2 december 2014 start ze met het ASP EEN KLACHT BIJ HET CBR Na de brief van 28 juli 2014 klaagt verzoekster bij het CBR Ze stelt dat ze niet wist dat ze medisch gekeurd moest worden Ze geeft aan dat het CBR haar daar ook niet op heeft gewezen terwijl het CBR haar rijbewijs vanaf april 2014 in zijn bezit had Omdat ze nog niet kan starten met het ASP maar al wel het slot heeft laten inbouwen vraagt ze het CBR om haar tegemoet te komen in de leasekosten van het slot Het CBR doet dat niet Het stelt zich op het standpunt dat het verzoeksters eigen verantwoordelijkheid is om op tijd een Eigen verklaring in te dienen Het wijst er hierbij op dat er in mei 2009 een verklaring van geschiktheid met een geldigheid van vijf jaar is afgegeven HET ONDERZOEK VAN DE NATIONALE OMBUDSMAN Verzoekster is niet tevreden met de reactie van het CBR op haar klacht en wendt zich tot de Nationale ombudsman Het is de ombudsman bekend dat het CBR het rijbewijzenregister kan raadplegen Het CBR kan zo dus zien of een rijbewijs beperkt geldig is om medische redenen Vandaar dat de ombudsman naar aanleiding van verzoeksters brief het CBR vraagt te reageren op de volgende klacht Verzoekster klaagt erover dat het CBR haar in juli 2014 heeft meegedeeld dat ze een alcoholslot in haar auto kon laten inbouwen terwijl het CBR op dat moment wist of kon weten dat de geldigheidsduur van haar rijbewijs begin juni 2014 was verstreken Doordat die geldigheidsduur was verstreken moest eerst haar rijgeschiktheid opnieuw beoordeeld worden voordat ze met alcoholslot mocht gaan rijden De reactie van het CBR is voor de ombudsman vervolgens aanleiding om de RDW nog om informatie te vragen Alle verkregen informatie heeft de ombudsman vervolgens aan beide partijen voorgelegd Verzoekster heeft daarop nog een nadere inhoudelijke reactie gegeven DE REACTIE VAN HET CBR Het CBR acht verzoeksters klacht bij nader inzien deels gegrond Het CBR raadpleegt via handmatige controles het rijbewijzenregister Dat doet het zowel bij het opleggen van het ASP als ook daarna voordat het een Verklaring van geschiktheid 103 afgeeft Achteraf valt niet meer na te gaan of die controles in deze zaak ook hebben plaatsgevonden Wel staat vast dat het CBR bij het opleggen van het besluit ASP en bij het bevestigen van de ontvangen betaling voor het alcoholslot niet direct richting verzoekster heeft gesignaleerd dat er sprake was van een beperkte geldigheidsduur van haar rijbewijs Het CBR geeft nog aan dat het van plan is om de controles bij het rijbewijsregister die nu handmatig plaatsvinden geautomatiseerd en gestandaardiseerd te laten plaatvinden Dit plan maakt onderdeel uit van het verbeterprogramma rijgeschiktheid aan het stuur Het CBR constateert dat er bij het opleggen van het ASP wel algemene informatie is verstrekt over de situatie waarin het rijbewijs verloopt 2 maar dat die informatie niet ziet op de specifieke situatie van verzoekster Daarnaar gevraagd geeft het CBR nog aan dat verzoekster na 2009 geen bericht van het CBR heeft ontvangen waaruit haar duidelijk had moeten of kunnen zijn dat de geldigheid van haar rijbewijs op 1 juni 2014 zou verlopen Wel wijst het op het feit dat de RDW mensen herinneringsbrieven stuurt als de geldigheidstermijn van hun rijbewijs bijna is verlopen DE INFORMATIE VAN DE RDW De RDW heeft daarnaar gevraagd aangegeven dat er op 27 januari 2014 een zogenoemde herinneringsbrief naar verzoekster is gestuurd Deze brief verstuurt de RDW aan rijbewijshouders vier maanden voordat hun rijbewijs verloopt om hen aan het verlopen van dat rijbewijs te herinneren In de brief aan verzoekster staat dat het rijbewijs voor 1 juni 2014 verlengd moet worden In de brief wordt ook aangegeven wanneer een Eigen verklaring nodig is en dat het zaak is deze op tijd aan te vragen nu afhandeling ervan zeker als medisch onderzoek nodig is soms vier maanden kan duren NADERE REACTIE VERZOEKSTER Verzoekster geeft aan dat ze de genoemde brief van 27 januari 2014 van de RDW niet heeft ontvangen Wel heeft ze bij eerdere verlengingen van haar rijbewijs een dergelijke brief van de RDW gekregen HET OORDEEL VAN DE NATIONALE OMBUDSMAN De ombudsman heeft deze klacht getoetst aan het vereiste van goede organisatie Op grond van dat vereiste zorgt de overheid er voor dat haar organisatie en haar administratie de dienstverlening aan de burger ten goede komt Zij werkt secuur en vermijdt slordigheden Eventuele fouten worden zo snel mogelijk hersteld Dit vereiste impliceert dat de overheid haar werkproces bij het opleggen van een maatregel op dusdanige wijze inricht dat zij daarmee zo mogelijk voorkomt dat een burger onnodig extra kosten maakt naar aanleiding van de hem opgelegde maatregel Het staat vast dat het CBR verzoekster toestemming heeft gegeven voor de inbouw van het alcoholslot op een moment waarop de beperkte geldigheidsduur van haar rijbewijs was verstreken Na inbouw van het slot kon verzoekster niet met het ASP beginnen omdat ze eerst opnieuw medisch geschikt moest worden verklaard Dat is uiteindelijk vier maanden na inbouw van het slot gebeurd Achteraf gezien had ze het slot dus vier maanden later kunnen laten inbouwen waardoor ze pas leasekosten verschuldigd zou zijn vanaf het moment dat ze daadwerkelijk met het ASP kon beginnen Het CBR is op grond van de regelgeving belast met het opleggen en uitvoeren van het ASP Het ASP is een uitgebreide en ingewikkelde procedure De kennis over die procedure en de relevante regelgeving is bij uitstek aanwezig bij het CBR Zeker als de ASP procedure doorkruist wordt of gaat worden door een andere procedure in dit geval de Eigen verklaringsprocedure en de situatie voor de burger alleen maar gecompliceerder en onoverzichtelijk kan worden mag daarom van het CBR

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/097 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  geldig rijbewijs Vrouw heeft beperkt rijbewijs voor vijf jaar wegens alcoholprobleem Kort voor het einde van de termijn wordt ze aangehouden wegens een aan alcohol gerelateerde overtreding Het CBR legt haar een alcoholslotprogramma op en dit slot wordt in haar auto gebouwd Het leasen van het slot kost 100 per maand maar zij kan niet met haar auto rijden want zij moet voor haar rijbewijs medisch gekeurd worden De Nationale ombudsman vindt dat het CBR hier rekening mee had moeten houden de vrouw betaalt zo onnodig de leasekosten De ombudsman doet de aanbeveling deze leasekosten deels te vergoeden en om standaard voor het inbouwen van een slot een rijbewijscontrole uit te voeren Lees verder Onderwerpen centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen cbr rijbewijs geldigheid alcoholslot Rapport 23 september 2014 2014 126 Loket Informatie Rijksoverheid geeft geen adequate informatie over ingangsdatum wijziging Paspoortwet Man vraagt aan Informatie Rijksoverheid IR van het ministerie van Algemene Zaken wanneer de geldigheid van een paspoort wordt verlengd naar tien jaar Hij krijgt alleen algemene informatie over het wetsvoorstel en een verwijzing naar de website van de Eerste Kamer In reactie op de klacht van de man hierover stelt het ministerie dat IR de afgesproken werkwijze heeft gehanteerd De Nationale ombudsman vindt dat de werkafspraken over het beantwoorden van vragen geen keurslijf moeten zijn duidelijke informatieverstrekking en een transparante overheid moeten voorop staan Het was in dit geval redelijk geweest dat IR de vraag van de man had voorgelegd aan een medewerker van het ministerie van BZK De ombudsman is het oneens met de klacht van de man dat hij zijn vraag stelde via een formulier op de website van het ministerie en antwoord kreeg vanuit IR Lees verder Onderwerpen paspoortwet informatieverstrekking paspoort ingangsdatum Rapport 23 mei 2012 2012 088 Man klaagt dat NLse ambassade Caïro geen besluit neemt bij paspoortaanvraag bij twijfel rechtsgeldigheid documenten Van oorsprong Egyptische man en nu Nederlander is getrouwd met een Egyptische vrouw en heeft samen met haar twee in Egypte geboren kinderen Bij de Nederlandse ambassade in Caïro vraagt hij voor zijn jongste kind een Nederlands paspoort aan De ambassade twijfelt over de geldigheid van de huwelijksdocumenten en stelt de aanvraag voorlopig buiten behandeling De Nationale ombudsman is er van overtuigd dat de ambassade naar beste weten heeft gehandeld Maar door de aanvraag voorlopig buiten behandeling te stellen en geen besluit te nemen heeft de man geen mogelijkheden gekregen om in bezwaar en beroep te gaan Lees verder Onderwerpen nederlandse ambassade in caïro paspoortaanvraag rechtsgeldigheid bezwaar fair play buitenlandse zaken Nieuwsbericht 15 mei 2012 Problemen bij aanvraag paspoort Vanaf 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van alle kinderbijschrijvingen in paspoorten Kinderen die naar het buitenland reizen hebben dan een eigen paspoort of identiteitskaart nodig Lees verder Onderwerpen aanvraag gemeente paspoortaanvraag kinderen paspoort Rapport 5 november 2011 2011 101 Na opgave vermissing is paspoort niet meer geldig óók na terugvinden Nederlander raakt in Panama zijn paspoort kwijt en moet op korte termijn terug naar Nederland Het consulaat in Panama geeft hem een nooddocument Hij

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22geldigheid%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  cbr rijbewijs geldigheid alcoholslot Rapport 24 december 2013 2013 219 Man blaast te hoge waarde op alcoholslot door ruitenwisservloeistof Man heeft een alcoholslot in zijn auto omdat hij veroordeeld is wegens rijden met teveel alcohol Als hij zijn ruiten aan de buitenkant met ruitenwisservloeistof heeft gesproeid blaast hij positief op het blaasapparaat terwijl hij niet heeft gedronken De Nationale ombudsman heeft het alcoholslot en de auto van de man getest bij de leverancier van het slot Terwijl hij niet had gedronken blies de man ruim boven de grenswaarde De ombudsman vindt dat het CBR deze test veel eerder had kunnen doen Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat het CBR de overtreding heroverweegt Lees verder Onderwerpen alcoholslot cbr infrastructuur en milieu Column 15 maart 2014 Alcoholslot in de war Joep heeft een alcoholslot in zijn auto Dat betekent dat hij voor het rijden moet blazen Meet het alcoholslot een te hoog alcoholpromillage dan start de auto niet Lees verder Onderwerpen cbr alcoholslot om verkeersveiligheid schade overheid Rapport 19 november 2014 2014 167 CBR en CVOM moeten duidelijker informeren over inbouw alcoholslot en hun werkwijze beter afstemmen Een man wordt na een tweede aanhouding voor rijden onder invloed onder meer veroordeeld tot een onvoorwaardelijke ontzegging van zijn rijbevoegdheid voor een bepaalde tijd De ontzegging eindigt kort na de uitspraak Rond dezelfde tijd krijgt de man bericht van het CBR dat hij weer mag rijden als hij meedoet aan een alcoholslotprogramma ASP en een alcoholslot in zijn auto laat bouwen Dat doet hij tegen hoge kosten Hij kan dan een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente voor het rijden met een alcoholslot Van de CVOM krijgt hij te horen dat zijn rijbewijs na de uitspraak van de rechter van rechtswege ongeldig is geworden Want hij is binnen vijf jaar twee

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22alcoholslot%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Tweemaal betalen is één keer te veel | Nationale ombudsman
  terug krijgen Maar zo simpel is het niet voor Otto Otto vraagt de politie om de foto en krijgt dan via e mail een foto dat is niet zijn auto Hij denkt heel even dat de zaak daarmee is opgelost maar ontvangt een paar minuten laten een tweede bericht van de politie Excuses het eerste bericht berust op een misverstand De flitsfoto met zijn auto wordt meegestuurd Otto gaat in beroep bij het CJIB Hij vindt dat hij na het eerste bericht er op mocht vertrouwen dat de boete was ingetrokken De officier van justitie verklaart zijn beroep met een standaardtekst ongegrond Het wordt gekker hij krijgt een tweede boete van 163 euro Het lijkt precies dezelfde verkeersovertreding het is namelijk exact dezelfde datum plaats en tijd En hetzelfde bedrag maar dan verhoogd met 52 euro omdat hij niet op tijd zou hebben betaald Maar het beschikkingsnummer verschilt wel Otto betaalt de tweede bon maar gaat ook tegen deze boete in beroep Hij mailt naar het CJIB naar het Openbaar Ministerie en naar de politie maar er gebeurt niets Dan stuurt hij een mail naar de Nationale ombudsman Hans een van onze medewerkers vraagt het na bij het CJIB Het CJIB antwoordt vlot Otto heeft inderdaad tweemaal betaald Maar het CJIB kan daar niets aan doen Als dat inderdaad voor hetzelfde feit is kan alleen de politie corrigeren Dan legt Hans de kwestie voor aan de politie eenheid Rotterdam Hoe kan het dat Otto tweemaal een boete krijgt voor iets wat hij één keer heeft gedaan En waar het Otto niet lukt om contact te krijgen om het terug te draaien lukt het Hans gelukkig wel Hans schrijft Otto de politie heeft mij bevestigd dat er een fout is gemaakt en heeft een en ander ook gecorrigeerd Als het goed

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/columns/2015/tweemaal-betalen-is-een-keer-te-veel (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  de fax niet meer te gebruiken Naast schriftelijk en telefonisch contact kan de burger ook via de website contact opnemen De mogelijkheden om op digitaal gebied contact met burgers te leggen worden in de loop van het jaar aanzienlijk uitgebreid De klacht is ongegrond Lees verder Onderwerpen centraal justitiëel incasso bureau cjib bereikbaarheid faxbericht contact Column 20 november 2014 Gegijzeld voor een boete De politie belt bij Joep aan en zegt dat hij nog diezelfde week gegijzeld wordt In opdracht van het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB vanwege een openstaande boete Gijzeling Joep hoort dat je dan opgesloten wordt in een gevangenis Lees verder Onderwerpen gijzelen centraal justitiëel incasso bureau cjib Verkeersboete Column 29 november 2014 Een duur ritje Loïs heeft haast Zij heeft met haar vriendinnen afgesproken om uit eten te gaan De autorit vanaf haar werk naar het restaurant duurt al gauw een uur Daarom zet zij er vaart achter Te veel vaart Lees verder Onderwerpen centraal justitiëel incasso bureau cjib snelheidsovertreding bekeuring betaling boete Rapport 20 november 2014 2014 161 RDW stuurt terecht geen waarschuwingsbrief voor als verzekerd geregistreerde scooter Een man koopt een scooter en laat het kenteken op zijn naam zetten Omdat zijn dochter nog geen rijbewijs heeft zet hij hem in de garage en gebruikt hij hem niet Hij sluit geen verzekering af Hij weet niet dat hij dan het kenteken moet schorsen De RDW constateert bij een registercontrole dat de scooter onverzekerd is en laat de man weten dat hij een boete van het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB krijgt van 330 euro Hij begrijpt niet waarom en belt de RDW Uit het gesprek maakt de man op dat hij een waarschuwingsbrief had moeten ontvangen Uiteindelijk laat de RDW weten dat gebleken is dat de vorige eigenaar van de scooter de verzekering niet had opgezegd De RDW moet van het Openbaar Ministerie 28 dagen na de tenaamstelling controleren of een scooter verzekerd is Als dat niet het geval is krijgt de eigenaar een waarschuwingsbrief In dit geval was de scooter toen nog verzekerd en daarom heeft de man geen waarschuwingsbrief gekregen Bij een later uitgevoerde 100 registercontrole bleek de scooter niet meer verzekerd De Nationale ombudsman vindt dat de RDW niet kan worden verweten dat hij geen waarschuwingsbrief heeft ontvangen De ombudsman geeft de RDW wel in overweging om in de informatie bij de afgifte van de kentekencard te vermelden dat de verzekeringsverplichtingen ook gelden als er geen gebruik wordt gemaakt van het voertuig tenzij er is geschorst Ook had de RDW persoonlijk contact met de man kunnen opnemen en kunnen ingaan op de kern van de klacht te weten de ongelijke behandeling Lees verder Onderwerpen rdw verzekering kenteken centraal justitiëel incasso bureau cjib boete onverzekerd Video 21 februari 2013 Column Paarse krokodil Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost Lees verder Onderwerpen centraal justitiëel incasso bureau cjib bezwaarschrift officier

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22centraal+justiti%C3%ABel+incasso+bureau+%28cjib%29%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  op de rechterrijbaan op de A4 naar Hellevoetsluis Het aantal rijbanen vermindert van twee naar een In de achteruitkijkspiegel zien zij drie auto s op de linkerbaan naderen om dan op het allerlaatste moment voor hen in te voegen Een auto drukt hen weg de bestuurder is een politieagent buiten dienst en in burger Hij sommeert het echtpaar naar de kant te gaan en schrijft hen een bekeuring uit wegens gevaarlijk rijgedrag De Nationale ombudsman vindt dat politieambtenaren die buiten diensttijd betrokken zijn bij een verkeersincident zich terughoudend moeten opstellen met het uitschrijven van een bekeuring voor dat incident Tijdens het onderzoek wordt niet duidelijk of de politieagent zich wel of niet voldoende heeft gelegitimeerd Lees verder Onderwerpen Politie vooringenomenheid integriteit onpartijdigheid misbruik bevoegdheid Politie Rapport 3 september 2013 2013 110 CJIB verrekent openstaande boete met gestort bedrag onder foutief beschikkingsnummer Man betaalt een verkeersboete van 29 met elektronisch bankieren maar vermeldt daarbij een onjuist CJIB nummer Het CJIB weet daarom niet voor welke boete deze betaling is bedoeld dus verrekent het deze met een oudere hogere boete en stuurt hem een aanmaning met verhoging voor deze boete Omdat de man veronderstelt dat hij de boete heeft voldaan reageert hij niet op de eerste aanmaning De Nationale ombudsman vindt dat de burger verantwoordelijk is voor een correcte betaling met een juiste vermelding van het CJIB nummer Toch vindt hij dat het CJIB als het betaalde bedrag precies overeenkomt met één boete de betaling op die boete moet bestemmen Hij doet de aanbeveling de interne richtlijn van het CJIB op dit punt aan te passen Lees verder Onderwerpen cjib boete internetbankieren beschikkingsnummer boetekenmerk verrekening veiligheid en justitie Rapport 2 oktober 2012 2012 159 OM weigert proces verbaal met gegevens taxichauffeur voor het verhalen van de schade aangereden man Man wordt op zijn fiets aangereden door een taxi De taxichauffeur rijdt weg zonder zijn gegevens achter te laten en de man gaat met erge pijn in zijn knie naar huis In het ziekenhuis wordt zijn knie in het gips gezet De man doet aangifte tegen de hem onbekende taxichauffeur Het OM Amsterdam besluit de taxichauffeur niet te vervolgen wegens onvoldoende bewijs dat hij het delict verlaten plaats ongeval heeft gepleegd De man wil de schade verhalen op de taxichauffeur maar het OM weigert hem het proces verbaal met daarin de gegevens van de taxichauffeur te geven De Nationale ombudsman vindt dat het OM om de man in staat te stellen de schade te verhalen de gegevens van de taxichauffeur had moeten verstrekken ondanks het feit dat deze niet vervolgd werd voor het verlaten van de plaats van het ongeval Het privacybelang van de taxichauffeur woog immers niet op tegen het belang van de aangereden fietser om over diens persoonsgegevens te beschikken voor het verhaal van de schade Lees verder Onderwerpen openbaar ministerie proces verbaal taxichauffeur gegevens veiligheid en justitie Rapport 17 juli 2012 2012 116 Opgelichte man klaagt dat hij niet schadeloos gesteld wordt Man koopt via Marktplaats nl een auto voor

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22verkeersovertreding%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  diezelfde week gegijzeld wordt In opdracht van het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB vanwege een openstaande boete Gijzeling Joep hoort dat je dan opgesloten wordt in een gevangenis Lees verder Onderwerpen gijzelen centraal justitiëel incasso bureau cjib Verkeersboete Nieuwsbericht 9 december 2014 Het eerste Ombudscafé Wat een goed initiatief dat was steevast de eerste reactie op de primeur van het Ombudscafé Lees verder Rapport 7 april 2014 2014 033 Vrouw door politie opgehouden tijdens spoedeisende medische situatie Vrouw moet wegens benauwdheid met spoed naar de huisartsenpost in Amsterdam en slaat linksaf waar dat niet mag Zij heeft een verkeersbord niet gezien en de politie houdt haar staande en vraagt vlak voor de huisartsenpost haar gegevens om een bon uit te schrijven Na het bezoek aan de huisarts wordt zij verwezen naar het ziekenhuis waar zij meteen wordt opgenomen De Nationale ombudsman oordeelt dat de politie in deze gegeven omstandigheden prioriteit had moeten geven aan het spoedeisende bezoek aan de huisarts boven het ter plaatse opvragen van gegevens om een bekeuring uit te schrijven De politie had de bekeuring ook op kenteken kunnen uitschrijven Lees verder Onderwerpen Verkeersboete spoedeisende medische situatie Politie Rapport 22 december 2014 2014 218 CJIB is niet aansprakelijk voor verdwijnen rijbewijs na aangetekend verzenden Een vrouw heeft haar ingenomen rijbewijs niet terug ontvangen omdat het Centraal Justitieel Incasso Bureau CJIB het aangetekend heeft verstuurd naar het oude adres van de vrouw en ze niet kan achterhalen wie voor ontvangst heeft getekend Eén dag voor de verzending was ze verhuisd maar ze was op de dag van verzending nog ingeschreven op haar oude adres Ze heeft aangifte gedaan van vermissing en een nieuw rijbewijs aangevraagd en stelt het CJIB aansprakelijk voor de kosten Maar het CJIB zegt voldoende zorgvuldig te hebben gehandeld De vrouw klaagt bij de Nationale ombudsman en vindt dat het CJIB het rijbewijs als brief met legitimatie had moeten versturen De ombudsman concludeert dat het CJIB op het moment van versturen het adres heeft vermeld dat bij de Gemeentelijke Basisadministratie bekend was De vrouw heeft het CJIB niet geïnformeerd dat ze zou gaan verhuizen geen doorzendafspraken gemaakt met de nieuwe bewoners en geen gebruik gemaakt van de doorzendservice van PostNL De ombudsman vindt dat er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden maar dat het CJIB niet kan worden aangerekend dat het rijbewijs is zoekgeraakt Lees verder Onderwerpen cjib rijbewijs verdwijning aangetekend verzending aansprakelijkheid Video 21 februari 2013 Column Paarse krokodil Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost Lees verder Onderwerpen centraal justitiëel incasso bureau cjib bezwaarschrift officier van justitie cvom Verkeersboete Rapport 20 december 2013 2013 198 CJIB stuurt brief over behandeling beroepschrift terwijl beschikking al is vernietigd Vrouw krijgt verkeersboete Zij stelt beroep in bij de officier van justitie bij de CVOM omdat zij niet met haar auto op die plek was Dat wordt afgewezen en ze stelt

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22Verkeersboete%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/055 CBR verduidelijkt na klacht informatie over geldigheid examens binnenvaart | Nationale ombudsman
  gewekt dat zijn behaalde examen navigatie 2 onbeperkt geldig zou blijven omdat hij het diploma Aspirant Schipper Binnenvaart heeft gehaald WAT VINDT HET CBR Cor dient zijn klacht eerst bij het CBR in Het CBR concludeert dat de informatie duidelijk genoeg is Op de website staat bij het examen navigatie 2 duidelijk dat de uitslag van dit examen maximaal twee jaar geldig is Alleen de uitslag van de examens die deel uitmaken van het diploma Aspirant Schipper zijn onbeperkt geldig geworden Omdat hij het examen navigatie 1 heeft gehaald heeft hij wel het diploma Schipper Rivieren Kanalen en Meren gehaald Om het diploma Schipper Alle Binnenwateren te halen moet Cor opnieuw het examen navigatie 2 doen want de oude uitslag is niet meer geldig Het CBR maakt hem er op attent dat de uitslag van het examen navigatie 1 ook na twee jaar niet meer geldig zal zijn Tijdens het onderzoek door de ombudsman laat het CBR weten dat er geen onjuiste informatie op de website staat Met de woorden Schipper Binnenvaart doelt het CBR zowel op het diploma Schipper Alle Binnenvaart als op het diploma Schipper Rivieren Kanalen en Meren De tekst houdt in dat een kandidaat is vrijgesteld van de schriftelijke examens die vallen onder het diploma Aspirant Schipper Dat betekent dus dat het examen navigatie 2 maar ook navigatie 1 niet bij die vrijstellingen horen Het CBR erkent dat het geheel niet bijster overzichtelijk is maar er geen sprake is van onjuistheden Voor zover het CBR kan nagaan heeft deze informatie ook niet eerder tot vergelijkbare klachten geleid Het CBR vindt de klacht van Cor ongegrond Wel biedt het CBR Cor uit coulance aan dat hij het examen navigatie 2 gratis mag doen Het CBR moet vasthouden aan de maximale geldigheidsduur van twee jaar voor het examen navigatie 2 Er verandert veel in de binnenvaart door de toegenomen verkeersintensiteit en technologische ontwikkelingen De kennis die eerder verworven en getoetst is vervaagt bovendien als iemand deze niet in de praktijk kan brengen als Schipper binnenvaart Op grond van de wet en regelgeving is het ook niet mogelijk om de behaalde uitslag van het examen navigatie 2 na twee jaar zijn geldigheid te laten behouden Verder laat het CBR weten dat de tekst op de website inmiddels is gewijzigd in het volgende Het diploma Aspirant Schipper is interessant voor kandidaten met onvoldoende vaartijd om het diploma Schipper Alle Binnenwateren AB of het diploma Schipper Rivieren Kanalen en Meren RKM te behalen Het diploma Aspirant Schipper bestaat uit de volgende examens Kennis schip en Motorkennis Kennis vaarwater Laden en Lossen Reglementen 1 Reglementen 2 Veiligheid en Milieu Slaagt u binnen twee jaar voor deze examens Dan ontvangt u het diploma Aspirant schipper U bent dan vrijgesteld voor deze examens en kunt in uw eigen tempo vaartijd opbouwen Wilt u daarna het diploma Schipper RKM behalen Dan hoeft u alleen nog te slagen voor het examen Navigatie 1 Gaat u verder voor het diploma Schipper AB Dan moet u nog slagen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/055 (2015-08-09)
  Open archived version from archive