archive-nl.com » NL » N » NETSPAR.NL

Total: 696

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Juridische en fiscale aspecten van pensioenen
  bij de transitie naar de Persoonlijke Pensioen Rekening PPR Dit paper laat zien wat er moet gebeuren om pensioenrechten te kunnen administreren op een PPR en hoe op grond van een uitkeringsovereenkomst verkregen pensioenaanspraken en rechten kunnen worden overgebracht naar een PPR De fiscaliteit en pensioen Bastiaan Starink Gerry Dietvorst Michael Visser allen TiU Zowel het pensioenstelsel als het belastingstelsel staan in Nederland ter discussie Fundamentele wijzigingen van het pensioenstelsel

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=226&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Consultatie premieregelingen met variabele uitkering en Pan Europees Persoonlijke Pensioen producten
  premieregelingen met een variabele uitkering Vrijwel tegelijkertijd heeft EIOPA voorstellen gedaan voor de invulling van Pan Europese Persoonlijke Pensioen producten PEPPs als alternatief voor nationale persoonlijke pensioen producten In deze bijeenkomst worden de output van de consultatie premierelingen en het voorstel van EIOPA besproken Beide vormen input voor de consultatie PEPPs De presentaties van alle sprekers zijn hieronder beschikbaar Opening en welkom door dagvoorzitter Philip Jan Looije n NN Investment

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=230&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Risicodeling, life-cycles en omkeerhypotheken
  een werkgroepbijeenkomst georganiseerd bij Tilburg University over bovenstaand onderwerp Tijdens deze bijeenkomst zijn drie papers in wording gepresenteerd De eerste de derde presentatie werden in het Engels gegeven maar de discussie was in het Nederlands want de co auteurs zijn nederlands Zie hieronder meer informatie over deze papers Presentaties zijn beschikbaar voor medewerkers van Netspar partners en Netspar fellows s vandrogenbroek uvt nl Voorzitter Bas Werker Wat is een goede

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=225&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep CDC contracten en 1e vs 2e pijler pensioen
  deze papers Presentaties zijn voor medewerkers Netspar partners op te vragen bij de evenementencoordinator Optimaal ontwerp van kapitaalgedekte stelsels onder waardeneutraliteit met toepassingen op de Nederlandse pensioenhervorming Eduard Ponds APG TiU Roderick Molenaar Robeco Hans Schumacher en Hailong Bao beiden TiU Een methode zal worden gepresenteerd voor het ontwerp van een dynamische strategie van risicodeling onder de voorwaarden van Pareto optimaliteit en waardeneutraliteit De uitkeringen binnen het systeem van intergenerationele risicodeling worden berekend op voortschrijdende basis uitgaand van de op ieder moment beschikbare informatie en van projecties over een vast aantal jaren in de toekomst De ontwerpmethode brengt preferenties in rekening maar is ook gericht op het voorkomen van waarde overdrachten tussen generaties Verschillende parameters kunnen worden gebruikt voor het afstemmen van de strategie op de wensen van de gebruikers Risicodeling en de optimale mix van eerste en tweede pensioenpijler Marcel Lever Sander Muns en Thomas Michielsen allen CPB De omslaggefinancierde AOW en de kapitaalgedekte aanvullende pensioenen staan bloot aan verschillende risico s De betaalbaarheid van de AOW is gevoelig voor vergrijzing die van de aanvullende pensioenen voor de rente en de rendementen op zakelijke waarden Een pensioenstelsel met een combinatie van omslagfinanciering en kapitaaldekking lijkt uit oogpunt van risicospreiding

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=228&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Waardering pensioenverplichtingen
  voor verzekeraars Solvency II gaat uit van een methodiek die gebaseerd is op een zogenaamde ultimate forward rate en die aanpak lijkt in enigszins gewijzigde vorm overgenomen te gaan worden voor het nieuwe Financiële Toetsingskader In dit paper worden voor en nadelen besproken van deze en andere methoden om de rente termijnstructuur te extrapoleren We benadrukken daarbij zowel de fundamentele aannamen die aan de verschillende keuzes ten grondslag liggen als de praktische aspecten en de mogelijke gevolgen voor de pensioen en verzekeringspraktijk Markt consistente waardering van pensioenverplichtingen Antoon Pelsser UM De verplichtingen van pensioenfondsen kunnen 80 90 jaar in de toekomst liggen Daardoor zijn deze gevoelig voor langleven risico d w z niet geanticipeerde veranderingen in verwachte levensduren De markt om langleven risico te verhandelen is nog illiquide Daarom is het niet mogelijk standaard financiële waarderingstechnieken gebaseerd op replicatie met verhandelbare instrumenten te gebruiken De zogeheten 2 staps methodiek zie Pelsser en Stadje 2014 combineert financiële met actuariële technieken en kan gebruikt worden om verplichtingen te waarderen die afhangen van zowel financiële als actuariële risico s Dit paper past deze 2 staps methodologie toe om pensioen verplichtingen te waarderen Een evaluatie van het nFTK Lei Shu Bertrand Melenberg Hans Schumacher

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=209&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Junior Pension Day
  Education Network Mission Strategy Organization Junior Pension Day June 16 2015 in Amsterdam Back to event overview As part of the Netspar Community Program for Netspar Track students Netspar organized the Junior Pension Day on June 16 in Amsterdam Here students working on their MSc thesis presented their first findings of their research Academic and Industry supervisors of these students attended to support their student Netspar Editorial Board member and

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=217&cid=5 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Aftrapbijeenkomst Wat is een goede default lifecycle?
  Wat is een goede default lifecycle June 12 2015 in Zeist Back to event overview Op 12 juni vond er bij PGGM in Zeist een besloten overleg plaats over het onlangs toegekende Topicality Project Wat is een goede default lifecycle

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=210&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Heterogeniteit van deelnemers, pensioencommunicatie en risicoprofielen
  Opinion paper 39 voorheen NEA hebben Dellaert en Turlings 2011 een analyse gegeven van de bestaande praktijk bij het meten van risicoprofielen voor beleggingspensioenen Ook is daar een voorzet gegeven voor eisen waaraan een meer passend instrument voor risicoprofielmeting zou moeten voldoen Daarnaast hebben Donkers e a Design paper 20 2013 onlangs een nieuwe interactieve aanpak geïntroduceerd om risico te communiceren in een Netspar discussion paper Toch zijn er nog veel vragen rondom de communicatie van pensioenrisico s aan pensioendeelnemers van Soest en Prast 2014 Survey paper 37 voorheen panel paper Het doel van dit huidige design paper is voort te bouwen op de in onze eerdere publicaties verkregen inzichten om zo te komen tot een voorstel voor een nieuwe aanpak voor risicoprofielmetingen voor DC beleggingspensioenen Deze aanpak beoogd de concrete vertaalslag te maken van de eerdere op algemene investeringen gerichte benadering naar een benadering die specifiek geschikt is voor de Nederlands pensioen context de Pension Builder Hiervoor wordt samen gewerkt met Robeco en Achmea zodat het instrument voor twee verschillende concrete pensioenomgevingen kan worden uitgewerkt Het doel van de voorgestelde aanpak is om uiteindelijk te komen tot een tool die kan leiden tot een individuele classificatie van de risicovoorkeuren van een pensioendeelnemer toegespitst op diens persoonlijke context In het paper zullen de ontwerpbeslissingen die moeten worden genomen bij het ontwikkelen van de beoogde tool stapsgewijze worden besproken en zal worden toegelicht welke afwegingen daarbij kunnen worden gemaakt Segmentatie van pensioen deelnemers Relevante dimensies van heterogeniteit Wiebke Eberhardt Lisa Brüggen Thomas Post allemaal Maastricht University De huidige gestandaardiseerde pensioencommunicatie slaagt er niet om deelnemers te activeren wat in een veranderende pensioenwereld steeds belangrijker wordt Om communicatie effectief aan te passen moeten we meer te weten komen over informatiebehoeften en karakteristieken van deelnemers die hun motivatie om in actie te komen

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=205&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive