archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Probleem met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) in Friesland | Nationale ombudsman
  aanbod de grootouders en BJZ te ondersteunen bij het verkrijgen en verstrekken van de ontbrekende informatie van het AMK over de ondernomen stappen Lees verder Rapport 8 november 2013 2013 165 Klacht over onderzoek door AMK inzake melding kindermishandeling Gescheiden vader klaagt over het Bureau Jeugdzorg Gouda Het AMK heeft onderzoek ingesteld of er sprake is van kindermishandeling Dit is niet het geval er is wel sprake van een verstoorde verhouding tussen hem en zijn oudste dochter Het is de Nationale ombudsman gebleken dat het AMK onderzoek deed naar de algehele situatie bij de vader thuis en niet naar een enkel incident zoals de vader meende Het ombudsman vindt dat het AMK de zaak zorgvuldig heeft onderzocht en de conclusies daarop heeft gebaseerd Lees verder Rapport 5 september 2013 2013 112 Verzoekster klaagt over onvoldoende kwaliteit onderzoeksrapport AMK Het Advies en Meldpunt Kindermishandeling van BJZ Utrecht doet een onderzoek naar de situatie bij een gescheiden moeder omdat de vader kindermishandeling vermoedt Op het conceptrapport geeft de vrouw commentaar Dit commentaar wordt telkens niet overgenomen maar dat van anderen wel De klachtencommissie van het AMK vindt dat er sprake is van een tunnelvisie Na klachtbehandeling worden in het rapport wel wijzigingen doorgevoerd waardoor het beeld over de moeder evenwichtiger wordt BJZ had verzoekster toegezegd dat het eindrapport ook aan de informanten wordt toegestuurd dat is tot op heden niet gebeurd De Nationale ombudsman doet de aanbeveling het sterk gewijzigde eindrapport alsnog naar informanten te sturen Lees verder Rapport 14 augustus 2013 2013 097 Politie handelt onzorgvuldig door AMK zorgmelding naar BJZ te sturen Politie Noord Holland doet een zorgmelding over een gezin bij Bureau Jeugdzorg De jongste minderjarige kinderen hebben gezien dat hun moeder slachtoffer was van mishandeling en bedreiging met geweld De Nationale ombudsman vindt dat de politie de melding te snel heeft doorgestuurd naar Bureau Jeugdzorg Lees verder Rapport 21 augustus 2012 2012 129 Vader klaagt over passage in AMK rapport over mogelijk seksueel misbruik van zijn kinderen Gescheiden vader van drie kinderen klaagt over de Bureaus Jeugdzorg Noord Holland en Bureau Jeugdzorg Gelderland Een ex vriendin van vader niet de moeder meldt bij het AMK zorgen over de omgang van de vader met haar eigen kind In het eindrapport staat dat er mogelijk sprake is van grensoverschrijdend seksueel gedrag tegenover ook zijn kinderen De rechter heeft geoordeeld dat deze passage geschrapt moet worden dit is leidend voor beide BJZ De een had het dossier daarop moeten aanpassen de ander in de plannen voor omgang tussen vader en zijn kinderen uitdrukkelijk afstand nemen van deze passage De Nationale ombudsman vindt dat BJZ Gelderland door dat niet te doen de schijn van partijdigheid heeft gewekt Lees verder Rapport 14 augustus 2012 2012 128 Grootouders klagen niet betrokken te zijn bij AMK onderzoek na eigen zorgmelding Grootouders hebben vanaf het moment dat hun dochter een nieuwe vriend heeft geen contact meer met hun kleindochter Zij melden hun zorgen over het pedagogische klimaat waarin hun kleindochter opgroeit bij het Advies en Meldpunt

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/node/31063 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Kinderombudsman over 25 jaar kinderrechtenverdrag | Nationale ombudsman
  eindelijk echt mogen meedenken en meepraten en over alles wat hen aangaat Kinderombudsman Marc Dullaert Het is nu tijd dat kinderen echt meedoen Waarom is 25 jaar Kinderrechtenverdrag een feestje waard Omdat het verdrag steeds belangrijker wordt Het wint aan autoriteit Bij heel veel plannen en wetten houden landen rekening met wat het verdrag zegt over de rechten van de kinderen Natuurlijk doet het ene land het beter dan het andere maar veel landen leggen echt hun oor te luisteren bij de verschillende artikelen uit het verdrag Houdt Nederland zich goed aan het verdrag Voordat Nederland in 1996 een handtekening onder de artikelen zette waren er twijfels Is het wel nodig vroegen critici zich af Nederland had toch alles goed op orde Nederland heeft inderdaad veel op orde Maar toch gaat het op een aantal terreinen nog niet goed bijvoorbeeld bij de aanpak van kindermishandeling rond vechtscheiding en kinderen die opgroeien in armoede Dat zie je als je alle kinderrechten naast de wetten en regels legt zoals wij dat elk jaar in de Kinderrechtenmonitor doen Wat moet Nederland echt beter doen Ik vind het hoog tijd om naar kinderen zelf te luisteren In artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag staat dat kinderen het recht hebben om mee te praten over wat hen aan gaat Dat gebeurt nauwelijks in Nederland Volwassenen bewijzen kinderen nu soms wat lippendienst We doen alleen maar alsof we naar kinderen luisteren als we wetten maken die hun levens beïnvloeden Dat is niet goed Kinderen en jongeren onder de achttien jaar zijn ook burgers Hoe doe je dat kinderen betrekken bij nieuwe wetten We kunnen net als in Noorwegen een kindertoets invoeren Als er dan plannen zijn of nieuwe wetten die kinderen treffen dan moeten we via een kinderpanel de mening van kinderen peilen En dat levert veel

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2014/kinderombudsman-over-25-jaar-kinderrechtenverdrag (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Nationale ombudsman en Kinderombudsman onderzoeken rol politie bij nakoming van omgangsregelingen | Nationale ombudsman
  Nationale ombudsman ontvangt geregeld signalen over de vragen waar de politie mee worstelt als het gaat om de rol die zij heeft als een omgangsregeling niet wordt nagekomen In dit onderzoek staat de vraag centraal wat mensen in een dergelijke situatie redelijkerwijs van de politie mogen verwachten Daarbij staat het belang van het kind steeds voorop In een vonnis bij echtscheidingen laat de rechter opnemen dat desnoods met behulp van de sterke arm naleving van een uitspraak over een bezoekregeling kan worden afgedwongen Het probleem waarmee de politie worstelt is dat zij enerzijds gehouden is een rechterlijke uitspraak uit te voeren maar anderzijds ziet dat het politieoptreden vaak tot verdere escalatie leidt Het onderzoek is bedoeld om de politie handvatten te geven voor het omgaan met dergelijke lastige dilemma s in een zo geëscaleerde situatie Het onderzoek wordt in 2015 afgerond Onderwerpen Politie onderzoek om rechterlijke uitspraak rechter omgangsregeling Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Nieuwsbericht 13 april 2012 Ombudsman onderzoekt ondertoezichtstelling bij complexe echtscheidingen De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman onderzoeken de manier waarop Bureaus Jeugdzorg omgaan met de ondertoezichtstellingen Lees verder Column 10 juni 2011 Ik wil mijn zoon zien De strijd over de omgang van ouders met kinderen na een echtscheiding kan leiden tot een heftige strijd die soms over de rug van kinderen uitgevochten wordt Lees verder Rapport 31 maart 2014 2014 028 Politie houdt vader aan in woning wegens dreigende sms jes over zoontje Politie Oost Brabant treedt woning binnen van vader van zevenjarige zoon De man ligt in scheiding en stuurt zijn echtgenote en haar familie dreigende sms jes o a dat zij het jongetje nooit meer te zien krijgen De politie houdt de man in de woning aan en boeit hem om een worsteling te voorkomen en neemt

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2014/nationale-ombudsman-en-kinderombudsman-onderzoeken (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Marc Dullaert wordt eerste Nederlandse Kinderombudsman | Nationale ombudsman
  van de Kinderombudsman heeft Nederland een landelijk functionerend instituut dat de positie van kinderen en jongeren onafhankelijk aan de orde stelt De Kinderombudsman zorgt ervoor dat overheidsinstanties en privaatrechtelijke organisaties de Kinderrechten eerbiedigen Dat doet hij op verschillende manieren via voorlichting advies monitoring en onderzoek Dullaert 47 start begin april met zijn werkzaamheden als Kinderombudsman Hij is oprichter en bestuursvoorzitter van de kinderrechtenorganisatie Stichting KidsRights en is grondlegger van de Internationale Kindervredesprijs Daarnaast was hij jarenlang werkzaam in de mediawereld De Kinderombudsman is een substituut ombudsman van de Nationale ombudsman met een eigen werkgebied en een eigen verantwoording naar de Eerste en Tweede Kamer Onderwerpen kinderombudsman tweede kamer kinderen voorlichting advies kinderrechten Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Nieuwsbericht 3 september 2010 Kinderombudsman in 2011 De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer is verheugd dat de ministerraad op 3 september het initiatief wetsvoorstel Kinderombudsman van het Tweede Kamerl Lees verder Nieuwsbericht 31 maart 2011 Kinderombudsman start op 1 april Vanaf 1 april is de Kinderombudsman hét adres in Nederland voor kinderrechten Marc Dullaert is vandaag beëdigd door de Tweede Kamer als de Kinderombudsman Lees verder Column 23 mei 2010 Kinderrechten Deze week kreeg ik een brief van

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2011/marc-dullaert-wordt-eerste-nederlandse (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Ombudsman vindt thuiszittende leerlingen een misstand | Nationale ombudsman
  moeten die rol van leerplichtambtenaren stimuleren en ondersteunen Achtergrond De misstand dat kinderen met gedrags of leerproblemen thuiszitten bestaat al jaren Dagelijks zitten 1 000 kinderen thuis en ongeveer 3 000 per jaar langer dan vier weken Bij het vinden van een oplossing spelen verschillende partijen direct of indirect een rol onder meer de scholen zelf de ouders de leerplichtambtenaren de onderwijsconsulenten de Inspectie voor het onderwijs de Regionale Expertise Centra en het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen In de praktijk zijn inmiddels op een aantal plaatsen goede initiatieven genomen die aantonen dat een aanpak gericht op probleemoplossing en samenwerking tastbare resultaten laat zien De ombudsman concludeert in zijn onderzoek dat constructieve samenwerking van de betrokken instanties in nauw overleg met de ouders een essentiële voorwaarde is om het kind weer op school te krijgen Recht op onderwijs In de Nederlandse samenleving geldt het uitgangspunt dat iedereen mee moet en mag doen Daarvoor is het nodig dat alle kinderen onderwijs kunnen volgen Dat is ook een recht van ieder kind De Nationale ombudsman vindt dat respect voor het recht op onderwijs moet blijken uit een effectieve inspanning van de overheid om alle kinderen onderwijs te laten volgen Onderwerpen kinderen om recht leerplichtambtenaar overheid inspectie Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Nieuwsbericht 8 oktober 2010 Ombudsman start onderzoek naar thuiszittende kinderen in het onderwijs De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer start een onderzoek naar thuiszittende kinderen Lees verder Onderzoek 24 januari 2011 2011 001 Hoera Ik ga weer naar school In de Nederlandse samenleving geldt het uitgangspunt dat iedereen mee moet en mag doen Daarvoor is het nodig dat alle kinderen onderwijs kunnen volgen Dat is ook een recht van ieder kind Dagelijks zitten echter 1 000 kinderen met gedrags of leerproblemen thuis en ongeveer 3

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2011/ombudsman-vindt-thuiszittende-leerlingen-een (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Ombudsman start onderzoek naar thuiszittende kinderen in het onderwijs | Nationale ombudsman
  al jaren Met enige regelmaat krijgt de Nationale ombudsman klachten van ouders dat er voor hun kinderen geen plaats is op school omdat ze bijvoorbeeld een gedragsstoornis hebben Uit onderzoek van Ingrado de vereniging van leerplichtambtenaren blijkt dat naar schatting 2500 kinderen per jaar variërend van minimaal vier weken tot meer dan een jaar thuis zijn In meer dan 80 van de gevallen gaat het om de kinderen in het voortgezet onderwijs Bij het vraagstuk spelen verschillende instanties direct of indirect een rol onder meer de scholen zelf de ouders de leerplichtambtenaren de onderwijsconsulenten de Inspectie voor het onderwijs de Regionale Expertise Centra en het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Recht op onderwijs Het recht van ieder kind op onderwijs staat voor de ombudsman centraal Het is de vraag of de overheid zich zodanig inspant dat het recht op onderwijs voor deze groep in voldoende mate wordt gewaarborgd Het onderzoek is naar verwachting eind 2010 afgerond Onderwerpen kinderen onderzoek recht om inspectie overheid Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Onderzoek 24 januari 2011 2011 001 Hoera Ik ga weer naar school In de Nederlandse samenleving geldt het uitgangspunt dat iedereen mee moet en mag doen Daarvoor is het nodig dat alle kinderen onderwijs kunnen volgen Dat is ook een recht van ieder kind Dagelijks zitten echter 1 000 kinderen met gedrags of leerproblemen thuis en ongeveer 3 000 per jaar langer dan vier weken In zijn rapport Hoera Ik ga weer naar school concludeert de Nationale ombudsman dat gemeenten via de leerplichtambtenaar een doorslaggevende rol spelen bij het beperken en voorkomen van een situatie waarin een leerling langdurig thuis zit De leerplichtambtenaar moet naast leerplicht ook inzetten op leerrecht en moet de regierol op zich nemen en bemiddelend optreden Zijn aandacht moet gericht zijn

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2010/ombudsman-start-onderzoek-naar-thuiszittende (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Ouders en leerlingen beter geïnformeerd over tegemoetkoming onderwijskosten | Nationale ombudsman
  tegemoetkoming maar liepen deze mis omdat zij de informatie hierover misten Het gaat om drie ingewikkelde regelingen voor onderwijskosten Ouders met een minimum inkomen krijgen voor hun kinderen van de Belastingdienst Toeslagen een kindgebonden budget Zij ontvangen deze vergoeding naast de kinderbijslag die wordt uitgekeerd door de Sociale verzekeringsbank SVB Ouders die dit kindgebonden budget ontvangen voor kinderen van 16 tot 18 jaar die voltijds middelbaar beroepsonderwijs volgen kunnen voor hen ook nog een tegemoetkoming ouders aanvragen Voor kinderen ouder dan 18 in het voortgezet onderwijs is er een tegemoetkoming scholieren Deze regelingen voert de Dienst Uitvoering Onderwijs DUO uit De tegemoetkoming scholieren liepen ouders en leerlingen regelmatig mis omdat zij er niet van op de hoogte waren In 2008 en 2009 ontving de Nationale ombudsman klachten van ouders die vonden dat de overheid hen hier onvoldoende over had geïnformeerd Daarop startte hij een onderzoek naar de manier waarop de overheid deze informatie gaf Betere informatievoorziening Tijdens het onderzoek van de ombudsman naar de informatievoorziening over de tegemoetkoming in onderwijskosten concludeerden de betrokken overheidsinstanties Belastingdienst Toeslagen SVB en DUO zelf dat de informatie tekort schoot Vanaf november 2010 zal de Belastingdienst Toeslagen in beschikkingen over een kindgebonden budget ouders van kinderen in de leeftijd van 16 tot 18 jaar erop wijzen dat zij mogelijk een tegemoetkoming kunnen aanvragen De SVB en DUO nemen in brieven aan ouders en leerlingen een zin op die hen wijst op de mogelijkheid een tegemoetkoming scholieren aan te vragen Met ingang van het jaar 2010 zal DUO de regels soepel toepassen te late aanvragen die tot 1 juli zijn binnengekomen worden toch in behandeling genomen De ombudsman vindt het positief dat de verantwoordelijke overheidsinstanties deze groep mensen die vaak moeten rondkomen van een minimum inkomen beter gaat informeren over de tegemoetkomingen Onderwerpen tegemoetkoming duo kinderen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2010/ouders-en-leerlingen-beter-geinformeerd-over (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Nationale ombudsman blij met Kinderombudsman | Nationale ombudsman
  kinderen Tot nu toe ontbrak het aan een instantie die zich speciaal richt op de naleving van de rechten van kinderen Het VN Comité voor de Rechten van het Kind heeft Nederland in de afgelopen jaren een paar keer op de vingers getikt want Nederland voldoet niet aan het Kinderrechtenverdrag De Kinderombudsman voorziet in een leemte in onze maatschappij Kinderen en jongeren krijgen hiermee eindelijk de ombudsman die zij verdienen een ombudsman die zich speciaal voor hun rechten inzet Tweede Kamerlid Arib PvdA diende een wetsvoorstel om een Kinderombudsman in te stellen in Inmiddels hebben de Tweede Kamer op 22 april jl en de Eerste Kamer ingestemd met het instellen van een Kinderombudsman Taken Kinderombudsman De Kinderombudsman krijgt de volgende taken Hij zal gevraagd en ongevraagd de regering en het parlement adviseren over wet en regelgeving die de rechten van jeugdigen raken Ook gaat hij uit van de eigen kracht van kinderen en jongeren zodat zij zelf besef krijgen van hun rechten en daarvoor opkomen Hij zal daarom actief zijn op het gebied van onderwijs en voorlichting Daarnaast mag de Kinderombudsman klachten behandelen niet alleen over de overheid maar ook over andere organisaties met een taak op jeugdgebied zoals scholen kinderopvang jeugdzorg en ziekenhuizen De Kinderombudsman kan ook onderzoek doen naar mogelijke schendingen van kinderrechten in Nederland Het is de bedoeling om kinderen goed te betrekken bij het werk van de Kinderombudsman Onderwerpen kinderombudsman kinderen om kinderrechten kinderopvang Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Nieuwsbericht 31 maart 2011 Kinderombudsman start op 1 april Vanaf 1 april is de Kinderombudsman hét adres in Nederland voor kinderrechten Marc Dullaert is vandaag beëdigd door de Tweede Kamer als de Kinderombudsman Lees verder Column 23 mei 2010 Kinderrechten Deze week kreeg ik een brief van Hans Hans vraagt mij

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2010/nationale-ombudsman-blij-met-kinderombudsman (2015-08-09)
  Open archived version from archive