archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kinderrechten | Nationale ombudsman
  Er is soms onvoldoende aandacht voor deze kinderrechten Op dit moment is er ook niet één adres om klachten over schending van kinderrechten naar toe te sturen Gelukkig heeft de Tweede Kamer eind april ingestemd met de komst van een Kinderombudsman Daar ben ik verheugd over Hopen dat de Eerste Kamer ook akkoord gaat Nu is er vanuit de overheid nog geen Kinderombudsman die de kinderrechten beschermt Terecht is de afgelopen week de vraag gesteld wat de rechten zijn van een kind in een hulpeloze toestand Hoe kunnen die rechten beschermd worden tegenover de op zich begrijpelijke zoektocht naar uniek nieuws Veel lezers en kijkers willen ook meeleven met het bijzondere lot van Ruben Toch moeten we onze nieuwsgierigheid in toom houden wanneer het belang van het kind dat vereist Bij de bescherming van de persoonlijke levenssfeer spelen steeds twee vragen Het kan de vraag zijn of bepaalde beelden of feiten in het nieuws gebracht mogen worden maar nog veel belangrijker vind ik de vraag of bepaald nieuws brengen ook behoorlijk is Dat behoorlijke hangt samen met fatsoenlijk en eerlijk Die behoorlijkheid staat in mijn columns over de overheid centraal en daarom is het signaal van Hans niet ten onrechte De wijze waarop media hun werk doen behoort niet tot mijn werkterrein Wel vind ik het belangrijk dat ten aanzien van uitingen in de media steeds ook de vraag wordt gesteld of journalisten de behoorlijkheid respecteren Als mens gaat het lot van Ruben mij aan het hart We zijn allemaal begaan met de vraag hoe het Ruben en de andere nabestaanden van deze tragische ramp vergaat Er is gelukkig volop discussie gevoerd over de aard van de berichtgeving rond Ruben Ik verwacht dat de aandacht die terecht gevraagd is voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van Ruben invloed zal

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/kinderrechten (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Kinderstemmen | Nationale ombudsman
  voor verzameld Dat past goed in het beleid van de gemeente Dit plantsoen is het meest centrale plantsoen en ligt in een kinderrijke wijk Bert vraagt de ambtenaar om het speeltoestel een stuk te verplaatsen zodat hij er geen last meer van heeft De gemeente vraagt aan de buurtbewoners of zij het goed vinden als het speeltoestel wordt verplaatst Ze geven aan dat het dan te dicht bij de straat komt En dat is onveilig voor de spelende kinderen De gemeente verplaatst het toestel niet Bert vindt het vervelend dat de gemeente niet met hem heeft overlegd over het plaatsen van het toestel terwijl de verplaatsing wel met alle buurtbewoners is besproken Hij dient daarover een klacht bij mij in Enige tijd later krijgt hij bezoek van één van mijn medewerkers om het speeltoestel en de overlast daarvan ter plekke te bekijken In september van 2009 heb ik een rapport geschreven over burgerparticipatie We gooien het de inspraak in Daarin heb ik voor gemeenten spelregels genoemd voor het behoorlijk omgaan met inbreng en inspraak van burgers Dit houdt bijvoorbeeld in dat de overheid verschillende belangen tegen elkaar afweegt Het is duidelijk dat hier verschillende belangen spelen Buiten spelen en bewegen is belangrijk voor de fysieke en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen Ze leren met elkaar te communiceren en conflicten op te lossen De beschikbare ruimte kan per gemeente verschillen en in sommige wijken zijn weinig speelmogelijkheden De gemeente De Ronde Venen stelt de inwoner steeds meer centraal en wil maatwerk leveren Door de handtekeningenactie werd duidelijk dat veel bewoners een speelplek wilden Ik vind dat de gemeente goed heeft gehandeld Op verschillende momenten heeft de gemeente met Bert gesproken De gemeente heeft serieus gekeken naar andere plaatsen en heeft gemotiveerd waarom ze niet geschikt zijn Het is misschien jammer voor

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/kinderstemmen (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Heeft u nog vragen over de Kinderombudsman? | Nationale ombudsman
  bij de Nationale ombudsman of bij de Kinderombudsman Bel ons gerust De Nationale ombudsman belt u gratis op 0800 33 55 555 op werkdagen van 09 00 uur tot 17 00 uur De Kinderombudsman belt u gratis op 0800 87 65 432 op werkdagen van 12 00 uur tot 17 00 uur Op www kinderombudsman nl vindt u ook meer informatie over wat de Kinderombudsman voor u kan doen Delen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/vragen-Kinderombudsman (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Waarvoor kan ik terecht bij de Kinderombudsman? | Nationale ombudsman
  kunt bij de Kinderombudsman terecht als u een vraag heeft over de rechten van kinderen wilt klagen over een overheidsorganisatie die zich niet houdt aan de kinderrechten wilt klagen over de kinderrechten bij een organisatie voor gezondheidszorg onderwijs kinderopvang en jeugdzorg ziet dat overheid of organisaties voor gezondheidszorg onderwijs kinderopvang en jeugdzorg zich iedere keer niet houden aan de kinderrechten Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/node/31352 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Wat doet de Kinderombudsman? | Nationale ombudsman
  De Kinderombudsman helpt de rechten van kinderen en jongeren te beschermen De Kinderombudsman controleert of de Nederlandse overheid zich houdt aan de kinderrechten Hij controleert dit ook bij organisaties die geen overheid zijn zoals scholen kinderopvang jeugdzorginstanties en de gezondheidszorg Kinderen adviseren De Kinderombudsman adviseert kinderen en jongeren over hoe ze voor hun rechten kunnen opkomen De Kinderombudsman vertelt kinderen en jongeren hoe ze dit alleen of met een groep kunnen doen Onderzoek De Kinderombudsman doet eigen onderzoek naar overtreding van kinderrechten Hij kan ook een onderzoek beginnen als er klachten binnenkomen over individuele gevallen Parlement en organisaties adviseren De Kinderombudsman adviseert gevraagd en ongevraagd het parlement en organisaties Hij probeert blijvende oplossingen te vinden voor problemen die met kinderrechten te maken hebben Positie van kinderen verbeteren De Kinderombudsman maakt kinderen jongeren hun ouders scholen de overheid en instanties bewust van kinderrechten Het is belangrijk dat iedereen weet dat er kinderrechten zijn en wat deze inhouden Zo verbetert hij blijvend de positie van kinderen en jongeren in Nederland Op www kinderombudsman nl vindt u meer informatie over wat de Kinderombudsman doet en wat hij voor u kan doen Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Informatie speciaal

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/Wat-doet-de-Kinderombudsman (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Waarom is er een aparte Kinderombudsman? | Nationale ombudsman
  een aparte Kinderombudsman Kinderen en jongeren hebben een speciale positie Ze kunnen minder gemakkelijk voor hun rechten opkomen Ze hebben weinig invloed op beslissingen over hun leefomstandigheden Als iemand hen onrecht aandoet kunnen ze niet zelf naar een rechter stappen Daarom hebben de Verenigde Naties VN In 1989 het Kinderrechtenverdrag opgesteld waarin de kinderrechten staan Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Informatie speciaal voor Kinderen Veteranen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/Waarom-Kinderombudsman (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  bestaat 1 jaar Sinds 28 juni vorig jaar is de Nationale ombudsman ook Veteranenombudsman De Veteranenombudsman is de enige onafhankelijke instantie die klachten behandelt van veteranen over overheids en niet overheidsinstanties Lees verder Onderwerpen veteraan Veteranendag veteranenombudsman ministerie van defensie Nieuwsbericht 15 mei 2014 Veteraan onnodig lang in onzekerheid Het Ministerie van Defensie heeft traag gehandeld bij de noodkreten van een Bosniëveteraan om hulp voor zijn posttraumatische stress syndroom ptss Na zijn eerste keuring in 2006 heeft het zeker vier jaar geduurd voordat deze veteraan een adequate behandeling kreeg Lees verder Onderwerpen onzekerheid defensie veteraan veteranenombudsman kinderen Nieuwsbericht 25 maart 2015 Jaarverslag 2014 Politieke flinkheid en drang naar efficiency brengen goedwillende burger in de problemen Veel van de problemen waarmee de ombudsman zich in 2014 heeft beziggehouden zijn terug te voeren op onmogelijke opdrachten waarmee uitvoeringsdiensten zijn opgezadeld Lees verder Onderwerpen jaarverslag 2014 tweede kamer toespraak Frank van Dooren Column 27 juni 2015 Vandaag is het Veteranendag Sinds 2014 heeft Nederland de Veteranenwet Daarin heb ik als Nationale ombudsman de taak van Veteranenombudsman toegewezen gekregen Als Veteranenombudsman behandel ik klachten van veteranen Lees verder Onderwerpen Veteranendag veteranenombudsman defensie Afghanistan Nieuwsbericht 26 februari 2015 Veteranenombudsman klacht Afghanistanveteraan is gegrond Veteranenombudsman Frank van Dooren vindt dat Defensie onzorgvuldig is geweest bij de registratie van medische gegevens en het behandelverloop van een Afghanistanveteraan Lees verder Onderwerpen veteraan veteranenombudsman defensie Afghanistan medische klachten Rapport 26 februari 2015 2015 042 Klacht Afghanistanveteraan gegrond Veteranenombudsman Frank van Dooren vindt dat Defensie onzorgvuldig is geweest bij de registratie van medische gegevens en het behandelverloop van een Afghanistanveteraan De korporaal kreeg tijdens zijn werk als onderhoudsmonteur acute rugpijnen en blijvende incontinentieklachten Zeven jaar na uitzending is nog steeds onduidelijk of eerdere repatriëring erger letsel had voorkomen Van Dooren ik kan me voorstellen dat deze man zich in de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22veteraan%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • 2015/042 Klacht Afghanistanveteraan gegrond | Nationale ombudsman
  de resterende periode van zijn uitzending steevast een mutatie c q fysiotherapie voorgeschreven kreeg van de artsen Deze mutatie van de arts hield in een inzetbeperking van halve dagen werken en geen tilwerkzaamheden verrichten Dit ter ontlasting van de rug 4 Volgens verzoeker brachten de hoeveelheid aggregaten en de slechte winterse omstandigheden veel onderhoudswerkzaamheden met zich mee Halve dagen werken was in deze situatie onmogelijk mede gelet op het feit dat verzoeker samen met sergeant X verantwoordelijk was voor dit onderhoud Daarbij komt dat de meeste werkzaamheden gelet op de veiligheid en zwaarte door twee man moesten worden uitgevoerd In februari 2008 eindigt de reguliere uitzending van verzoeker en vliegt hij terug naar Nederland Periode terugkomst in Nederland 2008 5 Een maand na terugkomst in Nederland maart 2008 meldt verzoeker zich ziek Verzoeker verneemt op een enkel telefoontje van zijn adjudant na weinig meer van zijn werkgever Gedurende het ziekteverzuim verblijft verzoeker op zijn thuisadres Na een half jaar besluit de moeder van verzoeker dat deze situatie niet langer mag voortduren en schrijft een brief naar de commandant van het Defensie Helikopter Commando alwaar verzoeker werkzaam was 6 Op 21 november 2008 volgt een gesprek met de commandant van het Defensie Helikopter Commando wat alsnog resulteert in afspraken over re integratie revalidatie en arbeidsvoorwaardelijke aspecten Verzoeker is van mening dat van de gemaakte afspraken vervolgens weinig terecht is gekomen met uitzondering van de start van zijn revalidatie 7 Na een lang medisch traject bij het Centraal Militair Hospitaal en het Militair Revalidatie Centrum wordt vastgesteld dat verzoeker blijvend dienstongeschikt is De acute rugpijnen en incontinentie zijn van blijvende aard bij verzoeker In 2009 verlaat hij op medische gronden de Koninklijke Luchtmacht met een aanvullend Militair Invaliditeit Pensioen MIP 8 Na zijn ontslag in 2009 zit verzoeker arbeidsongeschikt thuis De medische behandelingen bij verzoeker gaan verder Verzoeker doorloopt een langdurig behandeltraject van diagnostiek revalideren zonder effect een second opinion en een operatie binnen een academisch ziekenhuis in België 9 De beperkingen die verzoeker als een jonge man van eind twintig ervaart leiden tot psychische problemen bij hem Hij huilt vaak braakt af en toe van de pijn en de stress Hoewel verzoeker inmiddels ontslagen is klopt hij voor hulp aan bij Defensie Defensie wijst in eerste instantie psychologische hulp af want zijn invaliditeit zou enkel lichamelijk van aard zijn Op doorverwijzen van zijn huisarts wordt verzoeker in 2012 behandeld bij de afdeling psychiatrie van het regionale ziekenhuis in Tilburg In de relatie tussen verzoeker en zijn partner leidt dit regelmatig tot spanningen wat in de zomer van 2014 leidt tot een breuk Periode melding Inspectie Militaire Gezondheidzorg 10 Verzoeker besluit op 2 april 2012 tot een melding bij de Inspectie Militaire Gezondheidzorg hierna IMG over de gang van zaken De IMG houdt toezicht op de kwaliteit van de militaire gezondheidszorg in Nederland en tijdens operationele inzet De IMG is onafhankelijk en valt rechtstreeks onder de minister van Defensie 11 De IMG onderzoekt de manier waarop personen en instellingen binnen de militaire gezondheidszorg werken Daarnaast wordt voor de gezondheidsbescherming van militairen toezicht gehouden op de stralingshygiëne en voedselveiligheid bij Defensie De inspectie bekijkt of regels niet worden overtreden en of er medisch zorgvuldig wordt gehandeld 12 De IMG heeft binnen Defensie een onafhankelijke positie en valt rechtstreeks onder de minister vertegenwoordigd door de Secretaris Generaal De IMG werkt samen met andere toezichthouders binnen en buiten Defensie zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg IGZ 13 Alle onderzoeksbevindingen van de IMG worden vastgelegd in een rapport Daarin wordt een oordeel gegeven over de kwaliteit van zorg en of de zorgvuldigheid van handelen van zorgverleners Eventueel worden er aanbevelingen gedaan Dit rapport stuurt de IMG aan alle direct betrokkenen of verantwoordelijken Waar nodig vraagt de IMG om een plan van aanpak om de tekortkomingen weg te nemen Zo nodig volgt herinspectie of herbeoordeling 14 Op 2 april 2012 ontving de IMG een telefonische melding van maatschappelijk werk van Defensie namens verzoeker over mogelijk tekort geschoten militair medisch handelen Volgens verzoeker zijn bij hem medische klachten ontstaan na werkzaamheden aan een aggregaat In het kort verweet verzoeker in zijn melding bij de IMG de Militair Geneeskundige Dienst onvoldoende adequaat handelen in het uitzendgebied en bij zijn revalidatie in Nederland Hiernaast verweet verzoeker de Koninklijke Luchtmacht onvoldoende begeleiding in zijn nazorg c q verzuim en re integratietraject in Nederland 15 Op 12 april 2012 startte de IMG een onderzoek naar de melding van verzoeker Op 27 september 2012 werd dit onderzoek afgerond met een rapport van de IMG Met instemming van verzoeker worden de conclusies weergegeven De Inspecteur kwam tot de conclusie dat Er zijn geen aanwijzingen dat diagnostiek en aanvangsbehandeling door militair artsen in het uitzendgebied onvoldoende zorgvuldig is geweest De verslaglegging van het klachtenbeloop de vervolgbehandeling in het uitzendgebied schiet wel tekort De neurologische verwijzing alsmede het door de neurologen verrichte onderzoek en het ingezette beleid moeten als adequaat worden aangemerkt Dit geldt echter niet voor de termijn van de primaire rapportage aan de eerste lijn De wachttijd voor revalidatie moet te lang worden geacht In de verslaglegging van de therapeuten in de eerste en de tweede lijn zijn een aantal discutabele niet bij de gedane bevindingen passende kwalificaties vermeld De psychologische verslaglegging in het Militair Revalidatie Centrum MRC is duidelijk tekort geschoten hetzelfde geldt ten aanzien van de aan melder gegeven voorlichting De actie van de SEH na gemelde buikklachten is adequaat te achten Aan de multidisciplinaire behandeling in het MRC is onvoldoende inhoud gegeven De verzuimbegeleiding is tekort geschoten Het neurologisch handelen moet afgezien van enkele tekortkomingen in de verslaglegging als adequaat worden aangemerkt De in België verrichte ingegrepen zijn technisch juist uitgevoerd doch er resteren vragen omtrent indicatie voorlichting en effect 16 Na het uitgebrachte rapport van de IMG verneemt verzoeker niets meer van het Ministerie van Defensie Verzoeker wil voor thuis een aangepaste stoel vanwege zijn medische klachten maar krijgt deze niet toegewezen Hierop vraagt verzoeker de destijds Nationale ombudsman om hulp De Nationale ombudsman benadert vervolgens de IMG Door tussenkomst van de IMG wordt deze stoel alsnog geleverd aan verzoeker Periode interventie Nationale ombudsman 2013 17 De interventie van de Nationale ombudsman leidt mede tot een gesprek tussen de IMG en verzoeker en zijn raadsman Verzoeker is van mening dat de Defensie tekort schoot in de zorg en begeleiding naar hem Dit gesprek vond plaats op 12 maart 2013 De IMG stelt dat hij toetst in hoeverre er sprake is geweest van tekort geschoten zorg en daarover een uitspraak doet maar geen verantwoordelijkheid draagt voor de zorg of de resultaten daarvan De IMG heeft in dit gesprek medegedeeld dat interventie door de IMG heeft geleid tot toezegging van vergoeding van psychologische c q psychiatrische behandeling en begeleiding Verzoeker zou graag weer willen werken maar lichamelijke inspanningen resulteren in pijn Verzoeker voelt zich niet gehoord door Defensie Ook voelt verzoeker zich niet serieus genomen Verzoeker besluit een letselschadezaak op te starten tegen Defensie Periode klacht bij Veteranenombudsman 2014 18 Op 27 mei 2014 dient verzoeker een klacht in bij de Nationale ombudsman tevens Veteranenombudsman over de gang van zaken gedurende zijn uitzending in Afghanistan in 2007 tot heden Na het aanleveren van meerdere documenten heeft een klachtonderzoeker van de ombudsman op 27 mei 2014 telefonisch contact met verzoeker In dit overleg is besloten niet alle klachtelementen te onderzoeken Op 22 juli 2014 opent de ombudsman een onderzoek naar bovengenoemde klacht van verzoeker Bij brief van 19 september 2014 heeft de Hoogste Medische Autoriteit van het Ministerie van Defensie op de klacht gereageerd en een aantal onderzoeksvragen beantwoord De ombudsman gaat ervan uit dat de Hoogste Medische Autoriteit in deze de minister van Defensie vertegenwoordigt Visie verzoeker 19 Verzoeker is van mening dat tijdens zijn uitzending in Afghanistan in 2007 2008 acute rugklachten en beenklachten door overbelasting ontstonden met blijvende incontinentie als gevolg Voor deze klachten is hij meerdere malen naar het militaire gezondheidscentrum geweest op de basis kamp Holland in Tarin Kowt zo is het standpunt van verzoeker Direct na zijn eerste rugklachten is hij in verband met pijn aan zijn rug naar de arts geweest op kamp Holland Dit wordt schriftelijk bevestigd door zijn collega sergeant X In de verklaring van sergeant X staat opgenomen De dag nadat F verzoeker en ik de nieuwe verdeelkast hadden geplaatst is F naar de arts geweest op Kamp Holland in verband met pijn in zijn rug Deze rugpijn was ontstaan tijdens het plaatsen van de verdeelkast Na zijn bezoek aan de arts vertelde F mij dat er gekeken zou worden wanneer hij een scan zou kunnen krijgen in Dubai Dit was namelijk al eerder gebeurd bij andere militairen Er was door de arts een mutatie afgegeven om halve dagen te werken en geen tilwerkzaamheden te verrichten Door de hoeveelheid werk en slechte weersomstandigheden hadden we veel onderhoudswerkzaamheden en storingen Halve dagen werken in zo n situatie is dus nagenoeg onmogelijk als er slechts twee mensen zijn om al deze werkzaamheden uit te voeren Hierbij komt ook nog kijken dat de meeste werkzaamheden wel met twee man moeten worden uitgevoerd Verzoeker is van mening dat hij vroegtijdig naar Nederland had moeten worden gerepatrieerd op basis van eerder genoemde medische klachten 20 Bij terugkomst is de verzuimbegeleiding waaronder adequate toepassing van de Wet Verbetering Poortwachter tekort geschoten Dit wordt mede bevestigd door de conclusies uit het rapport van de IMG aldus verzoeker 21 Verzoeker is van mening dat er veel mis is gegaan gedurende zijn uitzending en de periode die volgde tot zijn ontslag Verzoeker ziet daarvoor bevestiging in het rapport van de IMG Verzoeker is ontevreden over de invulling van de conclusies van dit rapport door het Ministerie van Defensie Verzoeker stelt weinig tot geen coulance te hebben ervaren in verdere contacten met het Ministerie van Defensie ondanks het uitgebrachte rapport van de IMG Verzoeker stelt dat het Ministerie van Defensie geen terugkoppeling heeft gegeven aan hem naar aanleiding van dit rapport zowel individueel als algemeen Verzoeker stelt dat het Ministerie van Defensie geen enkele maatregel of actie naar hem toe heeft ondernomen Verzoeker is van mening dat excuses over de gehele gang van zaken minstens op hun plaats zouden zijn geweest Hierbij is erkenning voor verzoeker leidend Visie Ministerie van Defensie 22 In de schriftelijke reactie van de Hoogste Medische Autoriteit van het Ministerie van Defensie hierna de minister wordt gesteld dat het rapport van IMG volstond met conclusies op het gebied van de in casu verleende zorg en begeleiding De IMG zag geen aanleiding tot specifieke aanbevelingen ter verbetering in verband met de geconstateerde structurele tekortkomingen Wel is aan de zorgverantwoordelijken in algemene zin gevraagd om goede nota te nemen van de conclusies en waar nodig actie te doen nemen ter verbetering De geconstateerde tekortkomingen liggen volgens de minister op het vlak van de individuele zorgverlener in de casus van verzoeker en niet zo zeer op de inrichting van zorg processen 23 De constateringen van de IMG in zijn rapport hebben niet direct geleid tot organisatorische aanpassingen aangezien het volgens de minister geen structurele tekortkomingen zijn Wel zijn een aantal constateringen geadresseerd binnen de Defensie organisatie Deze constateringen hebben betrekking op vijf punten Deze punten omvatten de verslaglegging in het uitzendgebied de termijn voor primaire rapportage tussen onderzoek en schriftelijke rapportage de wachttijd voor revalidatie bij het Militair Revalidatie Centrum MRC psychologische verslaglegging en voorlichting in het MRC en de multidisciplinaire behandeling binnen het MRC In algemene zin stelt Defensie dat op al deze punten de afgelopen jaren verbeteringen zijn doorgevoerd 24 Met betrekking tot de gebrekkige verslaglegging in het uitzendgebied stelt de minister dat de verslaglegging door verantwoordelijk militair artsen inmiddels volledig digitaal is waarmee de groene kaart papieren dossier niet meer aan de orde is Onvoldoende verslaglegging en onvoldoende traceerbaarheid wordt hiermee zoveel als mogelijk uitgesloten Er bestaat altijd een risico op fouten bijvoorbeeld onder uitzonderlijke operationele omstandigheden zoals bij uitvallen van systemen of door het niet goed opvolgen van de processen en werkwijzen c q onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners 25 De minister erkent dat de verzuimbegeleiding bij verzoeker niet goed verlopen is en betreurt dit Het is naar mening van de minister echter niet te wijten aan een structureel onjuiste invulling van de verzuimbegeleiding binnen de militaire organisatie 26 Het Sociaal Medisch Team heeft als primaire doelstelling de commandant te ondersteunen in zijn taken als werkgever en hem gevraagd en ongevraagd te adviseren Deze doelstelling is tweeledig De belangrijkste taak van het SMT is het adviseren van de commandant in het kader van de uitvoering van diens taken op het gebied van ziekteverzuim re integratie uitzendbaarheid en dienstverlating In het geval van verzoeker zijn er voor de minister geen aanwijzingen bekend dat het Sociaal Medisch Team hierna SMT op een andere wijze heeft gefunctioneerd 27 In het IMG rapport is door verzoeker en zijn direct leidinggevende sergeant X aangegeven dat de arts een mutatie heeft afgegeven In deze mutatie werd door de arts geadviseerd om halve dagen te werken en om geen tilwerkzaamheden te verrichten Op basis van het geneeskundig onderzoek zijn er volgens de minister geen aanwijzingen dat repatriëring op medische gronden had moeten plaats vinden Aanvullende vragen klachtonderzoek 28 Naar aanleiding van de reactie van het Ministerie van Defensie heeft de ombudsman aanvullende vragen aan de IMG gesteld over het functioneren van het SMT in het uitzendgebied Het was de ombudsman niet duidelijk of de zaak van verzoeker wel of niet besproken was in het SMT en of zijn medische klachten bij de commandant bekend waren 29 In zijn antwoord liet de IMG aan de Veteranenombudsman weten dat op basis van de beschikbare medische gegevens niet kon worden vastgesteld dat verzoeker was ingebracht in het SMT Het rapport van de IMG vermeldt dat noch uit de suboptimale medische verslaglegging noch uit de verklaringen van de behandelaar s van destijds blijkt dat er een acute noodzaak werd gezien tot verdergaand medisch onderzoek elders en of tot medische repatriëring Uit de aantekeningen op de groene kaart blijkt slechts van verstrekte pijnstillers en in derde instantie fysiotherapie Verdere notities ontbraken Over mutaties en zodanig ziekteverzuim wordt niet gesproken waardoor SMT bespreking niet voor de hand lag Beoordeling Ten aanzien van de klacht dat het Ministerie van Defensie op geen enkele wijze gevolg heeft gegeven aan de conclusies uit een eerder verschenen rapport van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg 1 Het vereiste van maatwerk houdt in dat de overheid bereid is om in voorkomende gevallen af te wijken van algemeen beleid of voorschriften als dat nodig is om onbedoelde of ongewenste consequenties te voorkomen Hierbij dient de overheid rekening te houden met gevolgen van haar handelen voor individuen Dit impliceert dat het Ministerie van Defensie oog dient te hebben voor individuele dossiers van militairen en burgers die bijzondere aandacht behoeven 2 De IMG verricht onderzoek naar ontvangen meldingen van medewerkers van Defensie Die kunnen betrekking hebben op het tekortschieten van de algemene zorgvoorzieningen of het individuele handelen van zorgverleners Deze meldingen kunnen worden gedaan door patiënten of andere betrokken personen of instanties Ook kan een militaire gezondheidsinstelling of een medewerker zich zelf tot de IMG wenden met vragen of problemen 3 In het rapport Geen gehoor bij de Inspectie Gezondheidzorg IGZ uit 2012 van de Nationale ombudsman is als een van de van de aandachtspunten voor een behoorlijke invulling van de toezichtstaak van de IGZ genoemd dat de patiënt er op moet kunnen vertrouwen dat de IGZ daadkrachtig consequenties verbindt aan haar onderzoek 4 In het geval van verzoeker was de conclusie van het onderzoek van de IMG duidelijk en veelzeggend In grote lijnen werd door de IMG vastgesteld dat er veel mis is gegaan Met name op het gebied van registratie tijdens de missie maar ook in de verzuimbegeleiding van verzoeker was de zorg van onvoldoende kwaliteit 5 De ombudsman sluit zich bij de conclusies van de IMG aan Er is veel mis gegaan in de zorg en begeleiding van verzoeker tijdens én na zijn uitzending naar Afghanistan De minister van Defensie is van mening dat het geen structurele tekortkomingen betreft In haar reactie verwijst de minister naar een aantal algemene procesmatige verbeteringen in de geneeskundige bedrijfsvoeringketen Het is voor ombudsman niet te toetsen of de gemaakte fouten bij de na zorg van verzoeker structureel van aard zijn Derhalve kan de ombudsman hier geen uitspraak over doen 6 Wel verbaast het de ombudsman dat de harde conclusies van het rapport van de IMG geen aanleiding hebben gevormd tot enige consequenties in het algemeen of in individuele zin richting verzoeker Een minder vrijblijvende terugkoppeling over alle fouten rondom de verzuimbegeleiding door het onderdeel waar verzoeker werkzaam was had op zijn minst plaats kunnen vinden Slechts nota hoeven nemen van het rapport door betrokken onderdelen van Defensie maar geen gevolg geven aan het rapport is naar het oordeel van de ombudsman een gebrek aan inschatting van deze misstand De reactie van de minister van Defensie op het onderzoek van de ombudsman geeft niet blijk van voldoende besef wat de impact is geweest van de hele gang van zaken op verzoeker In haar antwoord wordt vermeld dat van structurele tekortkomingen geen sprake is Het gaat bij deze klacht echter om de situatie van een individuele veteraan 7 Naar verzoeker toe zijn door de minister van Defensie geen individuele maatregelen of acties ondernomen noch excuses aangeboden hoewel het rapport van de IMG hier volgens de ombudsman wel aanleiding voor zou geven Verzoeker had redelijkerwijs mogen verwachten dat het rapport van de IMG zou leiden tot enig maatwerk naar hem toe waaronder excuses en een mogelijk coulante opstelling Belangstelling vanuit de hiërarchische lijn zoals de eenheid waar verzoeker deel van uitmaakte had in de lijn der verwachting gelegen Dit is echter niet gebeurd Verzoeker heeft pas iets van het Ministerie van Defensie vernomen nadat hij zelf aandacht vroeg voor het rapport bij de IMG De ombudsman kan zich voorstellen dat verzoeker zich op dit punt terecht in de steek gelaten voelde door de Defensieorganisatie Dit is in strijd met het vereiste van maatwerk 8 De ombudsman acht op dit punt de gedraging niet behoorlijk Het

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2015/042 (2015-08-09)
  Open archived version from archive