archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 151

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2012/003: Advocaat klaagt over gehanteerde behandeltermijn handhavingsverzoeken rechten vliegtuigpassagiers | Nationale ombudsman
  inspectie een aantal aanvullende vragen voor te leggen De inspectie reageerde daarop als volgt De inspectie beschouwt een handhavingsverzoek als complex wanneer een reactie van de luchtvaartmaatschappij nodig is om het verzoek af te handelen Bij eenvoudige zaken is er geen informatie van de luchtvaartmaatschappij nodig Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de betreffende gegevens al in een eerdere zaak zijn opgevraagd De inspectie schat de verhouding complexe en eenvoudige zaken op 80 20 Juridische procedures die met zaken gepaard kunnen gaan betreffen bezwaar en beroepsprocedures tegen de uitkomst van de behandeling van het handhavingsverzoek Het aantal handhavingsverzoeken is in 2010 tijdelijk erg gestegen Dat komt door de uitspraak van het Europese hof van Justitie in de Sturgeon zaak waardoor passagiers ook compensatie kunnen krijgen bij vertraging van vluchten De stijging van het aantal zaken valt ook deels te wijten aan de sluiting van het luchtruim als gevolg van de aswolkproblematiek Door de toename van het aantal handhavingsverzoeken zijn sommige verzoeken niet direct na binnenkomst maar pas in een later stadium opgepakt Bovendien waren veel van deze zaken complex Hierdoor is het voorgekomen dat zaken buiten de voorgeschreven behandelingstermijnen zijn afgehandeld Om de achterstanden weg te werken heeft de inspectie het aantal behandelend medewerkers tijdelijk verhoogd Daardoor zijn per 1 september 2011 alle verzoeken ouder dan zes maanden afgehandeld Op 14 oktober 2011 waren in totaal nog ongeveer 800 verzoeken in behandeling Derde reactie Het viel de Nationale ombudsman op dat de inspectie verklaarde dat zij binnen een zeer korte tijd een aanzienlijke hoeveelheid zaken ouder dan zes maanden had weggewerkt Het zou gaan om minimaal 7366 zaken in de periode tussen 19 augustus en 1 september 2011 Daarnaast stelde verzoeker dat de inspectie ook ná 1 september 2011 nog een zaak van hem in behandeling had waarvan de behandelingsduur al meer dan zes maanden betrof De Nationale ombudsman vroeg de inspectie om deze twee aspecten nader te verklaren De inspectie kwam met de volgende reactie De inspectie is abusievelijk van een verkeerde werkvoorraad uitgegaan Op 19 augustus 2011 waren er nog 217 dossiers in behandeling die ouder waren dan zes maanden Deze zaken zijn weggewerkt door een tijdelijke inzet van extra medewerkers Het aantal van 7366 betrof het totaal aantal geregistreerde handhavingsverzoeken over 2010 en 2011 tot dat moment Verder bevestigde de inspectie dat zij na 1 september 2011 nog een zaak van verzoeker in behandeling had die ouder was dan zes maanden Deze zaak was inmiddels afgehandeld Vierde reactie Het door de inspectie genoemde aantal van 7366 geregistreerde handhavingsverzoeken over de periode 1 januari 2010 tot en met 19 augustus 2011 kwam niet overeen met de aantallen die de inspectie in haar eerste reactie had genoemd De Nationale ombudsman vroeg de inspectie daarom om aan te geven wat de correcte cijfers waren De inspectie stelde dat het aanvankelijk niet de juiste cijfers had doorgegeven In 2010 had de inspectie 8761 handhavingsverzoeken ontvangen Tot half augustus 2011 waren dat er 2044 Op dat moment had de inspectie 1060 zaken in behandeling In 217 van deze zaken bedroeg de behandeltermijn meer dan zes maanden Visie Verzoeker Verzoeker stelt dat de Inspectie Verkeer en Waterstaat op grond van de Awb in beginsel maximaal acht weken de tijd heeft om een beslissing te nemen op de door hem ingediende handhavingsverzoeken In de ontvangstbevestigingen heeft de inspectie deze beslistermijn standaard verdaagd tot zes maanden of langer Verzoeker vindt dit niet redelijk De door hem ingediende verzoeken zijn namelijk volgens gangbare juridische maatstaven niet complex Verzoeker betwijfelt of de luchtvaartmaatschappijen acht weken nodig hebben om de benodigde vluchtgegevens aan te leveren aan de inspectie Zijn ervaring is dat de luchtvaartmaatschappijen goed op de hoogte zijn van de vluchtgegevens Bovendien zijn luchtvaartmaatschappijen wettelijk verplicht om vluchten adequaat te registreren Verder ziet verzoeker niet in waarom het meer tijd kost om vluchtgegevens uit het buitenland op te vragen De communicatie via e mail en fax werkt namelijk overal even snel De meeste handhavingsverzoeken die verzoeker heeft ingediend gaan bovendien over nationale luchtvaartmaatschappijen Verder vindt verzoeker buitengewone omstandigheden geen reden voor de inspectie om de behandeltermijn te verlengen Als daar sprake van is dan zijn deze omstandigheden meestal al bekend bij aanvang van de zaak Verzoeker vindt de grote aantallen handhavingsverzoeken die de inspectie zou ontvangen geen rechtvaardiging om de behandeltermijn te verlengen De inspectie kan dit oplossen door zijn capaciteitsgebrek aan te pakken en door efficiënter te gaan werken De lange behandelingsduur heeft volgens verzoeker niets te maken met de complexiteit van de zaken zoals de inspectie stelt Verder is verzoeker van mening dat de wettelijke beslistermijn uit de Awb van toepassing blijft ongeacht de afspraken die de Europese handhavingsinstanties onderling hebben gemaakt Volgens verzoeker is de inspectie niet goed uitgerust voor de behandeling van handhavingsverzoeken Dit komt volgens hem doordat de minister van Infrastructuur en Milieu er altijd naar heeft gestreefd om klachten van passagiers te laten behandelen door de Geschillencommissie Luchtvaart en niet door de inspectie De inspectie communiceert daarom voortdurend naar de gedupeerden dat zij zich kunnen wenden tot de rechter of de Geschillencommissie Luchtvaart in plaats van dat zij zelf handhaaft Tot slot stelt verzoeker dat het niet klopt dat de inspectie per 1 september 2011 alle zaken ouder dan zes maanden heeft afgehandeld Als voorbeeld noemt hij een handhavingsverzoek dat hij in augustus 2010 had ingediend en waar de inspectie op 26 oktober 2011 nog steeds geen beslissing op had genomen Beoordeling Wat toetst de Nationale ombudsman De Nationale ombudsman toetst het feit dat de Inspectie Verkeer en Waterstaat voor de behandeling van handhavingsverzoeken betreffende de Europese regelgeving over rechten van vliegtuigpassagiers een behandeltermijn van zes maanden hanteert en soms langer Waaraan toetst de Nationale ombudsman De Nationale ombudsman toetst deze gedraging aan het vereiste van voortvarendheid Het vereiste van voortvarendheid houdt in dat overheidsinstanties slagvaardig en met voldoende snelheid optreden Hou luidt het oordeel van de Nationale ombudsman De Nationale ombudsman is van oordeel dat de inspectie in strijd heeft gehandeld met het vereiste van voortvarendheid De overheid heeft de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2012/003 (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  gevonden Rapport 4 april 2014 2014 032 Wateroverlast na renovatie pad door gemeente en ophoging pad door buren Woning van een huurster grenst aan de achterzijde aan een pad van de gemeente Kaag en Braassem Nadat de gemeente het pad opnieuw heeft bestraat heeft een aantal buren het pad opgehoogd zodat zij beter in hun schuren kunnen Maar daardoor stroomt regenwater direct de tuin en schuur van de vrouw binnen Zij vraagt de gemeente om het pad te herstellen handhaven maar de gemeente reageert niet De Nationale ombudsman juicht het toe dat de gemeente de buren stimuleerde er gezamenlijk uit te komen Maar toen dat vastliep had de gemeente voortvarender moeten optreden Lees verder Onderwerpen gemeente kaag en braassem wateroverlast burenruzie handhavingsverzoek gemeente Rapport 18 januari 2012 2012 003 Advocaat klaagt over gehanteerde behandeltermijn handhavingsverzoeken rechten vliegtuigpassagiers Vliegtuigpassagiers hebben bij de vliegmaatschappij geklaagd omdat hun vlucht meer dan drie uur vertraging had Zij hebben volgens een Europese verordening recht op een financiële compensatie maar de maatschappij betaalt hen niets Daarna dienen ze bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat een handhavingsverzoek in om ervoor te zorgen dat de luchtvaartmaatschappij aan haar verplichting voldoet De Inspectie doet er langer dan een half jaar over om op dit handhavingsverzoek te beslissen De Nationale ombudsman vindt dat de Inspectie niet voortvarend en in strijd met de Awb heeft gehandeld Hij doet de aanbeveling om indieners op de hoogte te stellen als een behandeltermijn van acht weken niet wordt gehaald en daarbij een redelijke termijn te noemen Lees verder Onderwerpen ondernemer handhavingsverzoek inspectie verkeer en waterstaat behandeltermijn vliegtuigpassagier regelgeving infrastructuur en milieu Rapport 25 oktober 2011 2011 318 Klacht over handeling gemeente nav handhavingsverzoek 318 Inwoner van Emmen heeft overlast van een grondverzetbedrijf achter zijn woning Op onregelmatige tijden ook s avonds en in het

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22handhavingsverzoek%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  dan drie uur vertraging had Zij hebben volgens een Europese verordening recht op een financiële compensatie maar de maatschappij betaalt hen niets Daarna dienen ze bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat een handhavingsverzoek in om ervoor te zorgen dat de luchtvaartmaatschappij aan haar verplichting voldoet De Inspectie doet er langer dan een half jaar over om op dit handhavingsverzoek te beslissen De Nationale ombudsman vindt dat de Inspectie niet voortvarend en in strijd met de Awb heeft gehandeld Hij doet de aanbeveling om indieners op de hoogte te stellen als een behandeltermijn van acht weken niet wordt gehaald en daarbij een redelijke termijn te noemen Lees verder Onderwerpen ondernemer handhavingsverzoek inspectie verkeer en waterstaat behandeltermijn vliegtuigpassagier regelgeving infrastructuur en milieu Column 3 maart 2012 Een vertraagde vlucht Vincent heeft een juridisch adviesbureau Voor verschillende cliënten vraagt hij geld terug van luchtvaartmaatschappijen omdat hun vlucht méér dan drie uur is vertraagd Volgens de Europese regels hebben ze daar recht op Lees verder Onderwerpen inspectie recht onderzoek gegevens om behandeltermijn Column 30 januari 2010 Slechte taxi Over taxi s is veel te doen in ons land Als je over een enkele rit niet tevreden bent dan is dat tot daaraan toe Maar stel je voor dat je vanwege je handicap aangewezen bent op een taxibedrijf en je niet tevreden bent over hun diensten Lees verder Onderwerpen inspectie om onderzoek inspectie verkeer en waterstaat recht Rapport 20 mei 2010 2010 122 De casus Lees verder Onderwerpen verkeer en waterstaat Rapport 23 november 2009 2009 247 Verzoeker maakt gebruik van de regeling ziekenvervoer en was niet tevreden over de taxionderneming die zijn vervoer regelde Lees verder Onderwerpen verkeer en waterstaat Rapport 24 april 2009 2009 078 Verzoekers vlucht vanuit Paramaribo naar Amsterdam had een vertraging van 8 uur De informatieverstrekking van Martinair over zijn

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22inspectie+verkeer+en+waterstaat%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2 resultaten gevonden Video 5 maart 2012 Column Een vertraagde vlucht Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost Lees verder Onderwerpen vertraging vliegtuigpassagier schadeloosstelling Rapport 18 januari 2012 2012 003 Advocaat klaagt over gehanteerde behandeltermijn handhavingsverzoeken rechten vliegtuigpassagiers Vliegtuigpassagiers hebben bij de vliegmaatschappij geklaagd omdat hun vlucht meer dan drie uur vertraging had Zij hebben volgens een Europese verordening recht op een financiële compensatie maar de maatschappij betaalt hen niets Daarna dienen ze bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat een handhavingsverzoek in om ervoor te zorgen dat de luchtvaartmaatschappij aan haar verplichting voldoet De Inspectie doet er langer dan een half jaar over om op dit handhavingsverzoek te beslissen De Nationale ombudsman

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22vliegtuigpassagier%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  de Commissie inmiddels de procedures heeft aangepast Lees verder Onderwerpen notaris ondernemingsplan onduidelijke communicatie Rapport 22 december 2014 2014 217 IND heeft advocaat voldoende kans gegeven welbevinden asielzoeker te toetsen tijdens verhoor Een vijftienjarige jongen uit Mongolië wil voor asiel in Nederland in aanmerking komen De kwetsbare jongen is mogelijk slachtoffer van mensenhandel De IND schakelt bij de verhoren steeds een tolk in omdat de jongen geen Nederlands en Engels spreekt Tijdens een van de verhoren maakt de advocaat zich zorgen over het welbevinden van de jongen Maar de advocaat mag geen gebruik maken van de tolk om de jongen in de pauze in vertrouwen te spreken De advocaat dient hier een klacht over in maar de IND is het niet met hem eens De Nationale ombudsman oordeelt dan dat de IND steeds voldoende aandacht heeft gehad voor het welbevinden van de jongen en de advocaat de ruimte gegeven er vragen over te stellen tijdens het gehoor De ombudsman vindt het niet onredelijk dat de IND niet toestond dat de advocaat in strijd met de huisregels de tolk in de tolkenkamer benaderde en daarmee diens pauze verstoorde Lees verder Onderwerpen ind asielzoeker mensenhandel verhoor tolk Rapport 19 december 2014 2014 219 CBR had gevolgen van vervallen keuringsverplichting bij ADHD duidelijker moeten communiceren Een aantal mensen sturen de Nationale ombudsman klachten over het feit dat zij vanwege ADHD door een psychiater gekeurd moeten worden Zij hadden gelezen dat de regels veranderd zouden worden maar waren zich er niet van bewust dat ze toch nog één herkeuring moesten ondergaan De ombudsman concludeert dat het CBR de gevolgen van de wijziging van de regels voor mensen met ADHD op de website en in de folder duidelijker had moeten vermelden De ombudsman beveelt het CBR aan om in de verwijzingsbrief een individuele motivering te geven en daarnaast voor nadere vragen een telefoonnummer op te nemen van een ter zake kundige persoon Lees verder Onderwerpen centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen cbr keuringsverplichting herkeuring ADHD onduidelijke informatie Rapport 15 december 2014 2014 213 DUO had eerder duidelijkheid moeten geven over subsidieregeling inburgeringscursus Een man maakt uit informatie op de website inburgeren nl over de gewijzigde subsidieregeling voor inburgeringscursussen op dat hij nog onder de oude regeling valt Dat betekent dat hij in aanmerking komt voor een kostenvergoeding Voor de zekerheid belt hij de Dienst Uitvoering Onderwijs DUO en daar wordt hij niet veel wijzer van Verder staat er iets over vergoeding van de cursus in een e mail en een brief van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord Holland ISD Na de start van de dure cursus blijkt de man deze helemaal zelf te moeten betalen omdat zijn verblijfsvergunning is afgegeven na de wijzigingsdatum van de subsidieregeling de ingangsdatum van de verblijfsvergunning speelt hierbij geen rol DUO vertelt hem dit snel en betreurt het dat de man eerder onvoldoende of niet volledige informatie heeft gehad maar kan niet anders dan de wet naleven De Nationale ombudsman concludeert na onderzoek dat DUO eerder duidelijkheid had kunnen en moeten

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22regelgeving%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Nationale ombudsman adviseert CBR over dienstverlening | Nationale ombudsman
  ontvangen In 2009 ging het om 302 klachten en in 2010 waren het er 240 Ook dit jaar blijft het aantal klachten groot Om een goed beeld te krijgen van positieve en negatieve ervaringen die mensen met het CBR hebben opende de ombudsman in goed overleg met het CBR een meldpunt op zijn website Dit om beter zicht te krijgen op de achtergrond van de klachten Verbeteren dienstverlening CBR noodzakelijk Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen CBR beoordeelt onder meer de rijvaardigheid vakbekwaamheid en geschiktheid van bestuurders van auto s motoren bromfietsen en vrachtwagens De ombudsman vindt het noodzakelijk dat de dienstverlening bij het CBR op peil is Mensen zijn immers voor belangrijke zaken zoals hun rijbewijs afhankelijk van deze organisatie Zo voert het CBR twee procedures uit waardoor mensen tijdelijk hun rijbewijs kunnen kwijtraken de vorderingsprocedure en de eigenverklaringsprocedure Deze procedures kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor iemand zijn situatie Onderwerpen cbr dienstverlening om rijbewijs tweede kamer procedures Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Column 27 mei 2011 CBR perikelen Stelt u zich eens voor uw rijbewijs verloopt binnenkort en om deze te vernieuwen stuurt u een ingevulde Eigen Verklaring naar het CBR Centraal Bureau Rijva Lees verder Column 14 februari 2009 Ongeldig rijbewijs De 74 jarige meneer Blok wil zijn rijbewijs verlengen en heeft daarvoor een Eigen verklaring over zijn gezondheid nodig Lees verder Column 26 november 2011 CBR wil toch oplossing bieden De portemonnee van Ybo s dochter Vera wordt gestolen met daarin haar identiteitsbewijs Dat is al erg naar Lees verder Rapport 17 december 2013 2013 195 CBR eist aanvullend oog onderzoek op basis van ongepubliceerde richtlijnen Man moet voor de verlenging van zijn rijbewijs een Eigen verklaring invullen De keuringsarts verwijst hem door naar een oogarts vanwege een gezichtsscherpte van 0 65 De

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2011/nationale-ombudsman-adviseert-cbr-over (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Burgers in slagschaduw van wegaanleg | Nationale ombudsman
  reële marktconforme prijs Dit leidt er voor een aantal mensen toe dat zij toekomstplannen niet meer waar kunnen maken Bijvoorbeeld om te verhuizen i v m een baan ver weg of emigratieplannen ouderen die graag de laatste jaren in een andere woonomgeving willen doorbrengen e d Voor deze vorm van schaduwschade bestaat momenteel geen regeling Tegemoet komen De ombudsman vindt dat de belangen van deze mensen onevenredig worden geschaad Deze burgers verkeren jarenlang in onzekerheid waardoor zij hun toekomstplannen niet kunnen uitvoeren Niet de overheid maar de individuele burger draagt de gevolgen van het dienen van het algemeen belang en dat in onbehoorlijk Brenninkmeijer heeft de minister van Infrastructuur en Milieu mevrouw Schultz van Haegen gevraagd welke mogelijkheden zij ziet om deze burgers tegemoet te komen Zondagavond 9 oktober besteedt KRO Brandpunt aandacht aan de slagschaduw van wegaanleg om 22 15 uur Nederland 2 In deze uitzending komen o a twee kwesties die de Nationale ombudsman in behandeling heeft aan de orde Onderwerpen om belangen onzekerheid sloop schade orde Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Rapport 6 december 2013 2013 182 Provincie Zuid Holland ontkent ontvangst schadeclaim m b t Zuid Westelijke Randweg Eigenaar van een autobedrijf aan de doorgaande weg tussen Krimpen aan de IJssel en Gouda heeft hinder van de nieuwe Zuid Westelijke Randweg Hij heeft met de provincie Zuid Holland overlegd over een schadeclaim voor verplaatsing van de toegangsdeuren omdat de toegang tot zijn bedrijf is verslechterd en er geluidsoverlast is ontstaan De provincie ontkent dat de claim is ingediend De Nationale ombudsman vindt het aannemelijk dat de door de man overgelegde offerte als verzoek om schadevergoeding is behandeld door een daartoe niet bevoegde ambtenaar Hij doet de aanbeveling aan GS om alsnog een beslissing te nemen op zijn planschadeclaim op basis

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2011/burgers-in-slagschaduw-van-wegaanleg (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • 2011/278: Man klaagt over hoge waterstand en onbereikbaar zijn Rijkswaterstaat en website FLIWAS | Nationale ombudsman
  beschikbaar gesteld via de site van de Helpdesk Water www helpdeskwater nl De informatie over de verwachte waterstanden over de Rijn en de Maas was wel via teletekst te vinden De informatieverstrekking naar de professionele gebruikers de waterbeheerders die in actie moesten komen en de betreffende veiligheidsregio s is door deze storing niet gehinderd Deze gebruikers ontlenen hun informatie immers niet aan die tijdelijk onbereikbare voor het publiek bedoelde website Door het opvragen van hoogwaterberichten voor een specifieke locatie via de kaartfunctionaliteit liep de website vast met tot gevolg dat deze pas weer beschikbaar was na een herstart van de server Er wordt gewerkt aan een oplossing Bij de Waterdienst te Lelystad zijn negen klachten van burgers ontvangen over het ontbreken van Adequate waterstanden in de hoogwaterperiode en twee klachten via het Landelijk Informatienummer van Rijkswaterstaat 0800 8002 Op deze klachten is direct gereageerd Verder zijn er maatregelen genomen Thans loopt er een project tot vervanging van de informatieverstrekking via deze website wat betreft de gesignaleerde verschillen in voorspelde waterstanden op diverse bronnen Informatie over waterstanden op de website van Rijkswaterstaat en op NOS Teletekst is in beide gevallen afkomstig van het Watermanagementcentrum van Rijkswaterstaat Deze worden nagenoeg gelijktijdig geactualiseerd zodat geen verschillen kunnen zijn opgetreden Informatie van Duitse waterbeheerders over verwachte waterstanden in Nederland is hun verantwoordelijkheid Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de berichtgeving over waterstanden in het Nederlandse hoofdwatersysteem De Duitse gegevens worden wel gebruikt in de systemen en modellen om de waterstanden in het Nederlandse hoofdwatersysteem te voorspellen Het door de heer H in zijn ingezonden brief gesignaleerde verschil in de verwachte waterstanden is juist De 3 daagse verwachting voor Lobith was te hoog en die voor Kampen te laag Hoewel afwijkingen tussen de verwachte en werkelijke waterstanden inherent zijn aan het maken van voorspellingen en afhangen van weersverwachtingen waren de afwijkingen in dit geval groot De oorzaak daarvan lag in de buitengewone omstandigheden bij het laatste hoog water namelijk onverwachts veel sneeuw die snel smolt Dat was aanleiding om de verwachtingen naar boven bij te stellen De waterstand in de Maas bleek nog iets hoger dan verwacht Voor de Rijn bleek de sneeuwsmelt weer minder effect op de uiteindelijke standen te hebben dan verwacht Daardoor was de uiteindelijke afwijking relatief groot Voor Rijkswaterstaat was dit een leerpunt en aanleiding voor verbetering van de gebruikte modellen kennis manier van communiceren en procedures Voor Kampen werden in het weekend van 15 16 januari 2011 geringe windsnelheden verwacht Uiteindelijk leidde de wind en het waterpeil in het IJsselmeer tot een verhoging in de IJsseldelta en dus ook bij Kampen Het ging om een verschil van maximaal 40 centimeter tussen de opgetreden en de verwachte waterstanden voor een voorspelling van drie en vier dagen vooruit Rijkswaterstaat zal de onzekerheden in de voorspellingen in de toekomst duidelijker communiceren Overigens is de veiligheid nooit in het geding geweest omdat de verwachtingen eerder het karakter better safe than sorry hadden en geen kritische peilen zijn bereikt wat betreft de verstrekking verkrijging en verwerking van informatie Rijkswaterstaat is er verantwoordelijk voor dat de informatie over de waterstanden in FLIWAS wordt opgenomen De actuele waterstanden komen uit het Landelijk Meetnet Water LMW een database voor waterbeheergegevens voor klanten van Rijkswaterstaat De verwachte waterstanden in FLIWAS worden gemaakt met modellen en op basis van expert judgement De modellen gebruiken informatie van weermodellen en buitenlandse meetstations De gebruikers waterbeheerders van FLIWAS kunnen zelf ook handmatig gegevens invoeren De bij FLIWAS betrokken instanties hebben geen verplichtingen tot het verstrekken van gegevens wat betreft de telefonische bereikbaarheid van Rijkswaterstaat Medewerkers van Rijkswaterstaat zijn bereikbaar via de vermelde contactmogelijkheden op de websites www infocentrum binnenwateren nl contact www rijkswaterstaat nl www helpdeskwater nl Voor zover bekend is via deze mogelijkheden geen verzoek van de heer H ontvangen en evenmin via het landelijk informatienummer 0800 8002 of de Waterdienst STANDPUNT DESKUNDIGEN 4 In het Wetenschapskatern van de Volkskrant van 12 maart 2011 stond een artikel Bij hoogwater begint het bellen waarin deskundigen hun mening geven over het voorspellen van hoog waterstanden Over de hogere waterstand van de Maas in het tweede weekend van 2011 dan door Rijkswaterstaat was voorspeld wezen de geraadpleegde deskundigen er onder meer op dat de natuur zich moeilijk laat voorspellen Zo is er het effect van regen op sneeuw dat het smeltproces versnelt terwijl de bodem nog bevroren is en minder water door de bodem wordt opgenomen en meer water in de rivieren loopt Een deskundige van Rijkswaterstaat wees op de gevolgen van een veel snellere temperatuurstijging dan voor het desbetreffende weekend was voorzien waardoor zich binnen zes uur een situatie voordeed die volgens de modellen na vier dagen zou zijn bereikt Verder zijn er nauwelijks in scenario s onder te brengen seizoensgebonden factoren zoals de periode waarin bomen bladeren dragen en dus minder neerslag de bodem bereikt en de gevolgen van het gebruik van zandzakken stroomopwaarts waardoor straten stroomafwaarts kunnen onderlopen Aangezien het stroomgebied van de twee grote rivieren grotendeels buiten Nederland ligt is informatie uit het buitenland van groot belang Thans rekenen computers op de gegevens van 700 meetposten circa 70 weersverwachtingen door Uiteindelijk is het oordeel van de hoogwaterspecialist van Rijkswaterstaat doorslaggevend omdat niet alle scenario s in modellen zijn te vangen en de uitkomsten plausibel moeten zijn en dat moet worden gecontroleerd Bij hoogwater wordt daarom regelmatig telefonisch overlegd met weerkundigen in de Bilt en in Duitsland en worden websites geraadpleegd om te zien of er nog sneeuw ligt Bij het gebruik van complexe modellen blijkt dat er een veelheid aan mogelijkheden is om dezelfde uitkomst te krijgen zodat nooit precies duidelijk is op welke wijze regenwater wordt afgevoerd Er worden redelijke resultaten bereikt maar om de verkeerde reden waarmee het voorspellend vermogen van modellen klein blijft Om daar verbetering in te brengen is nader onderzoek naar de gevolgen van natuurwetten nodig Professionele waterbeheerders weten dat maar wellicht dient de burger duidelijker te worden gemaakt welke onzekerheden aan voorspellingen kleven aldus het slot van het artikel Beoordeling 5 Bestuursorganen dienen burgers met het oog

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2011/278 (2015-08-10)
  Open archived version from archive