archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  van het Openbaar Ministerie OM een transactievoorstel heeft gekregen De automobilist heeft dit betaald waarmee de zaak is gesloten Doordat het meisje hier niets van wist heeft zij niet tijdens het strafproces de schade kunnen verhalen Hiervoor moet zij een civielrechtelijke procedure starten De advocaat vraagt aan het arrondissementsparket Amsterdam om vergoeding van de kosten hiervan maar dit verzoek wordt afgewezen Hij klaagt ook dat het meisje niet op de hoogte is gehouden over de behandeling van haar aangifte Het arrondissementsparket vertelt de oorzaak hiervan het meisje is per abuis niet geregistreerd als slachtoffer Verder zegt het arrondissementsparket dat het meisje een klacht had kunnen indienen tegen het transactievoorstel Maar de advocaat stelt dat het meisje niet over deze mogelijkheid was geïnformeerd binnen de beklagtermijn De Nationale ombudsman concludeert na onderzoek dat het meisje ten onrechte buiten beeld is gehouden als slachtoffer Door de late summiere en niet inhoudelijke reactie heeft het OM niet laten zien dat het werkelijk heeft geluisterd naar wat het meisje dwars zat De ombudsman geeft de minister van Veiligheid en Justitie in overweging het meisje een tegemoetkoming in haar advocaatkosten toe te kennen Lees verder Onderwerpen openbaar ministerie om aanrijding fiets slachtoffer verkeersongeval aangifte onvoldoende Rapport 26 november 2014 2014 175 Functioneel Parket Zwolle laat advocaat ten onrechte extra werk doen om geld cliënt terug te krijgen Een advocaat verzoekt het Functioneel Parket locatie Zwolle hierna FP Zwolle om zijn vrijgesproken cliënt een in beslag genomen geldbedrag van 3 900 terug te geven Het FP Zwolle wil dit doen maar daarna kost het de advocaat onevenredige inspanningen voordat het FP Zwolle deze afspraak nakomt De advocaat wil voor deze extra geïnvesteerde uren een vergoeding krijgen Om hiervoor in aanmerking te komen stelt het FP Zwolle voorwaarden op De advocaat wendt zich dan tot de Nationale ombudsman Die stelt vast dat de verrichte extra inspanningen van de advocaat buiten de gratis nazorg voor zijn cliënt vallen Ook heeft het FP Zwolle onredelijke voorwaarden voor betaling van de extra uren gesteld De ombudsman beveelt de minister van Veiligheid en Justitie aan om met de advocaat te overleggen over een gepaste compensatie Lees verder Onderwerpen advocaat functioneel parket werkzaamheden compensatie Rapport 19 november 2014 2014 170 OM gaat onvoldoende zorgzaam om met informatiebehoefte slachtoffer in moordzaak Een man staat de eerste tijd nadat zijn ouders door een misdrijf om het leven zijn gekomen in nauw contact met het OM Dat wordt lopende het onderzoek veel minder Zo komt hij er via een televisieprogramma achter hoe zijn ouders om het leven zijn gebracht Daarnaast weet hij niet welke goederen er voor onderzoek in beslag zijn genomen wat de stand van zaken in het onderzoek is wat belangrijke momenten in het onderzoek zijn en welke processtukken er zijn De Nationale ombudsman constateert dat het OM op een aantal momenten niet heeft gehandeld volgens de eigen regels en de spelregels die de ombudsman in samenwerking met onder meer het OM heeft opgesteld voor het omgaan met slachtoffers De ombudsman vindt het

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22minister+van+veiligheid+en+justitie%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  gevangenis Lees verder Onderwerpen gijzelen centraal justitiëel incasso bureau cjib Verkeersboete Rapport 1 oktober 2014 2014 129 Staatssecretaris heeft genoeg gedaan om gevolgen van onterecht geweigerd verlof voor naturalisatieceremonie te herstellen Man zal tijdens een naturalisatieceremonie bij de gemeente Breda de Nederlandse nationaliteit krijgen Hij krijgt tot tweemaal toe een uitnodiging van de gemeente voor een naturalisatieceremonie maar verschijnt daar niet omdat hij inmiddels gedetineerd is Bij de derde uitnodiging vraagt zijn advocaat aan de gevangenis incidenteel verlof voor bijwoning van de ceremonie De Dienst Justitiële Inrichtingen DJI staat dit niet toe omdat er geen noodzaak is Doordat hij driemaal niet verschenen is bij de ceremonie vervalt het naturalisatiebesluit De man stelt achteraf beroep in tegen de afwijzing van het verlof en krijgt daarin gelijk de afwijzing is onvoldoende gemotiveerd De advocaat verzoekt vervolgens de staatssecretaris de man alsnog in de gelegenheid te stellen te worden genaturaliseerd maar krijgt geen reactie De Nationale ombudsman is het eens met de klacht van de advocaat dat hij antwoord had moeten krijgen Na tussenkomst van de ombudsman krijgt de advocaat wel een reactie van de IND De IND bericht dat het naturalisatiebesluit van rechtswege is vervallen en dat hij een nieuw naturalisatieverzoek kan indienen De IND wijst erop dat de man aan de burgemeester had kunnen vragen om een aan de omstandigheden aangepaste ceremonie maar dat niet heeft gedaan Tijdens het onderzoek van de ombudsman bericht de staatssecretaris dat er geen reële kans is op inwilliging van een nieuw naturalisatieverzoek gelet op het feit dat de man inmiddels is veroordeeld Wel biedt de staatssecretaris aan de leges voor het naturalisatieverzoek terug te betalen De ombudsman vindt dat de staatssecretaris heeft getoond voldoende te hebben gekeken naar oplossingen voor het probleem van de naturalisatie Daarbij tekent hij aan dat de man ook zelf het een en ander te verwijten valt Lees verder Onderwerpen veiligheid en justitie dji ind naturalisatieverzoek Rapport 5 augustus 2014 2014 083 DJI moet zorgvuldig omgaan met gedetineerde met zeldzame aandoening Een man met een zeer zeldzame aandoening is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar Hij is extra vatbaar voor infecties en maakt zich daarom grote zorgen over zijn veiligheid en het risico van besmetting Hij vraagt extra aandacht voor zijn medische toestand Na onderzoek van DJI laat het CJIB verzoeker weten dat hij detentiegeschikt is Als hij zijn straf komt uitzitten doen zich toch een aantal incidenten voor Zijn alarmsysteem doet het niet en er wordt niet gehandeld volgens de richtlijn van de medisch adviseur Daardoor neemt de bezorgdheid bij de man toe Hij klaagt daarover De Nationale ombudsman oordeelt dat de informatieverstrekking tekort is geschoten op een aantal punten Er is verwarring ontstaan bij justitie of de betreffende penitentiaire inrichting wel goed op de hoogte zou zijn van zijn gezondheidsproblemen Tevens liep bij binnenkomst de procedure anders dan justitie had begrepen Verder oordeelt de Nationale ombudsman dat van justitie mag worden verwacht dat de besluitvorming over eventuele vaccinatie van personeel en of gedetineerden was afgerond vóórdat de man

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22gevangenis%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  085 DJI politie en zorgverzekeraar moeten met elkaar uitzoeken wie verantwoordelijk is voor vergoeden ziekenhuisrekening gedetineerde interventierapport De zoon van een vrouw wordt bij aanhouding in zijn been geschoten Die zelfde dag wordt hij geopereerd en een dag later is hij gedetineerd Een paar dagen later gaat hij naar een Penitentiaire Inrichting P I De zorgverzekeraar stopt vervolgens de zorgverzekering omdat de zoon in detentie zit Het ziekenhuis stuurt een jaar later een rekening van bijna 1 000 aan de zorgverzekeraar DJI de politie en de zorgverzekeraar weigeren de rekening te vergoeden De Nationale ombudsman constateert dat niet één van deze instanties contact heeft opgenomen met de ander om uit te zoeken wie verantwoordelijk is voor de rekening De vrouw is vastgelopen in het systeem van naar elkaar wijzende organisaties De rekening blijkt betrekking te hebben op de medische behandeling na de operatie en niet de operatie zelf De ombudsman zoekt uit bij DJI hoe het zit Dan blijkt dat de rekening gaat over het tijdstip dat de zoon nog niet in detentie zat Met die informatie betaalt de zorgverzekeraar alsnog de rekening Lees verder Onderwerpen dienst justitiële inrichtingen dji Politie zorgverzekeraar ziektekosten Rapport 24 december 2013 2013 216 Medisch noodzakelijke apparatuur niet aanwezig in detentie voor chronisch zieke man Man met ernstige chronische aandoeningen is veroordeeld voor een gevangenisstraf van drie jaar en zeven maanden Hij krijgt een oproep om zich te melden bij de gevangenis maar meldt zich ziek en is onbereikbaar Hij vindt dat hij detentieongeschikt is wegens zijn ziekte en het ontbreken van een voor hem medisch noodzakelijk apparaat Zijn advocaat lukt het niet een verzoek tot beoordeling van zijn detentiegeschiktheid bij de juiste instantie te krijgen Nadat de man uiteindelijk wordt ingesloten in het JMC zijn niet direct de apparatuur en een speciaal bed beschikbaar waardoor zijn toestand verslechterd en de executie wordt onderbroken De Nationale ombudsman vindt dat Justitie de benodigde apparatuur tijdig had moeten regelen en niet de advocaat moeten laten zoeken naar de juiste instantie voor beoordelen van de detentiegeschiktheid maar het zelf moeten regelen Lees verder Onderwerpen medisch detentie justitie veiligheid en justitie Nieuwsbericht 18 december 2013 Ombudsman ingenomen met opvolgen aanbeveling WOTS Gisteren is de gedetineerde Samuel vanuit Venezuela in Nederland aangekomen Hij zal zijn resterende straf hier uitzitten Lees verder Onderwerpen om wots justitie veiligheid Onderzoek 12 april 2012 2012 037 Eigen onderzoek naar handelen overheid rond overlijden in detentie In 2011 hebben penitentiaire inrichtingen 39 gevallen van overlijden van een gedetineerde gemeld Lees verder Onderwerpen overlijden detentie penitentiaire inrichtingen pi s Rapport 9 mei 2012 2012 076 Man klaagt dat NLse ambassade in Beijing geen contact heeft opgenomen tijdens zijn detentie Zakenman verliest in China zijn Nederlandse paspoort Hij blijft langer dan hem volgens zijn visum is toegestaan en als hij op weg is om zijn inmiddels gevonden paspoort op te halen wordt hij door de Chinese politie aangehouden wegens illegaal verblijf Hij wordt een maand onder zware omstandigheden vastgezet in een Chinese gevangenis De man gaf aan

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22gedetineerde%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  luisteren Nieuwsbericht 6 maart 2015 Nationale ombudsman bezoekt Bonaire St Eustatius en Saba in maart Inwoners van Bonaire St Eustatius en Saba die klachten hebben over de behandeling door de overheid kunnen in maart de Nationale ombudsman bezoeken Lees verder Onderwerpen caribisch nederland bezoek klachten Nieuwsbericht 31 oktober 2014 Nationale ombudsman bezoekt Bonaire St Eustatius en Saba in november Inwoners van Bonaire St Eustatius en Saba die klachten hebben over de behandeling door de overheid kunnen in november de Nationale ombudsman bezoeken Lees verder Onderwerpen caribisch nederland bezoek klachten Tekstpagina 8 april 2015 Uw privacy De Nationale ombudsman vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers die bij de Nationale ombudsman een klacht indienen en andere bezoekers van de website belangrijk Lees verder Onderwerpen persoonsgegevens cookies Rapport 2 april 2015 2015 068 Politie Leeuwarden wekte schijn van partijdigheid met uitreiken toegangsontzegging buurthuis Een man denkt bezoek te krijgen van de wijkagent van de politie Leeuwarden om te kunnen bespreken hoe de voorzitter van een buurthuis hem uit het pand heeft gezet Maar de wijkagent reikt de man een formulier uit met daarop het logo van de politie voor de toegangsontzegging voor het buurthuis voor een jaar De Nationale ombudsman vindt dat het buurthuis de ontzegging had moeten uitreiken en niet de wijkagent om alle schijn van partijdigheid te voorkomen Bovendien was uitleg nodig over het gebruik van het standaardformulier voor een horecaontzegging in het geval van een buurthuis Lees verder Onderwerpen Politie partijdigheid toegangsontzegging Rapport 2 april 2015 2015 065 Gemeente Ouder Amstel hoefde geen toestemming te vragen voor bewaren gegevens burgerlijke staat Een vrouw klaagt dat de gemeente Ouder Amstel zonder haar toestemming aantekeningen van een medewerker Burgerzaken over haar burgerlijke staat heeft bewaard Maar de Nationale ombudsman constateert dat haar toestemming niet nodig was omdat de Wet

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22bezoek%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  beslissing nam had hij het verhaal van de vader moeten horen De ombudsman doet de aanbeveling dat ook bezoekers een klacht mogen indienen bij DJI en dit onder de aandacht te brengen bij gevangenisdirecteuren de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming Lees verder Onderwerpen minister van veiligheid en justitie gevangenis gedetineerde bezoek luisteren Nieuwsbericht 6 maart 2015 Nationale ombudsman bezoekt Bonaire St Eustatius en Saba in maart Inwoners van Bonaire St Eustatius en Saba die klachten hebben over de behandeling door de overheid kunnen in maart de Nationale ombudsman bezoeken Lees verder Onderwerpen caribisch nederland bezoek klachten Nieuwsbericht 24 november 2014 Kinderombudsman over 25 jaar kinderrechtenverdrag Het Kinderrechtenverdrag bestaat 25 jaar Kinderombudsman Marc Dullaert vindt 25 jaar Kinderrechtenverdrag zeker een feestje waard Lees verder Onderwerpen 25 jaar Kinderrechtenverdrag kinderombudsman kinderrechten Rapport 4 juni 2015 2015 091 UWV geeft deskundigenoordeel in re integratiezaak over werkgever zonder hoor en wederhoor Een zieke werkneemster wil weten of haar werkgever voldoende doet om haar weer aan het werk te helpen Ze vraagt het UWV om een deskundigenoordeel Het UWV belt de contactpersoon bij haar werkgever op een ongelukkig moment Er ontstaat een misverstand over wie wie zal terugbellen Er volgt geen telefoongesprek meer Het UWV komt vervolgens met het oordeel dat de werkgever onvoldoende doet De werkgever klaagt hierover en ook over de manier waarop het UWV die klacht vervolgens behandelt De ombudsman oordeelt dat het UWV onvoldoende hoor en wederhoor heeft toegepast en daarom schiet ook de motivering van het oordeel te kort Lees verder Onderwerpen uwv deskundigenoordeel arbeidsdeskundige hoor en wederhoor motiveringsvereiste Nieuwsbericht 1 april 2015 Substituut ombudsman Addie Stehouwer over eerstelijns klachtafhandeling De Nationale ombudsman wil gemeenten ondersteunen bij de versterking van hun eerstelijns klachtbehandeling De meeste gemeenten hebben hun handen vol aan het vat krijgen op hun nieuwe taken Laat ons meedenken daar zijn we voor Lees verder Onderwerpen decentralisatie gemeenten Zorg jeugd en gezin Nieuwsbericht 31 oktober 2014 Nationale ombudsman bezoekt Bonaire St Eustatius en Saba in november Inwoners van Bonaire St Eustatius en Saba die klachten hebben over de behandeling door de overheid kunnen in november de Nationale ombudsman bezoeken Lees verder Onderwerpen caribisch nederland bezoek klachten Nieuwsbericht 6 april 2015 Senior klachtbehandelaar Jan Prins Klacht is spiegel voor organisatie Schiet niet direct het juridisch traject in Behandel elke burger zoals je zou willen dat je moeder behandeld wordt Met egards Door goed te luisteren Lees verder Onderwerpen decentralisatie Zorg jeugdzorg gemeenten Column 4 april 2015 Ik ben uw nieuwe ombudsman Dit is mijn eerste column als uw nieuwe Nationale ombudsman Graag stel ik mij voor Mijn naam is Reinier van Zutphen Afgelopen dinsdag ben ik beëdigd door de voorzitter van de Tweede Kamer De dag daarna ben ik officieel aan het werk gegaan Lees verder Onderwerpen nationale ombudsman no reinier van zutphen Rapport 26 januari 2015 2015 015 IND had uit zichzelf moeten uitleggen waarom hij aanvullend gehoor asielaanvragen bij nader inzien niet nodig vond Een man en een vrouw krijgen via hun advocaat bericht dat een

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22luisteren%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/109 Aangifte tegen de politie Den Haag | Nationale ombudsman
  van een proces verbaal naar aanleiding van een mutatie Volgens de minister is dit ook niet ongebruikelijk Met het proces verbaal heeft het OM de beslissing tot niet vervolging kracht kunnen bijzetten aldus de minister Ten aanzien van de klacht dat het OM geen kopie van het proces verbaal heeft verstrekt merkt de minister het volgende op Volgens de minister is het proces verbaal een strafvorderlijk gegeven in de zin van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens Wjsg Het proces verbaal maakt onderdeel uit van een strafdossier naar aanleiding van de aangifte van verzoeksters cliënt van poging tot mishandeling dan wel poging tot doodslag De cliënt van verzoekster is als verdachte aangemerkt ter zake vernieling De minister is van mening dat het OM op basis van de Wjsg niet gehouden is om verzoekster en haar cliënt een afschrift van het proces verbaal te verstrekken Wel heeft verzoekster het recht om het proces verbaal in te zien artikel 39i Wjsg zie Achtergrond Bij brief van 22 mei 2014 heeft het OM verzoekster aangeboden om het dossier in te zien De minister is wel van mening dat dit aanbod eerder dan na afhandeling van de klachtprocedure bij het OM aan verzoekster en haar cliënt had kunnen worden gedaan Volgens de minister is verzoekster hierdoor echter niet in haar belangen geschaad Standpunt verzoekster Verzoekster stelt dat in het proces verbaal is vastgelegd wat zij zou hebben gezegd tijdens een telefoongesprek terwijl niet vooraf kenbaar was gemaakt dat een proces verbaal zou worden opgemaakt en geen sprake is geweest van hoor en wederhoor Verzoekster herkent zich niet in de weergave van haar aandeel van het telefoongesprek Volgens verzoekster is de weergave in het proces verbaal gebruikt om tot een sepotbeslissing te komen Verzoekster wijst erop dat de politie de bevoegdheid heeft om processen verbaal op te stellen maar dit dient te gebeuren in het kader van een opsporingsonderzoek In dit geval is het proces verbaal niet opgesteld in verband met een dergelijk onderzoek op het moment van het telefoongesprek was er nog geen aangifte tegen de politieambtenaar gedaan aldus verzoekster Verzoekster is van mening dat met het opstellen van het proces verbaal sprake is van misbruik van bevoegdheid Verzoekster is van mening dat het op deze manier niet meer mogelijk is om als advocaat gesprekken te voeren met de politie of het OM omdat zij gebruik dan wel misbruik kunnen maken van hun bevoegdheid om een proces verbaal op te stellen Dit zorgt ervoor dat het noodzakelijke vertrouwen tussen advocaten en de politie het OM wordt aangetast Verder vindt verzoekster het uitermate vreemd dat het OM weigert een kopie van het proces verbaal te verstrekken In de sepotbeslissing wordt geciteerd uit het proces verbaal en daarom wil verzoekster weten wat er precies in het proces verbaal staat en op welke wijze dit tot stand is gekomen Inmiddels heeft verzoekster het proces verbaal ingezien en is gebleken dat het proces verbaal op 6 mei 2013 is opgemaakt Stukken Uit de stukken die de Nationale ombudsman

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/109 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  de leerplichtambtenaren de schoolgang nadelig beïnvloeden door onnodig een proces verbaal uit te schrijven en door haar zoon ongevraagd in contact te brengen met zijn vader tijdens een gesprek op school De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman vinden dat de leerplichtambtenaren te snel zijn overgegaan tot het opmaken van een proces verbaal Zij hadden uitgaande van het leerrecht meer moeten zoeken naar maatwerk buiten het gewone onderwijsaanbod in samenwerking met anderen Ook de mogelijkheid van hulpverlening is niet volledig benut omdat de Raad voor de Kinderbescherming er niet bij betrokken is Het valt de leerplichtambtenaar niet aan te rekenen dat de school de vader had uitgenodigd voor het gesprek de vader had daar om verzocht en de school stelt dat zij niet op de hoogte was van een contactverbod tussen vader en zoon Lees verder Onderwerpen gemeente leerplicht leerplichtwet overtreding Rapport 26 november 2014 2014 180 Openbaar Ministerie heeft onvoldoende oog voor slachtoffer ernstig verkeersongeluk Een meisje wordt op haar fiets aangereden en raakt ernstig gewond Ze doet hiervan aangifte maar hoort daarna helemaal niets over de behandeling hiervan Omdat zij niet kan ontdekken wat er strafrechtelijk aan de hand is schakelt zij een advocaat in Die ontdekt dat de automobilist die het meisje heeft aangereden van het Openbaar Ministerie OM een transactievoorstel heeft gekregen De automobilist heeft dit betaald waarmee de zaak is gesloten Doordat het meisje hier niets van wist heeft zij niet tijdens het strafproces de schade kunnen verhalen Hiervoor moet zij een civielrechtelijke procedure starten De advocaat vraagt aan het arrondissementsparket Amsterdam om vergoeding van de kosten hiervan maar dit verzoek wordt afgewezen Hij klaagt ook dat het meisje niet op de hoogte is gehouden over de behandeling van haar aangifte Het arrondissementsparket vertelt de oorzaak hiervan het meisje is per abuis niet geregistreerd als slachtoffer Verder zegt het arrondissementsparket dat het meisje een klacht had kunnen indienen tegen het transactievoorstel Maar de advocaat stelt dat het meisje niet over deze mogelijkheid was geïnformeerd binnen de beklagtermijn De Nationale ombudsman concludeert na onderzoek dat het meisje ten onrechte buiten beeld is gehouden als slachtoffer Door de late summiere en niet inhoudelijke reactie heeft het OM niet laten zien dat het werkelijk heeft geluisterd naar wat het meisje dwars zat De ombudsman geeft de minister van Veiligheid en Justitie in overweging het meisje een tegemoetkoming in haar advocaatkosten toe te kennen Lees verder Onderwerpen openbaar ministerie om aanrijding fiets slachtoffer verkeersongeval aangifte onvoldoende Rapport 26 november 2014 2014 174 Politie Eenheid Rotterdam mocht in proces verbaal inhoud geluidsopname vastleggen Een vrouw verlaat haar vriend met haar kindje en doet bij de politie van de Eenheid Rotterdam aangifte van telefonisch geuite bedreiging door haar vriend De politieambtenaar beluistert een geluidsopname die de vrouw van de bedreiging heeft gemaakt en neemt deze met een microfoon op De politieambtenaar legt in het proces verbaal vast dat de man heeft gedreigd zijn vriendin en kindje te vermoorden als ze hem zouden verlaten De man weet niets van deze aangifte en treft

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22proces-verbaal%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/107 Huiselijk geweld in Den Haag | Nationale ombudsman
  zeker van dat hij zijn ellenbogen daarbij niet heeft gebruikt en dat hij verzoeker zijn hoofd of nek ook niet heeft geraakt Vervolgens heeft politieambtenaar X de slaapkamerdeur dichtgetrokken Hij weet niet meer of hij de deur nu wel of niet heeft dichtgehouden Omdat verzoeker en zijn vriendin niet wensten te verklaren en er geen sporen van buitensporig geweld bij hen werden aangetroffen hebben zij besloten om weg te gaan Verklaring politieambtenaar Y Tijdens de interne klachtbehandeling bij de politie legde ook politieambtenaar Y een verklaring af Deze verklaring is op hoofdpunten gelijkluidend aan die van politieambtenaar X waarbij de volgende aanvullingen zijn te plaatsen Politieambtenaar Y verklaarde dat zij de vriendin van verzoeker niet in de hal zag staan toen zij en haar collega aan de voordeur met verzoeker praatten Ze zijn al pratende de woning in gelopen Politieambtenaar Y heeft vervolgens met de vriendin gepraat Zij was nog een beetje geëmotioneerd en in het begin verdedigde zij verzoeker Ze had geen zichtbare verwondingen Aan het einde van de gesprekken hebben ze aan beide partijen de procedures in het geval van huiselijk geweld uitgelegd Standpunt politiechef De politiechef liet weten bij zijn eerdere oordeel te blijven en verwees hiervoor naar zijn beslissing van 15 januari 2014 Ten aanzien van het binnentreden heeft de politiechef in zijn brief van 15 januari 2104 gesteld dat huiselijk geweld onaanvaardbaar is en dat de politie in de aanpak van huiselijk geweld een expliciete taak heeft in de opsporing het bieden van hulp en het stoppen van geweld De politiechef liet weten dat er een melding was binnengekomen van huiselijk geweld en dat de betrokken politieambtenaren constateerden dat verzoeker en zijn vriendin geëmotioneerd waren Onbekend was of er andere personen in de woning aanwezig waren Zij hadden ook geen contact met de vriendin van verzoeker De politie moet een goede risicotaxatie in de crisis op dat moment maken Hierbij wordt een gesprek met betrokkenen gevoerd en de concrete situatie in de woning bekeken De betrokken politieambtenaren zijn dan ook de woning binnen gegaan om te kunnen beoordelen en verder geweld te voorkomen Daarbij merkte de politiechef op dat gelet op de reacties bij eerdere geweldsincidenten de samenleving in dit soort situaties ook een actieve opstelling en direct handelend optreden van de politie verwacht ter voorkoming van verder geweld en of letsel Het terstond binnentreden in de woning was nodig ter voorkoming of bestrijding van een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen De politieambtenaren waren dan ook bevoegd om zonder machtiging binnen te treden aldus de politiechef Wat betreft het gebruikte fysieke geweld liet de politiechef weten dat het gebruikelijk is bij huiselijk geweld de betrokkenen gescheiden van elkaar te horen Verzoeker en zijn vriendin zijn gescheiden van elkaar gehoord en het staat vast dat verzoeker bij de effectuering daarvan teruggeduwd is in een kamer en de deur hiervan gesloten is gehouden Verzoeker zou voortdurend hebben geschreeuwd en was niet voor rede vatbaar De politiechef is van oordeel dat het op deze manier scheiden van verzoeker en zijn vriendin een gerechtvaardigde ordemaatregel was en dat er geen aanwijzingen zijn dat hierbij disproportioneel geweld is toegepast Daarbij was het optreden proportioneel en in verhouding tot het beoogde doel namelijk het maken van een risicotaxatie Op vragen van de Nationale ombudsman liet de politiechef nog weten dat in zijn algemeenheid bij meldingen over huiselijk geweld de achtergrondinformatie over de bewoners en of betrokkenen automatisch aan de politieambtenaren die ter plaatse gaan wordt verstrekt door de meldkamer De betrokken politieambtenaren X en Y kunnen zich niet meer herinneren of dit in dit geval ook is gebeurd De politiechef liet desgevraagd weten dat er op 25 juni 2012 een onderzoek door de politie naar verzoeker was ingesteld naar aanleiding van de melding dat hij geweld zou hebben gebruikt tegen zijn vriendin Na ter plaatse te zijn geweest en eerst met de vriendin in de woning te hebben gesproken en enige tijd daarna buiten met verzoeker zijn de agenten weer vertrokken omdat zij de vermeende mishandeling hadden ontkend en zij ook verder niets constateerden Mutatie Op verzoek van de Nationale ombudsman legde de politiechef de mutatie over die politieambtenaren X en Y die dag opmaakten Deze is grotendeels gelijkluidend aan de verklaringen die X en Y hebben afgelegd met dit verschil dat toen zijl ter plaatse kwamen zij geen geschreeuw hoorden Aanwijzing Huiselijk geweld In de Aanwijzing huiselijk geweld en eergerelateerd geweld van het Openbaar Ministerie 2010A010 in werking getreden op 1 juni 2010 wordt onder huiselijk geweld verstaan geweld dat door iemand uit de huiselijk kring van het slachtoffer wordt gepleegd Huiselijk geweld kent vaak een structureel karakter en er is een hoog recidiverisico Slachtoffers durven vaak geen aangifte te doen of denken dat politie en justitie aan een aangifte geen gevolg geven De aanpak van huiselijk geweld is dat er zoveel mogelijk strafrechtelijk wordt ingegrepen bij meldingen van huiselijk geweld teneinde het geweld te stoppen en herhaling te voorkomen Het waarborgen van de veiligheid het inschakelen van verwijzen naar hulpverlening en de aandacht voor kinderen vormen andere belangrijke aandachtspunten Werkproces politie Den Haag De politie Den Haag heeft een eigen werkproces dat volgt uit de Aanwijzing Huiselijk geweld Hierin staan meerdere fasen beschreven Voor dit onderzoek is het volgende van belang Fase 1 spreekt van het melden van huiselijk geweld Na een melding verzamelt de meldkamercentralist informatie Fase 2 gaat over het ter plaatse gaan en het binnentreden van de woning Er staat opgenomen dat de politieambtenaren zich voor het binnentreden dienen te legitimeren en het doel van hun komst mee dienen te delen Verder staat er opgenomen dat een machtiging tot binnentreden niet vereist is als ter voorkoming of bestrijding van ernstig onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen terstond de woning moet worden binnengetreden Fase 3 spreekt over het horen van de betrokkenen en getuigen De politieambtenaren spreken achtereenvolgens het slachtoffer de getuigen de betrokkenen en de pleger Daarna vormen zij zich een beeld van de situatie Indien er

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/107 (2015-08-09)
  Open archived version from archive