archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  kaart misstanden aan over het leiderschap en financieel beheer van het LIEC en de kennisdeling en samenwerking met de regionale centra bij het verantwoordelijke ministerie van Veiligheid Justitie en de gemeente Den Haag Het LIEC is direct in actie gekomen maar de Nationale ombudsman vindt dat er onvoldoende is stil gestaan bij de positie van de melder van de problemen Hij had persoonlijk en uit eigen beweging geïnformeerd moeten worden over de veranderingen die werden ingezet Lees verder Onderwerpen Landelijk Informatie en Expertisecentrum LIEC fair play integriteit Nieuwsbericht 4 februari 2015 Interventies bij SVB over PGB leiden niet tot verbeteringen De Sociale Verzekeringsbank SVB blijkt eind januari en begin februari 2015 niet in staat om de uitbetaling van het Persoonlijk Gebonden Budget PGB behoorlijk uit te voeren waardoor een groot aantal budgethouders en daarmee zorgverleners in de problemen is geraakt Lees verder Onderwerpen sociale verzekeringsbank svb vws pgb vertraging uitbetaling zorgverlener onderzoek Trekkingsrecht Column 23 mei 2015 400 nieuwe buren Rupert houdt via woningwebsite Funda nl het Tilburgse woningaanbod nauwlettend in de gaten Hij zoekt een nieuw huis en heeft er al een paar bezichtigd Die zijn het toch niet helemaal Maar dan dient zich echt een parel van een woning aan Lees verder Onderwerpen gemeente nieuwbouwproject onvolledige informatieverstrekking Rapport 20 januari 2015 2015 014 Noord Holland Defensie en Haarlemmermeer moeten overleggen met grondeigenaar over acceptabele koopprijs Een man is voor zijn perceel een verkoopprijs overeengekomen met de provincie Noord Holland onder voorbehoud dat de grond niet vervuild is Dat is wel het geval en de provincie ziet van de koop af ondanks dat het ministerie van Defensie als veroorzaker van de vervuiling de kosten van de sanering op zich wil nemen De man stapt naar de rechter die oordeelt dat er geen koop tot stand is gekomen omdat de instemming van het college van gedeputeerde staten ontbreekt Voor zijn pensioenvoorziening is de man afhankelijk van een goede verkoopprijs van de grond maar die zal hij niet van een particulier krijgen gezien de vervuiling en de mogelijke bestemmingswijziging in groen die de gemeente Haarlemmermeer overweegt De Nationale ombudsman kan niets doen aan een onherroepelijke uitspraak van een rechter maar kijkt naar de vraag of de provincie Noord Holland het ministerie van Defensie en de gemeente Haarlemmermeer een voldoende samenwerkings en oplossingsgerichte houding hebben Hij kan geen antwoord op die vraag geven na onderzoek en een zelf geïnitieerd rondetafelgesprek met alle partijen Wel krijgen de instanties de aanbeveling om met de man om de tafel te gaan zitten voor een oplossing van deze patstelling De ombudsman geeft in zijn rapport een mogelijke oplossingsrichting aan Lees verder Onderwerpen provincie gemeente verkoop grond grondvervuiling koopprijs samenwerking Nieuwsbericht 16 april 2015 Klagen is goed geregeld nu met regionale ombudsfunctie Voor inwoners van de Gooi en Vechtstreek is klagen over de zorg aanbieder eenvoudig sinds januari is er een regionaal klachten meldpunt sociaal domein met op de regio website een aparte button voor het indienen van klachten Voordeel voor de inwoners één centraal meldpunt voor

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22samenwerking%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  vast dat over beide jaren maar een eigen bijdrage van rond de 150 euro hoeft te worden betaald Zo n 20 000 euro is dus niet het pgb van haar zoon uitbetaald De jaren zijn voorbij en voor dat bedrag kan niet alsnog zorg voor de zoon worden ingekocht De Nationale ombudsman vindt dat het zorgkantoor en het CAK niet goed hebben samenwerkt Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat zij uit coulance de zoon een extra bedrag aan pgb hebben gegeven voor het lopende jaar Lees verder Onderwerpen uvit zorgkantoor algemene wet bijzondere zorg awbz persoongebonden budget pgb cak eigen bijdrage zorg in natura volksgezondheid welzijn en sport volksgezondheid welzijn en sport Rapport 22 september 2012 2012 161 Klacht tegen handelwijze erfgoedinspectie bij ingevoerde goederen Verzamelaar van Afrikaanse voorwerpen verzendt vijf kisten met Malinese voorwerpen na controle door de Malinese erfgoedinspectie naar Nederland De Nederlandse Douane hield de zending tegen omdat het over cultuurgoederen zou kunnen gaan waarvoor speciale regels voor de in en uitvoer gelden De ingeschakelde Erfgoedinspectie riep de hulp in van het Rijksmuseum voor Volkenkunde Twee kisten werden in beslag genomen door de Marechaussee De Erfgoedinspectie heeft erkend dat ze ten onrechte zelf geen onderzoek heeft gedaan naar het uitgebrachte advies van de deskundigen en er geen wettelijke grondslag was voor haar optreden De Nationale ombudsman neemt met instemming kennis van de ingezette verbeteringen onder meer het bieden van de mogelijkheid van contra expertise Lees verder Onderwerpen erfgoedinspectie procedure ingevoerde goederen onderwijs cultuur en wetenschap Rapport 13 december 2011 2011 334 Vrouw klaagt over gebrekkige communicatie tussen ketenpartners pgb vergoedingen Vrouw ontvangt pgb voor huishoudelijke hulp dat wordt vastgesteld door de gemeente Haarlemmermeer en geïnd door het CAK pgb Wmo en een pgb voor lichamelijke verzorging dat wordt vastgesteld door het CAK en geïnd door het zorgkantoor pgb AWBZ Voor beide pgb s betaalt zij een eigen bijdrage welke bijdragen tezamen het voor haar geldende maximum niet mogen overschrijden Dit geeft veel extra administratief werk en kan leiden tot onduidelijkheden Zo stuurde het zorgkantoor haar in 2010 13 keer een beschikking met telkens weer een andere eigen bijdrage De Nationale ombudsman vindt het van belang dat ketenpartners zoals CAK Belastingdienst Zorgverzekeraars Nederland en VNG tot een structureel overkoepelend overleg komen over samenloop van pgb s teneinde optimale ketensamenwerking te bereiken en zo nodig de politiek te adviseren Lees verder Onderwerpen ketenpartner pgb vergoeding pgb awbz pgb wmo cak zorgkantoor eigen bijdrage volksgezondheid welzijn en sport volksgezondheid welzijn en sport Rapport 8 mei 2012 2012 075 Ouders klagen over onzorgvuldig onderzoek RvdK bij uithuisplaatsing van hun kinderen Ouders van drie kinderen klagen over de rol die de Raad voor de Kinderbescherming RvdK heeft gespeeld bij de gedwongen tijdelijke uithuisplaatsing van hun kinderen Dat kwam allemaal omdat ergens bij het registeren van gegevens van de moeder een fout is gemaakt Daardoor ontstond de indruk dat zij een risico vormde voor het welzijn van de kinderen Toen dit foutieve gegeven werd gecombineerd met andere normaliter niet alarmerende

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22ketenpartners%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2 resultaten gevonden Rapport 15 juli 2015 2015 116 Grootouders klagen over BJZ Limburg Grootouders klagen bij de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman over Bureau Jeugdzorg Limburg Hun kleinkinderen zijn uithuisgeplaatst wonen bij hen als pleegouders Grootouders en de moeder doen meldingen en aangiften over elkaar bij de politie Rubicon en BJZ die niet te verifiëren zijn of leiden tot nieuwe discussie Het ene kind wordt vervolgens ondergebracht bij de moeder het andere bij een instelling Uit onderzoek van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman blijkt dat BJZ zich heeft ingezet om vanwege de conflicten tussen grootouders en moeder met de ketenpartners een gezamenlijke integrale aanpak te realiseren Voor wat betreft de uitplaatsing naar een instelling heeft BJZ zich enorm ingespannen om aanvullende hulpverlening te realiseren Lees verder Onderwerpen kinderombudsman bureau jeugdzorg limburg samenwerking ketenpartners informatieverzameling onvoldoende pleeggezin Rapport 8 november 2013 2013 165 Klacht over onderzoek door AMK inzake melding kindermishandeling Gescheiden vader klaagt over het Bureau Jeugdzorg Gouda Het AMK heeft onderzoek ingesteld of er sprake is van kindermishandeling Dit is niet het geval er is wel sprake van een verstoorde verhouding tussen hem en zijn oudste dochter Het is de Nationale ombudsman gebleken dat het AMK onderzoek deed naar de algehele situatie bij de vader thuis en niet naar een

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22informatieverzameling%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  de bank akkoord met een financiering op basis van een erfpachtconstructie voor de duur van zes jaar De man verzoekt de gemeente daarom de koopovereenkomst te ontbinden en een nieuwe overeenkomst van erfpacht te sluiten De gemeente ontbindt op 31 december 2013 de koopovereenkomst maar gaat niet met de man in onderhandeling over een andere overeenkomst en gunt het pand aan een derde partij Over de ontbinding doet de gemeente daarna op 31 januari 2014 bericht aan de man Hij dient vervolgens een klacht in over de gang van zaken en plaatst vraagtekens bij de integriteit De Nationale ombudsman oordeelt de klacht gegrond omdat de gemeente te lang onduidelijkheid heeft laten bestaan of zijn verzoek tot ontbinding van de koopovereenkomst wordt gehonoreerd Lees verder Onderwerpen gemeente horeca koopovereenkomst Rapport 5 januari 2015 2015 002 Gemeente Ouder Amstel onderzocht onvoldoende aansprakelijkheid overstroming van riool onder huizen Een bewoner van de gemeente Ouder Amstel ontdekt dat de kruipruimte onder zijn woning vol staat met rioolwater Door een stroomstoring kon het rioolgemaal geen water wegpompen en is dit via de afvoer de kruipruimte van de woning binnengelopen Hij kan de gemeente Ouder Amstel niet bereiken en schakelt een commercieel bedrijf in dat de kruipruimte leegpompt en de lekkage herstelt De gemeente weigert dit te vergoeden De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente onvoldoende heeft onderzocht om de claim af te wijzen en doet de aanbeveling alsnog nader onderzoek te laten verrichten Lees verder Onderwerpen gemeente overstroming lekkage aansprakelijkheid onvoldoende Rapport 20 januari 2015 2015 013 LBIO reageert onvoldoende op vragen en klachten over inning kinderalimentatie en loonbeslag Een man krijgt bericht dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO de inning van de kinderalimentatie overneemt van de ex vrouw en dat er loonbeslag wordt gelegd Maar de man stelt geen achterstand te hebben in de betaling van de kinderalimentatie en niet verplicht te zijn het bedrag te indexeren Hij gaat ervan uit dat de zaak met zijn toelichting op de berekening is afgesloten als hij geen reactie van het LBIO krijgt Het LBIO zegt deze toelichting nooit te hebben ontvangen en reageert ook niet op diverse e mails van de man De Nationale ombudsman constateert dat het LBIO onnodig escalatie heeft laten ontstaan door niet voldoende op de vragen van de man in te gaan Ook heeft het LBIO de klacht van de man over de manier van klachtbehandeling onvoldoende behandeld De ombudsman beveelt het LBIO aan een gebaar naar de man te maken voor de ondervonden hinder De ombudsman heeft niet kunnen vaststellen dat de bewering van de man waar is dat het LBIO privégegevens van de man aan zijn ex vrouw heeft verstrekt Lees verder Onderwerpen lbio kinderalimentatie inning loonbeslag Nieuwsbericht 10 juli 2015 Update En toen was ik mijn Nederlanderschap kwijt In maart van dit jaar deed de Nationale ombudsman een oproep om gevallen te melden van mensen die hun Nederlanderschap tegen hun wil zijn kwijtgeraakt Op deze oproep kwamen 500 reacties Lees verder Onderwerpen nederlandse nationaliteit nationaliteit verlies Rapport 15

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22onvoldoende%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  ingezet om vanwege de conflicten tussen grootouders en moeder met de ketenpartners een gezamenlijke integrale aanpak te realiseren Voor wat betreft de uitplaatsing naar een instelling heeft BJZ zich enorm ingespannen om aanvullende hulpverlening te realiseren Lees verder Onderwerpen kinderombudsman bureau jeugdzorg limburg samenwerking ketenpartners informatieverzameling onvoldoende pleeggezin Rapport 4 oktober 2011 2011 290 Vader klaagt dat BJZ na scheiding nooit heeft onderzocht of zoon bij hem kan wonen Vader van jonge zoon klaagt over de uitspraak van de klachtencommissie van Bureau Jeugdzorg BJZ en de reactie van de directeur daarop De vader vindt dat BJZ steeds een negatief beeld van hem heeft geschetst en nooit serieus naar de mogelijkheid heeft gekeken om de zoon bij hem te laten wonen De Nationale ombudsman dat Bureau Jeugdzorg professioneel heeft gehandeld en dat de vader had moeten begrijpen dat het welzijn van de zoon voorop stond Omdat BJZ het voor het zeggen had zijn de door hen gemaakte afspraken over contact tussen vader en zoon van groot belang De vader is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken Lees verder Onderwerpen bureau jeugdzorg bjz voorlopige voogdij pleeggezin erkenning ouderlijk gezag ondertoezichtstelling ots verantswoorde zorg opvoedingsverantwoordelijkheid jeugdzorg Rapport 9 augustus 2011 2011 240 Bestuur BJZ N H weigert uitspraak klachtencommissie te volgen Vriendin van dochter blijft vanwege crisissituatie thuis in gezin van verzoekster Er wordt gevraagd om een pleegzorgvergoeding maar die wordt niet met terugwerkende kracht uitgekeerd over de periode van aanvraag tot indicatiebesluit De Nationale ombudsman heeft in 2010 een rapport over de netwerkpleegvergoeding uitgebracht Komt een kind bij de buurvrouw 2010 030 en zie ook rapport 2011 236 Mensen die ruimte in hun hart hebben voor pleegzorg mogen niet belemmerd worden door een lege portemonnee Hij doet BJZ Noord Holland de aanbeveling om de man te compenseren voor de betreffende periode van drie maanden Lees verder Onderwerpen bureau jeugdzorg bjz indicatiestelling pleegzorg pleeggezin klachtbehandeling vergoeding uithuisplaatsing rechtszekerheid wet op de jeugdzorg jeugdzorg Rapport 8 augustus 2011 2011 236 Bestuur BJZ N H wijkt af van uitspraak klachtencommissie Man vangt zijn vijftienjarige broer op omdat hij door een crisissituatie niet meer bij zijn vader kan wonen De man geeft verschillende keren aan dat hij daarvoor financiële hulp nodig heeft maar pas na een jaar krijgt hij na een uitspraak van de rechter pleegzorgvergoeding van Bureau Jeugdzorg Noord Holland De vergoeding wordt niet met terugwerkende kracht verstrekt en de man komt in de schuldhulpverlening terecht De Nationale ombudsman heeft in 2010 een rapport over de netwerkpleegvergoeding uitgebracht Komt een kind bij de buurvrouw 2010 030 en zie ook rapport 2011 240 Mensen die ruimte in hun hart hebben voor pleegzorg mogen niet belemmerd worden door een lege portemonnee Hij doet BJZ Noord Holland de aanbeveling om de man te compenseren voor de betreffende periode van vijftien maanden Lees verder Onderwerpen bureau jeugdzorg bjz indicatiestelling pleegzorg pleeggezin klachtbehandeling vergoeding uithuisplaatsing rechtszekerheid wet op de jeugdzorg jeugdzorg Column 10 juni 2011 Ik wil mijn zoon zien De strijd over de omgang van ouders met

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22pleeggezin%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Politierol onduidelijk bij nakomen omgangsregelingen | Ombudsman | Nationale ombudsman
  niets Zelfs na een opgelegde dwangsom tot 15 000 euro verzon ze nog smoesjes Op een gegeven moment had ik rechterlijke uitspraak dat ik de politie mocht inschakelen als ze de kinderen niet bracht Maar toen ik dat wilde doen zei de politie Meneer we gaan niet aan kinderen lopen trekken Dat bedoelde ik natuurlijk ook niet Wat ik wilde was dat de politie mijn ex zou wijzen op haar gedrag en op het feit dat ze strafbaar was omdat ze de omgangsregeling niet nakwam Ik weet zeker dat dat zou hebben geholpen Maar ze diende een klacht in nadat de jeugdagent telefonisch contact met haar opgenomen had dat de politie aan de deur was geweest en dat dat traumatiserend voor de kinderen was Inmiddels heb ik mijn kinderen al twee jaar niet gezien Achttien keer heb ik tot nu toe aangifte gedaan van onttrekken ouderlijk gezag De politierechter nam het gelukkig heel serieus en heeft mijn ex drie maanden gevangenisstraf opgelegd Maar toen ze in hoger beroep ging was dat weer van de baan De politie rolt het balletje heel vaak door en verwijst naar andere organisaties je moet bij jeugdzorg zijn ga maar naar je advocaat Ik ga er echt aan kapot Ouders die contact opnemen met mij of met de Kinderombudsman over dit soort kwesties zijn nogal eens boos of teleurgesteld over de politie De Kinderombudsman en ik hebben dit onderzocht en wij vinden dat als de veiligheid niet in het geding is er slechts een beperkte rol is voor de politie Toch optreden kan traumatiserend zijn voor kinderen en kan bijdragen aan verdere escalatie tussen ouders Als de rechter heeft beslist dat de politie ingezet mag worden om de omgang af te dwingen dan moet de politie naar het oordeel van de ombudsmannen nog steeds zelf

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/columns/2015/trekken-aan-kinderen (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 4 resultaten gevonden Column 11 juli 2015 Trekken aan kinderen Als mensen scheiden spreken ze een omgangsregeling af voor hun minderjarige kinderen Dat kan tot problemen leiden als één van beide ouders zich niet aan de afspraken houdt Lees verder Onderwerpen vechtscheiding omgangsregeling Politie ouderlijk gezag jeugdzorg kinderombudsman Rapport 31 maart 2014 2014 028 Politie houdt vader aan in woning wegens dreigende sms jes over zoontje Politie Oost Brabant treedt woning binnen van vader van zevenjarige zoon De man ligt in scheiding en stuurt zijn echtgenote en haar familie dreigende sms jes o a dat zij het jongetje nooit meer te zien krijgen De politie houdt de man in de woning aan en boeit hem om een worsteling te voorkomen en neemt hem mee naar het bureau De Nationale ombudsman vindt dat de politie in dit geval zonder toestemming of machtiging de woning mocht binnentreden en dat daarbij geen buitensporig geweld is gebruikt Lees verder Onderwerpen vechtscheiding bedreiging aanhouding handboeien Politie Nieuwsbericht 24 november 2014 Kinderombudsman over 25 jaar kinderrechtenverdrag Het Kinderrechtenverdrag bestaat 25 jaar Kinderombudsman Marc Dullaert vindt 25 jaar Kinderrechtenverdrag zeker een feestje waard Lees verder Onderwerpen 25 jaar Kinderrechtenverdrag kinderombudsman kinderrechten Nieuwsbericht 10 december 2013 Dag van de Rechten van de Mens 10 december is het de dag van

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22vechtscheiding%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  rond die regelingen bijvoorbeeld als een van beide ouders de regeling niet nakomt dan wordt nogal eens de politie ingeschakeld De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman hebben samen onderzocht wat de rol van de politie zou moeten zijn Mogen ze een kind fysiek weghalen bij een van de ouders Blijven ze verre van deze problemen Wat vinden ouders Wat vindt de politie Lees verder Onderwerpen omgangsregeling echtscheiding Politie Nieuwsbericht 17 juni 2014 Nationale ombudsman en Kinderombudsman onderzoeken rol politie bij nakoming van omgangsregelingen De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman starten in september een onderzoek naar de rol van de politie bij het nakomen van omgangsregelingen bij vechtscheidingen Lees verder Onderwerpen Politie onderzoek om rechterlijke uitspraak rechter omgangsregeling Rapport 31 maart 2014 2014 028 Politie houdt vader aan in woning wegens dreigende sms jes over zoontje Politie Oost Brabant treedt woning binnen van vader van zevenjarige zoon De man ligt in scheiding en stuurt zijn echtgenote en haar familie dreigende sms jes o a dat zij het jongetje nooit meer te zien krijgen De politie houdt de man in de woning aan en boeit hem om een worsteling te voorkomen en neemt hem mee naar het bureau De Nationale ombudsman vindt dat de politie in dit geval zonder toestemming of machtiging de woning mocht binnentreden en dat daarbij geen buitensporig geweld is gebruikt Lees verder Onderwerpen vechtscheiding bedreiging aanhouding handboeien Politie Rapport 22 februari 2012 2012 025 Vader klaagt over handelen RvK in onderzoek omgangsregeling tussen hem en zijn kinderen Gescheiden vader van drie jonge kinderen klaagt over de Raad voor de Kinderbescherming de Raad De moeder heeft de rechter gevraagd om eenhoofdig gezag terwijl de Libanees Nederlandse vader vindt dat de kinderen bij de moeder weg moeten De moeder vreest voor ontvoering De rechter vraagt een advies aan de Raad Maar door de wachtlijsten duurt het een half jaar voordat het onderzoek wordt gestart uiteindelijk heeft de vader de kinderen vijf jaar niet gezien De Nationale ombudsman vindt dat het onderzoek van de Raad onzorgvuldig is geweest omdat al bij het eerste gesprek met verzoeker de mogelijkheid van ontvoering als reëel werd aangenomen op basis van het advies van het Centrum Internationale Kinderontvoering zonder daarover éérst met de vader te spreken Daarmee was de toon gezet en verkeerde de vader in een zeer nadelige positie om weer omgang te kunnen krijgen met zijn kinderen Lees verder Onderwerpen omgangsregeling advies raad voor de kinderbescherming rvdk centrum internationale kinderontvoering veiligheid en justitie Rapport 3 april 2013 2013 027 Pleegouders klagen over slechte communicatie SGJ betreffende thuisplaatsing pleegkinderen Echtpaar wordt als pleegouders van een jongen en een meisje begeleid door de Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg In april 2009 deelde SGJ aan de pleegouders mee dat de pleegkinderen de komende twee á drie jaren niet aan de moeder terug zouden gaan Maar vanaf september van datzelfde jaar probeerde de SGJ bij de rechter toestemming te krijgen voor het thuisplaatsen van de kinderen Eind februari 2011 gingen de kinderen weer bij hun moeder wonen De

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22omgangsregeling%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive