archive-nl.com » NL » N » NETSPAR.NL

Total: 696

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement - Forms
  inrichting van kapitaalgedekte pensioenen 16 februari 2016 14 00 16 30 Tilburg University seminar room K702 Warandelaan 2 5037 AB Tilburg Vul onderstaand formulier in De velden gemarkeerd met zijn verplicht De heer Mevrouw Uw naam E mail Organisatie Postadres

  Original URL path: http://www.netspar.nl/forms/default.aspx?fid=220 (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement
  van kapitaalgedekte pensioenen February 16 2016 Back to event description Download program Voorzitter Bas Werker 13 45 14 00 Registratie 14 00 15 00 Optimaal ontwerp van kapitaalgedekte stelsels onder waardeneutraliteit met toepassing op de Nederlandse pensioenhervorming Hailong Bao TiU 15 00 15 30 Pauze 15 30 16 30 Persoonlijke pensioenrekeningen met collectieve risicodeling de Mohopeff benadering Hailong Bao TiU Locatie Tilburg University Seminar Room K702 7e verdieping hoofdgebouw Warandelaan

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=7&id=241&day=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement
  Making More information March 15 2016 in the Hague Werkgroep Robuustheid en doorsneesystematiek More information March 17 2016 in the Hague Werkgroep Pensioenambitie en wensen ten aanzien van aanvullende pensioenen More information March 22 2016 in Amsterdam Werkgroep Heterogeniteit in pensioensystemen en risicopreferenties More information March 24 2016 in Tilburg Netspar Anniversary Meeting Vertrouwde verandering Invitation Only April 21 2016 in Leiden Werkgroep Toereikendheid van pensioenen uitgaven en langdurige zorg

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=1&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement
  organizes a variety of activities to foster the exchange of knowledge with its partners and stimulate discussion It also sponsors or facilitates select events Below you find all scheduled upcoming events All events Industry oriented events Academic educational events February 15 16 2016 in Tilburg Masterclass Risicomanagement en beleggen More information April 11 12 2016 in Tilburg Masterclass Regelgeving toezicht en governance More information UPCOMING EVENTS February 15 16 2016

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=1&cid=5 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Match Making
  Event plaats waar onderzoekers en praktijkprofessionals met elkaar in contact gebracht worden Theo Nijman zal de inleiding verzorgen Daarna worden tijdens verschillende sessies partners in de gelegenheid gesteld hun interesses te delen en zetten wetenschappers hun onderzoeksideeën uiteen voor de aanwezige praktijkprofessionals Na de sessies is er ruim voldoende gelegenheid tot netwerken en zo te komen tot samenwerking tussen wetenschap en praktijk Onderzoekers kunnen zich aanmelden via dit online registratieformulier

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=2&id=245&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Robuustheid en doorsneesystematiek
  verloop van de premie en van de pensioenopbouw gedurende de levensloop en het pensioenresultaat bij overstap van doorsneeopbouw naar degressieve opbouw De analyse maakt gebruik van gegevens over inkomens en arbeidsdeelname van 100 000 individuen gedurende de levensloop Uit de analyse blijkt dat bij degressieve opbouw de premie veelal toeneemt gedurende de levensloop zowel in euro als in procenten van het brutoloon als gevolg van de stijging van het pensioengevende loon gedurende de levensloop De pensioenopbouw bij degressieve opbouw blijft redelijk goed gespreid over de levensloop De pensioenopbouw bij degressieve opbouw ligt in de overgrote meerderheid van de gevallen tussen 90 en 110 van die bij doorsnee opbouw Robuustheid in ALM Ferenc Horvath Frank de Jong Bas Werker TiU In dit paper geven de auteurs een overzicht van de literatuur met betrekking tot robuuste modellen met een nadruk op de asset liability management van pensioenfondsen Het meenemen van onzekerheid in de beleggingsbeslissingen leidt tot een voorzichtiger beleid en een kleinere allocatie in riskante beleggingen Recent onderzoek heeft laten zien dat robuuste beleggers betere out of sample resultaten in termen van de Sharpe ratio behalen dan niet robuuste beleggers Robuuste beslissingen leiden ook tot hogere waarderingen van toekomstige verplichtingen In een

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=2&id=243&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Pensioenambitie en wensen ten aanzien van aanvullende pensioenen
  eerste drie pensioenpijlers en vrije besparingen niet aan zijn of haar minimale pensioenwensen kan voldoen Met behulp van nieuwe data gaan we na in hoeverre mensen hun beoogde pensioenuitgaven bijgesteld hebben als gevolg van de crisis en de sombere berichten in de media Hoe verhoudt dat zich tot de daling in de vermogens Hebben mensen nog steeds een tekort Welke mensen hebben een tekort Bijna de helft van de respondenten met een tekort ten opzichte van hun beoogde bestedingsbehoefte ziet dit niet aankomen Keuzevrijheid en solidariteit in aanvullend pensioen Harry van Dalen en Kène Henkens beiden NIDI Het aanvullende pensioenstelsel staat onder druk niet alleen door structurele factoren als vergrijzing maar ook omdat er veelvuldig wordt geopperd dat deelnemers meer vrijheid willen om bepaalde onderdelen van hun pensioen aan te passen en omdat de onderlinge solidariteit van pensioendeelnemers aan erosie onderhevig is Vragen die in dit topicality paper aan de orde komen zijn bijvoorbeeld met wie wil men solidair zijn in een pensioencontract en met wie niet Indien men keuzevrijheid krijgt wie onttrekt zich dan aan de solidariteit van een pensioenfonds In het bijzonder wordt bezien wie zich wil onttrekken aan de solidariteit die ten grondslag ligt aan de financiering van het langleven risico Verwachte bestedingen gedurende pensionering en belangstelling voor maatwerkpensioenen Nicole Jonker en Carin van der Cruijsen beiden DNB Het Nederlandse pensioenstelsel biedt pensioenfondsen in toenemende mate ruimte om deelnemers maatwerk te bieden bij hun pensioen Empirisch onderzoek onder consumenten laat zien dat de daadwerkelijke bestedingen in 2014 van gepensioneerde Nederlanders afnemen sinds het begin van hun pensionering Ook blijkt dat niet gepensioneerden een dergelijk bestedingspatroon verwachten Meer flexibiliteit bij pensioenuitkeringen sluit derhalve goed aan bij de verwachte bestedingen van toekomstige ouderen Hoewel de meeste niet gepensioneerden de voorkeur geven aan het huidige standaardpensioen is er een aanzienlijke

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=2&id=246&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Heterogeniteit in pensioensystemen en risicopreferenties
  grote verscheidenheid aan kapitaalgedekte pensioenregelingen wereldwijd Deze variëteit is het gevolg van historische culturele en institutionele verschillen De auteurs stellen een nieuwe classificatie voor bestaande uit vier prototypen role models op basis van keuzearchitectuur en regulering Ze illustreren de kenmerken van elk prototype aan de hand van een bespreking van twaalf regelingen uit elf landen Uit deze vergelijking van best practices zijn belangrijke conclusies te trekken onder meer voor de Nederlandse discussie Heterogeniteit van risicovoorkeuren en optimale assetallocatie Gosse Alserda Benedict Dellaert Laurens Swinkels allen EUR Fieke van der Lecq VU A Pensioenfondsbestuurders wordt steeds vaker gevraagd om aan te tonen dat de risicobereidheid van deelnemers voldoende wordt meegenomen in de assetallocatie van het fonds Er is echter weinig bekend over de vraag of de bestuurders de risicobereidheid moeten uitvragen om dit te kunnen doen of dat zij zich kunnen baseren op andere gegevens zoals sociaal demografische kenmerken Ons onderzoek onder 7 984 deelnemers laat zien dat er een grote niet te voorspellen heterogeneit bestaat in risicobereidheid van deelnemers en dat deze de optimale assetallocatie substantieel beinvloedt Het nut van risicobereidheid uitvragen is afhankelijk van de populatie en van verwachte marktomstandigheden De auteurs geven een classificatie van marktomstandigheden en deelnemerskenmerken

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=2&id=244&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive