archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 151

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  ondergaan De ombudsman concludeert dat het CBR de gevolgen van de wijziging van de regels voor mensen met ADHD op de website en in de folder duidelijker had moeten vermelden De ombudsman beveelt het CBR aan om in de verwijzingsbrief een individuele motivering te geven en daarnaast voor nadere vragen een telefoonnummer op te nemen van een ter zake kundige persoon Lees verder Onderwerpen centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen cbr keuringsverplichting herkeuring ADHD onduidelijke informatie Rapport 6 januari 2015 2015 003 UWV voerde terecht correspondentie met vrouw in plaats van met gemachtigde vanwege onduidelijke reikwijdte machtiging Een vrouw heeft keuringsgesprek gehad bij het UWV Dan wordt ze opgeroepen voor een tweede gesprek over dezelfde keuring De Nationale ombudsman begrijpt dat het tweede gesprek voor de vrouw belastend was maar vindt het onontkoombaar voor een zorgvuldige beoordeling door het UWV De vrouw laat veel van haar contacten met de instanties lopen via een gemachtigde Die wordt door het UWV niet consequent op de hoogte gehouden De vrouw en haar gemachtigde doen er goed aan duidelijk te zijn over hoever de machtiging strekte Nu treft het UWV geen blaam omdat het niet bij voorbaat vaststaat of een machtiging ook correspondentie over andere zaken betreft Lees verder Onderwerpen uwv keuringsgesprek gemachtigde machtiging onduidelijk Video 6 juni 2013 Column RDW houdt zich niet aan eigen regels Elke zaterdag verschijnt er een column van de Nationale ombudsman in landelijke krant De Telegraaf In zijn column schrijft hij over klachten die hij heeft gekregen en hoe hij deze heeft opgelost Lees verder Onderwerpen rijksdienst voor het wegverkeer rdw auto keuring keuringsrapport schadeclaim Tekstpagina 16 september 2014 Verhalen van anderen Heeft u een probleem met een overheidsinstantie En komt u er samen met die instantie niet uit U bent niet de enige Jaarlijks helpt de Nationale ombudsman duizenden mensen Lees verder Nieuwsbericht 15 mei 2014 Veteraan onnodig lang in onzekerheid Het Ministerie van Defensie heeft traag gehandeld bij de noodkreten van een Bosniëveteraan om hulp voor zijn posttraumatische stress syndroom ptss Na zijn eerste keuring in 2006 heeft het zeker vier jaar geduurd voordat deze veteraan een adequate behandeling kreeg Lees verder Onderwerpen onzekerheid defensie veteraan veteranenombudsman kinderen Column 8 juni 2013 RDW houdt zich niet aan eigen regels Jurjen heeft een bedrijf dat onder andere elektrische auto s bouwt Hij ontwikkelt een elektrische versie van de Volkswagen Caddy en wil die op de markt brengen Lees verder Onderwerpen rdw keuring overheid schadeclaim kenteken dienst wegverkeer Rapport 5 maart 2012 2012 030 Veteranen klagen over stressvolle keuringslocatie voor Militair Invaliditeitspensioen Veteraan uit Groningen krijgt wegens Post Traumatisch Stress Syndroom PTSS een gedeeltelijk Militair Invaliditeitspensioen MIP Voor de keuring moet hij naar Hoog Catharijne bij Utrecht CS en de drukke situatie daar bezorgt hem zoveel psychische hinder dat hij extra medicatie moet slikken De Nationale ombudsman vindt dat de minister van Defensie betere voorlichting moet geven over alternatieve locaties als het reizen naar Hoog Catharijne te belastend is Lees verder Onderwerpen militair invaliditeitspensioen mip keuring veteraan post traumatische stress syndroom

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22keuring%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Openbaar Ministerie 28 dagen na de tenaamstelling controleren of een scooter verzekerd is Als dat niet het geval is krijgt de eigenaar een waarschuwingsbrief In dit geval was de scooter toen nog verzekerd en daarom heeft de man geen waarschuwingsbrief gekregen Bij een later uitgevoerde 100 registercontrole bleek de scooter niet meer verzekerd De Nationale ombudsman vindt dat de RDW niet kan worden verweten dat hij geen waarschuwingsbrief heeft ontvangen De ombudsman geeft de RDW wel in overweging om in de informatie bij de afgifte van de kentekencard te vermelden dat de verzekeringsverplichtingen ook gelden als er geen gebruik wordt gemaakt van het voertuig tenzij er is geschorst Ook had de RDW persoonlijk contact met de man kunnen opnemen en kunnen ingaan op de kern van de klacht te weten de ongelijke behandeling Lees verder Onderwerpen rdw verzekering kenteken centraal justitiëel incasso bureau cjib boete onverzekerd Rapport 9 september 2014 2014 110 RDW moet bij twijfel over wens of bedoeling van burger via telefoon of gesprek om duidelijkheid vragen Man ontdekt tien dagen na de APK keuring dat zijn uitlaat doorgeroest is en vervangen moet worden Hij meldt bij de Dienst Wegverkeer RDW dat zijn garage de keuring niet goed heeft verricht en zegt dat hij actie van de RDW verwacht De RDW belooft hem eerst dat er een gesprek komt met de garage maar geeft later door dat hier geen reden voor is Doordat deze communicatie vooral per e mail verloopt en er geen persoonlijk contact is ontstaat er onduidelijkheid tussen de RDW en de man De man dient een klacht in en als deze niet voldoende wordt behandeld benadert hij de Nationale ombudsman Die vindt dat de RDW de man inderdaad onvoldoende heeft geïnformeerd over wat de toezichttaak van de RDW inhoudt en dat de RDW persoonlijk contact moet zoeken als een opmerking van de burger onduidelijk is of als hij of zij niet tevreden is over een reactie Ook vindt de ombudsman dat het aanbeveling verdient dat de RDW bij een dergelijk signaal contact opneemt met het APK keuringsstation Lees verder Rapport 19 november 2013 2013 168 Klacht over onvoldoende informeren consequenties correspondentie adres door RDW Nederlandse man woont tijdelijk in Japan en vraagt bij de RDW een correspondentieadres aan het postadres in Nederland van de werkgever van zijn partner omdat zijn rijbewijs verlengd moet worden Nadat hij weer naar Nederland verhuist vraagt hij een eendagskenteken aan op zijn woonadres in Nederland omdat hij zijn ingevoerde auto moet laten keuren Vervolgens vraagt hij een definitief kenteken aan De RDW stuurt dat naar het correspondentieadres Maar de mensen van het correspondentieadres sturen het definitieve kenteken door naar het oude woonadres in Japan De Nationale ombudsman vindt dat de RDW de man beter had moeten informeren over de gevolgen van het opgeven van een correspondentieadres Lees verder Onderwerpen informatieverstrekking dienst wegverkeer rdw correspondentie adres kenteken infrastructuur en milieu Column 8 maart 2014 Vergeten te schorsen Arnold heeft als kleine zelfstandige een atelier waar hij met veel liefde en passie

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22dienst+wegverkeer%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • 2007/146 | Nationale ombudsman
  op deze afspraak Afschriften van de verzonden brieven worden niet gearchiveerd aldus de RDW De RDW was van oordeel dat aan verzoekster terecht een bedrag van 145 in rekening was gebracht voor het niet verschijnen op de keuringsafspraak De afspraak was immers niet geannuleerd of verzet door verzoekster Dat verzoekster geen bevestiging van de keuringsafspraak heeft ontvangen snijdt geen hout volgens de RDW aangezien de bevestiging zes weken voor het verval van de APK keuringsdatum aan verzoekster is verstuurd Daarnaast is verzoekster sinds 2004 akkoord gegaan met het door de RDW aangeboden systeem dat automatisch door de RDW een keuringsafspraak wordt gemaakt Verzoekster heeft in de voorgaande jaren zonder problemen gebruik gemaakt van dit afsprakensysteem Pas geruime tijd na de vervaldatum voor de APK op 30 januari 2007 heeft verzoekster haar bus laten keuren bij de RDW te Elsloo Daarnaast heeft de RDW verzoekster een zogenoemde herinneringsbrief gestuurd met de mededeling dat haar voertuig uiterlijk op 17 november 2006 gekeurd moest zijn Deze brief is ook zes weken voor de APK vervaldatum verstuurd Hoewel dit slechts een geheugensteuntje is kon verzoekster naar aanleiding van die brief mede gezien de keuringshistorie van het voertuig verwachten dat zij binnen afzienbare tijd met haar bus werd verwacht voor een keuringsafspraak 6 In reactie op het standpunt van de RDW deelde verzoeksters gemachtigde telefonisch op 2 mei 2007 mee dat hij op grond van de zogenoemde herinneringsbrief van de RDW had gedacht dat het betreffende busje niet meer door de RDW behoefde te worden gekeurd maar dat dit bij een garage kon gebeuren In de desbetreffende brief stond immers dat de APK kon worden uitgevoerd bij een door de RDW erkend bedrijf en dat verzoekster zelf verantwoordelijk was voor een tijdige uitvoering van de keuring Eerdere jaren was er volgens hem nooit een dergelijke brief verstuurd De vorige jaren was de keuring steeds goed gegaan er was een uitnodiging ontvangen waaraan gehoor was gegeven Uiteindelijk is het busje gekeurd nadat op initiatief van de gemachtigde een afspraak voor een keuring was gemaakt Indien de RDW aan betrokkenen zou vragen om de keuringsafspraak te bevestigen kon een probleem als nu was ontstaan worden voorkomen aldus verzoeksters gemachtigde II Beoordeling 7 Het redelijkheidsvereiste houdt in dat bestuursorganen de in het geding zijnde belangen tegen elkaar afwegen en dat de uitkomst hiervan niet onredelijk is 8 Vast staat dat verzoeksters voertuig niet door verzoekster voor een keuring is aangeboden op het door de RDW geplande tijdstip daarvoor Dit betekent echter niet zonder meer dat het terecht is dat de RDW verzoekster wegens het niet verschijnen op een keuringsafspraak het bedrag van de kosten van de keuring in rekening heeft gebracht Indien het immers niet aan verzoekster zou zijn te wijten dat verzoekster niet op de keuringsafspraak was verschenen zou het niet redelijk zijn dat de RDW verzoekster toch de kosten voor de keuring in rekening heeft gebracht 9 In dit geval stelde de RDW dat de RDW zes weken voor het verval van de APK keuringsdatum een

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2007/146 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • 2005/346 | Nationale ombudsman
  zijn aangebracht aan het voertuig nadat het voertuig APK goedgekeurd is De bedrijfsinspecteur is derhalve niet in staat een juist oordeel te vellen 7 Verzoeker klaagt erover dat de RDW hem bij brieven van 16 en 25 februari 2004 heeft laten weten dat het administratief beroepschrift tegen de APK keuring van zijn auto niet in behandeling wordt genomen 8 In reactie op de klacht deelde de algemeen directeur van de RDW mee dat gedurende de geldigheid van het APK keuringsrapport een belanghebbende kan opkomen tegen het keuringsresultaat Daarbij liet de RDW weten dat de termijn die is verstreken tussen de oorspronkelijke goedkeuring en het onderzoek een belangrijke rol speelt Hoe langer die termijn is hoe moeilijker het zo stelde de RDW zal zijn om vast te stellen of het voertuig ten tijde van de oorspronkelijke keuring niet aan de gestelde eisen voldeed Voorts berichtte de RDW dat nu bij de reparatie die verzoeker aan zijn auto had laten uitvoeren een aantal onderdelen was vervangen het voor de deskundige van de RDW niet was na te gaan of de oorspronkelijke onderdelen ten tijde van de keuring op goede gronden waren goedgekeurd Om die reden kon volgens de RDW niet worden beoordeeld of het voertuig ten tijde van de oorspronkelijke keuring niet aan de gestelde eisen voldeed Verder deelde de RDW mee dat bevindingen van derden gezien de opzet van de procedure niet bij de oordeelsvorming worden betrokken en dat ten aanzien van vervangen en bewaarde onderdelen het onmogelijk is vast te stellen of die onderdelen daadwerkelijk afkomstig zijn van het gekeurde voertuig Om die reden was de Dienst Wegverkeer deskundige niet in staat een juist oordeel te geven over de oorspronkelijke staat van het voertuig en was van de zijde van de RDW aangegeven dat de klacht niet verder kon worden onderzocht maar dat een en ander wel onder de aandacht zou worden gebracht van het bedrijf waarvan verzoeker zijn auto had laten keuren De RDW achtte de klacht ongegrond 9 In reactie daarop liet verzoeker telefonisch weten dat hij de APK keuring op geen enkele manier fatsoenlijk ter discussie heeft kunnen stellen II Beoordeling 10 Artikel 91 eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 WVW zie Achtergrond onder 1 stelt de mogelijkheid open van administratief beroep bij de RDW tegen een beschikking van een andere keurende instantie tot afgifte van een keuringsbewijs Ingevolge artikel 6 4 tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht Awb zie Achtergrond onder 3 gebeurt het instellen van administratief beroep door het indienen van een beroepschrift bij de beroepsinstantie De behandeling van het beroep houdt in dat de RDW het bewuste voertuig aan een onderzoek in feite een herkeuring onderwerpt met als mogelijke uitkomst dat het eerder afgegeven keuringsbewijs ongeldig wordt verklaard 11 Ingevolge artikel 6 14 eerste lid Awb dient de RDW de ontvangst van het administratief beroepschrift schriftelijk te bevestigen Gelet op de belangen die bij keuring en herkeuring van voertuigen in de regel in het geding zijn mag worden verwacht dat de ontvangstbevestiging op zo kort mogelijke termijn na ontvangst wordt verstuurd Eveneens mag worden verwacht dat in die ontvangstbevestiging duidelijke informatie wordt gegeven over datum en voorwaarden van de herkeuring 12 Wanneer de RDW een verzoek om herkeuring ontvangt kan er overigens voor de RDW reden zijn om betrokkene er over te informeren dat een dergelijk onderzoek niet altijd een duidelijk antwoord kan opleveren op de vraag of de eerste keuring al dan niet op de juiste wijze is uitgevoerd Dat laatste zal nog te meer aan de orde zijn naarmate er meer tijd is verstreken sinds het eerste onderzoek zie ook Memorie van Toelichting bij inwerkingtreding van de Wegenverkeerswet 1994 Achtergrond onder 2 Verwacht mag worden dat de RDW in de daarvoor in aanmerking komende gevallen belanghebbenden op dit punt duidelijk informeert In verband met het voorgaande is mede van belang dat in afwijking van artikel 7 28 Awb de belanghebbende voor de herkeuring een bedrag is verschuldigd dat alleen wordt terugbetaald als het afgegeven keuringsbewijs ongeldig wordt verklaard Overigens mag van de RDW worden verwacht dat hij duidelijk laat weten dat tussentijdse ingrepen aan het voertuig het ernstige risico inhouden dat de staat van het voertuig ten tijde van de eerste keuring niet meer kan worden vastgesteld Verder mag worden verwacht dat de RDW de bedoelde informatie en het bedoelde advies zo snel mogelijk geeft bij voorkeur in de ontvangstbevestiging In zo n geval zal de belanghebbende duidelijk moeten worden gevraagd om te laten weten of hij al dan niet volhardt in zijn verzoek 13 Het beginsel van fair play houdt voor bestuursorganen in dat zij burgers de mogelijkheid geven hun procedurele kansen te benutten Dit vereiste brengt mee dat bestuursorganen brieven die betrekking hebben op besluiten ruim en welwillend dienen te interpreteren in het licht van de wettelijke regelingen met betrekking tot administratieve beroepschriften en administratieve beroepschriftprocedures 14 Verzoeker klaagde in zijn brief van 4 januari 2004 aan de RDW over de wijze waarop zijn auto door bedrijf X was goedgekeurd Volgens hem had de keuring nooit tot goedkeuring kunnen leiden Verzoeker verzocht de RDW aan te geven wat hij voor hem kon betekenen De RDW informeerde verzoeker over de mogelijkheden te weten dat in principe een administratief beroepschrift kon worden ingediend Daarbij liet de RDW weten dat dit in verzoekers zaak niet meer mogelijk was omdat er veranderingen aan de auto waren aangebracht De RDW bleef bij dit standpunt ook nadat verzoeker de RDW verzocht om behandeling van zijn administratief beroepschrift 15 Ook als in een klachtbrief niet met zoveel woorden wordt gerept van het instellen van administratief beroep kan dit er niet aan afdoen dat een dergelijke klachtbrief als de bedoeling ervan ondubbelzinnig is moet worden aangemerkt als een administratief beroepschrift Uit hetgeen hiervóór onder 14 wordt vermeld blijkt duidelijk dat verzoeker behandeling van zijn administratief beroepschrift wenste In verzoekers geval heeft de RDW allereerst nagelaten verzoekers brief als administratief beroepschrift aan te merken en als zodanig te behandelen Zo heeft de RDW niet de ontvangst van het

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2005/346 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Pijnlijke herkeuring | Nationale ombudsman
  slikken Daarom neemt ze contact op met de orthomanuele arts die haar in het verleden ook heeft behandeld Daar kan ze gelukkig snel terecht voor een behandeling van de ontstane klachten Mevrouw Leemans dient een klacht in bij het UWV en stelt hen aansprakelijk voor de kosten van de haar arts Deze kosten worden namelijk niet door haar zorgverzekering vergoed Volgens het UWV is het medisch gezien onwaarschijnlijk dat de uitgeoefende druk door de keuringsarts heeft geleid tot de pijnklachten Maar het UWV betreurt de gang van zaken en is bereid om het consult van de orthomanuele arts te vergoeden Ondanks deze toezegging blijft de betaling uit Inmiddels lopen de kosten voor de orthomanuele arts behoorlijk op want ze is nog steeds bij hem in behandeling Daarom trekt ze bij mij aan de bel Om een completer beeld te krijgen informeer ik zowel bij het UWV als bij de orthomanuele arts De orthomanuele arts laat weten dat hij het zeer waarschijnlijk vindt dat de klachten een gevolg zijn van het handelen van de UWV arts Mevrouw Leemans ging immers al drie jaar zonder behandelingen door het leven en meldt zich na de herkeuring bij hem met in alle hevigheid teruggekomen pijnklachten Het UWV blijft bij haar standpunt dat het handelen van de keuringsarts niet de oorzaak is van de toegenomen klachten Ik ben geen arts maar hecht meer waarde aan de verklaring van de orthomanuele arts omdat het UWV slechts volstaat met een ontkenning De toegezegde vergoeding wordt uiteindelijk pas na mijn tussenkomst door het UWV uitbetaald Maar over vergoeding van de vervolgconsulten van mevrouw Leemans zwijgt het UWV nog steeds Het lijkt mij redelijk dat het UWV die vervolgconsulten ook vergoedt Het UWV blijft bij haar standpunt maar besluit toch om de behandelkosten van de orthomanuele arts uiteindelijk te

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/pijnlijke-herkeuring (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Erkenning geeft rust | Nationale ombudsman
  een groot taboe in de politiewereld Hij heeft geprobeerd om zijn ontslag aan te vechten maar dat is niet gelukt Gevolg geen werk en zelfs geen uitkering Peter glijdt financieel af moet zijn huis verkopen en komt op straat te staan Noodgedwongen gaat hij zonder eigen inkomsten bij zijn dochter in Duitsland wonen Het meest pijnlijke aan deze situatie voor Peter is dat hij van zijn werkgever geen erkenning heeft gekregen voor zijn psychische klachten Klachten die voortkomen uit een post traumatische stress stoornis ptss Over ons voorstel om met de politie in gesprek te gaan hoeft Peter niet lang na te denken Dit gesprek heeft een verrassende uitkomst De politie blijkt bereid om op haar kosten een onderzoek bij de politiepoli naar ptss te laten verrichten Dit onderzoek bevestigt niet alleen de ptss klachten van Peter maar leidt bij de politie tot erkenning van zijn problematiek Erkenning waar hij al die jaren naar verlangde dat geeft rust Een mooi vervolg van het onderzoek in de politiepoli is dat Peter nu alsnog een WAO uitkering kan aanvragen Samen met één van mijn medewerkers vraagt hij bij het UWV een herkeuring aan Het resultaat Hij krijgt met terugwerkende kracht een WAO uitkering Niet alleen een financiële zorg minder hij is hierdoor ook weer verzekerd voor ziektekosten En daardoor kan hij eindelijk met de behandeling van zijn ptss klachten beginnen Een andere mooie bijkomstigheid is dat het pensioenfonds heeft besloten om zijn uitkering met terugwerkende kracht aan te vullen Het doet mij goed om te zien dat er steeds meer deuren worden geopend voor Peter Of zoals hij het ons schrijft Er is weer licht aan het eind van de tunnel Als ik terugkijk op deze zaak denk ik Waar een goed gesprek toe kan leiden Gefingeerde naam De persoon op de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/erkenning-geeft-rust (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • 2010/092 | Nationale ombudsman
  nieuwe oproep zodat zij dan iemand anders als begeleider kon meevragen maar dit verzoek werd afgewezen Zij kreeg te horen dat haar houding zou worden opgevat als een weigering om aan het onderzoek mee te werken en dat de betaling van haar uitkering in verband daarmee zou worden stopgezet Verzoeker en zijn partner vertrokken daarom onverrichter zake waarna de partner in de parkeergarage een poging tot zelfmoord deed Op dat moment was verzoeker zelf even afwezig om het parkeergeld te betalen Het pandverbod werd dezelfde dag door het UWV bevestigd in een brief waarin stond dat het pandverbod vooralsnog zou gelden tot 1 juli 2009 5 In reactie op dit klachtonderdeel liet het UWV weten dat de weergave van de gebeurtenissen in de klachtomschrijving juist is Het UWV merkte daarbij op dat het in een later stadium op de beslissing om de beoordeling niet meer te laten plaatshebben is teruggekomen en dat verzoekers partner toen in de gelegenheid is gesteld om met een andere begeleider dan verzoeker bij de verzekeringsarts te verschijnen De stopzetting van de betaling van de uitkering was gelijktijdig ongedaan gemaakt Het UWV bleef nog steeds achter het besluit staan om verzoeker voorafgaand aan het geplande spreekuur van de verzekeringsarts op 29 oktober 2008 de toegang te weigeren Zijn houding en gedragingen waren volgens het UWV dermate bedreigend dat was gekozen voor de veiligheid van de eigen medewerkers Daarnaar gevraagd bevestigde het UWV dat die toegang pas werd ontzegd op het moment dat verzoeker met zijn partner voor het spreekuur van 29 oktober 2008 bij het UWV kwam Vanwege de korte termijn tussen de geuite bedreigingen en het daadwerkelijke spreekuur was er volgens het UWV geen tijd geweest om formeel schriftelijk een pandverbod aan te zeggen 6 Volgens verzoeker heeft hij daags vóór het bewuste spreekuur geen telefonisch contact gehad met een verzekeringsarts van het UWV Dat hij doodsbedreigingen zou hebben geuit berust volgens hem op onwaarheden waarbij hij er tevens op wees dat er voor hem al sedert jaren een belverbod van kracht is waardoor ook om die reden de beschuldiging niet juist kon zijn 7 Vanwege deze ontkenning door verzoeker werd bij het UWV het rapport van het betreffende telefoongesprek opgevraagd Volgens het UWV was sprake van verschillende telefoonnotities in het dossier Uit een overgelegde notitie van 24 oktober 2008 bleek dat verzoeker op die dag omstreeks 15 30 uur telefonisch contact had gehad met een medewerker van het UWV Klantcontactcentrum Goes Die heeft over het contact met verzoeker onder meer het volgende opgeschreven Ik heb verzoeker N o 7 min aan de telefoon heeft al 2 keer eerder gebeld vandaag en ik kan er geen speld tussen krijgen Wat ik wel eruit heb kunnen halen is dat de klant is opgeroepen voor een herbeoordeling wat volgens hem niet meer mogelijk is Dan gaat hij dreigen als klant iets overkomt door de situatie komt te overlijden hij persoonlijk de twee bij naam genoemde verzekeringsartsen N o komt vermoorden inclusief hun gezinnen Hij wil van mij persoonlijk het registratienummer van beide personen maar kan dat niet geven omdat ik daar niet over beschik Omdat ik niets voor hem kan doen alleen aanhoren vind ik wel dat ik deze bedreiging hoor door te geven Ik geef het door De melding werd per e mail doorgezonden naar het UWV Rotterdam Op 28 oktober 2008 zocht verzoeker volgens het UWV telefonisch contact met het UWV Rotterdam De medewerkster die hij aan de lijn had heeft daarover het volgende opgeschreven Vertelde dat hij aangifte heeft gedaan tegen dhr manager claim N o dat drie bij naam genoemde verzekeringsartsen N o gemeld zijn bij het tuchtcollege Als zijn partner 29 10 08 moet verschijnen dat één van die verzekeringsartsen N o niet levend het gebouw verlaat 8 Op de vraag waarom er met de partner van verzoeker na de aanzegging van het pandverbod aan verzoeker niet direct een nieuwe afspraak kon worden gemaakt maar in plaats daarvan eerst direct de uitkering werd stopgezet antwoordde het UWV dat er aan het incident al een lang traject was voorafgegaan In dat traject had het UWV getracht van verzoekers partner een machtiging te krijgen waarmee informatie bij de behandelend sector kon worden opgevraagd Met die machtiging zou het UWV gericht informatie kunnen opvragen Na het incident werd die machtiging wel ontvangen ook ontving het UWV toen een aan de huisarts gerichte verklaring van de crisispsychiater Omdat verzoekers partner ook had laten weten dat zij bereid was om met een andere begeleider naar het spreekuur te komen had het UWV toen de beoordeling weer opgestart en werd haar uitkering weer met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2008 hersteld 9 In een toelichtend gesprek bij de Nationale ombudsman heeft het UWV opgemerkt dat verzoeker ten tijde van de planning van het spreekuur nog geen belverbod had Dit verbod is hem eerst op 16 december 2008 opgelegd De verzekeringsarts die het spreekuur oorspronkelijk zou uitvoeren was niet bekend met de voorgeschiedenis en kon daarom de aan zijn persoon geuite bedreigingen niet goed op hun waarde inschatten In verband hiermee kon hij de keuring niet meer verrichten en besloot de stafverzekeringsarts dat die door twee stafverzekeringsartsen zou worden verricht Beoordeling 10 Aan de orde is de vraag of het UWV behoorlijk heeft gehandeld door verzoeker de toegang tot het UWV Rotterdam te weigeren op het moment dat hij op 29 oktober 2008 als begeleider met zijn partner mee wilde gaan naar het spreekuur van de verzekeringsarts Het op 29 oktober 2008 mondeling uitgesproken toegangsverbod was volgens het UWV een direct gevolg van door verzoeker geuite telefonische bedreigingen Verzoeker zelf heeft ontkend dat hij doodsbedreigingen aan het adres van medewerkers van het UWV heeft geuit De Nationale ombudsman ziet geen redenen om te twijfelen aan de authenticiteit van de telefoonrapporten van 24 en 28 oktober 2008 en hecht meer waarde aan hetgeen daarin over door verzoeker geuite doodsbedreigingen is genoteerd dan aan verzoekers ontkenning daarvan De Nationale ombudsman merkt op dat van overheidsinstanties mag worden verwacht dat burgers als mens worden gerespecteerd en beleefd worden behandeld maar dat een burger in zijn contacten met die instanties ook de grenzen van fatsoen en betamelijkheid in acht moet nemen Het uiten van doodsbedreigingen gericht aan twee bij naam genoemde verzekeringsartsen en hun gezinnen gaat duidelijk te ver en behoeft niet getolereerd te worden 11 Het evenredigheidsvereiste houdt in dat overheidsinstanties voor het bereiken van een doel een middel aanwenden dat voor de betrokkenen niet onnodig bezwarend is en dat in evenredige verhouding staat tot dat doel Dit betekent dat een overheids organisatie voordat een burger de toegang tot een gebouw wordt ontzegd de belangen van de instantie afweegt tegen de belangen van de betreffende burger In dit geval dient het UWV de belangen van zowel verzoeker maar vooral van zijn partner daarbij in ogenschouw te nemen In de afweging moet gekozen worden voor de inzet van het voor haar minst bezwarende middel om het doel van vermindering van gevoelens van bedreiging en intimidatie te bereiken Verzoeker kwam naar het UWV kantoor als begeleider van zijn partner die een oproep voor een keuring had ontvangen Het UWV kon ter bescherming van zijn eigen medewerkers verzoeker de toegang ontzeggen Dat dit mondeling op het moment van de geplande keuring moest gebeuren had te maken met het moment van de geuite bedreigingen Verzoekers partner kreeg te horen dat ze alleen zonder begeleider welkom was en dat haar uitkering zou worden beëindigd als ze weigerde Op dit punt heeft het UWV niet in ogenschouw genomen welke gevolgen zij moest dulden vanwege het pandverbod dat verzoeker werd opgelegd Zij had zich daar ook niet op kunnen voorbereiden Er waren minder bezwarende middelen voorhanden zoals het geven van een nieuwe mogelijkheid om met een andere begeleider terug te komen Dat had eventueel ook op korte termijn gekund Het UWV heeft daardoor in strijd gehandeld met het evenredigheidsvereiste In zoverre is de onderzochte gedraging niet behoorlijk II Ten aanzien van het feit dat het UWV uit een op 4 april 2008 toegezonden brief kon weten dat een herkeuring van de partner van verzoeker psychisch erg belastend was in verband met dreigende suïcidaliteit Bevindingen 12 Op 4 april 2008 zond verzoeker per aangetekende post een brief aan een bij naam genoemde verzekeringsarts van het UWV Rotterdam In die brief bracht hij onder meer het volgende naar voren Onder verwijzing naar het telefoongesprek dat ik heden met u had omtrent de psychische gezondheidstoestand van mijn partner N o deel ik u hierdoor expliciet mede dat een dergelijk keuringsonderzoek voor haar zeer belastend is vanwege de bij mijn partner N o aanwezige suïcidaliteit De oproeping op het spreekuur kan leiden tot een nieuw tentamen suicidi dit is het gevolg op de ervaringen die mevrouw destijds en in de loop van jaren heeft opgedaan met volslagen imbeciele bedrijfsgeneeskundigen en verzekeringsgeneeskundigen Verderop in de brief sommeerde hij de verzekeringsarts om opgave van zijn BIG inschrijvingsnummer en om inzage in het medisch dossier en het uitkeringsdossier Volgens verzoeker heeft het UWV nimmer op deze brief gereageerd Met de informatie die verzoeker in zijn brief had gegeven had het UWV volgens verzoeker moeten weten dat het verzoekers partner niet zomaar kon oproepen omdat zij het onderzoek psychisch niet aankon en zeker niet alleen kon dragen In de interne klachtafhandelingsbrief gericht aan de partner van verzoeker van 9 december 2008 heeft het UWV op dit punt het volgende laten weten Ten aanzien van het feit dat er geen reactie zou zijn geweest op een brief gericht aan de heer verzekeringsarts N o komen wij tot een andere conclusie Er is weliswaar nooit een formele brief over geschreven maar naar aanleiding van hetgeen u in deze brief stelt hebben er meerdere acties plaatsgevonden waaruit blijkt dat de brief wel in behandeling is genomen De arts heeft aanvankelijk telefonisch contact met u gezocht Het gesprek met verzoeker N o verliep echter dermate moeizaam dat van een constructief gesprek geen sprake was Daarna zijn overigens wel de punten die u heeft aangekaart in de brief door ons opgepakt Zo heeft u gebruik kunnen maken van uw inzage en correctierecht Daarnaast is er aan u verzocht om een machtiging te tekenen zodat de arts de informatie dat u niet in staat bent om op het spreekuur te verschijnen kon checken in de behandelend sector Conclusie U heeft formeel gelijk indien u stelt dat er geen directe schriftelijke reactie is gekomen op uw brief van april 2008 Daarbij willen wij wel benadrukken dat uit de handelingen die er na deze brief zijn verricht kon worden afgeleid dat de brief wel degelijk in behandeling was genomen Vanuit de visie van het klachtenteam is het feit dat uit alle acties blijkt dat een brief in behandeling is genomen zwaarwegender dan dat de officiële schriftelijke bevestiging wordt verzonden Desalniettemin achten wij uw klacht op dit punt gegrond 13 In reactie op dit klachtonderdeel liet het UWV in het kader van het onderzoek door de Nationale ombudsman het volgende weten De uitspraken over de mogelijk psychische belasting van verzoekers partner N o zijn van de hand van verzoeker N o en niet van zijn partner UWV moet beweringen van of namens cliënten kunnen toetsen UWV heeft daartoe meermalen getracht een machtiging te verkrijgen van verzoekers partner N o op basis waarvan het mogelijk is om medisch informatie in te winnen over onder andere de mogelijke suïcidaliteit van verzoekers partner N o Deze machtiging heeft UWV echter niet ontvangen UWV hanteert daarbij het standpunt dat als een dergelijke machtiging wel beschikbaar is en daarmee zicht ontstaat op het risico van suïcide er afgezien wordt van een beoordeling in fysieke zin Deze afweging kon echter niet worden gemaakt omdat de machtiging niet werd geretourneerd UWV heeft dan geen reden om van een gangbare beoordelingswijze af te wijken Verzoekers partner N o is meerdere keren gevraagd om de haar toegezonden machtiging te ondertekenen en te retourneren Zij heeft daar echter niet voor gekozen Verzoeker N o heeft de handelswijze van zijn partner verdedigd door te stellen dat het tekenen van een dergelijke verklaring te belastend zou zijn voor haar N o Deze uitspraak heeft UWV ten zeerste verbaasd omdat UWV over meerdere documenten beschikt die wel door verzoekers partner N o zijn ondertekend Bovendien heeft verzoekers partner N o niet veel later een machtiging ondertekend en geretourneerd die benodigd was voor haar begeleiding bij een latere beoordeling UWV acht het derhalve geheel onterecht dat het aanvaarden van het risico van suïcidaliteit nu geheel bij UWV wordt gelegd 14 Verzoeker zond ter onderbouwing van zijn klacht een brief van zijn huisarts van 27 oktober 2008 waarin de huisarts aan naar mag worden aangenomen een behandelaar bij de GGZ verzocht om nader onderzoek en begeleiding van verzoekers partner De partner was volgens de huisarts reeds lange tijd overbelast waarbij sprake was van meerdere stressoren met name rond de zorg van haar dochter Ook zond hij een aan de huisarts gerichte rapportage van een crisispsychiater die in het kader van de acute bereikbaarheidsdienst verzoekers partner op 31 oktober 2008 twee dagen na de zelfmoordpoging had gezien De conclusie van deze psychiater was dat er sprake was van een impulsieve suïcide poging naar aanleiding van problemen met het UWV Deze problemen kwamen boven op andere psychosociale stress Met toestemming van verzoeker werd deze rapportage door de Nationale ombudsman aan het UWV voorgelegd Volgens het UWV had deze rapportage geen invloed op de reacties die het UWV op verzoekers klacht had gegeven 15 Verzoeker meent dat het UWV door zijn brief van 4 april 2008 voldoende gewaarschuwd was voor de dreigende suïcidaliteit van zijn partner De brief was mede ondertekend door zijn partner maar is nooit door het UWV beantwoord Ook in de verklaring van de huisarts van 27 oktober 2008 was volgens verzoeker overduidelijk te lezen dat een herkeuring als een van de stressoren kon worden aangemerkt en in ieder geval door het UWV als waarschuwing kon worden opgevat om voorzichtig om te gaan met de belangen van verzoekers partner 16 Door het UWV is aangegeven dat de brief van verzoeker van 4 april 2008 aanleiding was voor de verzekeringsarts van het UWV om informatie bij de huisarts op te vragen Om dat te kunnen doen werd bij verzoekers partner een machtiging opgevraagd deze werd pas na het incident van 29 oktober 2008 terugontvangen Beoordeling 17 Voor de beoordeling van dit klachtonderdeel moet de vraag worden beantwoord of het UWV uit verzoekers brief van 4 april 2008 en de brief van de huisarts van 27 oktober 2008 moest afleiden dat een herkeuring van verzoekers partner psychisch zeer belastend voor haar was Het vereiste van actieve en adequate informatieverwerving houdt in dat overheidsinstanties bij de voorbereiding van hun handelingen de relevante informatie verwerven Concreet betekent dit dat het UWV naar aanleiding van verzoekers brief of de kort voor het geplande spreekuur toegezonden brief van de huisarts moest nagaan of een oproep voor verzoekers partner dermate belastend was dat dit een levensbedreigend risico met zich mee zou brengen In de brief van verzoeker was door verzoeker aangegeven dat een keuring voor zijn partner zeer belastend was vanwege de bij haar aanwezige suïcidaliteit en dat het oproepen aanleiding kon geven voor een nieuwe poging tot suïcide Zoals hiervoor al bij de Bevindingen onder 12 is beschreven heeft een verzekeringsarts van het UWV naar aanleiding van die brief telefonisch contact met verzoeker gezocht maar verliep dat gesprek zo moeizaam dat van een constructief gesprek geen sprake was Vervolgens is een machtiging aan verzoekers partner gevraagd zodat informatie bij haar behandelaars kon worden opgevraagd Die machtiging is niet voor het spreekuur van 29 oktober 2009 ontvangen De Nationale ombudsman vindt het logisch dat het UWV een en ander wilde verifiëren en daartoe een machtiging van verzoekers partner wilde hebben om informatie bij behandelaars te kunnen opvragen Bovendien liet verzoeker zich in zijn brief nogal denigrerend uit over verzekeringsartsen waardoor de inhoud van zijn brief aan geloofwaardigheid inboette In de brief van de huisarts van 27 oktober 2008 werd wel gerept van overbelasting en meerdere stressoren maar niet van een zelfmoorddreiging Het UWV had met de toegezonden brieven van verzoeker en diens huisarts voldoende informatie tot zijn beschikking waaruit het niet hoefde af te leiden dat een oproep van verzoekers partner om voor een herkeuring op het spreekuur van een verzekeringsarts te verschijnen voor haar psychisch zeer belastend was in verband met een dreigende suïcidaliteit De onderzochte gedraging is behoorlijk III Ten aanzien van de weigering van het UWV om bekend te maken wie de op 2 7 oktober 2008 toegezonden brief van de huisarts had beoordeeld Bevindingen 18 Verzoeker zond op 27 oktober 2008 een fax naar het UWV met bijgevoegd een brief van de huisarts over de psychische toestand van zijn partner Hieruit had volgens hem voor het UWV duidelijk moeten zijn dat haar psychische toestand niet voldoende was om het herbeoordelingsonderzoek op 29 oktober 2008 te ondergaan Het UWV liet verzoekers partner bij brief van 30 oktober 2008 ondertekend door de manager claim weten dat het UWV uit de toegezonden verklaring niet was gebleken dat zij niet in staat zou zijn om naar het spreekuur te komen of een onderzoek van de verzekeringsarts te ondergaan Verder ging de brief in op de zelfmoordpoging van verzoekers partner het UWV wilde graag weten of zij naar aanleiding daarvan opgenomen was geweest zo ja waar en wie haar behandelaar was Er was een machtigingsformulier met de brief meegezonden zodat de verzekeringsarts bij behandelend arts en of huisarts informatie kon opvragen 19 Omdat de brief van 30 oktober 2008 was opgesteld door de manager claim gaat verzoeker ervan uit dat de verklaring van de vervangend huisarts door een niet arts is beoordeeld en niet is voorgelegd aan een verzekeringsarts Verzoeker werd in dit vermoeden gesterkt omdat het klachtenbureau van het UWV hem naar zijn zeggen mondeling meedeelde dat het UWV niet wilde aangeven welke persoon de verklaring had beoordeeld 20 In reactie op dit klachtonderdeel bracht het UWV naar voren dat het niet bij het UWV bekend was dat

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2010/092 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Werk boven uitkering | Nationale ombudsman
  honderd procent afgekeurd Omdat ze het geld hard nodig heeft om rond te komen besluit ze te doen wat gevraagd wordt Maar het is natuurlijk wel een wassen neus Als haar een baan wordt aangeboden kan ze hem niet aannemen Ze besluit daarom ook meteen een herkeuring aan te vragen Hiermee kan ze aantonen dat ze ernstig ziek is Maar op haar verzoek wordt niet gereageerd Ook een brief van haar longarts waarin staat dat zij een longtransplantatie moet ondergaan en dat het écht niet verantwoord is om te werken heeft geen enkel effect Sterker nog ze krijgt verschillende banen aangeboden onder andere als bejaardenverzorgster Ook ontvangt ze een brief waarin ze de opdracht krijgt naar een banenmarkt te komen Met stijgende wanhoop stuurt mevrouw ter Velde brief na brief na brief aan zowel de gemeente als CWI Uiteindelijk vraagt ze ons om hulp Zodat ze zo schrijft ze nog kan genieten van de tijd die ze nog heeft zonder zich zorgen te hoeven maken Wij nemen contact op met de gemeente om duidelijkheid te krijgen over het waarom van de plotselinge sollicitatieplicht En waarom de gemeente niet reageert op de vele brieven en telefoontjes van mevrouw ter Velde Eindelijk wordt de gemeente wakker We ontvangen al snel bericht dat mevrouw ter Velde niet langer hoeft te solliciteren In 2009 wordt dan opnieuw naar haar situatie gekeken Ik ben blij dat de gemeente en het CWI eindelijk tot andere inzichten komen Ik hoop voor mevrouw ter Velde dat zij snel een transplantatie kan ondergaan Zodat ze weer normaal kan deelnemen aan het dagelijks leven Om privacyredenen is de naam veranderd Onderwerpen uitkering gemeente om bijstandsuitkering Delen Deel op twitter Deel op facebook Deel op linkedin Gerelateerd Column 2 februari 2008 Een waardige rustplaats Eindelijk is aan de laatste wens van

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/werk-boven-uitkering (2015-08-10)
  Open archived version from archive