archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 2034

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  problemen Veel van de problemen waarmee de ombudsman zich in 2014 heeft beziggehouden zijn terug te voeren op onmogelijke opdrachten waarmee uitvoeringsdiensten zijn opgezadeld Lees verder Onderwerpen jaarverslag 2014 tweede kamer toespraak Frank van Dooren Column 20 november 2014 Gegijzeld voor een boete De politie belt bij Joep aan en zegt dat hij nog diezelfde week gegijzeld wordt In opdracht van het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB vanwege een openstaande boete Gijzeling Joep hoort dat je dan opgesloten wordt in een gevangenis Lees verder Onderwerpen gijzelen centraal justitiëel incasso bureau cjib Verkeersboete Nieuwsbericht 4 december 2014 Ombudsman Fraudewet pakt goedwillende burgers aan als criminelen Het merendeel van de personen dat op grond van de Fraudewet zwaar wordt beboet pleegt niet doelbewust fraude blijkt uit onderzoek van de Nationale ombudsman Lees verder Onderwerpen fraude Fraudewet sociale zekerheid uitkeringsfraude boetes Column 13 juni 2015 Tweemaal betalen is één keer te veel Otto is in Rotterdam geflitst omdat hij te hard reed Het CJIB stuurt hem een boete van 111 euro Otto vraagt via de website mijnpolitie nl de flitsfoto op Maar dit lukt niet Ondertussen betaalt hij alvast de boete Lees verder Onderwerpen centraal justitiëel incasso bureau cjib verkeersovertreding Verkeersboete Nieuwsbericht 19 januari 2015 Ombudsman start onderzoek naar gijzelingen De Nationale ombudsman start een onderzoek naar gijzelingen bij het niet betalen van verkeersboetes Lees verder Onderwerpen Verkeersboete gijzelen centraal justitieel incassobureau cjib Column 29 november 2014 Een duur ritje Loïs heeft haast Zij heeft met haar vriendinnen afgesproken om uit eten te gaan De autorit vanaf haar werk naar het restaurant duurt al gauw een uur Daarom zet zij er vaart achter Te veel vaart Lees verder Onderwerpen centraal justitiëel incasso bureau cjib snelheidsovertreding bekeuring betaling boete Rapport 26 maart 2015 2015 057 Regionale politie eenheid Midden Nederland had vergoeding voor erkende schade

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22boete%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 4 resultaten gevonden Rapport 14 februari 2013 2013 010 BOA stuurt onterecht proces verbaal ivm opgeven valse identiteit Man zet vuilniszak naast een volle vuilcontainer in Amsterdam Zuidoost Een buitengewoon opsporingsambtenaar opent de zak en stuurt hem een bekeuring en een oproepingskaart om contact op te nemen De man belt op de genoemde tijden maar krijgt geen contact omdat de BOA er niet is Omdat hij de volgende dag geen tijd heeft neemt zijn echtgenote contact op en stelt zich voor met de achternaam van haar echtgenoot Daarna krijgt zij een boete van 270 wegens het opgeven van een valse naam zij had haar meisjesnaam moeten gebruiken De Nationale ombudsman vindt dat wat de vrouw deed volstrekt normaal is De BOA had beter naar de vrouw moeten luisteren en de GBA uitdraai moeten bekijken Het onderzoek is uitgevoerd samen met de Gemeentelijke ombudsman van Amsterdam die van oordeel is dat de klachtbehandeling door het Stadsdeel te lang heeft geduurd Lees verder Onderwerpen buitengewoon opsporings ambtenaar boa handhaving openbare ruimte proces verbaal valse identiteit oproepingskaart bekeuring gemeente Video 8 maart 2013 Column Vuilniszak krijgt staartje Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost Lees verder Onderwerpen buitengewoon opsporings ambtenaar boa bekeuring valse identiteit Column 2 maart 2013 Vuilniszak krijgt staartje Geert wil s avonds zijn vuilniszak in de ondergrondse afvalcontainer bij zijn huis stoppen Maar deze zit

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22valse+identiteit%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Privacy medisch dossier | Nationale ombudsman
  het UWV blijkt tijdens haar ziekte updates te hebben gemaakt van het plan van aanpak Zo stond in het plan bijvoorbeeld te lezen dat er nog enkele psychische klachten zijn en aanwijzingen voor vermijdingsgedrag Dit gaat Isabelle te ver zeker omdat ze eerder aangaf dat ze niet wil dat haar medische gegevens worden overgenomen Ze dient een klacht in bij het UWV omdat haar medische gegevens zonder toestemming zijn doorgestuurd naar het re integratiebureau Bij het UWV krijgt ze nul op het rekest Het UWV stelt dat het plan van aanpak alleen de aandoening beschrijft maar dat er geen diagnose in staat En updates zijn volgens het UWV bouwstenen voor de dossieropbouw die worden niet aan klanten als Isabelle gestuurd Klanten kunnen overigens wel verzoeken hun dossier in te mogen zien Volgens Isabelle heeft de arbeidsdeskundige niet verteld dat er informatie uit haar dossier zou worden doorgestuurd naar het re integratiebureau Bovendien is er wel degelijk medische informatie doorgebrieft Zij is dus niet tevreden met het antwoord van het UWV en klopt bij mij aan Ik onderzoek de zaak en mij blijkt dat het UWV het plan van aanpak standaard naar re integratiebureaus stuurt maar de updates niet Het UWV mag in sommige gevallen wel gezondheidsinformatie doorgeven en updates van het plan van aanpak Ook zonder toestemming van de betrokkene Maar alléén als dat nodig is om het re integratietraject goed te kunnen begeleiden In het geval van Isabelle speelde dat echter niet Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens ben ik het met Isabelle eens dat de omschrijvingen die de arbeidsdeskundige gebruikte gezondheidsgegevens over haar zijn Zelfs als het wél noodzakelijk is om medische informatie aan een re integratiebedrijf door te spelen moet dat aan betrokkene worden verteld Het UWV heeft zonder noodzaak of toestemming van Isabelle haar persoonlijke

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/privacy-medisch-dossier (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  van haar contacten met de instanties lopen via een gemachtigde Die wordt door het UWV niet consequent op de hoogte gehouden De vrouw en haar gemachtigde doen er goed aan duidelijk te zijn over hoever de machtiging strekte Nu treft het UWV geen blaam omdat het niet bij voorbaat vaststaat of een machtiging ook correspondentie over andere zaken betreft Lees verder Onderwerpen uwv keuringsgesprek gemachtigde machtiging onduidelijk Rapport 3 oktober 2014 2014 130 UWV had bij deskundigenoordeel de werkneemster kunnen uitnodigen voor gesprek met verzekeringsarts Ruim een jaar nadat medewerkster bij overheidsinstantie op haar werk is uitgevallen vanwege klachten veroorzaakt door elektromagnetische straling op de werkplek stelt de bedrijfsarts dat zij vanuit huis kan re integreren Haar werkgever vraagt dan aan het UWV of hij voldoende doet aan re integratie van verzoekster en of zij vanaf kantoor kan re integreren De arbeidsdeskundige van het UWV consulteert de verzekeringsarts Die stelt na overleg met de bedrijfsarts dat verzoekster meer kan dan vier uur vanuit huis re integreren en dat de bedrijfsarts de belastbaarheid beter in kaart moet brengen De werkgever heeft te weinig gedaan aan de re integratie De vrouw klaagt dat de verzekeringsarts haar niet heeft gesproken en dat haar informatie over ziekteverloop en contacten met de bedrijfsarts niet in de klachtafhandeling is meegewogen Het UWV doet haar klacht af als niet medisch objectiveerbaar Het UWV zegt de ingebrachte stukken bestudeerd te hebben en gehandeld te hebben volgens de geldende protocollen De vrouw benadert de Nationale ombudsman Die is het met haar eens het UWV heeft onvoldoende gemotiveerd gereageerd en had haar kunnen uitnodigen voor een toelichtend gesprek met de verzekeringsarts en of de arbeidsdeskundige Lees verder Onderwerpen uwv deskundigenoordeel re integratie Rapport 5 juni 2012 2012 094 Vrouw klaagt dat arbeidsdeskundige UWV zonder toestemming medische informatie doorstuurde naar RIB Uitzendkracht werd ziek en ontvangt van het UWV een Ziektewetuitkering Bij de re integratie komt ze er achter dat haar coach over vertrouwelijke medische gegevens beschikt Zij dient bij het UWV een klacht in De Nationale ombudsman vindt dat het UWV de persoonlijke levenssfeer van de vrouw onvoldoende heeft gerespecteerd Hij vindt een aantal opmerkingen in het dossier voor de re integratiecoach zijn te kwalificeren als medische gegevens Ook vindt hij dat het UWV de vrouw niet goed op de hoogte heeft gesteld van het doorsturen van de gegevens aan het re integratie bureau Lees verder Onderwerpen uwv ziektewet re integratie re integratiebureau rib informatieverstrekking sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 28 augustus 2013 2013 108 Verzoeker klaagt over onzorgvuldig deskundigheidsoordeel re integratieinspanningen Man is langdurig ziek en zijn werkgever vraagt het UWV Nijmegen om zijn re integratie inspanningen te beoordelen De arbeidsdeskundige vindt dat hij zich onvoldoende inspant om te re integreren Hij motiveert dat met medische gegevens Hij vermengde daarbij zijn oordeel over het gedrag van de man met zijn medische voorgeschiedenis En hij nam zo maar aan dat de man er geen bezwaar tegen had als hij deze gegevens aan de werkgever verstrekte Dat is niet behoorlijk Het

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22arbeidsdeskundige%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Vrouw ontvangt een WW uitkering van het UWV en meldt zich ziek vanwege een aandoening waarvoor zij geopereerd moet worden Zij ervaart het gesprek met de verzekeringsarts als zeer stressvol en negatief Haar medisch dossier is overgedragen aan een re integratiecoach om te bepalen wat haar belastbaarheid is De Nationale ombudsman vindt dat het UWV moet voorkomen dat medische dossiers in handen vallen van mensen die niet onder het medisch beroepsgeheim vallen Ook had het UWV het plan van aanpak aan de vrouw toe moeten sturen Verder had het UWV de vrouw moeten toestaan geluidsopnames van het gesprek te maken Het UWV gaat stappen ondernemen om te voorkomen dat onbevoegden een medisch dossier kunnen inzien Lees verder Onderwerpen ww uitkering uwv verzekeringsarts re intergratiecoach medisch beroepsgeheim medisch dossier sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 2 oktober 2013 2013 132 Vrouw klaagt over beslissing van SVB betreffende afgenomen arbeidsongeschiktheid Weduwe krijgt vanwege arbeidsongeschiktheid een Anw uitkering De SVB laat het UWV een herkeuring doen Daaruit blijkt dat ze minder dan 45 arbeidsongeschikt is en de SVB trekt de Anw uitkering in De Nationale ombudsman vindt dat de SVB de stukken waarop het UWV het oordeel baseerde naar de vrouw had moeten sturen Zo kan ze zien hoe de herkeuring is verlopen Dit is in gewone UWV herkeuringen ook gebruikelijk Ook had de SVB de bezwaarprocedure sneller moeten doorlopen omdat zes maanden wel erg lang is De ombudsman heeft er kennis van genomen dat de SVB en het UWV nieuwe afspraken hebben gemaakt over de herkeuringen De relevante stukken worden direct met de beslissing meegestuurd Lees verder Onderwerpen sociale verzekeringsbank svb anw uitkering arbeidsongeschikt uwv bezwaar sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 27 juni 2013 2013 073 Man klaagt over vraag van gemeente om informatie na afmelden re integratiegesprek ivm operatie Inwoner van gemeente Weert ontvangt uitkering Wet werk en bijstand Vanwege een operatie kan hij niet op een spreekuur bij de consulent sociale zaken komen De consulent moet kunnen beoordelen of dat terecht is en vraagt hem om medische gegevens De Nationale ombudsman vindt dat de consulent de privacy van de man had moeten respecteren en in plaats daarvan zijn arts om advies vragen Ook had de man eerst bericht moeten worden dat hij niet langer vrijgesteld was van arbeid voor er een afspraak over re integratie werd gemaakt Lees verder Onderwerpen gemeente uitkering re integratie arbeidsverplichtingen vrijstelling klachtbehandeling informatieverstrekking gemeente Column 5 januari 2013 Privacy medisch dossier Isabelle werkt als uitzendkracht als ze ziek wordt Van het UWV ontvangt ze daarom een Ziektewetuitkering Maar helaas is Isabelle na vijf maanden nog steeds ziek Lees verder Onderwerpen uwv gegevens arbeidsdeskundige medische gegevens re integratiebureau om Rapport 19 april 2012 2012 065 Werknemer klaagt dat UWV ondanks zijn verzoek geen melding heeft gemaakt bij informatieaanvraag door derden inzake WIA procedure Man vraagt het UWV Breda om hem direct te informeren als een derde zoals zijn werkgever vragen stelt over zijn WIA procedure Het UWV negeert zijn vraag en stuurt zonder zijn toestemming zijn bezwaarschrift

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22medische+gegevens%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  en bewuste keuzes maken bij re integratie van vreemdelingen Lees verder Onderwerpen re integratiebureau vreemdelingenpolitie uwv verblijfsaanvraag sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 31 oktober 2013 2013 157 Verzoeker klaagt over klachtbehandeling UWV inzake uitkomst re integratietraject Man ontvangt een Ziektewetuitkering van het UWV Hij kan zijn arbeidsdeskundige niet via de mail en niet telefonisch bereiken Verder heeft het UWV hem niet ondergebracht bij het re integratiebureau van zijn voorkeur Inmiddels heeft het UWV de communicatie per email verbeterd De Nationale ombudsman bracht dit rapport uit omdat er eerder al een gesprek zou plaatsvinden tussen het UWV en de man maar het UWV naam daarvoor geen enkel initiatief Lees verder Onderwerpen uwv re integratie ziektewet uitkering klachtbehandeling informatieverstrekking sociale zaken en werkgelegenheid Column 5 januari 2013 Privacy medisch dossier Isabelle werkt als uitzendkracht als ze ziek wordt Van het UWV ontvangt ze daarom een Ziektewetuitkering Maar helaas is Isabelle na vijf maanden nog steeds ziek Lees verder Onderwerpen uwv gegevens arbeidsdeskundige medische gegevens re integratiebureau om Rapport 5 juni 2012 2012 094 Vrouw klaagt dat arbeidsdeskundige UWV zonder toestemming medische informatie doorstuurde naar RIB Uitzendkracht werd ziek en ontvangt van het UWV een Ziektewetuitkering Bij de re integratie komt ze er achter dat haar coach over vertrouwelijke medische gegevens beschikt Zij dient bij het UWV een klacht in De Nationale ombudsman vindt dat het UWV de persoonlijke levenssfeer van de vrouw onvoldoende heeft gerespecteerd Hij vindt een aantal opmerkingen in het dossier voor de re integratiecoach zijn te kwalificeren als medische gegevens Ook vindt hij dat het UWV de vrouw niet goed op de hoogte heeft gesteld van het doorsturen van de gegevens aan het re integratie bureau Lees verder Onderwerpen uwv ziektewet re integratie re integratiebureau rib informatieverstrekking sociale zaken en werkgelegenheid Column 10 augustus 2008 Mooie plannen Mevrouw Weltevind

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22re-integratiebureau%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  een halfjaar eerder niet werd geaccepteerd door de Congolese autoriteiten De Nationale ombudsman concludeert dat de DT V na de eerder mislukte uitzetting tijd genoeg had om te onderzoeken waarom de uitzetting was mislukt Inmiddels heeft de Dienst een nieuwe laissez passer maar die ziet er anders uit dan de eerste De Dienst zal moeten laten vaststellen welke van de twee vals is Hij doet de aanbeveling om de man niet uit te zetten voordat eer een nieuw laissez passer is en hem tot die tijd ook niet in vreemdelingenbewaring te stellen Lees verder Onderwerpen dienst terugkeer vertrek dt v laissez passer uitzetting vreemdelingenbewaring binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Nieuwsbericht 19 december 2011 Rapport aan VN over mensenrechten in Nederland Rapport aan VN over mensenrechten in Nederland Lees verder Onderwerpen om rechter persoonsgegevens kinderrechten beleid college bescherming persoonsgegevens Column 14 juli 2012 Onprofessioneel politieoptreden Lisa is hoogzwanger en moet naar een afspraak Ze stapt in haar auto maar krijgt haar gordel niet dicht omdat haar buik zo is gegroeid Toch rijdt ze weg Onderweg zien agenten in een politieauto haar rijden en houden haar staande Lees verder Onderwerpen Politie adres om gegevens politiebureau bekeuring Column 16 juni 2012 Alimentatie en andere zorgen Saskia heeft een moeilijke tijd achter de rug De scheiding van haar ex man is haar niet in de koude kleren gaan zitten Een tijd lang leeft ze in angst haar ex man tegen het lijf te lopen Lees verder Onderwerpen lbio om alimentatie persoonsgegevens procedures gegevens Rapport 14 juni 2012 2012 103 Zwangere vrouw klaagt over geboeide aanhouding na opgeven onjuist adres Acht maanden zwangere vrouw rijdt zonder gordel in haar auto omdat de gordel te kort is geworden De politie houdt haar staande en vraagt haar naar haar persoonsgegevens Haar GBA adres komt niet overeen met het opgegeven adres De politie houdt haar aan wegens het opgeven van een onjuist adres en brengt haar geboeid over naar het politiebureau De vrouw wordt later door de rechter vrijgesproken De Nationale ombudsman vindt dit een schoolvoorbeeld van disproportioneel en niet professioneel handelen Dat de opstelling van de vrouw door de politie als arrogant is ervaren en irritatie heeft opgewekt vormt geen rechtvaardiging voor dit politieoptreden De Nationale ombudsman bracht eerder de rapporten 2009 258 en 2009 259 uit over vergelijkbare kwesties in Amsterdam Lees verder Onderwerpen aanhouding handboeien adres gemeentelijke basis administratie gba Politie Dossier 3 februari 2011 Dossier Digitalisering Een grote verandering tussen vroeger en nu is de digitalisering of informatisering Dat er steeds meer digitaal gaat heeft invloed op de relatie tussen burger en overheid Overheid en burger willen en kunnen veel meer van elkaar te weten komen Lees verder Onderwerpen digitalisering digitale overheid digid identiteitsfraude online veiligheid college bescherming persoonsgegevens Onderzoek 2 september 2011 2011 239 Politie moet voorzichtig omgaan met privacy welwillende voetbalsupporters De Nationale ombudsman kreeg bezoek van bezorgde voetbalsupporters uit het hele land omdat zij vonden dat zij als goedwillende bezoekers van wedstrijden te veel belaagd werden door de politie Lees verder Onderwerpen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=1&zoekterm=%22persoonsgegevens%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  van een GBA adres een kleine inspanning ten opzichte van het schenden van het grondrecht van persoonlijke vrijheid Ook reageert het CJIB te traag op een brief van de advocaat tijdens de gijzeling De ombudsman neemt met instemming kennis dat het OM bij wijze van tegemoetkoming alle bekeuringen heeft kwijtgescholden Lees verder Onderwerpen kantonrechter zitting machtiging tot gijzeling gemeentelijke basisadministratie gba verbijfplaats centraal justitiëel incasso bureau cjib openbaar ministerie informatieverwerving veiligheid en justitie Column 12 november 2011 Persoonlijke aanpak door Belastingdienst Mieke regelt de financiën voor haar gehandicapte zoon Dat is een fluitje van een cent totdat ze te maken krijgt met fraude Een onbekende vraagt op naam van haar zoon een belastingteruggaaf aan bij de Belastingdienst Lees verder Onderwerpen belastingdienst fraude overheid recht persoonsgegevens aangifte Rapport 11 oktober 2011 2011 301 Klacht over niet op de hoogte worden gehouden van behandeling brieven door gemeenteraad Inwoners van de gemeente Hellendoorn sturen de gemeente herhaaldelijk brieven over het voornemen van de gemeente om graven op de algemene begraafplaats te ruimen Zij vragen de griffier de brieven te verspreiden onder de politieke fracties en het college van B W De griffier doet dat en stuurt ontvangstbevestigingen Vervolgens zijn de afzenders nooit op de hoogte gesteld van de verdere behandeling De Nationale ombudsman heeft de handelwijze van de gemeente getoetst aan de Correspondentiewijzer en hij geeft een aanvulling op die wijzer speciaal voor raadsadressen In dit geval zijn de brieven geen raadsadres en zij hadden dan ook niet op de Lijst van ingekomen stukken geplaatst moeten worden De gemeente heeft aangegeven dat ze hier in de toekomst beter op let en dat zij zorgvuldiger zal omgaan met persoonsgegevens van de indieners van een raadsadres Lees verder Onderwerpen gemeenteraad correspondentiewijzer raadsadressen lijst van ingekomen stukken gemeente Dossier 6 februari 2011 Dossier Openbaarheid De Nederlandse overheid heeft als taak om te doen wat in het belang van ons allemaal is Daar hoort bij open zijn met informatie Iedereen heeft een goed kompas voor wat eerlijk is of niet Lees verder Onderwerpen transprantie openbaarheid vertrouwen Column 19 juni 2010 Geen stap verder Misschien heb je die droom ook wel eens Die droom waarbij je vooruit probeert te rennen maar op een één of andere manier geen stap verder komt Sommige klachten die ik van burgers ontvang doen me daar aan denken Lees verder Onderwerpen kenteken Politie bekeuringen rdw om advocaat Column 2 september 2011 Voetbalsupporters in beeld Sjoerd is al jaren groot voetbal en Feyenoord fan Als het even kan bezoekt hij de wedstrijden van zijn club Hij is trots op zijn club maar niet op de hooligans die vaak rond wedstrijden voor spanning zorgen Lees verder Onderwerpen Politie om onderzoek inzage gegevens Column 8 mei 2010 Gekiekt Heiko krijgt een bon van het CJIB Op de bon staat dat hij op de A7 tussen Groningen en Leek te hard heeft gereden Heiko wil een foto van de overtreding en belt naar het telefoonnummer van de politie Groningen dat achterop de bon staat Lees verder Onderwerpen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=2&zoekterm=%22persoonsgegevens%22 (2015-08-09)
  Open archived version from archive