archive-nl.com » NL » N » NETSPAR.NL

Total: 696

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Aftrapbijeenkomst De fiscaliteit en pensioen
  Organization Aftrapbijeenkomst De fiscaliteit en pensioen June 4 2015 in Rotterdam Back to event overview Op 4 juni vond er bij Nationale Nederlanden in Rotterdam een besloten overleg plaats over het onlangs toegekende Topicality Project De fiscaliteit en pensioen Later

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=212&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Risicoperceptie en pensioencommunicatie
  liggen pensioenuitkeringen niet alleen in de verre toekomst maar is de uitbetaling daarvan ook onzeker Voor een klantgeoriënteerd op maat gesneden pensioenbeleid is het dan ook noodzakelijk om de risico en tijd voorkeuren van pensioendeelnemers goed in kaart de brengen In dit paper rapporteren we de uitkomsten van een experiment waar deelnemers beslissingen moeten nemen tussen eerdere lage maar zekere uitbetalingen en latere hoge maar onzekere uitbetalingen Met behulp van de Method of Convex Budget Sets kunnen de risico en tijdvoorkeuren en op individueel en op groepsniveau worden geschat In het paper wordt ook de de robuustheid van de methode en de schattingen getoetst door het gedrag van studenten en pensioendeelnemers te vergelijken en door de waarde van de uitbetalingen als ook de context neutraal pensioen te variëren Bredere insteek pensioencommunicatie noodzakelijk Meimei Dai Bas Donkers Benedict Dellaert allemaal EUR De komende decennia staat Nederland voor forse economische uitdagingen door de toenemende vergrijzing Eén van de gevolgen is dat individuele burgers meer en meer wordt gevraagd om zelf bij te dragen aan de voorzieningen voor hun oude dag Ministerie van Financiën 2013 Ook benadrukken verschillende onderzoekers van Soest en Prast 2014 en instanties zoals de AFM het belang van een meer integrale benadering van de voorlichting over pensioenen wanneer individuen meer risico moeten dragen In dit paper stellen we dat de huidige pensioeninformatie die mensen ontvangen onvoldoende is om gefundeerde beslissingen over de financiering van hun oude dag te kunnen nemen De exclusieve focus op pensioeninkomsten is te beperkt en een verbreding is noodzakelijk waarbij naast inkomen uit AOW en pensioen ook projecties worden gegeven over mogelijk additioneel werkinkomen de levensverwachting van het individu gezondheidsgerelateerde kosten en de individuele huisvestingskosten Asbeek Brusse en van Montfort 2012 Alleen door een meer compleet beeld te schetsen kunnen burgers worden ondersteund bij het

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=204&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Aftrapbijeenkomst Dynamiek en loonprofielen op de arbeidsmarkt en de toereikendheid van pensioenopbouw
  en de toereikendheid van pensioenopbouw May 29 2015 in the Hague Back to event overview Op 29 mei vond er bij CPB in Den Haag een besloten overleg plaats over het onlangs toegekende Topicality Project Dynamiek en loonprofielen op de

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=214&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Aftrapbijeenkomst Welke keuzemogelijkheden zijn wenselijk vanuit het perspectief van de deelnemer?
  het perspectief van de deelnemer May 29 2015 in the Hague Back to event overview Op 29 mei vond er bij AEGON in Den Haag een besloten overleg plaats over het onlangs toegekende Topicality Project Welke keuzemogelijkheden zijn wenselijk vanuit

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=216&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Werkgelegenheid van ouderen
  ouder is dan 45 jaar vervulden zij in 2010 slechts ongeveer 10 van alle vacatures UWV WERKbedrijf 2011 Uiteraard geldt dit niet enkel in Nederland want ook andere landen kampen met deze problematiek Via actief arbeidsmarktbeleid proberen Europese lidstaten toch iets te doen aan de werkloosheidsval van werkzoekenden maar het beleid verschilt aanzienlijk van het ene tot het andere land De vraag van het paper is in welke mate het beleid van Vlaanderen en Nederland om ouderen aan het werk te krijgen verschilt en wat zouden beide landen kunnen leren van elkaar in het licht van de huidige literatuur Aan de hand van een comparatief onderzoek van enkele instituties bijv wet en regelgeving op het terrein van arbeidsmarkttoeleiding voor oudere werkzoekenden worden Nederland en Vlaanderen met elkaar vergeleken Hierbij worden de consequenties van deze instituties eerst en vooral gerelateerd aan 1 gegevens over het functioneren van de arbeidsmarkttoeleiding in het bijzonder de baanvindkansen voor oudere werkzoekenden 2 de bevindingen in de arbeidseconomische wetenschappelijke literatuur Werkgevers vitaliseren te weinig Raymond Montizaan ROA Tinka van Vuuren APG Loyalis Werkgevers en werknemers zullen door de vele versoberingen van de pensioenen moeten wennen aan het feit dat er langer moet worden doorgewerkt In dit NEA paper gaan de auteurs in op de vraag of het bestaande HR instrumentarium van werkgevers in voldoende mate aansluit bij de veranderende beleidspraktijk Om deze vraag te beantwoorden inventariseren ze welke HR instrumenten door werkgevers op dit ogenblik worden ingezet om werknemers te stimuleren om langer productief door te werken Daarbovenop onderzoeken ze welke HR instrumenten het meest effectief zijn om de duurzame inzetbaarheid te vergroten Voor het beantwoorden van deze vragen putten wij uit recente inzichten uit de bestaande literatuur en presenteren ze resultaten op basis van gekoppelde werknemers en werkgeversurvey die in de periode 2011 2013 voor

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=206&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Keuzevrijheid en adequate pensioenopbouw
  de overheid of in het onderwijs De vraag of degenen die langer werkzaam blijven bij de overheid of in het onderwijs beter functioneren dan gemiddeld of juist minder goed is een empirische Inzicht in de uittrede van de ambtenaren en leerkrachten is met name van belang omdat de werkgevers in de publieke sector hier overheid en onderwijs niet alleen de beste afgestudeerden willen aantrekken door selectie aan de poort maar ook de beste oudere werkenden willen behouden om de kwaliteit van het openbaar bestuur en het onderwijs te waarborgen Door een betere selectie uit de poort i e het beïnvloeden van wie er vertrekken uit het publieke kan de kwaliteit van het oudere ambtenaren en lerarenkorps worden beïnvloed Inzicht in de kenmerken van de uittredende of uitgetreden ambtenaren en leraren is daarbij een eerste vereiste Centraal staat derhalve de inschatting van de kenmerken van uittredende of uitgetreden 50 plussers in overheid en onderwijs ten opzichte van degenen die blijven Zullen we onze schulden ooit terugbetalen Of zijn die ongemerkt al terugbetaald De erfenis van de aflossingsvrijhypotheken vrijwillige aflossingen en aan hypotheek verpande spaartegoeden Mauro Mastrogiacomo DNB De onderzoeker presenteert een nieuwe analyse van de woningschuldpositie van specifieke groepen van Nederlandse huiseigenaren met hypotheken zoals jongeren en zelfstandigen Deze analyse is gebaseerd op een recent verzamelde dataset DNB loan level data die bijna de gehele hypotheekportefeuille van Nederland bevat Hij toont aan dat de meeste huishoudens maar een deel van de hypotheek niet aflossen De fiscale facilitering stopt na 30 jaar net voordat de hypotheeknemer met pensioen gaat Twee vermogenscomponenten die vanwege gegevensbeperkingen momenteel weinig bestudeerd zijn namelijk vrijwillige aflossingen en de waarde van de spaarrekeningen die verpand zijn aan hypotheken worden onderzocht De projecties waar ook het financiële vermogen bij wordt getrokken laten zien dat individuele hypotheken niet problematisch zijn

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=207&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Aftrapbijeenkomst Juridische eigendomsrechten en transitie naar nieuwe pensioenvormen
  en transitie naar nieuwe pensioenvormen May 22 2015 in The Hague Back to event overview Op 22 mei vond er bij Ministerie SZW in Den Haag een besloten overleg plaats over het onlangs toegekende Topicality Project Juridische eigendomsrechten en transitie

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=211&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Events - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Werkgroep Medische technologie, herverdeling en het Zweedse pensioensysteem
  Echter de medische en niet medische kosten die worden gemaakt in gewonnen levensjaren worden over het algemeen niet meegenomen in Nederlandse KEAs De huidige richtlijnen maken dit mogelijk Dat is echter in tegenspraak met zowel het uitgangspunt van het maatschappelijk perspectief als het doel van het uitvoeren van KEAs Door bij levensverlengende interventies deze kosten in gewonnen levensjaren niet mee te nemen in economische evaluaties krijgen beleidsmakers onvolledige informatie hetgeen optimale besluitvorming belemmert Ook belemmert dit een eerlijke vergelijking van interventies die verschillen in hun effect op levensverwachting zoals in de vergelijking tussen curatieve en preventieve maatregelen en daarmee de bruikbaarheid van doelmatigheidsstudies Uit de theoretische literatuur blijkt dat het negeren van de kosten van langer leven leidt tot suboptimale beslissingen oftewel minder gezondheid of welvaart tegen hogere kosten Pensioenresultaat herverdeling en risicodeling in vier pensioenstelsels Marcel Lever CPB Pensioenstelsels hebben sociale en financiële doelen In veel landen bestaan pensioenstelsels uit meerdere pijlers De eerste pijler beschermt veelal vooral tegen armoede de tweede en eventueel derde pijler zorgt voor een goede vervangingsratio Meer inkomensherverdeling kan de inkomensongelijkheid verminderen maar verzwakt tevens de financiële prikkels voor arbeidsaanbod en particuliere besparingen Meer risicovolle belegging van pensioenvermogen leidt gemiddeld tot hogere pensioenen maar ook meer onzekerheid Dit project vergelijkt de vervangingsratio s de inkomensherverdeling en de risicodeling in vier landen met goed ontwikkelde pensioenstelsels namelijk Canada Denemarken Nederland en Zweden Lessen van de Zweedse tweede pijler voor de Nederlandse pensioendiscussie Zijn collectief verzekerde pensioenregelingen een alternatief voor Nederlandse aanvullende pensioenregelingen Lans Bovenberg TiU Ryanne Cox DNB Stefan Lundbergh Cardano Nederland en Zweden hebben beide een tweede pensioenpijler die wordt vormgegeven door collectieve overeenkomsten tussen de sociale partners Toch verschilt de vormgeving van het Zweedse model aanzienlijk van Nederland In Zweden is de overstap gemaakt naar defined contribution DC regelingen met meer keuzevrijheid én

  Original URL path: http://www.netspar.nl/events/?v=4&id=199&cid=1 (2016-02-10)
  Open archived version from archive