archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  verder Onderwerpen dienst justitiële inrichtingen dji Politie zorgverzekeraar ziektekosten Nieuwsbericht 23 januari 2015 Ziekenhuisrekeningen onvoldoende transparant De Nationale ombudsman concludeert in zijn rapport Ziekenhuisrekeningen op weg naar transparantie dat burgers van de Lees verder Onderwerpen ziekenhuis zorgnota inzicht kosten behandeling transparantie ziekenhuisrekeningen Rapport 27 maart 2015 2015 059 Zorginstituut Nederland blijft te lang onduidelijk over betaling zorgverzekeringspremie Een vrouw moet totdat zij haar betalingsachterstand in de zorgverzekeringspremie heeft ingelopen aan het Zorginstituut Nederland een verhoogde premie betalen Dit lukt niet meer als het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB beslag legt op haar zorgtoeslag Want ze heeft de verhoogde premie niet betaald stelt het CJIB Maar ze heeft wel betaald aan het Zorginstituut Bovendien te veel stelt ze Pas na tussenkomst van de Nationale ombudsman kan het Zorginstituut een compleet en duidelijk betalingsoverzicht geven waaruit inderdaad blijkt dat de vrouw te veel premie heeft betaald Ze krijgt deze te laat terug vindt de ombudsman Het Zorginstituut gaat werken aan meer duidelijkheid van financiële overzichten voor burgers Lees verder Onderwerpen zorginstituut nederland zorgverzekering premie betaling onduidelijk Rapport 4 maart 2015 2015 040 Belastingdienst had zorgtoeslag op bankrekeningnummer van vrouw moeten overmaken De Belastingdienst maakt de zorgtoeslag over de jaren 2012 en 2013 voor een vrouw over op het rekeningnummer van haar ex partner dat nog geregistreerd staat vanwege eerder uitgekeerde toeslagen Maar deze zijn al een tijd geleden door de vrouw stopgezet Volgens de Nationale ombudsman had de Belastingdienst bij de nieuwe aanvraag het rekeningnummer daarom ter verificatie bij de vrouw moeten aanbieden Sinds de invoering van de éénbankrekeningnummermaatregel kan zich zoiets niet meer voordoen De Belastingdienst is inmiddels met de juiste maatwerkoplossing voor de vrouw gekomen Lees verder Onderwerpen belastingdienst zorgtoeslag bankrekeningnummer Column 7 februari 2015 Wat kost ziekenhuiszorg Sinds 2005 gelden vaste prijzen voor pakketjes ziekenhuiszorg de zogeheten DBC s diagnosebehandelcombinaties Bedoeld om de marktwerking in de zorg mogelijk te maken en de financiële relatie tussen zorgverlener en verzekeraar te regelen Lees verder Onderwerpen diagnosebehandelingscombinatie dbc ziekenhuis zorgkosten zorgnota begrijpelijkheid Onderzoek 21 januari 2015 2015 009 Ziekenhuisrekeningen op weg naar transparantie De Nationale ombudsman concludeert in zijn rapport Ziekenhuisrekeningen op weg naar transparantie dat burgers van de overheid verwachten dat zij voorafgaand aan een medische behandeling inzicht krijgen in kosten Hierdoor kunnen zij een verantwoorde keuze maken Van Dooren Aan deze verwachtingen van de burger komt de overheid onvoldoende tegemoet Bovendien zijn zorgnota s onvoldoende duidelijk voor de burger en brengt het declaratiesysteem mee dat de kosten van eenvoudige behandelingen die binnen het eigen risico kunnen vallen disproportioneel zijn Lees verder Onderwerpen ziekenhuis zorgnota inzicht kosten behandeling transparantie ziekenhuisrekeningen Video 20 januari 2015 Ziekenhuisrekening het uitstrijkje Mevrouw ontving voor het periodieke uitstrijkje een nota van 633 Vijf jaar daarvoor kostte de ingreep nog 175 Omdat zij niet begreep waarom zij zoveel meer moest betalen nam zij contact op met zorgverzekeraar en ziekenhuis Lees verder Onderwerpen transparantie ziekenhuisrekeningen zorgnota ziekenhuis declaratiesysteem DCB Tekstpagina 9 juli 2014 Aan het juiste adres Klacht over de overheid De Nationale ombudsman behandelt klachten over overheidsinstellingen Dit

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22zorgverzekeraar%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  later gaat hij naar een Penitentiaire Inrichting P I De zorgverzekeraar stopt vervolgens de zorgverzekering omdat de zoon in detentie zit Het ziekenhuis stuurt een jaar later een rekening van bijna 1 000 aan de zorgverzekeraar DJI de politie en de zorgverzekeraar weigeren de rekening te vergoeden De Nationale ombudsman constateert dat niet één van deze instanties contact heeft opgenomen met de ander om uit te zoeken wie verantwoordelijk is voor de rekening De vrouw is vastgelopen in het systeem van naar elkaar wijzende organisaties De rekening blijkt betrekking te hebben op de medische behandeling na de operatie en niet de operatie zelf De ombudsman zoekt uit bij DJI hoe het zit Dan blijkt dat de rekening gaat over het tijdstip dat de zoon nog niet in detentie zat Met die informatie betaalt de zorgverzekeraar alsnog de rekening Lees verder Onderwerpen dienst justitiële inrichtingen dji Politie zorgverzekeraar ziektekosten Video 4 juli 2013 Column Facturenstrijd met het CAK Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost Lees verder Onderwerpen cak ziektekosten schuldsanering eigen bijdrage Video 14 mei 2013 Column Na zes jaar geld terug voor pensionado Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost Lees verder Onderwerpen aow college van zorgverzekeringen cvz belastingdienst pensioen zorgverzekering zorgverzekeringswet buitenland ziektekosten Column 9 augustus 2014 Oneerlijk verschil Een stabiele en veilige thuisbasis is niet voor iedereen vanzelfsprekend Neem bijvoorbeeld Jessica die uit een gezin komt waar huiselijk geweld heel normaal is Haar vader wordt snel boos en heeft dan nogal losse handjes Niet alleen richting Jessica maar ook naar haar moeder Lees verder Onderwerpen ministerie cak eigen bijdrage vertrouwen uitkering Zorg Rapport 17 april 2013 2013 033 Vrouw klaagt over klachtbehandeling door VGZ inzake contributieplicht activiteiten zorginstelling Hulpbehoevende man verblijft in zorginstelling waar een aantal sociale activiteiten voorheen gratis waren op basis van de AWBZ De instelling vraagt daar nu contributie voor Het zorgkantoor VGZ vindt dat de zorginstelling onvoldoende met de cliëntenraad en bewoners heeft gecommuniceerd De ombudsman vindt het optreden van het zorgkantoor onvoldoende omdat het haar handhavende taak verloochende Hij doet de aanbeveling alsnog onderzoek in te stellen naar het betalen voor de activiteiten en zo nodig handhavend op te treden Lees verder Onderwerpen vgz zorgkantoor algemene wet bijzondere ziektekosten awbz zorginstelling volksgezondheid welzijn en sport Column 2 november 2013 Deurwaarder in de fout Als je schulden hebt ben je vaak genoodzaakt het ene gat met het andere te vullen Als tot overmaat van ramp een deurwaarder beslag op je inkomen legt raak je gemakkelijk nog dieper in het rood Lees verder Onderwerpen beslagvrije voet deurwaarder schulden overheid recht belangen Column 6 juli 2013 Facturenstrijd met het CAK Barbara is langdurig ziek en zit door haar hoge ziektekosten sinds 2007 in de schuldsanering

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22ziektekosten%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/087 IND annuleert onterecht hoorzitting en laat na onderzoek te doen naar aanwezigheid van longartsen in ziekenhuis Sierra Leone | Nationale ombudsman
  de zo dringend gewenste termijn te beslissen De klacht werd ongegrond verklaard 11 De fax van de IND van 17 januari 2014 De IND heeft de advocaat op 17 januari 2014 een fax gestuurd In deze fax staat dat de IND medewerker de advocaat die dag had gesproken over verzoeker en over het verzetten van de hoorzitting in verband met de ingediende ingebrekestelling De medewerker schrijft dat zij heeft voorgesteld om gelet op de beslistermijnen de hoorzitting op maandag 20 januari 2014 in te plannen in plaats van vrijdag 24 januari 2014 De advocaat zou hebben aangegeven dat hij geen gebruik maakte van dat voorstel en dat hij de ingebrekestelling niet intrekt De medewerker schrijft Gelet op vorenstaande annuleer ik de hoorzitting van vrijdag 24 januari 2014 12 Informatie International SOS In de fax van 7 januari 2014 schrijft de IND aan de advocaat dat er contact is opgenomen met de procesvertegenwoordiging van de IND inzake zijn vragen met betrekking tot SOS International De vragen zouden op dat moment worden behandeld en de advocaat zou zo spoedig mogelijk hierop antwoord krijgen van de afdeling procesvertegenwoordiging In de begeleidende brief bij de beschikking op bezwaar van 20 januari 2014 schrijft de IND dat de vragen die de advocaat in bezwaar heeft gesteld in overleg met het BMA zijn aangemerkt als een Wob verzoek Deze vragen zouden in een separaat schrijven worden beantwoord 13 Reactie staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Na het starten van het onderzoek door de Nationale ombudsman heeft de staatssecretaris de volgende reactie gegeven Ten aanzien van de klacht over het annuleren van de hoorzitting laat de staatssecretaris weten dat door de manier waarop in de fax van 17 januari 2014 is gecorrespondeerd de indruk kan ontstaan dat er een verband bestond tussen het annuleren en het in stand houden van de ingebrekestelling Volgens de staatssecretaris is de hoorzitting echter geannuleerd omdat de advocaat zelf heeft aangegeven dat hij het nut van een zitting niet meer zag omdat hij een beslissing wilde hebben vòòr de einddatum van de ingebrekestelling De staatssecretaris voegde een telefoonnotitie toe van het telefoongesprek van 17 januari 2014 met verzoekers advocaat waarin stond Mbt tot het verplaatsen van de acie in samenhang met de IGS beslistermijn heeft gem aangegeven het nut van een acie niet meer in te zien nu hij voor de einddatum een beslissing wenst Dat de advocaat zelf heeft aangegeven het nut niet meer in te zien van een hoorzitting vormde voor de IND de reden om de hoorzitting te annuleren De staatssecretaris geeft aan dat het beter was geweest als de telefoonnotitie samen met de fax van 17 januari 2014 naar de advocaat was gestuurd De advocaat had dan direct kunnen zien wat de aanleiding voor de IND is geweest voor het annuleren van de hoorzitting De staatssecretaris vindt dat de klacht dat de IND onzorgvuldig is omgegaan met verzoekers belangen door de reeds geplande hoorzitting te annuleren ongegrond is 14 Ten aanzien van de klacht over het niet reageren op de informatie die verzoekers advocaat had gekregen van het ziekenhuis in Freetown laat de staatssecretaris weten dat uit het BMA advies van 2 mei 2013 blijkt dat in het Choithram Memorial Hospital in Freetown een longarts aanwezig is en behandeling mogelijk is De IND heeft geen reden om te twijfelen aan de juistheid van het BMA advies De vragen van de advocaat over SOS International zouden in een separaat schrijven beantwoord worden door de afdeling procesvertegenwoordiging Ten gevolge van een onjuiste interpretatie van de vragen door de afdeling procesvertegenwoordiging is geen verdere actie ondernomen De staatssecretaris schrijft dat dit beter en duidelijker gecommuniceerd had moeten worden Verder geeft de staatssecretaris aan dat helaas geen nader onderzoek is gedaan naar de informatie die door de advocaat is aangeleverd over het ziekenhuis in Freetown De staatssecretaris meent dat in het kader van een zorgvuldige beoordeling van de aanvraag van verzoeker nader onderzoek hier op zijn plaats was geweest De staatssecretaris geeft aan dat hij de klacht dat de IND onzorgvuldig met verzoekers belangen is omgegaan door niet te reageren op de informatie die de advocaat heeft gekregen van het ziekenhuis in Freetown gegrond acht 15 De staatssecretaris geeft voorts aan wat de reden was voor de intrekking van de bezwaarbeschikking van 20 januari 2014 op 4 juni 2014 Die reden was dat niet kon worden geverifieerd of de behandelmogelijkheden nog aanwezig waren doordat International SOS sinds december 2013 de contacten met Sierra Leone verloren had Medio maart 2014 besloot de IND om in lopende zaken waarin een medische noodsituatie aan de orde was in te willigen De staatssecretaris merkt op dat het zeer wel mogelijk is dat de behandelmogelijkheden voor verzoeker ook nu nog aanwezig zijn maar dat de IND heeft besloten hieromtrent geen risico te nemen Daarom is bij beschikking van 13 juni 2014 aan verzoeker uitstel van vertrek verleend op grond van artikel 64 Vw Het uitstel is verleend van 13 juni 2014 tot 12 juni 2015 Hierbij heeft de staatssecretaris de vooropstelling gemaakt dat blijkens BMA adviezen van 2 mei 2013 en 30 oktober 2013 voldoende behandelmogelijkheden aanwezig zijn in Sierra Leone en Senegal Op grond hiervan was volgens de staatssecretaris bij beschikking van 20 januari 2014 terecht geconcludeerd dat verzoeker niet in aanmerking kwam voor een art 64 Vw status 16 Verzoekers reactie Verzoekers advocaat heeft gereageerd op de reactie van de staatssecretaris Verzoekers advocaat benadrukt dat de IND medewerker expliciet heeft verzocht tijdens het telefoongesprek op 17 januari 2014 om de ingebrekestelling in te trekken Verder weerspreekt hij dat hij heeft gezegd dat hij een beslissing wilde voor de einddatum van de ingebrekestellingstermijn Het klopt ook niet dat hij zou hebben gezegd dat hij het nut van een zitting niet inzag Hij wilde juist een hoorzitting omdat er nieuwe medische omstandigheden waren waarvan hij al informatie had gefaxt Tijdens het telefoongesprek heeft hij gezegd dat hij niet inzag waarom hij de ingebrekestelling zou moeten intrekken Als hij de ingebrekestelling zou intrekken zou de beslistermijn weer met drie

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/087 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  der Stelt krijgt in 2014 een brief van de Belastingdienst Hij krijgt 382 euro minder dan zijn berekende teruggaaf van de Inkomstenbelasting over 2013 De Belastingdienst heeft een openstaande boete verrekend met de teruggaaf Lees verder Onderwerpen belastingdient aangifte inkomstenbelasting Rapport 27 maart 2015 2015 058 Gemeente Valkenswaard had klacht als bezwaar moeten behandelen Een vrouw wil gaan werken bij de nieuwe eigenaar van een café dat vroeger haar eigendom was Maar de gemeente Valkenswaard wil de exploitatievergunning op advies van het landelijk bureau Bibob alleen afgeven onder de voorwaarde voor onbeperkte duur dat de vrouw er niet mag werken Nadat de vrouw een klacht indient wil de gemeente de voorwaarde wel aanpassen mits de vergunninghouder een herzieningsverzoek indient wat hij niet wil uit angst de vergunning te verliezen De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente de klacht van de vrouw als bezwaar had moeten behandelen zodat de vrouw de voorwaarde had kunnen laten herbeoordelen en eventueel aan een rechter had kunnen voorleggen Lees verder Onderwerpen gemeente exploitatievergunning bezwaar afhandeling Rapport 26 maart 2015 2015 054 Belastingdienst Toeslagen had niet een jaar moeten wachten met vergoeden van griffierecht Een man krijgt geen beslissing van de Belastingdienst Toeslagen op zijn bezwaarschrift en dient een beroepschrift bij de rechtbank in Toeslagen komt de man dan alsnog geheel tegemoet en betaalt op last van de rechterlijke uitspraak de proceskosten De man trekt het beroep in De rechtbank overweegt dat de Belastingdienst Toeslagen ook het griffierecht moet terugbetalen maar Toeslagen doet dat pas nadat de man een klacht heeft ingediend er is dan bijna een jaar verstreken De Nationale ombudsman vindt dit te laat Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen griffierecht vergoeding Rapport 4 maart 2015 2015 038 Belastingdienst had geen gegronde redenen om geluidsopnamen te weigeren De Belastingdienst wil niet dat een man geluidsopnamen maakt van een boekenonderzoek en een hoorzitting over de behandeling van zijn klacht Volgens de Nationale ombudsman zijn er geen gegronde redenen voor deze weigering Ook had de Belastingdienst de man ten onrechte geen gelegenheid gegeven te reageren op het onderzoeksrapport Bovendien was de informatie over de mogelijkheid om in beroep te gaan onduidelijk wat de Belastingdienst zelf ook aangeeft De minister van Financiën krijgt de aanbeveling in brieven expliciet te verwijzen naar de bijlage over de mogelijkheid van beroep zodat de betrokken burger het kan doorgeven als de bijlage ontbreekt Lees verder Onderwerpen belastingdienst geluidsopname weigering Rapport 18 februari 2015 2015 023 Gemeente Nijmegen wacht niet te lang met publiceren verkeersmaatregelen Vierdaagse Een man klaagt dat het college van burgemeester en wethouders in Nijmegen met het publiceren van verkeersmaatregelen voor de Vierdaagse wacht tot negen dagen vóór de daadwerkelijke uitvoering Hij kan dan nog wel een bezwaarschrift indienen maar de behandeltermijn daarvan is zes weken De Nationale ombudsman concludeert na onderzoek dat het college voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het eerder aankondigen van de verkeersmaatregelen niet mogelijk is Dit gezien het feit dat het definitieve verkeersdraaiboek vanwege late aanpassingen voor dit grote evenement niet eerder klaar kan zijn Negen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22bezwaarschrift%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  ombudsman vindt dat het Bureau Medische Advisering van het Ministerie van V J en de IND kritischer moeten zijn bij de vraag of een vreemdeling verblijf op medische gronden moet worden toegestaan in Ned Lees verder Onderwerpen ind bureau medische advisering bma vreemdelingen gezondheidstoestand medische zorg Rapport 3 juni 2015 2015 087 IND annuleert onterecht hoorzitting en laat na onderzoek te doen naar aanwezigheid van longartsen in ziekenhuis Sierra Leone Een man afkomstig uit Sierra Leone is op bezoek bij zijn vriendin in Nederland Als hij aan het eind zijn verblijf in Nederland ziek wordt vraagt hij uitstel van vertrek aan Dit verzoek wordt door de IND geweigerd De IND verlengt vervolgens in de bezwaarfase de beslistermijn maar beslist niet binnen de verlengde termijn De advocaat van de man stelt de IND hierdoor in gebreke en direct plant de IND een hoorzitting De hoorzitting wordt weer geannuleerd De Nationale ombudsman oordeelt dat de man de gelegenheid had moeten krijgen om gehoord te worden Dit is essentieel in een bezwaarschriftenprocedure en de advocaat heeft aangegeven gehoord te willen worden De IND had de weigering uitstel van vertrek genomen op basis van informatie van de BMA Bureau Medische Advisering dat man door een longarts in een ziekenhuis in Sierra Leone behandeld kon worden De advocaat liet in bezwaar weten dat hij informatie van een arts uit het betreffende ziekenhuis had dat er géén longartsen aanwezig zijn Uit onderzoek door de IND bleek het BMA advies onjuist te zijn De ombudsman vindt dat de IND bij de voorbereiding van de weigering alnader onderzoek had moeten doen Lees verder Onderwerpen immigratie en naturalisatiedienst ind bezwaarschrift bureau medische advisering bma hoorzitting Rapport 19 maart 2015 2015 053 IND en BMA moeten kritischer zijn in beoordeling verblijf vreemdeling op medische gronden De Nationale ombudsman vindt dat

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22bureau+medische+advisering+%28bma%29%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  IND geweigerd De IND verlengt vervolgens in de bezwaarfase de beslistermijn maar beslist niet binnen de verlengde termijn De advocaat van de man stelt de IND hierdoor in gebreke en direct plant de IND een hoorzitting De hoorzitting wordt weer geannuleerd De Nationale ombudsman oordeelt dat de man de gelegenheid had moeten krijgen om gehoord te worden Dit is essentieel in een bezwaarschriftenprocedure en de advocaat heeft aangegeven gehoord te willen worden De IND had de weigering uitstel van vertrek genomen op basis van informatie van de BMA Bureau Medische Advisering dat man door een longarts in een ziekenhuis in Sierra Leone behandeld kon worden De advocaat liet in bezwaar weten dat hij informatie van een arts uit het betreffende ziekenhuis had dat er géén longartsen aanwezig zijn Uit onderzoek door de IND bleek het BMA advies onjuist te zijn De ombudsman vindt dat de IND bij de voorbereiding van de weigering alnader onderzoek had moeten doen Lees verder Onderwerpen immigratie en naturalisatiedienst ind bezwaarschrift bureau medische advisering bma hoorzitting Rapport 15 juni 2015 2015 095 Nationaal Archief mag geen gearchiveerde foto s en brieven geven Een man vraagt het Nationaal Archief persoonlijke brieven en foto s van zijn grootvader en vader uit het Nationaal Archief aan zijn familie terug te geven Ze maken deel uit van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging CABR Dit is onder bepaalde voorwaarden beperkt openbaar Deze beperking zorgt ervoor dat ook geen kopieën van documenten uit dit archief worden gegeven De man krijgt de brieven en foto s dus niet Hij klaagt hierover want de argumentatie waarom hij de documenten niet kan krijgen is hem onduidelijk De ombudsman oordeelt dat het Nationaal Archief goed heeft gehandeld door met de man in gesprek te gaan over de situatie Maar er bleven onduidelijkheden voor hem bestaan Door tussenkomst van de ombudsman zijn ook die weggenomen Lees verder Onderwerpen Nationaal Archief Video 12 december 2013 Hoorzitting Q koorts J van de Sande Hoorzitting Op 24 april 2012 was in het provinciehuis van Den Bosch de hoorzitting over Q koorts Bij een hoorzitting kunnen verschillende partijen hun mening geven Lees verder Onderwerpen Q koorts hoorzitting onderzoek nationale ombudsman no ggd Video 12 december 2013 Hoorzitting Q koorts J H Ricardus Hoorzitting Op 24 april 2012 was in het provinciehuis van Den Bosch de hoorzitting over Q koorts Bij een hoorzitting kunnen verschillende partijen hun mening geven Lees verder Onderwerpen Q koorts hoorzitting Video 12 december 2013 Hoorzitting Q koorts J van Lokven Hoorzitting Op 24 april 2012 was in het provinciehuis van Den Bosch de hoorzitting over Q koorts Bij een hoorzitting kunnen verschillende partijen hun mening geven Lees verder Onderwerpen Q koorts hoorzitting Video 12 december 2013 Hoorzitting Q koorts M van den Berg Hoorzitting Op 24 april 2012 was in het provinciehuis van Den Bosch de hoorzitting over Q koorts Bij een hoorzitting kunnen verschillende partijen hun mening geven Lees verder Onderwerpen Q koorts hoorzitting Video 5 december 2013 Hoorzitting Q koorts A Klink Hoorzitting Op 24

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22hoorzitting%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 3 resultaten gevonden Nieuwsbericht 27 mei 2015 Ombudsman verlegt focus van zijn onderzoek naar pgb trekkingsrechten De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen verlegt de focus van zijn onderzoek naar de pgb trekkingsrechten naar de toekomst Lees verder Onderwerpen persoonsgebonden budget pgb Trekkingsrecht sociale verzekeringsbank svb vertraging uitbetaling Rapport 26 april 2013 2013 041 Moeder klaagt dat VGZ Zorgkantoor omzetting PGB naar Zorg in Natura onzorgvuldig verwerkt Zoon heeft het syndroom van Down en ontvangt een persoonsgebonden budget pgb Nadat hij zelfstandig gaat wonen wordt een deel van zijn budget omgezet in zorg in natura Het zorgkantoor van VGZ blijft het budget doorbetalen ondanks dat de vader herhaaldelijk zegt dat dit moet worden stopgezet De vordering loopt op tot ruim 16 000 euro en het zorgkantoor schakelt een deurwaarder in De Nationale ombudsman vindt dat het zorgkantoor zelf beter had moeten regelen dat de indicaties op tijd aangepast worden Hoewel niet duidelijk is wat is besproken met verzoeker voor het opstarten van de incasso doet hij wel de aanbeveling om die stop te zetten de incassokosten kwijt te schelden en alsnog een betalingsregeling af te spreken Lees verder Onderwerpen vgz zorgkantoor persoonsgebonden budget pgb indicatiebesluit zorg in natura betalingsregeling incassoprocedure volksgezondheid welzijn en sport Video 25 januari 2013 Column In het krijt bij de overheid Elke zaterdag verschijnt er

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22persoonsgebonden+budget+%28pgb%29%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 6 resultaten gevonden Nieuwsbericht 3 februari 2015 Problemen met trekkingsrecht SVB De Nationale ombudsman volgt de problemen met het trekkingsrecht bij de SVB op de voet Wij hebben regelmatig contact met de SVB hierover De SVB doet er op dit moment alles aan om de uitbetalingen van de PGB s zo snel mogelijk te laten verlopen Lees verder Onderwerpen pgb svb uitbetaling Nieuwsbericht 27 mei 2015 Ombudsman verlegt focus van zijn onderzoek naar pgb trekkingsrechten De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen verlegt de focus van zijn onderzoek naar de pgb trekkingsrechten naar de toekomst Lees verder Onderwerpen persoonsgebonden budget pgb Trekkingsrecht sociale verzekeringsbank svb vertraging uitbetaling Nieuwsbericht 4 februari 2015 Interventies bij SVB over PGB leiden niet tot verbeteringen De Sociale Verzekeringsbank SVB blijkt eind januari en begin februari 2015 niet in staat om de uitbetaling van het Persoonlijk Gebonden Budget PGB behoorlijk uit te voeren waardoor een groot aantal budgethouders en daarmee zorgverleners in de problemen is geraakt Lees verder Onderwerpen sociale verzekeringsbank svb vws pgb vertraging uitbetaling zorgverlener onderzoek Trekkingsrecht Dossier 19 maart 2015 Dossier Gezondheidszorg Al in 2009 zag de Nationale ombudsman een groot machtsverschil tussen de burger als patiënt en de zorgaanbieder In de grondwet staat dat gezondheid een recht is voor iedereen De overheid houdt hierop onvoldoende toezicht Lees verder Onderwerpen inspectie voor de gezondheidszorg igz IGZ zorgkantoor Zorg ziekenhuis asbest q koort posttraumatisch stresssyndroom ptss Nieuwsbericht 9 februari 2015 Acute financiële problemen door uitbetalingsproblemen PGB Veel mensen zijn gedupeerd door de problemen rond het uitbetalen van het

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22Trekkingsrecht%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive