archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 151

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 52 resultaten gevonden Rapport 26 september 2005 2005 291 Verzoekster een besloten vennootschap was verwikkeld in een geschil met een vennootschap onder firma Lees verder Onderwerpen economische zaken Rapport 12 september 2005 2005 264 Verzoeker is een advocaat die regelmatig bijstand geeft aan ter beschikking gestelden tbs gestelden Lees verder Onderwerpen justitie justitie Nieuwsbericht 30 oktober 1997 Meer gemeenten sluiten zich aan bij de Nationale ombudsman Met ingang van 1 november 1997 vallen elf nieuwe gemeenten onder de bevoegdheid van de Nationale ombudsman Lees verder Onderwerpen gemeente om vergoeding klachtbehandeling bevoegdheid Rapport 29 december 2006 2006 398 Op 3 november 2003 werd verzoeksters kind hierna ook X door de rechter onder toezicht gesteld OTS van Bureau Jeugdzorg in s Hertogenbosch en werd een machtiging afgegeven om X uit huis te plaatsen Lees verder Onderwerpen volksgezondheid welzijn en sport Rapport 18 juli 2006 2006 248 Verzoeker was gedurende enige tijd gedetineerd in het huis van bewaring Demersluis te Amsterdam Lees verder Onderwerpen justitie Rapport 13 juli 2006 2006 239 Verzoekers echtgenote en dochter van Italiaanse nationaliteit beschikten over een verblijfsvergunning Verkregen en sindsdien verlengd sinds 2001 Lees verder Onderwerpen vreemdelingenzaken en integratie Rapport 7 juni 2006 2006 073 Verzoekster afkomstig uit Mexico arriveerde op 6 september 1999 in Nederland om zich te vestigen bij haar Nederlandse echtgenoot Zij diende half september 1999 een aanvraag in om verlening van een verblijfsvergunning Lees verder Onderwerpen vreemdelingenzaken en integratie gemeente Rapport 27 december 2005 2005 398 Verzoekster van Slowaakse nationaliteit diende een aanvraag om verlenging van de haar verleende verblijfsvergunning op basis van verblijf bij haar Nederlandse partner in tegen 285 aan legeskosten Lees verder Onderwerpen vreemdelingenzaken en integratie Rapport 20 juli 2005 2005 205 Verzoekster had

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=4&zoekterm=%22verlenging%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  publicaties Uw zoekopdracht Zoeken Sorteren op Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 52 resultaten gevonden Rapport 24 februari 2005 2005 051 Verzoekster klaagde er in de eerste plaats over dat de vreemdelingendienst van het regionale politiekorps Amsterdam Amstelland te Amsterdam eerst op of omstreeks 5 juni 2003 aan haar een verblijfsdocument had uitgereikt terwijl de Immigratie en Natura Lees verder Onderwerpen Politie Rapport 24 maart 2005 2005 085 Verzoekers wonen buiten de bebouwde kom van een dorp nabij een T kruising waar een zijweg is aangesloten op een doorgaande hoofdweg De weg is in beheer bij het hoogheemraadschap Lees verder Onderwerpen waterschap Pagination First page eerste Previous page

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?page=5&zoekterm=%22verlenging%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • 2013/092: Verzoekster klaagt over afwijzing kwijtschelding belasting door BSR | Nationale ombudsman
  afwijzend op het beroep te hebben beslist De beslissing had verzoekster blijkbaar niet bereikt BSR verstrekte een afschrift van de beslissing Daarin was aangegeven dat het beroep was afgewezen omdat verzoekster twee voertuigen in haar bezit had Voor het tweede voertuig de auto gold volgens BSR geen vermogensvrijstelling Klacht bij de Nationale ombudsman Verzoekster liet weten dat zij het niet eens was met de beslissing op het beroep Zij gaf aan dat er volgens haar sprake was van een inconsistente en ondeugdelijke motivering Verder was het niet juist de caravan die geen waarde had in plaats van de auto onder de vermogensvrijstelling te laten vallen De Nationale ombudsman nam de kwestie in onderzoek en stelde BSR daarover een aantal vragen Standpunt BSR BSR liet de Nationale ombudsman weten de afwijzingsgrond in de beslissing op het verzoek om kwijtschelding en de beslissing op het beroep niet woordelijk maar in de essentie van de tekst wel gelijk te achten Op het moment van het indienen van het verzoek was er sprake van twee voertuigen In de beslissing op het beroep was als aanvulling nog vermeld welk voertuig was vrijgesteld en welk voertuig niet BSR hanteerde als uitgangspunt dat het voertuig met de minste waarde was vrijgesteld Volgens BSR was het aan te merken als verwijtbaar dat met een laag inkomen de dubbele kosten konden worden betaald Die kosten waren in het geval van de caravan stalling verzekering en onderhoud en in geval van de auto wegenbelasting verzekering en onderhoud BSR liet weten dat in de Van Dale is vermeld dat onder voertuig een vervoermiddel wordt verstaan en dat een caravan als een vervoermiddel is aan te merken Nadere reactie verzoekster Verzoekster bracht onder meer naar voren dat BSR steeds genegeerd heeft dat zij geen kosten heeft aan de caravan Voor de caravan hoeft geen wegenbelasting te worden betaald of verzekering te worden afgesloten Ook zijn er geen stallingskosten De caravan is gestald onder een zeil in de tuin Verzoekster wees erop dat een voertuig volgens de Van Dale dient voor vervoer van personen of goederen Een caravan doet dat niet Beoordeling Redelijkheidsvereiste Het redelijkheidsvereiste houdt in dat overheidsinstanties de verschillende belangen tegen elkaar afwegen en dat de uitkomst hiervan niet onredelijk is Tweede auto is in beginsel vermogen In de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 is bepaald dat een auto met een waarde tot 2 269 niet wordt aangemerkt als vermogen waaruit de belastingaanslag behoort te worden voldaan In rapport 2010 223 zie de website van de Nationale ombudsman overwoog de Nationale ombudsman dat het bij de aanwezigheid van meer dan één auto in beginsel niet redelijk is te achten dat de betrokkene zijn belastingplicht niet hoeft te voldoen Dit betekent dat een tweede auto in beginsel volledig als vermogen in aanmerking kan worden genomen De Nationale ombudsman overwoog tevens dat van betrokkene kan worden verwacht dat hij de waarde van de auto s onderbouwt met een taxatie van een garagebedrijf dat bij de BOVAG is aangesloten Vermogensvrijstelling geldt voor een auto BSR heeft

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2013/092 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 23 juli 2013 2013 092 Verzoekster klaagt over afwijzing kwijtschelding belasting door BSR Belastingsamenwerking Rivierenland BSR wil de lokale belastingen 2012 van een vrouw niet kwijtschelden omdat zij volgens BSR in het bezit is van twee voertuigen De vrouw kon aantonen dat haar caravan niets meer waard was en haar auto 500 De vrouw tekende bij BSR beroep aan tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding Dit werd door BSR afgewezen BSR heeft de caravan van de vrouw aangemerkt als een voertuig dat onder vermogensvrijstelling valt De auto werd door BSR beschouwd als tweede voertuig waarvan de waarde volledig buiten de vermogensvrijstelling valt In de Uitvoeringsregeling Invorderingswet staat dat er voor vermogensvrijstelling uitdrukkelijk sprake moet zijn

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22bsr%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  hier op voorbereid zijn Lees verder Onderwerpen schadevergoeding vrijstelling heffingen vermogen gemeenschappelijke regelingen Nieuwsbericht 14 november 2014 Nationale ombudsman uit zijn zorgen over PTSS regeling voor agenten De Nationale ombudsman heeft de Minister van Veiligheid en Justitie in overweging gegeven om de Coulanceregeling Post Traumatische Stress Stoornis PTSS bij de politie op een aantal punten te herzien of aan te vullen Hij heeft dit gedaan n a v Lees verder Onderwerpen Politie post traumatisch stress syndroom ptss Coulanceregeling Rapport 10 december 2014 2014 190 Gemeente rekent verzekeringsuitkering terecht tot vermogen bij beoordeling kwijtschelding belasting Een man en een vrouw dienen bij de gemeente Purmerend een verzoek in om bij de berekening van hun vermogen vier vermogensbestanddelen niet mee te tellen waardoor zij in aanmerking komen voor kwijtschelding van de aanslag gemeentelijke belastingen Het college van burgemeester en wethouders weigert dit De Nationale ombudsman vindt het goed dat het college de beleidsregel hanteerde dat alleen reserveringen voor de betaling van zorgkosten een maand niet tot het vermogen gerekend worden Zolang er maar maatwerk mogelijk blijft In het geval van de man en vrouw heeft het college dat maatwerk niet hoeven toepassen op een schadevergoeding en een verzekeringsuitkering voor een geannuleerde vakantie Lees verder Onderwerpen gemeente vermogen belasting gemeentelijke belastingen verzekeringsuitkering kwijtschelding Tekstpagina 9 juli 2014 Aan het juiste adres Klacht over de overheid De Nationale ombudsman behandelt klachten over overheidsinstellingen Dit zijn ministeries waterschappen provincies het UWV de SVB en de politie Lees verder Column 17 mei 2014 Onverwachte verrassing Priscilla is in 1999 aangereden door een scooter Tot op de dag van vandaag heeft ze daar nog steeds last van Lopen staan en zitten gaan vaak gemoeid met veel pijn Lees verder Onderwerpen kwijtschelding om schadevergoeding heffingen gemeente bijstandsuitkering Rapport 24 maart 2014 2014 023 UWV legt sanctie op aan werkgever wegens het ontbreken van gevraagde informatie Verzekeringsarts van het UWV Groningen vraagt een bedrijfsarts om binnen vijf werkdagen informatie te geven over een werknemer met een WIA uitkering De bedrijfsarts is met vakantie hiervan is de verzekeringsarts op de hoogte gesteld Het UWV legt een sanctie op aan de werkgever wegens het ontbreken van gevraagde informatie De Nationale ombudsman vindt dat het UWV actief hoort te luisteren ook naar de bedrijfsarts van een werkgever Dat is in dit geval onvoldoende gedaan Lees verder Onderwerpen sanctie uwv wia bedrijfsarts verzekeringsarts sociale zaken en werkgelegenheid Rapport 25 februari 2014 2014 011 Slachtoffer van verduistering klaagt over uitblijven actie CJIB om schadevergoeding te innen Slachtoffer van verduistering vindt dat het CJIB onvoldoende heeft gedaan om het bedrag van de schadevergoedingsmaatregel van 92 010 93 die aan de veroordeelde dader is opgelegd te innen De Nationale ombudsman heeft niet de indruk dat het CJIB niets heeft gedaan met de informatie die het slachtoffer had aangedragen om het geld bij de dader te innen Maar pas na negen maanden heeft het CJIB de informatie over de bankrekeningnummers en bankafschriften opnieuw beoordeeld dit is niet voortvarend Lees verder Onderwerpen uitblijven actie schending voortvarendheid schadevergoeding bankrekeningen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22vermogen%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  gemeentelijke belastingen Het college van burgemeester en wethouders weigert dit De Nationale ombudsman vindt het goed dat het college de beleidsregel hanteerde dat alleen reserveringen voor de betaling van zorgkosten een maand niet tot het vermogen gerekend worden Zolang er maar maatwerk mogelijk blijft In het geval van de man en vrouw heeft het college dat maatwerk niet hoeven toepassen op een schadevergoeding en een verzekeringsuitkering voor een geannuleerde vakantie Lees verder Onderwerpen gemeente vermogen belasting gemeentelijke belastingen verzekeringsuitkering kwijtschelding Rapport 20 november 2014 2014 164 Gemeente Apeldoorn mag uitgaan van alimentatierechten bij beslissing belastingkwijtschelding Een man dient bij de gemeente Apeldoorn een verzoek in om kwijtschelding van de aanslag gemeentebelastingen De gemeente wijst het verzoek af omdat zijn netto besteedbaar inkomen hoger is dan het door de minister van Financiën vastgestelde normbedrag Bij de bepaling van het inkomen is rekening gehouden met een maandelijks bedrag aan alimentatie waarop de man recht heeft De man stelt dat hij de alimentatie niet heeft kunnen innen ook niet met hulp van het LBIO en klaagt dat de gemeente daarmee geen rekening heeft gehouden bij de beslissing Uit onderzoek van de Nationale ombudsman blijkt dat de man tijdelijk niet de volledige alimentatie ontvangt maar dat hij uiteindelijk wel de achterstallige bedragen zal krijgen Mocht dit toch niet gebeuren dan mag de man opnieuw bij de gemeente aankloppen om kwijtschelding Lees verder Onderwerpen gemeente kwijtschelding belasting verzoek belastingaanslag alimentatierechten Rapport 23 juli 2013 2013 092 Verzoekster klaagt over afwijzing kwijtschelding belasting door BSR Belastingsamenwerking Rivierenland BSR wil de lokale belastingen 2012 van een vrouw niet kwijtschelden omdat zij volgens BSR in het bezit is van twee voertuigen De vrouw kon aantonen dat haar caravan niets meer waard was en haar auto 500 De vrouw tekende bij BSR beroep aan tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding Dit werd door BSR afgewezen BSR heeft de caravan van de vrouw aangemerkt als een voertuig dat onder vermogensvrijstelling valt De auto werd door BSR beschouwd als tweede voertuig waarvan de waarde volledig buiten de vermogensvrijstelling valt In de Uitvoeringsregeling Invorderingswet staat dat er voor vermogensvrijstelling uitdrukkelijk sprake moet zijn van een auto De Nationale ombudsman vindt het niet juist dat BSR volhardt in de beslissing dat de caravan onder de vermogensvrijstelling valt Lees verder Onderwerpen bsr belasting samenwerking rivierenland kwijtschelding belasting bovag taxatie vermogensvrijstelling vermogen uitvoeringsregeling invorderingswet financiën Rapport 24 juli 2013 2013 093 Verzoeker klaagt over afwijzing kwijtschelding belasting door Hefpunt Een man klaagt erover dat zijn verzoek om kwijtschelding in 2012 van lokale en regionale belastingen is afgewezen door Hefpunt Hefpunt verzorgt namens gemeenten en waterschappen in het noorden de heffing en inning van lokale en regionale belastingen De man kreeg in 2008 24 000 uitgekeerd van de verzekering vanwege brandschade in zijn woning In de periode 2008 tot 2011 werd de belasting kwijtgescholden De man bracht toen naar voren dat hij wel geld op zijn rekening had staan maar dat dat bestemd was voor het herstellen van de schade aan de woning en

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22uitvoeringsregeling+invorderingswet%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • 2011/125: Man klaagt over inning dwangsom door gemeente na opheffen illegale situatie | Nationale ombudsman
  erop vertrouwde dat hij nu geen wettelijke bepalingen meer overtrad Verzoeker ontving geen ontvangstbevestiging of inhoudelijke reactie op zijn brief Verzoeker verkeerde in de veronderstelling dat de illegale situatie hiermee was opgeheven en dat de gemeente akkoord ging met de door verzoeker getroffen maatregelen Vervolgens ontving verzoeker een brief van de gemeente waarin hem werd meegedeeld dat de stacaravan nog immer aanwezig was op zijn terrein hij hiermee de voorschriften overtrad en dat de gemeente overging tot het innen van de dwangsom Verzoeker was het hier niet mee eens maar betaalde de dwangsom Klacht Hierna diende verzoeker een klacht in over het niet reageren op zijn schrijven waarin hij de gemeente ervan op de hoogte bracht dat hij in de veronderstelling was dat hij met het aanbrengen van de wijzigingen in de illegale situatie niet langer in overtreding was Tevens klaagde hij erover dat de gemeente hem er tenminste op had moeten wijzen dat er nog steeds sprake was van het overtreden van de voorschriften dan had verzoeker alsnog maatregelen kunnen nemen om het verbeuren van de dwangsom te voorkomen De gemeente verklaarde de klacht over het niet beantwoorden van de brief van verzoeker gegrond Daarnaast zou verzoeker alsnog antwoord krijgen op door hem gestelde vragen over welke voorschriften hij dan na zijn maatregelen nog had overtreden Echter de reeds door verzoeker betaalde dwangsom werd als verschuldigde betaling aangemerkt Vervolgens ontspon zich een uitvoerige correspondentie tussen de gemeente en verzoeker over de onderhavige voorschriften in relatie tot het bestemmingsplan Verzoeker was de mening toegedaan dat de gemeente hem geen antwoord gaf op zijn vragen en klaagde hierover bij de Nationale ombudsman Deze legde de klacht voor aan de gemeente en deze behandelde zijn klacht Echter naar ontevredenheid van verzoeker en verzoeker wendde zich opnieuw tot de Nationale ombudsman Reactie gemeente De Nationale ombudsman legde de gemeente zijn bevindingen voor en vroeg de gemeente of zij van mening bleef dat de dwangsom terecht was geïnd De gemeente liet hierop weten dat de handhavingskwestie met verzoeker was gestart in november 2006 Aan verzoeker was een vooraanschrijving gezonden waarin stond dat hij één caravan van zijn perceel per direct diende te verwijderen en voor een andere een bouwvergunning aan kon vragen zodat de gemeente de vergunningsmogelijkheden voor legalisatie kon onderzoeken Verzoeker voldeed hieraan maar toetsing aan het bestem mingsplan leerde dat de bouwaanvraag in strijd daarmee was Nadat het bestemmings plan in 2008 onherroepelijk werd pakte de gemeente twee jaar na de start van de procedure het handhavingstraject weer op In maart 2009 volgde een gesprek met verzoeker over de handhavingskwestie waarin verzoeker liet weten dat hij niet voornemens was tot verwijdering over te gaan en dat indien de gemeente hem de bouwvergunning zou weigeren hij bezwaar en beroep in zou stellen Hierna werd aan verzoeker het besluit van de gemeente om de bouwaanvraag te weigeren gezonden vergezeld met een aanschrijving middels last onder dwangsom voor het verwijderen van de stacaravan Verzoeker diende hiertegen bezwaar in en verzocht de rechtbank een voorlopige voorziening

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2011/125 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • 2009/119 | Nationale ombudsman
  De reden die de belastingdienst opgaf voor de in beslag name was dat er sterke vermoedens zijn dat deze zaken niet aan mij toebehoren maar aan mijn vader Hoe ze tot die belachelijke conclusie zijn gekomen is mij volkomen onduidelijk Deze caravan heeft mijn man nota bene zelf gebouwd Feit is wel dat mijn ouders buiten de schoolvakanties om gebruik mogen maken van onze caravan Zij hebben namelijk een minimum uitkering wonen op een flat en kunnen nooit op vakantie Daarbij komt nog dat mijn vader aan reuma lijdt en vaak psychisch in de knoop zit Om e e a vooral ook voor mijn moeder draaglijk te maken spoor ik hen regelmatig aan een paar dagen naar de camping te gaan zodat mijn vader weer rust kan vinden in het vissen Dat de belastingdienst meent op grond van vermoedens onze caravan in beslag te kunnen nemen en wij nu noodgedwongen deze meivakantie thuis zitten duidt op grove nalatigheid Als ze hun huiswerk immers beter hadden gedaan was er van vermoedens geen sprake geweest Ik eis mijn eigendommen dan ook onmiddellijk terug zodat ik of mijn ouders er zo spoedig mogelijk weer gebruik van kunnen maken 4 De directeur van de Belastingdienst Zuidwest deed op 13 oktober 2008 uitspraak op verzoeksters beroep De directeur wees het beroep af met overwegingen die gelijk waren aan de overwegingen die hij had gebruikt bij de beroepszaken tegen de eerdere beslagleggingen De directeur overwoog het volgende In deze beroepsprocedure heeft u ten opzichte van mijn eerdere afwijzende beschikkingen van 11 juli 2005 en van 6 september 2006 geen bewijsstukken en geen nieuwe argumenten naar voren gebracht waaruit ik zou kunnen afleiden dat de eigendom van de zaken waarvoor dit beroep is ingediend bij u ligt Voorts heb ik bij de beoordeling van het beroep overwogen dat de auto N o ten tijde van de beslagleggingen in 2005 en 2006 in het bezit was van belastingschuldige verzoeksters vader N o Belastingschuldige heeft aan u zijn dochter geld geleend om de auto te kunnen kopen U heeft dit zelf verklaard ten overstaan van ambtenaren van de Belastingdienst Als tegenprestatie voor het geleende geld mocht de belastingschuldige in de auto rijden Belastingschuldige gedroeg zich dus als eigenaar van de auto Het beroep hiervoor wordt afgewezen de ligplaats van de boot wordt gehuurd en betaald door de belastingschuldige die ook regelmatig gebruik maakte van de boot Gelet hierop en het samenstel van factoren welke erop duiden dat de feitelijke eigendom van de boot met buitenboordmotor bij de belastingschuldige ligt bestaat er evenmin aanleiding om aan het beroep tegemoet te komen de huurcontracten al jaren lang getekend worden door de belastingschuldige Deze voldoet de huur jaarlijks contant 5 Verzoekster wendde zich in een brief van 25 november 2008 tot de Nationale ombudsman Zij klaagde erover dat de directeur van de Belastingdienst Zuidwest haar beroep had afgewezen Zij stelde dat uit de aankoop en onkostennota s bleek bij wie de eigendom berustte van de inbeslaggenomen zaken Zij wees er op dat zij de betrokken nota s steeds zelf had betaald Ten aanzien van de auto stelde zij dat zij de auto had aangekocht van een BV van haar broer om hem te gebruiken voor de destijds door haar gedreven schoonheids pedicuresalon Voorts stelde zij dat zij de aankoopsom via dan wel door bemiddeling van haar vader had geleend van derden dat de auto inmiddels te koop stond en dat zij haar vader had gevraagd kandidaat kopers te woord te staan en hem tevens had aangeboden de auto dan ook maar te gebruiken omdat zijzelf hem te groot vond Zij ontkende dat zij haar vader had aangeboden de auto te gebruiken als wederdienst voor de lening Zij wees er op dat haar naam stond vermeld op de aankoopnota en dat ook het kentekenbewijs op haar naam stond Voorts wees zij er op dat de verzekeringspolis alsmede de onderhoudsnota s op haar naam stonden evenals de rekeningen voor de motorrijtuigenbelasting Ook overlegde zij aan haar gerichte rekeningen van een landelijk dagblad voor advertenties waarin de auto te koop werd aangeboden Ten aanzien van de boot stelde verzoekster dat zij deze had aangekocht van een met name genoemde persoon die destijds op het zelfde recreatieterrein verbleef Omdat haar vader en een derde vismaat de boot gaandeweg steeds meer waren gaan gebruiken zijn dezen ook het liggeld gaan betalen Daartoe hebben zij ook een naamswijziging aan de receptie doorgegeven Ten aanzien van de caravan stelde verzoekster dat zij deze voor een relatief laag bedrag hadden kunnen kopen omdat er veel aan moest worden opgeknapt en dat dit door haar man was gedaan Zij stelde dat zij en haar gezin regelmatig in de caravan verbleven en dat haar ouders buiten de schoolvakanties van de caravan gebruik maakten Zij overlegde aan haar gerichte correspondentie en rekeningen van het recreatieterrein alsmede op haar naam staande stukken en aan haar gerichte correspondentie inzake de verzekering van de stacaravan en de boot Ook overlegde zij op haar naam staande kwitanties inzake de betaling van verzekeringspremies en bankafschriften waaruit bleek van de betaling van motorrijtuigenbelasting voor de auto een aantal betalingen in verband met verzekeringen en sta en liggeld aan het recreatieterrein voor het jaar 2006 Ook overlegde zij een afschrift van een door haar als recreant ondertekende overeenkomst vaste plaatsen met het recreatieterrein van 6 november 1994 alsmede een door haar vader getekende huurovereenkomst kavel van 30 april 2001 6 De Belastingdienst Zuidwest reageerde op de klacht van verzoekster in een brief van 12 februari 2009 De Belastingdienst schreef het volgende Feiten In 2005 en 2006 heeft klaagster beroep ingediend tegen gelegde beslagen ten laste van haar vader en haar moeder Het beslag werd toen gelegd op dezelfde zaken als waar verzoekster N o nu over klaagt In beide beroepsprocedures is het beroep afgewezen Deze klacht betreft mijn uitspraak van 13 oktober 2008 Onder verwijzing naar eerdere beslissingen op beroepschriften van klaagster is het beroep afgewezen omdat de eigendom niet voldoende werd aangetoond Overigens zijn door klaagster dezelfde argumenten en stukken ingebracht als in de twee eerdere beroepsprocedures Historie Eind 2004 heeft Belastingdienst Oost Brabant kantoor s Hertogenbosch een boekenonderzoek ingesteld bij de vader van klaagster Ook zijn echtgenote werd in dit onderzoek betrokken Aanleiding voor dit onderzoek was onder meer de behandeling van faillissementsdossiers van enkele vennootschappen waar de vader N o bij betrokken was De inspecteur heeft op grond van de resultaten van dit onderzoek aanslagen inkomstenbelasting premies volksverzekeringen opgelegd De ontvanger vreesde voor verduistering van roerende zaken en daarom wilde hij versneld invorderen om zijn rechten vast te leggen Met toepassing van art 10 eerste lid aanhef en onder letter b en artikel 15 van de Invorderingswet 1990 is er op 27 april 2005 beslag gelegd op de roerende zaken van de vader en moeder van verzoekster N o Beroepschriften tegen de beslaglegging Klaagster heeft tegen deze beslaglegging beroep aangetekend op 3 mei 2005 De ontvanger heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de verhaalsmogelijkheden In dat onderzoek is onder meer naar voren gekomen dat de zaken die door verzoekster werden geclaimd feitelijk eigendom zijn van haar vader In de beslissing op het beroepschrift d d 11 juli 2005 zijn alle argumenten tegen elkaar afgewogen Het beroep werd afgewezen omdat de eigendom niet werd aangetoond Op 5 september 2006 is klaagster opnieuw in beroep gekomen nadat er beslag was gelegd voor nieuwe belastingschulden van haar vader N o Klaagster overlegde geen nieuwe bewijsstukken ten aanzien van de gepretendeerde eigendom Dit beroep werd op 19 maart 2007 afgewezen omdat de eigendom niet werd aangetoond Voor de derde maal komt klaagster op 28 juli 2008 in beroep tegen een op 22 juli 2008 gelegd conservatoir beslag door de deurwaarder van de Belastingdienst Oost Brabant kantoor s Hertogenbosch Ik voeg de aansprakelijkstellingen bij betreffende belastingschulden van HJF BV N o DS BV N o en RR BV N o Verzoeksters vader N o is als bestuurder van deze vennootschappen aansprakelijk gesteld voor deze schulden De auto Klaagster schrijft dat zij deze auto begin 2004 van haar broer heeft gekocht Voor de aanschaf van deze auto stelt ze bij drie personen geld te hebben geleend Uit het onderzoek van de Belastingdienst Oost Brabant is gebleken dat verzoekster N o heeft verklaard de auto te hebben overgenomen van haar broer en dat zij het geld geleend heeft van haar vader In haar brief aan u herroept zij die verklaring Uit de door de ontvanger verstrekte gegevens blijkt dat de belastingschuldige de feitelijke gebruiker was van de auto Hij heeft klaagster volgens haar eigen verklaring geld geleend voor de aanschaf van de auto Er is geen overeenkomst opgemaakt De kentekenbewijzen deel 1 2 en 3 heeft de belastingschuldige in zijn bezit Het enkele gegeven dat de auto op naam van klaagster staat duidt in de geschetste situatie op een poging om verhaal door schuldeisers te bemoeilijken Naar mijn mening heeft klaagster de reële eigendom van de auto onvoldoende aangetoond De boot N o De verzekering en het registratiebewijs staan op naam van klaagster De ligplaats staat echter op naam van de belastingschuldige die ook de huur betaalt Hij is de feitelijke gebruiker van de speedboot Een aanvraagformulier voor een verzekering is ook ondertekend door de belastingschuldige Naar mijn mening heeft klaagster de reële eigendom van de speedboot in onvoldoende mate aangetoond De stacaravan De verzekering staat sinds 1997 op naam van klaagster De staanplaatsovereenkomst staat sinds 1994 ook op haar naam De controlemedewerkers van de Belastingdienst hebben tijdens een gesprek met de beheerder van de camping waar de caravan staat geconstateerd dat die beheerder klaagster niet kent Verzoeksters vader N o komt al ruim 15 jaar naar die stacaravan Op het contract staan zijn naam en telefoonnummer bijgeschreven Bovendien is het contract door hem ondertekend Hij heeft altijd het staangeld en de verzekeringspremie contant betaald De verklaring van de campingbeheerder is opgenomen in de ambtsedige verklaring van de betrokken medewerkers van kantoor s Hertogenbosch Naar mijn mening heeft klaagster de reële eigendom van de stacaravan in onvoldoende mate aangetoond Conclusie Uit de resultaten van het onderzoek van kantoor s Hertogenbosch en uit alle beschikbare gegevens blijkt dat klaagster in onvoldoende mate de eigendom van de zaken waarop beslag is gelegd heeft aangetoond Haar beroepschriften zijn op die grond afgewezen Onder de bijlagen die de Belastingdienst met zijn reactie meezond bevond zich een stuk met het opschrift Onderbouwing art 10 letter B en art 15 IW alsmede onderbouwing weerleggen beroepschriften art 22 IW In dit stuk was het volgende opgenomen Onderzoek bij het recreatieterrein N o door twee belastingambtenaren N o leert het volgende De beheerster van de camping zoekt het contract dat op naam van verzoekers vader N o staat Ze zegt Jullie bedoelen toch de marktkoopman want we hebben 2 klanten met die N o naam De belastingambtenaren N o vragen vervolgens de marktkoopman De beheerster ja van H J N o uit Oss van de De belastingambtenaren N o antwoorden ja mogelijk is dat hem Vervolgens zoekt de beheerster in het bestand In eerste instantie zegt ze dat hij er niet staat Dan krijgt ze een ingeving en weet zo kavelnr x te noemen Ze zoekt vervolgens op kavelnummer en vindt het contract 06 11 1994 echter op naam van verzoekster N o Rechter bovenhoek staat tussen haakjes de naam van verzoeksters vader N o Telefoonnummer van verzoeksters vader N o staat vermeld als telefoonnummer van verzoekster N o Bovendien zit erin het dossier een plattegrond van de caravan met de aantekening verzoeksters vader N o een nieuwe huurovereenkomst gedagtekend 30 4 2001 staat op naam van verzoekster met voorletter H N o verzoekster heeft de voorletters AWJ en wordt ondertekend door verzoekers vader N o Beheerster merkt nog op dat de ouders van verzoekster N o er regelmatig verblijven dat ze al zeker 15 jaar op de camping verblijven dat ze slechte betalers zijn en dat vrijwel altijd contant na de nodige aanmaningen door verzoeksters vader of moeder N o wordt betaald Verzoeksters echtgenoot N o heeft ze nog nooit gezien Ze kent hem ook niet terwijl ze alle gasten persoonlijk kent Verzoeksters vader N o zit hier al jaren Hij heeft bij de jachthaven ook een boot liggen Het contract is ook ondertekend door verzoeksters vader N o Ik zal nog nakijken wanneer de betalingen per bank zijn gedaan maar daar moet ik het archief voor in Onderzoek bij de jachthaven leert het volgende Een boot staat geregistreerd op naam en adres van verzoeksters vader N o op ligplaats Het contract staat op naam van verzoekers vader N o en is door hem N o als huurder van de ligplaats ondertekend Betreft boot type met buitenboordmotor 25 PK Op de huurovereenkomst gedagtekend 11 8 2000 staat als bijzonderheden opmerkingen overschrijving lopende overeenkomst Tevens staan op de overeenkomst 3 telefoonnummers van verzoeksters vader N o w o het campingnummer Onderzoek leert dat dit nummer betrekking heeft op de vaste telefoonaansluiting op de camping Onderzoek bij KPN als provider leert het volgende 2 medewerkers van KPN hebben het volgende medegedeeld en willen dit eventueel ook schriftelijk bevestigen op verzoek we kunnen in onze systemen terugkijken tot 1998 Wilt u informatie van nog eerdere datum dan moeten we naar het archief Het nummer staat sedert mei 2003 op naam van N N o en vanaf 010198 en mogelijk eerder 281102 op naam van verzoeksters vader N o 281102 heeft een eindafrekening plaatsgevonden en het saldo is overgemaakt naar de rekening van verzoeksters vader N o Onderzoek bij de jachthaven N o levert naast kopieën van huurovereenkomsten vanaf 1994 op naam van verzoeksters vader N o en of telefoonnummers van verzoeksters vader N o de verklaring van de havenmeester en zijn echtgenote Verzoeksters vader N o heeft altijd betalingsachterstand Verzoeksters vader N o betaalt altijd contant Nu hebben we hem al even niet gezien hij weet dat hij nog achterstand heeft maar hij komt nog wel hoor Hij heeft ook een stacaravan op de camping Aanvraag formulier bij de verz mij W m b t de boot is ondertekend door verzoeksters vader N o Onderzoek bij verzekeringskantoor W te O door twee belastingambtenaren N o Ook verklaart verzoekster N o dat deel 1 2 en 3 van het kentekenbewijs bij pa ligt Vreemd Op een document betreffende correspondentie met Unigarant van 3 november 2004 staat een opvallende aantekening geplaatst door het ass kantoor auto is eigenlijk van verzoekster vader N o kenteken op naam dochter van verzoeksters vader N o Caravan Verzekering t n v verzoekster N o Aanvraagformulier polis aan Stad Rotterdam verzekeringen wordt ingevuld en ondertekend 28 april 1995 door verzoeksters vader N o Verzoeksters vader N o betaalt contant de verzekeringsnota s Bij de reactie van de Belastingdienst was tevens een ambtsedige verklaring gevoegd waarin het bovenstaande inzake de bevindingen bij het bezoek aan de camping en de jachthaven waren vastgelegd Tevens waren bijgevoegd diverse stukken inzake de verzekering van de auto waarin verzoeksters vader optrad als verzekeringsnemer en aan hem gerichte correspondentie inzake de verzekering van de auto 7 In reactie op het toegezonden verslag van bevindingen liet verzoekster in een brief van 20 mei 2009 nog het volgende weten Omdat ik de auto wilde verkopen via advertenties in de Telegraaf en op Internet en overdag zelf niet beschikbaar was had ik de auto bij mijn vader te koop gezet omdat die overdag thuis was Zoals de Belastingdienst zelf heeft kunnen constateren hing op de auto een plaat te koop met daarop vermeld mijn vaste telefoonnummer en tevens het mobile nummer van mijn vader Verder kan ik u mededelen dat ik vernomen en zelf ondervonden heb hoe de twee belastingambtenaren N o te werk gaan Tijdens de onderzoeken is de werkwijze van de heren op alle locaties als zeer intimiderend en bedreigend ervaren Mogelijk tegen chanterend aan Ik heb dit vernomen van de medewerkster van de camping garagehouder en de heer W N o assurantiekantoor Alle vragen waren zeer insinuerend en beledigend in de richting van mijn vader De vragen werden op een zeer suggestieve wijze gesteld II Beoordeling 8 Het vereiste van rechtszekerheid houdt onder meer in dat gerechtvaardigde verwachtingen van burgers en organisaties jegens bestuursorganen door die bestuursorganen worden gehonoreerd Het vereiste van rechtszekerheid impliceert dat een bestuursorgaan eigendomsrechten in beginsel respecteert en daar slechts onder bijzondere omstandigheden inbreuk op maakt 9 Nu verzoekster tegen het beslag op de auto de boot en de stacaravan beroep had aangetekend was het aan de directeur van de Belastingdienst Zuidwest om te beoordelen of verzoeksters vader rechthebbende was op de in beslag genomen zaken dan wel of het door verzoekster geclaimde eigendomsrecht moest leiden tot opheffing van het beslag Bij die beoordeling was van belang dat de Belastingdienst er ingevolge het bepaalde in artikel 119 Burgerlijk Wetboek zie Achtergrond onder 1 bij de inbeslagname van zaken die in het bezit waren van verzoeksters vader vanuit mocht gaan dat hij de rechthebbende was op die zaken Daarnaast stond en staat voor verzoekster de rechtsgang open zoals omschreven in artikel 456 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zie Achtergrond onder 2 10 De auto bevond zich ten tijde van de inbeslagneming in 2008 in een loods waarvan de eigenaar was aangesteld als bewaarder in het beslag dat was gelegd in 2006 Bij de beslaglegging in 2006 stond de auto geparkeerd in de directe nabijheid van de woning van verzoeksters vader en was het kentekenbewijs in zijn bezit Onder deze omstandigheden mocht de Belastingdienst er naar het oordeel van de Nationale ombudsman ook voor de beslaglegging in 2008 op het standpunt stellen dat de auto in het bezit was van verzoeksters vader Dit betekent dat er een wettelijk vermoeden was dat verzoeksters vader de rechthebbende op de auto was De Nationale ombudsman onderschrijft het oordeel van de directeur van de Belastingdienst dat het door verzoekster gepretendeerde eigendomsrecht dit vermoeden niet heeft weerlegd en niet behoefde te leiden tot opheffing van het beslag op de auto De aanwijzingen die de Belastingdienst naar voren heeft gebracht dat het eigendomsrecht van verzoekster slechts formele betekenis heeft zijn daarvoor voldoende In

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2009/119 (2015-08-10)
  Open archived version from archive