archive-nl.com » NL » N » NATIONALEOMBUDSMAN.NL

Total: 151

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  foute koppeling van bestanden staat er plots nog een persoon op zijn adres en samen verdienen ze teveel Het kost de man enorm veel moeite dit te corrigeren bij Toeslagen De ombudsman benadrukt dat mensen mogen uitgaan van correcte administratie bij de overheid Als Toeslagen fouten maken en iemand die fout meldt moet de Belastingdienst Toeslagen alert reageren en snel met een oplossing komen Vaak betreft het mensen die afhankelijk zijn van een toeslag en nauwelijks financiële marge hebben Lees verder Onderwerpen belastingdienst toeslagen huurtoeslag Dossier 21 april 2015 Dossier Decentralisatie Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten er verantwoordelijk voor dat haar burgers voldoende toegang hebben tot de jeugd zorg kunnen participeren op de arbeidsmarkt en maatschappelijke ondersteuning krijgen Lees verder Onderwerpen decentralisatie sociaal domein Zorg jeugdzorg gemeenten klachtbehandeling Rapport 6 januari 2015 2015 003 UWV voerde terecht correspondentie met vrouw in plaats van met gemachtigde vanwege onduidelijke reikwijdte machtiging Een vrouw heeft keuringsgesprek gehad bij het UWV Dan wordt ze opgeroepen voor een tweede gesprek over dezelfde keuring De Nationale ombudsman begrijpt dat het tweede gesprek voor de vrouw belastend was maar vindt het onontkoombaar voor een zorgvuldige beoordeling door het UWV De vrouw laat veel van haar contacten met de instanties lopen via een gemachtigde Die wordt door het UWV niet consequent op de hoogte gehouden De vrouw en haar gemachtigde doen er goed aan duidelijk te zijn over hoever de machtiging strekte Nu treft het UWV geen blaam omdat het niet bij voorbaat vaststaat of een machtiging ook correspondentie over andere zaken betreft Lees verder Onderwerpen uwv keuringsgesprek gemachtigde machtiging onduidelijk Rapport 20 juni 2013 2013 072 Tijdens een bezwaarprocedure vordert Belastingdienst Kinderopvangtoeslag toch terug Vrouw kan de huur niet meer betalen omdat de Belastingdienst lopende termijnen van huur en zorgtoeslag en kindgebonden budget heeft verrekend met een terugvordering van de kinderopvangtoeslag Maar de vrouw had een bezwaarschrift ingediend tegen de terugvordering en er was uitstel van betaling verleend De Belastingdienst mag dan niet verrekenen Dat doen ze toch De Nationale ombudsman vindt dat de ontstane situatie het directe gevolg is van die verrekeningen Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat de Belastingdienst de aan de kinderopvanginstelling uitbetaalde bedragen alsnog aan de vrouw betaaldbetaald Lees verder Onderwerpen kinderopvangtoeslag belastingdienst bezwaar financiën Rapport 3 oktober 2014 2014 131 Gemeente moet voldoende kans bieden voor effectief bezwaar tegen evenementenvergunning Man stelt dat het onmogelijk was een effectieve bezwaarprocedure te doorlopen tegen een verleende vergunning voor een jaarlijks terugkerend techno housefestival door de gemeente De Bilt De vergunning van drie mappen dik was vijf dagen voor de start van het evenement verleend Het evenement is dan al uitverkocht en er worden al podia opgebouwd In die dagen had overleg moeten plaatsvinden tussen verzoeker en een advocaat onderzoek door een rechter een hoorzitting en een uitspraak De man stelt dat de gemeente het belang van de organisator van het evenement zwaarder heeft laten wegen dan zijn belang De Nationale ombudsman is het met hem eens Ook het indienen van

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22bezwaarprocedure%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • 2014/124 Provincie moet ingaan op meetverschil energieverbruik nieuwbouwwoning | Nationale ombudsman
  als juridische toets van de EPC berekening bij de vergunningaanvraag maar diende om een hoog energieverbruik te kunnen verklaren met een duidelijke afwijking van de EPC berekening bij de bouw Bij het onderzoek van DWA is niet alleen gekeken naar de juridische stukken maar is een oordeel gevormd op basis van de onderliggende berekeningen Dit is in lijn met de verleende opdracht om na te gaan of er een verschil is tussen de EPC berekening en de kwaliteit van de opgeleverde woning en of dat kan leiden tot een hoger energieverbruik Daarvan is overigens niet gebleken DWA erkende dat er een aantal slordigheden in de berekening en in het proces zijn opgetreden waarvoor verzoeker excuses zijn aangeboden DWA zegde toe een aangepaste EPC berekening op te stellen DWA voegde daaraan toe dat de gemaakte fouten geen invloed hebben op de conclusies die aan zijn onderzoek zijn verbonden Wat betreft de klacht over de provincie Naar aanleiding van de brief van DWA van 21 februari 2014 stuurde verzoeker op 7 maart 2014 een e mail naar de klachtencoördinator van de provincie Noord Holland Hij stelde onder meer dat het bericht van DWA ging over eenzijdig gemaakte afspraken die hij niet heeft gemaakt Verder stelde hij dat hij was benaderd voor een afspraak met het Servicepunt Duurzame Energie de Provincie en dat hij misleidend vond dat een medewerker van het bureau DWA de kwestie afhandelde De Programmamanager duurzame energie van de provincie stuurde verzoeker op 11 maart 2014 haar reactie Zij schreef dat volgens haar de klacht in feite ging over de bij verzoeker levende verwarring over het feit dat DWA reageerde op zijn klacht over het Servicepunt en de provincie Zij wees er daarbij voor de duidelijkheid op dat DWA voor de provincie Noord Holland uitvoering geeft aan het Servicepunt en dat DWA daarnaast eigen activiteiten buiten de provincie Noord Holland heeft De ontwikkeling van Bouwtransparant was een initiatief van de provincie maar de provincie is niet de eigenaar van dat instrument DWA heeft van de provincie daarom de toezegging dat DWA het instrument ook buiten de provincie Noord Holland mocht gebruiken Omdat de provincie geen partij is in het geschil met verzoeker was DWA het Servicepunt verzocht om met hem contact op te nemen De Programmamanager verwees in haar mail verder naar de informatie over het project Duurzame Energie op de website van de provincie Het Servicepunt Duurzame energie d d 23 juli 2014 staat op de website vermeld als partner van de provincie en onder de kop Noord Holland werkt aan duurzame samenleving staat daar dat het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord Holland gemeenten ondersteunt bij het opzetten uitvoeren en monitoren van klimaatbeleid BouwTransparant is vermeld als één van de projecten van het Servicepunt die aan gemeenten worden aangeboden Het standpunt van verzoeker Met verwijzing naar de hiervoor weergegeven feiten en omstandigheden benadrukte verzoeker nog eens dat hij zich misleid voelt door de informatie over BouwTransparant op het internet Deze informatie wekte bij hem de indruk dat

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/124 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  nieuws rapporten en meer over verschillende thema s en publicaties Uw zoekopdracht Zoeken Sorteren op Relevantie Nieuwste eerst Oudste eerst Verfijn uw resultaten Thema Verkeer Werk en inkomen Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2 resultaten gevonden Column 23 mei 2015 400 nieuwe buren Rupert houdt via woningwebsite Funda nl het Tilburgse woningaanbod nauwlettend in de gaten Hij zoekt een nieuw huis en heeft er al een paar bezichtigd Die zijn het toch niet helemaal Maar dan dient zich echt een parel van een woning aan Lees verder Onderwerpen gemeente nieuwbouwproject onvolledige informatieverstrekking Rapport 24 april 2009 2009 079 Vanwege geluidsoverlast van Schiphol werden geluidwerende voorzieningen voor woningen voorgesteld Progis voerde hierbij de regie De geluidwerende voorzieningen waren per geluidszone verschillend

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22nieuwbouw%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  Wonen Politie en justitie Onderwijs Gezin en jeugd Gezondheid Buitenland Soort Column Dossier Nieuwsbericht Onderzoek Rapport Tekstpagina Video Periode Van Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Tot Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1 resultaat gevonden Rapport 23 september 2014 2014 124 Provincie moet ingaan op meetverschil energieverbruik nieuwbouwwoning Man constateert dat een toets naar het energieverbruik in zijn nieuwbouwwoning met de meetmethode BouwTransparant afwijkt van de berekening van de Energieprestatiecoëfficiënt EPC De berekening van de EPC is nodig voor het verkrijgen van een bouwvergunning De methode BouwTransparant is ontwikkeld door een adviesbureau in opdracht van de provincie Noord Holland De man klaagt tevergeefs over het meetverschil bij het adviesbureau waarna hij bij de provincie meldt dat hij zich niet kan vinden in deze wijze van afhandelen De provincie neemt zijn klacht alleen voor kennisgeving aan met als argument dat ze BouwTransparant alleen ter beschikking stelt De Nationale

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22energieverbruik%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • 2014/123 DT&V moet maatwerk leveren bij wel of niet presenteren asielzoekster bij ambassade | Nationale ombudsman
  duidelijk waarom er niet gewacht kon worden tot dat op haar verzoek om voorlopige voorzieningen en haar beroep was beslist In het oude beleid dat volgens verzoekster op 23 april 2013 nog gold stond dat presentatie van asielzoekers bij de autoriteiten van het land van herkomst pas dient te geschieden na een uitspraak van de rechter Ook klaagde zij erover dat de DT V voorafgaand aan de presentaties haar advocaat niet op de hoogte had gesteld Verzoeksters advocaat was pas op 7 oktober 2013 ervan op de hoogte dat de DT V verzoekster op 23 mei 2013 had gepresenteerd Tot slot had de DT V niet gereageerd op haar vraag zoals gesteld in haar brief van 17 oktober 2013 wat de DT V zou gaan doen met de informatie en of documenten die mogelijk door de Nigeriaanse autoriteiten zouden worden verstrekt Omdat de DT V volgens verzoekster onrechtmatig had gehandeld door haar tijdens de beroepstermijn te presenteren zou het niet juist zijn om deze informatie en of documenten ten behoeve van uitzetting te gebruiken Visie DT V 1 6 De DT V liet in reactie op het onderzoek de Nationale ombudsman bij brief van 16 juli 2014 het volgende weten De asielaanvraag van verzoekster van 22 april 2013 betrof een herhaalde aanvraag Verzoekster had in 2002 immers al een asielverzoek gedaan In de afwijzende beschikking was nadrukkelijk vermeld dat eventueel ingediende rechtsmiddelen niet in Nederland mochten worden afgewacht Volgens het geldende en overigens niet gewijzigde beleid mocht tijdens de vertrektermijn van een vreemdeling van wie de asielaanvraag was afgewezen zoals in het geval van verzoekster de presentatie worden gestart Verzoekster en haar dochter waren op dat moment immers al verwijderbaar De DT V mocht verzoekster dan ook ondanks het ingestelde beroep op 23 april 2013 presenteren aan de Nigeriaanse autoriteiten hetgeen schriftelijk is gebeurd De klacht hierover achtte de DT V dan ook ongegrond Voor wat betreft de presentatie in persoon op 8 oktober 2013 liet de DT V weten dat het indienen van het beroep en de navraag bij de IND of er een beroep was ingediend elkaar hadden gekruist De presentatie van verzoekster op 8 oktober 2013 achtte de DT V niet juist omdat verzoekster en haar dochter op dat moment niet verwijderbaar waren De beroepstermijn liep namelijk nog en het ingediende beroep mocht in Nederland worden afgewacht Volgens de DT V mocht er gedurende die termijn niet worden gepresenteerd De DT V achtte verzoeksters klacht op dit punt dan ook gegrond en bood excuses aan De DT V wees overigens in deze brief op twee eerdere brieven die aan verzoeksters advocaat waren gestuurd Bij brief van 22 januari 2014 had de DT V verzoeksters advocaat laten weten dat er sprake was van twee presentatiedata namelijk die van 23 mei 2013 en 8 oktober 2013 Ten aanzien van de laatste presentatie was aangegeven dat de klacht daarover gegrond was Ten aanzien van de eerste presentatie bleef de DT V bij het standpunt dat deze conform beleid en regelgeving was geweest In een tweede brief gedateerd 27 maart 2014 had de DT V de advocaat antwoord gegeven op de door haar op 4 februari gestelde vragen Het kwam er op neer dat opnieuw uitleg werd gegeven waarom verzoekster op 23 mei 2013 wel verwijderbaar en daarmee presenteerbaar was In antwoord op de door verzoeksters advocaat gestelde vragen liet de DT V ook nog het volgende weten Op de vraag of het beleid ten aanzien van het presenteren hangende de beroepsprocedure gewijzigd was luidde het antwoord ontkennend Het beleid was hetzelfde gebleven Wel is de Vreemdelingencirculaire herschreven en op 1 april 2013 opnieuw vastgesteld Het gaat daarbij uitsluitend om tekstuele wijzigingen en geen wijzigingen in het beleid Op de vraag waarom verzoeksters gemachtigde niet op de hoogte was gesteld van de presentatie antwoordde de DT V dat de werkwijze is dat de regievoerder de betrokkene uitnodigt voor de presentatie en dat het aan betrokkene zelf is om dit aan de gemachtigde door te geven Tenslotte liet de DT V op de vraag wat er ging gebeuren met de informatie documenten die van de Nigeriaanse ambassade verkregen worden weten dat deze gebruikt zouden worden voor het realiseren van de uitzetting op het moment dat verzoekster en haar dochter verwijderbaar zijn II BEOORDELING Presentaties tijdens beroepstermijn De presentatie op 23 mei 2013 Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat de overheid in bepaalde gevallen maatwerk dient te leveren Dit betekent onder andere dat de overheid bereid is om in voorkomende gevallen af te wijken van algemeen beleid of voorschriften als dat nodig is om onbedoelde of ongewenste consequenties te voorkomen Uit het onderzoek komt naar voren dat verzoeksters herhaalde asielverzoek bij beschikking van 22 april 2013 was afgewezen en dat in de beschikking al stond vermeld dat zij als zij hiervan in beroep zou gaan dit beroep niet in Nederland mocht afwachten Op grond van artikel 82 lid 2 b van de Vreemdelingenwet wordt de werking van een besluit omtrent de verblijfsvergunning opgeschort tot dat de beroepstermijn is verstreken of indien beroep is ingesteld op het beroep is beslist tenzij onder meer het een herhaalde aanvraag betreft zie Achtergrond onder 1 De DT V is afgegaan op de informatie die de IND heeft verstrekt De IND ging er vanuit dat het hier een herhaald asielverzoek betrof omdat verzoekster ook in 2002 een aanvraag tot asiel had gedaan Strikt genomen was verzoekster met haar dochter op 23 mei 2013 verwijderbaar en was de presentatie bij de ambassade op dat moment toegestaan Dit betekent echter niet dat de DT V ook daadwerkelijk in alle gevallen waarbij asielzoekers verwijderbaar zijn automatisch tijdens de lopende procedures met grote spoed al de presentatie bij de ambassade van het land van herkomst moet starten In bepaalde gevallen dient er maatwerk te worden geleverd door de DT V Weliswaar ging het in dit geval om een tweede asielaanvraag van verzoekster Maar de vorige aanvraag was elf jaar eerder in 2002 geweest De reden waarom verzoekster ditmaal asiel verzocht

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/123 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • 2014/121 Gemeente weigert onderzoek naar trillings- en geluidsoverlast verkeersdrempels | Nationale ombudsman
  zou verlopen De wethouder besloot met de constatering dat er geen urgente reden was om de drempels te verwijderen de reactie van verzoekers Verzoekers zijn het niet eens met de reacties van de zijde van de gemeente Zo is niet ingegaan op hun klachten over overlast en is evenmin aangetoond dat het laten liggen van de drempels in verhouding staat tot het daarmee beoogde effect Ook heeft de gemeente geen onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieve maatregelen en wordt de overlast niet zozeer veroorzaakt door wijkbewoners De weg wordt ook gebruikt door vrachtverkeer voor leveranties aan bedrijven in de buurt en lijkt in gebruik te zijn als sluiproute naar de uitvalswegen in de richtingen Amsterdam en Apeldoorn Het valt volgens verzoekers evenmin in te zien waarom hun overlast acceptabel zou zijn Daar is door de gemeente immers geen onderzoek naar gedaan Verder stelde een van de verzoekers dat wanneer een gelede trolleybus met de tussen of achterwielen over de drempel rijdt de trillingen zich ook via de aan de muur van zijn woning opgehangen bovenleiding lijken voort te planten het standpunt van de gemeente over de klacht Naar aanleiding van de klacht die verzoekers via de Nationale ombudsman bij het college van burgemeester en wethouders indienden schreef de manager Openbare ruimte van de gemeente hen op 6 augustus 2013 onder meer het volgende De manager stelde voorop dat de drempels op verzoek van de omwonenden waren aangelegd en dat het standpunt van de wethouder is dat de eventuele overlast niet opweegt tegen de verkeershinder die met de drempels wordt tegengegaan Na herhaald overleg blijft de wethouder ook van mening dat een meting niet noodzakelijk is omdat het geluid van remmende en optrekkende voertuigen evenals het passeren van verkeersdrempels behoort tot de gebruikelijke geluiden in een woonstraat in stedelijk gebied Deze geluiden dragen niet bij aan het verkeerslawaai zoals omschreven in de Wet geluidhinder Gelet op de staat van het wegdek de intensiteit van het verkeer het aandeel van het zwaar verkeer de toegestane maximum snelheid en de ervaringen met vergelijkbare wegen in Arnhem zal er geen sprake zijn van een overschrijding van de geluidsnormen aldus de manager De drempels zijn van een gangbaar type en op meerdere plekken in de stad aangelegd In de straat liggen op vier locaties drempels in vergelijkbare situaties en in geen van de andere situaties was er aanleiding tot klachten Weliswaar bleek uit metingen dat er harder dan 30 km u wordt gereden maar dat was bij een meetpunt op enige afstand van de drempel Op dat moment heeft het verkeer nog niet afgeremd of de snelheid weer verhoogd zoals dat gebruikelijk is bij drempels De manager concludeerde dat naar aanleiding van de melding van verzoeker over de drempels en de effecten daarvan voldoende onderzoek was verricht en dat de gemeente tot een onderbouwd standpunt was gekomen Beoordeling Het vereiste van maatwerk houdt in dat de overheid bereid is om in voorkomende gevallen af te wijken van algemeen beleid of voorschriften als dat nodig is om onbedoelde of ongewenste consequenties te voorkomen Dat houdt in dat de overheid in het geval dat een burger hem verzoekt om een oplossing voor zijn probleem zich actief inspant om dat probleem zo goed mogelijk te verhelpen en nagaat welke mogelijkheden er zijn voor een passende oplossing In dit geval gaat het om het probleem van een aantal bewoners van een woning vlak bij een verkeersdrempel op de straat waaraan zij wonen Er geldt een snelheidslimiet van 30 km u De gemeente Arnhem heeft in goed overleg met de wijkbewoners enkele drempels laten aanleggen om zo af te dwingen dat het verkeer op de weg zich ook houdt aan de maximumsnelheid Volgens een aantal bewoners die bij de gemeente en vervolgens bij de Nationale ombudsman een klacht indienden is de drempel onvoldoende effectief Er wordt nog altijd harder gereden dan is toegestaan en bovendien stellen zij dat hun woongenot ernstig wordt aangetast door het geluid en de trillingen die worden veroorzaakt door zwaar verkeer bij het passeren van de drempel De resultaten van het onderzoek maken voldoende aannemelijk dat de aanleg van de drempels in een straat zoals deze een passend middel is om matiging van de snelheid te bereiken De weg ligt in een woonwijk aan de rand van het centrum en is niet breed genoeg om bijvoorbeeld afzonderlijke fietsstroken voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers aan te leggen Een drempel is een hulpmiddel ter ondersteuning van het besluit over de toegestane maximumsnelheid Evenals andere verkeersremmende maatregelen zoals een verkeerssluis of wegversmalling is een drempel in de praktijk niet voldoende gebleken om maximaal effect te sorteren Het gaat hier om een doorgaande weg die ook wordt gebruikt door hulpdiensten lijnbussen en zwaar verkeer voor de bevoorrading van bedrijven Om die reden zijn niet alle beschikbare verkeersremmende maatregelen geschikt voor de weg Volgens de gemeente gaat het belang van de verkeersveiligheid boven het individuele belang van de bewoners bij een vermindering van de geluids en trillingsoverlast Daarbij wees de gemeente er op dat de Wet geluidhinder niet van toepassing is indien het gaat om verkeerslawaai in een gebied waar een snelheidslimiet van 30 km u geldt De Wet geluidhinder verplicht de gemeente in dit geval inderdaad niet tot het treffen van maatregelen maar dat wil niet zeggen dat van de gemeente niet verlangd kan worden dat zij maatregelen treft Zo heeft een gemeente op grond van het omgevingsrecht in het kader van de ruimtelijke ordening een zorgplicht voor een aanvaardbaar woon en leefklimaat van de burger Het probleem van verzoekers wordt in feite niet veroorzaakt door de geluidsproduktie van gemotoriseerd verkeer maar is het gevolg van de omstandigheid dat het zwaar verkeer de verkeersdrempels nabij hun woning niet altijd kan passeren op de wijze zoals met die drempels is bedoeld De constructie van de drempel laat toe dat zwaar verkeer zoals bussen en vrachtauto s deze kunnen passeren zonder dat de wielen over het verhoogde oppervlak van de drempel rijden Dat is echter alleen mogelijk als daarvoor aan weerszijden van de

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2014/121 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Thema's en publicaties | Nationale ombudsman
  hij verdergaande maatregelen wil hij de noodzaak moet aantonen De man schakelt een bureau in en dat concludeert dat er inderdaad maatregelen noodzakelijk zijn De gemeente is het niet met die conclusie eens maar vervangt toch de klinkers voor asfalt vanwege een eerder gedane toezegging De gemeente weigert de man de kosten van het externe bureau te vergoeden De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente dat wel moet doen Lees verder Onderwerpen gemeente drimmelen geluidsoverlast verkeersdrempel deskundigenrapport aansprakelijkheidsstelling vergoeding gemeente Rapport 23 september 2014 2014 121 Gemeente weigert onderzoek naar trillings en geluidsoverlast verkeersdrempels Verzoekers klagen bij de gemeente Arnhem over trillings en geluidsoverlast door nieuw aangelegde verkeersdrempels De wethouder stelt dat deze hinder niet opweegt tegen de verkeershinder die met de drempels wordt tegengegaan en vindt meting niet nodig De ombudsman stelt vast dat de gemeente geen onderzoek heeft gedaan naar de mogelijke effecten van de plaatsing van de drempels en niet heeft onderzocht hoe de gemelde hinder weg te nemen was De ombudsman is het eens met de verzoekers en geeft de gemeente in overweging alsnog onderzoek te doen naar de trillingen Lees verder Onderwerpen gemeente trillingsoverlast geluidsoverlast verkeersdrempel Column 5 oktober 2013 Klinkende klinkers in Drimmelen Toby woont naar volle tevredenheid in Drimmelen de voortuin van de Biesbosch En net zoals in elke plattelandsgemeente rijden auto s te hard door zijn straat Daarom heeft de gemeente in 2006 een verkeersdrempel in zijn straat aangelegd Lees verder Onderwerpen gemeente geluidsoverlast gemeente drimmelen wethouder verkeersdrempel Rapport 2 april 2010 2010 069 De gemeente Lingewaard plaatste een verkeersdrempel voor de woning van verzoeker Wanneer zwaar verkeer de drempel passeerde constateerde verzoeker trillingen in zijn woning en als gevolg hiervan scheuren in zijn woning Lees verder Onderwerpen gemeente Rapport 5 augustus 2010 2010 213 De heer R woont aan een provinciale

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/themas-en-publicaties?zoekterm=%22verkeersdrempel%22 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Hoge bomen | Nationale ombudsman
  de aanleg van een snelweg heeft Rijkswaterstaat zo n 35 jaar geleden bomen langs het huis van meneer Otten geplaatst Deze zijn inmiddels flink gegroeid Door overhangende takken over zijn tuin heeft meneer Otten een stuk minder zonlicht in zijn tuin Maar dat is niet het ergste hij baalt nog het meest dat hij door de hoge bomen slechte tot vrijwel geen ontvangst meer heeft met zijn schotelantenne Hij is niet de enige zijn buurman heeft hetzelfde probleem De schotel heeft hij al een keer verplaatst van de muur naar het dakkapel maar dat hielp slechts voor korte duur De bomen blijven maar groeien Meneer Otten legt de situatie voor aan Rijkswaterstaat en vraagt of deze de bomen wil snoeien of kappen zodat hij weer goede ontvangst heeft met zijn schotelantenne Er volgen diverse mailtjes telefoontjes en foto s naar Rijkswaterstaat Ook komen medewerkers zelf ter plekke nog polshoogte nemen van de bomen Maar het leidt allemaal niet tot een oplossing De conclusie van Rijkswaterstaat er is geen sprake van een onveilige situatie de bomen worden dus niet gekapt of gesnoeid Meneer Otten is het daar absoluut niet mee eens en stuurt zijn zienswijze nogmaals per mail aan Rijkswaterstaat Daar hoort hij niks meer op Teleurgesteld belt hij met één van de medewerkers van de Nationale ombudsman Zij kan zijn teleurstelling goed voorstellen helemaal omdat hij al in het huis woonde voordat de bomen geplant zijn Daarom neemt zij contact op met Rijkswaterstaat om te vragen of die toch nog op enige manier wil bijdragen aan een oplossing voor de slechte ontvangst van meneer Otten En als dat niet kan of Rijkswaterstaat dan in ieder geval beter wil uitleggen waarom dan niet want geen sprake van onveilige situatie is wel een beetje vaag Uiteindelijk heeft Rijkswaterstaat besloten om de bomen

  Original URL path: https://www.nationaleombudsman.nl/node/38073 (2015-08-10)
  Open archived version from archive