archive-nl.com » NL » N » NETSPAR.NL

Total: 696

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Presentaties projectgroepen: "Wonen, zorg en pensioen" en "Zorgplicht voor pensioenproducten"
  projectgroepen zijn gepresenteerd Hieronder treft u meer informatie aan De presentaties zijn alleen voor medewerkers van Netspar partners op te vragen bij de events coordinator Sylvia van Drogenbroek s vandrogenbroek uvt nl Wonen zorg en pensioen Deze projectgroep bekijkt de meerwaarde van het verbinden van pensioen met zorg en wonen vanuit het perspectief van huishoudens Het niet kunnen verbinden van de domeinen levert nu al knelpunten op voor verschillende groepen huishoudens en kan leiden tot een groot welvaartsverlies Verschillende trends en ontwikkelingen leiden tot een verdere verschuiving van verantwoordelijkheden en risico s naar huishoudens waardoor de urgentie om huishoudens te helpen steeds groter wordt De projectgroep inventariseert oplossingsrichtingen primair vanuit het pensioendomein en presenteert een routekaart Een betere financiële planning over de levensloop en betere afstemming tussen de pijlers pensioen wonen en zorg kan leiden tot een hogere welvaart maar vraagt wel om zorgvuldige afwegingen In een interactieve sessie nodigen we u uit om mee te denken over dit belangrijke thema Zorgplicht voor pensioenproducten In deze projectgroep staat de vraag centraal hoe zorgplicht voor tweede en derde pijler pensioenproducten vormgegeven zou moeten worden De conceptaanbevelingen bevatten onder andere het gelijktrekken van zorgplichtregels voor 2e en 3e pijler een uitbreiding van

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=231&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Aftrapbijeenkomst Honderd jaar pensioenwetgeving (1919 - 2019): visies en beleid
  2019 visies en beleid November 9 2015 in Utrecht Back to event overview Op 29 mei vond er bij CPB in Den Haag een besloten overleg plaats over het onlangs toegekende Topicality Project Dynamiek en loonprofielen op de arbeidsmarkt en

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=232&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Keuzevrijheid en communicatie
  dat vaak over het hoofd wordt gezien dat voor een grote groep mensen in Nederland de handelingsrelevantie van dergelijke informatie beperkt kan zijn De reden hiervoor is dat zelfs als deze mensen meer pensioenbewust worden op basis van de gecommuniceerde informatie het voor veel personen ofwel moeilijk is om te sparen ofwel dat men geen noodzaak heeft om te sparen Het meer pensioenbewust maken over een mogelijk pensioentekort zal daarom weliswaar kunnen helpen om een beter begrip van hun pensioen teweeg te brengen bij deze pensioendeelnemers maar het effect op hun gedrag zal vaak beperkt zijn Er worden beschrijvende analyses uitgevoerd om te bekijken welke factoren lidmaatschap per mogelijk handeling categorie bepalen om een schatting te kunnen geven van de omvang van elk van de betreffende groepen Op basis hiervan bespreken zij nut en noodzaak van pensioencommunicatie om het pensioenbewustzijn over mogelijke pensioentekorten bij elk van de verschillende doelgroepen te vergroten en welke nadruk de pensioencommunicatie het best zou kunnen krijgen Solidariteit en keuzevrijheid in pensioenfondsen Kène Henkens en Harry van Dalen NIDI Het aanvullende pensioenstelsel staat onder druk niet alleen door structurele factoren als vergrijzing maar ook omdat er veelvuldig wordt geopperd dat deelnemers meer vrijheid willen om bepaalde onderdelen van hun pensioen aan te passen en omdat de onderlinge solidariteit van pensioendeelnemers aan erosie onderhevig is Vragen die in dit topicality paper aan de orde komen zijn bijvoorbeeld met wie wil men solidair zijn in een pensioencontract en met wie niet Indien men keuzevrijheid krijgt wie onttrekt zich dan aan de solidariteit van een pensioenfonds In het bijzonder wordt bezien wie zich wil onttrekken aan de solidariteit die ten grondslag ligt aan de financiering van het langleven risico Waarom mensen wachten met het opbouwen van pensioen Job Krijnen Seger Breugelmans en Marcel Zeelenberg allen TiU Een deel van

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=227&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Pensioentoereikendheid
  de inkomensverdeling van ouderen in Nederland zich verhoudt tot die in de andere landen en in welke mate de publiek private mix van de pensioenstelsels in landen bepalend is voor de inkomensongelijkheid onder de ouderen Bestedingsbehoeften bij een afnemende gezondheid Implicaties voor de flexibilisering van pensioenuitkeringen en zorgbijdragen Lieke Kools en Marike Knoef beiden Leiden Uni In Nederland zijn de meeste pensioenregelingen er standaard op gericht om individuen te voorzien van een constant inkomen vanaf de pensioendatum tot overlijden Het is echter niet onwaarschijnlijk dat financiële behoeften tijdens pensionering veranderen Een afnemende gezondheid kan bijvoorbeeld een grote invloed hebben op financiële behoeften Dit paper analyseert bestedingsbehoeften in relatie tot gezondheid Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een grootschalig survey onder ouderen in Europa Aan de hand van de resultaten worden mogelijke alternatieve manieren onderzocht om pensioenen uit te betalen die beter aan zouden sluiten bij het behoeftepatroon van ouderen Kwantitatief onderzoek naar uitgaven aan ouderenzorg en ondersteuning Raun van Ooijen Jochem de Bresser Mart van Megen allen RUG Marike Knoef Uni Leiden Om inzicht te krijgen in de financiële positie van ouderen kijkt men vaak naar het inkomen en het vermogen van ouderen Om de toereikendheid van financiële middelen op de

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=224&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Pension Day
  Gerhard Maastricht University How past performance framing impacts investors belief updating Paper Presentation Discussant Leo de Haan DNB Presentation Federica Teppa DNB Friends family and framing an international comparison of longevity expectations formation Abstract Presentation Discussant Rob Alessie University of Groningen Presentation Room 115 Session Older workers Retirement Raymond Montizaan ROA UM Do HR officer s characteristics affect firm s willingness to hire older workers Paper Presentation Discussant Adriaan Kalwij Utrecht University Presentation Lei Shu Tilburg Uni The retirement plan of the Chinese elderly Paper Presentation Discussant Tunga Kantarci Tilburg University Presentation Room 116 Session Risk Volatility Ran Xing Tilburg Uni The liquidity risk premium for long term investors Paper Presentation Discussant Patrick Tuijp Ortec finance Presentation Alessandro Pollastri Maastricht University Risk measures with volatility risk Paper Presentation Discussant Servaas van Bilsen Tilburg University Presentation Room 110 Session Retirement Tunga Kantarci Tilburg University Full of partial retirement Effects of the pension incentives and increasing retirement age in the Netherlands and the US Paper Presentation Discussant Raymond Montizaan ROA UM Presentation Raymond Montizaan ROA UM Gradual retirement financial incentives and labour supply of older workers evidence from a stated preference analysis Paper Presentation Discussant Hans Bloemen VU Amsterdam Presentation Room 115 Session Housing wealth Louise Nell Utrecht University The usability of digital pension tools a case study on the Dutch website my pension overview Paper not available Presentation Discussant Wiebke Eberhardt Maastricht University Presentation Eduard Suari Andreu University of Groningen The retirement savings puzzle revisited the role of housing as a bequethable asset Paper Presentation Discussant Thomas Post Maastricht University Presentation Room 116 Session Macro Nicoleta Ciurila UVA Tinbergen Institute The impact of demographic shocks on the political arrangement of pay as you go pension systems Paper Presentation Discussant Jiang Yang University of Groningen Presentation Joanna Tyrowicz University of Warsaw National

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=201&cid=5 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Risico en keuzevrijheid
  pensioenbeleggingen Benedict Dellaert EUR en Jordana Liberali Op de lange termijn is het verwachte rendement van meer risicovolle beleggingen groter dan van meer behoudende beleggingen Toch zijn maar relatief weinig mensen bereid om risico te nemen met hun pensioenbeleggingen Eerder onderzoek laat zien dat visuele informatie het begrip van numerieke risico kan verbeteren en patronen zichtbaar maken die anders misschien onopgemerkt blijven Dit paper gaat in op de vraag of grafische presentatie van risico rendement pensioenbeleggingen consumenten beter kan informeren en zo kan leiden tot betere pensioenkeuzes Welke keuzemogelijkheden zijn wenselijk vanuit het perspectief van de deelnemers Roel Mehlkopf Ministerie SZW TiU Casper van Ewijk UvA TiU Sara van den Bleeken AFM Chantal Hoet AEGON Dit paper analyseert de wenselijkheid van nieuwe keuzemogelijkheden voor deelnemers in het aanvullende pensioen De introductie van meer keuzevrijheid voor deelnemers stelt beleidsmakers voor een dilemma Meer keuzevrijheid verbetert de afstemming op de individuele situatie maar verhoogt tegelijkertijd de kans op individuele fouten We analyseren daarom zowel de kosten en de baten van keuzemogelijkheden We inventariseren eerst bestaande keuzemogelijkheden en de mate waarin daar nu al gebruik van wordt gemaakt Vervolgens selecteren we enkele concrete nieuwe keuzemogelijkheden die recent zijn voorgesteld zoals het opnemen van

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=223&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Masterclass De grote debatten: pensioensector in transitie
  CONTACT COLOPHON Main Home Events Previous Events Publications News Research Projects Grants Education Network Mission Strategy Organization Masterclass De grote debatten pensioensector in transitie September 28 29 2015 in Tilburg

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=219&cid=5 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Goede inzetbaarheid oudere medewerkers vereist beter HR-beleid
  de Netspar Brief nader toegelicht waarna Gerald Janssen APG zijn visie op duurzame inzetbaarheid heeft gegeven FNV en AWVN schetsten vervolgens de ontwikkelingen binnen het thema duurzame inzetbaarheid en pensioen Yvonne van den Berg Philips besprak daarna een praktijkinnovatie de leerambassadeur Afsluitend vond een paneldiscussie aan de hand van stellingen plaats Deze bijeenkomst was gericht op HR professionals pensioendeskundigen en beleidsmakers Dagvoorzitter Michael Visser Netspar Alles slides gebundeld inclusief stellingen

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=229&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive