archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2012/030: Veteranen klagen over stressvolle keuringslocatie voor Militair Invaliditeitspensioen | Nationale ombudsman
  de aanvrager plaats op een keuringslocatie in Hoog Catharijne nabij Utrecht CS Veel aanvragers van een MIP zijn veteraan en hebben geestelijk of lichamelijk letsel opgelopen tijdens hun uitzending Verzoeker is veteraan en krijgt vanwege een Post Traumatische Stress Syndroom PTSS een MIP van 40 Verzoeker woont in de provincie Groningen Verzoeker zegt dat hij als gevolg van de keuring voor het MIP in Hoog Catharijne veel psychische hinder heeft ondervonden en extra medicatie moet slikken vanwege de drukke situatie in Hoog Catharijne en op Utrecht CS De minister van Defensie zegt dat hij in 2010 slechts één klacht op de ongeveer 800 keuringen heeft ontvangen over de keuringslocatie in Hoog Catharijne Verder schrijft de minister als reactie op de klacht en de gestelde vragen dat indien aanvragers bij de eerste beoordeling in Hoog Catharijne aangeven een keuring in Hoog Catharijne problematisch te vinden en de verzekeringsarts heeft deze klacht getoetst op consistentie dan wordt voor een eventuele herbeoordeling uitgeweken naar een kleinschalige defensielocatie in Utrecht en in uitzonderlijke gevallen zal de herbeoordeling zelfs bij de aanvrager thuis plaats vinden Van belang is dan wel dat de veiligheid van de keuringsmedewerkers gewaarborgd wordt Deze veilige werkomgeving voor de keuringsmedewerkers is aanwezig op de huidige keuringslocatie in Hoog Catharijne Deze locatie is zeer gemakkelijk met het openbaar vervoer en met eigen vervoer er is een parkeergarage onder te bereiken Tevens is van belang dat de deskundigheid gebundeld is op een centrale locatie Op dit moment krijgt de minister relatief veel aanvragen binnen voor een MIP van mensen die psychisch letsel zouden hebben opgelopen als militair Een rustigere keuringslocatie zou nadelig kunnen zijn voor mensen met alleen fysieke beperkingen die van het openbaar vervoer afhankelijk zijn Veel keuringen vinden daarbij plaats in de morgen wanneer het volgens de minister in het algemeen nog vrij rustig is in Hoog Catharijne De Nationale ombudsman heeft signalen van onder meer De Basis betrokken bij onder andere het verlenen van nazorg aan veteranen en een veteranenvereniging uit Noord Nederland gekregen dat meer veteranen problemen ondervinden met de locatie voor de keuring voor een MIP Dit betreffen klachten over de drukte van de locatie maar ook over de grote afstand tot de keuringslocatie vanuit bijvoorbeeld Groningen Lange reizen kunnen voor mensen met bijvoorbeeld PTSS ook zeer belastend zijn In reactie op het verslag van bevindingen gaf de minister van Defensie nog aan dat na elke keuring in het kader van een MIP aanvraag een enquête wordt afgenomen de zogenaamde tevredenheids enquête Uit de uitkomsten van de enquête over 2011 blijkt slechts dat een aantal personen problemen ondervonden met het vinden van locatie 12 van 113 geen van de ondervraagden maakt een opmerking over de afstand Slechts 1 van de 113 ondervraagden heeft aangegeven problemen met de locatie te hebben Voor mensen die vanwege hun dienst gerelateerde aandoening problemen met de locatie of de afstand hebben kan altijd een oplossing gezocht worden Vereiste is dan wel dat de mensen vooraf hun bezwaren kenbaar maken Dit kunnen zij ook

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2012/030 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • 1 jaar Veteranenombudsman | Nationale ombudsman | Nationale ombudsman
  op de nazorgvragenlijsten van Defensie en het toegenomen aantal juridische procedures tussen veteranen en het ministerie De taken en verantwoordelijkheden van de Veteranenombudsman zijn verankerd in de Veteranenwet Die trad in werking op de 10e landelijke Veteranendag in 2014 Informeel is de Veteranenombudsman al op 1 juli 2013 gestart met zijn werk Hij kreeg hiervoor toestemming van de Tweede Kamer gezien de grote behoefte aan onafhankelijk klachtbehandeling van de veteranen 220 klachten Sinds 1 juli 2013 heeft hij 220 klachten van Nederlandse veteranen ontvangen Een groot deel van de klachten heeft betrekking op het Ministerie van Defensie Daarnaast behandelde de Veteranenombudsman ook klachten over gemeenten en zorginstellingen De klachten gaan vooral over inkomensvoorzieningen geneeskundige voorzieningen schuldenproblematiek nazorg en erkenning Daarnaast klagen veteranen over de traagheid van de behandeling van hun klachten voornamelijk door het Ministerie van Defensie De grootste groep veteranen die zich tot de Veteranenombudsman wenden zijn mannen van middelbare leeftijd die gediend hebben in Libanon of voormalig Joegoslavië Opvallend is de recente toename van jonge Afghanistan veteranen en actief dienende veteranen die een beroep doen op de Veteranenombudsman Structurele thema s Naast de behandeling van individuele klachten heeft de Veteranenombudsman zich op een aantal structurele thema s gericht waaronder de regeling Ereschuld in relatie tot de Wet werk en bijstand en het keuringsprotocol Post Traumatische Stress Syndroom WIA Ook de behandelingsduur van medische klachten door het Ministerie van Defensie was een punt van zorg In deze dossiers heeft de Veteranenombudsman gevraagd én ongevraagd advies uitgebracht aan betrokken ministeries Aandachtspunten De Veteranenombudsman vraagt de aandacht voor het met 12 toegenomen aantal juridische procedures tussen veteranen en het Ministerie van Defensie Daarnaast zijn de nazorgvragenlijsten een zorgpunt Een belangrijke indicatie voor de zorgvraag van veteranen is de nazorgvragenlijst die veteranen zes maanden na hun uitzendingen krijgen toegestuurd De lijst wordt

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2015/veteranenombudsman-bestaat-1-jaar (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Veteranenombudsman: klacht Afghanistanveteraan is gegrond | Nationale ombudsman
  zijn werkgever Na een lang medisch traject bij het Centraal Militair Hospitaal en het Militair Revalidatiecentrum wordt vastgesteld dat hij blijvend dienstongeschikt is In 2009 verlaat hij op medische gronden Defensie met een aanvullend Militair Invaliditeitspensioen De beperkingen die de jonge man van eind twintig ervaart leiden tot psychische problemen bij hem Hij huilt vaak en braakt af en toe van de pijn en de stress De man die inmiddels ontslagen is klopt voor hulp aan bij Defensie Defensie wijst in eerste instantie psychologische hulp af want zijn invaliditeit zou enkel lichamelijk van aard zijn Rapport Inspectie Militaire Gezondheidzorg In april 2012 meldt de man de gang van zaken bij de Inspectie Militaire Gezondheidzorg IMG De IMG concludeert dat er onder andere sprake was van onvoldoende verslaglegging over en verzuim begeleiding van verzoeker tijdens én na zijn uitzending in Afghanistan De ombudsman vindt dat de man redelijkerwijs had mogen verwachten dat het rapport van de IMG zou leiden tot enig maatwerk waaronder excuses en een mogelijk coulante opstelling De ombudsman beveelt de minister van Defensie aan om alsnog in gesprek te gaan met de man Het aanbieden van oprechte excuses zou hierbij een uitgangspunt moeten zijn Hierbij maakt de ombudsman een verwijzing naar de Excuuskaart van de Nationale ombudsman uit 2011 Onderwerpen veteraan veteranenombudsman defensie Afghanistan medische klachten Links Dossier Veteranen https www nationaleombudsman nl veteranen Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Rapport 26 februari 2015 2015 042 Klacht Afghanistanveteraan gegrond Veteranenombudsman Frank van Dooren vindt dat Defensie onzorgvuldig is geweest bij de registratie van medische gegevens en het behandelverloop van een Afghanistanveteraan De korporaal kreeg tijdens zijn werk als onderhoudsmonteur acute rugpijnen en blijvende incontinentieklachten Zeven jaar na uitzending is nog steeds onduidelijk of eerdere repatriëring erger letsel had voorkomen Van Dooren ik kan

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2015/veteranenombudsman-klacht-afghanistanveteraan-is-gegrond (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Nationale ombudsman nu ook formeel Veteranenombudsman | Nationale ombudsman
  gedragen tenzij artikel 9 22 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is B gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de regering en de beide Kamers der Staten Generaal over de uitvoering van de Veteranenwet en over beleid dat een behoorlijke behandeling van Veteranen raakt C de wijze waarop klachten van veteranen of hun relaties door de daartoe bevoegde instanties niet zijnde de ombudsman worden behandeld te monitoren en te analyseren en de regering en de Tweede Kamer in te lichten over zijn bevindingen Onderwerpen veteranenombudsman Veteranenwet Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Rapport 15 mei 2014 2014 045 Defensie handelt traag bij noodkreet Bosniëveteraan met PTSS Het Ministerie van Defensie heeft traag gehandeld bij de noodkreten van een Bosniëveteraan om hulp voor zijn posttraumatische stress syndroom ptss Na zijn eerste keuring in 2006 heeft het zeker vier jaar geduurd voordat deze veteraan een adequate behandeling kreeg De Nationale ombudsman vindt dat Defensie de bijzondere zorgplicht onvoldoende heeft ingevuld De ombudsman benadrukt de urgentie van een snelle en adequate behandeling van psychisch beschadigde veteranen Lees verder Rapport 31 augustus 2012 2012 138 Commandant vraagt Defensie om veteraan te verwijderen uit Koninklijk Tehuis voor Militairen Veteraan met ernstige PTSS woont in Koninklijk Tehuis voor Oud Militairen en Museum Bronbeek Hij heeft een conflict met de commandant omdat die hem Bronbeek uit wil zetten De Nationale ombudsman vindt dat de inmiddels gepensioneerde commandant in deze specifieke situatie onvoldoende de escalerend heeft gehandeld Lees verder Rapport 5 maart 2012 2012 030 Veteranen klagen over stressvolle keuringslocatie voor Militair Invaliditeitspensioen Veteraan uit Groningen krijgt wegens Post Traumatisch Stress Syndroom PTSS een gedeeltelijk Militair Invaliditeitspensioen MIP Voor de keuring moet hij naar Hoog Catharijne bij Utrecht CS en de drukke situatie daar bezorgt hem zoveel psychische hinder dat hij

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nationale-ombudsman-nu-ook-formeel-veteranenombudsman (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Veteraan onnodig lang in onzekerheid | Nationale ombudsman
  2014 Het Ministerie van Defensie heeft traag gehandeld bij de noodkreten van een Bosniëveteraan om hulp voor zijn posttraumatische stress syndroom ptss Na zijn eerste keuring in 2006 heeft het zeker vier jaar geduurd voordat deze veteraan een adequate behandeling kreeg De Nationale ombudsman vindt dat Defensie de bijzondere zorgplicht onvoldoende heeft ingevuld De ombudsman benadrukt de urgentie van een snelle en adequate behandeling van psychisch beschadigde veteranen Sinds 1 juli 2013 vervult de Nationale ombudsman de rol van Veteranenombudsman In de zomer van 2012 deed de moeder van deze veteraan een noodkreet aan de ombudsman Zij maakte zich ernstig zorgen over haar zoon die in 1993 als dienstplichtig militair naar voormalig Joegoslavië was uitgezonden Eerder deed hij een poging tot zelfdoding en de toestand in het gezin met vrouw en kinderen was uitermate zorgelijk In 2006 deed de veteraan een klemmend beroep op Defensie maar een adequate behandeling startte uiteindelijk jaren later in 2010 Pas na tussenkomst van de ombudsman kreeg de moeder ruim een jaar later een reactie van Defensie Defensie kon de ombudsman geen reden voor deze vertraging geven Tijdens zijn eerste herkeuring in 2009 voldeed hij niet aan de voorwaarden van de richtlijn Medische Eindtoestand en werd hij gehouden aan nieuwe herkeuringen Na ruim zeven jaar werd in december 2013 een medische eindtoestand vastgesteld waaraan een Militair Invaliditeitspensioen gekoppeld is Defensie heeft inmiddels excuses aangeboden over de gang van zaken Onderwerpen onzekerheid defensie veteraan veteranenombudsman kinderen Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Nieuwsbericht 28 november 2013 Staatssecretaris Klijnsma zegt veteranen hulp toe De Staatssecretaris van SZW laat de Ereschuld voor veteranen buiten beschouwing voor de bijstand Lees verder Column 28 juni 2014 Noodkreet onbeantwoord Vandaag op Veteranendag worden zo n 130 000 veteranen bedankt voor hun inzet voor vrede Lees verder

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2014/veteraan-onnodig-lang-in-onzekerheid (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Veteranenombudsman ontvangt zeventig klachten in half jaar | Nationale ombudsman
  een posttraumatische stressstoornis PTSS Ook probeert de Veteranenombudsman ontspoorde veteranen weer op weg te helpen door hen naar de juiste instanties te verwijzen en daarbij soms ook als intermediair op te treden Het gaat dan om veteranen die dak en thuisloos zijn geraakt en zonder remmen zijn gaan leven waardoor ze schulden hebben opgebouwd en in uitzichtloze situaties zijn beland Veteranenwet Veel gaat goed in het contact tussen veteranen en Defensie of andere instanties Maar de ombudsman bemoeit zich vooral met mensen die menen dat ze tussen wal en schip vallen Er is een Veteranenwet bedoeld om ex militairen de juiste na zorg en erkenning te geven maar veel daarvan moet nog worden uitgewerkt De Nationale ombudsman maakte zich vorig jaar zorgen over dat getreuzel en kondigde aan dat hij daarom vanaf juli als Veteranenombudsman zou gaan optreden Sindsdien klopten er 70 veteranen aan voor die tijd waren dat er 19 Veteranenloket De ombudsman en vakbonden pleiten ervoor een aangekondigd veteranenloket zo menselijk mogelijk in te richten Veteranen in nood die s nachts opbellen mogen dus geen bandje krijgen met de mededeling dat ze morgen overdag moeten terugbellen Ze moeten iemand aan de lijn krijgen die op dat moment misschien niet alles van de problematiek weet maar wel een luisterend oor is Onderwerpen om veteranenombudsman Veteranenwet schulden defensie vergoeding Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Column 28 juni 2013 Erkenning voor veteranen Vandaag is het veteranendag Oude en jonge medewerkers van defensie worden bedankt voor hun inzet voor het land Lees verder Nieuwsbericht 24 juni 2013 Ombudsman behandelt vanaf 1 juli klachten van veteranen De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer behandelt vanaf 1 juli klachten van veteranen over zowel overheidsinstanties als niet overheidsinstanties die een taak uitoefenen ten aanzien van veteranen Dit kondigt hij aan in

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2014/veteranenombudsman-ontvangt-zeventig-klachten-in (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Staatssecretaris Klijnsma zegt veteranen hulp toe | Nationale ombudsman
  opgevolgd Op korte termijn wordt de regeling van de Wet werk en bijstand aangepast Veteranen die te veel vermogen hebben door het ontvangen van een Ereschulduitkering kunnen toch hun bijstandsuitkering behouden Een Libanon veteraan met chronische psychische problemen diende een klacht in bij de Nationale ombudsman De man had 25 000 ontvangen door de recente regeling Ereschuld een éénmalige bijzondere uitkering voor veteranen Omdat hij meer dan 5 795 vermogen had beëindigde de gemeente Arnhem vervolgens zijn bijstandsuitkering Ereschuld De regeling Ereschuld geldt als financiële compensatie voor veteranen die door inzet in crisis en oorlogsomstandigheden lichamelijk en of psychisch gewond zijn geraakt De ombudsman heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor het daadwerkelijk inlossen van de Ereschuld aan veteranen een langslepende kwestie waar een bedrag van 110 miljoen euro mee is gemoeid Hij loopt hiermee vooruit op de inwerkingtreding van de Veteranenwet Veteranenombudsman Veteranen hebben met gevaar voor eigen leven een belangrijke taak vervuld voor Nederland Voor een klein deel van hen is dat niet zonder consequenties gebleven De Nationale ombudsman vindt dat deze veteranen op een eerlijke manier moeten worden behandeld In de Veteranenwet is geregeld dat de Nationale ombudsman Veteranenombudsman is Zo kunnen de belangen van veteranen nog beter worden gediend Onderwerpen vermogen belangen veteranenombudsman Veteranenwet veteraan gemeente Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Nieuwsbericht 1 november 2011 Ombudsman verheugd over aangenomen Veteranenwet De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer is verheugd dat de Tweede Kamer op 1 november unaniem de nieuwe Veteranenwet heeft aangenomen Lees verder Video 7 november 2011 Veteranenwet Nieuwsbericht 28 juni 2014 Nationale ombudsman nu ook formeel Veteranenombudsman Vanaf 28 juni 2014 is de Nationale ombudsman ook formeel de Veteranenombudsman Dit is vastgelegd in de Veteranenwet die op deze dag in werking is getreden Lees verder Column 30 november 2013

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2013/staatssecretaris-klijnsma-zegt-veteranen-hulp-toe (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Nationale ombudsman wordt ombudsman voor veteranen | Nationale ombudsman
  in 2014 U bent hier Home Thema s en Publicaties Nieuws Nationale ombudsman wordt ombudsman voor veteranen 20 december 2011 De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Veteranenwet Dat betekent dat de ombudsman voor veteranen wordt ondergebracht bij de Nationale ombudsman Het moment van starten en andere praktische zaken moeten nog verder worden uitgewerkt De Nationale ombudsman reageerde eerder verheugd nadat de Tweede Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen Bekijk zijn reactie Onderwerpen Veteranenwet tweede kamer Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Nieuwsbericht 1 november 2011 Ombudsman verheugd over aangenomen Veteranenwet De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer is verheugd dat de Tweede Kamer op 1 november unaniem de nieuwe Veteranenwet heeft aangenomen Lees verder Nieuwsbericht 28 juni 2014 Nationale ombudsman nu ook formeel Veteranenombudsman Vanaf 28 juni 2014 is de Nationale ombudsman ook formeel de Veteranenombudsman Dit is vastgelegd in de Veteranenwet die op deze dag in werking is getreden Lees verder Column 28 juni 2013 Erkenning voor veteranen Vandaag is het veteranendag Oude en jonge medewerkers van defensie worden bedankt voor hun inzet voor het land Lees verder Informatie speciaal voor Kinderen Veteranen Ondernemers Informatie voor inwoners van Bonaire St Eustatius en Saba Kunnen wij u

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2011/nationale-ombudsman-wordt-ombudsman-voor-veteranen (2015-08-09)
  Open archived version from archive •