archive-nl.com » NL » N » NEDERLAND-IN-BEELD.NL

Total: 1160

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Luchtfoto's Bolsward / foto's Bolsward | Nederland-in-beeld.nl
  drietal terpen waarvan in ieder geval de oudste waar de Sint Maartenskerk op staat dateert van voor het begin van de jaartelling De Broerekerk in 1980 door brand verwoest en nu als ruïne geconserveerd is het oudste gebouw van de stad en dateert deels uit het eind van de 13e eeuw Ook uit de middeleeuwen stamt het miraculeuze Mariabeeld Onze Lieve Vrouwe van Sevenwouden tegenwoordig bewaard in de kerk van de Franciscanen Bolsward kreeg stadsrechten in 1455 mede dankzij de beroemde redenaar paterJohannes Brugman Het fraaie stadhuis gebouwd rond 1615 staat symbool voor de bloei van de stad in de zeventiende eeuw Het werd in 1765 vergroot en verfraaid in de rococostijl De Patriottentijd In de achttiende eeuw liep het inwoneraantal van Bolsward achteruit naar 2 500 inwoners De plaatselijke textielindustrie had zwaar te lijden onder de buitenlandse concurrentie de boter en kaasmarkt van de veepest die op het Friese platteland woedde In 1773 stelde de stadhouder Willem V voor de vroedschap n b bestaande uit zes burgemeesters en vierentwintig vroedschapsleden te halveren Er waren mogelijk onvoldoende gekwalificeerde kandidaten Bovendien waren katholieken ongeveer 30 van de bevolking doopsgezinden 5 en Luthersen en Joden 5 destijds uitgesloten van dat ambt Omdat er onenigheid ontstond in de vroedschap en kwam er een nieuw voorstel in 1776 waarbij de raad met slechts een derde zou worden verminderd In 1778 stelde de stadhouder voor het onderwerp te laten rusten omdat als nog een lid J Steensma tegenstemde Niettemin liet de prinsgezinde burgemeester Schelto van Heemstra in zijn derde ambtsperiode de vroedschap op autocratische wijze uitsterven In december 1782 werd burgemeester Van Heemstra die niet in Bolsward woonde en evenals zijn voorganger nooit ambtengeld had betaald buitenspel gezet Bovendien had Van Heemstra in augustus van dat jaar een oranjegezinde stadssecretaris willen benoemen zonder goedkeuring van de vroedschap Vanwege het felle provinciale verzet tegen Van Heemstra die vaak afwezig was en bij gelegenheid op zichzelf stemde raakte de regent zijn burgemeesterzetel en jarenlange afvaardiging naar de Provinciale Staten sinds 1770 kwijt De stadhouder reageerde koeltjes toen Van Heemstra in een brief zijn beklag deed De patriotten in Bolsward hadden een aantal kundige en daadkrachtige zegslieden o a notaris Elgersma en aardewerkfabrikant F Tichelaar De stadsregering van Bolsward herstelde de grootte van de vroedschap zich baserend op oude rechten uit 1637 De benoeming van patriottische vroedschapsleden werd nog lange tijd tegengehouden omdat de kandidaten te weinig kapitaal zouden hebben Lidmaatschap van de gereformeerde kerk en het bezit van een huis waren destijds noodzakelijke voorwaarden De patriotten hebben in januari 1785 in Bolsward een vrijwillige schutterij opgericht waarvan iedereen lid kon worden in tegenstelling tot de gewone en oranjegezinde schutterij Slechts een burgemeester stemde voor een beslissing die nog zwaar op hem zou rusten Het duurde tot augustus 1786 voordat provinciale toestemming was verleend en de officieren werden benoemd In diezelfde tijd leidde Daendels het exercitiegenootschap in Hattem dat zich verzette tegen de stadhouderlijke troepen De vrijwillige schutterij in Bolsward diende onmiddellijk een voorstel tot aankoop van kruit

  Original URL path: http://www.nederland-in-beeld.nl/Friesland/Bolsward.html (2016-02-04)
  Open archived version from archive


 • Luchtfoto's Kimswerd / foto's Kimswerd | Nederland-in-beeld.nl
  is inmiddels veranderd in SûdWest Fyslân Het is het dorp van Graete Pier een Friese vrijheidsstrijder zijn standbeeld staat bij de kerk Foto Jan Dijkstra Zomer 2010 Foto s Kimswerd Harlingerweg Kimswerd Harlingerweg 23 t m 39 kimswerd nieuwe dorp Zomer 2014 Foto s Kimswerd Algemeen Kimswerd Het is feest in Kimswerd het dorp van Greate Pier Het ligt in de nieuwe Gemeente Sutwest Fryslân in de zogenaamde kleine bouwhoek Het heeft een beschermd dorpsgezicht en waarom ze de inwoners windhonden noemen weet ik niet Foto Jan Dijkstra Luchtfoto s foto s Kimswerd Luchtfoto s Kimswerd foto s Kimswerd Algemene luchtfoto s foto s van Kimswerd Koopzondagen Kimswerd A t m H H t m S S t m Z Buren Harlingerweg Simon Sipmastraat Dijksterburen Ida van Tiarastrjitte Sjoerd van Stratenstraat Dijksterbuursterlaan Jan Aukemabuorren Spaarlan Driehoek Jan Timmerstraat Streek Duivengracht Kimswerderlaan Sudterp Greate Pierwei Kluurdaweg Tolheksleane Grote Reed Lyts Achlum Under de Poarte Winkelsterlaan Informatie over Kimswerd Kimswerd Fries Kimswert is een dorp in de Friese gemeente Wonseradeel WÃ nseradiel met 607 inwoners 1 januari 2004 Volgens de overlevering woonde Grote Pier Greate Pier in dit dorp de beroemdste en beruchtste inwoner die rond 1480 geboren is en zijn sporen

  Original URL path: http://www.nederland-in-beeld.nl/Friesland/Kimswerd.html (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Luchtfoto's Sint Jacobiparochie / foto's Sint Jacobiparochie | Nederland-in-beeld.nl
  s foto s Sint Jacobiparochie Luchtfoto s Sint Jacobiparochie foto s Sint Jacobiparochie Algemene luchtfoto s foto s van Sint Jacobiparochie Koopzondagen Sint Jacobiparochie A t m H H t m O O t m Z Boonweg Hofstraat Oosteinde Broedertrouw Hogedijk Oudebildtdijk Claes Barthoutstraat Hovensterweg PostApart D de Bildtstraat Jan Petersstraat Postbus De Kieuwhoek K L de Vriesstraat Professor J C Dorststraat Doctor O Botjesstraat Kadal Steven Willemsstraat Geert Veenhuizenstraat

  Original URL path: http://www.nederland-in-beeld.nl/Friesland/Sint%20Jacobiparochie.html (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Luchtfoto's Bontebok / foto's Bontebok | Nederland-in-beeld.nl
  2009 Foto s Bontebok Eerste Compagnonsweg Bontebok Eerste Compagnonsweg 1 t m 29 De Bonte Bok aan de Schoterlandse Kompagnonsvaart die in het verleden diende om de turf af te voeren De Bonte Bok behoord aan de Gemeente Heerenveen Foto Jan Dijkstra Zomer 2009 Luchtfoto s foto s Bontebok Luchtfoto s Bontebok foto s Bontebok Algemene luchtfoto s foto s van Bontebok Koopzondagen Bontebok A t m D D t

  Original URL path: http://www.nederland-in-beeld.nl/Friesland/Bontebok.html (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Luchtfoto's Klooster Lidlum / foto's Klooster Lidlum | Nederland-in-beeld.nl
  Lidlum Luchtfoto s foto s Klooster Lidlum Luchtfoto s Klooster Lidlum foto s Klooster Lidlum Algemene luchtfoto s foto s van Klooster Lidlum Koopzondagen Klooster Lidlum A t m L L t m M M t m Z Konkelswei Lidlumerwei

  Original URL path: http://www.nederland-in-beeld.nl/Friesland/Klooster%20Lidlum.html (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Luchtfoto's Sint Nicolaasga / foto's Sint Nicolaasga | Nederland-in-beeld.nl
  Z Baron van Hardenbroekstraat Huisterheide Patrys Boskranne Industrieweg Poort Bouwen It Bled PostApart Bovenkruier It Perron Postbus C Faberleane It Sein Rengersstraat De Bast Jhr F J J v Eysingastraat S Hepkemalaan De Buffer Jupiterstraat Saturnusstraat De Pit Kade Scharleijen De Rijlst Kempenaerlaan Schonegevelstraat De Spoarbyls Kerklaan Schoolstraat De Stamme Kerkstraat Schwartzenbergstraat De Tuke Langwarderdyk Slotweg De Twiich Lemmerweg Stationsstraat De Wieken Marsstraat Tsjukemarwei Dobbeleane Mercuriusstraat Uranusstraat Fazant Molenkap Van Burumstraat Finkeburen Molewei Vegilinstraat Gaastweg Molier Venusstraat Groenendal Neptunuslaan Voermanstraat Heemstrastraat Noed Westend Heide Oer it Spoar Wilhelminastraat Houtsnip Omloop Informatie over Sint Nicolaasga Sint Nicolaasga Fries Sint Nyk is een dorp in de Friese gemeente Scharsterland Het dorp telt ongeveer 3270 inwoners en is gelegen ten zuidwesten van Joure nabij het Tjeukemeer Het dorp dankt zijn naam aan het plaatselijke voor deze streken zeer bijzondere RK kerkgebouw Het is het bedehuis van de parochie waarvan Sint Nicolaas de schutspatroon is Het dorp is ruim honderd jaar na de Hervorming van 1517 als Katholieke enclave ontstaan De ontwikkeling van Sint Nicolaasga is verder in belangrijke mate bepaald door de adellijke familie Van Eijsinga De Van Eijsinga s zijn afstammelingen van de legendarische grietman Johan Vegilin van Claerbergen die de oorspronkelijk

  Original URL path: http://www.nederland-in-beeld.nl/Friesland/Sint%20Nicolaasga.html (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Luchtfoto's Boornbergum / foto's Boornbergum | Nederland-in-beeld.nl
  Boornbergum A t m E E t m P P t m Z t Herntsje Eabekamp Postbus Boerestreek Easterbuorren Skeanewei Bosschawei Efterom Skoalfinne Butenom It Mear Suderom Bysitterskamp Jouke Jochemswei Tijmen de Boerwei De Lege Ein Krite Westerbuorren De Middelgeast Nijewei Wiegersmawei Ds Van Apeldoornwei PostApart Informatie over Boornbergum Boornbergum Fries Boarnburgum is een dorp in de Friese gemeente Smallingerland Het dorp telt ongeveer 1350 inwoners Boornbergum ligt ten zuidwesten

  Original URL path: http://www.nederland-in-beeld.nl/Friesland/Boornbergum.html (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Luchtfoto's Kolderwolde / foto's Kolderwolde | Nederland-in-beeld.nl
  toevoegd van Kolderwolde Luchtfoto s foto s Kolderwolde Luchtfoto s Kolderwolde foto s Kolderwolde Algemene luchtfoto s foto s van Kolderwolde Koopzondagen Kolderwolde A t m R R t m V V t m Z Oordenwei Ritlanswei Venenwei Home Top

  Original URL path: http://www.nederland-in-beeld.nl/Friesland/Kolderwolde.html (2016-02-04)
  Open archived version from archive •