archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  6 juli 2015 Nationale ombudsman start onderzoek naar openbaar lichaam Bonaire Trage afhandeling van klachten en het herhaaldelijk uitblijven van reacties op verzoeken door het openbaar lichaam Bonaire OLB is voor de Nationale ombudsman aanleiding om een formeel onderzoek te starten naar vijf zaken Lees verder Onderwerpen openbaar lichaam Bonaire klachtbehandeling onderzoek dienstverlening caribisch nederland Nieuwsbericht 21 april 2015 Gemeenten leren van klachten van burgers Gemeenten investeren in een goede behandeling van klachten van burgers Dit is een van de uitkomsten van het congres Terug aan tafel dat de Nationale ombudsman onlangs organiseerde Lees verder Onderwerpen decentralisatie congres gemeenten klachtbehandling Tekstpagina 7 mei 2015 Leveranciers Zaken doen met de Nationale ombudsman Hier leest u hoe de Nationale ombudsman te werk gaat bij het verlenen van opdrachten en het aangaan van contracten met leveranciers Lees verder Onderwerpen inkoopbeleid algemene voorwaarden volmacht en mandaat informatiebeveiliging integriteit facturen klachten Nieuwsbericht 6 november 2014 Over de website van de Nationale ombudsman Sinds half september heeft de Nationale ombudsman een nieuwe website Lees verder Onderwerpen nationale ombudsman no nieuwe website website dienstverlening klachten overheid Nieuwsbericht 9 december 2014 Het eerste Ombudscafé Wat een goed initiatief dat was steevast de eerste reactie op de primeur van het Ombudscafé Lees verder Rapport 7 mei 2015 2015 080 CJIB is voor burgers nog steeds goed bereikbaar ondanks afschaffing van fax Sinds 1 mei 2013 is het CJIB voor burgers niet meer bereikbaar per fax Een man dient een klacht in bij het CJIB omdat er een betaling niet is geaccepteerd wegens het niet vermelden van een betalingskenmerk In dit kader stuurt de man een brief per fax naar het CJIB Als dit niet meer mogelijk blijkt klaagt hij hierover en zodoende ook over de slechte bereikbaarheid De Nationale ombudsman doet navraag en daaruit blijkt dat de klacht wel

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22dienstverlening%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  habitante di Bonaire St Eustatius òf Saba ku tin keho riba trato ku nan ta risibí di gobièrnu por akudí serka Nationale ombudsman den luna di mart Lees verder Onderwerpen caribisch nederland Nieuwsbericht 4 maart 2015 Nationale ombudsman ta bini Bonaire St Eustatius i Saba na mart Tur habitante di Bonaire St Eustatius òf Saba ku tin keho riba trato ku nan ta risibí di gobièrnu por akudí serka Nationale ombudsman den luna di mart Lees verder Onderwerpen caribisch nederland Nieuwsbericht 4 maart 2015 Nationale ombudsman ta bini Bonaire St Eustatius i Saba na mart Tur habitante di Bonaire St Eustatius òf Saba ku tin keho riba trato ku nan ta risibí di gobièrnu por akudí serka Nationale ombudsman den luna di mart Lees verder Onderwerpen caribisch nederland Column 6 juni 2015 Waar is mijn eigen geld Sinds oktober 2010 behandel ik klachten van burgers van St Eustatius Saba en Bonaire Dwight woont op St Eustatius en stuurt in oktober 2014 een wanhopige brief naar de Nationale ombudsman Lees verder Onderwerpen caribisch nederland sint eustatius teruggaaf belastingdienst Nieuwsbericht 31 oktober 2014 Nationale ombudsman bezoekt Bonaire St Eustatius en Saba in november Inwoners van Bonaire St Eustatius en Saba die klachten hebben over de behandeling door de overheid kunnen in november de Nationale ombudsman bezoeken Lees verder Onderwerpen caribisch nederland bezoek klachten Nieuwsbericht 29 oktober 2014 De Nationale ombudsman ta na Bonaire St Eustatius i Saba den novèmber Tur habitante di Bonaire St Eustatius i Saba ku tin keho riba trato ku nan a risibí di gobièrnu por akudí na de Nationale ombudsman den novèmber Lees verder Tekstpagina 24 februari 2015 Medewerkers aan het woord De Nationale ombudsman beschikt over ongeveer 160 enthousiaste en bevlogen medewerkers die hem helpen in zijn werk Deze medewerkers zetten zich in om problemen tussen burgers

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22caribisch+nederland%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/090 Gemeente Weststellingwerf informeert EU-onderdanen onvoldoende over indienen Y32 formulier voor deelname Europese verkiezingen | Nationale ombudsman
  van goede informatieverstrekking houdt in dat de overheid ervoor zorgt dat de burger de juiste informatie krijgt en dat deze informatie klopt en volledig en duidelijk is Zij verstrekt niet alleen informatie als de burger erom vraagt maar ook uit zichzelf Dat betekent onder andere dat een overheidsinstantie ervoor moet zorgen dat informatie tijdig beschikbaar en goed vindbaar is Stemrecht voor alle burgers is een belangrijk fundament voor een democratische samenleving Dat maakt dat de overheid zich in moet zetten om de burgers de gelegenheid te bieden van hun stemrecht gebruik te maken Informatieverstrekking vormt daarbij een belangrijk onderdeel Dat de overheid dit ook voor EU onderdanen belangrijk vindt blijkt uit de Kieswet en uit de circulaires die het Ministerie van BZK hierover aan de gemeente stuurt Het is aan elke gemeente afzonderlijk om vast te stellen op welke manier zij dit uitvoert Een behoorlijke uitvoering vergt wel dat een gemeente handelt conform de Kieswet en er voldoende voor zorgt dat de EU onderdanen tijdig een bewuste keuze kunnen maken over de mogelijkheid om in Nederland te stemmen Uit het vijfde lid van artikel Y32 van de Kieswet blijkt dat de gemeente waar een EU onderdaan zich voor het eerst in Nederland vestigt deze EU onderdaan een formulier toe moet sturen waarmee hij zich in Nederland als kiesgerechtigde kan registreren De heer Kournik vestigde zich vanuit een andere Nederlandse gemeente in Weststellingwerf Daarom rustte op de gemeente Weststellingwerf niet de wettelijke verplichting om hem persoonlijk een Y32 formulier toe te sturen De gemeente Weststellingwerf heeft ervoor gekozen om de heer Kournik voorafgaand aan de EU verkiezingen niet persoonlijk aan te schrijven Dat is een keuze die een gemeente mag maken en die past binnen de grenzen van de wettelijke verplichtingen die gemeenten hebben Dat ligt anders voor de verplichting om tijdig en actief in algemenere zin informatie te verspreiden De gemeente heeft aangegeven dat de heer Kournik op de hoogte moest zijn van het feit dat hij om te kunnen stemmen een Y32 verklaring in moest dienen Zij heeft bij de gemeente waar Kournik eerst woonde navraag gedaan Deze gemeente liet weten dat alle EU onderdanen een half jaar voorafgaand aan de verkiezingen een Y32 verklaring ontvingen De heer Kournik zou ook zo n verklaring hebben ontvangen De heer Kournik kon zich niet herinneren of hij die verklaring had ontvangen Hij heeft de vorige keer in Tsjechië gestemd Of de heer Kournik de verklaring toentertijd heeft ontvangen of niet doet niet af aan de verplichting van de gemeente om in ieder geval op grond van het negende lid van artikel Y32 van de Kieswet voorafgaand aan de EU verkiezingen in algemene zin actieve informatie te verspreiden over de mogelijkheden van EU onderdanen om in Nederland te stemmen De gemeente heeft naar eigen zeggen in maart 2014 informatie over de Europese verkiezingen in de huis aan huisbladen gepubliceerd Gezien de termijn van zes weken voorafgaand aan de datum van de kandidaatstelling 8 april 2014 die in het negende lid van artikel Y32 van de Kieswet wordt genoemd is dat in ieder geval niet tijdig geweest De informatie die de gemeente in de huis aan huisbladen liet opnemen maakte slechts in algemene zin gewag van komende verkiezingen Voor nadere informatie verwees de gemeente naar haar eigen website en naar de website www verkiezingen2014 nl Wellicht stond op de website verkiezingen2014 duidelijke informatie voor EU onderdanen maar dat is niet voldoende In de informatie in de huis aan huisbladen en op de website van de gemeente attendeerde de gemeente EU onderdanen niet op hun bijzondere positie In de huis aan huisbladen werd met geen woord gerept over EU onderdanen Op de eigen website vermeldde de gemeente dat onder andere EU onderdanen die ouder dan 18 jaar zijn en het stemrecht niet hebben verloren kunnen stemmen Hiermee wordt via beide informatiebronnen op geen enkele manier een voorbehoud gemaakt of aangegeven dat EU onderdanen alleen in Nederland kunnen stemmen als zij een Y32 verklaring indienen of al hebben ingediend Door hierover niets te vermelden kunnen EU onderdanen op het verkeerde been worden gezet Door geen specifieke informatie of een waarschuwing op te nemen in de tekst was de informatie voor de EU onderdanen onvoldoende duidelijk en niet goed vindbaar De gemeente heeft daarmee niet voldaan aan haar verplichting om de informatie voor de EU onderdanen actief beschikbaar te stellen De Nationale ombudsman acht de onderzochte gedraging daarom niet behoorlijk Dit is voor de Nationale ombudsman aanleiding om een aanbeveling te doen CONCLUSIE De Nationale ombudsman acht de klacht gegrond wegens strijd met het vereiste van goede informatieverstrekking AANBEVELING De Nationale ombudsman beveelt het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf aan er bij de volgende EU verkiezingen voor te zorgen dat EU onderdanen tijdig via huis en huisbladen en gemeentelijke website geattendeerd worden op het feit dat zij alleen in Nederland kunnen stemmen als zij een Y32 verklaring hebben ingediend De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen ACHTERGROND 1 Kieswet Artikel Y 31 De kiesgerechtigde niet Nederlander die onderdaan is van een andere lidstaat van de Europese Unie die zijn werkelijke woonplaats in het Europese deel van Nederland heeft neemt aan de verkiezing deel hetzij in het Europese deel van Nederland hetzij in de lidstaat waarvan hij onderdaan is Artikel Y 32 1 Burgemeester en wethouders registreren de kiesgerechtigdheid van de in artikel Y 3 onder b bedoelde personen die ingezetene zijn van de gemeente indien zij daartoe een schriftelijk verzoek hebben ingediend 2 Bij het verzoek vermeldt verzoeker zijn adres van verblijf en voor zover van toepassing de plaats in de lidstaat waarvan hij onderdaan is waar hij het laatst als kiezer was geregistreerd Bij het verzoek legt verzoeker een kopie over van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht Voorts verklaart hij dat hij in de lidstaat waarvan hij onderdaan is niet van het kiesrecht is uitgesloten en dat hij het kiesrecht uitsluitend in Nederland zal uitoefenen 3 Verzoeken die worden ontvangen na de dag van de kandidaatstelling

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/090 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 3 resultaten gevonden Rapport 8 juni 2015 2015 090 Gemeente Weststellingwerf informeert EU onderdanen onvoldoende over indienen Y32 formulier voor deelname Europese verkiezingen Een Tsjechische man die sinds 2009 in Nederland woont wil ook graag in Nederland stemmen voor de verkiezingen van het Europese parlement Hij ontdekt te laat dat hij alleen mag stemmen als hij tijdig een zogenaamd Y32 formulier had ingevuld De man vindt dat de gemeente hem vooraf daarover had moeten informeren De algemene verwijzing op de website van de gemeente naar een speciale verkiezingswebsite voor informatie was onvoldoende er stond voor EU onderdanen geen aparte mededeling bij De Nationale ombudsman acht de klacht gegrond en doet de gemeente de aanbeveling om bij een volgende verkiezing ervoor te zorgen dat EU onderdanen tijdig via huis aan huisbladen en de gemeentelijke website er op worden geattendeerd om een Y32 formulier in te dienen Lees verder Onderwerpen gemeente Europese verkiezingen informatieverstrekking onvolledige informatieverstrekking Y32 formulier Rapport 18 november 2014 2014 162 Gemeente Heerde mag stempas zonder envelop verzenden Een man klaagt dat de gemeente Heerde stempassen met daarop privacygevoelige informatie zonder envelop verzendt Het is niet bij wet geregeld hoe gemeentes stempassen moeten versturen De Nationale ombudsman vindt dat het hier gegevens betreft waarvan het bekend worden bij derden geen ernstige aantasting van de privacy oplevert De kans dat de combinatie van verzoekers naam adres en woonplaatsgegevens met geboortedatum en geslacht vatbaar is voor misbruik is heel klein De gemeente heeft inmiddels besloten de stempassen om praktische redenen verhoogde attentiewaarde de volgende keer in een envelop te verzenden Bijkomend voordeel is

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22Europese+verkiezingen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  voor EU onderdanen geen aparte mededeling bij De Nationale ombudsman acht de klacht gegrond en doet de gemeente de aanbeveling om bij een volgende verkiezing ervoor te zorgen dat EU onderdanen tijdig via huis aan huisbladen en de gemeentelijke website er op worden geattendeerd om een Y32 formulier in te dienen Lees verder Onderwerpen gemeente Europese verkiezingen informatieverstrekking onvolledige informatieverstrekking Y32 formulier Column 23 mei 2015 400 nieuwe buren Rupert houdt via woningwebsite Funda nl het Tilburgse woningaanbod nauwlettend in de gaten Hij zoekt een nieuw huis en heeft er al een paar bezichtigd Die zijn het toch niet helemaal Maar dan dient zich echt een parel van een woning aan Lees verder Onderwerpen gemeente nieuwbouwproject onvolledige informatieverstrekking Rapport 23 december 2014 2014 221 BJZ had ouders beter moeten informeren over einde rol therapeut en had geluidsopnamen over rol voogd moeten beluisteren Een vrouw is gescheiden en haar drie kinderen zijn onder toezicht gesteld van Bureau Jeugdzorg Noord Holland BJZ en krijgen therapie De vrouw wil dat de therapeut vanwege zeer ernstig disfunctioneren de behandeling staakt Ze vertelt dit de gezinsvoogd maar die volgt het verzoek niet op De vrouw klaagt bij BJZ maar BJZ stelt dat er niets aan de hand is en dat de gezinsvoogd goede intenties heeft De Nationale ombudsman concludeert na onderzoek dat de gezinsvoogd van BJZ de ouders had moeten informeren op het moment dat de gebeurtenissen rond de therapeut BJZ zorgen begon te baren en er gesproken werd over vervolgstappen nadat de therapeut door de tuchtrechter was berispt Ook had BJZ de geluidsopnamen van de gesprekken met de gezinsvoogd moeten beluisteren De ombudsman geeft BJZ in overweging om dit alsnog te doen ter evaluatie en lering Lees verder Onderwerpen bureau jeugdzorg bjz toezicht functioneren therapeut gezinsvoogd geluidsopnamen onvolledige informatieverstrekking Rapport 16 september 2014 2014 117 Dienst Justitiële Inrichtingen betaalt stagevergoeding te traag uit Vrouw heeft een dochter die stage heeft gelopen bij een penitentiaire inrichting Deze maakt pas een maand na de stage de eerste maandelijkse vergoeding over maar naar een verkeerd rekeningnummer Als er geen schot in de zaak zit klaagt de vrouw bij de Nationale ombudsman Dan duurt het nog vier maanden voordat de dochter een voorschotbetaling ontvangt Door een technisch probleem en een communicatiefout duurt het nog eens drie maanden voordat alle betalingen en salarisstroken zijn ontvangen De Nationale ombudsman begrijpt niet dat de betaling van de stagevergoeding zo lang heeft moeten duren en vindt de informatieverstrekking onvoldoende Ook is er onvoldoende oog geweest voor de belangen van de vrouw en dochter Lees verder Onderwerpen betaling stagevergoeding onvolledige informatieverstrekking Rapport 25 september 2013 2013 130 Bewoners Gorinchem klagen over onvolledige omschrijving van kapvergunning Gemeente Gorinchem heeft voor zichzelf een kapvergunning aangevraagd bij het oude zwembad in de wijk Lingewijk Noord In de publicatie is de locatie echter zo aangeduid dat bewoners niet begrepen hebben dat het om deze bomen ging Er zijn geen bezwaren binnen gekomen en de gemeente kapt de bomen Omwonende voelt zich hierdoor misleid De Nationale ombudsman constateert

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22onvolledige+informatieverstrekking%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 8 juni 2015 2015 090 Gemeente Weststellingwerf informeert EU onderdanen onvoldoende over indienen Y32 formulier voor deelname Europese verkiezingen Een Tsjechische man die sinds 2009 in Nederland woont wil ook graag in Nederland stemmen voor de verkiezingen van het Europese parlement Hij ontdekt te laat dat hij alleen mag stemmen als hij tijdig een zogenaamd Y32 formulier had ingevuld De man vindt dat de gemeente hem vooraf daarover had moeten informeren De algemene verwijzing op de website van de gemeente naar een speciale verkiezingswebsite voor informatie was onvoldoende er stond voor EU onderdanen geen aparte mededeling bij De Nationale ombudsman acht de klacht gegrond en doet de gemeente de aanbeveling om bij een volgende verkiezing

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22Y32+formulier%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Waar is mijn eigen geld? | Nationale ombudsman
  Maar er gebeurde niets Want sorry we kunnen niet aan St Eustatius uitbetalen Het heeft iets te maken met privacy ofzo Daar kan alleen de Belastingdienst Caribisch Nederland iets aan doen De lokale Belastingdienst deed zijn uiterst best maar liep zelf tegen de muren aan Niemand die iets wist deed of zich op zijn minst inspande om Dwight het geld te laten krijgen waar hij recht op heeft Dwight schrijft mij Ik ben nu wel moe en onzeker of ik dit geld ooit zal ontvangen De moeite die het mij kost De telefoontjes die ik steeds had gepleegd naar Bonaire St Maarten en hier Op een gegeven moment dekt dat geld de kosten Ik hoef niet zo hard te werken om te ontvangen waar ik al recht op heb Barend een van de onderzoekers van mijn bureau zoekt het uit en belt rond En dan gebeurt het wat Dwight niet lukte Het geld wordt gestort Eindelijk heeft Dwight gekregen waar hij recht op had En gelukkig heeft de Belastingdienst Caribisch Nederland hier van geleerd De Belastingdienst Caribisch Nederland kan en mag vanaf nu alle oude bedragen van vóór 2010 zelfstandig aan de betrokkenen uitbetalen Mensen die recht hebben op geld moeten dat zo snel mogelijk krijgen dat is namelijk hún geld gefingeerde naam Onderwerpen caribisch nederland sint eustatius teruggaaf belastingdienst Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Nieuwsbericht 11 december 2012 Ombudsman bevoegd over alle overheidsinstanties op Caribisch Nederland Vanaf 10 oktober 2012 is de Nationale ombudsman bevoegd om klachten te behandelen over de lokale besturen op de eilanden Bonaire Sint Eustatius en Saba Lees verder Landingspagina 21 augustus 2014 Klachten over de lokale overheid Rijksdienst Caribisch Nederland de politie of het Openbaar Ministerie De Nationale ombudsman helpt u graag De lokale overheid de Rijksdienst Caribisch

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/columns/2015/waar-is-mijn-eigen-geld (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 8 resultaten gevonden Nieuwsbericht 31 oktober 2014 Nationale ombudsman bezoekt Bonaire St Eustatius en Saba in november Inwoners van Bonaire St Eustatius en Saba die klachten hebben over de behandeling door de overheid kunnen in november de Nationale ombudsman bezoeken Lees verder Onderwerpen caribisch nederland bezoek klachten Column 6 juni 2015 Waar is mijn eigen geld Sinds oktober 2010 behandel ik klachten van burgers van St Eustatius Saba en Bonaire Dwight woont op St Eustatius en stuurt in oktober 2014 een wanhopige brief naar de Nationale ombudsman Lees verder Onderwerpen caribisch nederland sint eustatius teruggaaf belastingdienst Tekstpagina 17 september 2014 Over de Nationale ombudsman De Nationale ombudsman behandelt klachten van burgers over de overheid De Nationale ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig Hij doet zijn werk samen met zo n 170 medewerkers Reinier van Zutphen is sinds 1 april 2015 Nationale ombudsman Lees verder Tekstpagina 30 juli 2014 Feiten Cijfers Wilt u meer weten over de klachten die de Nationale ombudsman ontvangt Lees verder Onderwerpen klachten aanbevelingen overheidsinstanties Nieuwsbericht 27 maart 2014 Medewerkers ombudsman brengen werkbezoek aan Caribisch Nederland Vanaf maandag 31 maart zijn medewerkers van de Nationale ombudsman in Caribisch Nederland om klachten van burgers over de overheid in ontvangst te nemen Lees verder Onderwerpen caribisch nederland zvk klachtbehandeling belastingdienst openbaar ministerie zorgverzekeringskantoor caribisch nederland Nieuwsbericht 26 maart 2014 Nationale ombudsman ziet kloof tussen groepen burgers ontstaan De Nationale ombudsman constateert in zijn jaarverslag over 2013 Persoonlijk of niet Digitaal of niet dat de overheid de dienstverlening niet op álle burgers afstemt Daardoor dreigt een grote groep burgers de regie op het eigen leven te verliezen en ontstaat er een kloof tussen burgers die mee kunnen en hen die dat niet lukt Lees verder Onderwerpen overheid dienstverlening Frank van Dooren veteranenombudsman bestaansminimum maatwerk Nieuwsbericht

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22sint+eustatius%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive