archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 151

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2 resultaten gevonden Column 15 januari 2011 Nattigheid De meeste mensen zijn tevreden over de diensten die zij van de overheid ontvangen maar ze vinden wél dat het soms beter kan Vooral als zij afhankelijk zijn van meerdere overheidsinstanties tegelijk Lees verder Onderwerpen gemeente wateroverlast waterschap om overheid provincie Rapport 22 september 2011 2011 278 Man klaagt over hoge waterstand en onbereikbaar zijn Rijkswaterstaat en website FLIWAS Inwoner van Kampen heeft vragen over het Flood Information and Warning System FLIWAS waarin verwachtingen en meetgegevens over waterstanden en regenval worden vertaald naar informatie voor waterbeheerders waterschappen provincies en Rijkswaterstaat Het lukt hem niet contact te krijgen met Rijkswaterstaat om zijn vragen over verwacht hoogwater in het weekend van 11 januari 2011 te beantwoorden Al tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman besefte Rijkswaterstaat

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22waterbeheer%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  weigert de herstelkosten van ca 885 te vergoeden De Nationale ombudsman vindt dat de bewijslast bij Rijkswaterstaat ligt en dat Rijkswaterstaat op basis van een onderzoek de claim had moeten beoordelen Dat is ten onrechte niet gebeurd Hij doet de aanbeveling het voorval te onderzoeken en een nieuwe beslissing te nemen Lees verder Onderwerpen rijkswaterstaat rws schadevergoeding weigering onderzoek claim Column 20 september 2014 Hoge bomen Hoge bomen vangen veel wind Maar ze kunnen ook zorgen voor overlast Meneer Otten weet hier alles van Hij woont al ruim 40 jaar in hetzelfde huis en heeft al die tijd een schotelantenne om televisie te kunnen kijken en radio te luisteren Lees verder Onderwerpen rijkswaterstaat rws schotelantenne televisie radio bomen kappen Column 28 september 2013 Motorpech Sebastiaan pakt graag zijn motor voor een ritje Op een stralende dag trekt hij er weer met de tweewieler op uit Maar onderweg krijgt hij pech Sebastiaan zet de motor langs de kant van de weg Een automobilist wil hem wel naar huis brengen Lees verder Onderwerpen motor om schuld Nieuwsbericht 13 oktober 2013 Ministerie van I M onbehoorlijk bij A15 De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer vindt dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu onbehoorlijk handelt door twee echtparen vele jaren in onzekerheid te laten vanwege plannen over achtereenvolgens de Betuweroute en de doortrekking van de Lees verder Onderwerpen onzekerheid a15 om helhoek boerenhoek onderhoud Nieuwsbericht 11 juli 2012 Ervaringen met de overheid over blauwalg Bent u recreatie ondernemer en heeft u ervaringen met de overheid over blauwalgproblemen in zwemwater of open water Meld het aan de Nationale ombudsman Lees verder Onderwerpen om overheid bedreiging provincie waterschap gemeente Rapport 19 september 2011 2011 271 Onvoldoende transparantie naar belanghebbenden inzake grondgebruik tunneldak Inwoonster van Vlaardingen klaagt over de plannen voor de ondertunneling van de A4 tussen Delft en Schiedam Volgens het Ontwerp Tracébesluit van Rijkswaterstaat zou het tunneldak als groen gebied worden ingericht terwijl volgens een later door de gemeente Schiedam ontwikkeld plan er sportvelden zouden komen De Nationale ombudsman vindt dat Rijkswaterstaat niets te verwijten valt Hij begrijpt dat het voor de vrouw vervelend is dat de gemeente een alternatief plan heeft ontwikkeld maar daar staat nog een inspraakprocedure voor open Lees verder Onderwerpen rijkswaterstaat gemeente herinrichting belanghebbenden tracébesluit transparantie fair play infrastructuur en milieu Rapport 22 september 2011 2011 278 Man klaagt over hoge waterstand en onbereikbaar zijn Rijkswaterstaat en website FLIWAS Inwoner van Kampen heeft vragen over het Flood Information and Warning System FLIWAS waarin verwachtingen en meetgegevens over waterstanden en regenval worden vertaald naar informatie voor waterbeheerders waterschappen provincies en Rijkswaterstaat Het lukt hem niet contact te krijgen met Rijkswaterstaat om zijn vragen over verwacht hoogwater in het weekend van 11 januari 2011 te beantwoorden Al tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman besefte Rijkswaterstaat dat er gebreken waren in de informatievoorziening over FLIWAS Op de website van FLIWAS zal in het vervolg duidelijker worden gemaakt welke waarde aan een voorspelling mag worden toegekend Lees verder Onderwerpen waterstand waterbeheer rijkswaterstaat flood information and

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22rijkswaterstaat%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • 2011/271: Onvoldoende transparantie naar belanghebbenden inzake grondgebruik tunneldak | Nationale ombudsman
  de toekomstige herinrichting wordt het tunneldak bij oplevering in 2015 uitgevoerd met diverse wandel struinpaden Uitgaande van een kostenraming van circa 25 miljoen voor de ontwikkeling van deze locatie zal de Staat maximaal 8 5 miljoen bijdragen De Minister en de gemeente Schiedam zullen over de concrete logistieke uitvoering nadere afspraken maken De gemeente Vlaardingen wordt hierbij betrokken voor zover het de wandel en struinpaden betreft Verzoekster stuurde Rijkswaterstaat op 21 oktober 2010 een klachtbrief over het inspraaktraject van de snelweg In een publicatie van de provincie Zuid Holland van oktober 2010 had verzoekster gelezen dat de gemeente Schiedam andere plannen had voor het tunneldak namelijk een inrichting met diverse sportvelden Volgens verzoekster was er sprake van een dubbel traject de Tracéwetprocedure met inspraakmogelijkheid enerzijds en het IODS programma zonder inspraakmogelijkheid anderzijds Verzoekster vond het vreemd dat de minister zowel het Tracébesluit als de IODS overeenkomst had getekend Beide trajecten gingen namelijk uit van een andere inrichting van het tunneldak Ook moest de beroepsprocedure tegen het Tracébesluit nog plaatsvinden Verzoekster stelde verder dat Rijkswaterstaat in de nieuwsbrief van maart 2010 de bewoners had toegezegd dat het tunneldak bleef zoals het was De minister reageerde op 8 november 2010 op verzoeksters klacht Daarin stelde de minister dat in de Tracéwetprocedure was uitgegaan van een parkachtige omgeving op het tunneldak In de nieuwsbrief van maart 2010 stond dit ook vermeld De gemeente Schiedam had in het voorjaar 2010 echter de inpassing van de tunnel aangegrepen voor het plan Alles onder één dak waarin het tunneldak deels werd ingericht met sportvelden Door ondertekening van de bestuursovereenkomst IODS had de minister aangegeven dat hij in principe bereid was aan het plan van de gemeente Schiedam medewerking te verlenen Omdat de uitwerking goedkeuring en financiering van het plan de nodige tijd ging kosten was de minister niet bereid om de realisatie van de snelweg hiervan afhankelijk te maken Het definitieve Tracébesluit ging daarom uit van een parkachtige invulling op het tunneldak met wandel en struinpaden Voor de realisatie van het plan alles onder één dak moest de gemeente zijn eigen planologische procedure doorlopen Daarbij zouden inspraakmogelijkheden zijn voor belanghebbenden Visie verzoekster Verzoekster is als omwonende tegen de aanleg van de nieuwe snelweg Nu de komst van snelweg definitief is wil verzoekster geen overlast van de snelweg ondervinden Zij kan zich daarom vinden in het Tracébesluit waarin is vastgelegd dat de snelweg deels overkoepeld wordt door een landtunnel met daar bovenop een parkachtige inrichting Volgens verzoekster is er echter sprake van een dubbel traject met betrekking tot de inrichting van het dak van de landtunnel Tijdens de Tracéwetprocedure heeft de gemeente Schiedam in samenwerking met de minister in het kader van het IODS programma het plan Alles onder één dak ontwikkeld In dit plan wordt de dak van de landtunnel deels ingericht met sportvelden Verzoekster is tegen dit plan omdat zij vreest dat dit overlast voor omwonenden veroorzaakt De minister heeft de gemeente de mogelijkheid voor het plan geboden en ook financiële ondersteuning Door deze participerende rol is de minister medeverantwoordelijk voor het plan en had daarom de belanghebbenden hierover moeten informeren Dat is echter niet gebeurd In de vijfde nieuwsbrief van maart 2010 heeft de minister nog toegezegd dat er een parkachtige invulling op het dak van de landtunnel zou komen Verzoekster vindt de handelwijze van de minister getuigen van een zekere minachting voor de publieksparticipatie Verzoekster is tevens van mening dat de belanghebbenden uit Schiedam pas in oktober 2010 voor het eerst zijn geïnformeerd over het plan Alles onder één dak Deze informatie was afkomstig uit een brochure van de provincie Zuid Holland De belanghebbenden uit Vlaardingen hebben deze informatie nog later gekregen Visie minister van Infrastructuur en Milieu De minister stelt dat in het Tracébesluit is opgenomen dat het dak van de landtunnel zal worden voorzien van struinpaden en zal worden ingericht als groen uitloopgebied Dat neemt niet weg dat de gemeente Schiedam op grond van de Wet ruimtelijke ordening bevoegd is om tot een andere ruimtelijke indeling van het tunneldak te besluiten De gemeente Schiedam is van plan om het dak van de landtunnel deels in te richten met sportvelden Het is een taak van de gemeente Schiedam en niet van de minister om de burgers over het plan Alles onder één dak te informeren Het gaat namelijk om besluitvorming van de gemeente De gemeente Schiedam heeft in augustus en september 2010 onder andere informatiebijeenkomsten voor omwonenden georganiseerd De minister is van mening dat het de gemeente Schiedam vrij staat om op grond van de Wet ruimtelijke ordening te besluiten over een andere inrichting van het tunneldak Daarom heeft de minister in de bestuurlijke overeenkomst IODS met de gemeente Schiedam afgesproken dat bij de aanleg van de tunnel rekening wordt gehouden met de plannen van de gemeente zodanig dat deze niet onmogelijk worden gemaakt Het dak van de tunnel zal zo worden gebouw dat een gedeeltelijke inrichting met sportvelden in de toekomst mogelijk wordt Voor een inrichting van het tunneldak die afwijkt van het Tracébesluit moet de gemeente een eigen planologische procedure doorlopen In deze procedure krijgen burgers onder meer de mogelijkheid om in te spreken op de plannen Motivering van het oordeel Wat toetst de Nationale ombudsman De Nationale ombudsman toetst of Rijkswaterstaat naar verzoekster en andere participerende omwonenden voldoende transparant is geweest over de plannen voor de inrichting van het tunneldak van de toekomstige snelweg A4 Delft Schiedam Waaraan toetst de Nationale ombudsman De Nationale ombudsman toetst deze gedraging aan het beginsel van fair play Dit vereiste houdt in dat overheidsinstanties burgers de mogelijkheid geven hun procedurele kansen te benutten Wanneer een overheidsinstantie de burger de gelegenheid biedt om inspraak te leveren op zijn plannen dan dient de overheidsinstantie naar de burger toe eerlijk te zijn over deze plannen Hoe luidt het oordeel van de N ationale ombudsman De Nationale ombudsman is van oordeel dat Rijkswaterstaat voldoende transparant is geweest over de plannen voor de inrichting van het tunneldak en dat verzoekster en andere belanghebbenden niet in hun inspraakmogelijkheden zijn

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2011/271 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  klaagt over de plannen voor de ondertunneling van de A4 tussen Delft en Schiedam Volgens het Ontwerp Tracébesluit van Rijkswaterstaat zou het tunneldak als groen gebied worden ingericht terwijl volgens een later door de gemeente Schiedam ontwikkeld plan er sportvelden zouden komen De Nationale ombudsman vindt dat Rijkswaterstaat niets te verwijten valt Hij begrijpt dat het voor de vrouw vervelend is dat de gemeente een alternatief plan heeft ontwikkeld maar daar staat nog een inspraakprocedure voor open Lees verder Onderwerpen rijkswaterstaat gemeente herinrichting belanghebbenden tracébesluit transparantie fair play infrastructuur en milieu Rapport 12 mei 2011 2011 144 Omwonenden klagen over participatieproces rondom aanleg speelvoorziening Gemeente Eemnes presenteert aan de bewoners van de Fazantenhof een nieuwe speelvoorziening Tot schrik van de omwonenden werden grote stalen constructies voor schommels en een kabelbaan geplaatst terwijl zij ervan uitgingen dat het ging om een speelvoorziening voor de allerkleinste kinderen De bewoners klagen dat zij onvoldoende zijn betrokken bij de ontwikkeling en dat er geen ruimte was voor overleg of inspraak De Nationale ombudsman heeft eerder een rapport geschreven over inspraak 2009 180 Hij vindt dat de gemeente vooraf onvoldoende heeft nagedacht over de participatievorm en dat er geen sprake was van behoorlijke informatievoorziening tijdens het proces Lees verder Onderwerpen belangengroep betrokkenheid participatie participatieproces informatiebijeenkomst besluitvorming informatievoorziening gemeente Rapport 20 juni 2011 2011 180 Patiënten klagen dat CVZ niet ingaat op hun klacht over vergoeding herniabehandeling PTED Man klaagt namens 52 andere gedupeerden waaronder zijn echtgenote over een advies van het CVZ over hernia operaties met de PTED techniek Deze techniek is een duurdere operatie dan een gewone hernia operatie en wordt op basis van een advies van het CVZ uit 2006 niet vergoed door de zorgverzekeraar Maar het CVZ heeft eerder in 2002 wel een positief advies over deze operatie gegeven De Nationale ombudsman vindt dat het CVZ in had moeten gaan op de bezwaren van de man en de wijziging van standpunt had moeten toelichten Daarnaast heeft het CVZ geen adequaat antwoord gegeven op vragen over de criteria voor de toetsing van PTED en vergelijkbare technieken Lees verder Onderwerpen college van zorgverzekeraars cvz onderzoek vergoeding zorgverzekeraar geschillencommissie zorgverzekeringen algemene wet bestuursrecht awb informatieverstrekking motiveringsvereiste belanghebbenden volksgezondheid welzijn en sport Rapport 21 november 2011 2011 341 Vakbond klaagt over ongegrond verklaren klacht over beslistermijn Defensie op bezwaarschrift Het betreft een klacht van een vakbond die militairen onder andere bijstaat in bestuursrechtelijke procedures tegen het Ministerie van Defensie De vakbond is het er niet mee eens dat het ministerie bij zaken van militairen die vanwege hun werk in het buitenland zijn standaard vasthoudt aan de beslistermijn van zes maanden op een bezwaarschrift Deze maximumtermijn staat in de Militaire Ambtenarenwet 1931 De achtergrond van die termijn is dat het horen van iemand die in het buitenland verblijft niet altijd binnen de termijnen van de Algemene bestuursrecht lukt Na onderzoek stelt de ombudsman vast dat bijna driekwart van de zaken wordt afgehandeld met een gemiddelde duur van ruim vier maanden en dat het ministerie ernaar streeft om

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22belanghebbenden%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 3 resultaten gevonden Rapport 13 oktober 2013 2013 144 Bewoners beklagen zich over onzekere woonsituatie door doortrekking van de A15 De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer vindt dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu onbehoorlijk handelt door twee echtparen vele jaren in onzekerheid te laten vanwege plannen over achtereenvolgens de Betuweroute en de doortrekking van de A15 rondom hun woning Beide echtparen uit Boerenhoek en uit Helhoek willen hun huizen verkopen maar de onduidelijkheid rond de woningen schrikt kopers af Brenninkmeijer concludeert in zijn rapport De minister miskent de bijzondere schrijnendheid van de situatie van deze bewoners Het tv programma Brandpunt besteedt zondagavond aandacht aan deze kwestie Lees verder Onderwerpen gemeente lingewaard boerenhoek helhoek a15 onzekere woonsituatie tracébesluit overheid ministerie van infrastructuur en milieu infrastructuur en milieu Rapport 19 september 2011 2011 271 Onvoldoende transparantie naar belanghebbenden inzake grondgebruik tunneldak Inwoonster van Vlaardingen klaagt over de plannen voor de ondertunneling van de A4 tussen Delft en Schiedam Volgens het Ontwerp Tracébesluit van Rijkswaterstaat zou het tunneldak als groen gebied worden ingericht terwijl volgens een later door de gemeente Schiedam ontwikkeld plan er sportvelden zouden komen De Nationale ombudsman vindt dat Rijkswaterstaat niets te verwijten valt Hij begrijpt dat het voor de vrouw vervelend is dat de gemeente een alternatief plan heeft ontwikkeld maar daar staat nog een inspraakprocedure voor open Lees verder Onderwerpen rijkswaterstaat gemeente herinrichting belanghebbenden tracébesluit

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22trac%C3%A9besluit%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Rijksweg door de Achterhoek | Nationale ombudsman
  Gelderland het ministerie en Rijkswaterstaat uit voor een rondetafelgesprek Nog vóórdat dit gesprek plaatsvindt vertelt Albert mij dat er een oplossing is gevonden De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft besloten de N18 gedeeltelijk te verplaatsen zodat hij over hun perceel loopt Dat biedt het ministerie de mogelijkheid om het gedeelte van het perceel van Albert en Dinie waarop hun woning staat aan te kopen Daardoor kunnen zij de woning verplaatsen naar een verderop gelegen plek op hun perceel Medewerkers van Rijkwaterstaat zijn al op bezoek geweest om met Albert en Dinie te onderhandelen over de aankoop en mijn bemoeienis houdt dan op Maar later belt Albert mij Rijkswaterstaat heeft de onderhandelingen toch weer afgebroken omdat op verzoek van twee gemeenten is besloten het tracé 100 meter te verleggen Albert en Dinie zijn wanhopig Voordat de nieuwe weg er is zal het nog wel een zeven jaar overlast geven Ik ga alsnog met alle betrokkenen om de tafel zitten Het is een ingewikkelde kwestie met veel verschillende belangen Meer mensen ervaren overlast van deze belangrijke weg maar ik vind de situatie van Albert en Dinie bij wie de vrachtauto s bijna door de woonkamer denderen uitzonderlijk Voor mij staat het gevaar van de weg voor de gezondheid van Albert en Dinie en de gewekte verwachtingen over verplaatsing van de weg centraal Rijkswaterstaat heeft in dergelijke kwesties een lastige taak Dat stelt hoge eisen aan de communicatie Ik vind dat Rijkswaterstaat onvoldoende duidelijk is geweest De jarenlange onzekerheid over de nieuwe rijksweg de steeds toenemende overlast voor Albert en Dinie en de start van de aankoopprocedure hebben terechte verwachtingen bij hen gewekt Dat Rijkswaterstaat zich beroept op wettelijke regels vind ik onvoldoende Rijkswaterstaat heeft onvoldoende gewaarschuwd dat zelfs in een vergevorderd stadium de aankoop nog stopgezet kon worden Ik vind dat

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rijksweg-door-de-achterhoek (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 3 resultaten gevonden Rapport 4 december 2013 2013 180 Bewoners recreatiepark klagen over niet terugbetalen leges door Gemeente Berkelland Gemeente Berkelland weigert zes bewoners van het recreatiepark t Schoman legeskosten 950 voor de vrijstelling van permanente bewoning terug te betalen omdat zij niet in beroep zijn gegaan Een andere bewoner die in beroep door de rechter in het gelijk was gesteld kreeg de leges wél terug De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente zich niet coulant opstelt Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat de gemeente de kosten alsnog terugbetaalt Lees verder Onderwerpen recreatiepark t schoman gemeente berkelland leges permanente bewoning gemeente Rapport 16 oktober 2013 2013 146 Sportondernemers klagen dat de gemeente Berkelland onvoldoende rekening houdt met hun belangen Eigenaren van fitnesscentrum in Neede klagen mede namens andere sportondernemers over de gemeente Berkelland De gemeente heeft bij de verkoop van het zwembad onvoldoende rekening gehouden met hun belangen Een eventueel exploitatietekort komt voor rekening van de gemeente De Nationale ombudsman vindt dat het activiteitenaanbod van verzoekers en collega s voldoende is om aan de vraag binnen de gemeente te voldoen Het is dus niet redelijk om overheidssteun te verlenen aan de nieuwe exploitant van het zwembad en bijbehorend fitnesscentrum zonder de belangen van de andere ondernemers daarbij mee te wegen Lees verder Onderwerpen gemeente berkelland neede fitnesscentrum exploitatie ondernemen gemeente Column 1 juli 2011 Rijksweg door de Achterhoek Albert

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22gemeente+berkelland%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • 2011/181: Echtpaar klaagt dat RWS aankoopprocedure afbreekt na aanpassing tracé door gemeente | Nationale ombudsman
  standpunt in het verslag De minister verzocht het verslag op belangrijke onderdelen aan te passen of aan te vullen zodat een vollediger voorstelling van zaken zou worden gegeven ten behoeve van een juiste vaststelling en beoordeling van de feiten Het verslag is op diverse punten aangepast en aangevuld De feiten 1 Op 19 januari 2010 vond een eerste oriënterend gesprek plaats tussen RWS en verzoekers over de aankoop van een gedeelte van hun perceel Het verslag van RWS van dit gesprek luidt als volgt Uitgelegd dat RWS ten behoeve van het project N 18 0 24 73 ha dient aan te kopen Dit was hen reeds bekend zij zijn hierover in het verleden reeds geïnformeerd door Rijkswaterstaat en de voorlichtingsavond en De heer en mevrouw T willen wel een bepaald gedeelte van hun perceel Eibergen sectie AB nr 437 verkopen maar niet het geheel Ze hebben een bijzonder gevoel bij de plek Ze bouwen terug op overblijvend gedeelte van het perceel De heer T deelt mede een brief van de gemeente te hebben waaruit blijkt dat het gehele perceel een bouwperceel is Aktie de heer T stuurt hieromtrent stukken aan RWS naschrift stukken zijn via mail ontvangen Ik heb aangegeven dat in het kader van geluid niet zeker is of terug gebouwd kan mag worden De heer T geeft aan dat hij genoeg kennis heeft van de geluidswetgeving omdat hij hierover al 15 jaar bezig is met de diverse overheidsinstanties Hij wil die discussie graag aangaan Wacht het aanbod van RWS af Gaat Rijkswaterstaat redelijk om met de fam T dan zal de fam T aan alles haar medewerking verlenen Vragen op welke termijn aankoop op welke termijn woning verlaten bespreken voortgezet gebruik Aktie wordt bij het eerstvolgend overleg verder besproken Eerst duidelijkheid over de juiste aan te kopen oppervlakte Aktie op 25 januari 2010 een nieuw gofje grensovereenstemmingsformulier No ontvangen van F medewerker RWS No op 28 januari 2010 overhandigd aan de fam T Het verslag geeft niet weer dat bij verzoekers het voorbehoud is gemaakt dat verwerving nog niet zeker was Volgens RWS maakte de grondverwerver dit voorbehoud in het gesprek met verzoeker Hij geeft standaard aan in elk eerste overleg met eigenaren van wie mogelijk grond of opstallen moeten worden verworven dat het tracé nog niet vastligt en kan verschuiven 2 Op 4 februari 2010 vonden in het bijzijn van de medewerkers van RWS en verzoekers metingen plaats van het gehele perceel met woning en bijgebouwen en naar wens van verzoekers ook van het strikt noodzakelijke deel van het perceel met woning en één bijgebouw De waarde van deze laatste optie taxeerde de adviseur van verzoekers op zo n 450 000 Verzoekers en de betrokken medewerkers van RWS bespraken dat RWS binnen twee weken een bieding zou doen Verzoekers zouden de bieding afwachten 3 Op 16 februari 2010 zond RWS verzoekers en ontvingen zij een bevestiging van de gevoerde gesprekken In deze brief werd onder meer meegedeeld Zoals u bekend is hebt u eigendommen liggen in het tracé van de aan te leggen autoweg N 18 Varsseveld Enschede Ten einde het project te kunnen uitvoeren dienen de binnen de tracégrenzen liggende eigendommen door Rijkswaterstaat te worden aangekocht Op 19 januari 2010 bracht de heer D van mijn Dienst u een bezoek en heeft de procedure uitgelegd Voor de goede orde wijs ik u nogmaals op het feit dat het tracé nog niet definitief is vastgesteld In de loop van dit jaar zal het tracé verder worden uitgewerkt zodat er meer duidelijkheid ontstaat Daarbij heeft u de commissie de gelegenheid gegeven om de noodzakelijke vragen te stellen Nadat de taxatiecommissie haar rapport heeft uitgebracht zal de heer D verder met u in onderhandeling treden Voorts kondigde RWS nog een bodemonderzoek aan en verzocht betrokkenen om in dit kader een milieuvragenlijst in te vullen Verzoeker begreep dat een zogeheten schonegrondverklaring nodig was alvorens een bod kon worden uitgebracht 4 In verband met het feit dat een aantal betrokken overheden meebetalen aan de nieuwe N18 bestond de afspraak dat belangrijke beslissingen over de definitieve uitwerking van het tracé zoals het vaststellen van de exacte ligging en de situering van de aansluitingen en de kruisende verbindingen gezamenlijk zouden worden genomen In dit verband verzochten eerst de gemeente Oost Gelre en hierna ook de gemeente Berkelland in februari 2010 aan de minister of een extra variant voor het traject Groenlo Eibergen kon worden onderzocht De minister droeg vervolgens RWS op deze variant te onderzoeken Hierdoor werd de besluitvorming over de definitieve ligging van het tracé uitgesteld 5 Tussen de adviseur en de betrokken grondaankoper van RWS vond op 11 maart 2010 nog een mailwisseling plaats waarin de grondaankoper de adviseur meedeelde dat hij met de taxatiecommissie op 19 maart 2010 weer overleg zou hebben over de verwerving van verzoekers Verzoekers adviseur vroeg in reactie op deze mail naar de voortgang en of kon worden aangegeven wanneer hij een bedrag tegemoet kon zien De grondaankoper liet in reactie hierop weten dat hij na bespreking met de commissie telefonisch contact op zou nemen In de mailwisseling kwam niet ter sprake dat verwerving nog niet zeker was 6 Op 19 maart 2010 vond ten kantore van de adviseur van verzoekers een gesprek plaats tussen de adviseur en RWS In dit gesprek besprak RWS de wijziging van de eerdere tracékeuze en deelde RWS mee dat hij de onderhandelingen zou opschorten tot een definitief tracé bekend zou zijn De adviseur die het contact met RWS namens verzoekers onderhield bracht verzoekers van deze informatie op de hoogte Op 17 september 2010 vond nog een gesprek plaats tussen verzoekers en twee medewerkers van RWS onder wie de betrokken grondverwerver In dit gesprek bespraken zij met verzoekers ook de nieuw ontstane situatie rond de N18 en lichtten deze toe 7 Uiteindelijk vloeide uit de bestudering van de door de gemeenten voorgestelde variant de keuze voort van een tracé dat ten oosten zou komen te liggen van de huidige N18 Dit betekende een verschuiving ten opzichte van de eerdere tracékeuze en maakte het verwerven van het perceel van verzoekers niet langer noodzakelijk Het nieuwe tracé zou op een afstand van 50 à 100 m van verzoekers woning komen te liggen RWS staakte de onderhandelingen met verzoekers daarom definitief 8 Tijdens het onderzoek naar de klacht van verzoekers ontving de Nationale ombudsman nog twee klachten van aanwonenden aan de N18 zij het dat zij inwoners waren van de gemeente Enschede Ook deze verzoekers die noch onderling noch met verzoekers contact hadden waren met RWS in gesprek gekomen over de verwerving van hun woning respectievelijk de manege die verzoekers runden in verband met de tracékeuze in oktober 2009 In beide zaken viel het op dat de betrokkenen een identieke verklaring gaven als verzoekers over de toedracht van de door RWS gevoerde gesprekken in het kader van de verwerving in de periode oktober 2009 tot en met februari 2010 In deze gevallen stelden verzoekers uit de eerste mededelingen van RWS niet te hebben opgemaakt dat er nog onzekerheid zou bestaan over de noodzaak van aankoop Over de mogelijkheid dat het gekozen tracé nog 100 meter kon opschuiven waardoor verwerving niet meer nodig zou zijn had RWS naar zeggen van deze betrokkenen in deze gesprekken niet gerept Zij gaven aan te zijn overvallen door de mededeling dat de verwerving uiteindelijk toch niet meer nodig was Visie verzoekers 1 Verzoekers achten hun woonomstandigheden zeker de laatste vijftien jaar niet meer acceptabel Zij tonen zich wanhopig over het uitblijven van reële oplossingen voor de overlast die de N18 inmiddels veroorzaakt Zij voelen zich tussen de betrokken overheidsinstanties gemangeld De jarenlange overlast en onzekerheid maakt dat zij ten einde raad zijn De verkeersonveiligheid het voortduren van de overlast en het feit dat de oorzaak voor trillingen niet wordt verholpen maakt hen angstig voor de mogelijk nog komende gevolgen Zij zien geen uitweg meer 2 Zij hebben zich dan ook in eerste instantie heel blij getoond toen RWS begon met het maken van afspraken over verwerving van hun perceel of een noodzakelijk deel daarvan met de woning nadat de minister een besluit had genomen over de tracékeuze Zij konden zich op dat moment vinden in het besluit van de Nationale ombudsman om de klachtbehandeling te beëindigen Zij lieten weten dat zij er met RWS graag uit wilden komen en spraken daar hun vertrouwen in uit 3 Verzoekers geven de volgende verklaring over de contacten die plaatsvonden met RWS nadat het voorgenomen rondetafelgesprek was afgezegd en de Nationale ombudsman de klachtbehandeling had beëindigd In week 2 van 2010 werd ik verzoekster No telefonisch benaderd voor een afspraak met de heer D in verband met de aankoop van ons perceel Op 19 januari is de heer D bij ons op bezoek geweest Hierbij waren wij beiden verzoekster en haar echtgenoot No aanwezig De heer D gaf hierbij aan ons gehele perceel te willen verwerven in verband met de aanleg van de nieuwe N18 Op mijn vraag hoe groot de kans was dat dit serieus was verzekerde hij mij verzoekster No tot 2 x toe dat het 100 zeker was Wij hebben op dat moment aangegeven dat wat ons betreft niet het gehele perceel hoefde te worden aangekocht maar wij ook accoord zouden kunnen gaan met een gedeeltelijke aankoop In verband met de bereikbaarheid hebben we meerdere mogelijkheden voor een aansluiting op de openbare weg dat was bij RWS niet bekend en we hebben aan de heer D de hiervoor benodigde stukken aangeleverd Enige dagen later leverde hij bij ons een tekening af met daarop de precies te verwerven grond en opstallen Zie bijlage N18 1 63 T Op 29 januari is onze adviseur de heer P bij ons geweest om de verkoop door te spreken aansluitend heeft de heer P in onze opdracht een redelijke schadeloosstelling berekend en op schrift gesteld Omdat de heer D zo stellig was in zijn uitspraken dat ons pand voor 100 zeker zou worden aangekocht hebben we op 1 februari onze architect opdracht gegeven om voor ons een plan te gaan maken Op 4 februari 2010 vond de taxatie plaats door de heren A en K hierbij zou er een taxatie worden gemaakt voor het gehele perceel zoals in eerste instantie was aangegeven door de heer D en een tweede taxatie waarbij alleen het voor RWS benodigde gedeelte zou worden aangekocht Onze adviseur de heer P was hierbij aanwezig Bovenstaande was voor ons zo overtuigend en duidelijk dat we in februari deze lopende zaak bij de Nationale Ombudsman en de procedure met VROM bij de Raad van State hebben opgeschort Eind februari zouden wij de taxaties ontvangen maar dit werd vlak voor die datum met 1 week uitgesteld Op 5 maart kregen we via de heer P bericht dat er onduidelijkheden waren over het precieze tracé en onze situatie voorshands werd bevroren 4 Verzoekers achten het wrang dat RWS in de loop van de jaren al veel geld heeft uitgegeven aan oplossingen die niet afdoende zijn gebleken Dit geld had volgens verzoekers beter kunnen worden aangewend voor verplaatsing van hun woning verder van de weg af op hun eigen perceel en met gebruikmaking van de mogelijkheid om één van de bijgebouwen bedrijfsruimte tot woning om te vormen Zij achtten dit alternatief echter niet haalbaar als zij het overgrote deel van de kosten voor hun rekening moeten nemen en er van de kant van de betrokken overheden geen redelijke tegemoetkoming kan worden verstrekt Zij menen dat zij er op basis van de gesprekken de grondopname en het in het vooruitzicht stellen van een bieding binnen twee weken tegen de achtergrond van de voorgeschiedenis en de huidige problemen op mochten vertrouwen dat RWS eindelijk zou meewerken aan een oplossing door verwerving van hun perceel Dat de onderhandelingen zijn afgebroken en RWS geen medewerking meer wil verlenen aan het amoveren van de woning heeft hun vertrouwen in RWS ernstig geschonden 5 De adviseur van verzoekers die vaker zijn diensten verleent en verleende in verwervings en onteigeningsprocedures liet weten dat van de zijde van RWS telkens was gewerkt met beloftes en lapmiddelen om de ontstane problemen het hoofd te bieden Hiermee is een definitieve oplossing achterwege gebleven Zijns inziens is zodoende door het afblazen van een aankoop nadat de taxatiecommissie zelfs al bij verzoekers was geweest vanuit het menselijk aspect gezien een situatie ontstaan waarbij hij zich afvraagt hoeveel een mens kan incasseren en hoever een overheid daarin kan gaan Visie Rijkswaterstaat 1 RWS is van mening dat er ten aanzien van de aankoopprocedures is geopereerd binnen de wettelijke kaders en dat RWS ten aanzien van verzoekers geen andere kaders of werkwijze kon hanteren dan bij andere eigenaren van woningen die mogelijk geraakt zouden worden door aanleg van de nieuwe weg Doordat het op 14 oktober 2009 gekozen tracé met voorbehoud ertoe zou leiden dat de grond en de woning van verzoeker nodig zou zijn zou dit tegelijkertijd een oplossing hebben kunnen bieden voor de al lopende klachten van verzoeker en zou hiermee een win win situatie zijn ontstaan Door de politieke besluitvorming wijzigde de situatie echter en verviel vanuit het project N18 de juridische basis en financiële ruimte voor aankoop van woning en perceel van verzoekers 2 Volgens RWS is tijdens het oriënterende gesprek op 19 januari 2010 aan verzoekers de gebruikelijke aankoopprocedure uitgelegd Daarbij heeft RWS naar zijn zeggen uitdrukkelijk aangegeven dat het tracé nog niet definitief was vastgesteld en dat er nog wijzigingen konden optreden Het tracé zou in de loop van 2010 verder worden uitgewerkt zodat meer duidelijkheid zou ontstaan In de contacten met verzoekers heeft RWS zijns inziens er steeds op gewezen dat er nog onzekerheid was over de exacte ligging van het tracé Dit blijkt ook uit een brief 16 februari 2010 die aan verzoekers is verzonden 3 RWS heeft naar zijn zeggen de volgende procedure gehanteerd Het project N18 kent om en nabij 500 aankoopdossiers waarvan ongeveer 100 woningen en bedrijven Om volgens de planning vanaf 2012 te kunnen starten met de realisatie van de nieuwe N18 dienen voor die tijd alle gronden verworven te zijn Een zorgvuldige afhandeling van al deze dossiers kost veel tijd Rijkswaterstaat is daarom in een vroeg stadium begonnen met het behandelen van deze dossiers Doordat in een vroeg stadium is begonnen met de behandeling van deze dossiers was er voldoende gelegenheid betrokkenen te informeren over het project en hoe het aankoopproces zou gaan verlopen Het informeren van betrokkenen door Rijkswaterstaat zelf is van groot belang geweest en diende om te voorkomen dat betrokkenen afhankelijk zouden worden van informatie van buren in de buurt actief geworden makelaars of uit de pers Rijkswaterstaat is ook verplicht naar aanleiding van onder meer de Betuwe uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 28 mei 1998 JM 1998 117 om in een vroegtijdig stadium oplossingsrichtingen te bespreken met eigenaren van bedrijven die in hun voortbestaan worden bedreigd als gevolg van de aanleg van de nieuwe N18 Omdat Rijkswaterstaat signalen ontving dat het benaderen van aspirant verkopers terwijl het tracé nog niet voor 100 definitief vastligt in een aantal gevallen tot onrust heeft geleid heeft Rijkswaterstaat besloten om in het aankoopproces een pas op de plaats te maken tot er meer zekerheid is over de uiteindelijke ligging van het nieuwe tracé Op 13 juli 2010 heeft Rijkswaterstaat een nieuwsbrief verspreid waarin een nadere toelichting gegeven is op het hele verwervingsproces waarom dit vroegtijdig is opgepakt en de beslissing om het proces van het aankopen van percelen op te schorten 4 RWS wijst er nog op dat men twee maal per jaar nieuwsbrieven uitgeeft en toestuurt aan omwonenden In deze brieven geeft RWS informatie over de planning en de voortgang van het project Er stond in deze brieven ook vermeld dat er nog diverse projectbesluiten moeten worden genomen en er nog inspraak en eventuele beroepsprocedures moeten worden doorlopen voordat er een onherroepelijk tracébesluit is Deze brieven zijn in de betreffende periode ook uitgereikt aan verzoekers nadere informatie naar aanleiding van het verslag van bevindingen 1 In de reactie op het verslag van bevindingen wees RWS onder meer op een standaard brief van 13 januari 2010 die op 15 januari 2010 naar zeggen was gezonden aan alle omwonenden van de N18 onder wie verzoekers die mogelijk te maken zouden krijgen met verwerving door RWS van hun pand of perceel als gevolg van het project N18 2 In deze brief deelde RWS onder meer het volgende mee Op 14 oktober 2009 hebben de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM een besluit genomen over de toekomst van de N18 Rijkswaterstaat heeft u op 23 oktober 2009 met een nieuwsbrief hierover geïnformeerd Een belangrijk onderdeel van dit besluit is dat tussen Groenlo en Enschede omleidingen zullen worden gerealiseerd rond Eibergen Haaksbergen en Usselo Helaas is het onvermijdelijk dat voor de realisatie van deze nieuwe N18 woningen en bedrijfspanden zullen moeten wijken en gronden zullen moeten worden aangekocht Rijkswaterstaat realiseert zich dat dit voor betrokkenen ingrijpende gevolgen kan hebben en streeft ernaar hierin zorgvuldig te werk te gaan en zoveel mogelijk naar passende oplossingen te zoeken Het besluit van de ministers is een tracé op hoofdlijnen Het definitieve tracé ligt nog niet exact vast Zo kan het tracé nog 100 meter naar links of 100 meter naar rechts verschuiven om een goede inpassing in het gebied mogelijk te maken De exacte ligging van het tracé wordt uitgewerkt in een Ontwerp Tracébesluit Dit wordt op dit moment opgesteld en is naar verwachting begin 2011 gereed cursief van No Met deze brief wil ik u laten weten dat per 1 januari 2010 officieel de procedure voor de grondverwerving voor de nieuwe N18 is gestart en dat uw woning bedrijf of grond mogelijk geraakt zal worden door het nieuwe tracé Dit houdt voor u in dat u bezoek van een medewerker van of namens Rijkswaterstaat kunt verwachten om te overleggen over de mogelijke verwerving van uw woning bedrijf en of een gedeelte van uw grond Bij het inplannen van deze bezoeken wordt een bepaalde volgorde aangehouden eerst zullen eigenaren van bedrijven worden bezocht daarna eigenaren van woningen en

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2011/181 (2015-08-10)
  Open archived version from archive •