archive-nl.com » NL » N » NBVN.NL

Total: 6

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • NBVN - Welkom bij de NBVN | De eerste belangenvereniging voor het Nederlandse Notariaat
  gekozen thema s Deze betreffen ondermeer de discussie rondom pensioen beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen prioriteiten voor lobbytrajecten en taken cq verantwoordelijkheden van de KNB Wij hielden enkele opiniepeilingen onder het notariaat en wij gebruiken de uitkomsten voor volgende stappen Aan iedere peiling verleende maar liefst zo n 700 kandidaat notarissen hun medewerking In relatie tot de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en pensioenen is het merendeel tegen een verplichte deelname aan deze voorzieningen Het merendeel vindt tevens dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet gekoppeld moet zijn aan het pensioen Er werd voorts duidelijk dat driekwart van de deelnemers voorstander is van vaste tarieven voor een deel van de notariele diensten In het najaar van 2011 is op initiatief van de NBVN een platform in het leven geroepen dat belangrijke gevolgen heeft gehad voor de KNB Steeds meer notarissen plaatste hun vraagtekens over de KNB en haar activiteiten aan het adres van de NBVN In december 2011 was het platform Notaris voor Rechtszekerheid een feit Het doel was herziening van het beleid en het takenpakket van de KNB met als uiteindelijk oogmerk het behoud van de rechtszekerheid in Nederland Dit leidde in april 2012 als eerste stap tot een herziene samenstelling van het KNB bestuur Notaris voor Rechtszekerheid is dientengevolge niet meer actief maar de NBVN blijft de ontwikkelingen tot en met de dag van vandaag nauwgezet volgen en beoordelen Alle resultaten van de NBVN opiniepeilingen treft u hier aan NBVN Jaarbijeenkomst De NBVN organiseert eens per jaar een bijeenkomst voor haar leden Daar waar de agenda dit toelaat kunnen ook niet leden worden uitgenodigd Verplichte deelname Notarieel Pensioenfonds Een dossier dat momenteel veel aandacht krijgt betreft de verplichte deelname aan het Notarieel Pensioenfonds Bent u kandidaat toegevoegd notaris en bent u tegen verplichte deelname ondertekent u dan hier uiterlijk 17 september 2015 een petitie die wij zullen aanbieden aan

  Original URL path: http://www.nbvn.nl/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • NBVN - NBVN
  tevreden 32 Geen mening 21 Vaak ontevreden 47 2b Moeten notariële beroeps regels en gedragsregels voor specifieke notariële werkzaamheden concreet zijn of moeten deze juist veel beoordelingsruimte voor de notaris en voor de tuchtrechter openlaten Concreet 30 Geen mening 28 Beoordelingsruinmte 42 2c Wat vindt u van eventuele protestacties vanuit het notariaat vergelijk bijvoorbeeld met een protestactie die op 14 september jongstleden werd georganiseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten tegen verhoging griffierechten Ik sta ervoor open 55 Neutraal 25 Ik vind het niet gepast 20 Rond de 400 notarissen en kandidaat notarissen werkten mee aan de beantwoording van de opiniepeiling Opiniepeiling tarievendiscussie Hieronder treft u vijf vragen aan uit naam van de NBVN Stuurgroep Tarievendiscussie alsmede de uitkomsten 1 Wat vindt u ervan dat als gevolg van de vrije marktwerking een notaris een akte aanbiedt voor minder dan een geobjectiveerde kostprijs â 4 5 goede zaak â 4 geen mening â 91 5 geen goede zaak 2 Wat vindt u ervan dat dit tevens een uitv al van notarissen tot gevolg heeft en dat er naar verwachting uiteindelijk zo n 400 notariskantoren zouden overblijven met een meer regionale functie â 19 goede zaak â 18 geen mening â 63 geen goede zaak 3 Denkt u dat prijsconcurrentie consequenties kan hebben voor de kwaliteit van de dienstverlening en voor de meerwaarde van de notaris â 89 5 ja â 2 5 geen mening â 8 nee 4 De KNB ontwikkelde haar toekomstvisie Wat vindt u van de inhoud van deze visie â 21 5 goede zaak â 40 5 geen mening â 38 geen goede zaak 5 Wat vindt u ervan dat vanuit de NBVN activiteiten worden ontwikkel d die erop gericht zijn dat vast e voor het notariaat acceptabele tarieven voor een aanmerkelijk deel van onze notariële diensten zullen

  Original URL path: http://www.nbvn.nl/?id=24&act=bot (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • NBVN - NBVN
  u kandidaat toegevoegd notaris en bent u tegen verplichte deelname ondertekent u dan hier uiterlijk 17 september 2015 een petitie die wij zullen aanbieden aan de Tweede Kamer Daarin wordt verzocht te stoppen met een wettelijk verplichte deelname aan het Notarieel Pensioenfonds met het schrappen van de verplichting op grond van artikel 113a Wet op het notarisambt Een voortzetting van de deelname kan dan alleen plaats vinden door het uitvoeren van de representativiteitstoets Publicaties Hieronder treft u digitale doorvwerwijziingen aan naar enkele interessante publicaties Nieuwsbrieven NBVN NotarisBelangen Editie 2015 september Archief publicaties over de oprichting van de NBVN Persbericht 27 mei 2010 Feestelijke opening NBVN te Den Haag Hoofdartikel Financieel Dagblad Analyse notariële sector Artikel Financieel Dagblad 27 mei 2010 Artikel Telegraaf 28 mei 2010 Radio Interview BNR 27 mei 2010 Artikel Parool 28 mei 2010 Voor de pers Indien u op de perslijst van de NBVN wilt komen kunt u zich hier inschrijven voor deze lijst U ontvangt dan automatisch alle persberichten van de NBVN Voor een vereniging als de NBVN is het belangrijk goed te communiceren via media Als journalist kunt altijd contact met ons opnemen met een vraag of een verzoek tot een interview Onze bestuursleden hebben

  Original URL path: http://www.nbvn.nl/?id=6&act=bot (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • NBVN - NBVN
  etc en gezamenlijk werken we aan verbetering van ons imago herstel voorlichting etc Bij dit alles heeft uw notariskantoor en u als professional alle baat Waarom de NBVN We hebben toch al de KNB De NBVN en KNB zijn twee verschillende organisaties Beide organisaties zullen naar onze verwachting mogelijk in elkaars verlengde kunnen werken De NBVN is een privaatrechtelijke vereniging en komt op voor de belangen van notarissen en kandidaat notarissen De KNB Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie is een publiekrechtelijke organisatie met als belangrijkste taak de zorg voor een goede beroepsuitoefening Is NBVN gewoon een nieuwe naam voor De Nieuwe Stempel Nee De Nieuwe Stempel was een logisch gevolg van de groeiende onvrede van notarissen over met name ontwikkelingen van het prijsbeleid Met De Nieuwe Stempel werd duidelijk dat er een enorme behoefte bestond aan belangenbehartiging in bredere zin De doelstelling van de NBVN was geboren De NBVN heeft daarmee een veel breder aandachtsveld dan De Nieuwe Stempel Streeft de NBVN hetzelfde na als De Nieuwe Stempel Nee De Nieuwe Stempel richtte zich vooral op de tarievendiscussie De NBVN richt zich ondermeer op de rol en invloed van de KNB de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen het notarieel pensioen en op het algehele imago van het notariaat De NBVN leden bepalen deze aandachtsgebieden Hoe staat de NBVN in het prijsbeleid binnen het notariaat Neutraal De NBVN kan notarissen helpen bij het bepalen van hun individuele prijsbeleid met een calculatieschema en een benchmark Deze zijn beide NMa proof De NBVN wijst notarissen erop dat ze het vak van de notaris uithollen wanneer ze op of onder de kostprijs werken Is er sprake van commerciële belangen Nee Het Bestuur bestaat uit bestuursleden met een gedegen achtergrond in verenigingen Zij stellen hun kennis en ervaring ter beschikking aan de NBVN Voor de dagelijkse gang van zaken is een

  Original URL path: http://www.nbvn.nl/?id=7&act=bot (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • NBVN - NBVN
  8080484 info nbvn nl Workshop programma Bij de NBVN workshops staat de notaris als ondernemer centraal Voorbeelden van met succes gehouden workshops zijn I Marktwerking van verdringing naar expansie welke mogelijkheden zijn er middagworkshop Cliëntbescherming effectieve positionering van uw diensten en aanwas van nieuwe cliënten passeren ondermeer de revue Inleider Emile Bakker EMVision II Hoe voldoe ik als notaris ondernemer en manager tegelijk middagworkshop De driedubbele rol voor de notaris bedrijfsvoering vanuit missie en visie en betrokkenheid van medewerkers en cliënten hierin worden uitvoerig behandeld Inleider Ab Borg MKB Business Coaches III Verbeterseminar middagworkshop Hoe kunt u de resultaten van uw notariskantoor verbeteren Naast kostenreducties schenken we aandacht aan het optimaliseren van opbrengsten zoals het resultaat per medewerker en het tarief per aktesoort U kunt uw eigen kantoorcijfers meenemen zodat u concreet advies kunt inwinnen over verbeterpunten bij uw kantoor Inleider Marc van rennes Quaesitor Tijdstip locatie en bereikbaarheid Iedere workshop vindt doorgaans plaats van 13 00 tot 18 00 uur ten kantore van de NBVN in Hilversum of extern met na afloop van het formele gedeelte een apéritief De workshops staan onder leiding van een materiedeskundige en of een professionele moderator Het aantal deelnemers per workshop is beperkt vanwege

  Original URL path: http://www.nbvn.nl/?id=8&act=bot (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • NBVN - Welkom bij de NBVN | De eerste belangenvereniging voor het Nederlandse Notariaat
  Bedrijf Website Telefoon Mail Klik hier om het aanmeldingsformulier op te halen Klik hier om u aan te melden voor de nieuwsbrief van de NBVN u ontvangt een bevestigingsemail ter verificatie Ik wil graag Informatie over Circle bijeenkomsten Ik heb een vraag en deze is De NBVN een nieuwe naam in het Nederlandse notariaat De NBVN komt op de voor de belangen van de notaris en kandidaat notaris NBVN kantoor

  Original URL path: http://www.nbvn.nl/contact.php (2016-04-29)
  Open archived version from archive •