archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  als de wens bestaat tot juridisch bijstand bij het gesprek De minister heeft dit tijdens het onderzoek van de ombudsman erkend Lees verder Onderwerpen nederlandse ambassade visumaanvraag juridische bijstand advocaat informatieverstrekking Column 11 oktober 2014 Goed op weg bij Domeinen Roerende Zaken Kan Richard bij Domeinen Roerende Zaken DRZ een auto kopen en direct meenemen naar zijn woonplaats in Duitsland Hij belt met die vraag naar DRZ en krijgt te horen dat hij een bieding kan doen Lees verder Onderwerpen domeinen roerende zaken rijksdienst voor het wegverkeer rdw Rapport 7 oktober 2014 2014 133 Ambassade moet duidelijk informeren over proces visumaanvraag De twee zwagers van verzoekers wonen in Cuba en wilden verzoeker en zijn vrouw in Nederland bezoeken Verzoeker klaagt dat de zwagers door gebrekkige dienstverlening meerdere keren een paar honderd kilometer naar de Nederlandse ambassade in Havana hebben moeten reizen voor de visumaanvraag Na een afwijzing van de aanvraag meldden de zwagers zich ten bate van een nieuwe aanvraag voor een diepte interview bij de ambassade Zij moesten hiervoor de volgende dag terugkomen omdat ze geen afspraak hadden gemaakt Verzoeker heeft diverse keren nieuwe stukken moeten inleveren Uiteindelijk zijn de visa wel uitgereikt De Nationale ombudsman vindt dat de ambassade de zwagers uit zichzelf had moeten informeren over de noodzaak tot het maken van een afspraak voor een diepte interview Lees verder Onderwerpen nederlandse ambassade visumaanvraag informatieverstrekking Column 4 oktober 2014 Platzak met vakantie Na een drukke tijd van studeren is Pauline hard toe aan vakantie En dan is het eindelijk zover ze staat op Schiphol Het vakantieplezier kan beginnen Denkt ze Lees verder Onderwerpen douane openstaande boete cjib om schiphol Rapport 23 september 2014 2014 123 DT V moet maatwerk leveren bij wel of niet presenteren asielzoekster bij ambassade Vrouw afkomstig uit Nigeria dient in 2002 bij de Immigratie en Naturalisatiedienst IND een verzoek in om toelating als asielgerechtigde Dit verzoek wordt afgewezen en ze wordt uitgezet naar Spanje In 2002 keert ze terug naar Nederland en in 2011 krijgt ze hier een dochter In 2013 nadat ze hier is aangetroffen en in vreemdelingenbewaring is gezet dient ze een nieuw asielverzoek in het belang van haar dochter Dit verzoek wordt ook afgewezen en haar advocaat dient zowel een beroepschrift als een verzoek tot het treffen van een voorlopig voorziening in bij de rechtbank Het beroep wordt gegrond verklaard en de IND moet opnieuw een beslissing nemen Het asielverzoek wordt weer afgewezen en de advocaat gaat ook daarvan in beroep Intussen heeft de DT V haar tweemaal zowel voor als na de uitspraak van de rechter gepresenteerd bij de Nigeriaanse ambassade om daar reisdocumenten voor haar te krijgen De ombudsman oordeelt dat beide presentaties niet behoorlijk waren Lees verder Onderwerpen dienst terugkeer vertrek dt v asielaanvraag vreemdelingen immigratie en naturalisatiedienst ind Rapport 15 september 2014 2014 115 Man had ruim op tijd bij de ambassade visum moeten aanvragen Man wil met zijn zoon van Ghana naar Nederland reizen Voor de zoon is een machtiging tot voorlopig verblijf mvv nodig

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=3&thema=Buitenland (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  overheid Lees verder Onderwerpen digid digitale dienstverlening Logius digitalisering Nieuwsbericht 8 juli 2014 Nationale ombudsman hekelt betaalgedrag overheid aan ondernemers Meer dan de helft van de gemeenten betaalt facturen van ondernemers te laat De overheid brengt ondernemers hiermee in de problemen en geeft niet het goede voorbeeld Lees verder Onderwerpen overheid ondernemers facturen betaalgedrag onderzoek betaling Column 28 juni 2014 Noodkreet onbeantwoord Vandaag op Veteranendag worden zo n 130 000 veteranen bedankt voor hun inzet voor vrede Veteranen hebben vaak met gevaar voor eigen leven een belangrijke taak vervuld voor Nederland Voor een deel van hen blijft dat niet zonder consequenties Lees verder Onderwerpen defensie veteranenombudsman om kinderen zelfdoding Nieuwsbericht 17 juni 2014 Ombudsman respecteert besluit van Woerkom Het instituut van de Nationale ombudsman heeft kennisgenomen van de brief met de mededeling dat Guido van Woerkom zich heeft teruggetrokken als de door de Tweede Kamer verkozen Nationale ombudsman Lees verder Onderwerpen tweede kamer Frank van Dooren Column 7 juni 2014 Flexibel werk Joshua is bedrijfsarts Ook bedrijfsartsen gaan wel eens op vakantie Moet kunnen natuurlijk en zeker omdat hij vervanging heeft geregeld Maar eenmaal op de camping in Italië blijkt zijn werk toch even voor te moeten gaan Lees verder Onderwerpen uwv verzekeringsarts om bedrijfsarts wia uitkering boete Nieuwsbericht 5 juni 2014 Guido van Woerkom gekozen tot Nationaal ombudsman De Tweede Kamer heeft ingestemd met de benoeming van Guido van Woerkom tot Nationale ombudsman Lees verder Onderwerpen Benoeming Frank van Dooren tweede kamer onzekerheid om Nieuwsbericht 28 mei 2014 Guido van Woerkom beoogd Nationale ombudsman De Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken draagt Guido van Woerkom voor als Nationale ombudsman Van Woerkom is nu nog hoofddirecteur van de ANWB Lees verder Onderwerpen tweede kamer Benoeming Frank van Dooren Nieuwsbericht 15 mei 2014 Veteraan onnodig lang in onzekerheid Het Ministerie van Defensie

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=4&thema=Buitenland (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  verliezen en ontstaat er een kloof tussen burgers die mee kunnen en hen die dat niet lukt Lees verder Onderwerpen overheid dienstverlening Frank van Dooren veteranenombudsman bestaansminimum maatwerk Rapport 20 maart 2014 2014 020 Verzoek om vrijstelling overdrachtsbelasting wegens reorganistatie van een stichting Stichting Particulier Fonds is gevestigd op Curaçao en gaat reorganiseren in Nederland Daarbij wordt onroerend goed van een BV overgeheveld naar een NV allebei vallend onder dezelfde Stichting Daarvoor moet overdrachtsbelasting worden betaald Dit alles vindt in 2005 plaats In 2008 wordt de wet gewijzigd en worden stichtingen vrijgesteld van het betalen van die overdrachtsbelasting De Belastingdienst weigert met toepassing van de hardheidsclausule de Stichting vrij te stellen van de betaling van overdrachtsbelasting Reden daarvoor is de wetswijziging heeft geen terugwerkende kracht De Belastingdienst legt een naheffing overdrachtsbelasting op van 324 000 De Stichting bestrijdt dat en stelt dat ook al onder de oude wet stichtingen bij reorganisaties die vrijstelling van overdrachtsbelasting hadden moeten krijgen De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst onvoldoende heeft gemotiveerd waarom hij de hardheidsclausule niet toepast De ombudsman doet de aanbeveling om het besluit te heroverwegen want het bedrijf voldoet wel aan alle voorwaarden Lees verder Onderwerpen caribisch nederland overdrachtsbelasting vrijstelling hardheidsclausule ondernemen financiën Rapport 12 maart 2014 2014 019 Stichting twijfelt aan integriteit Gemeente Bakel bij toekenning beheer sporthal Bestuursleden van de Stichting Sport en Evenementen Bakel in oprichting willen het beheer exploitatie en onderhoud van de sporthal De Beek in Bakel overnemen van de gemeente Gemert Bakel De gemeente gunt het beheer van het sportcafé in de sporthal aan een echtpaar waarvan de vrouw werkzaam is in een horeca onderneming van een man die tevens gemeenteambtenaar is Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman is niet gebleken dat de integriteit van de gemeente of de betrokken ambtenaar in het geding is geweest Wel vindt de ombudsman dat de gemeente zich onvoldoende actief heeft opgesteld om twijfels over de integriteit te vermijden Lees verder Onderwerpen integriteitsprobleem ondernemen gemeente Rapport 10 maart 2014 2014 016 Vrouw met verblijfsvergunning asiel klaagt over niet passende woonruimte Vrouw is toegelaten als vluchteling en geeft bij het COA aan dat zij graag in de buurt van haar zus in Heiloo wil wonen Het COA wijst haar in Den Helder een gedeelde woning met een vrouw met kind toe Dat vindt zij niet passend zij voelt zich zo niet veilig in de woning De Nationale ombudsman vindt dat het COA op grond van de informatie die de vrouw eerder zelf had gegeven geen andere huisvesting voor haar hoeft te zoeken Lees verder Onderwerpen centraal orgaan opvang asielzoeker coa verblijfsvergunning asiel woonruimte gezondheidstoestand Nieuwsbericht 25 februari 2014 Veteranenombudsman ontvangt zeventig klachten in half jaar Bij de Nationale ombudsman hebben zich sinds juli 2013 70 ex militairen gemeld met klachten over de manier waarop een overheidsinstantie met hen omgaat Lees verder Onderwerpen om veteranenombudsman Veteranenwet schulden defensie vergoeding Nieuwsbericht 30 januari 2014 Koninklijke onderscheiding voor Alex Brenninkmeijer Vertrekkende Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft de versierselen die behoren bij de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=5&thema=Buitenland (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  de Algemene Inspectiedienst inmiddels opgegaan in de NVWA hem heeft tegengewerkt in het achterhalen van de feiten Onderzoek van de ombudsman heeft niet meer duidelijkheid gegeven over wat er daadwerkelijk gebeurd is Wel is duidelijk dat de man de testuitslagen niet heeft ontvangen De ombudsman beveelt het Ministerie van Economische Zaken aan alsnog zoveel mogelijk openheid van zaken te geven aan de man en te kijken naar compensatie van zijn geleden schade Lees verder Onderwerpen nvwa algemene inspectie deskundigenoordeel geheimhouding integriteit vooringenomenheid uitblijven actie onderzoek kostenvergoeding schadevergoeding zzp landbouw communicatie economische zaken Nieuwsbericht 20 december 2013 Frank van Dooren wordt waarnemend Nationale ombudsman De Tweede Kamer heeft Frank van Dooren benoemd tot waarnemend Nationale ombudsman Van Dooren is momenteel substituut Nationale ombudsman Hij neemt per 1 januari 2014 de taken van Alex Brenninkmeijer over totdat de Tweede Kamer een nieuwe Nationale ombudsman heeft benoemd Lees verder Onderwerpen Frank van Dooren tweede kamer rechtbank gerechtshof Alex Brenninkmeijer rechter Nieuwsbericht 19 december 2013 Alex Brenninkmeijer wordt lid Europese rekenkamer De Raad van de Europese Unie heeft ingestemd met de voordracht van Alex Brenninkmeijer als lid van de Europese rekenkamer Hij legt per 1 januari zijn functie van Nationale ombudsman neer Lees verder Onderwerpen Benoeming Bestuur rechter recht tweede kamer Nieuwsbericht 18 december 2013 Ombudsman ingenomen met opvolgen aanbeveling WOTS Gisteren is de gedetineerde Samuel vanuit Venezuela in Nederland aangekomen Hij zal zijn resterende straf hier uitzitten Lees verder Onderwerpen om wots justitie veiligheid Nieuwsbericht 13 december 2013 Minister Timmermans kan beter excuses aan Iraanse studenten maken De Nationale ombudsman vindt dat minister Timmermans van Buitenlandse Zaken namens de overheid Iraanse studenten excuses moet maken Lees verder Onderwerpen om discriminatie overheid Rapport 12 december 2013 2013 191 Vreemdeling klaagt over de locatie van een hoorzitting detentiecentrum Schiphol Vrouw heeft als vermeend slachtoffer van mensenhandel een verblijfsvergunning gekregen Op enig moment trekt de IND deze verblijfsvergunning in De vrouw maakt daartegen bezwaar maakt en de IND wil een hoorzitting houden in het detentiecentrum Schiphol Maar de vrouw maakt bezwaar tegen deze locatie omdat zij niets van doen heeft met vreemdelingenbewaring De nationale ombudsman kan zich voorstellen dat het voor sommige vreemdelingen bezwaarlijk is om in het detentiecentrum Schiphol gehoord te worden Hij is van oordeel dat als een vreemdeling bezwaar maakt per geval gekeken moet worden of het horen op een andere locatie mogelijk is Organisatiebelang van de IND moet in geval wijken voor de belangen van degene die gehoord wordt Lees verder Onderwerpen ind verblijfsvergunning locatie verhoor justitieel complex schiphol detentiecentrum veiligheid en justitie Nieuwsbericht 11 december 2013 Ombudsman doet aanbevelingen Wet openbaarheid van bestuur De Nationale ombudsman doet aanbevelingen om langdurige frustrerende juridische Wob procedures te vermijden Lees verder Onderwerpen Bestuur om overheid procedures journalist informatievoorziening Rapport 11 december 2013 2013 188 Asielzoeker klaagt over uitzetting met laissez passer die niet op zijn naam staat Uitgeprocedeerde asielzoeker uit Syrië zal in 2010 uitgezet worden met een laissez passer Het laissez passer staat niet op zijn naam Hij voelt zich geïntimideerd door de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=6&thema=Buitenland (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  van SZW laat de Ereschuld voor veteranen buiten beschouwing voor de bijstand Hiermee is de aanbeveling van de Nationale ombudsman mét terugwerkende kracht opgevolgd Lees verder Onderwerpen vermogen belangen veteranenombudsman Veteranenwet veteraan gemeente Column 16 november 2013 Dure naamswisseling Zalim is van Koerdische afkomst en hij is in 2000 in Nederland toegelaten als vluchteling vanuit Turkije Hij en zijn gezin hebben daarna een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd gekregen Klaar om hier een nieuwe toekomst op te bouwen Lees verder Onderwerpen om ind verblijfsvergunning gemeente advocaat naturalisatieverzoek Nieuwsbericht 13 november 2013 Ombudsman start radiocampagne Donderdag 14 november start de Nationale ombudsman een korte intensieve radiocampagne om de naamsbekendheid en vindbaarheid te verhogen Lees verder Onderwerpen overheid om Rapport 6 november 2013 2013 161 Verzoekers klagen over klachtbehandeling IND inzake onderzoek toekenning asielvergunning Asielzoekers uit de voormalige Sovjet Unie vragen een asielvergunning aan voor bepaalde tijd De IND neemt een aanvullend gehoor af vanwege 1F misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden dat wordt afgerond omdat de man een geloofwaardig verhaal blijkt Later wordt een aanvullend gehoor door een andere medewerker gedaan en die constateert gaten in het verhaal van de man en hij breekt het gehoor abrupt af De man dient een bejegeningsklacht in over de IND medewerker Tijdens de klachtprocedure blijft deze medewerker het asielverzoek zelf behandelen hetgeen in strijd is met een intern protocol van de IND Het asielverzoek wordt afgewezen Deze beslissing wordt later door de rechtbank vernietigd Tijdens het onderzoek van de ombudsman heeft de staatssecretaris de fouten erkend en maatregelen genomen om ze te herstellen De asielaanvraag is alsnog ingewilligd Lees verder Onderwerpen asielzoekers sovjet unie asielvergunning onderzoek gehoor klachtbehandeling veiligheid en justitie Nieuwsbericht 5 november 2013 Ombudsman pleit voor maatwerk bij uitvoering WOTS De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer pleit voor meer maatwerk en vindingrijkheid om Nederlanders

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=7&thema=Buitenland (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Onderwerpen asielzoeker 1f status onzekerheid informatieverstrekking strafrechterlijke vervolging immigratie en nationalisatie dienst openbaar ministerie landelijk parket rotterdam minister van veiligheid en justitie veiligheid en justitie Rapport 4 oktober 2013 2013 142 Ivoriaanse man wordt bij re integratiebureau opgepakt door de vreemdelingenpolitie Man van Ivoriaanse afkomst krijgt een ziektewetuitkering van het UWV Hij heeft een gesprek met het re integratiebureau en vertelt over zijn beperkingen om te werken wegens medische klachten en dat zijn verblijfsvergunning is verlopen Hij wil wel werken en het re integratiebureau nodigt hem uit om een passend aanbod te bespreken Op het kantoor wacht de vreemdelingenpolitie hem op en neemt hem mee naar het politiebureau om hem meteen uit te zetten De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat het UWV de regie houdt Dat betekent op deskundige en zuivere wijze de verblijfsstatus van vreemdelingen controleren en bewuste keuzes maken bij re integratie van vreemdelingen Lees verder Onderwerpen re integratiebureau vreemdelingenpolitie uwv verblijfsaanvraag sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 3 oktober 2013 2013 137 Nederlandse Ambassade in Kenia laat vrouw 6 maanden wachten op Bewijs van Nederlanderschap Vrouw gaat met haar zeventienjarige zoon op familiebezoek naar Kenia Bij terugreis probeert zij haar meerderjarige Somalische zoon op het Nederlandse paspoort van de zeventienjarige mee te nemen De Nederlandse ambassade deelt abusievelijk aan de Keniase autoriteiten mee dat ook het paspoort dat de vrouw bij zich heeft niet van haar is Op grond van deze onjuiste informatie wordt de vrouw aangehouden en vastgezet en na twee weken op borgtocht vrijgelaten Omdat de ambassade deze fout niet voortvarend herstelt raakt de vrouw in een strafzaak verwikkeld en mag zij pas na een half jaar weer naar Nederland reizen Haar drie minderjarige kinderen zijn al die tijd in Nederland opgevangen en haar bijstandsuitkering is stopgezet terwijl haar verblijf in Kenia wel geld kostte De Nationale ombudsman stelt vast dat verzoekster zelf een belangrijk aandeel heeft in de ontstane situatie Maar hij vindt dat de ambassade hulpvaardiger en sneller had moeten handelen om het ontstane probleem op te lossen Lees verder Onderwerpen nederlandse ambassade in nairobi bewijs van nederlanderschap noodpaspoort kenia immigratiedienst minister van buitenlandse zaken strafprocedure buitenlandse zaken Nieuwsbericht 3 oktober 2013 Nationale ombudsman Verbeter medische zorg vreemdelingen De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer is van oordeel dat overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de medische zorg van asielzoekers en vreemdelingen zonder papieren meer oog moeten hebben voor hun positie Lees verder Onderwerpen Zorg vreemdelingen medische zorg om justitie arts Rapport 23 september 2013 2013 124 Eigen onderzoek naar onverzekerdenregeling voor ex asielzoekers Dit is een onderzoek uit eigen beweging naar de onverzekerdenregeling voor ex asielzoekers Asielzoekers met een verblijfsstatus moeten zichzelf verzekeren voor de zorgverzekeringswet de SVB geeft dit door aan het CVZ Na vier maanden niet betaling stuurt het CVZ een aanmaning en krijgen ze een boete Dit geldt ook voor een kleine groep vergunninghouders die nog in een asielzoekerscentra verblijven omdat zij nog geen huisvesting hebben Omdat zij afhankelijk zijn van financiering van het COA betaalt het COA de verzekering en de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=8&thema=Buitenland (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  278 klachten ontvangen in 2014 U bent hier Home Vind hier nieuws rapporten en meer over verschillende thema s en publicaties Uw zoekopdracht Zoeken Sorteren op Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 411 resultaten gevonden Nieuwsbericht 1 maart 1997 Nationale ombudsman presenteert jaarverslag 1996 De Nationale ombudsman ontving in 1996 7694 schriftelijke klachten 1995 7373 Het aantal telefonische verzoeken om inlichtingen bedroeg 15 940 1995 15 029 Lees verder Onderwerpen om ind justitie Politie overheid belastingdienst Pagination First page eerste Previous page vorige Pagina 34 Pagina 35 Pagina 36 Pagina 37 Pagina 38 Pagina 39 Pagina 40 Pagina 41 Huidige pagina 42 Kunnen wij u helpen Aan het

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=41&thema=Buitenland (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  doelbewust informati Lees verder Onderwerpen gemeente enschede bijstandsaanvraag bijstandsuitkering informatievoorziening Nieuwsbericht 2 juli 2015 Onduidelijkheid over rol politie bij niet nakomen omgangsregelingen De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen en de Kinderombudsman Marc Dullaert pleiten voor duidelijkheid over de rol van de politie wanneer een omgangsregeling na een echtscheiding niet wordt nagekomen Lees verder Onderwerpen omgangsregeling Politie echtscheiding Nieuwsbericht 19 maart 2015 Kritischer beoordeling medische informatie door BMA en IND De Nationale ombudsman vindt dat het Bureau Medische Advisering van het Ministerie van V J en de IND kritischer moeten zijn bij de vraag of een vreemdeling verblijf op medische gronden moet worden toegestaan in Ned Lees verder Onderwerpen ind bureau medische advisering bma vreemdelingen gezondheidstoestand medische zorg Rapport 17 juli 2015 2015 121 Politie zet terecht arrestatieteam in bij aanhouding Een man wordt verdacht van het bedreigen van een andere man De man heeft regelmatig met een honkbalknuppel gedreigd dat hij de ander zou afmaken De man wordt s nachts in het bijzijn van vrouw en kinderen hardhandig aangehouden door een arrestatieteam AT en klaagt vervolgens over de inzet van het AT en de wijze van aanhouden De man heeft jaren geleden een zeer lange gevangenisstraf uitgezeten vanwege afpersing waarbij het slachtoffer is doodgeschoten Ook zijn er destijds vuurwapens in beslag genomen De Nationale ombudsman is van oordeel dat er op basis hiervan het risico bestond van levensbedreigende omstandigheden reden genoeg om een AT in te zetten De klachten over het moment van aanhouding en de hardhandige wijze van aanhouding zijn evenmin ongegrond Uit niets is gebleken dat er meer geweld is gebruikt dan noodzakelijk Lees verder Onderwerpen Politie arrestatieteam aanhouding aanhouding met geweld Onderzoek 30 juni 2015 2015 096 Veiligheid voorop de rol van de politie bij omgangsregelingen Als mensen scheiden spreken ze een omgangsregeling af voor hun minderjarige

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22kinderen%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive •