archive-nl.com » NL » N » NEDERLAND-IN-BEELD.NL

Total: 1160

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Luchtfoto's Finkum / foto's Finkum | Nederland-in-beeld.nl
  Poeldyk Hege Hearewei Iestdyk Poelhuzen Informatie over Finkum Finkum Fries Feinsum is een dorpje in de Friese gemeente Leeuwarderadeel Het ligt twee kilometer ten noorden van Stiens op de oude kwelderoever tussen Jelsum en Hijum en heeft 100 inwoners 2004 Het dorp is waarschijnlijk ontstaan rond een buitenverblijf van het klooster Mariëngaarde in Hallum Het klooster bezat veel grond in het gebied De betekenis van de naam is onduidelijk Toen het klooster in 1580 de macht verloor namen vier adelijke familie s de macht over De belangrijkste hiervan was het geslacht Holdinga eigenaren van Holdingastate In 1640 stierf dit geslacht uit Finkum heeft een kerk uit de 13e eeuw die is gewijd aan Sint Vitus In 1515 werd de toren door de Zwarte Hoop in brand gestoken om er de bezetting van Gelderse soldaten uit te verjagen In de 16e eeuw is het koor van de kerk gesloopt en in de 18e eeuw kreeg de toren een zadeldak In die toren hangt een klok uit 1477 en in de kerk is een preekstoel te zien uit de 16e eeuw Bij een restauratie in 1962 1964 zijn veel authentieke details verloren gegaan In de kerk liggen nog grafstenen van de Holdinga

  Original URL path: http://www.nederland-in-beeld.nl/Friesland/Finkum.html (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Luchtfoto's Nijehaske / foto's Nijehaske | Nederland-in-beeld.nl
  de Jousterweg Nijehaske is begonnen als oostelijke uitbouw van het oudere dorp Haske dat later Oudehaske ging heten Deze twee dorpen vormden het centrum van de voormalige gemeente Haskerland Door de veenafgraving die al in de 16e eeuw gaande was ontwikkelde het dorp Toen 200 jaar later zogenaamde Gietersen naar het gebied kwamen om veen af te graven nam het aantal inwoners van beide dorpen sterk toe De groei van

  Original URL path: http://www.nederland-in-beeld.nl/Friesland/Nijehaske.html (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Luchtfoto's Ureterp / foto's Ureterp | Nederland-in-beeld.nl
  westzijde en Siegerswoude aan de oostkant In tegenstelling met andere wegdorpen zoals in Groningen of Drenthe is het echter niet ten gevolge van de vervening ontstaan De langgerekte vorm is een gevolg van de ligging op de dekzandrug tussen de oorspronkelijke Drait waar nu de Feart ligt en de Boorne ook wel Koningsdiep genoemd De eerste bewoning vond plaats op deze zandrug en moet zeker al een duizend jaar oud zijn zij het zeer schaars Als middel van bestaan was men aangewezen op de eenvoudige landbouw en veeteelt De naam Ureterp Urathorp met het Friese oer boven wordt verklaard samen met die van Olterterp Utrathorp met uter buiten uit de ligging ten opzichte van de Boorn Ureterp bovenstrooms en Olterterp wat lager Terp betekent hier dus dorp De langgerekte bebouwing had te maken met de kavelverdeling van noord naar zuid Alle grond was eigendom van de kloosters De opzet van de verdeling was dat iedere boer gelijke kansen kreeg een deel van het hoogveen een deel van in cultuur gebrachte of nog in cultuur te brengen grond en een uitgang via de heidegebieden naar de graslanden aan het Ouddiep Ruim driehonderd jaar later ontstond in het hoogveengebied ten noorden van het dorp bewoning door het graven van de vaart vanuit Drachten door de veenafgraving Zo kwam in dit gebied een nieuw deel van Ureterp tot stand dat ruim een eeuw later al meer inwoners aanvankelijk vooral veenarbeiders schippers en handelaren telde dan de oude boerestreek van het dorp Onder archeologen geniet Ureterp landelijke bekendheid doordat hier in 1943 bij de Prinsendobbe aan de Mounleane overblijfselen zijn gevonden van rendierjagers uit het eind van de oude steentijd plm 10 000 tot 9800 v Chr en dus vlak na de laatste ijstijd Op een gebied van 85 vierkante meter op de ringwal van de dobbe werden 5408 vuurstenen voorwerpen gevonden waarvan 1360 werktuigen zoals krombekstekers en verder afslagen en kernstukken Het klimaat moet hier toen zijn geweest zoals in Lapland en Noord Siberië nu De mensen die hier rondzwierven waren aangewezen op wat het landschap hun bood alleen de hoge zandruggen tussen de riviertjes waren begaanbaar Men neemt aan dat het hier om zomerkampen gaat Omdat vergelijkbare overblijfselen zijn gevonden bij Hamburg staat deze cultuur bekend als de Hamburgcultuur Ook bij Havelte werden er resten van gevonden Ureterp kent weinig monumenten Het was een arme streek en de kwaliteit van het gebouwde was doorgaans niet hoog Verreweg de meeste huizen stammen dan ook uit de twintigste eeuw Het aan alle kanten scheve huis naast de supermarkt op de Weibuorren 60 62 met de kleine raampjes is een uitzondering en is dan ook beschermd als monument Verder is er nog een aardige gevelsteen ingemetseld naast de voordeur van het voormalig postkantoor op Weibuorren 76 Heere Hendriks geweesen Brou wer tot Oerterp 1740 De steen is duidelijk ouder dan het gebouw dat daar in 1919 kwam op de plaats van het toen voor de tweede maal afgebrande café logement De steen zat eerder in

  Original URL path: http://www.nederland-in-beeld.nl/Friesland/Ureterp.html (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Luchtfoto's Firdgum / foto's Firdgum | Nederland-in-beeld.nl
  1 t m 21 Zomer 2008 Foto s Firdgum Camstrawei Firdgum Camstrawei 1 t m 21 Zomer 2008 Foto s Firdgum Camstrawei Firdgum Camstrawei 1 t m 21 Zomer 2008 Luchtfoto s foto s Firdgum Luchtfoto s Firdgum foto s Firdgum Algemene luchtfoto s foto s van Firdgum Koopzondagen Firdgum A t m H H t m T T t m Z Camstrawei Hearewei Tjessingawei Griene Dyk Hoarnestreek Informatie over

  Original URL path: http://www.nederland-in-beeld.nl/Friesland/Firdgum.html (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Luchtfoto's Nijeholtpade / foto's Nijeholtpade | Nederland-in-beeld.nl
  Tussen de Linde en het dorp ligt een hoge zandrug die van oudsher de Zanen de Zanden wordt genoemd De ijsbaan in het bos ligt op de Zanen Geschiedenis In het jaar 1399 werd Nijeholtpade voor het eerst in geschriften genoemd Buurdorp Oldeholtpade wordt in 1204 voor het eerst genoemd dan nog onder de naam Holenpath De naam Holenpath betekent pad door de diepte de laagte In 1320 wordt het nog steeds zo genoemd dus zonder de toevoeging olde Blijkbaar was er toen van Nijeholtpade nog geen sprake en is het dorp als dochternederzetting van Oldeholtpade ontstaan tussen het jaar 1320 en 1399 het jaar waarin het voor eerst in de geschriften genoemd wordt Nijeholtpade was niet het enige dorp dat tussen Oldeholtpade en Oldeberkoop gesticht werd Vanuit Oldeberkoop Brocope ontstonden twee dochternederzettingen Ostbrocop het huidige Nijeberkoop en Westbrocop Westnijeberkoop Westbrocop wordt in 1542 1543 nog als dorp vermeld maar is later opgegaan in Nijeholtpade Het oudste gebouw in Nijeholtpade is de kerk die dateert uit ongeveer 1525 De voorheen Rooms katholieke kerk was gewijd aan de heilige Nicolaas In de kerk hangen twee klokken uit de jaren 1598 en 1611 De preekstoel en het orgel werden in 1883 gemaakt

  Original URL path: http://www.nederland-in-beeld.nl/Friesland/Nijeholtpade.html (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Luchtfoto's Veenklooster / foto's Veenklooster | Nederland-in-beeld.nl
  Het dorp is een typisch brinkdorp met een grote wijde brink waaromheen de vier belangrijkste bezienswaardigheden en het beschermde dorpsgezicht te zien vallen De vijf bezienswaardigheden van het dorp zijn Landgoed Fogelsanghstate een groot negentiende eeuws landhuis met een speelgoedmuseum koetshuis en een wandelpark aangelegd door architect L P Roodbaard It Lytse Slot een galerie en theeschenkerij Agrarisch museum De Brink Informatiecentrum De Munnik over dorp en omgeving De Kuiperij thans galerie en expositieruimte Historie Het dorp heeft nooit een kerk gehad maar de ontwikkeling hangt wel samen met de stichting van een klooster Het is ontstaan bij een kruising van wegen van en naar Kollum Oudwoude Kollumerzwaag Buitenpost en Twijzel In de 11de of 12 de eeuw is het gebied in cultuur gebracht In de 13e eeuw stichtten de premonstratenzers er vanuit Dokkum het vrouwenklooster De Olijfberg waarvan de eerste vermelding in 1287 bekend is en waarvan het grondbezit dankzij legaten groeide tot ongeveer 245 hectare Het klooster is in 1579 verlaten en in 1644 kwamen de restanten van de gebouwen en de landerijen in het bezit van de familie Van Fogelsangh Rondom en achter de state ligt één van de meest uitgestrekte parken van Friesland In de 18e

  Original URL path: http://www.nederland-in-beeld.nl/Friesland/Veenklooster.html (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Luchtfoto's Fochteloo / foto's Fochteloo | Nederland-in-beeld.nl
  Luchtfoto s foto s Fochteloo Luchtfoto s Fochteloo foto s Fochteloo Algemene luchtfoto s foto s van Fochteloo Koopzondagen Fochteloo A t m S S t m V V t m Z Fochtelooerveen Stienekamp Vogelrijd Helomaweg Veenweg West Noordeinde Verlaat

  Original URL path: http://www.nederland-in-beeld.nl/Friesland/Fochteloo.html (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Luchtfoto's Veenwouden / foto's Veenwouden | Nederland-in-beeld.nl
  Veenwouden De Wal 47 t m 91 De Wal 77 Lente 2008 Foto s Veenwouden Stinsweg Veenwouden Stinsweg 2 t m 28 feestweek Zomer 2008 Luchtfoto s foto s Veenwouden Luchtfoto s Veenwouden foto s Veenwouden Algemene luchtfoto s foto s van Veenwouden Koopzondagen Veenwouden A t m F F t m O O t m Z Achterweg Freiahof Oosteinde Ambachtstraat Gruttostraat Pieter de Clercqstraat Andriaan Leijtenlaan Heije Schaperlaan Pluimzegge Anthony Fokkerlaan Hellingstraat PostApart Buitenveld Hoofdstraat Postbus Burg Faberweg Idsingha Priester Akker Cichoreistraat IJsbaanstraat S Antonidesstraat Claercamp Ir Dick Asjeslaan Schierstins De Berken Jan Flintermanlaan Slagvinkstraat De Eiken Joh Prinsstraat Spoorlaan De Elzen Johanneswald Stationsweg De Fennen Juliusstraat Stinsweg De Haven Kerkpad Tjalling Talmastraat De Hoek Kievitlaan Tjipke Postmastraat De Meidoorn Koene Parmentierlaan Tortelduifstraat De Vlieren Kuikhorneweg Veenhout De Wal Leeuwerikstraat Veenpluis De Wilgen Lijsterstraat Voorpad De Zwette Martin Schroderlaan Watertorenweg Dr Albert Plesmanlaan Meerkoetstraat Wielewaalstraat Eslawald Molenstraat Zuiderweg Falkenaweg Nieuweweg Zuivelstraat Feintenslaan Notaris Straatsmaweg Zwaluwstraat Informatie over Veenwouden Veenwouden Fries Feanwà lden is een dorp in de gemeente Dantumadeel in de provincie Friesland Het dorp telt circa 3900 inwoners en is gelegen aan de spoorlijn Leeuwarden Groningen tussen de dorpen Hardegarijp en Zwaagwesteinde Gebouwen Midden in het dorp staat

  Original URL path: http://www.nederland-in-beeld.nl/Friesland/Veenwouden.html (2016-02-04)
  Open archived version from archive •