archive-nl.com » NL » N » NETSPAR.NL

Total: 696

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement
  November 23 24 2015 in Tilburg Masterclass Van deelnemer naar pensioenconsument Report October 1 2015 in Utrecht Pension Day Report September 28 29 2015 in Tilburg Masterclass De grote debatten pensioensector in transitie Report June 16 2015 in Amsterdam Junior Pension Day Report June 10 2015 in Tilburg Eindpresentaties TIAS Netspar Academy Report April 14 15 2015 in Tilburg Masterclass Regelgeving Toezicht en Governance Report April 9 10 2015 in

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=3&year=2015&cid=5 (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Negatieve rentes en expected shortfall voor verzekeraars
  rendement voor pensioenbeleggingen Benedict Dellaert EUR en Jordana Liberali Op de lange termijn is het verwachte rendement van meer risicovolle beleggingen groter dan van meer behoudende beleggingen Toch zijn maar relatief weinig mensen bereid om risico te nemen met hun pensioenbeleggingen Eerder onderzoek laat zien dat visuele informatie het begrip van numerieke risico kan verbeteren en patronen zichtbaar maken die anders misschien onopgemerkt blijven Dit paper gaat in op de vraag of grafische presentatie van risico rendement pensioenbeleggingen consumenten beter kan informeren en zo kan leiden tot betere pensioenkeuzes Welke keuzemogelijkheden zijn wenselijk vanuit het perspectief van de deelnemers Roel Mehlkopf Ministerie SZW TiU Casper van Ewijk UvA TiU Sara van den Bleeken AFM Chantal Hoet AEGON Dit paper analyseert de wenselijkheid van nieuwe keuzemogelijkheden voor deelnemers in het aanvullende pensioen De introductie van meer keuzevrijheid voor deelnemers stelt beleidsmakers voor een dilemma Meer keuzevrijheid verbetert de afstemming op de individuele situatie maar verhoogt tegelijkertijd de kans op individuele fouten We analyseren daarom zowel de kosten en de baten van keuzemogelijkheden We inventariseren eerst bestaande keuzemogelijkheden en de mate waarin daar nu al gebruik van wordt gemaakt Vervolgens selecteren we enkele concrete nieuwe keuzemogelijkheden die recent zijn voorgesteld zoals het

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=236&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Financiële planning en een adequaat pensioen
  De life cycle hypothese voorspelt dat huishoudens tijdens het pensioen hun vermogen opmaken De retirement savings puzzle RSP heeft betrekking op het feit dat deze voorspelling in empirische studies vaak wordt verworpen In dit survey paper bespreken we de literatuur over de RSP en de rol van het eigen huis in de portefeuille van gepensioneerde huishoudens Om beide stromen van de literatuur te verbinden bespreken we uitgebreid het werk van Nakajima en Telyukova 2011 Zij vinden dat eigen woningbezit geassocieerd is met factoren die de RSP uitleggen met name met het erfenismotief We vullen ons literatuuroverzicht aan met empirische evidentie voor Nederland Acceptatie van persoonlijk pensioen beleggingsadvies Carlos Lourenco Bas Donkers Benedict Dellaert allen EUR Dit paper verkent de literatuur over adviesacceptatie en verkent welke componenten bepalen of individuen bereid zijn om beleggingsadvies door gepersonaliseerde online pensioeninformatiesystemen te accepteren Drie belangrijke mechanismen dienen als leidraad voor onze review van gedragseffecten bij het accepteren van persoonlijk advies i in het algemeen zullen veel individuen de kwaliteit van het advies niet herkennen en zal de waarde van het advies onzeker zijn voor de ontvanger ii afhankelijk van de voorkeuren van individuen kan acceptatie verschillen afhankelijk van de aanbieder van het advies bijv pensioenfonds of onafhankelijke tussenpersoon en iii de acceptie van individuen van aanbevelingen zal waarschijnlijk verschille afhankelijk van hun persoonlijke kenmerken bijv financiële vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken Effectieve ondersteuning van het zelfmanagement van de pensioenconsument Peter Lapperre Alwin Oerlemans APG en Benedict Dellaert EUR In een geïndividualiseerde samenleving ligt de verantwoordelijkheid voor pensioen weer grotendeels bij de consument Voor de consument betekent dat een leven lang inkomsten en uitgaven balanceren Persoonlijk omgaan met alle risico s die kunnen optreden Dit vergt zelfmanagement van alle vermogenscomponenten ook van het eigen menselijk kapitaal De consument is zelfmanagement niet gewend Huidige aanbieders in de pensioenmarkt

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=240&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Langdurige zorg en internationale vergelijking
  zorggebruik blijkt het addertje onder het gras te zijn Omdat de groepen ouderen met bovenmodaal inkomen 4 tot 6 keer minder vaak aanspraak maken op langdurige zorg zonder en met verblijf respectievelijk betalen de zorggebruikers met een beneden modaal inkomen in feite het meest Dat roept vragen op over de effectiviteit van de inkomens en vermogensafhankelijke eigen bijdrage aan langdurige zorg en over de verhouding van deze bijdrage tot het solidariteitsprincipe Pensioenresultaat herverdeling en risicodeling in vier pensioenstelsels Marcel Lever CPB Pensioenstelsels hebben sociale en financiële doelen In veel landen bestaan pensioenstelsels uit meerdere pijlers De eerste pijler beschermt veelal vooral tegen armoede de tweede en eventueel derde pijler zorgt voor een goede vervangingsratio Meer inkomensherverdeling kan de inkomensongelijkheid verminderen maar verzwakt tevens de financiële prikkels voor arbeidsaanbod en particuliere besparingen Meer risicovolle belegging van pensioenvermogen leidt gemiddeld tot hogere pensioenen maar ook meer onzekerheid Dit project vergelijkt de vervangingsratio s de inkomensherverdeling en de risicodeling in vier landen met goed ontwikkelde pensioenstelsels namelijk Canada Denemarken Nederland en Zweden Wereldwijde diversiteit aan kapitaalgedekte pensioenregelingen indeling in vier rolmodellen Eduard Ponds APG TiU Manuel Garcia Huitron APG Er is sprake een grote verscheidenheid aan kapitaalgedekte pensioenregelingen wereldwijd Deze variëteit is het

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=238&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Pensioencommunicatie, hypotheken en pensioenbeleggingen
  fondsen zich naar verwachting Stel na 30 jaar is de hypotheek niet terugbetaald en stop de fiscale aftrek wat dan Deze vragen over de schuldpositie van individuele huishoudens hebben relevante macro economische implicaties Denk bijvoorbeeld aan de deposito financiering gat van banken of aan de net opnieuw geïntroduceerd schenkingsregeling De auteur laat zien dat alhoewel de meeste gezinnen een houdbaar schuld over houden na afloop van hun 30 jaar hypotheek dit bedraagt ongeveer 1 3 van de huidige uitstaande hypotheekschuld Bovendien levert een nieuwe administratieve dataset een interessante beeld er zijn kleine groepen schuldenaars met potentieel grote problemen Textuele vs grafische presentatie van risico en rendement voor pensioenbeleggingen Benedict Dellaert Erasmus University Jordana Liberali Op de lange termijn is het verwachte rendement van meer risicovolle beleggingen groter dan van meer behoudende beleggingen Toch zijn maar relatief weinig mensen bereid om meer risico te nemen met hun pensioenbeleggingen Eerder onderzoek laat zien dat visuele informatie het begrip van numerieke risico s kan verbeteren en patronen zichtbaar maken die anders misschien onopgemerkt blijven Dit paper gaat in op de vraag of grafische presentatie van risico rendement van pensioenbeleggingen consumenten beter kan informeren en zo kan leiden tot betere pensioenkeuzes Heterogeniteit van risicovoorkeuren en optimale assetallocatie Gosse Alserda Fieke van der Lecq Benedict Dellaert en Laurens Swinkels allen Erasmus University Pensioenfondsbestuurders wordt steeds vaker gevraagd om aan te tonen dat de risicobereidheid van deelnemers voldoende wordt meegenomen in de assetallocatie van het fonds Er is echter weinig bekend over de vraag of de bestuurders de risicobereidheid moeten uitvragen om dit te kunnen doen of dat zij zich kunnen baseren op andere gegevens zoals sociaal demografische kenmerken Ons onderzoek onder 7 984 deelnemers laat zien dat er een grote niet te voorspellen heterogeneit bestaat in risicobereidheid van deelnemers en dat deze de optimale assetallocatie

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=234&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Individueel DC en werken tijdens pensionering
  de uitkeringsfase mogelijk is waarbij de deelnemer kan kiezen om beleggingsrisico te lopen en langleven risico te delen in een collectief Langleven risico bestaat uit micro en macro risico Micro langleven risico ontstaat doordat sommige deelnemers langer en sommige korter leven dan verwacht Dit risico kan gedeeld worden in een collectief Afwijkingen van de veronderstelde sterfte leiden tot een sterfteresultaat dat individueel wordt gedragen Macro langleven risico is het risico dat we met zijn allen gemiddeld meer of minder ouder worden dan verwacht en treft dus iedereen In dit paper ga ik in op de gevolgen van het individueel dragen van beleggings en langleven risico in de uitkeringsfase 2 Ik vergelijk de huidige premieregeling in de uitkeringsfase aankoop gegarandeerde nominale annuïteit met de variabele uitkering op basis van karakteristieken van de kansverdelingen van het pensioenresultaat en de toe te passen kortingen op de pensioenuitkering Tevens maak ik een welvaartsvergelijking op basis van een standaard nutsfunctie Voor de berekening van het pensioenresultaat betrek ik alle uitkeringen in de pensioenperiode houdt rekening met inflatie en weeg de uitkeringen in de tijd met de relatieve overlevingskans Het effect van beleggings en micro en macro langleven risico op de pensioenuitkering wordt afzonderlijk behandeld De conclusie is dat het beperkt nemen van beleggingsrisico een verstandige keuze is en leidt tot welvaartswinst De variabiliteit van de uitkering die hierdoor wordt geïntroduceerd is beperkt zeker als de AOW wordt meegenomen Het uitsmeren van financiële schokken helpt deze variabiliteit te reduceren De vraag is echter of de omvang van de reductie de extra complexiteit in uitvoering en communicatie rechtvaardigt Een beter alternatief is mogelijk de aankoop van een in de tijd stijgende uitkering met de verwachte inflatie Gezondheid en werk na de officiële pensioenleeftijd Dorly Deeg en Britt Reeker VU Medisch Centrum Sinds de vroege jaren 1990 is

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=237&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Arbeidsparticipatie van ouderen
  op de arbeidsmarkt optreden die mogelijk kunnen leiden tot aanpassingen in het beleid om ouderen te stimuleren om door te werken na de AOW pensioengerechtigde leeftijd Uiteindelijk wordt in de discussie stelling genomen of deze trends mogelijk tot problemen leiden op de arbeidsmarkt en een uitdaging vormen voor het huidige beleid Uitstroom van 50plus leerkrachten uit het onderwijs selectie uit de poort Frank Corvers Maastricht Uni en Janneke Wilschut CAOP In het hier voorgestelde onderzoek wordt nagegaan wat de kenmerken zijn van de oudere werkenden bij overheid en onderwijs die uitstromen naar ander werk of met pensioen gaan met name wat betreft hun functioneren en de kwaliteit van de taken die ze uitvoeren We kiezen hierbij voor het onderzoeken van de groep van 50 plussers die meestal al lang werkzaam zijn bij de overheid of in het onderwijs De vraag of degenen die langer werkzaam blijven bij de overheid of in het onderwijs beter functioneren dan gemiddeld of juist minder goed is een empirische Inzicht in de uittrede van de ambtenaren en leerkrachten is met name van belang omdat de werkgevers in de publieke sector hier overheid en onderwijs niet alleen de beste afgestudeerden willen aantrekken door selectie aan de poort maar ook de beste oudere werkenden willen behouden om de kwaliteit van het openbaar bestuur en het onderwijs te waarborgen Door een betere selectie uit de poort i e het beïnvloeden van wie er vertrekken uit de publieke sector kan de kwaliteit van het oudere ambtenaren en lerarenkorps worden beïnvloed Inzicht in de kenmerken van de uittredende ambtenaren en leraren is daarbij een eerste vereiste Centraal staat derhalve de inschatting van de kenmerken van uittredende 50 plussers in overheid en onderwijs ten opzichte van degenen die langer blijven De rol van de eerdere levensloop in het pensioneringsproces Marleen Damman

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=235&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Masterclass Van deelnemer naar pensioenconsument
  SEARCH CONTACT COLOPHON Main Home Events Previous Events Publications News Research Projects Grants Education Network Mission Strategy Organization Masterclass Van deelnemer naar pensioenconsument November 23 24 2015 in Tilburg Back

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=220&cid=5 (2016-02-10)
  Open archived version from archive